Hukuk Özel Ders

. Semester

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi
LAW 101 Hukuka Giriş özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
LAW 105 Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
LAW 107 Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
ECON 105 Mikro Ekonomi özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
TURK 101 Türk Dili I özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi

İngilizce
Hukukta Metot özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
Toplam 18 özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
2. Semester

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi
LAW 104 Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
LAW 106 Aile Hukuku özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
LAW 108 Türk Anayasa Hukuku özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
ECON 106 Makro Ekonomi özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
TURK 102 Türk Dili II özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
LAW 110 Yargı Örgütü özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
Seçmeli Dersler
LAW 152 İngilizce özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
COMPE 103 Bilgisayara Giriş özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi
LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
LAW 207 İdare Hukuku özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
LAW 211 Uluslararası Hukuk Genel İlkeler özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
LAW 215 Kamu Maliyesi özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
Seçmeli Dersler 1
PSY 217
LAW 223
LAW 215 Sosyal Psikoloji özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
Spor Hukuku özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
Politika Bilimi özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
Seçmeli Dersler özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
LAW 251 özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
SOC 105
LAW 219 Hukuk İngilizcesi I özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
Sosyolojiye Giriş özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
Karşılaştırmalı Hukuk özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
Toplam 20 – 20
4. Semester

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi
LAW 206 Ceza Hukuku Genel Hükümler özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
LAW 208 İdari Yargı özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
LAW 210 Kamu Hürriyetleri özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
LAW 216 Hukuk Sosyolojisi özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
LAW 218 Uluslararası Hukuk Sorunları özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
Seçmeli Dersler 1
LAW 220
LAW 222 Çevre Politikası özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
İletişim Hukuku 2 – 2 özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
Seçmeli Dersler 2
LAW 252
HIST 201 Hukuk İngilizcesi II özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
Uygarlık Tarihi 2 – 2 özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
Toplam 19 – 19
5. Semester

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi
LAW 301 Borçlar Hukuku Özel Hükümler özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
LAW 307 Ceza Hukuku Özel Hükümler özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
LAW 311 Ticari İşletme Hukuku özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
LAW 315 Medeni Usul Hukuku özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
Seçmeli Dersler 1
LAW 317
LAW 325
LAW 321
MATH 365 Stratejik Planlama özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
Fikri ve Sinai Haklar özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
Genel Muhasebe özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
Matematiksel Mantık özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
MATH 365 Matematiksel Mantık özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
Toplam 18 – 18
6. Semester

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi
LAW 302 Eşya Hukuku özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
LAW 312 Şirketler Hukuku özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
LAW 322 Vergi Hukuku özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
LAW 326 Hukuk Felsefesi özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
LAW 336 Rekabet Hukuku özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
Seçmeli Dersler 1
LAW 324
LAW 328
LAW 330 Uluslarası Tahkim Hukuku özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
Eleştirel Düşünce özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
Sermaye Piyasası Hukuku özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
Seçmeli Dersler 2
LAW 332
LAW 352 Avukatlık ve Noterlik Hukuku özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
Hukuk İngilizcesi IV özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
Toplam 19 – 19
7. Semester

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi
LAW 401 Çevre Hukuku özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
LAW 403 Ceza Usul Hukuku özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
LAW 413 İş Hukuku özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
LAW 417 Miras Hukuku özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
LAW 423 Genel Devlet Teorileri özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
HIST 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 – 2
Seçmeli Dersler
LAW 429
LAW 431
LAW 433 İngilizce Çeviri özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
Deniz Hukuku özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
Finansman Hukuku özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
Toplam 21 –
8. Semester

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi
LAW 408 Kıymetli Evrak Hukuku özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
LAW 412 Uluslararası Özel Hukuk özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
LAW 414 Sosyal Güvenlik Hukuku özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
LAW 420 İcra ve İflas Hukuku özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
LAW 434 Avrupa Birliği Hukuku özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
HIST 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
Seçmeli Dersler
LAW 424
LAW 426
LAW 428 Sigorta Hukuku özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
Adli Tıp
Siyasi Partiler 2 – 2 özel ders,ödev,bitirme tezi,dönem ödevi
Toplam 18 – 18

Tags:

bitirme teziDers Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi LAW 101 Hukuka Giriş özel dersdönem ödevi 2. Semester Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi LAW 104 Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku özel dersdönem ödevi Adli Tıp Siyasi Partiler 2 - 2 özel dersdönem ödevi COMPE 103 Bilgisayara Giriş özel dersdönem ödevi Deniz Hukuku özel dersdönem ödevi Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler özel dersdönem ödevi ECON 105 Mikro Ekonomi özel dersdönem ödevi ECON 106 Makro Ekonomi özel dersdönem ödevi Eleştirel Düşünce özel dersdönem ödevi Fikri ve Sinai Haklar özel dersdönem ödevi Finansman Hukuku özel dersdönem ödevi Genel Muhasebe özel dersdönem ödevi HIST 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 - 2 Seçmeli Dersler LAW 429 LAW 431 LAW 433 İngilizce Çeviri özel dersdönem ödevi HIST 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II özel dersdönem ödevi Hukuk İngilizcesi IV özel dersdönem ödevi İletişim Hukuku 2 - 2 özel dersdönem ödevi İngilizce Hukukta Metot özel dersdönem ödevi Karşılaştırmalı Hukuk özel dersdönem ödevi LAW 105 Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku özel dersdönem ödevi LAW 106 Aile Hukuku özel dersdönem ödevi LAW 107 Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) özel dersdönem ödevi LAW 108 Türk Anayasa Hukuku özel dersdönem ödevi LAW 110 Yargı Örgütü özel dersdönem ödevi LAW 207 İdare Hukuku özel dersdönem ödevi LAW 208 İdari Yargı özel dersdönem ödevi LAW 210 Kamu Hürriyetleri özel dersdönem ödevi LAW 211 Uluslararası Hukuk Genel İlkeler özel dersdönem ödevi LAW 215 Kamu Maliyesi özel dersdönem ödevi LAW 216 Hukuk Sosyolojisi özel dersdönem ödevi LAW 218 Uluslararası Hukuk Sorunları özel dersdönem ödevi LAW 251 özel dersdönem ödevi LAW 307 Ceza Hukuku Özel Hükümler özel dersdönem ödevi LAW 311 Ticari İşletme Hukuku özel dersdönem ödevi LAW 312 Şirketler Hukuku özel dersdönem ödevi LAW 315 Medeni Usul Hukuku özel dersdönem ödevi LAW 322 Vergi Hukuku özel dersdönem ödevi LAW 326 Hukuk Felsefesi özel dersdönem ödevi LAW 336 Rekabet Hukuku özel dersdönem ödevi LAW 403 Ceza Usul Hukuku özel dersdönem ödevi LAW 412 Uluslararası Özel Hukuk özel dersdönem ödevi LAW 413 İş Hukuku özel dersdönem ödevi LAW 414 Sosyal Güvenlik Hukuku özel dersdönem ödevi LAW 417 Miras Hukuku özel dersdönem ödevi LAW 420 İcra ve İflas Hukuku özel dersdönem ödevi LAW 423 Genel Devlet Teorileri özel dersdönem ödevi LAW 434 Avrupa Birliği Hukuku özel dersdönem ödevi Matematiksel Mantık özel dersdönem ödevi MATH 365 Matematiksel Mantık özel dersdönem ödevi Politika Bilimi özel dersdönem ödevi Seçmeli Dersler 1 LAW 220 LAW 222 Çevre Politikası özel dersdönem ödevi Seçmeli Dersler 1 LAW 317 LAW 325 LAW 321 MATH 365 Stratejik Planlama özel dersdönem ödevi Seçmeli Dersler 1 LAW 324 LAW 328 LAW 330 Uluslarası Tahkim Hukuku özel dersdönem ödevi Seçmeli Dersler 1 PSY 217 LAW 223 LAW 215 Sosyal Psikoloji özel dersdönem ödevi Seçmeli Dersler 2 LAW 252 HIST 201 Hukuk İngilizcesi II özel dersdönem ödevi Seçmeli Dersler 2 LAW 332 LAW 352 Avukatlık ve Noterlik Hukuku özel dersdönem ödevi Seçmeli Dersler LAW 152 İngilizce özel dersdönem ödevi Seçmeli Dersler LAW 424 LAW 426 LAW 428 Sigorta Hukuku özel dersdönem ödevi Seçmeli Dersler özel dersdönem ödevi Sermaye Piyasası Hukuku özel dersdönem ödevi SOC 105 LAW 219 Hukuk İngilizcesi I özel dersdönem ödevi Sosyolojiye Giriş özel dersdönem ödevi Spor Hukuku özel dersdönem ödevi Toplam 18 - 18dönem ödevi Toplam 18 - 18 6. Semester Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi LAW 302 Eşya Hukuku özel dersdönem ödevi Toplam 18 özel dersdönem ödevi Toplam 19 - 19 5. Semester Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi LAW 301 Borçlar Hukuku Özel Hükümler özel dersdönem ödevi Toplam 19 - 19 7. Semester Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi LAW 401 Çevre Hukuku özel dersdönem ödevi Toplam 20 - 20 4. Semester Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi LAW 206 Ceza Hukuku Genel Hükümler özel dersdönem ödevi Toplam 21 - 8. Semester Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi LAW 408 Kıymetli Evrak Hukuku özel dersdönem ödevi TURK 101 Türk Dili I özel dersdönem ödevi TURK 102 Türk Dili II özel dersdönem ödevi Uygarlık Tarihi 2 - 2 özel dersödev

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031