Psikoloji Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi

EM (GÜZ) II. DÖNEM (BAHAR)
DERS T P K AKTS DERS T P K AKTS
PSİ 107 Genel Psikoloji I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 110 Genel Psikoloji II 3 0 3 3
PSİ 133 İstatistiksel Teknikler I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 134 İstatistiksel Teknikler II 3 2 4 6
BİO 109 Genel Biyoloji I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, 3 0 3 4 BİO 112 Genel Biyoloji II 3 0 3 4
SOS 101 Sosyolojiye Giriş I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, ANT 202 Sos. Ant. Giriş 3 0 3 4
EKO 115 Genel İktisat Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, FEL 100 Felsefeye Giriş 3 0 3 4
TKD 103 Türk Dili I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi,
Türk Dili Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi,
İNG 127 Temel İngilizce I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, Temel İngilizce II Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi,

2.YIL
III. DÖNEM IV. DÖNEM
DERS T P K AKTS DERS T P K AKTS
PSİ 217 Araştırma Tek. I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 212 Deneysel Psikoloji Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi,
PSİ 221 Öğrenme Psikolojisi Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 218 Araştırma Tek. II Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi,
PSİ 241 Sosyal Psikoloji I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 236 Ölçme Tekniği I 3 0 3 4
PSİ 261 Gelişim Psikolojisi I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi,
PSİ 242 Sosyal Psikoloji II Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi,
PSİ 281 Klinik Psikolojiye Giriş Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi,
PSİ 262 Gelişim Psikolojisi II
AİT 203 Ata. İlk. ve İnk. Tar. I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, AİT 204 Ata. İlk. ve İnk. Tar. II

DERS T P K AKTS DERS T P K AKTS
PSİ 371 Kişilik Kuramları I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 352 Fizyolojik Psikoloji
PSİ 377 Psikopatoloji I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 372 Kişilik Kuramları II Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi,
PSİ 351 Bilişsel Psikoloji Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 378 Psikopatoloji II Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi,
PSİ 482 Psikolojide Meslek Etiği Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi,
Not: Tüm seçmeli dersler bölüm içinden veya dışından fark etmeksizin alınabilecektir.

PSİ 107 GENEL PSİKOLOJİ I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 110 GENEL PSİKOLOJİ II (3 0 3) 3
PSİ 133 İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 134 İSTATİSTİKSEL TEKNİKL ER II Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi,
PSİ 217 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I PSİ 212 DENEYSEL PSİKOLOJİ (2 2 3) 6
PSİ 221 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi,
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II
PSİ 241 SOSYAL PSİKOLOJİ I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 236 ÖLÇME TEKNİĞİ I (3 0 3) 4
PSİ 261 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I (Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 242 SOSYAL PSİKOLOJİ II (3 0 3) 4Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi,
PSİ 281 KLİNİK PSİKOLOJİYE GİRİŞ PSİ 262 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II (3 0 3) 4
PSİ 351 BİLİŞSEL PSİKOLOJİ Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 352 FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ (3 0 3) 4
PSİ 371 KİŞİLİK KURAMLARI I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 372 KİŞİLİK KURAMLARI II Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi,
PSİ 377 PSİKOPATOLOJİ I PSİ 378 PSİKOPATOLOJİ II
PSİ 482 PSİKOLOJİDE MESLEK ETİĞİ

PSİ 305 BİREYSEL AYRILIKLAR Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 322 DAVRANIŞ ANALİZLERİ Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi,
PSİ 323 ÖĞRENME KURAMLARI Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 338 PSİKOLOJİDE BİLGİ İŞLEM Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi,
PSİ 337 ÖLÇME TEKNİĞİ II Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 336 PSİ. MAT TEM. II
PSİ 343 DENEYSEL SOSYAL PSİKOLOJİ Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 344 UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi,
PSİ 373 GÖZLEM VE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, GÖZLEM VE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi,
PSİ 379 DUYGU PSİKOLOJİSİ Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 384 ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ-II Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi,
PSİ 383 ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ-I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 402 PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi,
PSİ 401 PSİKOLOJİDE ÇAĞDAŞ AKIMLAR Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 418 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ IV Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi,
PSİ 403 PSİKOLOJİ TARİHİ PSİ 422 BELLEK SİSTEMLERİ Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi,
PSİ 417 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ III Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 438 PSİKOLOJİK TESTLER II
PSİ 433 İSTATİSTİK YÖNTEMLERİ III Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 442 SOSYAL PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi,
PSİ 437 PSİKOLOJİK TESTLER I PSİ 456 DAVRANIŞIN FİZYOLOJİK TEMELLERİ II Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi,
PSİ 441 SOSYAL PSİKOLOJİDE SEÇME KONU. Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 458 PSİKOFARMAKOLOJİ Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi,
PSİ 451 PSİKOFİZYOLOJİDE GÖZ. VE ÖLÇME I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 462 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE SEÇ. KONU.
PSİ 453 NÖROPSİKOLOJİK TESTLER Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 464 AİLE VE GELİŞİM
PSİ 463 BİLİŞSEL GELİŞİM Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 466 ADLİ PSİKOLOJİ II (2 2 3) 4
PSİ 455 DAVRANIŞIN FİZYOLOJİK TEM. I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 484 OKUL PSİKOLOJİSİ
PSİ 475 ADLİ PSİKOLOJİ I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 486 PSİKOTERAPİ TEKNİKLERİ
PSİ 485 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 488 KLİNİK PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR
PSİ 487 ÇOCUK PSİKOPATOLOJİSİ Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 492 ÖRGÜTLERDE DAVRANIŞ ANALİZİ
PSİ 495 TRAFİK PSİKOLOJİSİ I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi, PSİ 496 TRAFİK PSİKOLOJİSİ II (

Tags:

2.YIL III. DÖNEM IV. DÖNEM DERS T P K AKTS DERS T P K AKTS PSİ 217 Araştırma Tek. I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi3 0 3 4 BİO 112 Genel Biyoloji II 3 0 3 4 SOS 101 Sosyolojiye Giriş I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziAİT 204 Ata. İlk. ve İnk. Tar. II DERS T P K AKTS DERS T P K AKTS PSİ 371 Kişilik Kuramları I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziANT 202 Sos. Ant. Giriş 3 0 3 4 EKO 115 Genel İktisat Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II PSİ 241 SOSYAL PSİKOLOJİ I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziEM (GÜZ) II. DÖNEM (BAHAR) DERS T P K AKTS DERS T P K AKTS PSİ 107 Genel Psikoloji I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziFEL 100 Felsefeye Giriş 3 0 3 4 TKD 103 Türk Dili I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziGÖZLEM VE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziİNG 127 Temel İngilizce I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziNot: Tüm seçmeli dersler bölüm içinden veya dışından fark etmeksizin alınabilecektir. PSİ 107 GENEL PSİKOLOJİ I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziözel ders dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 110 Genel Psikoloji II 3 0 3 3 PSİ 133 İstatistiksel Teknikler I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 134 İSTATİSTİKSEL TEKNİKL ER II Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 134 İstatistiksel Teknikler II 3 2 4 6 BİO 109 Genel Biyoloji I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 212 Deneysel Psikoloji Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 217 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I PSİ 212 DENEYSEL PSİKOLOJİ (2 2 3) 6 PSİ 221 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 218 Araştırma Tek. II Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 221 Öğrenme Psikolojisi Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 236 Ölçme Tekniği I 3 0 3 4 PSİ 261 Gelişim Psikolojisi I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 241 Sosyal Psikoloji I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 242 SOSYAL PSİKOLOJİ II (3 0 3) 4Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 242 Sosyal Psikoloji II Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 262 Gelişim Psikolojisi II AİT 203 Ata. İlk. ve İnk. Tar. I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 281 Klinik Psikolojiye Giriş Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 281 KLİNİK PSİKOLOJİYE GİRİŞ PSİ 262 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II (3 0 3) 4 PSİ 351 BİLİŞSEL PSİKOLOJİ Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 322 DAVRANIŞ ANALİZLERİ Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 323 ÖĞRENME KURAMLARI Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 336 PSİ. MAT TEM. II PSİ 343 DENEYSEL SOSYAL PSİKOLOJİ Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 337 ÖLÇME TEKNİĞİ II Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 338 PSİKOLOJİDE BİLGİ İŞLEM Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 344 UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 351 Bilişsel Psikoloji Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 352 FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ (3 0 3) 4 PSİ 371 KİŞİLİK KURAMLARI I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 352 Fizyolojik Psikoloji PSİ 377 Psikopatoloji I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 372 Kişilik Kuramları II Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 373 GÖZLEM VE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 377 PSİKOPATOLOJİ I PSİ 378 PSİKOPATOLOJİ II PSİ 482 PSİKOLOJİDE MESLEK ETİĞİ PSİ 305 BİREYSEL AYRILIKLAR Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 378 Psikopatoloji II Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 379 DUYGU PSİKOLOJİSİ Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 383 ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ-I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 384 ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ-II Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 401 PSİKOLOJİDE ÇAĞDAŞ AKIMLAR Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 402 PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 403 PSİKOLOJİ TARİHİ PSİ 422 BELLEK SİSTEMLERİ Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 417 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ III Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 418 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ IV Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 437 PSİKOLOJİK TESTLER I PSİ 456 DAVRANIŞIN FİZYOLOJİK TEMELLERİ II Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 438 PSİKOLOJİK TESTLER II PSİ 433 İSTATİSTİK YÖNTEMLERİ III Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 441 SOSYAL PSİKOLOJİDE SEÇME KONU. Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 442 SOSYAL PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 451 PSİKOFİZYOLOJİDE GÖZ. VE ÖLÇME I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 458 PSİKOFARMAKOLOJİ Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 462 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE SEÇ. KONU. PSİ 453 NÖROPSİKOLOJİK TESTLER Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 464 AİLE VE GELİŞİM PSİ 463 BİLİŞSEL GELİŞİM Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 466 ADLİ PSİKOLOJİ II (2 2 3) 4 PSİ 455 DAVRANIŞIN FİZYOLOJİK TEM. I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 482 Psikolojide Meslek Etiği Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 484 OKUL PSİKOLOJİSİ PSİ 475 ADLİ PSİKOLOJİ I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 486 PSİKOTERAPİ TEKNİKLERİ PSİ 485 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 488 KLİNİK PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR PSİ 487 ÇOCUK PSİKOPATOLOJİSİ Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 492 ÖRGÜTLERDE DAVRANIŞ ANALİZİ PSİ 495 TRAFİK PSİKOLOJİSİ I Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziPSİ 496 TRAFİK PSİKOLOJİSİ II (Temel İngilizce II Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme teziTürk Dili Özel Ders Dönem ödevi proje bitirme tezi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930