Lisans Bitirme Tezi

 

MATH 505 İleri Düzey Matematiksel Analiz ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Bu ders reel ve kompleks sayılar sisteminin sonuçlarını içerir, Noktaküme topolojisinin elemanları, sınırlı varyasyon fonksiyonları, doğrultulur eğri. Ayrıca çok değişkenli diferansiyel hesabı içerir.

MATH 601 Diferensiyel Denklemler ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Bu derste lineer denlemlerin ve sistemlerin sonuçları, lineer olmayan başlangıçdeğer problemlerinin varlık ve tekliği, lineer ve lineer olmayan denklemlerin kararlılığı ve sınır –değer problemleri gibi konular işlenecektir.

STAT 601 Olasılık Teorisi ve Matematiksel İstatistik ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Olasılık aksiyomları, Koşullu olasılık ve Bağımsızlık, Rasgele değişkenler, Ortak dağılım fonksiyonları, Sıra istatistikleri, Yeterlilik İlkeleri, Limit Teoremleri, Veri azaltılması ilkeleri, Nokta tahmini, Hipotez testleri, Aralık tahminleri.

MATH 602 İleri Doğrusal Cebir ve Optimizasyon ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Bu ders ileri matematiksel optimizasyon problemleri, formları, modelleri ve uygulamalarıyla alakalı doğrusal cebir kavramlarıyla ilgili gerekli materyalleri temin etmektedir.

GSNS 695 Seminer

Akademik danışmanı ile belirlediği bir konuda araştırma ya da deneysel inceleme hazırlaryıp sunum yapmak.

GSNS 697 Uygulamalı Matematik ve İstatistikte Bireysel Çalışmalar

Uygulamalı Matematik ve İstatistik Doktora Programında yer alan zorunlu dersler ve adayın seçtiği derslele ilgili olan doktora düzeyindeki konuların tümü.

GSNS 698 Uygulamalı Matematik ve İstatistikte Tez Önerisi ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Detaylı bir literatür taraması yaparak alanında çalışılmamış orijinal problemlerim belirlenmesi. Belirlenen problemlere yaklaşım yollarının analizi. Yeni yöntem ve sonuçların elde edilmesine yönelik bir öneride bulunmak ve bu öneriyi raporlaştırmak.

Detaylı bir literatür taraması yaparak alanında çalışılmamış orijinal problemleri belirlenmesi. Belirlenen problemlere yaklaşım yollarının analizi. Yeni yöntem ve sonuçların elde edilmesi.

Seçmeli Dersler


 

ECON 517 Finansal Ekonometri ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Ders ağırlıklı olarak Zaman Serisi metodlarını üzerine kurulacaktır. Bu, sayısal finansın temel metodlarına giriş yapmak için en ideal yaklaşım olmakla birlikte, finans ve finansal ekonomi ile ilgili soruları cevaplamak amacıyla kullanılabilecek ekonometrik analizlerin, ekonometrik yöntemlerin neredeyse tamamını kapsayacağı da akılda tutulmalıdır. Ders, istatistik ve ekonometrinin temel metodlarının gözden geçirilmesiyle başlar; regresyon analizi, en küçük kareler yöntemi, ve bu yöntemlerin önemli uzantılarına giriş yapar. Daha sonra, ARMA ve ARIMA modellerinin tahmin ve öngörüleri, şartlı değişken varyans modelleri (ARCH/GARCH), vektör otoregresyon modelleri, ve birlikte durağanlık (kointegrasyon) konuları dahil olmak üzere çok sayıda zaman serisi metodu tartışılır. Her konu finans alanından bir uygulama eşliğinde, finansal verilerin kendilerine özgü özellikleri, ve bu tür verilerle çalışmak için özellikle geliştirilmiş metodlar göz önünde bulundurularak işlenir.

FM 506 Finansta Stokastik Süreçler ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Bu ders dahilinde çeşitli stokastik süreçlerin tanım, özellik ve sınıflandırması verilecektir.Bu süreçler, Poisson süreci, doğumölüm süreçleri, Markov zinciri ve süreci, yenileme teorisi ve ilişkili süreçleri ve Martingallerdir.

MATH 504 İstatistik ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

İstatistiğin finans uygulamalarının tanıtıldığı bu derste istatiksel tahmin metodu, istaiksel analiz metodu ve olasılık teknikleri anlatılmaktadır. Bu teknikler, uygulamalı olarak gösterilmektedir.

MATH 508 Kısmi Türevli Diferensiyel Denklemler ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Bu derste kısmi türevli diferansiyel denklemlerin düzgün şekle getirilmesi, parabolik, hiperbolik ve eliptik denklemlerin farklı bölgelerdeki çözüm yöntemleri ve analizleri yapılacaktır.

MATH 552 Kapula Teorisi ve Finanstaki Uygulaması

Bu derste ele alınacak ana konular iki değişkenli kapula fonksiyonları, Frechet sınırları, Sklar teoremi, bağımsızlık, iki değişkenli kapula parametrik aileleri, çok değişkenli kapulalardır.

MATH 553 Optimizasyon ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Matematiksel Programlama ve optimizasyon bilgisi gerektiren gerçek hayat problemlerinin çözümünde yardımcı bir araç kazanmaları beklenmektedir. Ayrıca Doğrusal Programlamanın temel yöntemlerinden olan Grafik Metodu,Simpleks metodu ve Mmethodu hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Öğrenciler doğrusal programlanın İkililik teorisi ve duyarlılık analizi hakkında bilgi sahibi olurlar. Ayrıca kısıtsız ve doğrusal olmayan optimizasyon modelleri ve bu problemleri çözmek için yöntemler hakkında bilgi sahibi olurlarLokal ve global optimizasyon, klasik optimizasyon teorisi, lagrange fonksiyonları, KuhnTucker optimizasyon şartları, karesel programlama, kısıtsız optimizasyon için arama metodlari, kısıtsız optimizasyon için gradient metodlar, kısıtlı optimizasyon. KuhnTucker koşulları. Tek değişkenli optimizasyonda kullanılan yöntemler.

MATH 554 Matematikte Temel Konular ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Bu ders, temel konularını incelemek ve bir çok derse önkoşul olmak üzere planlanmıştır.

MATH 600 Matematik Yazılımları ve Araştırma Yöntemleri

Bu derste MAGMA matematik programını ve LaTeX yazım programı tanıtılacaktır. Ayrıca, veritabanlarının kullanımı ve akademik ortamda gerekli yazım çeşitleri üzerinde durulacaktır.

MATH 654 Kesikli Optimizasyon ve Sezgisel Yöntemler

Bu derste Kesikli Optimizasyon ve Sezgisel Yöntemlerin temel kavram ve uygulamaları incelenecektir.

MATH 655 Bulanık Küme Teorisi ve Uygulamaları ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Bu derste Bulanık Küme Teorisi temel kavram ve uygulamaları incelenecektir.

MATH 656 Kompleks Analiz ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Bu ders öngörülen özellikler ile tanım bölgesinde holomorfik ve meromorfik fonksiyonların varlığı üzerine soruları içerir. Ayrıca theta ve eliptik fonksiyonların yapılandırılması ve eliptik fonksiyonların sigma fonksiyon dönüşümüyle gösterimini içerir.

MATH 657 Zaman Skalaları ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Zaman skalalarında kalkulüs. Birinci mertebeden dinamik denklemler. İkinci mertebeden dinamik denklemler. Tekil dinamik denklemler. Zaman skalalarında dinamik eşitsizlikler. Zaman skalalarında Dinamik sistemler..

MATH 658 Matematika ve Veri Analizi ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Matematika’ya giriş. Rassal değişkenler, dağılımlar, beklenen değerler, örnekleme, parametre tahmini ve olasılık dağılımları, Sınama hipotezi, veri özetleme, iki örneğin kıyaslanması, değişimler analizi, Kategoriksel verilerin analizi, doğrusal en küçük kareler, Karar verme kuramı gibi veri analizi kuramlarını Mathematica ile birlikte çözümleme.

MATH 659 Grafik Kuramı ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Grafikler, çeşitli grafikler. Bağlantılılık, uç grafikler, bloklar, ağaçlar, bölünmeler, doğru grafikleri, düzlemsellik, Kuratowsky kuramı, renklendirme, kromatik sayılar, beş renk kuramı, dört renk varsayımı, petri netler.

MATH 660 Cebirsel Geometri ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Bu derste, cebirsel geometrinin birçok uygulaması gösterilecek ve Gröbner bazlarıyla bileşke polinomlarının güncel kullanımları aktarılacaktır.

MATH 661 Sonlu Cisimler ve Uygulamaları

Bu derste kısaca genel denklerim çözümlerini elde etmek için sonlu cisimler üzerindeki cebirsel yapılar derinlemesine incelenmektedir.

MATH 662 Kriptografi ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Kriptografi bir günlük yaşamı doğrudan uygulamaları ile dikkat çekici konulardan biridir. Konular şunları içermektedir: denklikler, çarpanlama, karesel kalanlar, basit şifreleme, açık anahtarlı şifreleme, kimlik doğrulama, anahtar değişimi ve paylaşımı gibi pratik uygulamalar ve cebirsel geometriyle ilgli diğer önemli konular.

MATH 663 Biyomatematik

Doğrusal ve doğrusal olmayan fark denklemlerinin biyolojik  uygulamaları. Doğrusal ve doğrusal olmayan diferansiyel denklemlerinin biyolojik  uygulamaları. Kısmi türevli denklemlerin biyolojik  uygulamaları. Çizge kuramındaki biyolojik uygulamaları

MATH 664 Değişmezlik Teorisi ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Bu derste, değişmezler halkası detaylı olarak birçok açıdan incelenmektedir. Konular klasik yaklaşımlarla birlikte güncel hesaplama metotlarını da içerir.

MATH 665 Cebirsel Kodlama Teorisi ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Bu derste, cebirsel kodlar teorisine bir giriş yapılmaktadır. Dersin içerdiği konular cebirsel fonksiyon cisimleri, geometrik metotlar ve bunların uygulamalarından oluşmaktadır.

MATH 666 İntegral Denklemler

İntegral denklemlerin sınıflandırılması, Diferansiyel denklemlerle bağlantılar, çekirdek kavramı ve özel çekirdek tipleri, birinci ve ikinci mertebeden Fredholm ve Volterra denklemleri, ardışık yaklaşımlar yöntemi, tekil çekirdekli integral denklemler,Hilbert uzayı, çekirdeği ve transformları, Hilbert uzaylarında doğrusal integral operatörleri, resolvent, Fredholm teorisi, dejenere çekirdekler.

MATH 667 Sonlu Elemanlar Teorisi ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Bu derste sınırdeğer problemlerinin varyasyonel formülasyonu, Sobolev uzaylarına giriş sonlu eleman kavramları öğretilecektir. Ayrıca bir boyutlu ve iki boyutlu modellerde sonlu elemanların sınıflandırılması konuları işlenecektir.

MATH 668 Diferensiyel Operatörlerin Spektral Analizi

Bu derste Spektral Analizin temel kavram ve uygulamaları incelenecektir.

MATH 669 Hesaplamalı ve Uygulamalı Homoloji ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Bu ders, homolojinin temel konularını ve kavramlarını tanıtır, özellikle, hesaplamalı homoloji uygulanır. Bu sayede katılımcılar, homoloji tekniklerini doğrusal olmayan problemlere uygulayabilir. Aynı zamanda, uygun yazılım kullanımıda sağlanır.

MATH 670 Küme Teorik Topoloji ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Bu derste, Küme Teorik Topolojinin temel kavram ve uygulamaları incelenecektir.

MATH 671 Bulanık Optimizasyon ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Bu derste, Bulanık küme teorisi temel kavram ve uygulamaları incelenecektir.

MATH 672 Cebir ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Bu derste cebirin temel konuları tanıtılmaktadır. Grup, cisim ve halka kavramlarınının yanı sıra, cebirsel ve aşkın genişlemeler, yaygın olarak kullanılan Noether halkaları ve uygulamalı hesapları da anlatılmaktadır.

MATH 673 Hesaplamalı Değişmeli Cebir

Bu derste değişmeli cebirin yapıtaşlarını aktarılır. Çok değişkenli polinom halkaları ile ilgili birçok problemin cebirsel çözüm metodları için gerekli yapısal özellikler detaylı ve kuramsal olarak işlenir. Ayrıca, bu bilgiler uygulamalı olarak uygun yazılım kullanılarak yapılır.

MATH 674 Uygulamalı Grup Teorisi

Bu ders grup teorisinin temel konularını ve genel yapısını tanıtır. Bu temel bilgi, grupları detaylı olarak anlamayı sağlar. Öğrenciler, grupları sınıflamayı ve verilen grubun temel sınıflama içindeki yerini belirlemeyi de öğrenirler.

MATH 675 Modül Uygulamaları ve Temsil Teorisi

Bu derste, sonlu grupların temsil teorisi için gerekli temel konular ve temsillerin genel yapısı işlenir. Özel olarak, modüler temsiller için gerekli teknikler ve uygulamalar çalışılır.

STAT 501 İstatistik Teorisi ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Bu dersin içeriğinde istatistiğin temel notasyonları ve tanımları, veri indirgeme, nokta tahmini, tahmin edicileri hesaplama yöntemleri ve hipotez testi gibi konular yer almaktadır.

STAT 502 Stokastik Süreçler

Bu derste stokastik süreçlerin tanımları ve sınıflandırılmaları, Poisson Süreci, yenileme teorisi, Markov zincirleri ve Brown hareketi süreci gibi konular ele alınır.

STAT 503 Olasılık Teorisi ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

İlk olarak kombinatorik analize kısa bir giriş yapılacaktır. Olasılık teorisinin belitleri ve tarihi arkaplan tartışılacaktır. Rastgele olaylar, rastgele değişkenler ve onların temel özellikleri incelenecektir. Bağımsız rastgele değişkenlerin toplamları için limit teoremleri çalışılacaktır.

STAT 504 Parametrik Olmayan İstatistik ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Bu dersteki parametrik olmayan tekniklerin çoğu sıra istatistiklerine, koşulara ve rütbelere dayalıdır. Bu nedenle sıra istatistikleri teorisi, koşular ve rütbe istatistikleri geniş olarak incelenmektedir.

STAT 505 Uygulamalı İstatistiksel Analiz ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Bu ders değişik alanlarda kulanılan istatistiksel verilerin incelenmesi için gerekli yöntemleri sağlamaktadır.

STAT 506 Çok Değişkenli İstatistik ve Kapulalar Teorisi ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Bu ders matematik ve istatistik lisansüstü öğrencilerinin çok değişkenli istatistik teorisini, özellikle kapulalar teorisi ile bağlantılarını vurgulayarak kavramalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

STAT 551 Aktüerya ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Bu ders aktüeryanın temel kavramlarını inceler.

STAT 552 Sıralı Rasgele Değişkenler ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Sıra istatistikleri: dağılımlar, yakınsamalar, sınırlar, momentler, dağılımsal ve dağılımsal olmayan çıkarımlar. Rekorlar: dağılımlar, momentler, asimptotik sonuçlar, temsiller, ilişki katsayıları, durağanlık dışı durumlar.

STAT 553 Güvenilirlik ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Sistem güvenilirlik modelleri ve onların özellikleri bu dersin odak noktasıdır.

STAT 554 İstatistiksel Süreç Kontrol ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Bu dersteki başlıca konular istatistiksel temeller ve kalite geliştirme, kabul örneklemesi, ürün ve süreç tasarım yöntemleri içerir.

STAT 555 Risk Analizi ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Bu ders risk analizinin temel kavramlarını inceler.

STAT 556 Doğrusal İstatistiksel Modeller ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Bu derste aşağıdaki konular çalışılır:
Lineer diferans denklemler, öngörü ve lineer kestirim, AR ve MA süreçleri, lineer modellerde parametre tahminleyicileri, en iyi lineer yansız tahminleyiciler, lineer rank testleri, farklı ölçek testleri.

STAT 557 Zaman Serileri Analizi

Farklı rastgelelik testleri tartışılır. Fark Denklemleri ve Gecikme işlemleri göz önünde bulundurulur. ARMA süreçleri analizi yapılır. Moment tahmin edicileri ve En Çok Olabilirlik Tahmin edicisi incelenir. Doğrusal ve doğrusal olmayan modellerde öngörü uygulaması yapılır.

STAT 558 Deney Tasarımı ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Ders, farklı türlerde istatistiki deneylerin analizini içerir. Ayrıca bu derste Rastgeleleştirilmiş Deneyler ve Sabit Tasarımlar da tartışılmaktadır. Eş değişkenlerin ve eksik örneklemlerin analizleri sunulur.

STAT 559 İleri Düzey Olasılık Teorisi ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Olasılık teorisinin aksiyomları ve olasılığın tarihsel arka yapısı tartışılır. Rastgele olaylar, rastgele değişkenler ve bunların temel özellikleri çalışılır. Bağımsız rastgele değişkenlerin toplamında limit teoremleri ele alınır. İki değişkenli rastgele değişkenler tartışılır.

STAT 560 Biyoloji ve Tıp Bilimlerinde İstatistiksel Yöntemler

Bu ders şu konuları içerir: Karşılaştırmalı ve Görüntüleme Çalışmaları, Oran Ölçme, Farklı İstatistiksel ve Biyoistatistiksel Testler, Regresyon ve Hayatta Kalma Analizi

STAT 561 İstatistiksel Yazılımlar ve Simulasyon ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Ders şu konuları içerir: İstatistik yazılımının tanımlanması, Matlab’da temel komut ve işlemler, çeşitli Matlab simülasyon teknikleri, Arena kod ve komutları.

STAT 562 Kombinatorik Analiz ve Kesikli Dağılımlar hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Güvercin yuvası prensibi, Permütasyon, Kombinasyon, Binom Katsayıları, Kesikli rassal değişkenler ve olasılık dağılımları, DahilDışlama İlkesi ve uygulamaları, Yinelenim ilişkisi ve üreten fonksiyonu.

STAT 563 İstatistiki Karar Teorisi ,hazerfen bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle

Bu dersteki başlıca konular karar kuramının öğeleri, risk, karar kuramı kapsamında tahmin ve hipotez testleri, Bayes riski ve kararı, optimal durdurma kurallarıdır.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031