Matematik Yüksek Lisans Bitirme Tezi Yap

Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
Ders İçerikleri
 ,matematik yüksek lisans ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans yapanlar ,matematik yüksek lisans alanları ,matematik bölümü yüksek lisans alanları ,matematik mezunu yüksek lisans alanları ,matematik bölümünün yüksek lisans alanları ,matematik mezunlarının yüksek lisans alanları ,matematik mühendisliği yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans uzaktan eğitim ,matematik eğitimi yüksek lisans ,matematik eğitimi yüksek lisans mülakat soruları ,matematik eğitimi yüksek lisans dersleri ,matematik eğitimi yüksek lisans tezleri ,ege üniversitesi matematik yüksek lisans ,matematik eğitimi tezli yüksek lisans ,dokuz eylül matematik yüksek lisans ,matematik mezunu ekonomi yüksek lisans ,matematik yüksek lisans istanbul ,matematik yüksek lisans itü ,matematik yüksek lisans ders içerikleri ,ilköğretim matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans dersleri ,iü matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans programları ,iyte matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans konuları ,matematik yüksek lisans koşulları,,özel ders,bitirme tezi
CIP 101 (TDP 101) Toplumsal Duyarlılık Projeleri I 0(0+0+0) ECTS 1,00Lisans öğrencilerinin mezun oluncaya kadar en az bir sene devam etmek zorunda oldukları, gönüllü çalışmaya dayalı ve sivil toplum örgütleriyle beraber çalışılan takım projeleridir. Öğrenciler ilan edilen projeler arasından tercih yaparak TDP birimi tarafından atanan süpervizörün ve birim asistanın danışmanlığında bilgilendirme eğitimleri alırlar, proje ön çalışmalarını yaparlar ve projelerini gerçekleştirirler. Başarı durumu, projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde süpervizör ve proje koordinatörü tarafından kararlaştırılır.Zorunlu
COME 107 (BİM 107) Algoritmalar ve Programlama I 4(3+0+2) ECTS 6,00Temel bilgisayar literatürü: terminoloji, sistem bileşenleri ve işleyiş. Programlamanın temelleri: dizi, karar yapısı, tekrarlı işlem, sözdizimi, derleme, hata ayıklama ve bakım, yordamlar, parametreler, diziler, arama ve sıralama algoritmaları, sıradüzensel yapısal tasarım ve biçem.Zorunlu
ENG 101 İleri İngilizce 2(0+4+0) ECTS 3,00Bu dersin amacı, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi konularındaki yabancı dil becerilerini akademik standartlara uygun materyaller üzerinde çalışarak geliştirmelerini sağlamaktır. Derste ayrıca öğrencilerin akademik çalışma becerilerinin geliştirilebilmesi için çeşitli uygulamalara yer verilmektedir. Ayrıca, sınıf içi ve dışı etkinliklerle öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmek, onları eleştirel düşünceye ve araştırmacılığa sevk etmek hedeflenir.Zorunlu
IUL 100 (UYG 100) Üniversite Yaşamına Giriş 0(0+0+0) ECTS 2,00Zorunlu
MATH 131 Matematiğin Temelleri 4(4+0+0) ECTS 8,00Sembolik mantık. Kümeler kuramı. Kartezyen çarpım. Bağıntılar ve fonksiyonlar. Eşgüçlü kümeler. Kümelerin sayılabilirliği. Denklik bağıntıları, denklik sınıfları ve ayrışımlar. Bölüm kümeleri. Sıralama bağıntıları. Matematiksel tümevarım ve yinelemeli fonksiyon tanımları.Zorunlu
MATH 151 Analiz I 5(4+2+0) ECTS 10,00Tek değişkenli fonksiyonlar, limit ve türev. Diferansiyel hesabın temel teoremleri: ara değer teoremi, uç değer teoremi ve ortalama değer teoremi. Uygulamalar: grafik çizimi ve maksimum-minimum problemleri.Zorunlu
TÜRK 101 Türk Dili I 2(2+0+0) ECTS 3,00Dersin amacına uygun olarak, öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamak, ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla TÜRK 101 dersinde; dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe’nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe,sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları,dilekçe yazma,özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir.Zorunlu
CIP 102 (TDP 102 ) Toplumsal Duyarlılık Projeleri II 0(0+0+0) ECTS 1,00TDP 101 dersinde teorik eğitim alan öğrenciler, TDP 102 dersi kapsamında gönüllü çalışmaya dayalı ve sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları ile beraber çalışılan takım projelerinden tercih ettikleri birini seçerek TDP Birimi tarafından atanan süpervizörün ve program asistanının danışmanlığında bilgilendirme eğitimleri alır, proje ön çalışmalarını yapar ve projelerini gerçekleştirirler. Başarı durumu, projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde süpervizör ve proje koordinatörü tarafından kararlaştırılır.Zorunlu
COME 108 Algoritmalar ve Programlama II 3(2+0+2) ECTS 6,00Özyineleme, işaretçiler ve dinamik bellek tahsisi, karakter kümeleri ve bunlar üzerinde işlemler; ileri dosya işleme teknikleri; kullanıcı tarafından tanımlanan tipler; Nesneye yönelik programlamaya giriş, sınıflar ve veri soyutlama: davranış/durum (veri) modeli, üye kapsamı ve erişim, yapıcı/bozucu kavramları, nesne atama.Zorunlu
ENG 112 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Çalışmaları İçin İleri İngilizce I 2(0+4+0) ECTS 3,00Bu derste Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin İleri İngilizce dersinde edindikleri yabancı dil ve akademik çalışma becerilerinin ilerletilmesi hedeflenmektedir. Derste kullanılan materyaller ve okuma parçaları genel anlamda bu öğrencilerin çalışma alanlarına yönelik olarak seçilmekte ve düzenlenmekte ve böylece öğrencilere fen ve bilim-teknik alanlarında kelime dağarcıklarını geliştirme imkânı sağlanmaktadır. Derste ayrıca öğrencilere fikirlerini farklı organizasyon şekilleri ile ifade edebilecekleri kompozisyon türleri tanıtılmakta ve kompozisyon yazımı çalışmalarıyla dilbilgisi, yazıda bütünlük ve uyum, kelime bilgisinin çeşitlendirilmesi, doğru bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.Zorunlu
MATH 152 Analiz II 5(4+2+0) ECTS 10,00Riemann İntegrali. İntegral hesabının Ortalama Değer Teoremi. Analizin Temel Teoremi. İntegral hesabı için teknikler. Çeşitli geometrik ve fiziksel uygulamalar. Diziler. Genelleştirilmiş integraller. Sonsuz seriler. Kuvvet serileri, Taylor serileri ve uygulamaları.Zorunlu,matematik yüksek lisans ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans yapanlar ,matematik yüksek lisans alanları ,matematik bölümü yüksek lisans alanları ,matematik mezunu yüksek lisans alanları ,matematik bölümünün yüksek lisans alanları ,matematik mezunlarının yüksek lisans alanları ,matematik mühendisliği yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans uzaktan eğitim ,matematik eğitimi yüksek lisans ,matematik eğitimi yüksek lisans mülakat soruları ,matematik eğitimi yüksek lisans dersleri ,matematik eğitimi yüksek lisans tezleri ,ege üniversitesi matematik yüksek lisans ,matematik eğitimi tezli yüksek lisans ,dokuz eylül matematik yüksek lisans ,matematik mezunu ekonomi yüksek lisans ,matematik yüksek lisans istanbul ,matematik yüksek lisans itü ,matematik yüksek lisans ders içerikleri ,ilköğretim matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans dersleri ,iü matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans programları ,iyte matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans konuları ,matematik yüksek lisans koşulları,,özel ders,bitirme tezi
MATH 172 Geometriye Giriş 3(3+0+0) ECTS 6,00Geometride aksiyomatik yapılar; sonlu geometriler, Öklid ve Öklid dışı geometriler. Çokgenler, benzer şekiller. Çemberin özellikleri. Çizimler. Katı cisimler. Derece ve radyan türünden açı ölçümü, trigonometrik fonksiyonlar ve uygulamaları, sinüs ve kosinüs teoremleri, trigonometrik fonksiyonların grafikleri, trigonometrik özdeşlikler. Kutupsal koordinatlar. Uzayda ve düzlemde vektörler. Düzlemde doğrular, uzayda doğru ve düzlemler. Konikler ve ikinci derece yüzeyleri hakkında temel bilgiler.Zorunlu
TÜRK 102 Türk Dili II 2(2+0+0) ECTS 3,00Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir. Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli diksiyon teknikleri ile uygulamalı vurgu ve tonlama dersleri yapılmaktadır.Zorunlu
MATH 253 Analiz III 5(4+2+0) ECTS 10,00Çok değişkenli fonksiyonlar: limit ve süreklilik. Kısmi türevler, yönlü türevler. Teğet düzlem. Ortalama Değer Teoremi, kapalı ve ters fonksiyon teoremleri. Maksimum-minimum değerler. Vektörler için diferansiyel hesaba giriş: gradient, diverjans ve rotasyon. Çift katlı integraller, kutupsal koordinatlar. Katlı integrallerde değişken değiştirme. Üç katlı integraller: Silindirik ve küresel koordinatlar. Çizgisel integraller. Green teoremi. Yoldan bağımsızlık, tam diferensiyeller. Yüzey integralleri. Diverjans ve Stokes teoremleri.Zorunlu
MATH 255 Adi Diferansiyel Denklemler 4(4+0+0) ECTS 8,00Diferansiyel denklemler ve çözümleri. Varlık ve teklik teoremleri. Birinci mertebeden denklemler ve çeşitli uygulamalar. Yüksek mertebeden doğrusal diferensiyel denklemler. Kuvvet serileriyle çözümler: Adi ve düzgün tekil noktalar. Laplace dönüşümü: başlangış değer problemlerinin çözümü. Doğrusal diferansiyel denklem sistemleri: operatör yöntemiyle çözümler, Laplace dönüşümüyle çözümler.Zorunlu
MATH 261 Doğrusal Cebir I 4(4+0+0) ECTS 8,00Matrisler ve doğrusal denklem sistemleri. Vektör uzayları, altuzaylar, altuzayların toplam ve direkt toplamları. Doğrusal bağımlılık, bağımsızlık, tabanlar, boyut, bölüm uzayları. Doğrusal dönüşümler, çekirdek, görüntü, izomorfizm. Doğrusal dönüşümler uzayı, Hom (V,W),V*, V**, transpoze. Doğrusal dönüşümlerin matrislerle gösterimi, benzerlik. Determinantlar.Zorunlu,matematik yüksek lisans ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans yapanlar ,matematik yüksek lisans alanları ,matematik bölümü yüksek lisans alanları ,matematik mezunu yüksek lisans alanları ,matematik bölümünün yüksek lisans alanları ,matematik mezunlarının yüksek lisans alanları ,matematik mühendisliği yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans uzaktan eğitim ,matematik eğitimi yüksek lisans ,matematik eğitimi yüksek lisans mülakat soruları ,matematik eğitimi yüksek lisans dersleri ,matematik eğitimi yüksek lisans tezleri ,ege üniversitesi matematik yüksek lisans ,matematik eğitimi tezli yüksek lisans ,dokuz eylül matematik yüksek lisans ,matematik mezunu ekonomi yüksek lisans ,matematik yüksek lisans istanbul ,matematik yüksek lisans itü ,matematik yüksek lisans ders içerikleri ,ilköğretim matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans dersleri ,iü matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans programları ,iyte matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans konuları ,matematik yüksek lisans koşulları,,özel ders,bitirme tezi
PHYS 101 (FİZ 101) Fizik I 4(3+0+2) ECTS 6,00Ölçme ve vektörler, kinematik, Newton yasaları, dairesel hareket, evrensel çekim yasası, iş ve enerji, enerjinin korunumu, momentum, statik, dönme hareketi, basit harmonik hareket, dalgalar, ısı, termodinamiğin birinci yasası, gazların kinetik teorisi, termodinamiğin ikinci yasası, entropi (İlgili deneyler).Zorunlu
TAR 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2(2+0+0) ECTS 3,00Türk İnkılâbının tarihi anlamı ve önemi; Türk inkılâbını hazırlayan koşullar, ortam ve gelişmeleri; Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşı; Ulus egemenliğine dayalı tam bağımsız yeni Türk Devleti’nin kuruluşu; Atatürk’ün dahi asker, büyük devlet adamı ve İnkılâpçı kişiliği ile teşkilatçılığı.Zorunlu
MATH 254 Karmaşık Fonksiyonlar Kuramı 4(4+0+0) ECTS 8,00Karmaşık sayılar cebri. Kutupsal gösterim. Analitiklik, Cauchy-Riemann denklemleri. Kuvvet serileri. Elemanter fonksiyonlar. Elemanter fonksiyonlarla dönüşüm. Doğrusal kesirli dönüşümler. Çizgisel integraller, Cauchy teoremi, Cauchy integral formülü. Taylor serileri, Laurent serileri, rezidüler, rezidü teoremi. Genelleştirilmiş integraller.Zorunlu
MATH 256 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 4(4+0+0) ECTS 8,00Birinci mertebeden denklemler; doğrusal, doğrusalsı ve doğrusal olmayan denklemler. İkinci mertebeden doğrusal kısmi türevli diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, kanonik biçimler. Dalga denklemi için Cauchy problemi. Laplace denklemi için Dirichlet ve Neumann problemleri, maksimum ilkesi. Şerit üzerinde ısı denklemi.Zorunlu
MATH 262 Doğrusal Cebir II 3(3+0+0) ECTS 6,00Bir operatörün karakteristik ve minimal polinomları, özdeğerler, köşegenselleştirilebilme. Kanonik biçimler: Smith normal biçimi, Matrislerin Jordan ve rasyonel biçimleri. İç çarpım uzayları, norm ve ortogonallik, izdüşümler. İç çarpım uzayları üzerinde linner operatörler, bir operatörün adjointi, normal, self adjoint, birimsel ve pozitif operatörler. Çift doğrusal ve karesel biçimler.Zorunlu,matematik yüksek lisans ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans yapanlar ,matematik yüksek lisans alanları ,matematik bölümü yüksek lisans alanları ,matematik mezunu yüksek lisans alanları ,matematik bölümünün yüksek lisans alanları ,matematik mezunlarının yüksek lisans alanları ,matematik mühendisliği yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans uzaktan eğitim ,matematik eğitimi yüksek lisans ,matematik eğitimi yüksek lisans mülakat soruları ,matematik eğitimi yüksek lisans dersleri ,matematik eğitimi yüksek lisans tezleri ,ege üniversitesi matematik yüksek lisans ,matematik eğitimi tezli yüksek lisans ,dokuz eylül matematik yüksek lisans ,matematik mezunu ekonomi yüksek lisans ,matematik yüksek lisans istanbul ,matematik yüksek lisans itü ,matematik yüksek lisans ders içerikleri ,ilköğretim matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans dersleri ,iü matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans programları ,iyte matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans konuları ,matematik yüksek lisans koşulları,,özel ders,bitirme tezi
PHYS 102 (FİZ 102) Fizik II 4(3+0+2) ECTS 6,00Yük ve madde, elektrik alan, elektrik akı ve Gauss yasası, potansiyel, kondansatörler, akım ve direnç, DC devreleri, manyetik alan ve manyetik kuvvet, Ampere ve Faraday yasaları, indüksiyon, elektromanyetik dalgalar, geometrik optik, girişim, kırınım ve polarizasyon, EM radyasyonun parçacık ve dalga özelliği (İlgili deneyler).Zorunlu
TAR 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2(2+0+0) ECTS 3,00Türk ulusunun bütün kurumları ve değerleriyle çağdaş uygarlığın da üstüne çıkma çabaları, Atatürk İlke ve İnkılâpları; Atatürk düşünce sistemi; Atatürk döneminde Türkiye’nin iç ve dış politikası; İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye; Türkiye’de çok partili döneme geçiş.Zorunlu
MATH 351 Reel Analize Giriş 4(4+0+0) ECTS 8,00Reel sayılar sistemi. Metrik uzaylar. Metrik uzayın tamlanması. Metrik uzaylarda sürekli fonksiyonlar. Kompaktlık ve bağlantılılık. Süreklilik ve kompaktlık. Contraction mapping theorem and its applications. Arzela-Ascoli Teoremi.Zorunlu
MATH 361 Soyut Cebir 4(4+0+0) ECTS 9,00Gruplar, altgruplar, normal altgruplar ve bölüm grupları. İzomorfizm teoremleri. Direkt çarpımlar. Kümeler üzerinde işleyen gruplar. Sınıf denklemi. Sylow teoremleri ve sonlu değişmeli grupların temel teoremi. Halkalar, izomorfizm teoremleri. Asal ve maksimal idealler. Tamlık bölgeleri, kesir cisimleri. Öklid bölgeleri, TÜİB, TÇB, polinomlar, çok belirsizli polinomlar. Cisim genişlemeleri. Bazı geometrik çizimlerin olanaksızlığı. Sonlu cisimler.Zorunlu,matematik yüksek lisans ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans yapanlar ,matematik yüksek lisans alanları ,matematik bölümü yüksek lisans alanları ,matematik mezunu yüksek lisans alanları ,matematik bölümünün yüksek lisans alanları ,matematik mezunlarının yüksek lisans alanları ,matematik mühendisliği yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans uzaktan eğitim ,matematik eğitimi yüksek lisans ,matematik eğitimi yüksek lisans mülakat soruları ,matematik eğitimi yüksek lisans dersleri ,matematik eğitimi yüksek lisans tezleri ,ege üniversitesi matematik yüksek lisans ,matematik eğitimi tezli yüksek lisans ,dokuz eylül matematik yüksek lisans ,matematik mezunu ekonomi yüksek lisans ,matematik yüksek lisans istanbul ,matematik yüksek lisans itü ,matematik yüksek lisans ders içerikleri ,ilköğretim matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans dersleri ,iü matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans programları ,iyte matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans konuları ,matematik yüksek lisans koşulları,,özel ders,bitirme tezi
MATH 371 Diferansiyel Geometri 3(3+0+0) ECTS 7,00R3’te eğriler, Frenet formülleri. Düzenli yüzeyler. Düzenli değerlerin ters görüntüleri. Yüzeyler üzerinde türetilebilir fonksiyonlar. Teğet düzlem; bir dönüşüm diferensiyeli, vektör alanları, birinci temel form. Gauss dönüşümü, ikinci temel form, normal eğrilik, esas eğrilik, esas doğrultular ve asimptotik doğrultular. Yerel koordinatlarda Gauss dönüşümü. Kovaryant türev, jeodezikler.Zorunlu
HUM 302 (İNB 302) Çağdaş Avrupa’nın ve Modern Etiğin Temelleri 3(2+2+0) ECTS 4,00Bu ders INB 301’in devamıdır. Derste bir yandan Akdeniz ve Avrupa uygarlıklarının siyasal, entelektüel ve kültürel gelişiminin 18. Yüzyılın başından günümüze kadar olan dönemi kronolojik olarak tartışılır, diğer yandan çağdaş Batı dünyasında öne çıkan modern etik kavramının oluşumu incelenir. Aydınlanma, onun hümanizm ve modernizm ile ilişkisi, Avrupa’da milliyetçiliğin doğuşu, Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi ile 20. yüzyılın belli başlı konu ve olayları, genel özellikleri ve çağdaş Avrupa’nın şekillenmesinde oynadıkları roller bakımından ele alınır. Derste etik kavramı ile Avrupa uygarlığının gelişimi arasındaki ilişkiler modern Batı etiğinin oluşumu bağlamında incelenir.Zorunlu
MATH 352 Gerçel Analiz 4(4+0+0) ECTS 8,00Kümenin elemanları teorisi. Basamak fonksiyonları yardımıyla Riemann integralinin tanımı. R^n’de outer ölçümü; ölçülebilir kümeler ve Lebesgue ölçümü. Ölçülebilir kümelerin özellikleri; ölçülemez kümeler. Kantor kümesi, Sigma-Cebri, Borel kümeleri ve Borel ölçümleri. Ölçülebilen fonksiyonlar. Lusin ve Egoroff teoremleri. Lebesgue integrali. Lebesque integralinin temel teoremi: Lebesgue, Fatou ve Levi teoremleri. Ölçülebilir uzaylarda genel ölçüm ve Lebesque integrali. L_p-uzayları. Uygulamalar: L_p ve Sobolev Uzayları.Zorunlu,matematik yüksek lisans ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans yapanlar ,matematik yüksek lisans alanları ,matematik bölümü yüksek lisans alanları ,matematik mezunu yüksek lisans alanları ,matematik bölümünün yüksek lisans alanları ,matematik mezunlarının yüksek lisans alanları ,matematik mühendisliği yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans uzaktan eğitim ,matematik eğitimi yüksek lisans ,matematik eğitimi yüksek lisans mülakat soruları ,matematik eğitimi yüksek lisans dersleri ,matematik eğitimi yüksek lisans tezleri ,ege üniversitesi matematik yüksek lisans ,matematik eğitimi tezli yüksek lisans ,dokuz eylül matematik yüksek lisans ,matematik mezunu ekonomi yüksek lisans ,matematik yüksek lisans istanbul ,matematik yüksek lisans itü ,matematik yüksek lisans ders içerikleri ,ilköğretim matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans dersleri ,iü matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans programları ,iyte matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans konuları ,matematik yüksek lisans koşulları,,özel ders,bitirme tezi
CDS 490 (KGS 490) Kültürel Gelişim Semineri 0(0+1+0) ECTS 0,00Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak dersin gereklerini yerine getireceklerdir.Zorunlu
MATH 492 Bitirme Projesi 1(0+2+0) ECTS 7,00Bu projenin, öğrencileri, bağımsız olarak, bir konuyu derinlemesine inceleyip bu konuda mezuniyet tezi hazırlamalarına imkan sağlaması beklenmektedir.Zorunlu
ECON 101 (EKON 101) Ekonomiye Giriş 3(3+0+0) ECTS 6,00Mikro ve makroiktisadın temel kavramları, iktisadi problem; arz, talep ve fiyatın belirlenmesi; tüketici davranışı teorisi; firma teorisi; piyasa yapıları; milli gelir ve milli gelirin hesaplanması; ekonomik kalkınmaya, işsizliğe ve enflasyona yönelik sorunlar; makroekonomik politika araçları.Bölüm Seçmeli
MATH 333 Matematik Tarihi 3(3+0+0) ECTS 6,00Mısır ve Mezopotamya’da matematik, İyonya ve Pisagorcular, Zeno paradoksları. Plato, Aristo, İskenderiyeli Öklid, Arşimed, Appolonyus ve Diofantus. Çin’de ve Hindistan’da matematik. Rönesans matematiği, müslümanların katkıları. Fermat ve Descartes dönemi. Limit kavramının gelişimi, Newton ve Leibniz’in çalışmaları, Gauss ve Cauchy’nin katkıları. Öklid dışı geometriler. Analizin aritmetizasyonu. Soyut cebirin ortaya çıkışı. Yirminci yüzyılın çeşitli yönleri.Bölüm Seçmeli
MATH 341 Risk Analizi 3(3+0+0) ECTS 6,00Riskin tanımı, risk yönetimi, riskin ve riski gidermenin ölçülmesi. Risk dağılımının modelleştirilmesi, temel prim oranı ve ihtiyat ayırma teknikleri. Reasürans, bireysel ve topluluk açısından risk teorisi, güvenirlilik teorisi, toptan yıkım teorisi.Bölüm Seçmeli,matematik yüksek lisans ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans yapanlar ,matematik yüksek lisans alanları ,matematik bölümü yüksek lisans alanları ,matematik mezunu yüksek lisans alanları ,matematik bölümünün yüksek lisans alanları ,matematik mezunlarının yüksek lisans alanları ,matematik mühendisliği yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans uzaktan eğitim ,matematik eğitimi yüksek lisans ,matematik eğitimi yüksek lisans mülakat soruları ,matematik eğitimi yüksek lisans dersleri ,matematik eğitimi yüksek lisans tezleri ,ege üniversitesi matematik yüksek lisans ,matematik eğitimi tezli yüksek lisans ,dokuz eylül matematik yüksek lisans ,matematik mezunu ekonomi yüksek lisans ,matematik yüksek lisans istanbul ,matematik yüksek lisans itü ,matematik yüksek lisans ders içerikleri ,ilköğretim matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans dersleri ,iü matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans programları ,iyte matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans konuları ,matematik yüksek lisans koşulları,,özel ders,bitirme tezi
MATH 343 Finans Matematiği 3(3+0+0) ECTS 6,00Basit ve bileşik faizler. Yatırımın başlangıçtaki ve gelecekteki değeri, para akışı. Ayrık olasılık, koşullu olasılık, ayrık rastgele değişkenler. Dağılım fonksiyonu ve beklentiler. Sürekli rastgele değişkenler, dağılım fonksiyonu ve beklentiler. Varyans ve Standard sapma. Normal rastgele değişkenler. Merkez limit teoremi ve longnormal değişkenler. Lineer programlama. Dual Problemler. Finans matematiğinin temel teoremi ve uygulamaları. Rastlantısal yürüyüş kuramı ve Brown hareketi. Poisson ve Laplace denklemleri. Stokastik süreç ve piyasa uygulamaları. Wiener ve Ito prosesleri. Piyasa seçenekleri, fiyatlandırma. Black-Scholes diferansiyel denklemi. Black-Scholes denkleminin çözümleri.Bölüm Seçmeli
MATH 365 Elemanter Sayılar Kuramı 3(3+0+0) ECTS 6,00Bölünebilme, kongrüanslar, Euler teoremi, Çin kalan teoremi ve Wilson teoremi. Aritmetik fonksiyonlar. İlkel kökler. Karesel kalanlar ve karesel resiprosite. Diofant denklemleri.Bölüm Seçmeli
MATH 381 Sayısal Analiz 3(3+0+0) ECTS 6,00Yakınsaklık, kararlılık, hata analizi ve koşullandırma. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü: LU ve Cholosky çarpanlamaları, pivotlama, Gauss eliminasyonunda hata analizi. Matris özdeğer problemleri, kuvvet yöntemi, orthogonal çarpanlama ve en küçük kareler problemleri. Doğrusal olmayan denklem çözümleri. Newton’un kesen ve sabit nokta iterasyon yöntemleri.Bölüm Seçmeli
MATH 431 Topolojiye Giriş 3(3+0+0) ECTS 6,00Topolojik uzaylar; taban, alttaban, altuzaylar. Kapalı kümeler, limit noktaları. Hausdorff uzayları. Sürekli fonksiyonlar, homeomorfizmler. Çarpım topolojisi. Bağlantılı uzaylar, bileşenler, yol bağlantılılık, yol bileşenleri. Tıkızlık, dizisel tıkızlık, metric uzaylarda tıkızlık. Regüler ve normal uzayların tanımı. Urysohn yardımcı teoremi, Tietsze genişleme teoremi.Bölüm Seçmeli
MATH 441 Optimizasyona Giriş 3(3+0+0) ECTS 6,00Optimizasyonun önemi, konveks analizde temel tanım ve ilk bilgiler. Doğrusal ve konveks programlama kuramı, simpleks yöntemi ve uygulamaları, doğrusal olmayan programlama, arama yöntemleri, klasik varyasyonel hesabın temel fikirleri, optimal kontrol kuramı. Pontraygin’in maksimum ilkesi ve dinamik programlama, optimal control için doğrusal kuram.Bölüm Seçmeli
MATH 443 Fiyatlandırma Modelleri 3(3+0+0) ECTS 6,00Sigortacılıkta ileri istatistiksel yöntemler, fiyatlandırma, zarardan dönüş yöntemleri, yinelemeli sigorta modelleri, sigortanın karşılanabilirliği, sigortacılıkta simülasyon modelleri, mali kuruluş olarak sigorta firmaları.,matematik yüksek lisans ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans yapanlar ,matematik yüksek lisans alanları ,matematik bölümü yüksek lisans alanları ,matematik mezunu yüksek lisans alanları ,matematik bölümünün yüksek lisans alanları ,matematik mezunlarının yüksek lisans alanları ,matematik mühendisliği yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans uzaktan eğitim ,matematik eğitimi yüksek lisans ,matematik eğitimi yüksek lisans mülakat soruları ,matematik eğitimi yüksek lisans dersleri ,matematik eğitimi yüksek lisans tezleri ,ege üniversitesi matematik yüksek lisans ,matematik eğitimi tezli yüksek lisans ,dokuz eylül matematik yüksek lisans ,matematik mezunu ekonomi yüksek lisans ,matematik yüksek lisans istanbul ,matematik yüksek lisans itü ,matematik yüksek lisans ders içerikleri ,ilköğretim matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans dersleri ,iü matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans programları ,iyte matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans konuları ,matematik yüksek lisans koşulları,,özel ders,bitirme teziBölüm Seçmeli
MATH 453 Lebesgue İntegrali 3(3+0+0) ECTS 6,00Riemann integralinin gözden geçirilmesi. Rn ‘de Lebesgue ölçümü sıfır olan kümeler, Riemann integrallenebilen fonksiyonların karakterizasyonu. Lebesgue integrallenebilen fonksiyonlar ve Rn ‘de Lebesgue integrali. Yakınsaklık teoremleri, Lusin ve Egorov teoremleri. Fubini teoremi. Seçme uygulamalar.Bölüm Seçmeli
MATH 483 Sınır Değer Problemleri 3(3+0+0) ECTS 6,00Kısmi türevli diferansiyel denklemlerde sınır değer problemlerinin matematiksel modellemesi. Dirichlet ve Neumann problemlerinin ifadesi. Green fonksiyonları. Çözümlerin asimptotik analizi. Pertürbasyon teknikleri. İntegral denklemlere giriş, Volterra ve Fredholm denklemleri, Neumann serileriyle çözümler ve özdeğer problemleriyle bağlantılar.Bölüm Seçmeli
MATH 487 Özel Konular I 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu dersin amacı, pür ve/veya uygulamalı matematikte dikkat çeken son gelişmeleri tartışmaktır.Bölüm Seçmeli
STAT 203 (İSTA 203) Mühendislik İstatistiği I 3(2+2+0) ECTS 4,00Mühendislikte istatistik, olasılık, olasılık teoremleri; koşullu olasılık; Bayes teoremi, rastgele değişkenler, Binom, Poisson; Hipergeometrik dağılımlar; olasılık dağılımlarının ortalamaları ve varyansları; Chebyshev teoremi; Multinominal dağılım. Sürekli rastgele değişkenler; Normal ve diğer sürekli olasılık yoğunluk fonksiyonları; Bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonları. Yöneylem Araştırması’na uygulamalar; Matematik ümit ve karar verme; Rastgele süreçler; Monte-Carlo yöntemi; Frekans dağılımları, grafikler, örnekleme dağılımları.Bölüm Seçmeli
COME 304 (BİM 304) Sayısal Yöntemler 3(3+0+0) ECTS 5,00Gerçek sayı uzay ve alanı, matematiksel uzayda norm ve uzaklıkları, matrisler, gerçek katsayılı denklemler; matris tersi problemleri, özdeğer ve özvektör, tekrarlı ilişkiler matematiksel tümevarım, özyineli algoritmalar; hata analizi, değerlendirme ve tahmin, hesaplamalı sayısal analizde yinelemeli yöntemler, polinom köklerini bulma, sayısal entegral ve türev, lineer denklem takımlarının çözümleri, bilgisayar cebir sistemleri ve sembolik hesaplama kavram ve fikirleri; polinomların ve rasyonel fonksiyonların bilgisayarlı çözümü, polinomların ayrıştırılması, geliştirilmiş Euclide algoritması, ilişkisel fonksiyonlar ve kısmi parçalar.,matematik yüksek lisans ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans yapanlar ,matematik yüksek lisans alanları ,matematik bölümü yüksek lisans alanları ,matematik mezunu yüksek lisans alanları ,matematik bölümünün yüksek lisans alanları ,matematik mezunlarının yüksek lisans alanları ,matematik mühendisliği yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans uzaktan eğitim ,matematik eğitimi yüksek lisans ,matematik eğitimi yüksek lisans mülakat soruları ,matematik eğitimi yüksek lisans dersleri ,matematik eğitimi yüksek lisans tezleri ,ege üniversitesi matematik yüksek lisans ,matematik eğitimi tezli yüksek lisans ,dokuz eylül matematik yüksek lisans ,matematik mezunu ekonomi yüksek lisans ,matematik yüksek lisans istanbul ,matematik yüksek lisans itü ,matematik yüksek lisans ders içerikleri ,ilköğretim matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans dersleri ,iü matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans programları ,iyte matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans konuları ,matematik yüksek lisans koşulları,,özel ders,bitirme teziBölüm Seçmeli
MATH 332 Kümeler Kuramı 3(3+0+0) ECTS 6,00Kümeler kuramının dil ve aksiyomları. Sıralı çiftler, bağıntılar ve fonksiyonlar. Sıralama bağıntısı ve iyi sıralı kümeler. Ordinal sayılar, transfinite indüksiyon, ordinal sayıların aritmetiği. Nicelik ve nicel sayıların aritmetiği. Seçme aksiyomu, genelleştirilmiş kontinyum hipotezi.Bölüm Seçmeli
MATH 334 Ayrık Matematik 3(3+0+0) ECTS 6,00Tekrarlı ve tekrarsız permütasyon, kombinasyon. İçerme-dışarma prensibi. Üreteç fonksiyonu. Çizge kuramının temel kavramları. Düzlemsel çizgeler. Hamilton yolları ve çizge boyama. Ağaçlar. Optimizasyon ve eşleştirme. Transport ağları.Bölüm Seçmeli
MATH 342 Emeklilik Sigortası Matematiği 3(3+0+0) ECTS 6,00Yaşam süresinin çoklu kısalma modelleri, aktüaryal fonksiyonlar, emeklilik plânlarının tasarım ve finansmanı.Bölüm Seçmeli
MATH 354 Operasyonel Hesap 3(3+0+0) ECTS 6,00Fourier serileri. Fourier dönüşümü, ters Fourier dönüşümü. Laplace dönüşümü. Laplace dönüşümü için inversiyan integrali (karmaşık çevre integrasyonu). Laplace dönüşümünün adi, kısmi türevli ve integral denklemlere uygulamaları. Z-dönüşümü. Z-dönüşümü için inversiyon integrali. Z-dönüşümünün fark denklemlerine ve doğrusal ağlara uygulamaları.Bölüm Seçmeli,matematik yüksek lisans ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans yapanlar ,matematik yüksek lisans alanları ,matematik bölümü yüksek lisans alanları ,matematik mezunu yüksek lisans alanları ,matematik bölümünün yüksek lisans alanları ,matematik mezunlarının yüksek lisans alanları ,matematik mühendisliği yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans uzaktan eğitim ,matematik eğitimi yüksek lisans ,matematik eğitimi yüksek lisans mülakat soruları ,matematik eğitimi yüksek lisans dersleri ,matematik eğitimi yüksek lisans tezleri ,ege üniversitesi matematik yüksek lisans ,matematik eğitimi tezli yüksek lisans ,dokuz eylül matematik yüksek lisans ,matematik mezunu ekonomi yüksek lisans ,matematik yüksek lisans istanbul ,matematik yüksek lisans itü ,matematik yüksek lisans ders içerikleri ,ilköğretim matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans dersleri ,iü matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans programları ,iyte matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans konuları ,matematik yüksek lisans koşulları,,özel ders,bitirme tezi
MATH 358 Özel Fonksiyonlar 3(3+0+0) ECTS 6,00Gama ve beta fonksiyonları. Pochhammer simgesi. Hipergeometrik seriler. Hipergeometrik diferensiyel denklemler; adi ve confluent hipergeometrik fonksiyonlar. Genelleştirilmiş hipergeometrik fonksiyonlar. Bessel fonksiyonları; fonksiyonel bağıntılar, Bessel diferansiyel denklemi. Bessel fonksiyonlarının ortogonalliği. Legendre fonksiyonları, Hermite polinomları.Bölüm Seçmeli
MATH 390 Bilgisayar Cebri 3(3+0+0) ECTS 6,00İndirgemeler hakkında tanıtıcı bilgi. Programların yapısı, hazır önek işleçler. Altprogramlar. Bir bilgisayar cebir sistemi. Bir bilgisayar cebir sistemi nasıl kullanılır. Polinomların gösterimi, gerçek fonksiyonlar, cebirsel fonksiyonlar, matrisler ve seriler. İleri algoritmalar. Farklı değişkenlerle en büyük ortak bölen. Modüler yöntemlerin diğer uygulamaları. P-adic yöntemler. Biçimsel entegrasyon ve diferansiyel denklemler.Bölüm Seçmeli
MATH 442 Sayısal Optimizasyon 3(3+0+0) ECTS 6,00Koşulsuz optimizasyon: Optimallik koşulları, dışbükeylik ve geometric programlama, Newton yöntemi, kuazi-Newton ve eşlenik gradient yöntemler. Koşullu optimizasyon: Karucsh-Kuhn-Tucker kuramı, ikinci mertebeden koşullar, eşitlik ve eşitsizliklerle verilen koşullar. Doğrusal programlama: optimallik ve nitelik, simpleks yönteminin temelleri ve içnokta yöntemleri.Bölüm Seçmeli
MATH 452 Manifoldlarda Diferensiyel İntegral Hesap 3(3+0+0) ECTS 6,00Diferensiyel. Ters ve kapalı fonksiyon teoremleri. Öklid uzayının alt kümelerinde integrasyon. Tensörler. Diferensiyel formlar. Manifoldlarda integral. Stokes teoremi.Bölüm Seçmeli,matematik yüksek lisans ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans yapanlar ,matematik yüksek lisans alanları ,matematik bölümü yüksek lisans alanları ,matematik mezunu yüksek lisans alanları ,matematik bölümünün yüksek lisans alanları ,matematik mezunlarının yüksek lisans alanları ,matematik mühendisliği yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans uzaktan eğitim ,matematik eğitimi yüksek lisans ,matematik eğitimi yüksek lisans mülakat soruları ,matematik eğitimi yüksek lisans dersleri ,matematik eğitimi yüksek lisans tezleri ,ege üniversitesi matematik yüksek lisans ,matematik eğitimi tezli yüksek lisans ,dokuz eylül matematik yüksek lisans ,matematik mezunu ekonomi yüksek lisans ,matematik yüksek lisans istanbul ,matematik yüksek lisans itü ,matematik yüksek lisans ders içerikleri ,ilköğretim matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans dersleri ,iü matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans programları ,iyte matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans konuları ,matematik yüksek lisans koşulları,,özel ders,bitirme tezi
MATH 456 Fonksiyonel Analiz 3(3+0+0) ECTS 6,00Normlu doğrusal uzaylar, Banach uzayları. Hahn-Banach teoremi ve sonuçları. Baire kategori teoremi. Düzgün sınırlılık ilkesi. Açık dönüşüm ve kapalı çizge teoremleri. Hilbert uzayları.Bölüm Seçmeli
MATH 462 Cebir 3(3+0+0) ECTS 6,00Gruplar, bölüm grupları, izomorfizma teoremler, alterne ve dihedral gruplar, direkt çarpımlar, serbest gruplar, üreteçler ve bağıntılar, serbest abelian gruplar, sonlu üretilmiş abelian gruplar. Sylow teoremleri, nilpotent ve çözülebilir gruplar, normal ve yarı normal seriler. Halkalar, halka homomorfizmaları, idealler, değişmeli halkalarda çarpanlara ayrılış, bölüm halkaları, lokalizasyon, temel ideal bölgeleri, Öklid bölgeleri, tek türlü asal çarpanlarına ayrılabilen bölge, polinomlar ve kuvvet serileri, polinom halkalarında çarpanlara ayrılış.Bölüm Seçmeli
MATH 474 Riemann Geometri 3(3+0+0) ECTS 6,00Riemann metriği, Riemann uzayı, bir eğrinin yay uzunluğu, iki vektör arasındaki açı. Mutlak türev, bir vektör alanının bir eğri boyunca paralel kayması, geodezikler, geodezik koordinatlar, Riemann koordinatları. Alt uzaylar, hiperyüzeyler, eğrilik tensörü, Ricci tensörü, Bianchi özdeşliği. Riemann eğriliği, Schur teoremi. Einstein uzayları. Hiperyüzeyler için Mainardi-Codazzi denklemleri, Gauss denklemi.,matematik yüksek lisans ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans yapanlar ,matematik yüksek lisans alanları ,matematik bölümü yüksek lisans alanları ,matematik mezunu yüksek lisans alanları ,matematik bölümünün yüksek lisans alanları ,matematik mezunlarının yüksek lisans alanları ,matematik mühendisliği yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans uzaktan eğitim ,matematik eğitimi yüksek lisans ,matematik eğitimi yüksek lisans mülakat soruları ,matematik eğitimi yüksek lisans dersleri ,matematik eğitimi yüksek lisans tezleri ,ege üniversitesi matematik yüksek lisans ,matematik eğitimi tezli yüksek lisans ,dokuz eylül matematik yüksek lisans ,matematik mezunu ekonomi yüksek lisans ,matematik yüksek lisans istanbul ,matematik yüksek lisans itü ,matematik yüksek lisans ders içerikleri ,ilköğretim matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans dersleri ,iü matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans programları ,iyte matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans konuları ,matematik yüksek lisans koşulları,,özel ders,bitirme teziBölüm Seçmeli
MATH 480 Fark Denklemleri 3(3+0+0) ECTS 6,00Farklar hesabı. Doğrusal fark denklemleri: birinci mertebeden denklemler, yüksek mertebeden denklemler. Fark denklemi sistemleri. Temel teori. Doğrusal periyodik sistemler. Kararlılık kuramı. Doğrusal yaklaşım. Lyapunov’un ikinci yöntemi. Z-dönüşümü.Bölüm Seçmeli
MATH 488 Özel Konular II 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu dersin amacı, pür ve/veya uygulamalı matematikte dikkat çeken son gelişmeleri tartışmaktır.Bölüm Seçmeli
STAT 204 (İSTA 204) Mühendislik İstatistiği II 3(2+2+0) ECTS 5,00Ortalamalarla ilgili çıkarımlar; nokta ve aralık kestirimi; hipotez testleri; varyanslarla ilgili çıkarımlar; varyans kestirimi; ortalamalarla ilgili çıkarımlar. Çıkarımda kısa yol yöntemleri; Kolmogorov-Smirnov testleri; eğri uydurma; regresyon; çoklu regresyon; korelasyon; faktöriyel deneyleme; kalite güvencesi uygulamaları; güvenilirlik ve ömür testi uygulamaları; bozulma zamanı dağılımları; üstel ve weibull dağılımlarının ömür testlerinde kullanılması.Bölüm Seçmeli
CHEM 101 (KİM 101) Kimya 3(2+0+2) ECTS 6,00Kimyada temel kavramlar, atomlar, moleküller ve iyonlar, modern atom kuramı, kimyasal bileşikler ve adlandırılmaları, kimyasal tepkimelerde stokiyometri ve kimyasal hesaplamalar, sulu çözeltilerdeki tepkimeler, çökelme, asit-baz nötralizasyonu ve yükseltgenme-indirgenme (redoks) tepkimeleri, gazlar, termokimya, periyodik tablo ve özellikleri, çözeltilerin özellikleri, kimyasal kinetik ve kimyasal denge prensipleri. İlgili deneyler derse eşlik etmektedir.Fakülte Seçmeli
CS 353 Web Tasarım I 3(2+0+2) ECTS 6,00Bu derste öğrencilerin multimedya içerikli internet sitelerinin tasarımı için bir başlangıç yapması amaçlanır. Bu amaçla etkin bir sayfa tasarımı, site haritası, içerik yönetimi ve temel düzeyde HTML format bilgisi için gerekli teknik ve editoryal yetiler verilmeye çalışılır.Fakülte Seçmeli
ELIT 101 Gramer ve Kompozisyon 4(2+4+0) ECTS 8,00Bu dersin amacı, ileri düzey dilbilgisi yapılarının kullanımını ve kompozisyon yazma tekniklerini öğreterek, öğrencilerin İngilizcelerini ve akademik yazma becerilerini geliştirmektir.,matematik yüksek lisans ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans yapanlar ,matematik yüksek lisans alanları ,matematik bölümü yüksek lisans alanları ,matematik mezunu yüksek lisans alanları ,matematik bölümünün yüksek lisans alanları ,matematik mezunlarının yüksek lisans alanları ,matematik mühendisliği yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans uzaktan eğitim ,matematik eğitimi yüksek lisans ,matematik eğitimi yüksek lisans mülakat soruları ,matematik eğitimi yüksek lisans dersleri ,matematik eğitimi yüksek lisans tezleri ,ege üniversitesi matematik yüksek lisans ,matematik eğitimi tezli yüksek lisans ,dokuz eylül matematik yüksek lisans ,matematik mezunu ekonomi yüksek lisans ,matematik yüksek lisans istanbul ,matematik yüksek lisans itü ,matematik yüksek lisans ders içerikleri ,ilköğretim matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans dersleri ,iü matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans programları ,iyte matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans konuları ,matematik yüksek lisans koşulları,,özel ders,bitirme teziFakülte Seçmeli
HUM 301 (İNB 301) Antik Çağlardan 18. Yüzyıla Akdeniz Uygarlıkları Tarihi 3(2+2+0) ECTS 4,00Derste antik çağlardan 18. yüzyılda kadar olan süreçte Akdeniz ve Avrupa’da ortaya çıkan uygarlıklar incelenir. Sümer ve Mısır uygarlıklarıyla başlayarak, Antik Yunan ve Roma, Ortaçağ, Rönesans, Reformasyon ve Coğrafi Keşifler dönemlerinde yaşanan siyasal ve toplumsal gelişmelerin incelendiği bu derste entelektüel ve kültürel akımlar, yaklaşımlar ve dönüşümler kronolojik olarak ele alınırFakülte Seçmeli
HUM 361 (İNB 361) Doğu Akdeniz Kentlerinin Karşılaştırmalı Tarihi 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders İstanbul, İzmir, Selanik, İskenderiye ve Beyrut gibi Doğu Akdeniz liman kentlerinin sosyal ve siyasi tarihlerinin karşılaştırmalı bir incelemesidir. Doğu Akdeniz’in on dokuzuncu ve yirminci yüzyılda önemli siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel dönüşümlere tanık olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda, Doğu Akdeniz kentleri sadece bu kentlerdeki Müslüman ve Hristiyan toplumlar arasındaki dinamik ilişkileri anlamak açısından değil, aynı zamanda Hristiyanlık, İslam, eski düzen ve ulus devletlerin etkileşim ve kesişim alanı olarak Doğu Akdeniz bölgesindeki daha geniş temaları anlamak açısından önemlidir. Ders kozmopolitanizm ve modernleşme gibi kavramlar üzerinde duracak, kentlerin tarihi ve nüfus yapısı, cemaatler arası ilişkiler, reform hareketleri, kent yönetiminin gelişimi ve göç gibi konuları inceleyecektir.Fakülte Seçmeli
PSY 100 Genel Psikoloji 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders, psikoloji alanı dışında eğitim alan öğrencilere psikolojiyi tanıtma amaçlı planlanmıştır. Ders, psikologların insanın düşünmesi,, algılaması, öğrenmesi, davranışları, gelişimi, korku, nefret ve aşk gibi duyguları hakkında şu zamana kadar öğrendiklerini tanıtmayı amaçlar. Bu alanlardaki çalışmalar yapımızı belirlemede doğamız mı yoksa çevrenin mi etkili olduğu, hür iradenin varlığı, mantığın doğası gibi birçok insanlık tarihi için önemli tartışmaya malzeme olmuştur ve bu tartışmalar da bu ders çerçevesinde tartışılacaktır.Fakülte Seçmeli
SOC 311 (SOS 311) Kapitalizmin Osmanlı’ya Girişi 3(3+0+0) ECTS 5,00Ders, Batı kapitalizminin Osmanlı’ya girişi ile birlikte klâsik Osmanlı toplumsal sisteminin dönüşümü, yeni toplumsal sınıfların ortaya çıkışı ve yöneten/yönetilen ilişkisindeki değişimleri ele alacaktır. Kapitalizme eklemlenmenin idari ve kültürel boyutları “modernleşme” kapsamında analiz edilecek ve bu geniş çaplı toplumsal dönüşümün farklı toplum katmanlarında yol açtığı muhtelif tepkilerin ve toplumsal hareketlerin tartışılmasıyla ders son bulacaktır.Fakülte Seçmeli
CHEM 322 Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme 3(3+0+0) ECTS 5,00Matematiksel modellemenin temel kavramları. Doğrusal ve doğrusal olmayan denklemler. Denklemlerin çözümü için sayılsal yöntemler. Denklemlerin MATHCAD ve LINGO paket programları kullanılarak çözülmesi. Yatışkın ve yatışkın olmayan durumdaki sistemlerin modellemesi. Kütle ve enerjinin sakınımı. Kimya mühendisliği sistemlerinin modellenmesi. Adi ve kısmi türevli diferansiyel denklemlerin sayılsal çözümleri. Kimya mühendisliğindeki sistemlerin yatışkın durum bileşeni denklikleri. Ticari açıdan önemli olan kimyasal reaktörler. Mikroskobik bakımdan enerji ve kütle denklikleri. Gaz-sıvı sistemler ve ters akım denklikleri. Kimya endüstrisinin çok bilinen proseslerin modelleme ve simülasyonları. Bu derste bilgisayar uygulamaları önemli rol oynamaktadır.Fakülte Seçmeli
CS 354 Web Tasarım II 3(2+0+2) ECTS 6,00Derste öğrencilere internet sitelerine multimedya içerik eklemelerini sağlayacak gerekli teknik ve editoryal nitelikler kazandırılacaktır. Bu kapsamda öğrencilerin ‘Web Tasarım I’ dersinde internet sitesi tasarımı ve işletimine dair edindikleri bilgiler geliştirilecektir. Fotoğraf işlemeye yönelik programlar öğrencilere tanıtılırken, internet sitelerinde ses ve görüntü kullanım olanakları gösterilecektir.Fakülte Seçmeli
HUM 332 (İNB 332) Türk Edebiyatında Kısa Öykü 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze Türk edebiyatında kısa hikayenin gelişimini ele alır. Derste Türk edebiyatının Nazım Hikmet, Sait Faik Abasıyanık, Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin, Muzaffer İzgü, Oğuz Atay, Füruzan, Sevgi Soysal, Tomris Uyar, Ayşe Kulin, Erendiz Atasü, Orhan Pamuk, Buket Uzuner gibi önemli yazarlardan seçilmiş hikayeler derinlemesine incelenir.Fakülte Seçmeli
HUM 352 (İNB 352) Batı ve Diğerleri 3(3+0+0) ECTS 5,00Ders programı, küresel eşitsizlik kavramının ve eşitsizliğin kıstaslarının açıklanmasıyla başlayacaktır. Meselenin tarihsel arka planını aktarabilmek amacıyla, bugün bildiğimiz haliyle Batı/Batı-dışı eşitsizliğini yaratan Batı kapitalizminin oluşum ve bir dünya sistemi haline gelme sürecine genel bir bakış sunulacaktır. Bunu yaparken feodaliteden kapitalizme geçiş süreciyle ve kapitalist gelişme ile ilgili temel teoriler de tartışılacaktır. İlerleyen haftalarda, Avrupa-merkezci dünya görüşünü ortaya çıkaran ve destekleyen tarihsel olgular, özellikle de denizaşırı Keşifler Çağı’ndaki kolonyal yayılma ve 19. yy.daki emperyalist politikalar tartışılacaktır. Ders, Batı ile Batı-dışı arasındaki ilişkinin 20. yy. boyunca izlediği tarihsel eksenin açıklanması ve 20. yy.ın ikinci yarısından itibaren Avrupa-merkezci görüşün sosyal bilimsel söylemdeki geçerliliğini yitirmesine neden olan tarihsel ve düşünsel süreçlerin tartışılması ile son bulacaktır. Bu aşamada güncel tarih yazımında giderek daha çok göze çarpan “çok-merkezci” (Avrupa-merkezci yaklaşımlara karşıt anlamında) tezler de tartışılacaktır.,matematik yüksek lisans ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans yapanlar ,matematik yüksek lisans alanları ,matematik bölümü yüksek lisans alanları ,matematik mezunu yüksek lisans alanları ,matematik bölümünün yüksek lisans alanları ,matematik mezunlarının yüksek lisans alanları ,matematik mühendisliği yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans uzaktan eğitim ,matematik eğitimi yüksek lisans ,matematik eğitimi yüksek lisans mülakat soruları ,matematik eğitimi yüksek lisans dersleri ,matematik eğitimi yüksek lisans tezleri ,ege üniversitesi matematik yüksek lisans ,matematik eğitimi tezli yüksek lisans ,dokuz eylül matematik yüksek lisans ,matematik mezunu ekonomi yüksek lisans ,matematik yüksek lisans istanbul ,matematik yüksek lisans itü ,matematik yüksek lisans ders içerikleri ,ilköğretim matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans dersleri ,iü matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans programları ,iyte matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans konuları ,matematik yüksek lisans koşulları,,özel ders,bitirme teziFakülte Seçmeli
HUM 372 (İNB 372) 19. Yüzyılda Seyahatnameler ve Oryantalizm 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders seyahatnameler üzerinde duracaktır. Bir yandan, on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu hakkında yazılan Batılı seyahatnamelerin bazılarını incelerken öte yandan, Osmanlı seyyahlarının “Doğu”ya ilişkin yazdıklarını irdeleyecektir. Bu dersin amacı, Osmanlı İmparatorluğu’na gelen Batılı seyyahların Osmanlı İmparatorluğu’nun tarih, gelenek ve adetlerini nasıl algıladıklarını ve aynı zamanda Osmanlı’nın dünyayı ve özellikle de “Doğu” yu nasıl algıladığını anlamaktır. Dönem boyunca incelenecek konular arasında Batı Oryantalizmi, Emperyalizm kavramları, Batı’nın Osmanlı İmparatorluğu’na dair “emperyalist” ve “oryantalist” imajlarının yanı sıra “Osmanlı Oryantalizmi” ve “Osmanlı Kolonyalizmi” kavramları bulunmaktadır.Fakülte Seçmeli
HUM 382 (İNB 382) Ütopya 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders ütopyacı düşüncenin tarihçesini incelerken bu düşüncenin ahlaki ve dini düşünceler, siyasi ve ideolojik hareketler, ekolojik ve doğalcı yaklaşımlar ile sanat ve müzikteki eğilimler de dahil olmak üzere çok yönlü kültürel yansımalarını ele alır. Kusursuz bir ülke vaadi içeren ütopya fikrinin mitolojik ve dini kökenlerinden (Musevilik, Hristiyanlık ve İslam’daki ve Budist gelenekteki cennet kavramı) başlayan inceleme, Thomas More’un, bir Rönesans hümanistinin gözünden kusursuz toplumu çizdiği önemli yapıtından günümüzde yaygınlaşan insan-doğa uyumunu arayan toplulukların ortaya çıkardığı “eko-köy”lere kadar çeşitli ütopya modellerini gözden geçirir. Çeşitli ütopyalar ve dolayısıyla farklı mutluluk anlayışları karşılaştırmalı olarak ele alınır. Önemli bir tartışma konusu ise ütopyaların gerçekleştirilebilir olup olmadıklarıdır. İnsanlığın nasıl olup da bir yandan ideal bir yaşama ulaşma arzusundan vazgeçmezken, diğer yandan bu arzunun gerçekleştirilmesini engelleyecek dinamikleri üretiyor olduğu tartışılmaktadır. Başka bir deyişle, ütopyayı nasıl distopyaya dönüştürdüğümüz ve erişilemeyen cennetin yerine nasıl aldatıcı ikameler koyduğumuz soruları sorulmaktadır. Derste, ütopya düşüncesi üzerine yapılmış çalışmalardan ve birincil kaynaklardan yapılacak bir seçmeden yararlanılacaktır.Fakülte Seçmeli
PHYS 332 Kuantum Mekaniği I 4(4+0+0) ECTS 8,00Kuantum mekaniğinin temel ilkeleri, Dirac delta fonksiyonu ve Dirac notasyonu, üç boyutta Schrödinger denklemi, açısal momentum, radyal denklem, hidrojen atomu, elektronların elektromanyetik alanla etkileşimi, operatörler, matrisler ve spin, açısal momentumların toplanması, zamandan bağımsız pertürbasyon teoremi.Fakülte Seçmeli
PSY 212 Gelişim Psikolojisi 4(3+2+0) ECTS 8,00Bu ders gelişim psikolojisi alanındaki belli başlı teorilere ve bilimsel çalışmalara odaklanarak insan gelişiminin doğasını, gelişimsel süreçleri, gelişimle ilgili tartışmaları ve doğumdan ergenliğin sonuna kadarki fiziksel, motor, algısal, bilişsel, dil, kişilik, duygusal, sosyal ve ahlak gelişimini kapsamaktadır.Fakülte Seçmeli,matematik yüksek lisans ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans yapanlar ,matematik yüksek lisans alanları ,matematik bölümü yüksek lisans alanları ,matematik mezunu yüksek lisans alanları ,matematik bölümünün yüksek lisans alanları ,matematik mezunlarının yüksek lisans alanları ,matematik mühendisliği yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans uzaktan eğitim ,matematik eğitimi yüksek lisans ,matematik eğitimi yüksek lisans mülakat soruları ,matematik eğitimi yüksek lisans dersleri ,matematik eğitimi yüksek lisans tezleri ,ege üniversitesi matematik yüksek lisans ,matematik eğitimi tezli yüksek lisans ,dokuz eylül matematik yüksek lisans ,matematik mezunu ekonomi yüksek lisans ,matematik yüksek lisans istanbul ,matematik yüksek lisans itü ,matematik yüksek lisans ders içerikleri ,ilköğretim matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans dersleri ,iü matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans programları ,iyte matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans konuları ,matematik yüksek lisans koşulları,,özel ders,bitirme tezi
PSY 306 Davranış Genetiği 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders davranışın ve bilişsel kapasitelerin genetik temeliyle ilgili bir giriş dersidir. Ele alınan konular arasında Mendel’in kalıtım yasaları ve bunun istisnaları, DNA’nin yapısı, modern gen belirleme yöntemleri, ikiz araştırmalarının ve evlat edinme araştırmalarının metodolojisi, “kalıtsallık” kavramı, bilişsel yeteneklerin ve bozuklukların genetik temeli, kişiliğin ve psikopatolojik durumların genetik temeli vardır. Derste ayrıca genotip-çevre etkileşimi ve çetrefilli doğa-yetiştirme problemi ele alınmaktadır.Fakülte Seçmeli
SOC 102 (SOS 102) Sosyolojiye Giriş 3(3+0+0) ECTS 5,00Dersin amacı öncelikle, toplumsal ve kültürel durum ve sorunların irdelenmesinde gerekli olan temel sosyoloji kavramlarını öğrencilere aktarmaktır. Modern dünyada toplumsal değişimin önemi ve sürekliliği ile sosyoloji biliminin tarih ve gelişiminin ele alınıp tartışılması dersin önemli bir kısmını kapsar. Derste ayrıca çağdaş toplumları şekillendiren belli başlı dinamikler ve süreçler üzerinde de durulur.Fakülte Seçmeli
SOC 312 (SOS 312) Cumhuriyet Türkiyesi’nde Eğlencenin Toplumsal Tarihi 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu derste, Türkiye’de “Batılı” anlamda bir gece hayatının milâdı olarak Cumhuriyet Baloları başlangıç alınarak, zaman içersinde değişen kolektif eğlence kültürü irdelenecektir. Gece hayatının giderek daha geniş bir tabana yayılması gibi uzun dönemli değişimler, Türkiye’nin farklı dönemlerdeki siyasi konjonktürü ışığında tartışılacaktır.Fakülte Seçmeli
U00035 Üniversite Seçmeli 3(0+0+0) ECTS 5,00Üniversite Seçmeli,matematik yüksek lisans ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans yapanlar ,matematik yüksek lisans alanları ,matematik bölümü yüksek lisans alanları ,matematik mezunu yüksek lisans alanları ,matematik bölümünün yüksek lisans alanları ,matematik mezunlarının yüksek lisans alanları ,matematik mühendisliği yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans uzaktan eğitim ,matematik eğitimi yüksek lisans ,matematik eğitimi yüksek lisans mülakat soruları ,matematik eğitimi yüksek lisans dersleri ,matematik eğitimi yüksek lisans tezleri ,ege üniversitesi matematik yüksek lisans ,matematik eğitimi tezli yüksek lisans ,dokuz eylül matematik yüksek lisans ,matematik mezunu ekonomi yüksek lisans ,matematik yüksek lisans istanbul ,matematik yüksek lisans itü ,matematik yüksek lisans ders içerikleri ,ilköğretim matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans dersleri ,iü matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans programları ,iyte matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans konuları ,matematik yüksek lisans koşulları,,özel ders,bitirme tezi
ALM 101 Almanca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders Almanca’ ya bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin temel dil becerilerini ve dilbilgisi kurallarını öğrenmelerini ve bu kuralları kullanarak iletişim becerilerini geliştirmelerini amaçlar.Üniversite Seçmeli
ALM 102 Almanca II 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101 dersinin devamı niteliğinde olup, bir önceki Almanca dersinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesini, yeni dilbilgisi kurallarının öğrenilmesini ve özellikle dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesini hedefler.Üniversite Seçmeli
ALM 103 Almanca III 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101 ve ALM 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Bu derste, öğrencilerin dinleme ve konuşma becerileri, günlük yaşama uygun konular ve ortamlarda kullanılarak geliştirilir. Ayrıca dilbilgisi kalıplarının yazılı iletişimde nasıl kullanıldığı üzerinde durulur.Üniversite Seçmeli
ALM 104 Almanca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101, ALM 102 ve ALM 103 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının kullanılmasının yanı sıra ALM 104’de, iş hayatına yönelik kelime dağarcığının geliştirilmesi ve bu sözcüklerin yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve akıcı bir biçimde kullanılabilmesi amaçlanır.Üniversite Seçmeli
ALM 105 Almanca V 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101, ALM 102, ALM 103 ve ALM 104 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının kullanılmasının yanı sıra ALM 105’de, iş hayatına yönelik kelime dağarcığının geliştirilmesi ve bu sözcüklerin yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve akıcı bir biçimde kullanılabilmesi amaçlanır.Üniversite Seçmeli
ALM 106 Almanca VI 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101, ALM 102, ALM 103, ALM 104 ve ALM 105 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının kullanılmasının yanı sıra ALM 106’de, iş hayatına yönelik kelime dağarcığının geliştirilmesi ve bu sözcüklerin yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve akıcı bir biçimde kullanılabilmesi amaçlanır. Önkoşul: ALM 105 ServisÜniversite Seçmeli,matematik yüksek lisans ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans yapanlar ,matematik yüksek lisans alanları ,matematik bölümü yüksek lisans alanları ,matematik mezunu yüksek lisans alanları ,matematik bölümünün yüksek lisans alanları ,matematik mezunlarının yüksek lisans alanları ,matematik mühendisliği yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans uzaktan eğitim ,matematik eğitimi yüksek lisans ,matematik eğitimi yüksek lisans mülakat soruları ,matematik eğitimi yüksek lisans dersleri ,matematik eğitimi yüksek lisans tezleri ,ege üniversitesi matematik yüksek lisans ,matematik eğitimi tezli yüksek lisans ,dokuz eylül matematik yüksek lisans ,matematik mezunu ekonomi yüksek lisans ,matematik yüksek lisans istanbul ,matematik yüksek lisans itü ,matematik yüksek lisans ders içerikleri ,ilköğretim matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans dersleri ,iü matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans programları ,iyte matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans konuları ,matematik yüksek lisans koşulları,,özel ders,bitirme tezi
CIN 101 Çince I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders Çince’ye bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin 4 temel tonlama becerisini kazanmalarını, sözcük bilgisi geliştirmelerini ve temel dilbilgisi kurallarını öğrenerek kullanabilmelerini amaçlar.Üniversite Seçmeli
CIN 102 Çince II 3(2+2+0) ECTS 5,00CIN 101 dersinin devamı niteliğinde olup öğrenilen konuların pekiştirilmesini, kelime bilgisinin arttırılmasını ve bunların çeşitli diyaloglarda kullanılmasını hedefler.Üniversite Seçmeli
CIN 103 Çince III 3(2+2+0) ECTS 5,00CIN 101 ve CIN 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Derste ağırlıklı olarak dinleme, konuşma ve okuma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde durulur. Günlük olayları yansıtan çeşitli diyaloglar yardımıyla yeni dilbilgisi kuralları öğretilir ve öğrencinin sözcük dağarcığının geliştirilmesine çalışılır.Üniversite Seçmeli
CIN 104 Çince IV 3(2+2+0) ECTS 5,00CIN 101, CIN 102 ve CIN 103 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının tekrar edilmesi ve 4 dil becerisinin geliştirilmesi amaçlanır.Üniversite Seçmeli
COME 207 (BİM 207) Nesneye Dayalı İleri Programlama 3(2+0+2) ECTS 5,00Nesne yönelimli programlama temellerinin gözden geçirilmesi; yazılım tekrar kullanılabilirliği, sınıf derleme, veri soyutlama ve bilgi saklama, soyut veri tipleri, şablon sınıflar, operatör yükleme; dinamik hafıza yönetimi, miras; soyut fonksiyonlar; çokbiçimlilik; girdi/çıktı akışı; hata ayıklama; temel veri yapıları.Üniversite Seçmeli
COME 361 İşletim Sistemleri 3(2+0+2) ECTS 6,00Giriş, bilgisayar sistemleri yapıları, işletim sistemleri yapıları; süreç ve süreç yönetimi, işlemci zaman çizelgesi, işlem senkronizasyonu, kilitlenme; kayıt yönetimi, hafıza yönetimi, sanal hafıza, dosya sistemi; girdi/çıktı sistemleri, ikincil kayıt yapıları, dağıtık sistemler, ağ yapıları, dağıtık sistem yapıları, dağıtık dosya sistemleri; koruma ve güvenlik, Örnek çalışmalar: Unix, IBM VM, MS-DOS, Windows NT, Linux, Mach, Amoeba.Üniversite Seçmeli
COME 381 Veritabanı Sistemleri 3(2+0+2) ECTS 6,00Temel veritabanı sistemleri, ilişkisel model: tanım kümesi ve ilişkiler, veri bütünlüğü, ilişkisel cebir, ilişkisel hesap, SQL; veritabanı tasarımı: fonksiyonel bağımlılık, normalleştirme, varlık ilişki modeli; dosya yapıları, indeksleme, rasgele hale getirme; veri koruma, kurtarmak, eş zamanlılık, güvenlik, bütünlük, görünümler, eniyileştirme; dağıtık veritabanı sistemleri, nesne yönelimli sistemler.Üniversite Seçmeli
COME 493 (BİM 493) Bulanık Sistem ve Yapay Sinir Ağları 3(3+0+0) ECTS 6,00Bulanık küme ve bulanık kümeler üstünde işlemlere giriş. Bulanık sistem ve olasılık teorisi. Bulanık ilişkiler ve bulanık ilişkilerle hesaplama. Dilsel değişken ve kelimelerle hesaplama. Yaklaşık sebeplendirme. Bulanık regresyon modelleri. Bulanık ölçüm. İstatistiksel karar verme uygulaması. Teşhis uygulaması. Kontrol uygulaması. Sinir ağlarına giriş. Temel grafik teorisinin anlatımı. Sinir ağlarının arkasındaki matematiksel yaklaşım teorisinin temelleri. Öğrenme kavram ve hesaplamada öğrenme süreci. korelasyon matris belleği. Algılama ve en küçük kareler yöntemi algoritması. Çok-katmanlı algılamalar. Radyal-temelli fonksiyon ağları. Bazı ileri konular. Süreç modellemesi uygulaması. Karar ve kontrol uygulaması. Birleşik bulanık-sinir hesaplama sistemlerinin özeti.Üniversite Seçmeli,matematik yüksek lisans ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans yapanlar ,matematik yüksek lisans alanları ,matematik bölümü yüksek lisans alanları ,matematik mezunu yüksek lisans alanları ,matematik bölümünün yüksek lisans alanları ,matematik mezunlarının yüksek lisans alanları ,matematik mühendisliği yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans uzaktan eğitim ,matematik eğitimi yüksek lisans ,matematik eğitimi yüksek lisans mülakat soruları ,matematik eğitimi yüksek lisans dersleri ,matematik eğitimi yüksek lisans tezleri ,ege üniversitesi matematik yüksek lisans ,matematik eğitimi tezli yüksek lisans ,dokuz eylül matematik yüksek lisans ,matematik mezunu ekonomi yüksek lisans ,matematik yüksek lisans istanbul ,matematik yüksek lisans itü ,matematik yüksek lisans ders içerikleri ,ilköğretim matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans dersleri ,iü matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans programları ,iyte matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans konuları ,matematik yüksek lisans koşulları,,özel ders,bitirme tezi
ECON 103 (EKON 103) Ekonomi I 3(3+0+0) ECTS 6,00Mikro ve makroiktisadın temel kavramları; ekonomik problem; arz, talep ve fiyatın belirlenmesi; tüketici davranışı teorisi; firma teorisi; piyasa yapıları.Üniversite Seçmeli
ECON 211 (EKON 211) Mikroekonomi 3(3+0+0) ECTS 6,00Arz ve talep, fiyatın belirlenmesi; esneklik; tüketici davranışı teorisi; üretim teorisi ve maliyetler; rekabetçi ve rekabetçi olmayan piyasalarda çıktının belirlenmesi; üretim faktörlerinin fiyatlandırılması; genel denge analizi; refah ekonomisi.Üniversite Seçmeli
ECON 421 (EKON 421) Matematiksel İktisat 3(3+0+0) ECTS 6,00Matematiksel ekonominin temelleri, ekonomik modeller, statik (veya denge) analiz, doğrusal modeller ve matris cebir, karşılaştırmalı statik ve türevler, en-iyileştirme problemleri, ekonomik dinamikler ve entegral.Üniversite Seçmeli
ECON 431 (EKON 431) Endüstriyel Ekonomi 3(3+0+0) ECTS 6,00Tam rekabet, tekelci piyasalar, çok fabrikalı tekeller, tekel gücü ile fiyatlandırma, oligopol piyasa modelleri, kartelleşme, piyasa yoğunluğu ve birleşmeler, dikey bütünleşme, giriş engelleri, teknoloji ve yenilik yarışı, ARGE de ortaklık, patentler, reklam.Üniversite Seçmeli
FRA 101 Fransızca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders Fransızca’ya bir başlangıç niteliğindedir. Temel sözcüklerin ve dilbilgisi kurallarının öğretilmesi ile öğrencilerin onları günlük diyaloglar içinde kullanabilme becerisi edinmesi hedeflenir.,matematik yüksek lisans ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans yapanlar ,matematik yüksek lisans alanları ,matematik bölümü yüksek lisans alanları ,matematik mezunu yüksek lisans alanları ,matematik bölümünün yüksek lisans alanları ,matematik mezunlarının yüksek lisans alanları ,matematik mühendisliği yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans uzaktan eğitim ,matematik eğitimi yüksek lisans ,matematik eğitimi yüksek lisans mülakat soruları ,matematik eğitimi yüksek lisans dersleri ,matematik eğitimi yüksek lisans tezleri ,ege üniversitesi matematik yüksek lisans ,matematik eğitimi tezli yüksek lisans ,dokuz eylül matematik yüksek lisans ,matematik mezunu ekonomi yüksek lisans ,matematik yüksek lisans istanbul ,matematik yüksek lisans itü ,matematik yüksek lisans ders içerikleri ,ilköğretim matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans dersleri ,iü matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans programları ,iyte matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans konuları ,matematik yüksek lisans koşulları,,özel ders,bitirme teziÜniversite Seçmeli
FRA 102 Fransızca II 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders FRA 101 dersinin bir devamıdır. Bu dersin sonunda öğrencilerin kelime ve gramer bilgilerinin gelişmesi ve çeşitli konular hakkında kompozisyonlar yazabilmeleri amaçlanır.Üniversite Seçmeli
FRA 103 Fransızca III 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders FRA 101 ve FRA 102 derslerinin devamı olup dersi tamamlayan öğrencilerin günlük yaşamdaki çetrefilli olmayan konuşmaları anlayabilecek düzeye ulaşmaları beklenir. Ayrıca derste, sade bir dille yeniden yazılan kısa edebi metinler okunarak tartışılır.Üniversite Seçmeli
FRA 104 Fransızca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu dersi tamamlayan öğrenciler, Fransızca kompozisyon yazabilecek ve yorum yapacak düzeyde dile hakimdirler. Sosyal ve kültürel konularda sınırlı da olsa tartışmalara katılabilirler. Ayrıca sosyal ve profesyonel ihtiyaç ve ilgilerine yönelik konularda yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabilme becerisi kazanırlar.Üniversite Seçmeli
IE 301 (EM 301) Yöneylem Araştırması I 3(2+2+0) ECTS 6,00Yöneylem Araştırmasının ve uygulamalarının temel özellikleri. Yöneylem Araştırması’nın; üretim planlama; envanter planlama; fabrika yerleşimi; iş değerlendirme; kalite kontrol ve diğer alanlarda uygulanması. Doğrusal programlama: Atama ve Taşıma problemleri. Doğrusal olmayan programlama. Kuadratik programlama; çok amaçlı programlama; geometrik programlama ve diğer teknikler. Bilgisayar uygulamaları.Üniversite Seçmeli
IE 303 (EM 303) Mühendisler İçin Oyun Kuramı 3(3+0+0) ECTS 6,00Tam bilgili statik oyunlar, baskın strateji dengesi, Nash dengesi, karışık strateji dengesi, ardışık biçimli oyunlar, geriye doğru çözümleme, mükemmel alt oyunlar Nash dengesi, tekrarlı oyunlar, belirsizlik ve bilgi, açık artırma stratejileri ve açık artırmalar, tedarik zinciri problemleri, pazarlık, oy verme.Üniversite Seçmeli
ISP 101 İspanyolca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders, İspanyolca’ya giriş niteliğinde olup öğrencilere İspanyolca’nın temel dilbilgisi kalıplarını, kısa günlük diyaloglar içinde sunar ve onların bu kalıpları kullanma becerilerini geliştirmelerini amaçlar.Üniversite Seçmeli
ISP 102 İspanyolca II 3(2+2+0) ECTS 5,00ISP 101 dersinin devamıdır. Bu derste amaç, öğrenilen konuların pekiştirilmesi ve kelime bilgisinin arttırılarak öğrencilerin gerek yazılı gerekse sözlü ortamlarda kendilerini ifade etmelerini sağlamaktır.Üniversite Seçmeli,matematik yüksek lisans ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans yapanlar ,matematik yüksek lisans alanları ,matematik bölümü yüksek lisans alanları ,matematik mezunu yüksek lisans alanları ,matematik bölümünün yüksek lisans alanları ,matematik mezunlarının yüksek lisans alanları ,matematik mühendisliği yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans uzaktan eğitim ,matematik eğitimi yüksek lisans ,matematik eğitimi yüksek lisans mülakat soruları ,matematik eğitimi yüksek lisans dersleri ,matematik eğitimi yüksek lisans tezleri ,ege üniversitesi matematik yüksek lisans ,matematik eğitimi tezli yüksek lisans ,dokuz eylül matematik yüksek lisans ,matematik mezunu ekonomi yüksek lisans ,matematik yüksek lisans istanbul ,matematik yüksek lisans itü ,matematik yüksek lisans ders içerikleri ,ilköğretim matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans dersleri ,iü matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans programları ,iyte matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans konuları ,matematik yüksek lisans koşulları,,özel ders,bitirme tezi
ISP 103 İspanyolca III 3(2+2+0) ECTS 5,00ISP 101 ve ISP 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Bu derste, öğrencilerin kelime dağarcıklarının arttırılarak onların kendilerini olabildiğince akıcı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade etmeleri hedeflenir.Üniversite Seçmeli
ISP 104 İspanyolca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00ISP 101, ISP 102 ve ISP 103 derslerinin devamı niteliğindedir. Bu derste, daha önceki derslerde öğrenilmiş olan bilgilerin ve dört dil becerisinin pekiştirilerek geliştirilmesi amaçlanmıştır.Üniversite Seçmeli
ITA 101 İtalyanca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders İtalyanca’ya başlangıç niteliğinde olup öğrenciye temel sözcükler ve dilbilgisi kalıpları öğretilir. Ayrıca öğrencinin günlük hayata yönelik çeşitli durumlarda öğrenmiş olduğu kalıpları kullanmasına yönelik uygulamalar yapılır.Üniversite Seçmeli
ITA 102 İtalyanca II 3(2+2+0) ECTS 5,00ITA 101 dersinin devamdır. Derste öğrenilen konuların pekiştirilmesi, kelime bilgisinin arttırılması ve öğrencinin gerek sözel gerekse yazılı olarak, temel konularda kendini ifade edebilmesi amaçlanır.Üniversite Seçmeli
ITA 103 İtalyanca III 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders ITA 101 ve ITA 102 derslerinin devamı olup İtalyanca’da konuşma, dinleme, okuma-anlama becerilerinin ve kelime dağarcığının geliştirilmesi hedeflenir.Üniversite Seçmeli
ITA 104 İtalyanca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00ITA 101, ITA 102 ve ITA 103 derslerinin devamıdır. Bu derste öğrenilen dil yapılarının doğru olarak kullanılması, okuma, dinleme becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra iş terminolojisi ve ortamına yönelik bilgilerin de kazanılması amaçlanır.Üniversite Seçmeli
JAP 101 Japonca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu dersin amacı öğrencilere ilk etapta Hiragana ve Katakana alfabelerini öğretmektir. Öğrencilerin kullanılacak ders kitabı ve ek materyalleri okuyup, Japonca yazabilmelerini amaçlamaktadır. Daha sonra temel gramere giriş yapılır ve öğrencilerin sahip oldukları kelime dağarcığı ile basit cümleler kurabilmeleri hedeflenir.Üniversite Seçmeli
JAP 102 Japonca II 3(2+2+0) ECTS 5,00JAP 101 dersinin devamıdır. Bu derste, öğrencilerin Japonca’da zamanlar, sıfatlar, zarflar ve fiillerin kullanımı konularında ilerlemeleri sağlanarak daha karmaşık cümleler kurabilmeleri amaçlanır.Üniversite Seçmeli
JAP 103 Japonca III 3(2+2+0) ECTS 5,00JAP 101 ve JAP 102 derslerinin devamıdır. Bu derste daha önceki kurlarda öğrenilen temel Japonca bilgisinin üstüne diyalog kurmaya yönelik yeni gramer kalıplarının eklenmesi ile öğrencilerin daha akıcı bir şekilde iletişim kurmaları sağlanır.Üniversite Seçmeli
JAP 104 Japonca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu derste öğrencilerin uluslararası Japonca yeterlilik sınavı 4. seviyesine hazırlanmalarına yönelik çalışmalar yapılır. Onların okuma, anlama ve dinleme becerileri arttırılarak Japon dilinde iletişim kurma yetileri geliştirilir.Üniversite Seçmeli
RUS 101 Rusca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders Rusça’ya başlangıç niteliğinde olup öğrenciye temel sözcükler ve dilbilgisi kalıpları öğretilir. Ayrıca öğrencinin günlük hayata yönelik çeşitli durumlarda öğrenmiş olduğu kalıpları kullanmasına yönelik uygulamalar yapılır.Üniversite Seçmeli
CEE 102 (EHM 102) Lojik Devreler 3(2+0+2) ECTS 5,00Sayı sistemleri ve kodlama; Boole cebri; kombinezonsal lojik devre elemanları; Boole fonksiyonları: kanonik ifadeler ve Boole fonksiyonlarının indirgenmesi; Quine McCluskey ve Karnaugh metotları; bazı pratik kombinezonsal devreler: toplayıcı, kodlayıcı, çoğullayıcı; ROM ve programlanabilir lojik diziler; ardışıl lojik devreler: durum tablosu ve durum diyagramı; flip-floplar; ardışıl lojik devrelerin analizi; senkron ardışıl lojik devrelerin tasarımı; tümleşik ardışıl devre bileşenleri: yazıcılar, hafızalar, sayıcılar.Üniversite Seçmeli
COME 218 (BİM 218) Veri Yapıları ve Algoritmalar 3(2+0+2) ECTS 6,00Giriş; veri tipleri ve veri yapıları, soyut veri tipleri, elemanlar ve yapı, sanal ve fiziksel veri tipleri; soyut veri tipleri, nesne yönelimli programları dilleri arasında karşılaştırma; nesne yönelimli uygulamalar, nesne yönelimli yöntem üzerine dayalı yazılım sistemleri örnekleri.Üniversite Seçmeli
COME 342 Yazılım Mühendisliğine Giriş 3(2+0+2) ECTS 6,00Sistem yaşam döngüsü, Waterfall ve “V” modelleri; ön ürün oluşturma, evrimsel geliştirme, her bölümdeki görevli personelin rolleri, gereklilik analizi; yazılım tasarımı, standartlar ve programlama dilleri çeşidi ve dokümantasyon, doğrulama ve onaylama ve kalite güvencesi gibi uygulama türleri.Üniversite Seçmeli
ECON 104 (EKON 104) Ekonomi II 3(3+0+0) ECTS 6,00Milli gelir ve milli gelirin hesaplanması; ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyon ile ilgili sorunlar; makroekonomik politika araçları.Üniversite Seçmeli
ECON 212 (EKON 212) Makroekonomi 3(3+0+0) ECTS 6,00Milli Gelir, milli gelirin bileşimi ve milli geliri belirleyen modeller; ekonomik büyüme sorunları; işsizlik ve enflasyon; maliye politikaları; para ve para politikaları; uluslararası ticaret ve finans.Üniversite Seçmeli
ECON 422 (EKON 422) Türkiye Ekonomisi 3(3+0+0) ECTS 6,00Türkiye ekonomisinde kuruluşundan bu yana kaydedilen gelişmeler; Türkiye ekonomisinin analizi; yapısı, trendleri, problemleri ve politika uygulamaları; küreselleşme ve Türkiye ekonomisi; Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler.Üniversite Seçmeli
ECON 432 (EKON 432) Oyun Kuramı 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders, lisans düzeyinde bir ders olarak, oyun kuramı ve uygulamasına ilişkin konuları giriş düzeyinde işleyecektir. Konular arasında, rekabet modelleri, işbirliği ve çok kişili karar verme konuları, ele alınacaktır. Bu kapsamda, tam bilgili statik oyunlar, baskın strateji, mahkûmlar ikilemi oyunu, Nash dengesi ve uygulamaları, karışık strateji dengesi ve uygulamaları, ardışık türden oyunlar, tekrarlı oyunlar, açık artırma stratejileri, pazarlık oyunları ve oy verme oyunları üzerinde durulacaktır.Üniversite Seçmeli
IE 302 (EM 302) Yöneylem Araştırması II 3(2+2+0) ECTS 6,00Kuyruk Teorisi; sistem yapıları; notasyon; tek servis kanallı ve çok kanallı sistemler. Olasılıksal envanter modelleri: tek periyot modelleri; sipariş noktası modelleri; periyodik kontrol modelleri. Markov zincirleri: Düzgün Markov zincirleri; absorbe eden Markov zincirleri. Benzetim: benzetim örnekleri; süreç üretme. Zaman – akış mekanizması. Benzetim dilleri.Üniversite Seçmeli
STAT 208 (İSTA 208) Mühendisler için Temel Olasılık ve İstatistik 3(2+2+0) ECTS 5,00Olasılığın tanımı ve ilgili kavramlar. Kombinatorik analiz: saymanın temel prensibi, permütasyon, kombinasyon. Olasılık aksiyomları. Koşullu olasılıklar. Bayes formülü. Bağımsız olaylar. Rassal değişkenler. Dağılım fonksiyonları. Kesikli rassal değişkenler. Beklenen değer ve varyans. Sürekli ve kesikli olasılık dağılımları. Nokta kestirimi ve istatistiksel karar vermenin ilkeleri. Verilerin düzenlenmesi ve analizi. Hipotez testleri. Normal dağılımların ortalamaları ve varyansları için testler. Aralık kestirimi. Sıralama ve seçme. Parametrik olmayan yöntemler. Regresyon ve korelasyon. İstatistik için bilgisayar kullanımı. Varyans analizi.Üniversite Seçmeli
HSS 311 (İTB 311) Kariyer Planlaması ve Yönetimi 1(0+2+0) ECTS 3,00Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açık olan bu derste, mezun olma aşamasına gelmeden önce gerçekçi kariyer hedefleri nasıl belirlenir, kişiye özgü uygun kariyer planlaması nasıl yapılır konuları örnekler yoluyla incelenerek anlatılır. Türkçe ve İngilizce özgeçmiş hazırlanması, öngörüşmelerde uygulanacak yöntemler, meslek tanıtımları, meslekler bağlamında ortaya çıkan iş ve yaşama ilişkin fırsatlar ve zorluklar tartışılarak öğrencilerin ileriye yönelik mesleki bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.,matematik yüksek lisans ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans şartları ,matematik yüksek lisans puanları ,matematik yüksek lisans bölümleri ,matematik yüksek lisans soruları ,matematik yüksek lisans ilanları ,matematik yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans başvuruları ,matematik yüksek lisans sınav soruları ,matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans yapanlar ,matematik yüksek lisans alanları ,matematik bölümü yüksek lisans alanları ,matematik mezunu yüksek lisans alanları ,matematik bölümünün yüksek lisans alanları ,matematik mezunlarının yüksek lisans alanları ,matematik mühendisliği yüksek lisans dersleri ,matematik yüksek lisans uzaktan eğitim ,matematik eğitimi yüksek lisans ,matematik eğitimi yüksek lisans mülakat soruları ,matematik eğitimi yüksek lisans dersleri ,matematik eğitimi yüksek lisans tezleri ,ege üniversitesi matematik yüksek lisans ,matematik eğitimi tezli yüksek lisans ,dokuz eylül matematik yüksek lisans ,matematik mezunu ekonomi yüksek lisans ,matematik yüksek lisans istanbul ,matematik yüksek lisans itü ,matematik yüksek lisans ders içerikleri ,ilköğretim matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans dersleri ,iü matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans programları ,iyte matematik yüksek lisans ,ilköğretim matematik yüksek lisans mülakat soruları ,matematik yüksek lisans konuları ,matematik yüksek lisans koşulları,,özel ders,bitirme tezi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031