İnşaat Mühendisliği Bitirme Tezi Konuları

Ders İçerikleri
     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,

 

 

 

İNM 101 İnşaat Mühendisliğine Giriş (2+0) 2 (ECTS- 4)
Giriş ve inşaat (yapım) faaliyetleri, inşaatçılığın tarihçesi ve geleceği, bilim teknoloji ve mühendislik, inşaat mühendisliği eğitimi ve öğretimi, inşaat mühendisinin çalışma alanları, yapıyla ilgili kanuni düzenlemeler, etüt-proje, uygulama ve denetim, imar ve ihale mevzuatları, inşaat mühendisliği ile ilgili kanun ve yönetmelikler, yapı malzemeleri ve yapı sistemlerinin tanıtılması.İNM 105 Teknik Resim (1+2) 2 (ECTS- 4)
Giriş, Çizgi ve Yazı Çalışması, Ölçek, Format ve Normlar, Geometrik Çizimler, Model Yapılması, İzdüşüm, Perspektif, Kesit.

MAT 101 Matematik I (3+0) 3 (ECTS- 5)
Reel sayılar, değişkenler ve fonksiyonlar. Limitler, sayısal diziler ve ünlü limitler. Fonksiyonun limiti ve süreklilik kavramları. Türev ve diferansiyel, fonksiyonların türev yardımı ile incelenmesi, yüksek basamaktan türev ve diferansiyel, Taylor formülleri, diferansiyel hesabın fiziksel ve geometrik problemlerin çözümlerine uygulamaları. Belirsiz integral ve elementer fonksiyonların integralleri. İleri integral alma teknikleri, rasyonel ve irrasyonel fonksiyonlarin integralleri.

inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,

FİZ 101 Fizik I (3+0) 3 (ECTS- 5)
Fizik ve Ölçme, Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Çizgisel Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cisimlerin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi, Açısal Momentum ve Tork, Statik Denge ve Esneklik, Salınım Hareketi, Evrensel Çekim Kuvveti.

FİZ 103 Fizik I Laboratuvarı  (0+2) 1 (ECTS- 2)
Mekanik Laboratuvarı :
Önhazırlık (Mutlak ve Bağıl Hata),  Uzunluk Ölçmeleri,   Serbest Düşme,  Atwood Makarası ,
Sürtünme ve Sürtünmeli Hareket, Basit Sarkaç, Çarpışmalar, Yay ve Salınım, Yuvarlanma, Fiziksel Sarkaç.

KİM 101 Genel Kimya (3+0) 3 (ECTS- 5)
Madde; Atomun Yapısı; Atom Teorileri; Atomun Elektronik Yapısı ve Periyodik Cetvel; Kimyasal Hesaplamalar; Kimyasal Formüller ve Denklemler; Moleküler Yapı ve Hidridizasyon; Gazlar; Sıvılar ve Katılar; Çözeltiler; Termokimya; Kimyasal Kinetik; Kimyasal Denge; Asitler ve Bazlar; Elektrokimya; Radyoaktivite.

inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,

ING 103 İngilizce I (2+0) 2 (ECTS- 3)
Ders içeriği olarak, öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerini, dialoglar, sınıf çalışmaları, tartışmalar, grup çalışmaları, sunumlar ve araştırmalar yoluyla geliştirme temel olarak alınmıştır.

TRK 101 Türkçe I (2+0) 2 (ECTS- 2)
Türk Dili I’in başlıca amaçları: Türkçe sevgisi ve bilinci oluşturmak; Türkçe’nin özelliklerini ve işleyiş kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek; sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmek. Türk Dili I’in temel konuları: Dilin tanımı, türleri ve özellikleri; dil-düşünce-kültür-edebiyat ilişkileri; bilgilendirici metinleri çözümleme; yazılı anlatım bilgileri (konu seçimi, konuyu sınırlandırma, yazma planı hazırlama, çeşitli türlerde kompozisyon yazma); hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma (tartışma, açıkoturum, vb); not alma, not tutma, özet çıkarma teknikleri; Türkçe dilbilgisi (sesbilim, biçimbilim); Türkçe yazım ve noktalama bilgileri. Türk Dili I’in işlenişi: Ders anlatma, tartışma, grup çalışması, ders içi ve ders dışı ödevler ve projeler.

İNM 102 Statik (2+2) 3 (ECTS- 5)
Maddesel noktaların statiği. Rijit cisimler, eşdeğer kuvvet sistemleri. Rijit sistemlerin dengesi. Yayılı kuvvetler, ağırlık merkezleri. Taşıyıcı sistemlerin incelenmesi, kafes sistemler. Kiriş ve kablolardaki kuvvetler.

İNM 104 Mühendislik Jeolojisi (3+0) 3 (ECTS- 5)
Kayaçların oluşumu ve tektoniği. Mühendislik jeolojisi haritaları ve jeoloji enine kesitleri. Mühendislik jeolojisinde araştırma yöntemleri. Kayaçların mühendislik amaçları için sınıflandırılması. Kitle hareketleri. Baraj jeolojisi. Tünel jeolojisi. Temel jeolojisi. Malzeme jeolojisi.

BSM 151 Programlama Teknikleri ve Dilleri I (2+2) 3 (ECTS- 5)
Boolean cebiri ve kapı devreleri, Lojik Tasarım, bilgisayarların temel elemanları, CPU’nun yapısı, bellek türleri, programlama dillerine genel bakış, işletim sistemleri. Derleyiciler. Algoritmalar ve akış diyagramları. Fortran Diline giriş. Sabitler, değişkenler, işlem operatörleri, ifadeler, atama komutları, kontrol yapıları. Diziler. Giriş/çıkış komutları, altprogramlar. Dosya yapıları. Sayısal yöntemler ve uygulamaları.

MAT 102 Matematik II (3+0) 3 (ECTS- 5)
Belirli integraller ve belirli integralin geometrik ve fiziksel problemlerin çözümü için uygulamaları. Özel integraller. Sayısal seriler, fonksiyonel ve Fourier serileri. Çok değişkenli fonksiyonlar. Kısmi türevler ve tam diferansiyel. Çok değişkenli fonksiyonun maksimum ve minimumları. Katlı integraller ve FuINMi teoremleri. Eğrisel integrallar, Stokes ve Green formülleri.

FİZ 102 Fizik II (3+0) 3 (ECTS- 5)
Elektrik Yükü, Elektrik Alanlar, Gauss Kanunu, Elektrik Potansiyeli, Sığa ve Kondansatörler, Akım ve Direnç, Doğru Akım ve Devreleri, Manyetik Alanlar, Manyetik Alan Kaynakları, Faraday Kanunu, İndüktans, Alternatif Akım Devreleri, Elektromanyetik Dalgalar.

inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,

FİZ 104 Fizik II Laboratuvarı(0+2) 1 (ECTS- 2)
Elektrik ve Manyetizma Laboratuvarı :
Doğru Gerilim ve Akım Ölçmeleri, Direnç ve Ohm yasası, Elektrik Alan ve Potansiyel, Sığa ve sığaçlar , Değişken Gerilim ve Akım, Köprü ile Ölçmeler, Faz Farkı Ölçmeleri, Helmholz Bobinleri, Rezonans.

ING 104 İngilizce II (2+0) 2 (ECTS- 3)
Öğrencilerin kendi akademik alanlarındaki okuma, okuduğunu anlayıp yorumlama, yazma becerilerini geliştirme ve akademik alanlarındaki kelime bilgilerini artırma esas amaçtır.

TRK 102 Türkçe II (2+0) 2 (ECTS- 2)
Anadil bilincini oluşturarak Türkçe’yi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak. Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmek. Yaratıcı ve eleştirel düşünce gücünü geliştirmek. Yaşama sorgulayıcı ve eleştirel bir gözle bakmalarına yardımcı olmak. Okuma (ortak kitap, karşılaştırmalı kitaplar), yazma (eleştirel değerlendirme ödevleriyle), dinleme (söyleşilerle) ve konuşma (sunumlarla) yetilerini geliştirmek. Ulusal ve evrensel nitelikteki sanat ve düşün insanlarını tanıtarak, entelektüel dünyaya girmelerini sağlamak.

inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,

İNM 201 Mukavemet I (3+2) 4 (ECTS- 6)
Çubuk mukavemetinin esasları. Atalet momentleri. Gerilme. Şekil değiştirme. Gerilme ve şekil değiştirme bağıntıları. Şekil değiştirme işi. Malzemenin denenmesi. Emniyet katsayısı, Emniyet gerilmesi ve kırılma hipotezleri.

İNM 203 Dinamik (2+2) 3 (ECTS- 5)
Maddesel noktaların kinematiği: Doğrusal ve eğrisel hareket. Maddesel noktaların kinetiği: Kuvvet, kütle ve ivme. İş ve enerji yöntemi. İmpuls ve momentum yöntemi. Mekanik titreşimler: Sönümsüz titreşimler.

MAL 255 Malzeme Bilimi (3+0) 3 (ECTS- 5)
Malzemeye giriş, malzemelerin atom yapısı, kristal yapılar, amorf yapılar, kristal kusurlar, difüzyon, alaşımların yapısı, faz diyagramları, mühendislik malzemeleri, malzemelerin mekanik özellikleri, korozyon.

ENM 207 Mühendislik Ekonomisi I (3+0) 3 (ECTS- 5)
Mühendislik ve ekonomi, mühendis ve bilim adamı, mühendislik ekonomisi temel kavramları. Fiziki ve ekonomik verimlilik, maliyet, fiyat, değer, fayda, zaman kavramı, Life-Cycle Cost, iskonto kavramı, Cash-Flow kavramı, iskonto formülleri ilişkileri, ekonomik eşdeğerlilik kavramı. Enflasyon ve paranın alım gücü, deflasyon, enflasyonun yatırımlara etkisi.

inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,

İNM 209 Ölçme Bilgisi (2+2) 3 (ECTS- 5)
Hata hesabı, uzaklık ve açı ölçümleri. Direkt problem ve endirekt problem. Jalonlama, dik inip kik çakma. En küçük kareler yöntemi. Şenet ve şeneyela sistematik hatalar, boyların elektromanyetik dolgularla ölçülmesi. Alan ve hacim hesapları, planimetre ile alan hesabı. Boyuna ve enine kesit, düzlemek, dört temel problem. Poligonasyon, nivelman.

MAB 103 Lineer Cebir (3+0) 3 (ECTS- 5)
Vektörler, vektör toplamı ve sayı-vektör çarpımı, vektör uzayları, skaler çarpım, bir vektörün uzunluğu ve iki vektör arasındaki açı, lineer birleşim, lineer bağımlı ve bağımsız vektörler, baz ve boyut, ortogonal ve ortonormal vektörler, karşıt baz ve karşıt uzay, altuzay, matrisler ve matriş işlemleri, vektörler ve matrisler, inverslenebilir matrisler, elemanter satır işlemleri ve eşelon form, determinantlar ve özelikleri, determinant açılımları, lineer dönüşümler ve özelikleri, dönüşümlerin matrislerle temsili ve baz dönüşümleri,bir lineer dönüşümün rankı, lineer denklem sistemleri ve çözüm uzayları, Cramer sistemi, rank kuralı ve geometrik yorumu, konveks kümeler, karakteristik değer ve karakteristik vektörler, simetrik matrislerin köşegenleştirilmesi, karesel formlar, iç çarpım ve iç çarpım uzayları, vektörel ve karma çarpımlar, alan ve hacim.

ATA 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0) 2 (ECTS- 2)
Dersin amacı, üniversite gençlerine modern Türkiye’nin doğuşu ve gelişimini öğretmek, Türk İnkılapları’nın anlam ve gelişimini kavratmak, Türk Bağımsızlık Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler vermektir. Dersin kapsamı, Türk İnkılabı’nı hazırlayan gelişimler, Milli Kurtuluş Savaşı, Türk İnkılabı ve inkılap hareketleri, Türk İnkılabının temel ilkeleri ve Türk dış politikasıdır.

İNM 202 Mukavemet II (3+2) 4 (ECTS- 6)
Çubuk mukavemetinde kullanılan hipotezler. Eksenel normal kuvvet. Basit eğilme: Düz eğilme, eğik eğilme. Eksantrik normal kuvvet. Kesme kuvveti. Kesmeli eğilme. Burulma. Burulma ve eğilme.

AKM 204 Akışkanlar Mekaniği (3+0) 3 (ECTS- 5)
Temel kavramlar; birimler, yoğunluk, özgül ağırlık, moleküler yapı, gerilmelere karşı davranış. Akışkanların statiği; bir noktada basınç, basıncın derinlikle değişimi. Akışkanların kinematiği; Lagrange ve Euler bakış açıları, zamanla değişen ve zamanla değişmeyen akımlar, akım çizgisi ve akım borusu, bir, iki ve üç boyutlu akımlar. Bir boyutlu akımların temel denklemleri; süreklilik denklemi, enerji denklemi, impuls-moment denklemi. İdeal akışkanların bir boyutlu akımları; süreklilik denklemi, enerji denklemi, impuls-moment denklemi. Gerçek akışkanların bir boyutlu akımları; süreklilik denklemi, enerji denklemi, impuls-moment denklemi, laminer akım, türbülanslı akım. İdeal akışkanların iki boyutlu akımları; temel denklemler, potansiyel akımlar, potansiyel akımların uygulamaları. Gerçek akışkanların iki boyutlu akımları; temel denklemler, sınır tabakası, sınır tabakasının ayrılması.

inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,

İNM 208 Yapı Malzemesi (2+2) 3 (ECTS- 5)
Beton, bağlayıcı maddeler, çimento, kireç, alçı, beton agregaları, beton karma suyu, beton karışım hesapları, rötre ve çeşitleri, taze beton ve sertleşmiş beton özellikleri, betonun dış ortama karşı dayanıklılığı. Beton üretimi ve üretimde kalite kontrolü, beton katkı maddeleri, özel betonlar. Seramik malzemeler, kristal seramikler, tuğla, kiremit, kargir duvarlar. Polimer malzemeler, inşaat mühendisliği alanında kullanılan plastik maddeler. Ahşap malzemenin  iç yapısı, kusurları ve mekanik özellikleri.

MAB 221 Diferansiyel Denklemler (3+0) 3 (ECTS- 5)
Giriş. Diferansiyel denklemler ve çözümleri. Genel ve tekil çözümler. Çözümün tekliği teoremi. Birinci mertebeden denklemler. Değişkenlerine ayrılabilen denklemler. Lineer denklemler. Homojen denklemler. Tam diferansiyel denklem ve integrasyon çarpanı. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler. Sabit katsayılı homojen denklemler. Homojen olmayan denklemler. Sabitin değişimi veya Lagrange yöntemi. Sabit katsayılı yüksek mertebeden diferansiyel denklemler. İkinci mertebeden sabit katsayılı denklemler. Değişken katsayılı lineer denklemler. Cauchy – Euler denklemleri. Bazı uygulamalar. Laplace dönüşümü. Sınır değer problemlerinin çözümü. Laplace dönüşümü tablosu. Lineer diferansiyel denklemler sistemi. Sabit katsayılı sistemler için operatör yöntemi.

MAB 223 Olasılık ve İstatistik (3-0) 3 (ECTS- 5)
İstatistik metoduna giriş. Temel kavramlar. İstatistik kullanımının ana ilkeleri, istatistiki verilerin organize edilmesi ve sunulması, merkezi temayül ölçüleri. Ortalamalar, mod ve medyan, dağılma ölçüleri, sapmalar, standart sapma, standart değerler. İhtimal teorisi ve ihtimal bölünmeleri, matematik ümit, kombinasyon analizi, binm, Poisson, hipergeometrik ve normal bölünmeler, örnekleme teorisi, hipotez testleri, Ki-kare bölünmesi. Regrasyon ve korelasyon.

ATA 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2+0) 2 (ECTS- 2)
Dersin amacı, üniversite gençlerine modern Türkiye’nin doğuşu ve gelişimini öğretmek, Türk İnkılâpları’nın anlam ve gelişimini kavratmak, Türk Bağımsızlık Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler vermektir. Dersin kapsamı, Türk İnkılâbı’nı hazırlayan gelişimler, Milli Kurtuluş Savaşı, Türk İnkılâbı ve inkılâp hareketleri, Türk İnkılâbının temel ilkeleri ve Türk dış politikasıdır.

inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,

İNM 301 Yapı Statiği I (3+2) 4 (ECTS- 6)
Yapı sistemleri. Mesnet tipleri. Yayılı yükler. Kesit tesirleri. Kafes kiriş, kiriş, çerçeve sistemleri. İki ve üç boyutlu sistemlerde izostatik ve hiperstatik kavramı, izostatik sistemlerin analizi. Tesir çizgileri. Gerber kirişleri. Kablolar.

İNM 303 Demiryolu Mühendisliği (2+2) 3 (ECTS- 5)
Tanımlar. Enkesitler ve alanlarının hesaplanması. Enkesitlerinin arasındaki hacimler. Hacimler ve toprak kitleleri. Kitleler diyagramının dengelenmesi. Demiryolunun genel özellikleri. Demiryolu taşıtları ve hareket koşulları. Demiryolunun geometrik özellikleri. Geçki ve plan. Boykesit ve düşey kurbalar.

İNM 305 Zemin Mekaniği (2+2) 3 (ECTS- 5)
Zemin Mekaniğinin tanımı. Zemin tiplerinin tanıtımı ve zemin cinslerinin arazide görsel yöntemlerle tanınması. Zeminin kıvam limitleri, kıvam limiti deneyleri. Zeminin blok diyagramı ve endeks özellikleri. Zeminin tane çapı dağılımı; elek analizi, hidrometre. Zeminlerin sınıflandırılması; sınıflandırma sistemleri. Zeminlerin özelliklerinin iyileştirilmesi; kompaksiyon. Zemin hidroliği; permeabilite, kapilerite, laboratuvar ve arazi permeabilite deneyleri. Boşluk suyu basıncı, efektif basınç, toplam basınç. Kritik hidrolik eğim, akıcı kum durumu. Sızıntı hesapları, akım ağları, borulanma mekanizması. Zeminlerde gerilme yayılışı, hesaplama yöntemleri. Elastik teoriye göre ani oturma hesabı. Zeminlerde kompresibilite ve konsolidasyon; Konsolidasyon deneyi, konsolidasyonun basınca ve zamana bağlı gidişinin tanımlanması. Önkonsolidasyon basıncının ve arazi konsolidasyon eğrisinin bulunması. Zeminlerde kırılma şartı ve kayma mukavemeti. Kayma mukavemeti deneyleri. Kayma mukavemeti parametreleri, boşluk suyu parametreleri.

İNM 307 Hidrolik (3+0) 3 (ECTS- 5)
Boyut analizi ve pi teoremi. Model benzeşimi. Basınçlı akımlar. Sürekli ve yersel yük kayıpları. Boru sistemlerinin çözümü. Çok hazneli boru şebekeleri. Serbest yüzeyli akımlar. Enkesit boyutlandırılması, hidrolik yönden en uygun kesit. Ani ve tedrici hareketler. Özgül enerji. Yüzeysel sıçrama. Tedrici değişken hareketlerde su yüzeyinin değişimleri. Tedrici değişken hareketlerde su yüzeyinin hesabı. Kanal kontrolları, orifis ve savaklar.

inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,

İNM 313 İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları (3+0) 3 (ECTS- 5)
Akademik amaçlı yapı analiz programlarının analiz yöntemleri, varsayımları, bilgi girişleri ve sonuçlarının irdelenmesi.İnşaat Mühendisliği uygulamalarında kullanılan paket programlar.

HUK 102 Hukuka Giriş (2+0) 2 (ECTS- 5)
Dersin amacı kapsamında, hukukun temel kavramlarını tanıtmak ve toplumsal yaşamda, hukukun yerini ve önemini tesbit ederek, hukuk kurallarının din, ahlâk ve görgü kurallarında hangi alanlarda farklılıklar taşıdığını ve bu kurallar arasındaki etkileşimleri tesbit etmek; hukun uygulanması alanında ve hukuk veya kanun boşlukları konu olduğunda, hâkime tanınan yetkiler, dürüstlük kuralının uygulanması ve etkileri ve işlevi ve hukukun uygulanmasında konu olan kıyas yolu gibi yöntemler, hukukun dalları, Türk yargı sistemi, hukukta yorum sistemleri incenerek, hukuk alanında en temel bilgiler verilmektedir.

İNM 302 Yapı Statiği II (3+2) 4 (ECTS- 6)
Hiperstatik sistemlerin analizi. Birim deplasman sabitleri. Rijitlik ve fleksibilite matrisleri. Kuvvet metodu. Açı metodu. Cross ve moment-alan yöntemleri. Deplasman metodu.

İNM 304 Betonarme I (2+2) 3 (ECTS- 5)
Betonarme yapı çeşitleri. Yükler ve frakans eğrileri. Beton ve karışım oranları, betonun mekanik özellikleri ve etken faktör olarak; su, çimento, saklama koşulu, beton yaşı, rötre, yorulma, sünme etkisi. Betonun çekme mukavemeti. Betonun mekanik özelliklerinin saptanması için yapılan deneyler, standart sapma ve beton kalite denetimi. Betonarme çelikleri. Kirişlerin emniyet gerilme yöntemine göre donatı hesabı. Atalet momenti, ağırlık merkezi ve alan momenti hesabı. Taşıma Gücü metoduna göre betonarme kirişlerin basit eğilme altında hesabı. Tek donatılı veya çift donatılı olarak dikdörtgen kesitli kirişlerin hesabı. T-kesitli, dairesel kesitli ve farklı kesitli kirişlerin hesabı. Betonarme elemanlarda aderans ve donatı eki. Kirişlerde eğilme ile birlikte kesme kuvveti etkimesi ve kayma donatısı hesabı. Eksenel yük olması halinde kayma donatısı hesabı. Yüksek kirişlerin hesabı ve projelendirilmesi. Kısa konsollar, kısa konsolların eksenel basınca göre hesabı. Birden fazla açıklıklı kat çerçevesi hesabı ve donatı tertibi.

inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,

İNM 306 Çelik Yapılar I (3+2) 4 (ECTS- 6)
Tarihçe. Malzeme olarak çelik ve çelik yapıların hesabına ilişkin genel bilgiler. Çelik birleşimler ve birleşim araçları. Çekme çubukları ve ekleri. Basınç çubukları . Kafes kirişler. Eğilmeye çalışan dolu gövdeli kirişler: Hadde profilleri ve ekleri. Takviyeli hadde profillerinden eğilme çubukları. Yapma dolu gövdeli kirişler.

İNM 308 Temel İnşaatı I (2+2) 3 (ECTS- 5)
Temel ve zemin tasarımında Zemin Mekaniğinin yeri ve önemi. Yanal basınç değişimleri, aktif ve pasif plastik denge durumları ve istinat duvarlarının tasarımı. Kazılar, kazı kenarlarının iksası, iksa yöntemleri. Şev stabilitesi. Temel ve zemin yapılarının tasarımı için gereken etüd tipleri, kapsamı ve proje tipi ile ilişkisi. Muayene çukurları ve sondajlar; sondaj yer, tip, aralık ve derinliğinin belirlenme kriterleri. Arazi deneyleri (SPT, CPT, vane, presiyometre, plaka yükleme deneyi); deney bulgularının değerlendirilmesi, deneyler arası korelasyon ve sonuçların tasarımda kullanılması, jeofizik yöntemler. Taşıma gücünün bulunması; taşıma gücünün gerilme analizi, plastik göçme ve limit denge yöntemleri ile çeşitli tipteki zeminlerde bulunması. Oturma kriteri ile taşıma gücünün kriterinin birarada kullanımı. Sığ temellerin geoteknik tasarımı (sürekli temeller, radye temeller). Derin temellerin geoteknik tasarımı (ayak ve kazık temeller, kazıklı radye temeller).

İNM 310 Karayolu Mühendisliği  (2+2) 3 (ECTS- 5)
Tarihçe. Karayolu elemanlarının tanıtımı. Sürücü ve yayaların genel özellikleri. Karayolu taşıtlarının genel özellikleri. Taşıt dinamiği. Yolların kapasitesi. Plan ve yatay kurbalar. Boykesit ve düşey kurbalar.

İNM 314 Hidrology (3+0) 3 (ECTS- 5)
Hidrolojinin tanımı, hidrolojinin temel denklemleri. Yağış; meydana gelmesi, ölçülmesi, yağış kayıtlarının analizi. Buharlaşma; mekanizması, terleme ve tutma, evapotranspirasyon kayıpları.Sızma; sızma kapasitesi, sızma hızı, sızma indisleri. Yeraltısuyu; yeraltındaki suyun bölgeleri, beslenmesi ve kayıplar, yeraltısuyu akımı, hidrolik iletkenliğin ölçülmesi. Akım ölçümleri ve verilerin analizi; seviye ve su yüzü eğimi ölçümleri, kesit ölçümleri, debi ölçümleri, anahtar eğrisi, akış kayıtlarının analizi. Yüzeysel akış; akarsu havzalarının özellikleri, akışın kısımlara ayrılması, akış-yağış bağıntıları, rasyonel metod, kar erimesinden meydana gelen akış. Hidrograf analizi; hidrografın elemanları, dolaysız akışla taban akışının ayrılması, akarsu havzasının sistem olarak incelenmesi, parametrik havza modelleri, birim hidrograf teorisi, hidrografın akarsu boyunca ötelenmesi, hidrografın haznede ötelenmesi.

İNM 401 Betonarme II (2+2) 3 (ECTS- 5)
Dikdörtgen kesitli betonarme kolonlar, tekil yük, tek eksenli eğilme ve iki eksenli eğilme altında kolon hesabı. Dairesel kesitli kolonların tek eksenli eğilme ve tekil yüke göre hesabı. Narin kolonların eksenel yüke ve eksenel yüke ilaveten moment olması halinde hesabı. Yatay salınımı tutulmuş ve tutulmamış duruma göre kolonların projelendirilmesi. Betonarme yapılarda kullanılabilirlik, kirişlerde çatlak ve sehim kontrolü. Burulmaya göre dikdörtgen ve (T) kesitlerin hesabı. Betonarme döşemeler, kirişlere oturan tek yönde ve çift yönde çalışan plak döşemelerin katsayılar yöntemiyle hesabı, iki yönlü kirişsiz plak döşemeler. Betonarme münferit temeller, tek yönde ve çift yönde sürekli temeller.

inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,

İNM 403 Yapı İşletmesi ve Şantiye Tekniği (3+0) 3 (ECTS- 5)
Giriş. Yapı işletmesinin temelleri. İhale kanunu. İnşaat sektörünün yapısal analizi, Şirket ve şantiye organizasyonları. İnşaatta şebeke planlama teknikleri, CPM, PERT ve Monte Carlo Simülasyon teknikleri ve uygulamaları. Kritik yol, bolluk kavramları ve uygulama anlamları. Least-Cost Planlama. İstihkaklar ve CPM. Şantiye genel ön hazırlıkları. Şantiye şefinin görevleri. İnşaat rizikoları ve sigorta. Taşeronlar ve şantiye. Şantiye düzenleme ve kurulması esasları. Şantiye tesisatının genel ve ayrıntılı incelenmesi, beton şantiyesi. İşveren ve şantiye kontrol teşkilatı, müteahhidin şantiye organizasyonu, şantiyenin kuruluşu, şantiye personeli, şantiye bürosu, şantiyede kullanılan makine, alet ve takımlar, montaj ve yükleme masrafları, şantiye barakaları, kış mevsimi inşaat işleri, alınacak tedbirler.

İNM 405 Su Temini ve Atık Suların Uzaklaştırılması (3+0) 3 (ECTS- 5)
Su ve atık sistemlerinin tanımı. Su temini. İsale hatlarının hesabı. İçme suyu haznelerinin tasarımı. Su şebekelerinin analizi. Kullanılmış suların ve drenaj sularının uzaklaştırılması ve projelendirmesi.

İNM 439 Yapı Maliyet Analizi (3+0) 3 (ECTS- 5)
Giriş. Maliyet hesabı türleri, yaklaşık hesap, götürü bedel maliyet, birim fiyatla maliyet, pazarlık usülü maliyet, müteahhit riski ve sigorta, üretim katsayıları,işçilik, ekipman maliyeti, malzeme temini ve taşınması,mühendislik projelerinin toplam maliyeti, kavramsal maliyet tahmini.

İNM 433 Hidroelektrik Tesisler (3+0) (ECTS- 5)
Giriş ve genel bilgiler.Derivasyonlu ve biriktirme hazneli sistemler.Bir hidroelektrik tesisin kısımları. Gücü etkileyen faktörler. Debi ve düşü yüksekliği.İşletme debisinin seçimi. Pompajlı hidroelektrik santrallar. Kabartma ve biriktirme yapılarında su alma yapıları. Serbest yüzeyli ve basınçlı isale tesisleri.Denge bacaları ve yükleme odaları. Cebri borular.Tesbit kütleleri. Türbin tipleri ve türbin seçimi hakkında özet bilgi.

ÜNH 102 İşletmeye Giriş (2+0) 2 (ECTS- 3)
Başarılı yönetici ve örgütlerin sahip olduğu özellikleri inceleyerek günümüzün hızlı değişim gösteren örgütlerinin ihtiyaç duyduğu bireylerin yönetsel rollerinin, sorumluluklarının ve yeteneklerinin geliştirilmesi dersin temel amacını oluşturmaktadır. Bu süreç, aynı zamanda günümüz yönetici ve örgütlerinin karşı karşıya kaldığı çevresel şartların, baskı ve zorlukların anlaşılmasına yardımcı olur. Başka bir deyişle öğrenciler, işletmeciliğin terminolojisi veya sözlüğüyle tanışacak, işletme yönetimi ile ilgili temel kavram ve teorilerin gerçek iş yaşamına uyarlaması hakkında ön bilgiye sahip olacaklardır. İşletme Yönetimine Giriş dersinde işlenecek bazı temel konular arasında; yönetim, işletmenin çevresi, karar verme ve planlamanın yönetimi, örgütsel yapı ve kültürün yönetimi, bireylerin ve grupların yönetimi sayılabilir. Bununla birlikte, her ne kadar halihazırda müfredat içerisinde doğrudan yer almasa da iletişim, yönetim bilişim sistemleri/teknolojiler, üretim yönetimi, yenilikçilik/girişimcilik gibi konulara da dönem boyunca olanaklar dahilinde yer verilecektir.

inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,

ÜNH 102 İşletmeye Giriş (2+0) 2 (ECTS- 3)
Başarılı yönetici ve örgütlerin sahip olduğu özellikleri inceleyerek günümüzün hızlı değişim gösteren örgütlerinin ihtiyaç duyduğu bireylerin yönetsel rollerinin, sorumluluklarının ve yeteneklerinin geliştirilmesi dersin temel amacını oluşturmaktadır. Bu süreç, aynı zamanda günümüz yönetici ve örgütlerinin karşı karşıya kaldığı çevresel şartların, baskı ve zorlukların anlaşılmasına yardımcı olur. Başka bir deyişle öğrenciler, işletmeciliğin terminolojisi veya sözlüğüyle tanışacak, işletme yönetimi ile ilgili temel kavram ve teorilerin gerçek iş yaşamına uyarlaması hakkında ön bilgiye sahip olacaklardır. İşletme Yönetimine Giriş dersinde işlenecek bazı temel konular arasında; yönetim, işletmenin çevresi, karar verme ve planlamanın yönetimi, örgütsel yapı ve kültürün yönetimi, bireylerin ve grupların yönetimi sayılabilir. Bununla birlikte, her ne kadar halihazırda müfredat içerisinde doğrudan yer almasa da iletişim, yönetim bilişim sistemleri/teknolojiler, üretim yönetimi, yenilikçilik/girişimcilik gibi konulara da dönem boyunca olanaklar dahilinde yer verilecektir.

İNM 402 Bitirme Projesi (2+4) 4 (ECTS- 8)
Proje verilecek konular; Yapı Statiği, Betonarme, Çelik Yapılar, Malzeme, Geoteknik, Su Temini ve Çevre Sağlığı, Ulaştırma, Yapı İşletmesi’dir. Seçilen konu ile ilgili çalışmanın kapsamını projeyi yürüten öğretim üyesi/görevlisi belirleyecektir.

ÜNH 103 Girişimcilik (2+0) 2 (ECTS- 3)
Öğrencilere girişimcilik ruhunun aşılanması ve verimesi.Risk ve risk yönetimi.Girişim şirketlerinin büyümesinde risk sermayesi. Risk sermayesi nasıl sağlanır, nasıl  yatırma dönüştürülür ve başka alanlarda kullanılmak üzere  nasıl yeniden ele geçirilir.  Profesyonel risk sermayedarı potansiyel yatırımları nasıl analiz eder ve üstlenir. Halka arz nasıl ve ne zaman yapılmalıdır.

İNM 406 Yapı Statiğinde Özel Konular (3+0) 3 (ECTS- 5)
Rijit plastik teori. Plastik mafsal momenti. Kirişlerin deformasyonu ve göçme yükü. Elastik-plastik çözümleme, sürekli kirişler. Hiperstatik sistemler. Çerçeveler. Kinematik teorem. Moment dağıtımı yöntemi ile plastik boyutlandırma. Kiriş ve döşeme plaklarından oluşan sistemler.

inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,

HUK 302 İş Hukuku (2+0) 2 (ECTS- 3)
İş Hukuku Kavramı, İnşaat Mühendisliğinde İş Hukukunun Yeri, Bölümleri, Bireysel (Ferdi) İş Hukuku, İş Hukukunun Temel Nitelikleri, İnşaat Mühendisliğinde İş Hukukunun Uygulama Alanları. Bireysel İş Hukuku.İnşaat Mühendisleri İçin İş Kanunun uygulama alanları, Hizmet Sözleşmesinin Türleri, İnşaat İşlerinde Sürekli ve Süreksiz Hizmet Sözleşmeleri, Tam Süreli ve Kısmi Süreli Hizmet Sözleşmeleri, Takım Sözleşmesi.Sendikaların Tanımı ve Unsurları. Sendika Hürriyeti. Sendikalar Kanunu İle Dernekler Kanunu İlişkisi. İnşaat Mühendislerinin İşçi, İşveren veya İşveren Vekili Olarak Sendika İçinde Bulunabilecekleri Faaliyet Alanları. Toplu iş Sözleşmesi, Şantiyede İş Güvenliği Yönetimi ve Uygulamaları.

İNM 404 Su Kaynakları (3+0) 3 (ECTS- 5)
Su kaynaklarına giriş ve akarsu yatağının dengesi. Akarsularda katı madde hareketi. Barajlar. Baraj hazneleri. Bağlamalar. Su alma yapıları. Enerji kırıcı yapılar. Su kuvvetleri. Sulama-Kurutma. Taşkın kontrolü. Akarsu düzenlemesi. Su kaynaklarının ekonomik analizi

ÜNH 101 Meslek Ahlakı (2+0) 2 (ECTS- 3)
Ahlaki düşünme yeteneğini geliştirmek. Eleştirel bir gözle okumayı ve düşünmeyi öğrenmek. İnsan şahsiyetinin temel yapısını, ahlaki davranışın felsefi temelini ve meslekte tüm integre performansın önşartı olarak ahlaki karakterin gelişmesini sağlamak.

SEÇMELİ DERSLER

inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,

İNM 311 Mühendislik Ekonomisi II (3+0) 3 (ECTS- 5)
Alternatif yatırımların ekonomik analizleri; alternatiflerin karşılaştırılması esasları. Şimdiki değer, yıllık eşdeğer, gelecek değer, iç verim oranı, geri ödeme süresi, proje dengesi, proje alternatifleri arasında karar verme, proje teklifleri, karar verme kriterleri, fark yatırımın şimdiki değeri ve iç verim oranı metodları. Toplam yatırım esaslı değerlendirmeler, diğer karar verme kriterleri, eşit olmayan ömürlü yatırım alternatiflerinin değerlendirilmesi.

İNM 313 İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları (3+0) 3 (ECTS- 5)
Akademik amaçlı yapı analiz programlarının analiz yöntemleri, varsayımları, bilgi girişleri ve sonuçlarının irdelenmesi.

İNM 315 Yapı Fiziği  (3+0) 3 (ECTS- 5)
Yapı ve fiziksel özellikleri; boşluk yapısı, özgül ağırlık, birim ağırlık, kılcallık, spesfik yüzey, viskozite, yüzey gerilim, adsorbsiyon. Sıvıların akımı, boşluklu malzemede donma olayı. Yapıda ısı transferi, ısı iletkenliği, su buharı geçirgenliği, ses izolasyonu.

İNM 317 Mühendislik Mekaniği (3+0) 3 (ECTS- 5)
Mekaniğin Tanımı ve Sınıflandırılması, Amacı, Temel kavramlar, Mekaniğin Prensipleri – Newton Kanunları, Boyut Analizi, Vektör Mekaniği, Moment – Düzlem ve Uzaysal Problemler, Düzlem ve Uzay Sistemlerin Dengesi, Yayılı Kuvvetler – Ağırlık Merkezleri – Çizgisel elemanların ağırlık merkezleri, Düzlem Yüzeylerin Geometrik Merkezi, Hacim Merkezleri – Kütle Merkezleri, Atalet Momentleri, Kütlelerin Atalet Momentleri, Dinamik denge – Atalet kuvveti, Maddesel Noktaların Kinematiği (Yer değiştirme – Hız – İvme) Vektör fonksiyonlarının türevleri. Mutlak ve Bağıl hareket. Koordinat Dönüşümleri. Maddesel Noktaların Kinetiği ( Kuvvet – Kütle – İvme).  Hareket denklemleri.

İNM 319 Zemin Mekaniği Laboratuvarı (3+0) 3 (ECTS-5 )
Temel laboratuvar deneyleri; spesifik gravite, kıvam limitleri, granülometri, Sıkıştırma, geçirgenlik, konsolidasyon, serbest basınç, CBR, kesme kutusu, üç eksenli deneyleri, bu deneylerin yapılması, veri alınması, analizi ve raporlarının hazırlanması

İNM 321 Çevre Mühendisliğine Giriş (3+0) 3 (ECTS-5 )
Çevre ve çevre mühendisliği. Doğada denge. Çevre kirliliği. Çevre tesislerinin değerlendirilmesi ve kontrolü. Küresel ısınma.

İNM 312 İleri Zemin Mekaniği (3+0) 3 (ECTS- 5)

inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,
Zemin Mekaniğinde modeller. Elastisite; izotropik elastisite, zemin elastisitesi, anizotropik elastisite. Plastisite ve akma. Zemin için elastik-plastik model, Cam-kili Modeli, Kritik Durum Zemin Mekaniği Teorisi. Zeminlerin mukavemeti, Mohr-Coulomb göçme zarfı, kritik durum çizgisi, drenajsız ve drenajlı mukavemet kavramları, sıkışmave genişleme davranışı, gerilme izleri.

İNM 314 Hidroloji (3+0) 3 (ECTS- 5)
Hidrolojinin tanımı, hidrolojinin temel denklemleri. Yağış; meydana gelmesi, ölçülmesi, yağış kayıtlarının analizi. Buharlaşma; mekanizması, terleme ve tutma, evapotranspirasyon kayıpları.Sızma; sızma kapasitesi, sızma hızı, sızma indisleri. Yeraltısuyu; yeraltındaki suyun bölgeleri, beslenmesi ve kayıplar, yeraltısuyu akımı, hidrolik iletkenliğin ölçülmesi. Akım ölçümleri ve verilerin analizi; seviye ve su yüzü eğimi ölçümleri, kesit ölçümleri, debi ölçümleri, anahtar eğrisi, akış kayıtlarının analizi. Yüzeysel akış; akarsu havzalarının özellikleri, akışın kısımlara ayrılması, akış-yağış bağıntıları, rasyonel metod, kar erimesinden meydana gelen akış. Hidrograf analizi; hidrografın elemanları, dolaysız akışla taban akışının ayrılması, akarsu havzasının sistem olarak incelenmesi, parametrik havza modelleri, birim hidrograf teorisi, hidrografın akarsu boyunca ötelenmesi, hidrografın haznede ötelenmesi.

İNM 318 Mukavemet III (3+0) 3 (ECTS-5)
Elastik eğri, Mohr metodu. Enerji teoremleri: Enerjinin korunumu prensibi, 1. ve 2. Castigliano Teoremi, Maxwell Betti karşıtlık teoremi, Virtüel iş teoreni. Elastik stabilite: Stabilitede metod, Burkulma boyu, Euler burkulma gerilmesi, Burkulmada pratik problemler, Kesme kuvvetinin kritik yüke etkisi, Çok parçalı çubuklar, Bağlantı elemanlarının hesabı.

İNM 320 Programlama Teknikleri ve Dilleri II (3+0) 3 (ECTS- 5)
Deyim fonksiyonları. Fonksiyon altprogramları. Data. Subroutine alt programları. Dinamik programlama yöntemi.

İNM 411 İleri Beton Teknolojisi (3+0) 3 (ECTS- 5)
Beton bileşenleri. Betonda aranan özellikler. Beton üretimi, denetleme ve kalite kontrolü. Sıcak ve soğuk havada beton dökümü. Özel üretim teknikli betonlar. Pompa betonu, püskürtme beton.

İNM 413 Yapı Statiği III (3+0) 3 (ECTS- 5)
Matris-deplasman yöntemi. Kafes kiriş, kiriş ve çerçeve elemanlar için lokal rijitlik, dönüşüm (transformasyon) ve global rijitlik matrisleri. Global sistem matrisi. Deplasmanların, kesit tesirlerinin ve reaksiyonların hesabı.

İNM 415 Bilgisayar Destekli Tasarım (3+0) 3 (ECTS- 5)
CAD programlarının tanıtılması, bilgi girişi. CAD programları yardımıyla detay çizimleri. Konstrüksiyon bilgisi.

İNM 417 Öngerilmeli Beton (3+0) 3 (ECTS- 5)
Öngerilme kavramı ve uygulama prensipleri. Gergi problemleri. Dikdörtgen kesitlerde gerilme ve öngerilme kombinasyonları. İki doğrultuda simetrik kesitler, T-kesitler, U-kesitler. Kırılma teorilerine göre tahkik. Sünme etkisi.

İNM 419 Ahşap Yapılar (3+0) 3 (ECTS- 5)
Ahşap yapılara giriş. Ahşap birleşimler ve birleşim araçları. Çekmeye çalışan elemanlar ve ekleri. Basınca çalışan elemanlar. Eğilmeye çalışan elemanlar, tek parçalı elemanlar, birleşik kirişler. Ahşap Kafes Kirişler.

İNM 421 İnşaat Mühendisliğinde Matris Yöntemler (3+0) 3 (ECTS- 5)
İki ve üç boyutlu sistemlerde bilgisayar programları yardımıyla lokal rijitlik, dönüşüm, global rijitlik, sistem matrislerinin elde edilmesi. Yapı sistemlerinin statik ve dinamik analizi.

İNM 423 Elastik Stabilite (3+0) 3 (ECTS- 5)
Elastik stabilite teorisi ve amacı. Denge konumları. Stabilite problemleri. Enerji prensipleri. Eksantrik basınç etkisi altındaki kolonlar. Çok parçalı basınç çubukları. Stabilite fonksiyonunun bulunması. Yanal burkulma.

inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,

İNM 425 Temel İnşaatı II (3+0) 3 (ECTS- 5)
Temel tipleri ve fonksiyonlarının tanıtımı. Tekil, sürekli, birleşik, radye temel gibi yüzeysel temellerin geoteknik ve betonarme tasarımı. Derin temellerin geoteknik ve betonarme tasarımı. Özel temel tipleri.

İNM 427 Yol Üstyapısı (3+0) 3 (ECTS- 5)
Üstyapının tanıtımı. Üstyapıya gelen etkiler ve gerilme dağılışı. Üstyapı türleri, özellikleri ve karşılaştırılması. Üstyapı tabakaları ve özellikleri. Üstyapıda kullanılan malzemeler. Üstyapıların projelendirme yöntemleri. Üstyapıların yapımı, yönetimi ve bakımı.

İNM 429 Trafik Mühendisliği (3+0) 3 (ECTS- 5)
Tarihçe. Trafik akımı. Trafik akımının. Trafik akımının ölçülmesi ve gösterimleri. Trafik sayımları ve etüdler. Yol özellikleri. Kavşak özellikleri. Trafik işaretleri.

İNM 431 Liman Planlaması (3+0) 3 (ECTS-5)
Limanların tanımı ve sınıflandırılması. Liman planlanması. Liman yeri seçimi. Gemi tipleri ve karakteristikleri. Liman yapıları. Liman yapılarının boyutlandırılması.

inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,

İNM 433 Hidroelektrik Tesisler (3+0) 3 (ECTS-5)
Giriş ve genel bilgiler.Derivasyonlu ve biriktirme hazneli sistemler.Bir hidroelektrik tesisin kısımları. Gücü etkileyen faktörler. Debi ve düşü yüksekliği.İşletme debisinin seçimi. Pompajlı hidroelektrik santrallar. Kabartma ve biriktirme yapılarında su alma yapıları. Serbest yüzeyli ve basınçlı isale tesisleri.Denge bacaları ve yükleme odaları. Cebri borular.Tesbit kütleleri. Türbin tipleri ve türbin seçimi hakkında özet bilgi.

İŞL 433 İşletme Ekonomisi (3+0) 3 (ECTS- 5)
İşletme kavramı. Üretim ve maliyet fonksiyonları. Maliyet, hacim ve kar ilişkileri. Yönetim ve organizasyon, yatırım kararları ve yatırımların değerlendirilmesi. Personel yönetimi ve organizasyon, kantitatif analizler.

İNM 435 Çok Katlı Çelik Yapılar (3+0) 3 (ECTS- 5)
Eğilmeye çalışan dolu gövdeli kirişler. Sürekli kirişler ve aşıklar. Hadde proflilinden eğilme çubuklarında ekler. Takviyeli hadde profilinden eğilme çubukları. Yapma dolu gövdeli kirişler. Eksenel basınç  ve eğilmeye çalışan çubuklar. Kolon ayakları. Kiriş mesnetleri ve birleşimleri.

İNM 437 Deprem Yönetmeliğinin Çelik Yapılara Uygulanması (3+0) 3 (ECTS- 5)
Deprem etkisindeki yapılar. Hesap yönteminin seçilmesi. Hesap yöntemleri: Eşdeğer deprem yükü yöntemi. Mod birleştirme yöntemi. Zaman tanım alanında hesap yöntemleri. Bina türü olmayan yapılar. Çelik binalar için depreme dayanıuklı tasarım kuralları. Çelik taşıyıcı sistemlerin sınıflandırılması.

İNM 439 Yapı Maliyet Analizi (3+0) 3 (ECTS- 5)
Giriş. Maliyet hesabı türleri, yaklaşık hesap, götürü bedel maliyet, birim fiyatla maliyet, pazarlık usülü maliyet, müteahhit riski ve sigorta, üretim katsayıları,işçilik, ekipman maliyeti, malzeme temini ve taşınması,mühendislik projelerinin toplam maliyeti, kavramsal maliyet tahmini.

ÜNH 103 Girişimcilik (2+0) 2 (ECTS- 3)
Öğrencilere girişimcilik ruhunun aşılanması ve verimesi.Risk ve risk yönetimi.Girişim şirketlerinin büyümesinde risk sermayesi. Risk sermayesi nasıl sağlanır, nasıl  yatırma dönüştürülür ve başka alanlarda kullanılmak üzere  nasıl yeniden ele geçirilir.  Profesyonel risk sermayedarı potansiyel yatırımları nasıl analiz eder ve üstlenir. Halka arz nasıl ve ne zaman yapılmalıdır.

İNM 406 Yapı Statiğinde Özel Konular (3+0) 3 (ECTS- 5)
Rijit plastik teori. Plastik mafsal momenti. Kirişlerin deformasyonu ve göçme yükü. Elastik-plastik çözümleme, sürekli kirişler. Hiperstatik sistemler. Çerçeveler. Kinematik teorem. Moment dağıtımı yöntemi ile plastik boyutlandırma. Kiriş ve döşeme plaklarından oluşan sistemler.

İNM 408 Sonlu Elemanlara Giriş (3+0) 3 (ECTS-5)
Çubuk sistemler. İzoparametrik elemanlar. Düzlem gerilme. Düzlem deformasyon. Plak ve kabuk elemanlardan oluşan sistemler. Enerji prensipleri. Nümerik integrasyon yöntemleri. Gauss nümerik integrasyonu. Şekil fonksiyonu, deplasman fonksiyonu. Gerilme-deformasyon, gerilme-gerinme ilişkileri.

İNM 410 Betonarme Proje (3+0) 3 (ECTS- 5)
Herhangi bir betonarme yapının statik ve betonarme hesapları: Döşeme hesapları, kiriş ve kolonların ön boyutlandırılması, düşey yüklere göre çerçeve hesapları, deprem hesapları, iç kuvvetlerin süperpozisyonu, kiriş kesit hesapları, temel hesapları. Çizimler: kat planları, temel planı, kolon aplikasyon planı, kiriş detayları, temel detayları.

İNM 412 Yapı Dinamiği (3+0) 3 (ECTS- 5)
Tek ve çok serbestlik dereceli sistemler. Sönümlü ve sönümsüz serbest titreşim. Kritik, aşırı ve küçük sönümlü titreşim. Zorlanmış titreşim. Harmonik, sabit darbe, dikdörtgen darbe, sinüs darbe, şok ve genel darbe yükleri. Rezonans sönümün hesabı. Enerji tüketimi, nümerik integrasyon. Rayleigh yöntemi. Şekil fonksiyonu. Kütle matrisi, rijitlik ve fleksibilite matrisi, mod şekilleri.

İNM 414 Yüzeysel Taşıyıcılar (3+0) 3 (ECTS- 5)
Fleksibilite yöntemi. Kabuk teorisi. Hareketli, sabit ve ankastre mesnetli, eksenel simetrik silindirik kabuk. Çembersel kiriş. Küresel kubbe analizleri. Farklı sınır şartları altında komINMe elemanlardan oluşan eksenel simetrik yapıların analizi. Üniform ve diferansiyel ısı etkisi.

İNM 416 Tünellerin Yapısal Analizi (3+0) 3 (ECTS- 5)
Tablolar ve/veya bilgisayar programları yardımıyla zeminle etkileşimli kapalı kondüvilerin analizi ve tasarımı.

İNM 420 Ulaştırmada Alt Yapı Tesisleri (3+0) 3 (ECTS-5)
Altyapının görevleri ve özellikleri. Kullanılan mekanik araçlar ve verimleri. Altyapı maliyeti. Altyapıyı koruma tesisleri. Sanat yapıları.

İNM 422 Tüneller (3+0) 3 (ECTS- 5)
Tünellerin tanımı ve sınıflandırması. Tünele gelen etkiler. Tünellerin boyutlandırması. Tünel yapım yöntemleri. Tünellerin havalandırması ve aydınlatması. Tünellerin bakımı.

İNM 424 Karayolu Mühendisliği II (3+0) 3 (ECTS- 5)
Karayolu altyapısının tanımı ve genel özellikleri. Karayolu üstyapısının tanımı ve genel özellikleri. Suyun yol üzerindeki etkileri. Yüzeysel drenaj. Yeraltı drenajı.

inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,

İNM 426 Yapısal Yangın Güvenliği (3+0) 3 (ECTS- 5)
Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik öngörüleri. Belediyeler yangın yönetmelikleri öngörüleri. Kargir yapılarda uyulacak kurallar. Betonarme yapılarda uyulacak kurallar. Çelik yapılarda uyulacak kurallar. Ahşap yapılarda uyulacak kurallar. Sanayi yapılarında uyulacak kurallar.

inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,

İNM 428 Yapı Hukuku (3+0) 3 (ECTS- 5)
Medeni kanun, borçlar hukuku ve ceza kanunu çerçevesinde yapı hukuku kavramı ve problemleri. Arazi ve komşu hukuku açısından yapı sahibi ve şantiye sorumlusunun yetki ve yükümlülükleri. Komşu yapılarda ortaya çıkan inşaat problemlerinin oluşturduğu hukuki problemler, mal sahibi, proje mükellefi, kontrol mühendisi ve şantiye sorumlusu yetki ve görevleri.

İNM 430 Proje Yönetimi (3+0) 3 (ECTS- 5)
Proje yönetimi kavramı. Proje yöneticisi seçimi. Proje amaçları. Proje organizasyonu. Proje planlama ve kontrol, raporlama sistemi, anlaşmazlıkların halli, bütçeleme, programlama, kaynak dengeleme, kayıt ve bilgi sistemleri. Proje kontrolü.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031