Mimarlık Lisans Dersleri

İÇERİKLERİ

ARCH 101 Temel Tasarım (2-6)8
Tasarımın temel kavram ve prensiplerine giriş; tasarım problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere zihinsel ve el becerilerini geliştirecek egzersizler. ,mimarlık  ,mimarlık puanları  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık sıralama  ,mimarlık bölümleri  ,mimarlık bölümü olan üniversiteler  ,mimarlık dersleri  ,mimarlık dergisi  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık fakültesi  ,mimarlık görevleri  ,mimarlık geleceği  ,mimarlık liseleri  ,mimarlık liseleri puanları  ,mimarlık lisans dersleri  ,mimarlık nedir  ,mimarlık nasıl olunur  ,mimarlık yüksek lisans  ,mimarlık yetenek sınavı  ,mimarlık yarışmaları,bitirme tezi,tez proje,ödev ,özel ders
ARCH 102 Mimari Tasarıma Giriş (2-5)7
Mimari mekân, form, kavram, tasarım ve çevre ilişkileri kavramlarına giriş. Önkoşul: ARCH 101.
ARCH 123 Mimari İletişim Teknikleri (2-2)4
Farklı sunum teknikleri, ortografik ve serbest el çizimi konularında çalışmalar; doğal ve yapay çevreyi algılama ve sunma teknikleri üzerine çalışmalar; bölüm/bütün, figür/yer, form/taşıyıcı, kütle/mekân ve form/fonksiyon ilişkilerinin analizi; mimari formların tarihsel ve çağdaş örnekleri üzerinden analitik çizim ve görselleştirme tekniklerinin incelenmesi. mimarlık  ,mimarlık puanları  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık sıralama  ,mimarlık bölümleri  ,mimarlık bölümü olan üniversiteler  ,mimarlık dersleri  ,mimarlık dergisi  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık fakültesi  ,mimarlık görevleri  ,mimarlık geleceği  ,mimarlık liseleri  ,mimarlık liseleri puanları  ,mimarlık lisans dersleri  ,mimarlık nedir  ,mimarlık nasıl olunur  ,mimarlık yüksek lisans  ,mimarlık yetenek sınavı  ,mimarlık yarışmaları,bitirme tezi,tez proje,ödev ,özel ders
ARCH 132 Yapı Malzemelerine Giriş (3-0)4
Geleneksel yapı malzemelerinin incelenmesi: Taş ve tuğla; birim malzemesi olarak, ahşap ve çelik; taşıyıcı sistem malzemeleri olarak, beton, plastik, sentetik vinil, cam; kompozit yapı malzemeleri olarak, bu yapı malzemelerinin uygulama teknikleri, detay çözümlemeleri, analiz ve değerlendirmeleri. mimarlık  ,mimarlık puanları  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık sıralama  ,mimarlık bölümleri  ,mimarlık bölümü olan üniversiteler  ,mimarlık dersleri  ,mimarlık dergisi  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık fakültesi  ,mimarlık görevleri  ,mimarlık geleceği  ,mimarlık liseleri  ,mimarlık liseleri puanları  ,mimarlık lisans dersleri  ,mimarlık nedir  ,mimarlık nasıl olunur  ,mimarlık yüksek lisans  ,mimarlık yetenek sınavı  ,mimarlık yarışmaları,bitirme tezi,tez proje,ödev ,özel ders
ARCH 141 Mimarlığa Giriş I (3-0)4
Mimarlığın kapsamı ve diline giriş; farklı ölçek ve mekânsal düzeylerde tasarım aktiviteleri; mekânların düzeni ve karakteri; biçim, strüktür, kullanım ve anlama yönelik analizler; mimari forma etki eden fiziksel ve kültürel faktörler. mimarlık  ,mimarlık puanları  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık sıralama  ,mimarlık bölümleri  ,mimarlık bölümü olan üniversiteler  ,mimarlık dersleri  ,mimarlık dergisi  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık fakültesi  ,mimarlık görevleri  ,mimarlık geleceği  ,mimarlık liseleri  ,mimarlık liseleri puanları  ,mimarlık lisans dersleri  ,mimarlık nedir  ,mimarlık nasıl olunur  ,mimarlık yüksek lisans  ,mimarlık yetenek sınavı  ,mimarlık yarışmaları,bitirme tezi,tez proje,ödev ,özel ders
ARCH 142 Mimarlığa Giriş II (3-0)4
Belirli geleneklerin, stillerin ve akımların, etkili olmuş fikirler, amaçlar ve teknikler çerçevesinde, çalışılması; çağdaş mimarinin gelişimi.
ARCH 201 Mimari Tasarım I (2-6)8
Mimari tasarım elemanlarının tanımlanması; bir projenin biçimsel, fonksiyonel ve yapısal açıdan mekânsal ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak tasarlanması. Önkoşul: ARCH 102. mimarlık  ,mimarlık puanları  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık sıralama  ,mimarlık bölümleri  ,mimarlık bölümü olan üniversiteler  ,mimarlık dersleri  ,mimarlık dergisi  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık fakültesi  ,mimarlık görevleri  ,mimarlık geleceği  ,mimarlık liseleri  ,mimarlık liseleri puanları  ,mimarlık lisans dersleri  ,mimarlık nedir  ,mimarlık nasıl olunur  ,mimarlık yüksek lisans  ,mimarlık yetenek sınavı  ,mimarlık yarışmaları,bitirme tezi,tez proje,ödev ,özel ders
ARCH 202 Mimari Tasarım II (2-6)8
Mimari tasarım elemanlarının tanımlanması.; bir projenin biçimsel, işlevsel ve yapısal açıdan mekânsal ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak tasarlanması. Önkoşul: ARCH 201. mimarlık  ,mimarlık puanları  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık sıralama  ,mimarlık bölümleri  ,mimarlık bölümü olan üniversiteler  ,mimarlık dersleri  ,mimarlık dergisi  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık fakültesi  ,mimarlık görevleri  ,mimarlık geleceği  ,mimarlık liseleri  ,mimarlık liseleri puanları  ,mimarlık lisans dersleri  ,mimarlık nedir  ,mimarlık nasıl olunur  ,mimarlık yüksek lisans  ,mimarlık yetenek sınavı  ,mimarlık yarışmaları,bitirme tezi,tez proje,ödev ,özel ders
ARCH 231 Yapı Bilimi ve Teknolojisi I (2-4)6
Yapı elemanları, kâgir ve ahşap yapılar, betonarme, alçıpan ve betonarme sistem birleşenleri ve temeller.
ARCH 232 Yapı Bilimi ve Teknolojisi II (2-4)6
Döşemeler (zemin döşemeleri, betonarme döşemeler, ahşap döşemeler); duvarlar (duvarlar, açıklıklar, ıslak hacimler); çatılar ve tavanlar (oturtma çatılar, nem ve ısı yalıtımlı asma çatılar, düz ve eğik çatılar); merdiven tasarımı ve dengelemesi; kapı ve pencere doğramaları için detay çözümleri. Zayıf Önkoşul: ARCH 231. mimarlık  ,mimarlık puanları  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık sıralama  ,mimarlık bölümleri  ,mimarlık bölümü olan üniversiteler  ,mimarlık dersleri  ,mimarlık dergisi  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık fakültesi  ,mimarlık görevleri  ,mimarlık geleceği  ,mimarlık liseleri  ,mimarlık liseleri puanları  ,mimarlık lisans dersleri  ,mimarlık nedir  ,mimarlık nasıl olunur  ,mimarlık yüksek lisans  ,mimarlık yetenek sınavı  ,mimarlık yarışmaları,bitirme tezi,tez proje,ödev ,özel ders
ARCH 233 Statik ve Mukavemet (3-0)4
Mekanik ilkelerine giriş; eşdeğer güç sistemleri, güç diyagramları; basit düzlem yapılarının analizi; kirişlerde ve makaslarda içsel güç, kesme kuvveti, eğilme momenti ve aksiyal güç diyagramları; kesitlerin ataletinin ağırlık merkezi ve momentleri; baskı ve sünme kavramlarına giriş; denge, karşılaştırma ve oluşturma ilişkileri; eğilme ve kesme baskıları; kolon ve kirişlerde eğilme; burulma. mimarlık  ,mimarlık puanları  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık sıralama  ,mimarlık bölümleri  ,mimarlık bölümü olan üniversiteler  ,mimarlık dersleri  ,mimarlık dergisi  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık fakültesi  ,mimarlık görevleri  ,mimarlık geleceği  ,mimarlık liseleri  ,mimarlık liseleri puanları  ,mimarlık lisans dersleri  ,mimarlık nedir  ,mimarlık nasıl olunur  ,mimarlık yüksek lisans  ,mimarlık yetenek sınavı  ,mimarlık yarışmaları,bitirme tezi,tez proje,ödev ,özel ders
ARCH 234 Yapı Statiği ve Çelik Yapılar (3-0)4
Kolonlar, sürekli kirişler, makaslar, kafesler, kemerler, eğri kirişler, düzlemler ve kabukların analizi; çelik yapılar: malzeme özellikleri, birleşimler, birleştirici araçlar, itme ve çekme boruları; burkulma hesaplamaları. Zayıf Önkoşul: ARCH 233. mimarlık  ,mimarlık puanları  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık sıralama  ,mimarlık bölümleri  ,mimarlık bölümü olan üniversiteler  ,mimarlık dersleri  ,mimarlık dergisi  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık fakültesi  ,mimarlık görevleri  ,mimarlık geleceği  ,mimarlık liseleri  ,mimarlık liseleri puanları  ,mimarlık lisans dersleri  ,mimarlık nedir  ,mimarlık nasıl olunur  ,mimarlık yüksek lisans  ,mimarlık yetenek sınavı  ,mimarlık yarışmaları,bitirme tezi,tez proje,ödev ,özel ders
ARCH 241 Mimarlık Tarihi I (3-0)4
Tarih öncesi, Mısır, Mezopotamya, Girit, Miken ve Erken Anadolu Uygarlıkları; Klasik Dönem (Yunan ve Roma); geleneksel strüktürler; Erken Hıristiyanlık ve Bizans Dönemleri Geç Hıristiyanlık Dönemi (Roman ve Gotik) Osmanlı Mimarisi Rönesans ve Barok Dönemleri (ve Türk Barok). mimarlık  ,mimarlık puanları  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık sıralama  ,mimarlık bölümleri  ,mimarlık bölümü olan üniversiteler  ,mimarlık dersleri  ,mimarlık dergisi  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık fakültesi  ,mimarlık görevleri  ,mimarlık geleceği  ,mimarlık liseleri  ,mimarlık liseleri puanları  ,mimarlık lisans dersleri  ,mimarlık nedir  ,mimarlık nasıl olunur  ,mimarlık yüksek lisans  ,mimarlık yetenek sınavı  ,mimarlık yarışmaları,bitirme tezi,tez proje,ödev ,özel ders
ARCH 242 Mimarlık Tarihi II (3-0)4
19. yüzyıl mimarlığı; mimarlıkta erken 20. yüzyıl gelişmeleri; 20. yüzyıl Rasyonalizmi; 20. yüzyıl mimarlığının öncüleri; modern dönem; geç modern dönem; post-modern dönem; de-konstrüktivizm. mimarlık  ,mimarlık puanları  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık sıralama  ,mimarlık bölümleri  ,mimarlık bölümü olan üniversiteler  ,mimarlık dersleri  ,mimarlık dergisi  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık fakültesi  ,mimarlık görevleri  ,mimarlık geleceği  ,mimarlık liseleri  ,mimarlık liseleri puanları  ,mimarlık lisans dersleri  ,mimarlık nedir  ,mimarlık nasıl olunur  ,mimarlık yüksek lisans  ,mimarlık yetenek sınavı  ,mimarlık yarışmaları,bitirme tezi,tez proje,ödev ,özel ders
ARCH 244 İnsan, Mekân ve Çevre (3-0)4
Doğal ve yapılı çevrelerin tanımı ve ilişkileri; insan davranışları ve ihtiyaçları; mekânı oluşturan fiziksel eleman, ölçek ve oranlarının çalışılması; mekânsal algı ve mekân devinimi; mekân/yer ve mekân/zaman ilişkileri üzerinden tarihsel ve çağdaş söylemlere giriş.
ARCH 282 Dijital Çizim ve Sunum Teknikleri mimarlık  ,mimarlık puanları  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık sıralama  ,mimarlık bölümleri  ,mimarlık bölümü olan üniversiteler  ,mimarlık dersleri  ,mimarlık dergisi  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık fakültesi  ,mimarlık görevleri  ,mimarlık geleceği  ,mimarlık liseleri  ,mimarlık liseleri puanları  ,mimarlık lisans dersleri  ,mimarlık nedir  ,mimarlık nasıl olunur  ,mimarlık yüksek lisans  ,mimarlık yetenek sınavı  ,mimarlık yarışmaları,bitirme tezi,tez proje,ödev ,özel ders (2-2)4
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin mimari tasarım süreçlerinde ve mimarlık eğitiminde kullanımından doğan imkânlar; dijital çizim ve sunum teknikleri ve iki ve üç boyutlu çizimler için karışık kullanımları; bilgisayar destekli tasarıma güncel yaklaşımlar ve mimarideki yansımaları – modelleme ve animasyon.
ARCH 284 Sayısal Tasarıma Giriş (2-2)4
Bilgisayar destekli tasarım ve üretim araçları, sayısal ortamlar ile mimari tasarım sürecinin ilişkisi; form ve fonksiyon tasarım ve üretim yöntemlerine giriş. mimarlık  ,mimarlık puanları  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık sıralama  ,mimarlık bölümleri  ,mimarlık bölümü olan üniversiteler  ,mimarlık dersleri  ,mimarlık dergisi  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık fakültesi  ,mimarlık görevleri  ,mimarlık geleceği  ,mimarlık liseleri  ,mimarlık liseleri puanları  ,mimarlık lisans dersleri  ,mimarlık nedir  ,mimarlık nasıl olunur  ,mimarlık yüksek lisans  ,mimarlık yetenek sınavı  ,mimarlık yarışmaları,bitirme tezi,tez proje,ödev ,özel ders
ARCH 299 Yaz Stajı I (0-0)5
Birinci yaz stajının bir şantiyede yapılması beklenir. İnşaat süreçlerini ve usullerini gözlemleyerek ve bunlara katılarak, şantiye ortamında deneyim kazanma. mimarlık  ,mimarlık puanları  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık sıralama  ,mimarlık bölümleri  ,mimarlık bölümü olan üniversiteler  ,mimarlık dersleri  ,mimarlık dergisi  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık fakültesi  ,mimarlık görevleri  ,mimarlık geleceği  ,mimarlık liseleri  ,mimarlık liseleri puanları  ,mimarlık lisans dersleri  ,mimarlık nedir  ,mimarlık nasıl olunur  ,mimarlık yüksek lisans  ,mimarlık yetenek sınavı  ,mimarlık yarışmaları,bitirme tezi,tez proje,ödev ,özel ders
ARCH 301 Mimari Tasarım III (2-6)8
Tarihi kentsel bağlamları ve çok boyutlu çevresel koşulları dikkate alan bina tasarımı; yerleşim-barınma ilişkilerinin, fonksiyonel karmaşıklık ve mekânsal çeşitlilik gösteren binaların analizi ve tasarımı; taşıyıcı sistemlerin arkitektonik yorumlarının analizi ve taşıyıcı sistem tasarımı,; mekân/taşıyıcı sistem ilişkilerinin, ısıl performansların, iklimsel ve akustik kontrol ve kullanıcı ihtiyaçlarının araştırması. Önkoşul: ARCH 202. mimarlık  ,mimarlık puanları  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık sıralama  ,mimarlık bölümleri  ,mimarlık bölümü olan üniversiteler  ,mimarlık dersleri  ,mimarlık dergisi  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık fakültesi  ,mimarlık görevleri  ,mimarlık geleceği  ,mimarlık liseleri  ,mimarlık liseleri puanları  ,mimarlık lisans dersleri  ,mimarlık nedir  ,mimarlık nasıl olunur  ,mimarlık yüksek lisans  ,mimarlık yetenek sınavı  ,mimarlık yarışmaları,bitirme tezi,tez proje,ödev ,özel ders
ARCH 302 Mimari Tasarım IV (2-6)8
İşlevsel analiz ve mekânsal planlama; bağlamsal koşullar ve kentsel tasarım unsurları; kamusal, yarı-kamusal ve özel alanlar arasındaki ilişkiler; özelleşmiş program elemanları ve mekânsal yapılanışları (konferans salonları, ofisler, kütüphaneler, hastaneler, v.b.); tekrar eden birimler, dolaşım örüntüleri, yapı sistemleri bütünlüğü, ulaşılabilirlik ve ergonomi konularını kapsayan yapısal çözümlemeler. Önkoşul: ARCH 301.
ARCH 322 Mimari Modelleme (2-2)4
Geleneksel ve Çağdaş mimari temsiliyet biçimi olarak model; kavramsal olarak mimari model; model yapım teknikleri ve malzemeleri.
ARCH 331 Yapı Bilimi ve Teknolojisi III (2-2)5
Kaplama malzemeleri, dış ve iç mekânlar, yatay ve düşey yüzeyler; döşemelerde, pencere ve kapılarda ısı ve ses yalıtımı; iç mekân bölme duvar sistemleri, bölme duvarlar, alçıpan duvarlar, prefabrike modüler paneller; perde duvar, asma tavanlar; şömine, baca, tenekecilik işleri, genleşme çözümlemeleri; açık mekân elemanları ve çözümlemeleri; banyolar ve mutfaklar için zemin kaplama malzemeleri, aksesuarlar, uygulama, dolaplar ve üniteler. Zayıf Önkoşul: ARCH 232.
ARCH 332 Yapı Uygulama Projesi (2-3)5
Verilen bir mimari projelerin yapı uygulama çizimlerinin oluşturulması –avan proje, yapı uygulama projesi ve tünel kalıp planları; projenin farklı aşamalarına dair mimari çizimlerin hazırlanması. Önkoşul: ARCH 331.
ARCH 333 Betonarme mimarlık  ,mimarlık puanları  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık sıralama  ,mimarlık bölümleri  ,mimarlık bölümü olan üniversiteler  ,mimarlık dersleri  ,mimarlık dergisi  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık fakültesi  ,mimarlık görevleri  ,mimarlık geleceği  ,mimarlık liseleri  ,mimarlık liseleri puanları  ,mimarlık lisans dersleri  ,mimarlık nedir  ,mimarlık nasıl olunur  ,mimarlık yüksek lisans  ,mimarlık yetenek sınavı  ,mimarlık yarışmaları,bitirme tezi,tez proje,ödev ,özel ders (4-0)4
Kiriş ve kolonların analizi ve tasarımı; tek yönlü ve çift yönlü plaklar, kiriş döşemeler, basit levhalar, kaset döşemeler; aşırı yüklemelere dair takribi yapısal analiz yöntemleri; betonarme eleman detayları; depreme dayanıklı yapı tasarımına giriş. Zayıf Önkoşul: ARCH 234.
ARCH 335 Yapılarda Çevresel Sistemler I (2-0)2
Isı transferi, ısı yalıtımı, yapı malzemelerinin ısıl özellikleri ve yapıların ısı performansları, nem ve yoğuşma öngörüleri, ısıl konfor, rüzgâr hareketleri; farklı iklimsel bölgelerde etkili olan iklim ve iklimle ilgili unsurlar; güneş sistemleri, güneş diyagramları, gölgeleme etkileri, pasif güneş ısıtmalı ve soğutmalı binalar; mimaride günışığı ve yapay aydınlatma ve renk; mimaride akustik; binalarda yangından korunma, tasarımda pasif yaklaşımlar; yeşil bina tasarımı ve yönetimi, yeşil bina puanlandırma sistemleri.mimarlık  ,mimarlık puanları  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık sıralama  ,mimarlık bölümleri  ,mimarlık bölümü olan üniversiteler  ,mimarlık dersleri  ,mimarlık dergisi  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık fakültesi  ,mimarlık görevleri  ,mimarlık geleceği  ,mimarlık liseleri  ,mimarlık liseleri puanları  ,mimarlık lisans dersleri  ,mimarlık nedir  ,mimarlık nasıl olunur  ,mimarlık yüksek lisans  ,mimarlık yetenek sınavı  ,mimarlık yarışmaları,bitirme tezi,tez proje,ödev ,özel ders
ARCH 336 Yapılarda Çevresel Sistemler II (2-0)2
Su kaynakları, bina yerleşimi ve donanımları, basınç gereksinimleri ve bölgeleme, aktif yangın mücadelesi, atık su tasarrufu, bina tesisatı, dikey ulaşım, donanım, aktif ısıtma ve soğutma sistemleri, su ısıtması konularını kapsayan sıhhi tesisat servisleri.
ARCH 351 Şehir Planlama ve Kentsel Tasarım İlkeleri mimarlık  ,mimarlık puanları  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık sıralama  ,mimarlık bölümleri  ,mimarlık bölümü olan üniversiteler  ,mimarlık dersleri  ,mimarlık dergisi  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık fakültesi  ,mimarlık görevleri  ,mimarlık geleceği  ,mimarlık liseleri  ,mimarlık liseleri puanları  ,mimarlık lisans dersleri  ,mimarlık nedir  ,mimarlık nasıl olunur  ,mimarlık yüksek lisans  ,mimarlık yetenek sınavı  ,mimarlık yarışmaları,bitirme tezi,tez proje,ödev ,özel ders (3-0)3
Kentin, gelişiminin ve aktiviteleri, işlevleri, hareket kanalları ve ilgili fiziksel biçimleri kapsayan, bileşenlerinin tanımı ve değerlendirilmesi; şehir planlama ve kentsel tasarımın tarihsel arka planı, arazi kullanım planı, ulaşım planlaması, farklı ölçeklerde planlama, kentin görsel analizi ve yönetsel özellikleri.
ARCH 362 Peyzaj Tasarımı mimarlık  ,mimarlık puanları  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık sıralama  ,mimarlık bölümleri  ,mimarlık bölümü olan üniversiteler  ,mimarlık dersleri  ,mimarlık dergisi  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık fakültesi  ,mimarlık görevleri  ,mimarlık geleceği  ,mimarlık liseleri  ,mimarlık liseleri puanları  ,mimarlık lisans dersleri  ,mimarlık nedir  ,mimarlık nasıl olunur  ,mimarlık yüksek lisans  ,mimarlık yetenek sınavı  ,mimarlık yarışmaları,bitirme tezi,tez proje,ödev ,özel ders (2-3)6
Tarihsel ve çağdaş peyzaj kuramları; peyzaj tasarımıyla ilgili malzeme, teknik, ekim konularına giriş; kapsam ve karmaşıklığı kısıtlı örnek olaylar aracılığıyla gerçek peyzaj tasarımı problemlerine giriş; peyzajın temsili konusuna giriş; peyzaj tasarımı ilkelerinin, geleneksel ve dijital tasarım ve görselleştirme araçları kullanılarak, küçük ölçekli alan-planlama projelerinde uygulanması.
ARCH 372 Tarihi Alanların ve Yapıların Korunması mimarlık  ,mimarlık puanları  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık sıralama  ,mimarlık bölümleri  ,mimarlık bölümü olan üniversiteler  ,mimarlık dersleri  ,mimarlık dergisi  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık fakültesi  ,mimarlık görevleri  ,mimarlık geleceği  ,mimarlık liseleri  ,mimarlık liseleri puanları  ,mimarlık lisans dersleri  ,mimarlık nedir  ,mimarlık nasıl olunur  ,mimarlık yüksek lisans  ,mimarlık yetenek sınavı  ,mimarlık yarışmaları,bitirme tezi,tez proje,ödev ,özel ders (3-0)3
Farklı ülkelerdeki koruma ve restorasyon yaklaşımlarının tarihsel arka planına dair tartışma ve değerlendirme; tarihsel ve çağdaş perspektiflerde koruma ve restorasyona kuramsal yaklaşımlar konusunda tartışma ve değerlendirme.
ARCH 382 Mimarlık ve Sayısal Tasarım mimarlık  ,mimarlık puanları  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık sıralama  ,mimarlık bölümleri  ,mimarlık bölümü olan üniversiteler  ,mimarlık dersleri  ,mimarlık dergisi  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık fakültesi  ,mimarlık görevleri  ,mimarlık geleceği  ,mimarlık liseleri  ,mimarlık liseleri puanları  ,mimarlık lisans dersleri  ,mimarlık nedir  ,mimarlık nasıl olunur  ,mimarlık yüksek lisans  ,mimarlık yetenek sınavı  ,mimarlık yarışmaları,bitirme tezi,tez proje,ödev ,özel ders (2-3)5
Bilgisayar destekli mimari tasarım, yaratıcı ve üretken tasarım yöntemleri ve form, biçim üretimi.
ARCH 399 Yaz Stajı II (0-0)5
İkinci yaz stajının mimari bir büroda yapılması beklenir. Proje geliştirme ve sunum hazırlama süreçlerini ve çeşitli ofis usullerini gözlemleyerek ve bunlara katılarak, mimari ofis alanında deneyim kazanma.
ARCH 401 Mimari Tasarım V mimarlık  ,mimarlık puanları  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık sıralama  ,mimarlık bölümleri  ,mimarlık bölümü olan üniversiteler  ,mimarlık dersleri  ,mimarlık dergisi  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık fakültesi  ,mimarlık görevleri  ,mimarlık geleceği  ,mimarlık liseleri  ,mimarlık liseleri puanları  ,mimarlık lisans dersleri  ,mimarlık nedir  ,mimarlık nasıl olunur  ,mimarlık yüksek lisans  ,mimarlık yetenek sınavı  ,mimarlık yarışmaları,bitirme tezi,tez proje,ödev ,özel ders (2-6)8
Çok-fonksiyonlu kentsel bağlamlar ve karmaşık yapı organizasyonları unsurlarını dikkate alan ileri düzey mimari tasarım problemleri; ileri düzey sayısal tasarım yöntemlerinin kullanımı -tasarım ve sunuma dair yöntemler. Önkoşul: ARCH 302.
ARCH 402 Mimari Tasarım VI (2-6)8
Yapılı çevrenin oluşmasını etkileyen mimari tasarım kuram ve pratiklerini bütünleştiren ileri düzey çalışmalar; tasarımcıların doğasını ve ilgi alanlarını yansıtan bireyselleşmiş veri toplama, analiz etme ve bina programlama süreçleri; yapıların detaylandırma ve inşası hakkındaki bilgiyi tasarım sürecinin bütününe uygulama. Önkoşul: ARCH 401.
ARCH 412 Mimari Portfolyo Tasarımı (2-3)6
Mimari temsil biçimleri ve portfolyo tasarım yöntemleri; model fotoğraflama teknikleri, sayfa biçimlendirme ve grafik tasarım yöntemleri.
ARCH 431 Çağdaş Türk Mimarisi mimarlık  ,mimarlık puanları  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık sıralama  ,mimarlık bölümleri  ,mimarlık bölümü olan üniversiteler  ,mimarlık dersleri  ,mimarlık dergisi  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık fakültesi  ,mimarlık görevleri  ,mimarlık geleceği  ,mimarlık liseleri  ,mimarlık liseleri puanları  ,mimarlık lisans dersleri  ,mimarlık nedir  ,mimarlık nasıl olunur  ,mimarlık yüksek lisans  ,mimarlık yetenek sınavı  ,mimarlık yarışmaları,bitirme tezi,tez proje,ödev ,özel ders (4-0)5
Cumhuriyet dönemi Türk mimarisi, birinci ulusal mimarlık akımı ve ikinci ulusal mimarlık akımı; Avrupalı mimarların Türk mimarisi üzerindeki etkisi; uluslararası stilin yükselişi; önde gelen modern Türk mimarların tasarım felsefeleri.
ARCH 434 Yapı Projesi Yönetimi (2-3)6
İnsan kaynakları-donanım-malzeme perspektifleri ışığında, yapı projesi yönetimiyle ilgili kuramsal temeller ve ilgili teknik ve örgütsel modeller.
ARCH 441 Çevresel Estetik (4-0)5
Doğal ve yapılı çevre estetiğine giriş; çevresel estetik olgusunun tarihsel kökeni ve çevresel etik olgusuyla ilişkisi üzerine tartışmalar; estetik kuramı bağlamında çevresel estetik olgusuna felsefi bir yaklaşım; dünya örnekleri ve uygulamaları üzerinden çevrenin estetik algısına dair inceleme ve tartışmalar; estetik olgusu ve mimari tasarım ilişkisi üzerine tartışmalar; biçimsel, şematik ve simgesel estetik sorunlar; kent imgeleri. mimarlık  ,mimarlık puanları  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık sıralama  ,mimarlık bölümleri  ,mimarlık bölümü olan üniversiteler  ,mimarlık dersleri  ,mimarlık dergisi  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık fakültesi  ,mimarlık görevleri  ,mimarlık geleceği  ,mimarlık liseleri  ,mimarlık liseleri puanları  ,mimarlık lisans dersleri  ,mimarlık nedir  ,mimarlık nasıl olunur  ,mimarlık yüksek lisans  ,mimarlık yetenek sınavı  ,mimarlık yarışmaları,bitirme tezi,tez proje,ödev ,özel ders
ARCH 443 Sinematik Mimarlık (4-0)5
Mimarlık ve sinema ilişkisi ve sinemanın bir temsiliyet aracı olarak gelişimi; mimarlığın mekân, hareket ve zaman kavramları bağlamında, örnekler üzerinden, sinemadaki temsili; kadraj, süreklilik, montaj ve kurgu olgularını kapsayan film türü özellikleri ve sinematografik teknikler çerçevesinde erken modern, modern, post modern ve fütüristik yaklaşımların analizi.
ARCH 445 Mimarlıkta Felsefi Tartışmalar mimarlık  ,mimarlık puanları  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık sıralama  ,mimarlık bölümleri  ,mimarlık bölümü olan üniversiteler  ,mimarlık dersleri  ,mimarlık dergisi  ,mimarlık fakülteleri  ,mimarlık fakültesi  ,mimarlık görevleri  ,mimarlık geleceği  ,mimarlık liseleri  ,mimarlık liseleri puanları  ,mimarlık lisans dersleri  ,mimarlık nedir  ,mimarlık nasıl olunur  ,mimarlık yüksek lisans  ,mimarlık yetenek sınavı  ,mimarlık yarışmaları,bitirme tezi,tez proje,ödev ,özel ders (4-0)5
2 Mimarlık düşüncesi ve uygulamalarını etkileyen felsefi yaklaşımlar (Pozitivizm, Fenomenoloji, Hermeneutik, Yapısalcılık); epistemoloji, etik ve estetik tartışmaları.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031