İktisat Tez Ödevi

Ders tanıtım bilgilerin görmek için ders ya da şube adını tıklayınız

iktisat tez konuları,     iktisat tezleri,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tezsiz yüksek lisans,     iktisat tezli yüksek lisans,     iktisat tez,     iktisat tezler,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları ,     iktisat tez konuları,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tez,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları,     iktisat tez arşivi,     iktisat tez ödevi,     iktisat tez örneği,     ekonomi tez konuları,          iktisat tez arşivi,     iktisat alanında tez konuları,     iktisat alanında tezler,     ekonomi alanında tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

1. Yarıyıl
Kod       Ders Adı ve Şubeler   Saat   ECTS Kredisi
HUK153 Hukukun Temel Kavramları 2+0      3,0
İKT153 Genel İktisat I 3+0      4,5
İKT153 (İng) Economics I (Genel İktisat I) 3+0      4,5
İŞL101 Genel İşletme 3+0      4,5
İŞL101 (İng) Introduction to Business (Genel İşletme) 3+0      4,5
MAT129 Matematik I 2+0      4,0
MUH151 Genel Muhasebe 3+0      4,5
SHU101 Sivil Havacılığa Giriş 2+0      3,5
SHU101 (İng) Introduction to Civil Aviation (Sivil Havacılığa Giriş) 2+0      3,5
TÜR103 Türk Dili 4+0      4,0
Seçmeli Dersler
BEÖ155 Beden Eğitimi 2+0      2,0
KÜL199 Kültürel Etkinlikler 0+2      2,0
MÜZ155 Türk Halk Müziği 2+0      2,0
MÜZ157 Türk Sanat Müziği 2+0      2,0
SAN155 Salon Dansları 0+2      2,0
SNT155 Sanat Tarihi 2+0      2,0
SOS155 Halk Dansları 2+0      2,0
2. Yarıyıl
Kod       Ders Adı ve Şubeler   Saat   ECTS Kredisi
BİL151 Temel Bilgi Teknolojisi 2+2      5,0
İKT154 Genel İktisat II 3+0      4,5
İKT154 (İng) Economics II (Genel İktisat II) 3+0      4,5
MAT172 Matematik II 2+0      3,0
SHU102 Meteoroloji 3+0      5,5
SHU103 Uçuş Teorisi 2+0      3,5
SHU103 (İng) Flight Theory (Uçuş Teorisi) 2+0      3,5
SHU108 Hava Taşımacılığı 3+0      4,5
SHU108 (İng) Air Transportation (Hava Taşımacılığı) 3+0      4,5
SHU205 İşletme İstatistiği 3+0      4,0
3. Yarıyıl
Kod       Ders Adı ve Şubeler   Saat   ECTS Kredisi
HUK154 Ticaret Hukuku 2+0      3,0
İŞL102 Yönetim ve Organizasyon 3+0      4,0
İŞL102 (İng) Management and Organization (Yönetim ve Organizasyon) 3+0      4,0
SHU201 Seyrüsefer ve Yardımcıları 3+0      4,5
SHU213 Uçuş Harekat 3+0      4,5
SHU215 Havaalanı Faaliyetleri ve Donanımı 3+0      5,5
SOS107 Davranış Bilimleri 2+0      3,0
SOS107 (İng) Behavioral Sciences (Davranış Bilimleri) 2+0      3,0
TAR253 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Yıllık) 2+0      2,0
Seçmeli Dersler
HYO451 Genel Havacılık 3+0      3,5
RSM212 Temel Resim Eğitimi 3+0      3,5
THU203 Topluma Hizmet Uygulamaları [A] [B] [C]  0+2      3,0
4. Yarıyıl
Kod       Ders Adı ve Şubeler   Saat   ECTS Kredisi
PLT233 Uçuş Performans 2+0      2,0
PLT233 (İng) Flight Performance (Uçuş Performans) 2+0      2,0
SHU212 Harekat Performans [A] [B]  3+0      4,5
SHU224 Yer Hizmetleri 3+0      4,5
SHU226 Yolcu Hizmetleri 3+0      5,0
SHU228 Tehlikeli Maddeler [A] [B]  3+0      5,0
SHU230 Havacılık Güvenliği 2+0      3,0
TAR253 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Yıllık) 2+0      2,0
Seçmeli Dersler

iktisat tez konuları,     iktisat tezleri,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tezsiz yüksek lisans,     iktisat tezli yüksek lisans,     iktisat tez,     iktisat tezler,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları ,     iktisat tez konuları,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tez,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları,     iktisat tez arşivi,     iktisat tez ödevi,     iktisat tez örneği,     ekonomi tez konuları,          iktisat tez arşivi,     iktisat alanında tez konuları,     iktisat alanında tezler,     ekonomi alanında tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

SHU222 CRS Uygulamaları 3+0      4,0
SHU232 Hava Kargo 3+0      4,0
THU203 Topluma Hizmet Uygulamaları [A] [B]  0+2      3,0
5. Yarıyıl
Kod       Ders Adı ve Şubeler   Saat   ECTS Kredisi
FİN202 İşletmelerde Finansal Yönetim 3+0      4,5
HUK252 İş Hukuku 2+0      2,5
İNG307 (İng) Aviation English I (Havacılık İngilizcesi I) 4+0      5,0
İŞL301 İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0      4,0
MUH240 Maliyet ve Yönetim Muhasebesi 4+0      5,0
PZL302 Pazarlama Yönetimi 3+0      4,5
PZL302 (İng) Marketing Management (Pazarlama Yönetimi) 3+0      4,5
SHU301 Hizmet İşletmelerinde Üretim Yönetimi 3+0      4,5
6. Yarıyıl
Kod       Ders Adı ve Şubeler   Saat   ECTS Kredisi
iktisat tez konuları,     iktisat tezleri,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tezsiz yüksek lisans,     iktisat tezli yüksek lisans,     iktisat tez,     iktisat tezler,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları ,     iktisat tez konuları,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tez,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları,     iktisat tez arşivi,     iktisat tez ödevi,     iktisat tez örneği,     ekonomi tez konuları,          iktisat tez arşivi,     iktisat alanında tez konuları,     iktisat alanında tezler,     ekonomi alanında tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

 

İNG308 (İng) Aviation English II (Havacılık İngilizcesi II) 4+0      5,0
İŞL417 Yönetim Bilgi Sistemi 3+0      4,5
MUH302 Mali Raporlar Analizi 3+0      4,5
SHU302 Havayolu Yönetimi 3+0      4,5
SHU302 (İng) Airline Management (Havayolu Yönetimi) 3+0      4,5
SHU304 Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri 3+0      4,5
SOS312 Örgütsel Davranış 3+0      4,5
Seçmeli Dersler
HYO303 Model Uçak Yapımı 1+2      3,0
HYO303 (İng) Model Aircraft Constmetion (Model Uçak Yapımı) 1+2      3,0
SHU234 Uçuş Planlama ve İzleme 3+0      4,0
SHU308 Havacılık Etiği 2+0      3,0
SHU308 (İng) Aviation Ethics (Havacılık Etiği) 2+0      3,0
7. Yarıyıl
Kod       Ders Adı ve Şubeler   Saat   ECTS Kredisi
MLY205 Kamu Maliyesi 3+0      4,5
NÜM305 Nicel Yöntemler 3+0      4,5
NÜM305 (İng) Quantitative Methods (Nicel Yöntemler) 3+0      4,5
SHU403 Havacılık İşletmelerinde Finansman 3+0      4,5
SHU404 Havaalanı Yönetimi 3+0      4,5
SHU405 Havacılık Emniyeti 3+0      4,5
SHU405 (İng) Aviation Safety (Havacılık Emniyeti) 3+0      4,5
SHU409 Kurumsal Kaynak Yönetimi 3+0      4,5
SHU409 (İng) Enterprise Resource Management (Kurumsal Kaynak Yönetimi) 3+0      4,5
SHU498 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Uygulamaları
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] 
0+0      6,0
Seçmeli Dersler
İKT420 Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri 2+0      3,0
İKT428 Hava Ulaştırma Ekonomisi 2+0      3,0
İŞL352 Örgütsel İletişim 2+0      3,0
İŞL406 Stratejik Yönetim 3+0      4,5
8. Yarıyıl
Kod       Ders Adı ve Şubeler

iktisat tez konuları,     iktisat tezleri,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tezsiz yüksek lisans,     iktisat tezli yüksek lisans,     iktisat tez,     iktisat tezler,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları ,     iktisat tez konuları,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tez,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları,     iktisat tez arşivi,     iktisat tez ödevi,     iktisat tez örneği,     ekonomi tez konuları,          iktisat tez arşivi,     iktisat alanında tez konuları,     iktisat alanında tezler,     ekonomi alanında tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

  Saat   ECTS Kredisi
HUK418 Hava Hukuku 2+0      2,5
PZL210 Müşteri İlişkileri 2+0      3,0
PZL210 (İng) Customer Relations (Müşteri İlişkileri) 2+0      3,0
PZL410 Havayolu Pazarlaması 2+0      3,0
SHU412 Havayolu Filo Planlaması 2+0      3,0
SHU416 Havaaracı Bakım Yönetimi 2+0      3,0
SHU416 (İng) Aircraft Maintenance Manangement 2+0      3,0
SHU426 Ulaştırma Politikaları 2+0      3,5
SHU428 (İng) Logistics Management (Lojistik Yönetimi) 2+0      3,0
SHU498 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Uygulamaları
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] 
0+0      6,0
Seçmeli Dersler

iktisat tez konuları,     iktisat tezleri,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tezsiz yüksek lisans,     iktisat tezli yüksek lisans,     iktisat tez,     iktisat tezler,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları ,     iktisat tez konuları,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tez,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları,     iktisat tez arşivi,     iktisat tez ödevi,     iktisat tez örneği,     ekonomi tez konuları,          iktisat tez arşivi,     iktisat alanında tez konuları,     iktisat alanında tezler,     ekonomi alanında tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

HYO409 (İng) Case Studies in Aviation Safety (Hav.Emn.Örn.Oly.) 2+0      3,0
SHU428 Lojistik Yönetimi 2+0      3,0
SHU430 Proje Yönetimi 2+0      3,5
SHU430 (İng) Project Management (Proje Yönetimi) 2+0      3,5
SHU432 Yenilik Yönetimi 2+0      3,5

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?