Makro iktisat bitirme tezi

işletme tezi,
yuksek lısans basvuruları,
işletme tez konusu,
mikro ders notları,
işletme yüksek lisansı,
tez konuları işletme,
mikro iktisat notları,
işletme tez konuları,

 

Makro iktisat bitirme tezi   a.l. İktisadi Faaliyet
Kıtlık sorunu, bizi iktisadi faaliyeti açıklamaya götürmektedir. İktisadi faaliyet halkın kıtlıkla başa çıkma eylemidir. Başa çıkma ey-lemi üretim, değişim, teknoloji kavramlarını gündeme getirecektir.
Kıtlık ve iktisadi faaliyet kavramlarından hareketle iktisadı tanım-layabiliriz; iktisat sınırsız istekleri karşılamak için halkın sınırlı kay-nakları nasıl kullandığını araştırmaktadır. O halde iktisadın tanımında kalkış noktası sınırlı kaynak ve dolayısıyla kıtlıktır.
Kaynaklar sınırlı olmasaydı, büyük olasılıkla iktisat olmayacaktı. Çünkü kaynaklar sınırlı olmasaydı;
1. İşsizlik olmayacaktı. Burada ilginç bir durum vardır. İşsizlik herkes “işsiz” olduğu için olmayacaktı. Çünkü kimsenin ça-lışmak için nedeni olmayacaktı

.işletme tezi,
yuksek lısans basvuruları,
işletme tez konusu,
mikro ders notları,
işletme yüksek lisansı,
tez konuları işletme,
mikro iktisat notları,
işletme tez konuları,
2. Ücret olmayacaktı.
3. Enflasyon olmayacaktı.
4. Devletin ekonomik yaşama müdahale etmesine gerek kalma-yacaktı. Çünkü kamunun mal ve hizmet üretmesine, vergi top-lamaya neden olmayacaktı.
5. Uluslararası ticaret olmayacaktı.
6. Zengin-fakir ülke ayrımı olmayacaktı.
a.2. Tercih
Kıtlık sorunu bir başka sorunu yaratmaktadır; tercih sorunu. Kıt-lık sorunuyla karşılaşan halk tercih yapma durumundadır. Çünkü her istediğine sahip olamamaktadır. Mevcut seçenekler arasında seçim yap-mak gerekmektedir. Öyle ki bazı iktisatçılar, iktisadı tercih bilimi (scien-
3
ce of choice) olarak adlandırırlar. Buna göre İktisat; halkın yaptığı ter-cihleri açıklamak ve tercihlerini etkileyen durumlar değiş-tiğinde hangi değişmelerin olacağını öngörmektir.
Tercih yapmak fayda ve maliyetle ilgilidir. Var olan seçenekler içinde daha fazla sahip olmanın faydası ile daha az sahip olmanın mali-yeti arasında dengedir. Maliyetlere karşı faydaları dengeleme sürecinde, var olan sınırlar içinde olanaklı olan en iyisinin yapılması optimize ol-mak olarak adlandırılır. Optimize olmaya benzer bir kavram ekonomize olmaktır. Ekonomize olmak, mevcut kaynakların en iyi kullanımı biçi-minde tanımlanabilir.
a.3. Fırsat Maliyet

i işletme tez konusu,
mikro ders notları,
işletme yüksek lisansı,
Birey, istediği her şeye sahip olamıyorsa alternatifler arasında seçim yapmak durumundadır. Alternatif sorunu, fırsat maliyetine neden olmaktadır. Fırsat maliyeti, mevcut çeşitli alternatifler arasında bir tanesini seçmekle vazgeçilen öteki alternatifler dolayısıyla uğranılan kayıpları işaret etmektedir.
Burada öne çıkan nokta, vazgeçilen en iyi alternatif seçeneğidir. Fırsat maliyeti, TL cinsinden (CD yerine kitap almak gibi; TL maliyeti), zaman cinsinden (sinema yerine maça gitmek gibi; zaman maliyeti), dış-sallık yönünden (örneğin deodorantların ozon tabakasını delmesi gibi; dışsal maliyet) yönlerinden ele alınabilir. Ama daha çok öne çıkan, vaz-geçilen en iyi alternatif noktasıdır.
a.4. Rekabet ve İşbirliği
Rekabetin ortaya çıkmasının nedeni; istemlerin kaynaklardan faz-la olmasıdır. İstemleri gerçekleştirmek için rekabet edilmektedir. Reka-bet nadir kaynaklara sahip olmak için yarışmaktır.
Nadir kaynaklara sahip olmak için yarışmak, her zaman amacın gerçekleşmesine olanak

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031