Hukuk Doktora Tezi

itim Programı

ECTS kredileri ve dersler hakkında ayrıntılı bilgiye bilgi paketimizden ulaşabilirsiniz.

hukuk doktorası,     hukuk doktora programları,     hukuk doktora programi,     hukuk doktora şartları,     hukuk doktorası yapmak,     hukuk doktorası şartları,     hukuk doktora tezleri,     hukuk doktora ales,     hukuk doktora tezi,     hukuk doktora ankara,     hukuk doktora programları,     hukuk doktora programi,     hukuk doktora şartları,     hukuk doktora tezleri,     hukuk doktora ales,     hukuk doktora tezi,     hukuk doktora ankara,     hukuk doktora istanbul,     hukuk doktora başvuru,     hukuk doktoru,     hukuk doktora kaç yıl sürer,     hukuk doktora kaç yıl,     hukuk doktora başvuru koşulları,     hukuk doktora tez konuları,     kamu hukuk doktora,     kültür hukuk doktora,     özel ders,     bitirme tezi,

 

DERSİN KODU
DERSİN ADI
hukuk doktorası,     hukuk doktora programları,     hukuk doktora programi,     hukuk doktora şartları,     hukuk doktorası yapmak,     hukuk doktorası şartları,     hukuk doktora tezleri,     hukuk doktora ales,     hukuk doktora tezi,     hukuk doktora ankara,     hukuk doktora programları,     hukuk doktora programi,     hukuk doktora şartları,     hukuk doktora tezleri,     hukuk doktora ales,     hukuk doktora tezi,     hukuk doktora ankara,     hukuk doktora istanbul,     hukuk doktora başvuru,     hukuk doktoru,     hukuk doktora kaç yıl sürer,     hukuk doktora kaç yıl,     hukuk doktora başvuru koşulları,     hukuk doktora tez konuları,     kamu hukuk doktora,     kültür hukuk doktora,     özel ders,     bitirme tezi,
D U K
Birinci Yarıyıl (Güz)
Hukuk Başlangıcı
3 – 3
Medenî Hukuk I(Başlangıç-Şahsın Hukuku)
4 1 4
Anayasa Hukuku I (Genel Esaslar)
3 – 3
Ekonomi I (Mikro Ekonomi)
3 – 3
Bilgisayara Giriş
3 – 3
ENG 115
Mesleki İngilizce I
4 – 4
TÜRK 101
Türk Dili I
2 – 2
İkinci Yarıyılı (Bahar)
Medenî Hukuk II (Aile Hukuku)
4 1 4
Anayasa Hukuku II (Türk Anayasa Hukuku)
3 – 3
Roma Özel Hukuku
3 1 3
Ekonomi II (Makro Ekonomi)
3 – 3
Bilgisayar Kullanımı
3 – 3
ENG 216
Mesleki İngilizce II(ÖK:ENG115)
4 – 4
TÜRK 102
Türk Dili II

 

2 – 2
Üçüncü Yarıyıl (Güz)
Borçlar Hukuku I(Genel Hükümler)

 

hukuk doktorası,     hukuk doktora programları,     hukuk doktora programi,     hukuk doktora şartları,     hukuk doktorası yapmak,     hukuk doktorası şartları,     hukuk doktora tezleri,     hukuk doktora ales,     hukuk doktora tezi,     hukuk doktora ankara,     hukuk doktora programları,     hukuk doktora programi,     hukuk doktora şartları,     hukuk doktora tezleri,     hukuk doktora ales,     hukuk doktora tezi,     hukuk doktora ankara,     hukuk doktora istanbul,     hukuk doktora başvuru,     hukuk doktoru,     hukuk doktora kaç yıl sürer,     hukuk doktora kaç yıl,     hukuk doktora başvuru koşulları,     hukuk doktora tez konuları,     kamu hukuk doktora,     kültür hukuk doktora,     özel ders,     bitirme tezi,

3 1 3
Ceza Hukuku I (Genel Hükümler)
3 1 3
İdare Hukuku
4 – 4
Türk Hukuk Tarihi
4 – 4
Public International Law
(Devletler Umumi Hukuku)*
3 – 3
ATA 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
2 – 2
ENG 215
Mesleki İngilizce III(ÖK:ENG116)
3 – 3
Seçimlik Ders I
2 – 2
Dördüncü Yarıyıl (Bahar)

hukuk doktorası,     hukuk doktora programları,     hukuk doktora programi,     hukuk doktora şartları,     hukuk doktorası yapmak,     hukuk doktorası şartları,     hukuk doktora tezleri,     hukuk doktora ales,     hukuk doktora tezi,     hukuk doktora ankara,     hukuk doktora programları,     hukuk doktora programi,     hukuk doktora şartları,     hukuk doktora tezleri,     hukuk doktora ales,     hukuk doktora tezi,     hukuk doktora ankara,     hukuk doktora istanbul,     hukuk doktora başvuru,     hukuk doktoru,     hukuk doktora kaç yıl sürer,     hukuk doktora kaç yıl,     hukuk doktora başvuru koşulları,     hukuk doktora tez konuları,     kamu hukuk doktora,     kültür hukuk doktora,     özel ders,     bitirme tezi,

 

 

Borçlar Hukuku II (Genel Hükümler)
3 1 3
Ceza Hukuku II (Genel Hükümler)
3 1 3
İdarî Yargı Hukuku
3 1 3
European Union Law
(Avrupa Birliği Hukuku)*
2 – 2
Maliye
4 – 4
ATA 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
2 – 2
ENG 216
Mesleki İngilizce IV(ÖK:ENG215)
3 – 3
Seçimlik Ders II
2 – 2
Beşinci Yarıyıl (Güz)
Eşya Hukuku I
3 1 3
Borçlar Hukuku (Özel Hükümler)
4 1 4
Medenî Usul Hukuku I
3 1 3
Ticaret Hukuku I(Ticarî İşletme Hukuku)
3 – 3
Vergi Hukuku
4 – 4
Hukuk Felsefesi
3 – 3
ENG 315
Mesleki İngilizce V(ÖK:ENG216)
2 – 2
Seçimlik Ders III
2 – 2
Altıncı Yarıyıl (Bahar)

hukuk doktorası,     hukuk doktora programları,     hukuk doktora programi,     hukuk doktora şartları,     hukuk doktorası yapmak,     hukuk doktorası şartları,     hukuk doktora tezleri,     hukuk doktora ales,     hukuk doktora tezi,     hukuk doktora ankara,     hukuk doktora programları,     hukuk doktora programi,     hukuk doktora şartları,     hukuk doktora tezleri,     hukuk doktora ales,     hukuk doktora tezi,     hukuk doktora ankara,     hukuk doktora istanbul,     hukuk doktora başvuru,     hukuk doktoru,     hukuk doktora kaç yıl sürer,     hukuk doktora kaç yıl,     hukuk doktora başvuru koşulları,     hukuk doktora tez konuları,     kamu hukuk doktora,     kültür hukuk doktora,     özel ders,     bitirme tezi,

Eşya Hukuku II
3 1 3
Medenî Usul Hukuku II
3 1 3
Ticaret Hukuku II (Şirketler Hukuku)
3 1 3
Hukuk Sosyolojisi
3 – 3
Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
4 1 4
Basic Legal Concepts
(Temel Hukuk Kavramları)*
2 – 2
ENG 316
Mesleki İngilizce VI(ÖK:ENG315)
2 – 2
Seçimlik Ders IV
2 – 2
Yedinci Yarıyılı (Güz)
İcra-İflâs Hukuku I(İcra Hukuku)
3 – 3
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku I
3 – 3
Devletler Özel Hukuku I
3 – 3
Ticaret Hukuku I (Kıymetli Evrak Hukuku)
3 1 3
Ceza Usulü Hukuku I
3 – 3
Adlî Tıp
2 – 2
Human Rights (İnsan Hakları)*
2 – 2
Seçimlik Ders V
2 – 2
Sekizinci Yarıyıl (Bahar)

hukuk doktorası,     hukuk doktora programları,     hukuk doktora programi,     hukuk doktora şartları,     hukuk doktorası yapmak,     hukuk doktorası şartları,     hukuk doktora tezleri,     hukuk doktora ales,     hukuk doktora tezi,     hukuk doktora ankara,     hukuk doktora programları,     hukuk doktora programi,     hukuk doktora şartları,     hukuk doktora tezleri,     hukuk doktora ales,     hukuk doktora tezi,     hukuk doktora ankara,     hukuk doktora istanbul,     hukuk doktora başvuru,     hukuk doktoru,     hukuk doktora kaç yıl sürer,     hukuk doktora kaç yıl,     hukuk doktora başvuru koşulları,     hukuk doktora tez konuları,     kamu hukuk doktora,     kültür hukuk doktora,     özel ders,     bitirme tezi,

Miras Hukuku
4 1 4
İcra-İflâs Hukuku II(İflâsHukuku)
2 1 2
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku II
3 1 3
Devletler Özel Hukuku II
3 – 3
Ticaret Hukuku II
(Deniz Ticareti Hukuku-Sigorta Hukuku)
3 – 3
Ceza Usulü Hukuku II
3 – 3
Genel Kamu Hukuku
3 – 3
Seçimlik Ders VI
2 – 2

Kısaltmalar

D:Ders Saati
U:Uygulama
K:Kredi
ÖK:Ön Koşu

Seçimlik DerslerHUK 221 Türkiye Ekonomisi
HUK 224 Avrupa Birliği Ekonomisi
HUK 261 Muhasebe I
HUK 262 Muhasebe II
HUK 267 Anayasa Yargısı
HUK 271 İşletme
HUK 274 Türk Siyasî Tarihi
HUK 292 İktisadî Doktrinler
HUK 331 Uluslararası Siyasi Kuruluşlar
HUK 335 İmar Hukuku
HUK 336 Çocuk Hukuku
HUK 338 Sermaye Piyasası Hukuku
HUK 340 Comparative Constitutions (Karşılaştırmalı Anayasalar)*
HUK 341 Kriminoloji
HUK 342 Adlî Yazışma
HUK 344 Banka Hukuku
HUK 346 Spor Hukuku
HUK 433 Basın Hukuku
HUK 435 Rekabet Hukuku
HUK 437 Çevre Hukuku
HUK 438 Dış Ticaret Hukuku
HUK 440 Fikrîve Sınaî Haklar
HUK 444 Dış Politika ve Diplomasi
HUK 446 Avukatlık ve Noterlik Hukuku
HUK 449 International Economic Organizations (Uluslar arası Ekonomik Örgütler)*

* Zorunlu ve seçimlik bu derslerden hangilerinin 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren İngilizce okutulacağına Fakülte Yönetim Kurulu karar verecektir.

hukuk doktorası,     hukuk doktora programları,     hukuk doktora programi,     hukuk doktora şartları,     hukuk doktorası yapmak,     hukuk doktorası şartları,     hukuk doktora tezleri,     hukuk doktora ales,     hukuk doktora tezi,     hukuk doktora ankara,     hukuk doktora programları,     hukuk doktora programi,     hukuk doktora şartları,     hukuk doktora tezleri,     hukuk doktora ales,     hukuk doktora tezi,     hukuk doktora ankara,     hukuk doktora istanbul,     hukuk doktora başvuru,     hukuk doktoru,     hukuk doktora kaç yıl sürer,     hukuk doktora kaç yıl,     hukuk doktora başvuru koşulları,     hukuk doktora tez konuları,     kamu hukuk doktora,     kültür hukuk doktora,     özel ders,     bitirme tezi,

Ders koduna tıklamanız halinde o dersin içerik bilgisine yönlendirilirsiniz.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031