İktisat Çalışma Notları

Çeviri Eleştirisi, Şiir Çevirisi, Kaynak Metin, Erek Metin, Eşdeğerlik

Bu Çalışmada, Fransız Şair Charles Baudelaire’in Türkçe’ye Çevrilmiş Olan L’Albatros, L’Elévation, Correspondances, L’Ennemi, L’Homme Et La Mer, Le Parfum Exotique, L’Harmonie Du Soir, Spleen, Le Cygne, Recueillement Adlı Şiirlerinin Farklı Türkçe Çevirileri Biçimsel, Biçemsel Ve Anlamsal Eşdeğerlikler Açısından Kuramsal Ve Uygulamalı Olarak Incelemeyi Amaçladık.
Çalışmamız Beş Bölümden Oluşmaktadır. Birinci Bölümde, Çalışmanın Amacı, Yöntemi Ve Yapısı Hakkında Bilgi Verilmiştir. İkinci Bölümde, Çeviri, Çeviri-Dil Ilişkisi, Özgür-Bağımlı Çeviri, Çeviri Yöntemleri, Çeviride Eşdeğerlik Sorunları, Çevirmenin Rolü, Çeviri Birimleri, Çeviri Türleri, Yazın Çevirisi, Yazın Çevirisinin Sorunları, Şiir Çevirisi, Şiir Çevirisinin Yapısal Ve Anlamsal Sorunları, Çeviri Karşılaştırması, Çeviri Eleştirisi Ve Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi Konularını Ele Aldık
Üçüncü Bölümde, Charles Baudelaire’in Özyaşamını, Şiire Ve Sanata Bakışını, Şiirinin Temel Çizgilerini, Baudelaire Ve Şiirlerinin Erek Dil Çoğuldizgesindeki Yerini, Türk Çevirmenlerin Baudelaire Çevirilerine Yaklaşımlarını Değerlendirdik.
Dördüncü Bölümde, Kaynak Metinler Olarak Baudelaire’in Les Fleurs Du Mal Kitabında Yer Alan Yukarıda Sözünü Ettiğimiz Şiirleri Ve Erek Metinler Olarak Bu Şiirlerin Vasfi Mahir Kocatürk, Abdullah Rıza Ergüven, Sabahattin Eyüboğlu, Sait Maden, Erdoğan Alkan, Cahit Sıtkı Tarancı, Suut Kemal Yetkin, Orhan Veli Kanık, Ahmet Muhip Dranas, Ahmet Necdet, Naci Erdel, Mukadder Sezgin, Gönül Gönensin, Kemal Özmen Tarafından Yapılan Çevirilerini Karşılaştırarak Eşdeğerlikler Temelinde Inceledik
Beşinci Bölümde Ise Çeviri Değerlendirmesi Sonucunda Elde Ettiğimiz Verileri Ve Baudelaire Çevirmenlerine Ilişkin Öğret- Ve Yöntembilimsel Öneriler Sunduk. Bu Çalışmamız, Çeviri Etkinliğinin Türk Yazınına Bir Zenginlik Kattığını Göz Önünde Tutarak, Şiir Çevirisinde Anlamsal Ve Estetik Düzeyde Inceleme Ölçütlerinin Oluşturulması Çabasına Bir Katkı Olarak Değerlendirilmelidir.

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930