İŞLETME FİNANSI

İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,     işletme mezunları,

 

1 SINIF, 1 YARIYIL (GÜZ)

 

 

ZORUNLU DERSLER:

 

IKT1161 – İKTİSADA GİRİŞ

Temel Bilgiler: İktisadi Faaliyet, İktisat Biliminin Konusu, Yöntem ve Sistematik; Üretim Süreci; Üretim Faktörleri; Verim Yasaları; Girişim Türleri; Fiyat Teorisine Giriş: Değer ve Fayda, Optimal Tüketici Davranışı, Talep Fonksiyonları, Çeşitli Talep Esneklikleri; Arz: Maliyet ve Hâsılat Fonksiyonları, Girişim Dengesi, Arz Eğrisinin Elde Edilmesi; Arz ve Talep; Denge Fiyatı ve İşlevleri; Fiyat Politikası ve Piyasa Türleri; Atomizite- Tam Rekabette Denge ve Fiyat Oluşumu; Monopol Dengesi; Eksik ve Aksak Rekabette Fiyat Oluşumu: Rant, Ücret, Faiz ve Girişimci Geliri. Tüketici Davranışı, Üretim Kurumu ve Firma Dengesi, Firmada Üretim Maliyetleri, Firma Gelirleri,Tam Rekabet Piyasası ve Denge, Monopol Piyasası ve Denge, Monopson Piyasası, İki Yanlı Tekel, Duopol ve Oligopol Piyasaları,Tekelci Rekabet Piyasaları.

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,     işletme mezunları,

ISL1101 – GENEL MATEMATİK

Gerçel Sayılar, Üslü ve Köklü İfadeler, Belirli Bir Tabana Göre Sayı Sistemleri, Kümeler ve Uygulamaları, Eşitlik ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar ve Koordinat Düzleminde Grafikler, Doğru ve Doğrusal Fonksiyonlar, Arz ve Talep Eğrileri, Denge Noktası, Başa Baş Noktası, Doğrusal Olmayan Fonksiyonlar, Paraboller, Üstel Fonksiyonlar ve Uygulamaları, Logaritmik Fonksiyonlar ve Uygulamaları, Bileşik Faiz, Bugünkü Değer, Annüite Hesapları, Diziler ve Seriler, Limit ve Süreklilik.

ISL1111 – MUHASEBE I

İşletme ve Muhasebe İle İlgili Bilgiler: Mali Tablolar ve Mali Karakterdeki Olayların Mali Tablolara Etkileri; Mali Tablolar İçin Bilgi Toplama Tekniği: Muhasebe Fişleri, Hesap Çeşitleri; Günlük İşlemler: Hesapların Açılışı; Mal Alım Satım İşlemleri: Aralıklı Envanter Yöntemi, Devamlı Envanter Yöntemi ve Hasılat İşlemleri, Menkul Kıymet İşlemleri; Banka İşlemleri: Banka İşlemleri İle İlgili Belgeler, Mevduat İşlemleri, Kredi İşlemleri, Nakit Krediler, Teminat ve Kefalet Kredileri; Senet İşlemleri: Senet Çeşitleri, Senet İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi, Duran Varlık İşlemleri, Envanter İşlemleri, Hatalar.

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,     işletme mezunları,

 

ISL1121 – İŞLETME YÖNETİMİ I

İşletme ve İşletme ile ilgili temel kavramlar, işletmelerin amaçları, kaynakları, işletme çeşitleri, işletmelerin kuruluş çalışmaları, girimci ve girişimcilik, işletme büyüklükleri, işletmenin kuruluş yeri seçimi.

 

KMY1121 – HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Hukuk; Hukuk Kuralları ve Yaptırım; Hukuk Kaynakları: Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler; Hukuk Kurallarının Türleri: İçtihat hukuku ve Türk Yargı Sistemi; Hukukun Kolları: Kamu Hukuku, Özel Hukuk; Özel Hukuk ve Bölümleri; Kamu Hukuku ve Bölümleri; Kanunların Uygulanması ve Yorumu; Hukuki İlişki Kavramı ve Tarafları; Hak Kavramı ve Türleri; Hak Sahibi Kişiler: Gerçek kişiler, Tüzel kişiler; Hakların Kazanılması, Kaybedilmesi ve Korunması.

 

 

ISL1141 – TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Bilgisayarın tanıtılması, donanım bilgisi, yazılım bilgisi, dosya ve klasör oluşturma, program seçme ve çalıştırma, yardım menüsü kullanımı, görsel ayarlar; ofis araçlarının tanıtımı, kelime işlem programı uygulamaları.

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,     işletme mezunları,

AIT1101 – ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri, Meşrutiyet Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nde Fikir Hareketleri, İttihat ve Terakki Partisi, Batılı Devletlerin 19. yy Boyunca Osmanlı Devleti İle İlgili Emelleri, İtalya ile Trablusgarb Savaşı (1911-1912), Balkan Savaşları (1912-1913), I. Dünya Savaşının Nedenleri, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi, Osmanlı Devletini Paylaşma Projeleri ve Gizli Antlaşmalar, I. Dünya Savaşı’nı Sona Erdiren Antlaşmalar, Mondros Ateşkes Antlaşması, Mondros Ateşkes Antlaşması’na Göre İşgallerin Başlaması, Paris Barış Konferansı ve İzmir’i İşgal Kararı, Mustafa Kemal’in İstanbul’a Gelişi ve İstanbul’daki Çalışmaları, İzmir’in işgali, Cemiyetler, Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Milli Mücadele Dönemindeki Diğer Kongreler, Sivas Kongresi, Amasya Görüşmeleri ve Protokolü (20-22 Ekim 1919), Mustafa Kemal’in Ankara’ya Gelişi, Son Osmanlı Meclisinin Toplanışı ve Misak-ı Milli’nin İlanı, TBMM’nin Açılması, TBMM’ye Karşı Tepkiler ve İç İsyanlar, Güney Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Cepheleri, Doğu Cephesi, Ermeni Sorunu, Milli Mücadelenin Mali Yönü,Batı Cephesi, Sevr Antlaşması, Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Antlaşması.

TDL1111 – TÜRK DİLİ I

Dil Nedir: Dilin Doğuşuyla İlgili Teoriler, Dil-kültür-Ulus İlişkisi; Dil Devrimi: Türk Dil Kurumu ve Çalışmaları; Dünya Dilleri: Dil Aileleri, Türkçe’nin Dünya Dilleri İçindeki Yeri; Türkiye Türkçe’sinin Özellikleri: Ses-Biçim-Cümle Özellikleri; Yazım Kuralları; Noktalama İşaretleri.

 

SEÇMELİ DERSLER:

  • YDI1121 YDA1121 – YDF1121 1 Yabancı Dil dersi seçilecektir.
  • BED1131 – GSM1131 – GSR1131 – GSH1131 derslerinden 1’i seçilecektir.

 

YDI1121– YABANCI DİL-İNGİLİZCE I

To Be Fiili; Selamlaşmada Kullanılan Yapılar: Emir, Rica ve Dilek Belirten Yapılar; Kipler: Will, Would Might, Shall; Adıllar: Kişi adılları, İyelik adılları; Sayılar; Yardım Teklif Etme ve İsteme Kalıpları; Yol/Yön Sorma ve Tarif Etmede Kullanılan Yapılar; Soru Kelimesi ile Sorulan Sorular; Olumlu/Olumsuz Beğeni İfade Etme Kalıpları; Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman; Sıklık zarfları: ‘Often’, ‘Always’, ‘Never’ Karşılaştırma Sıfatları; Edatlar; Yer Belirten Edatlar: ‘In’, ‘On’, ‘At’, ‘Between’, ‘Above’, ‘Over’, ‘Below’.

YDA1121 – YABANCI DİL-ALMANCA I

Almanca Cümle Kurma: Objekt, Subjekt belirleme; Artikeller: Der, Die, Das, Çoğul die; Akkusativ: Artikellerin değişim şekilleri, Akkusativ ile kullanılan edatlar; Dativ: Artikellerin değişimi, Yeni şekilleri ve kullanımları; Dativ ile Kullanılan Edatlar; Cümle İçinde Akkusativ ve Dativ Kullanımı; Akkusativ ve Dativ Alan Edatlar; Wo ve Wohin Sorusu ile Durum Eklerini Belirleme; Genitiv Oluşumu; Relativ Cümleler; Şahıs Zamirleri; Sıfat çekimleri; Yan Cümleler; Modal verbli Cümleler; Zamanlar: Prateritum, Perfekt ve Plusguamperfekt; Aktiv ve Passiv Cümleler; Modalverbli Passiv Cümleler.

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,     işletme mezunları,

YDF1121 – YABANCI DİL-FRANSIZCA I

Dil İşlevleri: kendini tanıtma, selamlaşma, bir şey isteme ve bir isteğe cevap verme, davet etme, zevk ve tercihlerinden bahsetme, özür dileme, bilgi isteme, öğüt verme, yasaklama, rezervasyon yapma, telefon etme, dilek bildirme; sözcük bilgisi: meslekler ve uyruklar, kişileri fiziksel ve psikolojik tanımlama; dilbilgisi: I. grup fiillerin şimdiki zamanda çekimi; emir kipi, “passé-recent”, futur proche. ilgi adılları, Karşılaştırma

 

BED1131 – BEDEN EĞİTİMİ I

Beden Eğitimi ve Sporun Tanımı, Amaçları; Çeşitli Beden Eğitimi Uygulamaları; Spor Branşlarının Tanıtımı; Koruma Programları.

GSR1131 – RESİM I

Temel Resim Bilgisi; Resim Sanatında Kullanılan Araç ve Gereçler; Görsel Anlatımın Temel Öğeleri: Fon-Figür ilişkisi, Tasar Öğeleri ve Kurgu, Kompozisyon, Perspektif; Resmetme Teknikleri.

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,     işletme mezunları,

GSM1131– MÜZİK I

Temel Müzik Bilgileri: Müzik, Notalar; Müziğe Tarihsel Bakış Müziğe Tarihsel Bakış.

 

 

1 SINIF, 2 YARIYIL (BAHAR)

 

ZORUNLU DERSLER:

 

IKT1162 – MİKRO İKTİSAT

Tüketim Teorisine Giriş: Tüketici karar ve davranışlarının analizi, Analiz araçları (Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe doğrusu), Tüketici kararı, Tüketici kararındaki değişmeler; Üretim Teorisine Giriş:Üretim fonksiyonu hakkında genel bilgiler, Kısa dönem üretim fonksiyonu,Uzun dönem üretim planlaması; Mal Piyasalarında Firma ve Piyasa Dengeleri Fiyat Teorisine Giriş:Tam Rekabet Piyasası ve Özellikleri; Eksik Rekabet Piyasalarında Firma ve Piyasa Dengeleri: Tekel piyasaları, Oligopol ve Düopol piyasaları.Tekelci Rekabet Piyasası:Piyasaya Girişin Serbest Olması, Piyasaya Girişin Engellenmesi, Ürün ve Kalite Farklılaştırması; Girdi Piyasalarında Denge Analizi.

ISL1102 – İŞLETME MATEMATİĞİ

Türev, Diferansiyel Alma Kuralları, Birinci Türev ve İlgili Maksimum ve Minimum Noktaların Tayini, İkinci Türev, Diferansiyel Uygulamaları, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Belirsiz İntegral, Belirli İntegral, İntegral Hesapları ve Uygulamaları, Vektörler, Matrisler, Elemanter Satır İşlemleri, Ters Matris, Determinant, Cramer Kuralı, Girdi- Çıktı Analizi.

ISL1112 – MUHASEBE II

Envanterle İlgili Kavramlar: Değerleme Ölçüleri, Ticari ve Mali Kâr, İşletme Karının Tespitinde Yaklaşımlar; Aktiflerin Envanteri: Kasa, Bankalar, Menkul Kıymetler, Alacaklar, Stoklar, Maddi Duran Varlıklar ve Amortisman, Yeniden Değerleme, Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Amortisman; Pasiflerin Envanteri: Banka Kredileri, Borçlar, Öz Kaynaklar; Gelir Giderlerin Dönem Sonu İşlemleri; Mali Tabloların Düzenlenmesi: Bilanço, Gelir tablosu; Hesapların Kapatılması.

ISL1122 – İŞLETME YÖNETİMİ II

Yönetim (Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon, Denetim, Karar Verme, Toplam Kalite Yönetimi), Üretim (Üretim ve Üretim Yönetimi, Maliyet-Hacim-Kar Analizleri, Üretim Sistemleri, Üretim Teknolojilerindeki Gelişmeler, Üretim Planlaması ve Denetimi, Stok Yönetimi), Pazarlama (Pazarlamanın Tanımı, Pazarlama Fonksiyonları ve Pazarlama Karması, Pazarlama Araştırması), Finans (Fonların Sağlanması ve Kullanımı, Finansal Planlama, Finansal Analiz, Finansal Teknikler), İnsan Kaynakları (İnsan Kaynakları Yönetimi ve Fonksiyonları), Halkla İlişkiler, Araştırma-Geliştirme.

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,     işletme mezunları,

ISL1132 – DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Sosyolojiye Giriş ve Yöntem; Sosyolojinin Ortaya Çıkışı ve Kuramsal Yaklaşımlar; Toplum ve Toplumsal Yapı; Kültür; Toplumsallaşma; Toplumsal Gruplar; Aile Kurumu; Toplumsal Tabakalaşma ve Değişme; Psikoloji Bilimine Giriş; Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi; Güdüler ve Duygular; Duyum ve Algı; Öğrenme; Kişilik Psikolojisi ve Kişilik Kuramları; Davranış Üzerine Sosyal Etkiler; Tutumlar.

 

 

ISL1142 – TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

Excel’e Giriş, Çalışma Sayfası Uygulamaları, Fonksiyonlar: Matematiksel Fonksiyonlar, İç içe Geçmiş Fonksiyonlar, Grafikler: Grafiklerin Oluşturulması ve Biçimlendirilmesi, Sayfa Görünümü, Sayfa Yapısı, Sayfaların Yazdırılması, Veri Yönetimi ve Organizasyonu: Verilerin Süzülmesi ve Sıralanması, Alt Toplam Oluşturma, PowerPoint’e Giriş, Slaytların Oluşturulması ve Biçimlendirilmesi, Sayfa Düzenleme, Slayt Görünümleri, Yazdırma Uygulamaları.

ISL1142– ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar, Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplara Tepkiler, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar, Tarih Alanındaki Çalışmalar ve Atatürk’ün Tarih Görüşü, Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar, Kadın Hakları ve Atatürk, Türk Dış Politikası ve Atatürk, Atatürk ilkeleri, Bütünleyici İlkeler.

TDL1112 – TÜRK DİLİ II

Konuşmanın Özellikleri: Konuşmada Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar, Etkili Konuşma; Dinleme: Dinlemede Uyulması Gereken Kurallar; Okuma: Anlayarak Okuma, Eleştirel Okuma; Yazın Türleri: Öykü, Roman, Makale, Deneme, Şiir, Tiyatro.

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,     işletme mezunları,

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER:

  • YDI1122YDA1122 – YDF1122 1 Yabancı Dil dersi seçilecektir.
  • BED1132 – GSM1132– GSR1132 – GSH1132 derslerinden 1’i seçilecektir.

 

YDI1122– YABANCI DİL-İNGİLİZCE II

To Be Fiili; Selamlaşmada Kullanılan Yapılar: Emir, Rica ve Dilek Belirten Yapılar; Kipler: Will, Would Might, Shall; Adıllar: Kişi adılları, İyelik adılları; Sayılar; Yardım Teklif Etme ve İsteme Kalıpları; Yol/Yön Sorma ve Tarif Etmede Kullanılan Yapılar; Soru Kelimesi ile Sorulan Sorular; Olumlu/Olumsuz Beğeni İfade Etme Kalıpları; Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman; Sıklık zarfları: ‘Often’, ‘Always’, ‘Never’ Karşılaştırma Sıfatları; Edatlar; Yer Belirten Edatlar: ‘In’, ‘On’, ‘At’, ‘Between’, ‘Above’, ‘Over’, ‘Below’.

YDA1122 – YABANCI DİL-ALMANCA II

Almanca Cümle Kurma: Objekt, Subjekt belirleme; Artikeller: Der, Die, Das, Çoğul die; Akkusativ: Artikellerin değişim şekilleri, Akkusativ ile kullanılan edatlar; Dativ: Artikellerin değişimi, Yeni şekilleri ve kullanımları; Dativ ile Kullanılan Edatlar; Cümle İçinde Akkusativ ve Dativ Kullanımı; Akkusativ ve Dativ Alan Edatlar; Wo ve Wohin Sorusu ile Durum Eklerini Belirleme; Genitiv Oluşumu; Relativ Cümleler; Şahıs Zamirleri; Sıfat çekimleri; Yan Cümleler; Modal verbli Cümleler; Zamanlar: Prateritum, Perfekt ve Plusguamperfekt; Aktiv ve Passiv Cümleler; Modalverbli Passiv Cümleler.

 

YDF1122– YABANCI DİL-FRANSIZCA II

Dil İşlevleri: kendini tanıtma, selamlaşma, bir şey isteme ve bir isteğe cevap verme, davet etme, zevk ve tercihlerinden bahsetme, özür dileme, bilgi isteme, öğüt verme, yasaklama, rezervasyon yapma, telefon etme, dilek bildirme; sözcük bilgisi: meslekler ve uyruklar, kişileri fiziksel ve psikolojik tanımlama; dilbilgisi: I. grup fiillerin şimdiki zamanda çekimi; emir kipi, “passé-recent”, futur proche. ilgi adılları

BED1132 – BEDEN EĞİTİMİ II

Farklı Spor Branşlarına Yönelik Kurallar ve Uygulanması; Formu Koruma Programları.

GSR1132 – RESİM II

Resmetme Teknikleri ve Uygulamaları.

GSM1132 – MÜZİK II

İnsan Sesleri; Okul Şarkıları: Tek Sesli Şarkılar, Marşlar, Türküler, Kanon, Koro, Solo, Çok Sesli Şarkılar; Müzik Öğelerini Tanıma:

Dinleme, Seslendirme, Eşlik Çalışmaları.

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,     işletme mezunları,

 

 

2 SINIF, YARIYIL 3 (GÜZ)

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,     işletme mezunları,

 

ZORUNLU DERSLER:

 

ISL2103 – İSTATİSTİK I

İstatistiğe Giriş, Tanımlar, Veri Toplama Şekilleri, Veri Ölçüm Düzeyleri, Verilerin İşlenmesi, Seriler, Grafikler, Ortalamalar: Aritmetik Ortalama, Mod, Medyan, Geometrik ve Harmonik Ortalama, Dağılım Ölçüleri: Varyans, Kartiller, Değişim Katsayısı ve Standart Sapma, Olasılığa Giriş, Temel Kavramlar, Koşullu Olasılık, Bayes Teoremi, Sürekli ve Kesikli Değişkenler, Örnekleme Dağılımları: Binom, Hipergeomerik, Poisson ve Normal Dağılım, Örnekleme.

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,     işletme mezunları,

 

 

ISL2113 – FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

Finansal Tablolar ve Tablolar Analizinin Amacı; Finansal Tablolar; Bilanço; Gelir Tablosu; Nakit Akım Tablosu; Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz); Yüzde Yöntemi İle Analiz (Dikey Yüzdeler Analizi); Trend (Eğilim Yüzdeleri) Analizi; Oran Analizi; Fon Akış Analizleri ve Fon Akım Tabloları; Enflasyona Göre Mali Tabloların Düzeltilmesi.

MLY2163 – KAMU MALİYESİ

Kamu Maliyesinin Konusu, Tam Kamusal Mal ve Hizmetler, Dışsal Ekonomiler, Kamu Kesiminin Faaliyet Alanına İlişkin Görüşler, Kamu Harcamalarının Niteliği, Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması, Kamu Harcamalarının Artış Nedenleri, Kamu Harcamalarının Etkileri, Kamusal Finansman, Kamu Gelirlerinin Türleri, Vergi Kavramı, Verginin Fonksiyonları, Verginin Unsurları, Vergileme Tekniği, Vergileme İlkeleri, Vergilemenin Ekonomik Mali ve Psikolojik Sınırları, Verginin Yansıması, Vergilemenin Uluslar arası Boyutu, Vergilerin Sınıflandırılması.

IKT2163– MAKRO İKTİSAT

Makro İktisada Giriş; Makro İktisat ve Mikro İktisat Ayrımı; Üretim ve Ekonomik Büyüme; İstihdam ve İşsizlik; Döviz Kurları, Dış Ödemeler Dengesi; Ulusal Ürün, Enflasyon, Gelir Dağılımı; Arz ve Talep Yönlü Ulusal Gelir, Tasarruf-Yatırım Eşitliğiyle Ulusal Gelir; Tüketim, Tüketim Fonksiyonu, Doğrusal Tüketim Fonksiyonu, Marjinal Tüketim Eğilimi, Ortalama Tüketim Eğilimi, Gelir- Tüketim Esneklikleri; Tasarruf ve Tasarruf Fonksiyonu, Marjinal Tasarruf Eğilimi ve Ortalama Tasarruf Eğilimi, Tasarruf Paradoksu; Yatırım ve Yatırım Fonksiyonu; Kamu Harcamaları; İhracat ve İthalat; Çarpan ve Hızlandıran Etkileri.

ISL2123 – BORÇLAR HUKUKU

Borçlar Hukukunun Konusu ve Kaynakları; Borç ve Sorumluluk Kavramı; Sözleşmeden Doğan Borçlar: Sözleşmenin meydana gelmesi, Şekli, Konusu ve geçersizliği, Temsil; Haksız Fiilden Doğan Borçlar: Haksız fiilin unsurları, Sorumluluk; Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar; Borçlunun Temerrüdü; Alacaklının Temerrüdü; Borcun Sona Ermesi.

ISL2133 – PAZARLAMA İLKELERİ

Pazarlama İlkelerine Giriş: Pazarlamayla İlgili Kavramlar, Pazar Tanımları, Pazar Çeşitleri, Pazarlama Kavram ve Anlayışındaki Gelişmeler, Pazarlama Çeşitleri, Pazarlamanın İşletme Fonksiyonları Arasındaki Yeri, Pazarlama Fonksiyonlarının Sınıflandırılması, Pazarlama Yönetim Süreci ve Pazarlama İlkeleri; Stratejik Planlama ve Pazarlama Planlamasının İlkeleri: Planlamanın Kapsamı ve Örgüt ve Kontrol ile Arasındaki İlişkiler, Stratejik Planlama; Pazarlama Bilgi ve Araştırma Sistemleri İlkeleri: Pazarlama Bilgi Sistemi, Pazarlama Araştırma Sistemi, Pazarlama Araştırması Sürecinin Aşamaları, Pazarlama Araştırmasında Etik Konular; Kontrol Edilemeyen Dış Çevre Faktörleri: İşletmenin Mikro Çevresi, İşletmenin Makro Çevresi; Tüketici Pazarlarının Yapısal ve Davranışsal İlkeleri: Tüketici Pazarlarıyla İlgili Tanımlar ve Tüketici Pazarlarının Kapsamı, Mikro Pazarlama Açısından Tüketici Davranışları, Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışları Arasındaki İlişkiler, Tüketici – Alıcı Davranışını Etkileyen Pazarlama Dışı Faktörlerle İlgili Kuram ve Modeller, Satın Alma Karar Süreci, Yeni Ürünlerde Satın Alma Karar Süreci; Örgütsel Pazarların Yapısal ve Davranışsal İlkeleri: Örgütsel Pazarlar ve Örgütsel Pazarlama, Endüstriyel Pazarlar, Tarımsal Pazarlama, Aracılar (Toptancı ve Perakendeciler) Pazarı, Kamu Pazarı; Pazar Ölçümlemesi İlkeleri: Talep Ölçümü, Talep Tahmin Yöntemleri; Hedef Pazarlama İlkeleri: Hedefli Pazarlama ve Pazarlama Dilimlemesi, Pazar Hedeflemesi, Pazar Konumlaması; Ürün ve Hizmetler Alt Karması İlkeleri: Ürün Dizisi Kararları, Ürün Karışımı Kararlarına İlişkin İlkeler, Yeni Ürün Geliştirme Kararlarının İlkeleri, Ürün Yaşam Dönemi Stratejileri, Servisler.

ISL2143 – YÖNETİM-ORGANİZASYON

Yönetim düşüncesi tarihi; bilimsel yönetim, yönetim süreci yaklaşımı, bürokrasi yaklaşımı, insan ilişkileri yaklaşımı; sistem yaklaşımı; durumsallık yaklaşımı; İKY; iş analizi; insan kaynakları planlaması; işe alma ve yerleştirme; işgören eğitimi; performans değerlendirmesi; kariyer geliştirme; endüstri ilişkileri; motivasyon kuramları; liderlik kuramları; stres yönetimi; örgütsel stres; çatışma yönetimi; örgütsel iletişim; örgüt kültürü; duygusal zeka; modern sonrası örgüt kuramı.

 

 

2SINIF, 4 YARIYIL (BAHAR)

 

ZORUNLU DERSLER:

 

ISL2104– İSTATİSTİK II

İstatistiksel Tahminleme: Nokta ve Aralık Tahminleri, Nokta Tahmincilerinin Özellikleri, Güven Aralıkları: Anakütle Parametresinin Aralık Tahmini, Anakütle Parametreleri Arasındaki Farkın Aralık Tahmini, Küçük Örnekleme, İstatistiksel Karar Alma: Tek Anakütle Parametreleri ile İlgili Hipotez Testleri, İki Anakütlenin Parametreleri ile İlgili Hipotez Testleri, Ki-Kare Testleri: Ki- Kare Uygunluk Testi, Ki-kare Bağımsızlık Testi, Regresyon Analizi: Doğrusal Regresyon ve Korelasyon, En Küçük Kareler Yöntemi, En Küçük Kareler Yönteminin Varsayımları, Parametrelerle İlgili Hipotez Testleri, Elastikiyet, Doğrusal Olmayan Modeller, Zaman Serisi Analizi,

İndeksler.

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,     işletme mezunları,

ISL2114 – ŞİRKETLER MUHASEBESİ

Şirket Türleri; Kollektif Şirketler: Kuruluşu, Sermaye Artırımı ve Azatlımı, Kar ve Zarar Dağıtımı, Tasfiye; Komandit Şirketler: Kuruluşu, Sermaye Artırımı ve Azatlımı, Kar ve Zarar Dağıtımı, Tasfiye; Anonim Şirketler: Kuruluşu, Sermaye Artırımı ve Azatlımı, Kar ve Zarar Dağıtımı, Tasfiye; Limited Şirketler: Kuruluşu, Sermaye Artırımı ve Azatlımı, Kar ve Zarar Dağıtımı, Tasfiye.

ISL2124 – İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Personel Yönetimine Giriş: Temel işlevleri, Örgütlenmesi; İşgücü Planlaması: Yöntemleri, Planlama araçları; İş Analizleri: İş tanımları, İş Gerekleri; İşe Alma: Bulma, Seçme; İşe Alıştırma: Personel Eğitimi: Yöntemler, İlkeler, Değerleme; Personel Değerleme: Yöntemler, Değerleme hataları; Disiplin: Türleri, Sistemin oluşturulması, Ceza uygulaması; Ücret Yönetimi: İş değerlemesi, Ücret yöntemleri, Ücret araştırmaları; Diğer personel hizmetleri.

ISL2134– PAZARLAMA YÖNETİMİ

Ürün ve Hizmetlerin Fiyat Alt Karması İlkeleri: Maddi Ürünlerin Fiyatlandırılması, Hizmetlerin Fiyatlandırılması, Kar Amaçsız Örgütlerde Fiyatlandırma; Yer Alt Karması ve Dağıtım Kanalları İlkeleri: Dağıtım Kanalı Kararları, Başlıca Dağıtım Kanalı Üyeleri, Kanal Yönetimi İlkeleri; Yer ve Perakende Pazarlama İlkeleri: Perakendeciliğin Tanımı, Kapsamı ve Önemi, Perakendeci Kurumların Kapsamı ve Özellikleri; Yer ve Fiziksel Dağıtım Alt Karması İlkeleri: Fiziksel Dağıtım Kavramları, Fiziksel Dağıtımın Gelişimini Hızlandıran Faktörler, Fiziksel Dağıtım Sistemi ve Alternatif Dağıtım Politikaları, Lojistik Planlama Süreci ve Bir Fiziksel Dağıtım Sistemi Tasarımına İlişkin İlke ve Yöntemler; Tutundurma Alt Karması İlkeleri: Tutundurma Alt Karmasının Kapsamı, Reklam ve Reklamcılık İlkeleri, Satış Geliştirme İlkeleri, Halkla İlişkilerin İlkeleri, Kişisel Satış Kararlarının İlkeleri, Bütünleşik/Optimum Tutundurma Alt Karışımı ve Tutundurma Kampanyası, Servislerin Tutundurması; Pazarlama Uygulamaları ve Örgütlenme İlkeleri: Pazarlama Bölümünün Genel İşletme Örgütü İçindeki Yeri; Pazarlama Kontrol Yönetiminin İlkeleri.

ISL2144 – TİCARET HUKUKU

Ticari işletmenin tanımı, unsurları ve türleri, ticari işler ve tabi olduğu hükümler, tacir kavramı ve tacir olmanın hükümleri, tacir yardımcıları, haksız rekabet ve aldatıcı reklam.

ISL2154 – İŞLETME ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Modern Bilim; Temel Kavramlar; Tümdengelim; Tümevarım; Soyutlama ve Kavramlar; Tanımlar; Kuramlar; Değişkenler, Ölçme; Varsayımlar; Hipotez Testi; Soyutlama; Teori ve Kanun; Bilimsel Yöntem; Rasyonalizm, Ampirizm; Bilimsel Araştırma; Bilimsel Araştırmanın Aşamaları; Araştırma Probleminin Belirlenmesi; Problem Seçiminde Ölçütler; Araştırma Hipotezlerinin Oluşturulması; Verilerin Toplanması; Sorular; Soru Türleri; Gözlem; Görüşme; Anket; Analiz ve Yorum; Araştırma Raporunun Hazırlanması; Araştırma Raporunun Sunulması; Makale; Bildiri; Sempozyum; Kongre; Panel; Seminer; Kütüphane Sistemleri; Kaynak Tarama Yöntemleri; İnternet Hizmetleri.

MLY2164 – BANKACILIK VE MALİ KURUMLAR

Finansal Piyasalar Tanım ve Öğeleri; Finansal Araçlar Kapsam ve İşlevleri: Dünyada ve Türkiye’de Merkez Bankacılığı Teori ve Uygulaması; Ticaret (mevduat) Bankacılığı Teorisi; Dünyada ve Türkiye’de Ticaret Bankacılığının Temel İşlevleri ve Uygulaması; Türkiye’de Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı Temel İşlevleri ve Hizmetleri; Menkul Kıymet Borsaları ve Türkiye’de İMKB; Aracı Kurumlar ve Türkiye Uygulaması; Yatırım Fonları Türkiye Uygulaması; Yatırım Ortaklıkları; Faizsiz Bankacılık ve Türkiye Uygulaması.

 

YIL 3, YARIYIL 5 (GÜZ)

ZORUNLU DERSLER:

 

ISL3105 – SAYISAL YÖNTEMLER I

Yöneylem Araştırmasının Yöntembilimi: Doğuşu ve gelişimi; Sistem yaklaşımı, Disiplinler arası araştırma ve bilimsel yöntem; Doğrusal karar modeli: Doğrusal programlamanın kuramsal esasları, çözüm yaklaşımları, Simpleks algoritması, Çözümü, Yapay değişken kullanımı, Büyük M ve İki evreli simpleks algoritması; Doğrusal programlamada ikillik ve duyarlılık analizleri; Ulaştırma, atama ve serim modelleri; En kısa güzergah; En küçük yayılma ve en büyük akış modelleri.

ISL3115 – ÜRETİM YÖNETİMİ I

Üretim Fonksiyonu, Diğer İşletme Fonksiyonları ve Çevre, Üretim Sistemleri, Mamul Dizaynı ve Yeni Mamul Geliştirme, Proses Seçimi, İmalat ve Hizmet Sistemleri, Talep Tahmini, Hareketli Ortalama, Eksponensiyel Düzgünleştirme, Zaman Serileri, Doğrusal Regresyon, Çoklu Regresyon, Hatanın Ölçülmesi, Fabrika Yerinin Planlanması ve Seçimi, Transport Yöntemi, Teknolojik Kararlar.

ISL3125 – İŞLETME FİNANSMANI

İşletme Finansına Giriş (işletme finansı nedir?, işletmenin amaçları), Finansal Tablolar ve Nakit Akımı (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu), Değer ve Sermaye Bütçelemesi (mali pazarlar, rekabetçi pazarlar), Paranın zaman değeri, Tahvil ve Hisse Senedi Değerlemesi (tanım ve tahvil örneği, tahvilin hesaplanması), Bazı Alternatif Yatırım Kuralları (net şimdiki değer yönteminin kullanılmasının nedeni, geri ödeme yöntemi), Net Şimdiki Değer Kavramı ve Sermaye Bütçeleşmesi (enflasyon ve sermaye), Risk: Sermaye Pazarı Teorisi (risk istatistikleri, riskli projeler için sermaye maliyeti oranının hesaplanması).

ISL3135 – MALİYET MUHASEBESİ

Maliyet Muhasebesi ve Temel Kavramlar; Maliyet-Harcama-Gider Kavramları; Maliyet Türleri; Ticari İşletme-Üretim İşletmesi Bilanço ve Gelir Tablosu Farklılığı, Satışların Maliyeti Tablosu, Maliyet Muhasebesi Kayıt Sistemi; İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri; Stok Değerleme Yöntemleri; İşçilik Maliyetleri; Genel Üretim Giderleri; Genel Üretim Giderlerinin Dağıtımı; Maliyet Hesaplama Sistemleri; Sipariş Maliyetleme; Safha Maliyetleme (Tek Safhalı).

ISL3145 – PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

Pazarlama Araştırmalarının Önemi; Problemin Tanımlanması ve Hipotez Belirleme; Araştırma Modelleri: Keşifsel Araştırma Modelleri, Tanımlayıcı Araştırma Modelleri, Neden – Sonuç İlişkisi Belirten Araştırma Modelleri; Veri Türleri ve Veri Kaynakları; Örnekleme: Örnekleme Süreci, Örnekleme Yöntemleri, tesadüfi örnekleme yöntemleri, tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleri; İkincil Veri Toplama Yöntemi; Birincil Veri Toplama Yöntemleri: Anket Yöntemi, Gözlem Yöntemi, Deney Yöntemi; Deney Yöntemi ve Deneysel Serimler; Alanlarına Göre Pazarlama Araştırmaları: Ürün Araştırmaları, Reklam Araştırmaları, Fiyat Araştırmaları, Marka Araştırmaları; Pazarlama Araştırmalarında Ölçmek ve Ölçek: Ölçek Türleri, nominal, sıralı, aralıklı ve oransal ölçekler, Ölçeğin Geçerlilik ve Güvenilirliği, Özel Ölçek Türleri; Verilerin Analize Hazırlanması, Analizi ve Araştırma Raporu; Veri Analiz Yöntemleri: Tek Değişkenli Analizler, İki Değişkenli Analizler, Çok Değişkenli Analizler; Verilerin Yazılı ve Sözlü Sunulması

 

SEÇMELİ DERSLER:

  • 2 ders seçilecektir.

 

ISL3205 – YÖNETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Güncel Yaklaşımlar: Adaptasyon Yaklaşımları, Popülasyon Ekolojisi Yaklaşımı, Güncel Kavramlar ve Uygulamalar: Örgüt Kültürü, İş Etiği, Sosyal Sorumluluk, Yenilikçilik, Toplam Kalite Yönetimi, Dış Kaynak Kullanımı (outsourcing), Kıyaslama (benchmarking), Personel Güçlendirme (empowerment), Küçülme (downsizing), Sanal Organizasyonlar, Şebeke Organizasyonlar.

ISL3215 – İŞLETMELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DENETİMİ

Performans kavram ve içeriği, Performans boyutları, Performans Ölçüm ve Denetim Sistemlerinin Tasarımı, Performans Göstergeleri, Performans Ölçüm Modelleri (Toplam Faktör Verimliliği, Toplam Verimlilik Ölçüm Modeli, Maliyete Dayalı Performans Ölçüm Modeli, İstatistiksel Performans Ölçüm ve Denetim Modeli, Performans Yönetimi

ISL3225 – TUTUNDURMA YÖNETİMİ

Ders, pazarlama fonksiyonu içinde yer alan tutundurma faaliyetlerini ve tutundurma karmasının alt elemanlarını incelemek üzere geliştirilmiştir. Ders; tutundurma kavramını ve tutundurma alt karmasını, tutundurma amaçlarını, iletişim sürecini, tutundurma programının hazırlanması sürecini içermektedir. Ders kapsamında tutundurma kavramı, tutundurma karması stratejileri ve tutundurma karmasının seçimini etkileyen faktörler ele alınacak, her bir tutundurma alt karması detaylı bir şekilde incelenecektir. Bu bağlamda Reklam, Halkla İlişkiler, Kişisel Satış, Satış Geliştirme, Kurum Kimliği, Ürün, Marka ve Ambalaj, Dağıtım ve Fiyatın İletişim Boyutu ve Doğrudan Pazarlama konuları ele alınacaktır.

IKT3265 – EKONOMETRİK YÖNTEMLER

Ekonometriye Giriş ve İktisadi Analizlerde Ekonometrinin Önemi; Basit Doğrusal Regresyon Analizi; Sıradan En Küçük Kareler Metodu; Gauss-Markov Teoremi; EKK Yönteminin Uygulanmasındaki Varsayımlar; Katsayıların Yorumlanması; Tahmin Edilen Modelde Elastikiyetlerin Yorumlanması; Tahminin Standart Hatası; Korelasyon ve Belirlilik Katsayısı; EKK Tahmincilerinin Standart Hatası; Basit Regresyon Modelinde Parametrelere İlişkin Güven Aralığı Tahminleri, Hipotez Testleri, Tahminleme; Sabit Terimsiz Ekonometrik Modeller; İki Değişkenli Logaritmik Doğrusal Ekonometrik Modeller ve Katsayıların Yorumlanması; İki Değişkenli Ters Ekonometrik Modeller ve Katsayıların Yorumlanması.

 

 

ISL3235PROMOTION MANAGEMENT

This course helps students to understand and design promotional activities of organizations by examining promotional planning process and promotion mix elements. Course topics include

Introduction to Promotion Management and Integrated Marketing Communications; The Marketing Communications Process; Fundamentals of Buyer Behavior And Their Reactions to Promotional Messages; Advertising Management; Analysis of Advertising Media; Media Strategy; Public Relations; Personal Selling; Sales Promotion; Direct Marketing; Point-of-Purchase Communications, Packaging, and Branding; Marketing Communication in Distribution and Pricing.

 

 

 

3 SINIF, 6 YARIYIL (BAHAR)

 

ZORUNLU DERSLER:

 

ISL3106– SAYISAL YÖNTEMLER II

Doğrusal olmayan programlama ile ilgili temel kavram ve özellikler; Dışbükeylik ve içbükeylik; Tek ve çok değişkenli doğrusal olmayan modellerin analitik ve sayısal çözümleri; Kuhn-Tucker Koşulları; Tamsayılı programlama; Sermaye bütçelemesi; Yükleme problemi; Depo yer seçim problemi; Dağıtım problemi; Gezgin satıcı problemi; Model geliştirmede Tamsayılı değişken kullanımı; Tamsayılı programlamada çözüm yaklaşımları: Dal ve sınır tekniği, Sıfır-bir tamsayılı doğrusal model, Çözümleri; Dinamik programlama; Çok kademeli karar problemleri.;.

ISL3116 – ÜRETİM YÖNETİMİ II

Fabrika Düzenleme, Üretim Hattı Dengeleme, Kapasite Planlama, Tamir Bakım Politikaları ve Alternatifleri, Kuyruk Modeli, Monte Carlo Simülasyonu, İş Analizleri ve İş Ölçümü, Üretim Planlaması, Programlama, PERT/CPM, Bağımlı ve Bağımsız Talebe Göre Stok Sistemleri, Kalite Kontrol Sistemleri.

 

 

ISL3126 – FİNANSMAN YÖNETİMİ

Sermaye Yapısı ve Temettü Politikası (farklı etkinlik türleri, etkin sermaye piyasası); Uzun Vadeli Finanslama: Giriş (adi hisse senedi, imtiyazlı hisse senedi); Sermaye Yapısı: Temel Kavramlar (firma değerini maksimize etmeye karşı ortakların çıkarlarını maksimize etme); Temettü Politikası: Neden Önemli (farklı temettü türleri, hisse senetlerinin geri satın alınması); Hisse Senetlerinin Halka Arzı (alternatif arz yöntemleri, haklar) ; Opsiyonlar ve İşletme Finansı Opsiyonları fiyatlama formülü, opsiyon olarak tahviller ve hisse senetleri); Finansal Planlama ve Kısa Vadeli Finanslama (çalışma sermayesi yönetimi, nakit yönetimi, kredi yönetimi); Özel Başlıklar: Birleşmeler ve Satın Almalar (satın almaların türleri, birleşme türleri ve sinerjinin kaynağı).

ISL3136– ULUSLARARASI PAZARLAMA

Uluslararası Pazarlamaya Giriş ve Bazı Temel Kavramlar: İşletmelerin Uluslararası Pazarlamaya Katılma Dereceleri, Uluslararası Ticareti Teşvik Eden Kuruluşlar, Çokuluslu İşletmeler ve Faaliyet Sebepleri, Uluslararası Pazarlamada Rekabet, Uluslararası Pazarlama Araştırması; Uluslararası Pazarlamada Pazar Bölümlendirmesi ve Hedef Pazar Seçimi: Pazar Bölümlendirme Süreci ve Sebepleri, Pazar Bölümlendirmedeki Değişkenler ve Sorunlar, Pazar Bölümlendirme İlkeleri; Uluslararası Pazarlamada Mamul Politikası: Mamullerin Sınıflandırması, Yeni Mamul Geliştirme Süreci, Uluslar arası Pazarlamada Mamul Hayat Eğrisi, Uluslararası Pazarlamada Markalama; Uluslararası Pazarlamada Fiyatlama, Fiyatlama Politikaları ve İlgili Faktörler, Fiyatlama Yöntemleri, Transfer Fiyatlandırması, Dumping; Uluslararası Pazarlama Örgütlenmesi; Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kanalları: Uluslararası pazarlara giriş stratejileri; Uluslararası Pazarlamada Tutundurma Faaliyetleri; İthalat/İhracat İşlemleri ve Yönetimi: Türkiye’nin Dış Ticaret Rejimi, Dış Ticaret Satış Şekilleri, İhracat ve İthalat İşlemlerinde Kullanılan Belgeler, İhracat Türleri, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri; Gümrük Birliği Süreci ve AB.

MLY3166– VERGİ USUL HUKUKU

Vergi Hukukunun Konusu; Hukuk Sistemi İçindeki Yeri; Kaynakları; Vergi Yasalarının Yer Ve Zaman Bakımından Uygulanması; Vergi Hukukunda Boşluk Doldurma, Yorum, İspat; Vergileme Yetkisi; Vergileme Yetkisinin Bölüşümü; Vergi Hukukunun Temel Kavram ve Kurumları (Tarafları, Konusu, Vergiyi Doğuran Olay, Muafiyet, İstisna ve İndirimler Vergileme Süreci vs.); Vergi Alacağının Ortadan Kalkması; Süreler; Yükümlülerin Ödevleri; Amortisman ve Değerleme; Vergi Suç ve Cezaları.

 

SEÇMELİ DERSLER:

  • 2 ders seçilecektir.
  • işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,     işletme mezunları,

 

ISL3206 – ÇALIŞMA YAŞAMINDA İNSAN

Grup Dinamiği(Yapısı, Gelişimi), Güdülenme (Kuramlar ve Özendirici Araçlar), Örgütsel ve Yönetsel Araç olarak İletişim, Çalışma Yaşamında İnsanı Konu Alan Kuramsal Yaklaşımlar (Bilimsel Yönetim, İnsan İlişkileri, İK, Sistem, Durumsallık ve İnsan Kaynağı Modelleri), İş Tatmini (etkileyen değişkenler; tatmin ve tatminsizliğin sonuçları), Çalışma Yaşamında Gerilim ve Tükenmişlik (Kuramsal yaklaşımlar, etkileyen faktörler, sonuçları, baş etme teknikleri), Çatışma Yönetimi (Kuramlar açısından çatışma, türleri, neden olan faktörler, başa çıkma yöntemleri), Liderlik (kuramlar), Güç Kaynakları ve Politika, Örgütsel Kültür (Unsur ve türleri).

ISL3216– TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE KONTROLÜ

Kalitenin Tarihi Gelişimi ve Önemi, Toplam Kalite Yönetiminin amacı ve temel unsurları, Kalitenin ve Kalitesizliğin sonuçları, Sürekli iyileştirme (Kaizen), Müşteri Odaklı Kalite, Üretim ve hizmet sektöründe kalite sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi, Kalite ve stratejik planlama, Kalite iyileştirme yöntem ve uygulamaları (Altı Sigma, Kalite Fonksiyon Göçerimi, EFQM modeli, Hata Modu Etki Analizi ), Kalite Güvence Sistemleri

 

 

 

ISL3226– PERAKENDECİLİK YÖNETİMİ

Bu ders öğrencilerin son zamanlarda önemi artan perakendecilik sektörünün iç yapısını ve işleyişini öğrenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Ders kapsamında perakendecilerin günümüzün değişen karmaşık perakendecilik ortamında nasıl planlama yapması gerektiği, nasıl adaptasyon sürecinden geçmeleri gerektiği gösterilmektedir. Ayrıca derste hedef müşteri kitlesini belirleme, bilgi toplama, mağaza yeri seçme, perakende şirketini yönetme, perakende satışın özellikleri, fiyat stratejilerinin belirlenmesi ve müşteri ilişkileri konuları üzerinde durulmaktadır.

ISL3236 – MALİYET MUHASEBESİ II

Maliyet Hesaplama Sistemlerine Genel Bakış; Sipariş ve Safha Maliyetleme; Safha Maliyetleme (Çok Safhalı); Kusurlu Mamuller ve Fire Maliyetlerinin Hesaplanması; Birleşik ve Yan Mamullerin Maliyetlerinin Hesaplanması; Standart Maliyetleme Sistemi; Tam, Normal ve Değişken Maliyetleme Yöntemleri; Faaliyet Tabanlı Maliyetleme; Maliyet Yönetimi ve Çağdaş Gelişmeler.

ISL3246- PEOPLE AT WORK

Group dynamics (structure + development); Motivation (theories + incentive facilities); Communication as Organizational + Managerial Tool); Theoretical approaches which look from human perspective at working life (scientific management, human relations, System, Contingency + HR Models); Job Satisfaction ( effecting factors, results of satisfaction + dissatisfaction); Stress + Burnout at Working Life (theoretical approaches, effecting factors, results, coping technics); Conflict Management (theoretical approaches, types, effecting factors, coping methods); Leadership (theories); Power Sources + Politics; Organizational Culture ( dimensions+ types)

 

4 SINIF , 7 YARIYIL (GÜZ)

 

ZORUNLU DERSLER:

 

ISL4107 – YÖNETİM MUHASEBESİ

Yönetim Muhasebesinin tanımı ve anlamı, Maliyet Kavramı ve Sınıflandırılması, Maliyet-Hacim-Kar Analizleri ve İlişkileri, Yönetim Aracı Olarak Değişken Maliyetleme, Kar Planlaması, Esnek Bütçeler ve Genel Üretim Gideri Analizleri, Karar Vermede Geçerli Maliyetler, Sermaye Bütçelemesi Kararları, Karlılık Analizleri.

KMY4167 – KAMU YÖNETİMİ

Kamu Yönetiminin Tanımı ve Elemanları, Kamu Yönetimi ve Özel Yönetim, Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi (Merkezden Yönetim-Yerinden Yönetim), Merkezi Yönetim, Yerel Yönetimler, Merkezi Yönetim- Yerel Yönetim İlişkileri, Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları, Bürokrasi, Türkiye’de Bürokrasinin Sorunları, Kamu Personel Yönetimi, Türkiye’de Kamu Personel Rejimi, Kamu Yönetiminin Denetlenmesi.

ISL4127 – ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

Endüstri İlişkilerinin Tanımı, Doğuşu ve Kapsamı; Endüsri İlişkilerine Yön Veren Temel Faktörler: Ekonomik ve siyasi yapı, Teknoloji, Üretim sistemleri; İş Gücünün Yapısal Özelikleri; Endüstri İlişkilerine Kuramsal Yaklaşımlar; Endüstri İlişkilerinin Tarafları ve İlişkileri: Toplu pazarlık, Toplu iş uyuşmazlıkları ve sosyal uzlaşma; Türk Endüstri İlişkileri Sisteminin Günümüzdeki Yapısı ve Özellikleri; Dünyada ve Türkiye’de Endüstri İlişkilerinin Geleceği, Başlıca Sorunları ve Gelişme Trendleri: Endüstri ilişkilerinin bireyselleşmesi, Küreselleşme, İnsan kaynakları yönetimi ve çokuluslu şirketlerin endüstri ilişkilerine etkisi.

MLY4167 – TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Gelir Vergisi ile İlgili Bilgiler ve Mükellefiyet; Ticari Kazanç; Zirai Kazanç ve Serbest Meslek Kazancı; Gayrimenkul Sermaye İradı ve Menkul Sermaye İradı; Ücret, Diğer Kazanç ve İratlar; Beyan Esası ve Beyanname Türleri; Verginin Tarhı, Tahakkuk ve Tahsili; Kurumlar Vergisinin Konusu, Mükellefleri, İstisna ve Muafiyetler; Kurumlar Vergisininde Matrahın Tespiti; Kurumlar Vergisinde Matrahın Tespitinde Özel Durumlar; Kurumlar Vergisinde Kazancın Bildirilmesi; Katma Değer Vergisi; Veraset ve İntikal Vergisi; Motorlu Taşıtlar Vergisi; Emlak Vergisi.

IKT4167 – TÜRKİYE EKONOMİSİ

Osmanlı İmparatorluğu’nun Gerilemesi ve Ekonomik Yapı; Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yılları; Kuruluştan Günümüze Ekonomi Tarihi; Türkiye’nin Demografik Yapısı (eğitim, sağlık, istihdam ve işsizlik sorunları); Ulusal Gelir, Büyüme ve Kalkınma; Gelir Dağılımı ve Yoksulluk;Türkiye’de Devlet Borçları (kamu finansmanı ve borç yönetimi, iç borçlar, dünya ekonomisinde ve Türkiye’de dış borçlar); Enflasyon; Dış Ticaret Politikasının Değerlendirilmesi ve Dış Ticaretin Gelişimi (dış ticaret politikasının konusu, GATT/WTO sisteminin Türkiye’nin dış ticaretine etkisi, Türkiye’nin dış ticaret yapısındaki değişmeler).

 

 

 

 

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER:

  • 2 ders seçilecektir.

 

 

 

ISL4207 – TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

Tedarik Zinciri Yönetiminin Temel Prensipleri, Tedarik Zinciri Tasarımı, Tedarik Zincirinde Talep Tahminleme, Tedarikçi Seçimi (Nitel ve Nicel Yöntemler), Tedarik Zinciri Yönetiminin Rekabet Gücüne Katkısı, Tedarik Zinciri Performans Yönetimi, Tedarik Zinciri Risk Yönetimi, Tedarik Zinciri Risk Yönetimi ve Tedarik Zinciri Performans İlişkisi, Lojistik Yönetimi ile ilgili faaliyetler, Lojistik Sürecinin Tasarımı, Üretim ve Pazarlama Fonksiyonları Açısından Lojistik Faaliyetleri, Lojistiğin Rekabet Gücü ile İlişkisi, Lojistikte Yeni Yaklaşımlar, Stratejik Lojistik İşbirlikleri ve Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı (3PL, 4PL), Stratejik Lojistik İşbirliklerine Yönelik Dünya ve Türkiye Örnekleri

ISL4217 – TÜREV PİYASALAR ANALİZİ

Türev Piyasalara Giriş, Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Vadeli İşlem Borsalarının İşleyişi, Tarımsal Ürünlere Dayalı vadeli İşlem Sözleşmeleri, Dövize Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Faiz vadeli İşlem Sözleşmeleri, Hisse Senedi Endeksine Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Altın vadeli İşlem Sözleşmeleri, Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması, Opsiyonlar ve Opsiyon Stratejileri, Opsiyonların Fiyatlandırılması, Diğer Türev Finansal Araçlar.

ISL4227 – STRATEJİK YÖNETİM

Strateji, politika, uzun vadeli planlama, taktik, yöntem, stratejik yönetim, operasyonel yönetim ve program yönetimi, stratejik analiz (dış çevre analizi, işletme içi analiz, SWOT analizi) amaç ve hedeflerin tanımlanması (stratejik amaç, vizyon ve misyon, hedef ve norm) stratejik alternatiflerin analizi (stratejik iş birimlerinin tanımlanması ve portföy analizleri, mamul hayat seyri analizi, tecrübe eğrileri, PİMS analizi ) işletme politikalarının tespiti ve örgüt yapısının düzenlenmesi.

ISL4237– TÜKETİCİ DAVRANIŞI

Tüketicinin satın almada karar verme sürecini ele alan tüketici davranışları konusu pazarlama alanında oldukça önemlidir. Tüketici davranışları teorisinin gerçek hayatta uygulanan örneklerine yer verilen bu ders kapsamında incelenen konular şunlardır: Tüketici Davranışları Kavramı ve Pazarlama; Tüketici Davranış Modelleri; İhtiyaçlar ve Tüketim; Motivasyon ve İlgilenim; Algılama; Öğrenme; Tutumlar; Kişilik ve Kendini Tanımlama; Yaşam Tarzı; Kültür; Sosyal Sınıflar ve Gruplar; Durumsal Faktörler; Yeniliklerin Yayılması ve Konumlandırma; Örgütsel Satın Alma Davranışı; İletişim.

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,     işletme mezunları,

ISL4247– DERIVATIVES MARKET ANALYSIS

Introduction to derivatives markets, futures contracts, operation of futures Exchange, futures contracts based on agricultural goods, futures contracts based on stock index, interest futures contracts, gold futures contracts, pricing of futures contracts, options and options strategies, pricing of options, other derivative financial tools.

 

4 SINIF, 8 YARIYIL (BAHAR)

ZORUNLU DERSLER:

 

ISL4108– DENETİM

Denetimin Tanımı ve benzeri kavramlar, Denetim Türleri, Denetçi türleri, Denetim Standartları, Denetçiye ilişkin standartlar, Çalışma alanına ilişkin standartlar, Denetim planı, Denetim programı, İç kontrol sistemi, Raporlama Standartları, Kasa, nakit işlemlerinin ve Menkul kıymetlerin denetimi, Alacakların denetimi, Stokların denetimi, Borçların denetimi, Karşılıklar ve Şarta bağlı Yükümlülüklerin denetimi, ilişkili tarafların denetimi.

ISL4118 – SERMAYE PİYASASI ANALİZİ

Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar; Para Piyasaları; Tahvil Piyasaları; Hisse Senedi Piyasaları; Türev ve Finansal Piyasalar; Sermaye Piyasası Kurulu; Menkul Kıymet Borsaları; Kollektif Yatırım Kurumları; Merkez Bankaları; Ticaret Bankaları; Kalkınma ve Yatırım Bankaları; Özel Finans Kurumları, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Sigortacılık; Sermaye Piyasasında Kamuyu Aydınlatma; Uluslararası Para ve Sermaye Piyasaları.

ISL4128 – İŞ HUKUKU

Tarihçesi, Kaynakları, İş Kanunu ve Uygulama Alanı; Hizmet Sözleşmesinin Yapılması ve Türleri; Ücret ve İşgörme Borcu; Sözleşmenin Feshi; Kıdem Tazminatı; Çalışma Düzeni; Tatiller ve İzinler; Kadın, Çocuk, Sakat ve Eski Hükümlü İşçiler; Sendikaların Tarihçesi, Sendikaların Kuruluşu, Sendikaların Organları, Sendika Üyeliği ve Faaliyetleri: Toplu İş Sözleşmesi, Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü, Grev ve Lokavt.

ISL4138 – İŞLETME POLİTİKASI

Strateji, Politika, Program, Taktik, Bütçe Tanımları ve İlişkileri; Stratejik Yönetim Tanımı ve Unsurları; Modern Yönetim Anlayışında Stratejik Yönetim; Stratejik Yönetim Süreci; Stratejistlerin Seçimi ve Görevlendirilmesi; Stratejik Analiz; Dış Çevre Analizi; Fırsat ve Tehditleri Belirleme; İç Çevre Analizi; Üstünlük, Zayıflık ve Farklılıkları Belirleme; Stratejik Yönlendirme; İşletme Misyonu; İşletme Vizyonu; İşletmenin Amaçları ve Hedefleri; Strateji Oluşturma; Temel Stratejiler; Alt Stratejiler; İşletme Stratejileri; İş Stratejileri; Rekabet Stratejileri; Yatırım Stratejileri; Portföy Stratejileri; Giriş Stratejileri; Çıkış Stratejileri; Satınalma ve Birleşme Stratejileri; Stratejileri Uygulama; Stratejileri Kontrol; Örnek Olay Çalışmaları.

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,     işletme mezunları,

 

MLY4168– MALİYE POLİTİKASI

Maliye Politikasının Doğuşu, Maliye Politikasının Konusu, Amaçları ve Araçları (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri ve Borçlanma), Kamu Ekonomisinin Nispi Değeri, İktisadi İstikrar, Enflasyonla Mücadele ve Maliye Politikası, Durgunlukla Mücadele ve Maliye Politikası, Stagflasyonla Mücadele ve Maliye Politikası, Otomatik Stabilizatörler ve Maliye Politikası, Hazine- Merkez Bankası İlişkileri, İktisadi Kalkınma ve Finansmanı, Az Gelişmiş Ülkelerde Maliye Politikası, Gelir Dağılımı ve Maliye Politikası, Büyüme ve Gelir Dağılımındaki Adaletsizliklerin Giderilmesinde Kamu Harcamaları, Vergi ve Borçlanma Politikaları, Çağdaş Bütçe Teorileri.

 

SEÇMELİ DERSLER:

  • 2 ders seçilecektir.

 

ISL4208 – ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA

Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının tanıtımı ve temel içeriklerinin açıklanması, Mali Tabloların Sunumu, Stoklar, Nakit Akım Tabloları, Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar, Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar, Gelir Vergisi, Maddi Duran Varlıklar, Kiralama Sözleşmeleri, Hasılat, Kur Değişiminin Etkileri, Borçlanma Maliyetleri, İlişkili Taraflar, Konsolide Mali Tablolar, İştirakler, İş Ortaklıkları ve İş Birleşmeleri, Finansal Araçlar: Mali Tablolarda Gösterimi ve Açıklamalar, Kayda Alma ve Ölçüm, Varlıklarda Değer Düşüklüğü, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlıklar ve Yükümlülükler, Maddi Olmayan Varlıklar

ISL4218 – YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ

İşletmelerde karar verme mekanizmalarında kullanılacak ham ve doğru bilgiye ulaşmanın önemi ve özellikleri, Bilgi sistemlerinin kurulması, İşletme Yönetiminde entegre bilgisayar sistemlerinin kullanımı ve sağlayacağı faydalar, Karar Destek sistemleri, Kurumsal Kaynak Planlaması, Üretim, Pazarlama, Stok kontrolü, Finansal ve Muhasebe bilgi sistemlerinin çakışmaları engelleyecek biçimde bütüncül olarak tasarlanması, Örnek uygulamalar

ISL4228 – İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK

İşletme Etiği ve Sosyal Sorumluluğun Anlamı, Konuyla İlgili Kavramlar, Sosyal Sorumluluk ve İşletme Etiği ile İlgili Yaklaşımlar, İşletmelerde Karşılaşılan Etik ve Sosyal Sorumlulukla İlgili Güçlükler, İşletmelerde Etik Reformunun Gerçekleştirilmesi, Sosyal Sorumlu İşletme Reformunun Gerçekleştirilmesi, Fonksiyonel İşlevlerle İlgili Sosyal Sorumluluklar ve Etik Güçlükler, 21. Yüzyılda İşletmelerde Etik ve Sosyal Sorumluluk, İşletmelerde Etik Davranışı, Yönetim Etiği, Temel Değerler ve İlkeler.

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,     işletme mezunları,

ISL4238 – HİZMET PAZARLAMASI

Bu dersin amacı dünyadaki pek çok pazarda payı giderek artan hizmet sektörüyle ilgili olarak öğrencilerin bilgisini artırmak ve hizmet pazarlaması sayesinde hizmet işletmeleri için daha fazla değer üretir hale gelmelerini sağlamaktır. Ders kapsamında ele alınacak konular şunlardır: Pazarlamanın ve Hizmetlerin Gelişimi; Hizmetlerin Tanımı, Kapsamı ve Sınıflandırılması; Hizmet Sektöründeki Gelişmeler; Hizmetlerin Temel Karakteristikleri; Hizmet İşletmeleri; Pazarlama Karması Elemanlarının Hizmetlerle İlişkilendirilmesi; Hizmetler Açısından Pazarlama Stratejileri; Profesyonel Hizmetler; Bireysel Hizmetlerde Müşteri Tatmin Yöntemleri.

ISL4248– INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,     işletme mezunları,

Introduction of International Accounting and Financial Reporting Standards and clarification of basic content, Presentation of Financial Statements, Inventories, Cash Flow Statements, Accounting Policies, Changes and mistakes on Accounting Forecasts, Cases later Balance Sheet Date, Income Tax, Tangible fix assets, Leasing Contracts, Earning, Effects of Exchange rates, Borrowing costs, Related Parties, Consolidated Financial Statements, Subsidiaries, Business Associates and Mergers, Financial Tools: Presentation and Description in Financial Statements, Recording and Measurement, Impairment of assets, Provisions, Contingent assets and liabilities, Intangible assets.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031