Ödev Yapma Siteleri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Uluslararası İlişkiler Bölümü

1. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Kredi Toplam Kredi Zorunlu/Seçmeli Dönem
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 

,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez mer,

2+0+0 2 Zorunlu 1
P101 Siyaset Bilimine Giriş

,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez mer,

3+0+0 3 Zorunlu 1
P121 Sosyolojiye Giriş 3+0+0 3 Zorunlu 1
R123 Türkçe I

,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez mer,

2+0+0 2 Zorunlu 1
R143 Siyasal Tarih I 3+0+0 3 Zorunlu 1
R161 Anayasa Hukukunun Genel Esasları 3+0+0 3 Zorunlu 1
R181 İktisada Giriş 3+0+0 3 Zorunlu 1
R185 Medeni Hukuk 3+0+0 3 Zorunlu 1
R187 Metodoloji

 

,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez mer,

2+0+0 2 Zorunlu 1
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 2 Zorunlu 2
P102 Siyaset Bilimi 3+0+0 3 Zorunlu 2
P122 Siyaset Sosyolojisi

 

,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez mer,

3+0+0 3 Zorunlu 2
P124 Türkçe II 2+0+0 2 Zorunlu 2
P144 Siyasal Tarih II 3+0+0 3 Zorunlu 2
P162 Türk Anayasa Hukuku 3+0+0 3 Zorunlu 2
P182 Makroekonomi 

,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez mer,

3+0+0 3 Zorunlu 2
P186 Borçlar Hukuku 3+0+0 3 Zorunlu 2
P188 Metodoloji 

 

,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez mer,

2+0+0 2 Zorunlu 2
2. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Kredi Toplam Kredi Zorunlu/Seçmeli Dönem
P201 Siyasal Düşünceler Tarihi I 3+0+0 3 Zorunlu 1
R225 Uluslararası Hukuk I 

 

,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez mer,

3+0+0 3 Zorunlu 1
R243 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 2+0+0 2 Zorunlu 1
R247 Sosyal Bilimlerde İstatistik Yöntemleri 2+0+0 2 Zorunlu 1
R261 İdare Hukuku I

 

,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez mer,

3+0+0 3 Zorunlu 1
R285 Uluslararası İktisat Teorileri 3+0+0 3 Zorunlu 1
ECON282 Büyüme ve Kalkınma 3+0+0 3 Zorunlu 2
P202 Siyasal Düşünceler Tarihi II 3+0+0 3 Zorunlu 2
R204 Uluslararası İlişkilere Giriş

,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez mer,

2+0+0 2 Zorunlu 2
R206 Türk Siyasal Yaşamı 3+0+0 3 Zorunlu 2
R226 Uluslararası Hukuk II 3+0+0 3 Zorunlu 2
R262 İdare Hukuku II

,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez mer,

3+0+0 3 Zorunlu 2
3. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Kredi Toplam Kredi Zorunlu/Seçmeli Dönem
ECON231 Türkiye Ekonomisi 3+0+0 3 Zorunlu 1
R301 Uluslararası Politika I

,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez mer,

3+0+0 3 Zorunlu 1
R335 AB Kurumları Hukuku 3+0+0 3 Seçmeli 1
R337 Avrupa Birliği Ekonomisi 3+0+0 3 Seçmeli 1
R351 Bütünleşme Hareketleri

,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez mer,

3+0+0 3 Seçmeli 1
R375 Uluslararası Özel Hukuk 3+0+0 3 Seçmeli 1
R399 Türkiye Türk Dünyası İlişkileri 3+0+0 3 Seçmeli 1
RI310 Kimlik, Kültür ve İktidar 3+0+0 3 Seçmeli 1
RI311 Uluslararası Çevre Politikaları

,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez mer,

3+0+0 3 Seçmeli 1
SC106 Arap Dünyasının Sosyo-Politik Analizi 3+0+0 3 Seçmeli 1
RI300 Uluslararası İlişkiler Kuramları 3+0+0 3 Zorunlu 2
R304 Uluslararası İktisadi Sistemler 3+0+0 3 Zorunlu 2
G384 Uluslararası Proje Yönetimi

,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez mer,

3+0+0 3 Seçmeli 2
R316 Uluslararası Örgütler 3+0+0 3 Seçmeli 2
R374 BDT ve Rus Dış Politikası 3+0+0 3 Seçmeli 2
RI312 AB Türkiye İlişkileri

,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez mer,

3+0+0 3 Seçmeli 2
SC122 Jeopolitika ve Çağdaş Uluslararası Sistem 3+0+0 3 Seçmeli 2
4. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Kredi Toplam Kredi Zorunlu/Seçmeli Dönem
R400 Bitirme Ödevi 6+0+0 6 Zorunlu Senelik
R407 Türk Dış Politikası

,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez mer,

3+0+0 3 Zorunlu 1
R403 Küreselleşme ve Sorunları 3+0+0 3 Zorunlu 1
SC0010 Avrupa’da Ekonomik ve Sosyal Bütünleşme 3+0+0 3 Zorunlu 1
SC0013 Avrupa Birliği Politikası

 

,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez mer,

3+0+0 3 Zorunlu 1
RI417 Afrika ve En Az Gelişmiş Ülkeler 3+0+0 3 Seçmeli 1
R435 Avrupa’da Kümlik ve Kültür Politikaları 3+0+0 3 Seçmeli 1
R457 Ekonomi Diplomasisi

,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez mer,

3+0+0 3 Seçmeli 1
R473 ABD Dış Politikası 3+0+0 3 Seçmeli 1
RI313 Doğu Avrupa ve Balkan Politikaları 3+0+0 3 Seçmeli 1
SC0011 Belçika’nın Dış Politikası

,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez mer,

3+0+0 3 Seçmeli 1
SC0012 Orta ve Doğu Avrupa’nın Siyasal Analizi 3+0+0 3 Seçmeli 1
R408 Türk Dış Politikasının Güncel Sorunları 3+0+0 3 Zorunlu 2
R406 Uluslararası Güncel Sorunlar 3+0+0 3 Zorunlu 2
RI414 Uluslararası Göç 3+0+0 3 Seçmeli 2
RI416 Fransa ve Avrupa Birliği

,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez mer,

3+0+0 3 Seçmeli 2
R456 İnsan Haklarının Uluslararası Planda Korunması 3+0+0 3 Seçmeli 2
R476 Latin Amerika’da Siyasi ve Ekonomik Dinamikler 3+0+0 3 Seçmeli 2
R478 Ortadoğu Politikaları

,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez mer,

3+0+0 3 Seçmeli 2

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031