İşletme yönetimi tez konuları

Lisans Programı

Bölüm Eğitim Programı

Sınıf : 1 / 1. DÖNEM 
Ders Kodu Dersin Adıisletme yonetimi tezi Kuramsal Uygulama Kredi ECTS Z / S
HUK 115 Hukuka Giriş
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
3 0 3 6 Z
İNG 101 İngilizce I ,işletme yönetimi
,işletme 4.sınıf dersleri

,işletme enformatiği nedir
,işletme tez konuları
,işletme terimleri
,işletme türleri
,işletme taban puanları
,işletme topraklaması
,işletme türleri nelerdir
,işletme test soruları
,işletme uzaktan eğitim
,işletme uzaktan eğitim yüksek lisans

1 2 2 3 Z
İŞL 113 İşletme ve Yönetim Fonksiyonlarına Giriş 3 0 3 5 Z
MAT 103 Genel Matematik I 3 2 4 6 Z
OEG 101 Ortak Eğitime Giriş 1 0 1 2 Z
TÜR 101 Türk Dili I 2 0 2 2 Z
Dönem Kredi Toplamı: 15
Sınıf : 1 / 2. DÖNEM 
Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Kredi ECTS Z / S
BİL 131 Bilişim Teknolojileri ve Programlama ,işletme nedir
,işletme nedir
,işletme mühendisliği
,işletme bilgi sistemleri
,işletme dersi
,işletme ders notları
,işletme dersleri
,işletme etiği
,işletme ekşi
2 2 3 0 Z
İKT 103 Ekonomiye Giriş 4 0 4 8 Z
İNG 102 İngilizce II 1 2 2 3 Z
MAT 104 Genel Matematik II 3 2 4 6 Z
TAR 101 Uygarlıklar Tarihi 3 0 3 3 Z
TÜR 102 Türk Dili II 2 0 2 2 Z
Dönem Kredi Toplamı: 18
Sınıf : 2 / 3. DÖNEM 
Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Kredi ECTS Z / S
AİT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 Z
İKT 213 Mikroekonomi Teorisi I 3 0 3 0 Z
İKT 233 Makroekonomi Teorisi I 3 0 3 0 Z
İKT 253 Istatistik ,işletme nedir
,işletme nedir
,işletme mühendisliği
,işletme bilgi sistemleri
,işletme dersi
,işletme ders notları
,işletme dersleri
,işletme etiği
,işletme ekşi
3 0 3 6 Z
İKT 261 İktisatçılar ve İşletmeciler için Matematik I 3 0 3 5 Z
İNG 201 İngilizce Okuma ve Konuşma 1 2 2 3 Z
Dönem Kredi Toplamı: 16
Sınıf : 2 / 4. DÖNEM 
Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Kredi ECTS Z / S
AİT 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2 Z
İKT 214 Mikroekonomi Teorisi II ,işletme usulü defter tutma
,işletme unsurları
,işletme uygulamaları
,işletme yönetimi dersleri
,işletme yönetimi ders notları
,işletme yönetimi
,işletme yüksek lisans
,işletme yönetimi nedir
,işletme yönetimi sınav soruları
,işletme yöneticiliği tamer koçel
3 0 3 0 Z
İKT 234 Makroekonomi Teorisi II 3 0 3 0 Z
İKT 262 İktisatçılar ve İşletmeciler İçin Matematik II 3 0 3 6 Z
İNG 202 İş Hayatı için İngilizce 1 2 2 3 Z
İŞL 253 Genel Muhasebeye Giriş 4 0 4 5 Z
Sınıf : 3 / 5. DÖNEM 
Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Kredi ECTS Z / S
IKTSD311 Bölüm Seçmeli Ders I 3 0 3 0 S
IYD1 İkinci Yabancı Dil 1 4 1 3 S
İKT 311 Uluslararasi Ekonomi I ,işletme usulü defter tutma
,işletme unsurları
,işletme uygulamaları
,işletme yönetimi dersleri
,işletme yönetimi ders notları
,işletme yönetimi
,işletme yüksek lisans
,işletme yönetimi nedir
,işletme yönetimi sınav soruları
,işletme yöneticiliği tamer koçel
3 0 3 5 Z
İKT 335 Para Teorisi ve Politikası 3 0 3 5 Z
İKT 351 Ekonometri I 2 2 3 5 Z
İŞL 315 Girişimcilik ve Liderlik 2 0 2 2 Z
Dönem Kredi Toplamı: 17
Sınıf : 3 / 6. DÖNEM 
Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Kredi ECTS Z / S
IKTSD321 Bölüm Seçmeli Ders II 3 0 3 S
IYD2 İkinci Yabancı Dil 2 4 1 3 S
İKT 313 Kamu Ekonomisi 3 0 3 5 Z
İKT 338 Finansal Piyasalar 3 0 3 0 Z
İKT 352 Ekonometri II Istatistik ,işletme nedir
,işletme nedir
,işletme mühendisliği
,işletme bilgi sistemleri
,işletme dersi
,işletme ders notları
,işletme dersleri
,işletme etiği
,işletme ekşi
2 2 3 5 Z
USD321 Üniversite Seçmeli Ders I 3 0 3 S
Sınıf : 4 / 7. DÖNEM 
Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Kredi ECTS Z / S
IKTSD411 Bölüm Seçmeli Ders III (1) 3 0 3 S
IKTSD412 Bölüm Seçmeli Ders IV (2) 3 0 3 S
IIBFSD411 Fakülte Seçmeli Ders I 3 0 3 S
IIBFSD412 Fakülte Seçmeli Ders II 3 0 3 S
IYD3 İkinci Yabancı Dil 3 4 1 3 S
USD411 Üniversite Seçmeli Ders II 3 0 3 S
Sınıf : 4 / 8. DÖNEM 
Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Kredi ECTS Z / S
IKTSD421 Bölüm Seçmeli Ders V (2) 3 0 3 S
IKTSD422 Bölüm Seçmeli Ders VI 3 0 3 S
IYD4 İkinci Yabancı Dil 4 4 1 3 S
İKT 472 Ekonomik Düşünceler Tarihi 3 0 3 5 Z
USD421 Üniversite Seçmeli Ders III 3 0 3 S
USD422 Üniversite Seçmeli Ders IV 3 0 3 S
Dönem Kredi Toplamı: 18

Z: Zorunlu; S: Seçmeli ders.

Müfredat kredi toplamı 137 kredidir.

Müfredata ilişkin bazı esaslar  ,işletme yönetimi  ,işletme 4.sınıf dersleri  ,işletme nedir  ,işletme nedir  ,işletme mühendisliği  ,işletme bilgi sistemleri  ,işletme dersi  ,işletme ders notları  ,işletme dersleri  ,işletme etiği  ,işletme ekşi  ,işletme enformatiği nedir  ,işletme tez konuları  ,

1. Bu ders İKT 495-İleri Mikroekonomi Teorisi ve/veya İKT 496-İleri Makroekonomi Teorisi derslerinden biri olmalıdır. Bu iki dersten birden fazla ders alınıp başarılı olunduysa, üniversite kurallarıyla uyumlu olmak şartıyla ve bölüm intibak komisyonunun onayıyla, ikinci ders herhangi bir seçmeli ders olarak saydırılabilir.

2. Bu dersler İKT332-Uluslararası Ekonomi II, İKT 395- Endüstriyel Organizasyon, İKT 396-Kamu Ekonomisinden Konular, İKT 411-Ekonomik Gelişmenin Temelleri dersleri içerisinden alınmalıdır. Bu dört dersten ikiden fazla ders alınıp başarılı olunduysa, üniversite kurallarıyla uyumlu olmak şartıyla ve bölüm intibak komisyonunun onayıyla, üçüncü ve sonraki dersler herhangi bir seçmeli ders olarak saydırılabilir.

3. Fakülte Seçmeli dersler İİBF tarafından açılan ve İktisat bölümü tarafından alınması onaylanmış derslerdir. Üniversite Seçmeli dersler, üniversitenin herhangi bir bölümü tarafından açılan ve İktisat bölümü tarafından alınması onaylanmış derslerdir. Fakülte Seçmeli derslerinden en az 1 (bir) tanesi İİBF içi fakat İKT dışındaki bir bölümün dersi olmalı, Üniversite Seçmeli derslerinden de en az 1 (bir) tanesi İİBF dışında bir fakültenin dersi olmalıdır.

4. Üniversitemizde açılan bazı dersler İKT zorunlu dersleri ile benzer içeriğe sahiptir. Bu derslerin seçmeli ders olarak alınması uygun bulunmamaktadır. Bu derslerin listesi şöyledir: İŞL 111- İŞL 112, HUK 101, BİL 121, İKT 108.

U

BÖLÜM ZORUNLU DERSLERİ


İKT 103 – Ekonomiye Giriş   (4 – 0)

işletme terimleri  ,işletme türleri  ,işletme taban puanları  ,işletme topraklaması  ,işletme türleri nelerdir  ,işletme test soruları  ,işletme uzaktan eğitim  ,işletme uzaktan eğitim yüksek lisans  ,işletme usulü defter tutma  ,işletme unsurları  ,işletme uygulamaları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi nedir  ,işletme yönetimi sınav soruları  ,işletme yöneticiliği tamer koçel

Mikroiktisadi çözümlemeye giriş ve temel kavramlar: tüketici tercihleri, arz ve talep, esneklik, üretim ve maliyet çözümlemesi. Piyasa yapıları: Tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol. Makroiktisadi çözümlemeye giriş ve temel kavramlar: milli gelir muhasebesi, büyüme, çevrimsel dalgalanmalar, işsizlik, enflasyon, toplam talep ve toplam arz. Çarpan modeli. Maliye politikası ve finansal kesim. Para talebi ve para politikası. Uluslararası ticaret ve finans.

 

İKT 213 – Mikroekonomi Teori I   (3 – 0) 3  işletme terimleri  ,işletme türleri  ,işletme taban puanları  ,işletme topraklaması  ,işletme türleri nelerdir  ,işletme test soruları  ,işletme uzaktan eğitim  ,işletme uzaktan eğitim yüksek lisans  ,işletme usulü defter tutma  ,işletme unsurları  ,işletme uygulamaları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi nedir  ,işletme yönetimi sınav soruları  ,işletme yöneticiliği tamer koçel
Önkoşul : İKT 103

Tüketici teorisine giriş. Bütçe kısıtı. Toplam fayda kavramı ve fayda ençoklaması problemleri. Zamanlar arası bütçe kısıtı ve seçimler, bugünkü değer, faiz ve enflasyon kavramları. Değiş tokuş, genel denge ve etkinlik kavramları, Pareto etkinlik, Edgeworth kutusu problemleri. Belirsizlik, beklenen değer ve beklenen fayda kavramları, riskten kaçınma. Üretici teorisine giriş, maliyet eğrileri, kar ençoklaması ve maliyet enazlaması problemleri. Tam rekabet ve tekel piyasaları.

 

İKT 214 – Mikroekonomi Teori II   (3 – 0) 3
Önkoşul : İKT 103

işletme terimleri  ,işletme türleri  ,işletme taban puanları  ,işletme topraklaması  ,işletme türleri nelerdir  ,işletme test soruları  ,işletme uzaktan eğitim  ,işletme uzaktan eğitim yüksek lisans  ,işletme usulü defter tutma  ,işletme unsurları  ,işletme uygulamaları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi nedir  ,işletme yönetimi sınav soruları  ,işletme yöneticiliği tamer koçel

İşbirlikçi olmayan oyunlar (sıralı ve normal biçimli oyunlar) ve çözüm kavramları (baskınlık, minimax metodu, salt ve karışık strateji Nash Dengesi, rasyonelleştirilebilme). Tekrarlı oyunlar. İşbirlikçi olmayan pazarlık. İşbirlikçi pazarlık. İşbirlikçi oyunlar, uygulamalar (oligopol, bilgi ekonomisi, ihale teorisi).

 

İKT 233 – Makroekonomi Teori I   (3 – 0) 3

işletme terimleri  ,işletme türleri  ,işletme taban puanları  ,işletme topraklaması  ,işletme türleri nelerdir  ,işletme test soruları  ,işletme uzaktan eğitim  ,işletme uzaktan eğitim yüksek lisans  ,işletme usulü defter tutma  ,işletme unsurları  ,işletme uygulamaları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi nedir  ,işletme yönetimi sınav soruları  ,işletme yöneticiliği tamer koçel
Önkoşul : İKT 103

Kapalı ekonomi makroekonomisi. Makroekonomik veriler. Para ve enflasyon. İşsizlik. Ekonomik büyüme. Ekonomik dalgalanmalar ve krizler. Toplam talep. Toplam arz. Makroekonomik politikalar: para, mali. Para talebi ve arzı. Mikro temelli makroekonomi: tüketim, yatırım.

 

İKT 234 – Makroekonomi Teori II   (3 – 0) 3

işletme terimleri  ,işletme türleri  ,işletme taban puanları  ,işletme topraklaması  ,işletme türleri nelerdir  ,işletme test soruları  ,işletme uzaktan eğitim  ,işletme uzaktan eğitim yüksek lisans  ,işletme usulü defter tutma  ,işletme unsurları  ,işletme uygulamaları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi nedir  ,işletme yönetimi sınav soruları  ,işletme yöneticiliği tamer koçel
Önkoşul : İKT 233

Açık ekonomi makroekonomisi. Açık ekonomide toplam talep. Döviz piyasası ve döviz kurunun belirlenmesi. Döviz kuru rejimleri ve optimal döviz kurunun belirlenmesi. Cari açık ve ödemeler dengesi. Açık ekonomide para politikası ve mali politika. Transferler ve ekonomik büyüme. Döviz krizleri.

İKT 253 – Istatistik   (3 – 0) 3

işletme terimleri  ,işletme türleri  ,işletme taban puanları  ,işletme topraklaması  ,işletme türleri nelerdir  ,işletme test soruları  ,işletme uzaktan eğitim  ,işletme uzaktan eğitim yüksek lisans  ,işletme usulü defter tutma  ,işletme unsurları  ,işletme uygulamaları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi nedir  ,işletme yönetimi sınav soruları  ,işletme yöneticiliği tamer koçel

Betimleyici istatistikler ve veri özetlemesi. Verilerin çizimsel incelenmesi. Olasılık kuramı. Rastsal değişkenler. Kesikli olasılık dağılımları, sürekli olasılık dağılımları,  normal dağılım, örneklem dağılımları. Nokta tahmini ve aralık tahmini. Önsav sınaması: güven aralığı yaklaşımı, anlamlılık sınaması yöntemi. İstatistiksel yazılımlar yardımı ile gerçek hayat problemlerine ilişkin uygulamalar.

 

İKT 261 – İktisatçılar ve İşletmeciler için Matematik I   (3 – 0) 3

işletme terimleri  ,işletme türleri  ,işletme taban puanları  ,işletme topraklaması  ,işletme türleri nelerdir  ,işletme test soruları  ,işletme uzaktan eğitim  ,işletme uzaktan eğitim yüksek lisans  ,işletme usulü defter tutma  ,işletme unsurları  ,işletme uygulamaları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi nedir  ,işletme yönetimi sınav soruları  ,işletme yöneticiliği tamer koçel
Önkoşul : MAT 103

İşlevler, Türev, Optimizasyona giriş, Weierstrass kanıtsavı (teoremi), kısıtsız ve kısıtlı statik eniyileme (optimizasyon) (Lagrange çarpanı yöntemi, Kuhn-Tucker koşulları), örtük işlev kanıtsavı, zarf kanıtsavı, ekonomi uygulamaları. Dizey (matris) cebiri (doğrusal denklem sistemleri, determinant, özdeğer ve özvektör), ekonomiden uygulamalar.

 

İKT 262 – İktisatçılar ve İşletmeciler İçin Matematik II   (3 – 0) 3

işletme terimleri  ,işletme türleri  ,işletme taban puanları  ,işletme topraklaması  ,işletme türleri nelerdir  ,işletme test soruları  ,işletme uzaktan eğitim  ,işletme uzaktan eğitim yüksek lisans  ,işletme usulü defter tutma  ,işletme unsurları  ,işletme uygulamaları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi nedir  ,işletme yönetimi sınav soruları  ,işletme yöneticiliği tamer koçel
Önkoşul : MAT 104   MAT 102

İntegraller. Birinci ve ikinci derece diferansiyel denklemler ve fark denklemleri. Faz diyagramları, dinamik sistemlerin durağan durum analizi. Sürekli ve kesikli zamanda dinamik eniyileme (optimal kontrol teorisi, dinamik Lagrange yöntemi, dinamik programlamaya giriş ve Bellman denklemi). Ekonomiden uygulamalar.

 

İKT 311 – Uluslararasi Ekonomi I   (3 – 0) 3

işletme terimleri  ,işletme türleri  ,işletme taban puanları  ,işletme topraklaması  ,işletme türleri nelerdir  ,işletme test soruları  ,işletme uzaktan eğitim  ,işletme uzaktan eğitim yüksek lisans  ,işletme usulü defter tutma  ,işletme unsurları  ,işletme uygulamaları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi nedir  ,işletme yönetimi sınav soruları  ,işletme yöneticiliği tamer koçel
Önkoşul : İKT 211

Temel uluslararası ticaret kuramları. Karşılaştırmalı üstünlük ve maliyetler. Göreli fiyatlar, faktör oranları ve karşılaştırmalı üstünlük. Ticaretin refah ve gelir dağılımı etkileri. Ekonomik büyüme ve uluslararası ticaret. Korumacılık ve uluslararası ticaret politikaları, iktisadi birleşme kuramları. Endüstri-içi ticaret.

 

İKT 313 – Kamu Ekonomisi   (3 – 0) 3
Önkoşul : İKT 211

Etkinlik. Refah kanıtsavları. Etkinlik ve hakkaniyet. Piyasa aksaklıkları. Kamu malları: kamu mallarının etkin arzı, kamusal mal ve hizmetlerin en uygun arzına ilişkin modeller. Dışsallıklar. Sosyal seçim: kamusal kaynak dağılımı mekanizmaları, bireysel tercihlerden ortak tercihlere geçiş sorunu, Lindahl dengesi, çeşitli oylama yöntemleri ve sorunları, Arrow teoremi, ortanca seçmen kanıtsavı, oy ticareti, politika ve ekonomi. Vergilendirme. Gelir dağılımı ve vergilendirme: etkinlik, hakkaniyet ve vergilendirme, şahıs ve kurum vergilendirmeleri ve ekonomik kararlar.

 

İKT 335 – Para Teorisi ve Politikası   (3 – 0) 3 işletme türleri  ,işletme taban puanları  ,işletme topraklaması  ,işletme türleri nelerdir  ,işletme test soruları  ,işletme uzaktan eğitim  ,işletme uzaktan eğitim yüksek lisans  ,işletme usulü defter tutma  ,işletme unsurları  ,işletme uygulamaları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi nedir  ,işletme yönetimi sınav soruları  ,işletme yöneticiliği tamer koçel
Önkoşul : İKT 232

Paranın işlevleri. Ödeme sistemlerinin evrimi. Para arzı. Para talebi. Parasal aktarma mekanizması. Enflasyon. Faiz oranlarının belirlenmesi. Döviz kurlarının belirlenmesi. Para ikamesi ve dolarizasyon. Para politikasının amaçları ve araçları. Politik devresel hareketler ve merkez bankası bağımsızlığı. Maliye ve para politikaları arası etkileşim. Para politikası rejimleri. Kırılganlık baskınlığı. Finansal krizler.

 

İKT 338 – Finansal Piyasalar   (3 – 0) 3 ,işletme yönetimi  ,işletme 4.sınıf dersleri  ,işletme nedir  ,işletme nedir  ,işletme mühendisliği  ,işletme bilgi sistemleri  ,işletme dersi  ,işletme ders notları  ,işletme dersleri  ,işletme etiği  ,işletme ekşi  ,işletme enformatiği nedir  ,işletme tez konuları  ,işletme terimleri  ,
Önkoşul : İKT 232

Temel finans kavramları, finansal piyasaların yapısı, işlevleri, finansal aracılık ve düzenleme/denetleme. Faiz oranları, risk ve vade yapısı, getiri eğrileri. Finansal varlık talebi, tahvil piyasasında arz, talep ve faizler. Varlık fiyatlama modelleri, varlık piyasası yaklaşımının emtia piyasasına uygulanması (Altın). Etkin piyasa hipotezi. Davranışsal finans. Merkez bankaları operasyonları, piyasa likiditesi. Piyasalar; para, tahvil, hisse senedi, mortgage, döviz.

 

İKT 351 – Ekonometri I   (2 – 2) 3 yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
Önkoşul : İKT 253   İKT 252

Sıradan en küçük kareler yöntemi, temel varsayımları ve arzulanan özellikleri. İki değişkenli ve çok değişkenli bağlanım modelleri ve bu modellere ilişkin çeşitli tahmin ve çıkarsama konuları. Ençok olabilirlik tahmini. Kukla değişkenlerle bağlanım. Klasik doğrusal bağlanım modeline dizey yaklaşımı.

 

İKT 352 – Ekonometri II   (2 – 2) 3 yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
Önkoşul : İKT 351

Çoklueşdoğrusallık, farklıserpilimsellik ve özilinti sorunları; bunların uygulamada doğurduğu sonuçlar, bulma ve düzeltme yöntemleri. Ekonometrik modelleme. Doğrusal-dışı bağlanım modelleri, niteliksel bağımlı değişkenler, eşanlı denklem modelleri, zaman serileri modelleri ve bunlara ilişkin çeşitli sınama ve çıkarsama konuları.

 

İKT 472 – Ekonomik Düşünceler Tarihi   (3 – 0) 3 yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Temel iktisadi düşünce okullarının tanıtımı, klasik iktisadi çözümleme, Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill. Marksist iktisadi çözümleme, neo-klasik iktisadi çözümleme, Keynesçi ve Keynes sonrası iktisadi çözümleme.

 

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

 

Seçmeli Bölüm Dersleri
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi ve ECTS Önkoşulu
İKT 315 Çalışma Ekonomisi yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev 3 ve 6 İKT 103
İKT 316 Sosyal Güvenlik ve İş Gücü Piyasaları yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev 3 ve 6 İKT 103
İKT 336 Finansal Piyasalar ve Kurumlar yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev 3 ve 6 İKT 232 veya İKT 233
İKT 400 Ekonomi Semineri yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev 3 ve 6 Yok
İKT 415 Oyun Kuramı yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev 3 ve 6 Yok
İKT 416 Deneysel İktisat yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev 3 ve 6 IKT 211 veya (İKT 213 ve İKT 214)
İKT 417 Refah Ekonomisi yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev 3 ve 6 İKT 211 veya İKT 213
İKT 418 Çevre Ekonomisi yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev 3 ve 6 İKT 211 veya İKT 213
İKT 421 Doğal Kaynaklar Ekonomisi tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri 3 ve 6 İKT 103 ve İKT 262
İKT 422 Enerji Ekonomisi Ekonomisi tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri 3 ve 6 İKT 103
İKT 424 Düzenlemeler ve Antitröst Ekonomisi 3 ve 6 İKT 211 veya İKT 213
İKT 431 Kamu Maliyesi Ekonomisi tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri 3 ve 6 (İKT 211 ve İKT 232) veya
(İKT 211 ve İKT 233) veya
(İKT 213 ve İKT 232) veya
(İKT 213 ve İKT 233)
İKT 434 Türkiye Ekonomisi 3 ve 6 İKT 103
İKT 435 Türkiye Ekonomisinden Güncel Konular 3 ve 6 İKT 434
İKT 436 Turizm Ekonomisi 3 ve 6 İKT 103
İKT 437 Finansal Kurumlar 3 ve 6 İKT 338 veya İKT 336
İKT 438 Türkiye’nin Ekonomik ve Sosyal Dönüşümü 3 ve 6 Yok
İKT 441 Uygulamalı Makroekonomi (3-0) 3 3 ve 6 İKT 232 veya İKT 233
İKT 451 Uygulamalı Ekonometri: Zaman Serisi Analizi 3 ve 6 İKT 352
İKT 452 Uygulamalı Ekonometri: Mikroekonometri 3 ve 6 İKT 352
İKT 471 İktisat Tarihi Ekonomisi tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri 3 ve 6 İKT 103
İKT 473 Osmanlı İktisat Tarihi Ekonomisi tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri 3 ve 6 Yok
İKT 481 Analitik Yazı Teknikleri 3 ve 6 Yok
IKT 499 Serbest Araştırma Dersi 3 ve 6 Danışman ve bölüm onayı

 

 

İKT 315 – Çalışma Ekonomisi   (3 – 0) 3 Ekonomisi tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri

Emek arzını ve talebini etkileyen etmenler. Emek piyasasında tam rekabet ve eksik rekabet. Ücret farklılıklarının nedenleri, tazmin edici ücret farklılıkları, beşeri sermaye modeli, ücret eşitsizliğindeki artışın ardındaki etmenler. İşsizlik tanımı ve türleri, iş arama modeli, etkinlik ücreti, Phillips eğrisi. Türkiye’de emek piyasasının temel özellikleri ve işsizlik sorunu.

 

İKT 316 – Sosyal Güvenlik ve İşgücü Piyasası   (3 – 0) 3 Ekonomisi tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri

Sosyal güvenlik piyasası ve emek piyasasının temel kavram ve ilkeleri. Sosyal güvenlik ile gelir dağılımı, istihdam, kamu kesimi borçlanma gereği, faiz oranı, tasarruflar ve yatırım gibi makroekonomik değişkenler arası etkileşimler. Türkiye’deki sosyal güvenlik reformu girişimlerinin değerlendirmesi.

 

İKT 332 – Uluslararası Ekonomi II   (3 – 0) 3

Önkoşul : İKT 233

Temel açık-ekonomi makroiktisat modelleri. Ödemeler dengesi, cari işlemler hesabı, sermaye işlemleri hesabı, açık ekonomide tasarruf-yatırım dengesi. Döviz piyasası, kur rejimleri, döviz kurunun belirlenmesi. Beklentiler, döviz kuru-faiz oranı ilişkisi ve kapsanmamış faiz oranı paritesi. Uluslararası para sistemi, parasal birlik ve Avrupa para sistemi. Sermaye hareketleri ve krizler.

 

İKT 336 – Finansal Piyasalar ve Kurumlar   (3 – 0) 3 ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Temel finans kavramları, finansal piyasa yapı ve işlevleri. Faiz oranları: risk ve vade yapısı, getiri eğrileri. Finansal varlık talebi; tahvil piyasasında arz, talep ve faizler. Etkin piyasa hipotezi. Merkez bankası operasyonları, piyasa likiditesi. Piyasalar: para, tahvil, hisse senedi, mortgage, döviz. Türkiye finansal piyasaları ve küresel kriz vurgulu ekonomik uygulamalar.

 

İKT 395 – Endüstriyel Organizasyon   (3 – 0) 3 ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Önkoşul : İKT 213

Piyasa yapısı ve organizasyonu, tam rekabet, tekel, homojen ürün ve hizmet piyasaları, farklılaştırılmış ürün ve hizmet piyasaları, piyasa yoğunlaşması, giriş-çıkış ve birleşmeler. Teknoloji ve piyasa yapısı, araştırma ve geliştirme, uyum ve standartlar. Pazarlama, reklam, kalite, fiyatlandırma ve pazarlama stratejileri. Bilginin rolü, yönetim, tazmin mekanizmaları, düzenlemeler, fiyat ayrımcılığı ve arama kuramı. Endüstri kesimleri temelli çözümlemeler.

 

İKT 396 – Kamu Ekonomisinden Konular   (3 – 0) 3 ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Önkoşul : İKT 233

Bireyler ve devlet, mali işlevler, maliye politikası ve araçları, maliye politikası ve ekonomi üzerindeki etkileri. Kamu malları ve kamu mallarının özellikleri, kamu harcamaları, kamu harcamaları ve ekonomik büyüme, kamu borçlanması ve kuramları, istikrar politikaları ve kuralları, kamu finansmanı, vergilendirme ve vergi sistemi,  vergilendirme ve gelir dağılımı, bütçe kuramı, Türkiye’de maliye politikası ve sistemi.

 

İKT 400 – Ekonomi Semineri   (3 – 0) 3 ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin çeşitli konular: krizler, enflasyon, işsizlik, üretim, düzenleyici reform ve ekonomi politikalarının etkileri. Konu uzmanlarının yönlendirmesi ve dinleyicilerin katılımı ile ekonomik sorunların nedenlerinin tartışılması ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi.

 

İKT 411 – Ekonomik Gelişmenin Temelleri   (3 – 0) 3 ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Önkoşul : İKT 213   İKT 233

Gelişmişlik kavramı, gelişmişlik göstergeleri. Büyüme teorileri; neoklasik büyüme modeli, beşeri sermaye ve büyüme, teknolojik ilerleme ve büyüme. Beklentiler ve ekonomik gelişme. Eşitsizlik, büyüme ve eşitsizlik arasındaki ilişki. Yoksulluk ve yetersiz beslenme. Nüfus artışı. Finans ve kalkınma. Kurumsal kalite.

 

 

İKT 415 – Oyun Kuramı   (3 – 0) 3 ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Kusursuz bilgi altında normal biçim ve yaygın biçim işbirliksiz oyunlar: Saf strateji Nash dengesi, karma strateji Nash dengesi, baskın strateji dengesi, akılsallaştırılabilirlik, alt-oyun kusursuz dengesi. Kusursuz olmayan bilgi altında Bayesçi işbirliksiz oyunlar ve yaygın biçim işbirliksiz oyunlar. Tekrarlı işbirliksiz oyunlar. İşbirliksiz pazarlık. İşbirlikli oyunlar. İşbirlikli pazarlık.

 

İKT 416 – Deneysel İktisat   (3 – 0) 3
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez

İktisada deneysel yaklaşımların tarihsel kökeni. Hipotezlerin kurgulanması ve test edilmesi. Bireysel kararların teorik ve deneysel analizi. Oyun teorisinde teorik ve deneysel öngörülerin karşılaştırılması. Sosyal davranışların, bölüşüm, hakkaniyet ve mütekabiliyet olgularının deneysel analizi. Kamu malları ve koordinasyon problemlerinde deneysel sonuçlar. Deneylerin bilgisayar ortamında programlanması ve laboratuar uygulamaları.

 

İKT 417 – Refah Ekonomisi   (3 – 0) 3
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez

Refah ekonomisinin temelleri. Refah kanıtsavları. Tazmin ilkesi ve sosyal refah işlevi: ölçülebilirlik ve karşılaştırılabilirlik, refahın ve gelirin optimal dağılımı. Refah değişimlerinin ölçümü. Piyasa aksaklıkları. Sosyal seçim. Mülkiyet hakları ve hak mekanizmaları, Coase kanıtsavı, nesiller arası hakkaniyet. Tercih açığa vurma problemi ve çözümlemesinde kullanılan görgül yöntemler: anket verileri, Clark-Gloves mekanizması, seyahat maliyeti yöntemi, hedonik fiyatlar. Fayda-maliyet çözümlemesi. Risk: riske karşı tutumlar, riskli projelerin refah çözümlemesi, bilginin değeri ve kararlarda geri dönülememe.

 

İKT 418 – Çevre Ekonomisi   (3 – 0) 3
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez

Çevre sorunlarına geleneksel ve iktisadi çözümler, vergilendirme, teşvikler, salınım ticareti. Planlama: çevresel risk çözümlemesi, fayda-maliyet çözümlemesi. Hava: hava kalitesi, hareketli ve sabit kaynaklar, küresel hava kalitesi, küresel ısınma ve ozon tabakası ile ilgili politikalar, içme suyunun korunması. Su: su kalitesi, noktasal ve noktasal-dışı kaynaklar, kirlilik kontrol ve yönetimi. Katı ve zehirli atıklar: belediye katı atık yönetimi, zirai ilaçlar ve zehirli kimyasalların kontrolü. Küresel çevre yönetimi: sürdürülebilir kalkınma, uluslararası ticaret ve anlaşmalar, endüstriyel ekoloji. Çevre ve kalkınma. Türkiye’de çevre sorunları ve politikaları.

 

İKT 421 – Doğal Kaynaklar Ekonomisi   (3 – 0) 3
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez

Doğal kaynaklar ve toplum. Doğal kaynakların ekonomik çözümlemesi. Yenilenebilir ve yenilenemeyen kaynakların optimal yönetimi. Yenilenemeyen kaynakların optimal tüketimi. Yenilenebilir kaynakların optimal kullanımı. Kaynak hasar değerlendirmesi. Kaynak kullanım ve dağılımına ilişkin konular, piyasaların ve kurumların rolü, ekonomi politikaları.  Doğal kaynaklar ve sürdürülebilir kalkınma.

 

İKT 422 – Enerji Ekonomisi   (3 – 0) 3
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez

Enerjinin temelleri, kaynakları, üretimi ve fiyat dinamiği. Enerji talep ve arzı. Uluslararası enerji piyasaları: petrol piyasası ve OPEC, doğal gaz piyasası, LNG alıcı tekeli, kömür piyasası. Nükleer enerji. Enerji türevleri ve risk yönetimi: gelecek işlemleri, opsiyonlar ve karşılıklı değiştirmeler. Enerji politikaları ve düzenlemeleri: elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı. Enerji, çevre ve sürdürülebilir kalkınma. Küresel ısınma. Yenilenebilir enerji kaynakları. Enerjinin çok kültürlü dünyasının yönetimi. Türkiye enerji piyasası ve politikası.

 

İKT 424 – Düzenlemeler ve Antitröst Ekonomisi   (3 – 0) 3
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez

Devlet düzenlemeleri ve antitröst politikaları kuramı.  Birleşmeler ve satın almalar, sözleşmesel düzenlemeler, tekel ve oligopol, fiyat ayrımcılığı, optimal fiyatlama, doğal tekel, getiri oranı düzenlemesi. Mülkiyet hakları ve etkinlik. Piyasa aksaklıkları, dışsallıklar ve rekabet üzerindeki etkileri. Kamu hizmetlerinin incelenmesi: iletişim, elektrik ve doğal gaz. Finansal piyasa düzenlemelerinin çözümlemesi.

 

İKT 431 – Kamu Maliyesi (3 – 0) 3

Devlet harcamaları ve kamu gelirleri çözümlemesi, devletin geliri yeniden dağıtma rolü, vergilendirme ilke ve yöntemleri, devlet borçları, siyasal karar alma mekanizması ve bütçesel sürecin akılcılaştırılması, borç yönetimi, yerel yönetimlerin kamu maliyesi.

 

İKT 434 – Türkiye Ekonomisi    (3 – 0) 3
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez

Türkiye ekonomisinin dönemsel bir bakış açısı ile incelenmesi. Sektörel gelişmeler, kalkınma planları, krizler ve istikrar tedbirleri, teşvikler, özelleştirme, Türkiye ekonomisinin 1980 sonrası dönüşümü, AB gümrük birliği süreci.

 

İKT 435 – Türkiye Ekonomisinden Güncel Konular   (3 – 0) 3

Türkiye ekonomisinin makroekonomik ve mikroekonomik perspektifte incelenmesi. Finansal serbestleşme ve küreselleşme sürecinde yaşanan ekonomik dönüşüm. Makro ve mikro temelli politika çözümlemesi. Yönetişim.

 

İKT 436 – Turizm Ekonomisi   (3 – 0) 3 lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Turizm ekonomisinin temel kavramları, dünya turizminin tarihsel gelişimi ve güncel eğilimler, turizmin ekonomik etkileri, Türkiye’deki kurumsal ve sektörel yapı, politika uygulamaları, hedefler ve gerçekleşmeler, geleceğe yönelik değerlendirmeler.

 

İKT 437 – Finansal Kurumlar (3 – 0) 3

Finansal kurumların temelleri, işlem maliyetleri, bakışımsız bilgi sorunu, finansal gelişmişlik ve büyüme, finansal krizler. Banka ve finansal kurumlar yönetimi, banka bilançosu ve performansı, bankacılık düzenlemeleri, bankacılık krizleri. Yatırım fonları, “hedge” fonlar, sigorta şirketleri ve emeklilik fonları, yatırım bankaları, finansal aracılar, risk sermayesi şirketleri, diğer finans şirketleri. Finansal kurumlarda risk yönetimi, finansal türevler ile riskten korunma. Türkiye finansal kurumları ve kriz deneyimi özel vurgusu.

 

İKT 438 – Türkiye’nin Ekonomik ve Sosyal Dönüşümü   (3 – 0) 3
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi

Türkiye ekonomisinin temel sorunları ve bu sorunlara çeşitli yaklaşımlar. Başka ülke deneyimleri. Statükoyu korumak ve reform alternatifleri. Reformun ekonomik ve politik açıdan yapılabilirliği ve sürdürülebilirliği. Uluslararası ilişkilerin ve sosyal gelişimin reform sürecine etkileri.

 

İKT 441 – Uygulamalı Makroekonomi (3-0) 3 tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi

Türkiye ve küresel finansal yapı özel vurgusu ve örnekleri ile ve temel ekonometrik teknikleri kullanarak, makroekonomiden seçilmiş konuların incelenmesi: ekonomik dalgalanmalar, para ve enflasyon, istihdam ve işsizlik, tüketim ve yatırım, döviz kuru rejimleri, ekonomik krizler, varlık piyasaları.

 

İKT 451 – Uygulamalı Ekonometri: Zaman Serisi Analizi   (3 – 0) 3

Zaman serileri çözümlemesine giriş, temel zaman serisi modelleri, durağan ve durağan olmayan süreçler, yapısal kırılma sınamaları, mevsimsellik, tahmin ve öngörü, durum-uzay modelleri ve veri süzme yöntemleri, finansal zaman serilerinin incelenmesi, koşullu farklıserpilimsellik modelleri.

 

İKT 452 – Uygulamalı Ekonometri: Mikroekonometri   (3 – 0) 3 tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi

Panel veri çözümlemesi: doğrusal gözlemlenmeyen etkiler modeli. Doğrusal-dışı tahmin yöntemleri: ençok olabilirlik yöntemi ve genellemeli beklemler yöntemi. Doğrusal-dışı bazı ekonometrik modeller: probit ve logit modelleri, Tobit modeli, örneklem seçimi ve örneklemden ayrılma problemi, ortalama etkiyi tahmin etme, sayma veriler ve ilgili modeller, süre çözümlemesi.

 

İKT 471 – İktisat Tarihi   (3 – 0) 3 yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

İlk çağlarda ekonomik gelişme ve tarım devrimi, Yunan ve Roma dönemlerinde ekonomik yapı, derebeylik düzeni ve ekonomi, ortaçağ Avrupa’sında ekonomik gelişim, İslam dünyasında ekonomik düzen, coğrafi keşifler ve etkileri, fiyat devrimi, merkantilizm, modern endüstrinin doğuşu, sanayi devrimi ve beşeri sonuçları, bankacılık ve finans, Amerika kıtası ve Uzak Doğu’daki ekonomik gelişmeler, ekonomik krizler ve yirminci yüzyıl dünya ekonomisi, Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı’nın ekonomik sonuçları.

 

İKT 473 – Osmanlı İktisat Tarihi (3 – 0) 3

Osmanlı iktisat tarihinin kaynakları, Osmanlı öncesi iktisadi yapı, Osmanlı iktisadi dünya görüşü, devlet yapısı, gelir kaynakları ve yönetimi, vergilendirme, tımar sistemi, toprak mülkiyeti, köylü-devlet ilişkileri, ulaşım yapısı ve ticaret, loncalar, Osmanlı para ve finans sistemi, fiyat devrimi ve imparatorluk ekonomisine etkileri, Tanzimat dönemi Osmanlı sanayisi, imparatorluğun son dönemlerindeki ekonomik ve sosyal değişim.

 

İKT 481 – Analitik Yazı Teknikleri   (3 – 0) 3

Çözümsel düşünme, düşünceleri anlatabilme ve ekonomi biliminin araçlarını kullanarak ekonomik ve sosyal hayattan vakaları inceleme becerilerini geliştirmeye yönelik, seçilmiş metin ve vakaların incelenmesi. Varsayımsal üst düzey yöneticilere hitaben özet ve bilgi notu biçiminde belgeler hazırlanması. İyi yazı örneklerinin ve değişik yazı biçimlerinin incelenmesi.

 

İKT 495 – İleri Mikroekonomi Teorisi   (3 – 0) 3 tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi

Önkoşul : İKT 213

Refah: adil paylaşım, sayısal ve sırasal refah kavramları. Sosyal seçim ve oylama, işbirliksel pazarlık, işbirliksel oyunlara giriş ve çekirdek kavramı, mekanizma tasarımı, ihale kuramı, eşleştirme kuramı. Davranışsal ve deneysel (ve nöro) iktisada giriş.

 

İKT 496 – İleri Makroekonomi Teorisi   (3 – 0) 3 işletme terimleri  ,işletme türleri  ,işletme taban puanları  ,işletme topraklaması  ,işletme türleri nelerdir  ,işletme test soruları  ,işletme uzaktan eğitim  ,işletme uzaktan eğitim yüksek lisans  ,işletme usulü defter tutma  ,işletme unsurları  ,işletme uygulamaları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi nedir  ,işletme yönetimi sınav soruları  ,işletme yöneticiliği tamer koçel

Önkoşul : İKT 262  İKT 233

Ekonomik dalgalanmaların kuramsal ve görgül çözümlemesi. Uluslararası ekonomik dalgalanmalar. Küresel krizlerin belirleyenleri. Optimal para politikası, parasal modeller, Taylor kuralı. Enflasyon hedeflemesi, enflasyon hedeflemesinin makroekonomik etkileri. Para politikası ve mali politika etkileşimi, optimal mali politikanın kuramsal çözümlemesi.

 

İKT 499 – Serbest Araştırma Dersi   (3 – 0) 3


Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031