Okul Öncesi Öğretmenliği bitirme tezi yap

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI LİSANS PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

 

I. YARIYIL

141101- Okul Öncesi Eğitime Giriş (3-0-3)  bitirme tezi kapağı örneği, bitirme tezi kuralları, bitirme tezi kaynakça örneği, bitirme tezi kapakları, bitirme tezi kaynakça örnekleri, ilgi üniversitesi itirme tezi link, lisans itirme tezi, lisans itirme tezi örnekleri, lisans itirme tezi örneği, lisans itirme tezi yazım kuralları, lojistik itirme tezi, örnek lisans itirme tezi, lisans itirme tezi nasıl yazılır, alcatel-lucent itirme tezi, yüksek lisans itirme tezi, endüstri mühendisliği itirme tezi konuları, çevre mühendisliği itirme tezi, gıda mühendisliği itirme tezi, bitirme tezi bilgisayar mühendisliği, makina mühendisliği itirme tezi, makine mühendisliği itirme tezi, kimya mühendisliği itirme tezi, çevre mühendisliği itirme tezi konuları, inşaat mühendisliği itirme tezi, ilgisayar mühendisliği itirme tezi örne

Erken çocukluk kavramı, Türkiye’de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı, ilkeleri, önemi ve yararları, okul öncesi eğitime temel olan görüşler ve okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi, dünyada ve Türkiye’de okul öncesi eğitimin bugünkü durumu, okul öncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri, okul öncesi öğretmeninin özellikleri, okul öncesi eğitim kurumlarının çeşitleri (anaokulu, kreş vb.), okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel, sosyal ve eğitsel ortam özellikleri, okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.

141102- İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi (3-0-3)

İnsan vücudu ve işleyişi hakkında temel bilgiler, merkezi ve periferik sinir sistemi, hareket sistemi, duyu organları, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, solunum sistemi, boşaltım sistemi, endokrin sistem, üreme sistemi, bu sistemlerin geliştirilmesinin 0-6 yaş dönemindeki önemi.

141111- Psikoloji (2-0-2)  bitirme tezi kapağı örneği, bitirme tezi kuralları, bitirme tezi kaynakça örneği, bitirme tezi kapakları, bitirme tezi kaynakça örnekleri, bilgi üniversitesi bitirme tezi link, lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi örnekleri, lisans bitirme tezi örneği, lisans bitirme tezi yazım kuralları, lojistik bitirme tezi, örnek lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi nasıl yazılır, alcatel-lucent bitirme tezi, yüksek lisans bitirme tezi, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, çevre mühendisliği bitirme tezi, gıda mühendisliği bitirme tezi, bitirme tezi bilgisayar mühendisliği, makina mühendisliği bitirme tezi, makine mühendisliği bitirme tezi, kimya mühendisliği bitirme tezi, çevre mühendisliği bitirme tezi konuları, inşaat mühendisliği bitirme tezi, bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örne

Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışçı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.), psikolojinin biyolojik temelleri, zeka ve kuramları, duyum ve algılama, bellek, kişilik ve kuramları, normal dışı davranışlar, güdülenme, heyecan, savunma mekanizmaları.

141221- Türkçe I:Yazılı Anlatım (2-0-2) bitirme tezi kapağı örneği, bitirme tezi kuralları, bitirme tezi kaynakça örneği, bitirme tezi kapakları, bitirme tezi kaynakça örnekleri, bilgi üniversitesi bitirme tezi link, lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi örnekleri, lisans bitirme tezi örneği, lisans bitirme tezi yazım kuralları, lojistik bitirme tezi, örnek lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi nasıl yazılır, alcatel-lucent bitirme tezi, yüksek lisans bitirme tezi, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, çevre mühendisliği bitirme tezi, gıda mühendisliği bitirme tezi, bitirme tezi bilgisayar mühendisliği, makina mühendisliği bitirme tezi, makine mühendisliği bitirme tezi, kimya mühendisliği bitirme tezi, çevre mühendisliği bitirme tezi konuları, inşaat mühendisliği bitirme tezi, bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örne

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

141211- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2) bitirme tezi kapağı örneği, bitirme tezi kuralları, bitirme tezi kaynakça örneği, bitirme tezi kapakları, bitirme tezi kaynakça örnekleri, bilgi üniversitesi bitirme tezi link, lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi örnekleri, lisans bitirme tezi örneği, lisans bitirme tezi yazım kuralları, lojistik bitirme tezi, örnek lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi nasıl yazılır, alcatel-lucent bitirme tezi, yüksek lisans bitirme tezi, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, çevre mühendisliği bitirme tezi, gıda mühendisliği bitirme tezi, bitirme tezi bilgisayar mühendisliği, makina mühendisliği bitirme tezi, makine mühendisliği bitirme tezi, kimya mühendisliği bitirme tezi, çevre mühendisliği bitirme tezi konuları, inşaat mühendisliği bitirme tezi, bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örne

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

141241- Bilgisayar I (2-2-3) bitirme tezi kapağı örneği, bitirme tezi kuralları, bitirme tezi kaynakça örneği, bitirme tezi kapakları, bitirme tezi kaynakça örnekleri, bilgi üniversitesi bitirme tezi link, lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi örnekleri, lisans bitirme tezi örneği, lisans bitirme tezi yazım kuralları, lojistik bitirme tezi, örnek lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi nasıl yazılır, alcatel-lucent bitirme tezi, yüksek lisans bitirme tezi, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, çevre mühendisliği bitirme tezi, gıda mühendisliği bitirme tezi, bitirme tezi bilgisayar mühendisliği, makina mühendisliği bitirme tezi, makine mühendisliği bitirme tezi, kimya mühendisliği bitirme tezi, çevre mühendisliği bitirme tezi konuları, inşaat mühendisliği bitirme tezi, bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örne

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde internet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

141231- Yabancı Dil I (3-0-3) bitirme tezi kapağı örneği, bitirme tezi kuralları, bitirme tezi kaynakça örneği, bitirme tezi kapakları, bitirme tezi kaynakça örnekleri, bilgi üniversitesi bitirme tezi link, lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi örnekleri, lisans bitirme tezi örneği, lisans bitirme tezi yazım kuralları, lojistik bitirme tezi, örnek lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi nasıl yazılır, alcatel-lucent bitirme tezi, yüksek lisans bitirme tezi, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, çevre mühendisliği bitirme tezi, gıda mühendisliği bitirme tezi, bitirme tezi bilgisayar mühendisliği, makina mühendisliği bitirme tezi, makine mühendisliği bitirme tezi, kimya mühendisliği bitirme tezi, çevre mühendisliği bitirme tezi konuları, inşaat mühendisliği bitirme tezi, bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örne

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

141311 Eğitim Bilimine Giriş (3-0-3) bitirme tezi kapağı örneği, bitirme tezi kuralları, bitirme tezi kaynakça örneği, bitirme tezi kapakları, bitirme tezi kaynakça örnekleri, bilgi üniversitesi bitirme tezi link, lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi örnekleri, lisans bitirme tezi örneği, lisans bitirme tezi yazım kuralları, lojistik bitirme tezi, örnek lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi nasıl yazılır, alcatel-lucent bitirme tezi, yüksek lisans bitirme tezi, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, çevre mühendisliği bitirme tezi, gıda mühendisliği bitirme tezi, bitirme tezi bilgisayar mühendisliği, makina mühendisliği bitirme tezi, makine mühendisliği bitirme tezi, kimya mühendisliği bitirme tezi, çevre mühendisliği bitirme tezi konuları, inşaat mühendisliği bitirme tezi, bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örne

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

II. YARIYIL

142102- Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım (3-0-3) bitirme tezi kapağı örneği, bitirme tezi kuralları, bitirme tezi kaynakça örneği, bitirme tezi kapakları, bitirme tezi kaynakça örnekleri, bilgi üniversitesi bitirme tezi link, lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi örnekleri, lisans bitirme tezi örneği, lisans bitirme tezi yazım kuralları, lojistik bitirme tezi, örnek lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi nasıl yazılır, alcatel-lucent bitirme tezi, yüksek lisans bitirme tezi, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, çevre mühendisliği bitirme tezi, gıda mühendisliği bitirme tezi, bitirme tezi bilgisayar mühendisliği, makina mühendisliği bitirme tezi, makine mühendisliği bitirme tezi, kimya mühendisliği bitirme tezi, çevre mühendisliği bitirme tezi konuları, inşaat mühendisliği bitirme tezi, bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örne

Anne-çocuk sağlığının tanımı, ülkemizde ve dünyada çocuk sağlığının durumu, hamileliğin oluşumu, anne karnında çocuk gelişimi, hamilelikte geçirilebilecek hastalık ve kazaların çocuğun gelişimine etkileri, 0-6 yaş çocuklarının fiziksel gelişimi (diş, boy, kilo) ve takibi, 0-6 yaş çocuklarında görülen çocuk hastalıkları (ishal ve solunum yolu enfeksiyonları, bağışıklama ve döküntülü hastalıklar, paraziter enfeksiyonlar vb.) ve korunma yöntemleri, aşılar, kadının yaşam dönemlerine göre sağlık sorunları, aile planlaması, kırık-çıkık, yanma, yaralanma, böcek sokması, zehirlenme, yabancı cisim yutma vb. durumlarda öğretmenin yapması gereken ilkyardım.

142221- Türkçe II:Sözlü Anlatım (2-0-2) bitirme tezi kapağı örneği, bitirme tezi kuralları, bitirme tezi kaynakça örneği, bitirme tezi kapakları, bitirme tezi kaynakça örnekleri, bilgi üniversitesi bitirme tezi link, lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi örnekleri, lisans bitirme tezi örneği, lisans bitirme tezi yazım kuralları, lojistik bitirme tezi, örnek lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi nasıl yazılır, alcatel-lucent bitirme tezi, yüksek lisans bitirme tezi, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, çevre mühendisliği bitirme tezi, gıda mühendisliği bitirme tezi, bitirme tezi bilgisayar mühendisliği, makina mühendisliği bitirme tezi, makine mühendisliği bitirme tezi, kimya mühendisliği bitirme tezi, çevre mühendisliği bitirme tezi konuları, inşaat mühendisliği bitirme tezi, bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örne

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

142211- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  (2-0-2) bitirme tezi kapağı örneği, bitirme tezi kuralları, bitirme tezi kaynakça örneği, bitirme tezi kapakları, bitirme tezi kaynakça örnekleri, bilgi üniversitesi bitirme tezi link, lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi örnekleri, lisans bitirme tezi örneği, lisans bitirme tezi yazım kuralları, lojistik bitirme tezi, örnek lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi nasıl yazılır, alcatel-lucent bitirme tezi, yüksek lisans bitirme tezi, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, çevre mühendisliği bitirme tezi, gıda mühendisliği bitirme tezi, bitirme tezi bilgisayar mühendisliği, makina mühendisliği bitirme tezi, makine mühendisliği bitirme tezi, kimya mühendisliği bitirme tezi, çevre mühendisliği bitirme tezi konuları, inşaat mühendisliği bitirme tezi, bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örne

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

142241- Bilgisayar II (2-2-3)

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

142231- Yabancı Dil II (3-0-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

142103- Eğitim Felsefesi* (2-0-2)

Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, varoluşçuluk, oluşturmacılık), eğitim felsefesi akımlarının Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemine etkileri, eğitim felsefesi ve çağdaş eğitim sistemleri.

142311- Eğitim Psikolojisi (3-0-3)

Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).

III. YARIYIL

143201- Anne-Çocuk Beslenmesi (2-0-2)

Beslenmenin tanımı, önemi, besin öğeleri, besinler, besinlerin besin değerleri yönünden zenginleştirilmesi, hamile ve süt veren kadının beslenmesi, kötü beslenmenin zararları, çocuklarda beslenme sorunları, 0-6 yaş çocuğu için uygun besinler, okul öncesi dönemi için  mönü oluşturma, besinlerin hazırlanmasında sağlık ve temizlik kuralları.

143202- Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I  (3-0-3)

0-8 yaşta bilişsel gelişim, bilişsel gelişim kavramları ve kuramları (Piaget, Vygotsky), dil gelişimi ile ilgili kavramlar, dili oluşturan sistemler, dilin nörolojik ve fizyolojik temelleri, 0-8 yaş çocuklarının dil gelişimi, dil gelişimini etkileyen olumlu ve olumsuz etkenler, dilin işlevi ve dil ile düşünce arasındaki ilişki, iki dillilik.

143203- Yaratıcılık ve Geliştirilmesi (2-2-3)

Yaratıcı düşünmenin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi, yaratıcı düşünmeyi açıklayan farklı kuramlar, yaratıcılık ve zeka ilişkisi, yaratıcı kişilik özellikleri, yaratıcılığın gelişimi, yaratıcılığı etkileyen toplumsal, kültürel, gelişimsel ve duygusal etmenler, yaratıcı problem çözme sürecinin ve beyin fırtınasının önemi, erken çocuklukta yaratıcılığın gelişiminde eğitimin rolü, okul öncesi dönemde çocukların yaratıcılıklarını geliştirme, öğretmen adaylarının kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri ve geliştirmeleri.

143204- Çocukta Oyun Gelişimi (2-0-2)

Oyunun tarihsel gelişimi ve oyun kuramları, oyun ile ilgili temel kavramlar, erken çocukluk döneminde oyun ve çocuğun gelişimine bağlı oyun aşamaları, uyumsuz davranışların oyun ortamında eğitimi, farklı kültürlerde oyun, Türk kültüründe oyun ve oyuncak.

143101- Eğitim Sosyolojisi* (2-0-2)

Sosyolojinin tanımı, sosyolojinin alt dalları, eğitim sosyolojisinin tanımı, kapsamı ve gelişimi, toplumsallaşma süreci, eğitimin toplumsal işlevleri, yabancılaşma ve eğitim, toplumsal hareketlilik ve eğitim, göç, medya, küreselleşme ve bunların eğitim sistemine etkisi, toplumsal bir sistem olarak okul, okul-çevre ilişkisi, okul ve şiddet.

143321- Öğretim İlke ve Yöntemleri (3-0-3)

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri,  bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

SEÇMELİ I ( Alan Dersleri  )

143209- Okul Öncesinde Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi (3-0-3)

Etkili eğitim ortamının tanımı ve önemi, etkili eğitim ortamının özellikleri, eğitim ortamı düzenlemede öğretmenin rolü, eğitim araçları planlama, hazırlama ve uygulama ilkeleri, fiziksel koşulları standartlara göre  düzenleme, eğitim ortamlarının düzenlenmesinde sağlık ve güvenlik önlemleri, materyal ve donanımı standartlara göre düzenleme, teknolojik araçları eğitim ortamında  kullanıma hazır hale getirme ve kullanma, materyal geliştirme, eğitim ortamını ve materyalleri özel gereksinmelere göre uyarlama ilkeleri.

143211-  Çocuk Refahı ve Koruma (3-0-3)

Çocukların korunmasının ve eşit fırsatların önemi, Çocuk hakları yasalarla ilgili temel kavramlar, T.C. Anayasasında çocuk hakları ve eşit fırsatlar sunma ile ilgili yer alan maddeler, Çocuk Koruma Yasası, çocuklar ve aileleri ile ilgili diğer yasalar kamu politikaları, Çocuk Hakları Sözleşmesi, ulusal ve uluslar arası çocuk hakları ve eşit fırsatlar sunma uygulamaları, çocuk istismar ve ihmali, çocuk suçluluğu, çocuklara yönelik ayrımcılıklar ve önlenmesi ( cinsiyet, ekonomik vb. ), çocukların fırsat eşitliği, oryantasyonu, katılımı ve iyiliğini güvence altına alacak önlemler ve politikalar, çocukların haklarını ve güvenliğini koruyan ortamlar yaratma, eşit fırsatlar sunma ve çocuk ihmal ve  istismarında çocuk gelişimci olarak rol ve sorumlulukları, ayrımcılık karşıtı uygulama ve değerlendirme çalışmalarında  benimseme, çocuk refahı konusunda işbirliği ve ekip çalışması, çocukları koruma ve eşit fırsatlar sunma konusunda okul politikaları ve ilkeleri oluşturma, vaka örneklerini inceleme ve örnekleri değerlendirme.

143213- Türk Kültürü ve Farklı Kültürlerde Çocuk Eğitimi (3-0-3)

Kültürün tanımı ve öğeleri, Türk aile yapısı ve çocuk eğitimi, Türk kültüründe çocukla ilgili töre, gelenek, görenek, inançlar, doğum öncesi, doğum ve loğusalık, kız erkek çocuk, ad koyma, diş çıkarma, yürüme, sünnet, ninniler, tekerlemeler, masallar, oyun ve oyuncaklar, dramatik seyirlik oyunlar, farklı kültürlerde çocuk ( Asya, Avrupa, Amerika, Afrika, Avustralya )

IV. YARIYIL

144202- Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II  (3-0-3)

0-8 yaş arası sosyal gelişim, duygusal gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi, cinsel gelişim ile ilgili kavramlar, özellikler ve kuramlar.

144204 Çocuk Edebiyatını (2-0-2)

Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarını işlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin(tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması. Öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar. Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin(destan, masal, şiir, öykü, roman, v.b.) ve dilsel gereçlerin(sayışmaca, tekerleme, bilmece v.b.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi.

144206- Matematik Eğitimi  (3-0-3)

Matematiksel düşüncenin yeri ve önemi, matematiğin, zeka, cinsiyet, toplumsal değerler gibi değişkenlerle ilişkileri, okul öncesi dönemde matematiksel düşünmenin gelişimi ve geliştirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımlar, matematik kavramlarının öğretilmesinde eğitim programlarında dikkate alınması gereken temel öğretim ilkeleri, sezgisel matematiğin tanımı, okul öncesinde kazandırılabilecek temel matematiksel kavramlar (sayı sayma, çokluk, doğal sayılarla işlemler, ölçme ile ilgili kavramlar, temel geometrik şekiller vb.), bu bilgileri kullanarak etkinlik örnekleri oluşturma.

144208- Çocuk Ruh Sağlığı (3-0-3)

Ruh sağlığının tanımı, önemi, ruh sağlığının tarihsel gelişimi, ruh sağlığı ile ilgili kuramlar, ruh sağlığı yerinde olan ve olmayan bireylerin özellikleri, çocuklarda görülen davranış ve uyum problemlerinin[kekemelik, konuşamamak (mutizm), alt ıslatma (enürezis), dışkı kaçırma (enkoprezis), parmak emme, tırnak yeme, saldırganlık, kıskançlık, tikler, inatçılık, uyku bozuklukları, beslenme alışkanlığı bozukluğu, korku, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, okul korkusu, hırsızlık, yalan söyleme] tanısı ve tedavisi, aile içindeki özel durumların (boşanma, üvey anne-baba, ebeveynin ölümü vb.) çocuğun ruh sağlığına etkileri.

144210- Drama (2-2-3)

Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.

144212- Türk Eğitim Tarihi* (2-0-2)

Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar.  Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme.Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.

144214- Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2-2-3)

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

V. YARIYIL

145301- Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi (2-2-3)

Fiziksel etkinliklerin çocuk gelişiminde rolü, insan hareketlerinin kategorileri ve bu hareketlere uygun bireysel ve grup etkinlikleri, antreman oyunları (motor özellikleri geliştirici, dayanıklılık, sürat, koordinasyon, kuvvet, esneklik gerektiren oyunlar), bedensel etkinliklerle ilgili araç-gereç ve malzeme bilgisi ve kullanımı, araçlı oyunlar (ip, top, çember, kurdele vs.), sınıf oyunları (eğitsel oyunlar, dikkat geliştirici, duyuları geliştirici, küçük kasları geliştirici oyunlar), ritmik etkinlikler ve müzikli oyunlar (rondlar), okul öncesi dönem çocuklarına hareket eğitimi etkinliğinde yaptırılabilecek hareketler ve bunların öğretilmesinde dikkat edilmesi gereken konular.

145303- Müzik Eğitimi I (1-2-2)

Ülkemizde ve dünyadaki müzik türlerinin ve çalgıların tanıtımı ve özellikleri, temel solfej eğitimi (nota öğretimi, değerler, tartım çalışmaları, ses aralıkları, majör-minör diziler, basit Türk müziği dizileri, ölçü, tempo, nüans kavramları, ses değiştirici işaretler), sesi doğru kullanma ve doğru şarkı söyleme teknikleri, çocuk şarkıları üzerinde dikte ve deşifre çalışmaları, eşlik çalgısı eğitimi.

145307- Fen Eğitimi (2-2-3)

Fen ve doğanın önemi, okul öncesi dönemde temel fen kavramlarını ve bilimsel düşünme becerilerini öğretme teknikleri, bu tekniklere göre etkinlik ve materyal hazırlama, uygulama, okul öncesi eğitim programlarında fen eğitimi.

145309- Görsel Sanatlar Eğitimi (2-2-3)

Sanatın tanımı ve işlevi, temel sanat eğitimi, sanat eğitimi tarihi, çağdaş eğitimde sanat eğitiminin yeri ve önemi, bir sanat eserini tanıyabilme ve değerlendirebilme, gelişim evrelerine göre çocuk resmi ve özellikleri, sanat eğitiminin okul öncesi çocuğuna kazandırdıkları, okul öncesinde görsel sanat eğitimi yöntem ve teknikleri, kullanılan malzemeler, müze eğitimi.

145121- İstatistik* (2-0-2)

İstatistiğe giriş ve istatistikte temel kavramlar; betimsel istatistik (merkezi yığılma-yayılma ölçüleri), evren parametrelerinin kestirilmesi (standart hata ve güven aralıkları); korelasyon kavramı ve alternatif korelasyon teknikleri; hipotez testleri, karar verme; fark testleri; ki-kare (chi-square) analizi; ölçek geliştirme süreci; standardizasyon ve adaptasyon işlemleri; paket programlar ile veri analizi ve alternatif programlar.

145321- Sınıf Yönetimi (2-0-2)

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

145311- Özel Öğretim Yöntemleri I (2-2-3)

Okul öncesi eğitim programında amaç ve kazanımlar, etkinliklerinin planlanması, yıllık, günlük ve etkinlik planlarının hazırlanması; eğitim programlarının değerlendirilmesi, okul öncesinde eğitim ortamları, materyal kullanımı, okul öncesi eğitimde kullanılabilecek öğretim yöntemleri, aile katılımı.

145305- Okul Deneyimi (1-4-3)

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü,  öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını,  öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

VI. YARIYIL

146311- Özel Öğretim Yöntemleri II (2-2-3)

Okul öncesi eğitim ortamlarının incelenmesi, okul öncesi eğitimde kullanılabilecek öğretim yöntemlerinin belirlenmesi(drama, oyun, şarkı, örnek olay, gösteri, gezi-gözlem, hikaye, soru-cevap, tartışma, proje), materyallerin hazırlanması, daha önce hazırlanmış öğretim uygulamalarının izlenmesi, mikro öğretim uygulamaları.

146303- Müzik Eğitimi II  (2-2-3)

Okul öncesi eğitimde müziğin önemi, müzik ve eğitim ilişkisi, 0-8 yaş çocuğunun müzik gelişimi ve müzikal becerileri, okul öncesi eğitim programındaki hedeflere ulaşmada müziğin kullanımı ve buna uygun repertuar oluşturma, çocuk şarkılarının tanıtımı ve analizi, çocuk şarkılarının seçiminde dikkat edilecek ölçütler, okul öncesi çocuklarına şarkı öğretme teknikleri, okul öncesi eğitim kurumlarında müzik eğitimi ile ilgili eğitim ortamı ve donanımın oluşturulması, dünyada okul öncesinde müzik eğitimi ile ilgili farklı yaklaşımlar.

146202- Materyal Geliştirme (2-2-3)

Okul öncesi çocuklarına yönelik çeşitli eğitici araçları (kukla, dolgu oyuncaklar, yap-boz vb.) tasarlama, geliştirme ve değerlendirme.

146211- Etkili İletişim (3-0-3)

Kişiler arası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişiler arası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.

146310- Bilimsel Araştırma Yöntemleri  (2-0-2)

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

146312- Topluma Hizmet Uygulamaları (1-2-2) 

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

146316- Özel Eğitim* (2-0-2)

Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, okul öncesi eğitimde özel eğitimin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

146313- Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3)

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

VII. YARIYIL

147401- Anne-Baba Eğitimi (2-0-2)

Sosyal yapı, kültür ve insanın sosyal gelişimi, ailenin tanımı, yapısı ve değerleri, aileye yönelik eğitim programları, modelleri ve projeleri, Türkiye’de uygulanan aileye yönelik bazı program örnekleri, yetişkinin tanımı ve yetişkin öğrenmesi, yetişkin psikolojisi-yetişkinlik evreleri, aile kuramları; okul öncesi eğitimde aile katılımı.

147405- Araştırma Projesi I (1-2-2)

Okul öncesi eğitim ile ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, yapılan çalışmaları raporlaştırma.

147403- Rehberlik (3-0-3)

Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, okul öncesinde rehberlik, çocuğu tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

147407- Öğretmenlik Uygulaması I (2-6-5)

Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama(planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama), hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili öz değerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama.

SEÇMELİ II ( ALAN DERSİ )

147411- Çocukla İletişim (2-0-2)

İletişimin tanımı, önemi, iletişim sürecinin temel öğeleri, iletişimi etkileyen faktörler, iletişimi engelleyen bireysel tutum ve davranışlar, çocukla iletişim kurmanın önemi, çocuğu dinleme, çocukla konuşma, sen dili- ben dili, çocukla sağlıklı ve sağlıksız iletişim kurmanın çocuk üzerindeki etkileri, anne- çocuk, baba- çocuk, çocuk ve kardeşler arasındaki, iletişim.

147413- Çocukları Tanıma Teknikleri (2-0-2)

Bireyi Tanımanın amacı ve önemi, farklı boyutlarıyla çocukları tanıma, ayrıca çocukları tanıma ilkeleri, çocukları tanımada kullanılan teknikler, test dışı teknikler, testler, erken çocukluk döneminde kullanılan testler, çocukları oyun yoluyla tanıma, çocukları resim yoluyla tanıma, ev ziyaretleri, okul öncesi dönemde tutulması gereken toplu dosya, çocuğu tanıma tekniklerinin amacına ve çocuğun gelişim seviyesine uygun teknikleri seçme ve uygulama.

147415- Yaratıcı Drama (2-0-2)

Yaratıcı drama etkinliklerinden hareket çalışmaları, pandomim, rol oynama ve doğaçlama, hikayelerden oyunlar oluşturma, rahatlama çalışmaları ve uygulamaları.

147417- Okul Öncesi Dönemde Özel Eğitim (2-0-2)

Okulöncesi dönemde özel eğitim, özel gereksinimi olan okulöncesi çocukların eğitiminde kullanılan yöntemler, yanlışsız öğretim yöntemleri, sabit bekleme süreli öğretim yöntemi, eş zamanlı ipucuyla öğretim yöntemi, artan bekleme süreli öğretim yöntemi, davranış öncesi ipucu ve sınamayla öğretim yöntemi, aşamalı yardımlı öğretim yöntemi, ipucunun giderek arttırılmasıyla öğretim yöntemi, ipucunun giderek azaltılmasıyla öğretim yöntemi, davranış öncesi ipucu ve söndürmeyle öğretim yöntemi, uyaran ipuçları ile ilgili öğretim yöntemi, eğitim programlarını hazırlama, okulöncesinde özel eğitim gerektiren çocuklara kavram öğretiminin planlanması, okulöncesinde özel eğitim gerektiren çocuklara öz bakım becerilerinin öğretiminin planlanması, okulöncesinde özel eğitim gerektiren çocuklara sosyal beceri öğretiminin planlanması.

147419- Sosyal Dezavantajlı Çocukların Eğitimi (2-0-2)

Risk altındaki çocuk grupları; sokak çocukları, çalışan çocuklar, boşanmış aile çocukları, tek ebeveynli çocuklar, korunmaya muhtaç çocuklar, suçlu çocuklar, sosyo-ekonomik yönden şanssız çocukların özellikleri ve eğilimleri.

147421- Kukla, Maske, Kostüm Tasarımı (2-0-2)

Kukla, kukla çeşitleri, kukla yapımı, kukla yapımında kullanılan malzemeler, kuklanın kullanılması, kukla köşesi düzenleme, maska ve kostüm çeşitleri, maske ve kostüm yapımı ilkeleri, maske ve kostüm yapımında izlenecek adımlar, maske ve kostüm hazırlama ve uygulama, maske ve kostüm yapımında kullanılan malzemeler, maske ve kostümlerin kullanılması.

147423- Okul Öncesi Eğitimde Kalite (2-0-2)

Toplam kalite yönetiminin tanımı, Toplam kalite yönetiminin önemi ve felsefesi, toplam kalite yönetimi ilkeleri, toplam kalite çemberleri, toplam kalite yönetimi işlevleri, toplam kalite yönetimi uygulama modelleri, toplam kalite yönetimi  uygulama stratejileri, toplam kalite yönetiminde karşılaşılan sorunlar, eğitimde toplam kalite yönetiminin önemi, eğitim kurumlarında toplam kalite yönetimi uygulamaları, çocuk bakım- eğitim hizmetlerinde kalite ve kalite geliştirme süreci.

147425- Okul Öncesinde Müze Eğitimi (2-0-2)

Müze eğitiminin kapsamı, önemi, ilkeler, hedefleri, çocuğun gelişimine katkıları, müze türleri ve bu müzelerde yapılabilecek etkinlikler, müze eğitiminde öğretmenin rolü, müze ya da sanat galerilerine gezi planlama, uygulama ve değerlendirme.

SEÇMELİ ( Genel Kültür Dersleri )

147431- Toplum Sağlığı ve İlkyardım (3-0-3)

Toplum sağlığının tarihi, önemi, toplumsal faktörlerin ( ölüm, doğum, göç ) etkileri.

147433- Kültür ve Sanat Tarihi (3-0-3)  

Kültürün tanımı, türleri, sanatın tanımı ve türleri, kültür ve sanatla ilgili kavramlar, ilkel toplumlarda günümüze kadar sanatın geçirdiği evreler, tanınmış sanat olgularının tartışılması, çağdaş kültür sorunları, çağdaş sanat sorunları.

147435- Görsel Sanatlar Eğitimi (3-0-3)

Görsel ( plastik ) sanatlar ile ilgili alanların örneklerle tanıtımı ( resim, heykel, seramik, grafik, fotoğraf, baskı çalışmaları, tekstil, mimari vb. ), görsel algı, sanatsal ve estetik duyarlılık kavramlarının öğretimi, sanat ilkelerinin ( denge, ritim, hareket, zıtlık, bütünlük, vurgu, örnek vb. ) tanıtımı, farklı sanat eleştiri yaklaşımları, bir sanat eserinin elemanları; nokta- çizgi-renk-değer, ton, doku, kompozisyon, perspektifin tanımı, iki ve üç boyutlu uygulamalı çalışmalar.

147437- Eğitim Sosyolojisi  (3-0-3)

Sosyolojinin tanımı, sosyolojinin alt dalları, eğitim sosyolojisinin tanımı, kapsamı ve gelişimi, toplumsallaşma süreci, eğitimin toplumsal işlevleri, yabancılaşma ve eğitim, toplumsal hareketlilik ve eğitim, göç, medya, küreselleşme ve bunların eğitim sistemine etkisi, toplumsal bir sistem olarak okul, okul-çevre ilişkisi, okul ve şiddet.

147439- Eğitim Felsefesi (3-0-3)

Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar ( idealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşçuluk ) eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, varoluşçuluk, oluşturmacılık, eğitim felsefesi akımlarının Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemine etkileri, eğitim felsefesi ve çağdaş eğitim sistemleri.

147441- Türk Eğitim Tarihi (3-0-3)

Türk eğitim tarihinin eğitim olgusu açısından önemi, Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar, Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefi, düşünsel ve politik temelleri.Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu:  tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi, Türk eğitim sisteminde laikleşme. Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi. Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri,  Yüksek Öğretmen Okulları, Üniversiteler ve Öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk Eğitim alanındaki gelişmeler.

VIII. YARIYIL

148402- İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları (2-0-2)

Okula hazır bulunuşluğun tanımı ve hazır bulunuşluğu etkileyen faktörler, ilköğretime hazırlığın boyutları (fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel, dil, öz bakım becerileri), okula hazır bulunuşluk yeterliliklerinin kazandırılmasına yönelik etkinlikler hazırlama, ilköğretim programlarının özellikleri ve okul öncesi eğitim programı ile karşılaştırılması, okul öncesindeki okuma-yazmaya hazırlık becerileri ile ilgili etkinlikler hazırlama, okul öncesi dönem çocuklarının ilköğretime hazır bulunuşluklarını değerlendirme yöntemleri.

148405- Araştırma Projesi II (1-2-2)

Araştırma Projesi I dersinde başlatılan(verileri toplanmış olan) projenin uygulanması, değerlendirilmesi, raporlaştırılması ve sunulması.

148408- Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2-0-2)

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

148407- Öğretmenlik Uygulaması II (2-6-5)

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

SEÇMELİ III (Alan Dersleri)

148413-Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim ve Liderlik (2-0-2)

Okul öncesi eğitimin tanımı, önemi amacı, temel özellikleri, okul öncesi eğitimde; yönetim, örgütlenme, okul öncesi eğitimde; yönetici, öğretme okul öncesi eğitimde; personel, personel nitelikleri, işe alınmasında özellikle personel güdüleme ve gelişimi, okul öncesi eğitimde iletişim; yönetici-öğretmen, öğretmen-çocuk, yönetici, aile, öğretmen, okul-çevre ilişkileri. Okul öncesi eğitimde sağlık ve güvenlik, okul öncesi eğitimde bütçe hazırlama ilkeleri, özel ve resmi okul öncesi kurumlarının yönetmelikleri.

148419- Animasyon (2-0-2)

Animasyonun tanımı, önemi, çocuğun gelişimine etkileri. Çocuklara yönelik animasyon etkinlikleri ( müzik, sanat, gezi, gözlem, oyun, drama, kukla gösterisi, dramatizasyon, palyaço gösterileri). Animasyon uygulama alanları ( turistik tesisler, tatil bölgeleri, çocuk parkları, hastanelerde oyun odaları, spor tesisleri, özel günler; doğum günleri, sünnet törenleri, bayramlar vb.). Animasyonda kullanılan araçlar ( yüz boyama, maskeler, kostümler kuklalar, aksesuarlar, boyalar, ritm aletleri, enstrümanlar, efektler). Erken çocuklukta animasyon uygulamaları.

148431- Gelişim İzleme ve Değerlendirme (2-0-2)

Gelişimsel Değerlendirmenin tanımı önemi, gelişimsel değerlendirmede dikkat edilecek noktalar, 0-24 aylık çocukların gelişimsel özelliklerine uygun gelişim raporu hazırlama, 25-72 aylık çocukların gelişimsel özelliklerine uygun gelişim raporu hazırlama, Türkiye’de yaygın olarak kullanılan gelişimsel değerlendirme araçları, yurt dışında yaygın olarak kullanılan gelişimsel değerlendirme araçları, gelişimsel değerlendirme araçlarını karşılaştırma, 0-72 aylık çocukların gelişimsel özelliklerine uygun gelişsel değerlendirme yapma, gelişim gözlem formları, gelişim kontrol listeleri hazırlama, gelişim kaydı tutma, kayıtlar doğrultusunda gelişim gözlem formları, gelişim kontrol listeleri hazırlama, gelişim kaydı tutma, kayıtlar doğrultusunda gelişim gözlem formları ve gelişim kontrol listelerinin doldurulması, gelişim raporu hazırlama, gelişim raporları sonuçlarına göre yönlendirme yapma, toplu dosya (portfolio) hazırlama.

148435- Cinsel Sağlık Eğitimi (2-0-2)

Cinsel sağlık eğitimi, faklı toplumların cinselliğe bakış açıları, cinselliğe karşı olumlu değer yargıları geliştirme, sağlıklı cinsel kimlik gelişimi, ergenlik dönemindeki değişiklikler, üreme sağlığı ve fizyolojisi, doğurganlığın düzenlemesi ile ilgili yöntemler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel istismar, sorunlu cinsel davranışlar.

148439- Kaynaştırma Eğitimi (2-0-2)

Kaynaştırma ile ilgili temel kavramlar, kaynaştırmanın ilkeleri, kaynaştırmanın amaçları, kaynaştırma türleri, çocuğun kaynaştırma eğitimine uygunluğunu belirleme, kaynaştırmanın başarısını etkileyen etmenler, ilgili araştırmalar, kaynaştırma sınıfında özel gereksinimli çocuğun gelişimsel olarak desteklenmesine ilişkin örnek programlar, normal gelişim gösteren çocuklar için düzenlenmiş eğitim programlarını kaynaştırmaya uyarlama, eğitim ortamını kaynaştırmaya uygun olarak düzenleme, kaynaştırma ortamında özel gereksinimli çocuğu ve eğitim programını değerlendirme.

SEÇMELİ IV (Alan Dersleri)

148411- Çocuk ve İletişim Teknolojileri (3-0-3)

Çocuk ve İletişim Teknolojileri ile ilgili temel kavramlar, iletişim teknolojilerinin eğitsel amaçlı kullanımının önemi, teknoloji kullanımının çocuklar üzerindeki etkileri, eğitimde teknoloji kullanımının engelleri, tasarım, seçim ve kullanım ilkeleri, varolan iletişim teknolojilerinin çocukların gelişimsel yararları açısından değerlendirilmesi ve çözüm önerileri, çocuklar için uygun iletişim teknolojileri, programları uyarlama, çocuklar için uygun iletişim programları geliştirme.

148415- Çocuk Yayıncılığı (3-0-3)

Türkiye’de çocuk yayıncılığı, çocuk yayını hazırlama ilkeleri, çocuklara uygun yayın hazırlama, hikaye kitapları hazırlama, şiir, tekerleme, bilmece kitabı hazırlama, okuma yazma eğitimi ve hazırlık kitabı hazırlama, tiyatro çalışmaları planlama, TV programı planlama, çocuk kitapları, TV programları, tiyatro çalışmaları ve çocuk filmlerinin incelenerek eleştirilmesi.

148417- Oyuncak Tasarımı (3-0-3)

Oyuncağın tanımı, önemi, çeşitleri, özellikleri, oyuncak tasarımı ilkelerini öğrenme ve örnek oyuncaklar hazırlama.

148433- Orff Öğretisi Temelinde Müzik Eğitimi (3-0-3)

Orff öğretisi temelinde müzik eğitiminin temel ilkeleri, Orff öğretisi temelinde müzik eğitiminin temel basamakları, orff öğretisinde kullanılan çalgılar ( orff çalgıları ), orff çalgılarıyla ritim çalışmaları, orff çalgılarıyla doğaçlama ve yaratma ilişkin çalışmalar, müzik dil ilişkisi ( tekerleme ve şarkı çalışmaları ), müzik ve hareket çalışmaları, orff öğretisine yönelik oyun çalışmaları, yaratıcı dans çalışmaları.

148437- Anne- Baba Eğitiminde Materyal Planlama (3-0-3)

Anne- Baba eğitiminin  çalışmaları, anne-baba ihtiyaçlarına göre aile eğitim materyalleri planlama ve hazırlama.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Şubat 2024
P S Ç P C C P
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829