Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU
TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

sağlık doktora programları, doktora sağlık yönetimi, doktora sağlık bilimleri, sağlık yönetimi doktora programları, sağlık yönetimi doktora programı, sağlık hukuku doktora, sağlık bilimleri doktora programları, sağlık bilişimi doktora, sağlık ekonomisi doktora, sağlık kurumları doktora, sağlık doktora programları, sağlık doktoru, sağlık doktor bilgi bankası, sağlık doktor, doktora sağlık yönetimi, sağlık doktor bilgi, sağlık doktoru oyunu, doktora sağlık bilimleri, sağlık yönetimi doktora programları, sağlık yönetimi doktora programı, sağlık ekonomisi doktora, sağlık ekonomisi doktora programı, sağlık bakanlığı doktora eğitimi, sağlık bakanlığı doktor eş durumu atamaları, sağlık bilimleri enstitüsü doktora, sağlık bilimleri enstitüsü doktora başvuruları, özel ders, bitirme tezi,

TDS 101 TIBBİ TERMİNOLOJİ I:
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler; Kökler; Son ekler; Kısaltmalar; Vücutta yer ve bölge tanımlayan terimler; Kas iskelet sistemi ile ilgili terimler; Dolaşım, sindirim, solunum ve sinir sistemi terimleri; duyu organları terimleri; Üro-genital sistem terimleri; Üreme sistemi terimleri; İç salgı bezleri sistemi terimleri; Cerrahi hastalıklar terminolojisi; İç hastalıklarla ilgili terimler.

TDS 103 ANATOMİ:

Anatomide Kullanılan Düzlem Eksen Ve Yönler. Hareket Sistemi. Hareket Sistemi. Dolaşım Sistemi. Dolaşım Sistemi. Solunum Sistemi. Sindirim Sistemi. Üriner Sistem. Erkek Genital Sistemi. Kadın Genital Sistemi. Sinir Sistemi. Sinir Sistemi. Beş Duyu. Endokrin Sistem.

TDS 105 MİKROBİYOLOJİ:

Mikroorganizmanın tanımı, Mikrobiyolojinin sınıflandırılması, Mikroorganizmaların yapıları ve fizyolojik özellikleri, Mikrobiyolojide sterilizasyon-dezenfeksiyon, Mikrop-Organizma ilişkileri, Çeşitli mikroorganizmalar hakkında genel bilgi.

TDS 107 PSİKOLOJİ:

İş yeri psikolojisi. Yaşlılık psikiyatrisi. Uyku ve yeme bozuklulukları. Madde ve kullanım bozuklulukları. Psikolojik hastaya yaklaşım. Psikolojik bozukluklar. Kadına özgü psikiyatrik hastalıklar. Saldırgan hastaya yardım. Psikiyatrik epidemioloji. Psikolojik değerlendirme. İntihar eğilimi olan hastaya yaklaşım. Depresif bozuklukları. Bipolar bozukluklar. İlaç yan etkilerine yaklaşım. Somatoform bozukluluklar. Psikosomatik hastalıklar. Hastalık psikolojisi. Anksiyete bozuklukları. Hasta hekim ilişkisinde rol playing uygulaması. Çocuk psikiyatrisi. Psikoterapiler. Psikofarmakoloji ve diğer tedaviler.

TDS 109 SAĞLIK İSTATİSTİĞİ I:

İstatistiğin tanımı ve biyoistatisliğğin sağlık hizmetlerinde kullanım alanları. Araştırma tipleri. Araştırma tipleri (uygulama). Veri tipleri. Verilerin sınıflandırılması; frekans dağılımları. Nominal ve ordinal verilerin grafik gösterimi. Nominal ordinal verilerin tablo gösterimi. Nümerik verilerin tablo ve grafik gösterimi. Verilerin tablo ve grafik gösterimi(uygulama). Tanımlayıcı istatistikler, merkezi ölçütler. Merkezi ölçütler (uygulama). Yaygınlık gösteren ölçütler. Yaygınlık gösteren ölçütler ( uygulama). Nominal verilerde kullanılan ölçütler.

TDS 111 TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE ARŞİVLEME I:

Tıbbi dokümantasyona giriş ve dokümanların önemi; Tıbbi dokümantasyon tarihi; Tıbbi dokümantasyon ile ilgili temel kural ve kavramlar; Tıbbi dokümantasyonun önemi.

TDS 113 KLAVYE KULLANIMI I:

Klavye bilgisi:Q ve F klavyeler, Daktilo tuşları, Enter, Fonksiyon tuşları, İmleç tuşları, Nümerik tuşlar, Shift ve caps lock, İnsert ve delete tuşları, Bacskspace (BS), Tab, Kontrol tuşu, Alt tuşu, Escape (ESC), Pause, Print screen, Scroll, Page up, Page down, Home, End, Alt gr, Num lock, Windows tuşu, Ses kontrol tuşu, CD Rol kontrol tuşu, Sleep tuşu, Alfabe Tuşları, Marjınal Ayarlar, Sayfa Düzenleme, Yanlışların Türleri, Hız arttırma çalışmaları, Hız hesaplama, Rakamlar, Hız, Semboller ve İşaretler, Yabancı dil harfleri, Romen rakamları.

TDS 115 BİLGİSAYAR I:

Donanım. IRC-Chat . Java script. Windows. Word. Excel. P.Point. Photoshop. Flash. Dos. Teknik servis. Win 2000 sever. Virüsler. CGİ nedir. HTML. Freehand. Dreamweaver. Auto CAD. Cute FTP. Windows gezgini. Access. Excel ve World. Cgi nedir?.. MSN. Pascal. Püf noktaları. MCSE eğitimi. Norton ghost. Modem nedir? Clipart. Winzip.

sağlık doktora programları, doktora sağlık yönetimi, doktora sağlık bilimleri, sağlık yönetimi doktora programları, sağlık yönetimi doktora programı, sağlık hukuku doktora, sağlık bilimleri doktora programları, sağlık bilişimi doktora, sağlık ekonomisi doktora, sağlık kurumları doktora, sağlık doktora programları, sağlık doktoru, sağlık doktor bilgi bankası, sağlık doktor, doktora sağlık yönetimi, sağlık doktor bilgi, sağlık doktoru oyunu, doktora sağlık bilimleri, sağlık yönetimi doktora programları, sağlık yönetimi doktora programı, sağlık ekonomisi doktora, sağlık ekonomisi doktora programı, sağlık bakanlığı doktora eğitimi, sağlık bakanlığı doktor eş durumu atamaları, sağlık bilimleri enstitüsü doktora, sağlık bilimleri enstitüsü doktora başvuruları, özel ders, bitirme tezi,

AİT 121 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TAR. I:

İnkılap ve benzeri kavramlar.Osmanlı devletinde yenileşme hareketleri. Osmanlı devletinde hürriyetçilik hareketleri. Osmanlı Devletinin yıkılması. Birinci dünya savaşı ve Mondros mütarekesi. İşgallere karşı tepkiler. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı ve Amasya Tamimi.Erzurum,Sivas ve diğer kongreler. Amasya protokolü ve Mustafa Kemal’in Ankara’ya gelişi.Son Osmanlı Meclisinin toplanması ve Misak-ı Milli kararlarının ilanı. TBMMY2nin açılması ve yapısı. Kuvayi Milliye cepheleri ve savaşları.

TÜR 131 TÜRK DİLİ I:

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi.dil – kültür münasebeti.Tük dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması. Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgileri ile ilgili kurallar. Hece bilgisi. İmla kuralları ve uygulanması. İmla kuralları ve noktalama işaretleri. Türkçe’nin yapım eki ve uygulanması. Kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması

YAB 141 YABANCI DİL I:

Hello, greetings, where are you from? Qestion words, how old are you. What’s the time? at- or-in colows. Prepositions ofplace, giving directions. Countables and uncountables, adjeectives. Simple present tense. Modals ( can, must,should, may,shall) simple past tense.

BED 151 BEDEN EĞİTİMİ I/ GÜZEL S. I:

sağlık doktora programları, doktora sağlık yönetimi, doktora sağlık bilimleri, sağlık yönetimi doktora programları, sağlık yönetimi doktora programı, sağlık hukuku doktora, sağlık bilimleri doktora programları, sağlık bilişimi doktora, sağlık ekonomisi doktora, sağlık kurumları doktora, sağlık doktora programları, sağlık doktoru, sağlık doktor bilgi bankası, sağlık doktor, doktora sağlık yönetimi, sağlık doktor bilgi, sağlık doktoru oyunu, doktora sağlık bilimleri, sağlık yönetimi doktora programları, sağlık yönetimi doktora programı, sağlık ekonomisi doktora, sağlık ekonomisi doktora programı, sağlık bakanlığı doktora eğitimi, sağlık bakanlığı doktor eş durumu atamaları, sağlık bilimleri enstitüsü doktora, sağlık bilimleri enstitüsü doktora başvuruları, özel ders, bitirme tezi,
Tracking, Voleybol, Futbol, basketbol, Masa tenisi ile ilgili temel grafik ve kombine becerilerin kazandırılması koordinasyonun sağlanması bunlarla ilgili oyun ve yarışmalar. Atletizm sağlıklı yaşam ilk yardım ve spor hastalıkları konularında temel bilgilendirme ve uygulamalar

TDS 102 TIBBI TERMİNOLOJİ II:

İlk yardım – acil bakım terimleri; Doğum ve kadın hastalıklarında genel kavramlar ve terimler; Çocuk sağlığı ile ilgili kavram ve terimler; ; Epidemiyoloji ve enfeksiyon etkenleri ve hastalıkları ile ilgili terimler; Ruh sağlığı ile ilgili kavram ve terimler; Farmakolojik kavram ve terimler; Anasteziyoloji ile ilgili terimler.

TDS 104 HALK SAĞLIĞI VE TIBBİ DEONTOLOJİ:

Tıbbın tarihsel gelişimi; Temel Sağlık Hizmetleri; Sağlık İnsan Gücü; Bağışıklama Hizmetleri; Toplumda sık görülen hastalıkların oluşumu, Sıklık ve dağılımı etkileyen nedenler, Temel Beslenme; Sağlık Eğitimi, İşçi ve işyeri sağlığı, Aile Planlaması; Tıp Ahlakı.

TDS 106 SEKRETERLİK HİZMETLERİ:

Sekreterliğin tanımı; Çeşitleri; Gelişimi ve özellikleri; Telefon kullanım kuralları; Halkla ilişkiler ve sekreter; Görüşme kabulü; Zaman planlama; İş verimliliği; Sekretere öneriler; Adres, telefon ve faks numaralarının kayda alınması; Gelen postaların açılması; Çok gizli yazışmalar; Toplantıya davet etme ve toplantı salonunun hazırlanması.

TDS 108 FİZYOLOJİ:

İnsan Fizyolojisine giriş ve Homeostaz. Hücre Fizyolojisine Genel bakış. Kan fizyolojisi, görevi, hemoglobin, fe ve plazma. Kanın şekli elemanları, kan grupları, lenf sistemi. Eletrofizyoloji, Sinir sistemine genel bakış. Kas fizyolojisi. Duyu ve özel duyu fizyolojisi. Solunum fizyolojisi. Sindirim sistemi fizyolojisi. Dolaşım fizyolojisi. Endokrin sisteme giriş. Hormon fizyolojisi. Boşaltım fizyolojisi. Üreme fizyolojisi.

sağlık doktora programları, doktora sağlık yönetimi, doktora sağlık bilimleri, sağlık yönetimi doktora programları, sağlık yönetimi doktora programı, sağlık hukuku doktora, sağlık bilimleri doktora programları, sağlık bilişimi doktora, sağlık ekonomisi doktora, sağlık kurumları doktora, sağlık doktora programları, sağlık doktoru, sağlık doktor bilgi bankası, sağlık doktor, doktora sağlık yönetimi, sağlık doktor bilgi, sağlık doktoru oyunu, doktora sağlık bilimleri, sağlık yönetimi doktora programları, sağlık yönetimi doktora programı, sağlık ekonomisi doktora, sağlık ekonomisi doktora programı, sağlık bakanlığı doktora eğitimi, sağlık bakanlığı doktor eş durumu atamaları, sağlık bilimleri enstitüsü doktora, sağlık bilimleri enstitüsü doktora başvuruları, özel ders, bitirme tezi,
TDS 110 SAĞLIK İSTATİSTİĞİ II:
Tıbbı dokümanların kullanımı, analizi ve gelişimi. Sağlık düzeyini gösteren ölçütler. Sağlık kayıtları. Koruyucu hizmetler ile ilgili istatistiksel yöntemler. Hastane hizmetleri ile ilgili istatistiksel yöntemler. Nüfusla ile ilgili istatistiksel yöntemler. Doğumlarla ilgili istatistiksel yöntemler. Ölümlerle ile ilgili istatistiksel yöntemler. Sağlık hizmetleri ile ilgili istatistiksel yöntemlerin uygulanması. Hastalıklarla ile ilgili istatistiksel yöntemler. Aile planlaması. Sağlık insan gücü ile ilgili istatistiksel yöntemler. Hastalıkların uluslararası sınıflandırılması. Sağlık enformasyon sistemi.

TDS 112 TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE ARŞİVLEME II:

Tıbbi dokümantasyonun hukuksal yönü; Hasta dosyaları arşivlerinin temel öğeleri; Arşivin yeri ve bütçesi; Arşiv komitesi; Arşiv teşkilatı ve fonksiyonları; Hasta dosyalarının hazırlanması, numaralandırılması; Dosya işlemleri; Hasta dosyalarının sıralanması ve kapsamı.

TDS 114 KLAVYE KULLANIMI II:

Cetvel ayarları, Tab Kullanma, Tablolar oluşturma, Tablo düzenleme, Harfleri yayma ve sıkıştırma, Hız arttırma çalışmaları, Dilekçe yazma, Paragraf ve satır aralıkları, Dipnotlar Alfabetik dizinleme, Bibliyografyalar, Tez yazma teknikleri, Sekreterlik, Mektup yazma ve düzensiz mektupları şekillendirme.

TDS 116 BİLGİSAYAR II:

Genel bilgiler. Windows 98. Microsoft Office. Microsoft World. Microsof Powerpoint. Microsoft Outlook. Yedek almak. Virus. Ağ sistemleri ve kurulumu. İnternet. Resim video ve ses dosyalarının biçimleri. Bıos ve setup ayarları. On parmak kılavye. Sorunlar çözümler ve önemli bilgiler.yerli ve yabancı önemli web siteleri.

TDS 118 HASTALIK BİLGİSİ I:

sağlık doktora programları, doktora sağlık yönetimi, doktora sağlık bilimleri, sağlık yönetimi doktora programları, sağlık yönetimi doktora programı, sağlık hukuku doktora, sağlık bilimleri doktora programları, sağlık bilişimi doktora, sağlık ekonomisi doktora, sağlık kurumları doktora, sağlık doktora programları, sağlık doktoru, sağlık doktor bilgi bankası, sağlık doktor, doktora sağlık yönetimi, sağlık doktor bilgi, sağlık doktoru oyunu, doktora sağlık bilimleri, sağlık yönetimi doktora programları, sağlık yönetimi doktora programı, sağlık ekonomisi doktora, sağlık ekonomisi doktora programı, sağlık bakanlığı doktora eğitimi, sağlık bakanlığı doktor eş durumu atamaları, sağlık bilimleri enstitüsü doktora, sağlık bilimleri enstitüsü doktora başvuruları, özel ders, bitirme tezi,
Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları; Solunum sistemi hastalıkları; Sindirim sistemi hastalıkları; Üriner sistem hastalıkları; Erkek ve kadın genital sistem hastalıkları; Gebelik ve doğum; Sık görülen çocuk hastalıkları; İskelet sistemi hastalıkları; Bağ dokusu (kollogen doku) hastalıkları; Deri hastalıkları.

TDS 120 YAZ STAJI:

Bu program öğrencileri, öğrencileri hasta dosyaları arşivinde ve çeşitli poliklinik ve kliniklerde uygulama yaparlar.

AİT 122 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TAR. II:

TBMM açılışı, İnönü savaşları Sakarya ve Büyük Taarruz savaşları. Lozan, siyasal alanda yapılan İnkılaplar saltanatın kaldırılması. Halifeliğin kaldırılması. Çok partili hayat denemeleri takrir-i sükun dönemi. Eğitim ve kültür alanında inkılaplar. Hukuk alanında yapılan inkılaplar. Sosyal alanda yapılan inkılaplar. Atatürk ilkeleri, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik. Halkçılık , Laiklik. Devletçilik, İnkılapçılık. Atatürk ve devlet hayatı, Atatürk ve fikir hayatı. Atatürk ve kadın hakları. Atatürk ve insan hakları, Din ve Laiklik. Atatürk döneminden sonraki siyasi gelişmeler.

TÜR 132 TÜRK DİLİ II:

Yazılı ve sözlü anlatım sorunları ve çözüm yolları. Okumanın insan hayatındaki yeri ve önemi.çeşitli okuma becerileri ve teknikleri. Yazılı anlatımda başarılı olmanın yolları. Yazılı anlatımda planlama. Türkçe’de genel anlatım bozuklukları. Cümle bozuklukları. Yazılı kompozisyon türleri.Bilimsel yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar. Dinleme ve konuşma. Türkçe’nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar. Topluluk karşısında konuşma, tartışmalı konuşmalar

YAB 142 YABANCI DİL II:

sağlık doktora programları, doktora sağlık yönetimi, doktora sağlık bilimleri, sağlık yönetimi doktora programları, sağlık yönetimi doktora programı, sağlık hukuku doktora, sağlık bilimleri doktora programları, sağlık bilişimi doktora, sağlık ekonomisi doktora, sağlık kurumları doktora, sağlık doktora programları, sağlık doktoru, sağlık doktor bilgi bankası, sağlık doktor, doktora sağlık yönetimi, sağlık doktor bilgi, sağlık doktoru oyunu, doktora sağlık bilimleri, sağlık yönetimi doktora programları, sağlık yönetimi doktora programı, sağlık ekonomisi doktora, sağlık ekonomisi doktora programı, sağlık bakanlığı doktora eğitimi, sağlık bakanlığı doktor eş durumu atamaları, sağlık bilimleri enstitüsü doktora, sağlık bilimleri enstitüsü doktora başvuruları, özel ders, bitirme tezi,
Present simple tense. Questions and negatives. Positive forms.Past simple. Regular Verbs.Irregular Verbs. Time Expession. Negative, Positive, questions forms. Count and uncountable nouns.Presend continuous. Possessive pronouns. Going to. Adverbs and adjectives. Presend perfect tense.

TDS 201 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ:

Sağlık yönetimine giriş; Yönetim süreçleri; İletişim; Personel yönetimi; Türkiye’de sağlık örgütlenmesi; Birinci basmak sağlık hizmetleri; Yataklı sağlık kuruluşları; Sağlık Hizmetleri ile ilgili temel kanunlar, Devlet Personel Rejiminin temel hükümleri, hasta hakları, hasta hakları yönetmeliği, insan kaynakları yönetimi, toplam kalite yönetimi.

TDS 203 YAZIŞMA TEKNİKLERİ:

sağlık doktora programları, doktora sağlık yönetimi, doktora sağlık bilimleri, sağlık yönetimi doktora programları, sağlık yönetimi doktora programı, sağlık hukuku doktora, sağlık bilimleri doktora programları, sağlık bilişimi doktora, sağlık ekonomisi doktora, sağlık kurumları doktora, sağlık doktora programları, sağlık doktoru, sağlık doktor bilgi bankası, sağlık doktor, doktora sağlık yönetimi, sağlık doktor bilgi, sağlık doktoru oyunu, doktora sağlık bilimleri, sağlık yönetimi doktora programları, sağlık yönetimi doktora programı, sağlık ekonomisi doktora, sağlık ekonomisi doktora programı, sağlık bakanlığı doktora eğitimi, sağlık bakanlığı doktor eş durumu atamaları, sağlık bilimleri enstitüsü doktora, sağlık bilimleri enstitüsü doktora başvuruları, özel ders, bitirme tezi,
İletişim, örgütsel iletişim, resmi yazışma kuralları ve resmi yazışmaların örgütsel iletişimde önemi, kamu ve özel işletmelerde kullanılan belge türleri ve yazışmalar, İletişim ve iletişimin unsurları, yazılı iletişim, Kurumsal iletişimde yazışmanın önemi, Resmi yazıların yasal dayanağı ve yazışmada uyulacak temel kurallar, Yazışmaların şekil ve içerik yönünden özellikleri, uyulacak kurallar, etkin bir resmi yazının özellikleri, Başbakanlık resmi yazışma kuralları hakkındaki yönetmelik, Resmi yazının bölümleri, Kamu ve özel işletmelerde iş yazıları, Yazışmanın işletmeler açısından önemi, kamu ve özel işletmelerde kullanılan belge türleri ve yazışmalar, Kamu ve özel işletmelerde kullanılan belge türleri ve yazışmalar, Kamu ve özel işletmelerde kullanılan belge türleri ve yazışmalar, Dilekçe, dilekçe kanunu, TBMM dilekçe komisyonu, bilgi edinme hakkı ve bilgi edinme kanunu ve uygulamalar, İmza, imzanın hukuki yönleri, elektronik imza, elektronik imza kanunu ve uygulamalar, Özgeçmiş, amacı, özellikleri, özgeçmiş örnekleri, Rapor, rapor çeşitleri, raporun özellikleri, kurumsal önemi, disiplin raporu.

TDS 205 HALKLA İLİŞKİLER:

Halkla ilişkilerin tanımı, amaçları, gelişimi, halkla ilişkilerin nitelikleri, halkla ilişkilerde kullanılan araçlar, halkla ilişkiler teknikleri, işletmelerin halkla ilişkiler uygulamasında kitle iletişim araçlarının belirlenmesi.

TDS 207 MESLEKİ BİLGİSAYAR I:

Microsoft ekranının tanıtımı, dosya işlemleri.Metin işlemleri.Rapor yazımı.Gelir gider tabloları hazırlama.Çizimler ve resimler yoluyla kurumlar için logo tasarlama.Örgüt şemaları hazırlama.İstatistiksel grafikleri hazırlama.Genel tekrar.Anket hazırlama çalışmaları.Kaynakça hazırlama.Hazır şablonlar yardımıyla iç yazışma hazırlama. Hazır şablonlar yardımıyla iç yazışma hazırlama.Genel tekrar.

sağlık doktora programları, doktora sağlık yönetimi, doktora sağlık bilimleri, sağlık yönetimi doktora programları, sağlık yönetimi doktora programı, sağlık hukuku doktora, sağlık bilimleri doktora programları, sağlık bilişimi doktora, sağlık ekonomisi doktora, sağlık kurumları doktora, sağlık doktora programları, sağlık doktoru, sağlık doktor bilgi bankası, sağlık doktor, doktora sağlık yönetimi, sağlık doktor bilgi, sağlık doktoru oyunu, doktora sağlık bilimleri, sağlık yönetimi doktora programları, sağlık yönetimi doktora programı, sağlık ekonomisi doktora, sağlık ekonomisi doktora programı, sağlık bakanlığı doktora eğitimi, sağlık bakanlığı doktor eş durumu atamaları, sağlık bilimleri enstitüsü doktora, sağlık bilimleri enstitüsü doktora başvuruları, özel ders, bitirme tezi,

TDS 209 SAĞLIK KODLAMA SİSTEMLERİ I:

Kod tanımı; Ulusal-uluslararası kod sistemi tanıtımı; Listeleme.

TDS 213 TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE ARŞİVLEME III:

sağlık doktora programları, doktora sağlık yönetimi, doktora sağlık bilimleri, sağlık yönetimi doktora programları, sağlık yönetimi doktora programı, sağlık hukuku doktora, sağlık bilimleri doktora programları, sağlık bilişimi doktora, sağlık ekonomisi doktora, sağlık kurumları doktora, sağlık doktora programları, sağlık doktoru, sağlık doktor bilgi bankası, sağlık doktor, doktora sağlık yönetimi, sağlık doktor bilgi, sağlık doktoru oyunu, doktora sağlık bilimleri, sağlık yönetimi doktora programları, sağlık yönetimi doktora programı, sağlık ekonomisi doktora, sağlık ekonomisi doktora programı, sağlık bakanlığı doktora eğitimi, sağlık bakanlığı doktor eş durumu atamaları, sağlık bilimleri enstitüsü doktora, sağlık bilimleri enstitüsü doktora başvuruları, özel ders, bitirme tezi,
Hasta dosyalarının mikrofilme alınması; Sağlık kayıtları; Hasta dosyalarının indekslenmesi; Hasta dosyalarının kullanıldığı alanlar; Hasta dosyalarının hukuksal yönü.

TDS 215 KLAVYE KULLANIMI III:

Kuruluş içi yazışmalar, Tiyatro yazıları, Yabancı dilde yazılar, Zarf içi yazışmalar, Fax, Posta etiketi, Zarf ve etiketlere adres yazma, Profesyonel mektup, Profesyonel özgeçmiş, Genel Uygulamalar.

TDS 219 HASTALIK BİLGİSİ II:

Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları; Solunum sistemi hastalıkları; Sindirim sistemi hastalıkları; Üriner sistem hastalıkları; Erkek ve kadın genital sistem hastalıkları; Gebelik ve doğum; Sık görülen çocuk hastalıkları; İskelet sistemi hastalıkları; Bağ dokusu (kollogen doku) hastalıkları; Deri hastalıkları.

sağlık doktora programları, doktora sağlık yönetimi, doktora sağlık bilimleri, sağlık yönetimi doktora programları, sağlık yönetimi doktora programı, sağlık hukuku doktora, sağlık bilimleri doktora programları, sağlık bilişimi doktora, sağlık ekonomisi doktora, sağlık kurumları doktora, sağlık doktora programları, sağlık doktoru, sağlık doktor bilgi bankası, sağlık doktor, doktora sağlık yönetimi, sağlık doktor bilgi, sağlık doktoru oyunu, doktora sağlık bilimleri, sağlık yönetimi doktora programları, sağlık yönetimi doktora programı, sağlık ekonomisi doktora, sağlık ekonomisi doktora programı, sağlık bakanlığı doktora eğitimi, sağlık bakanlığı doktor eş durumu atamaları, sağlık bilimleri enstitüsü doktora, sağlık bilimleri enstitüsü doktora başvuruları, özel ders, bitirme tezi,

TDS 202 İLK YARDIM:

İlk yardıma giriş; İnsan vücudu ve sistemler; Solunum sistemi ve ilk yardım; Dolaşım sistemi ve ilk yardım; Kanama ve ilk yardım; Şok ve ilk yardım; Yaralanma ve ilk yardım; Kırıklar ve ilk yardım; Yanıklar, donmalar ve ilk yardım; Elektrik çarpmaları ve ilk yardım; Zehirlenme ve ilk yardım; Bilinç kaybı ve ilk yardım; Diğer acil durumlarda ilk yardım

TDS 204 TIBBİ SEKRETERLİK:

Sağlık hizmetleri ve özellikleri, tıp sekreterliği, sağlık kuruluşlarında tıbbi sekreterin yeri, önemi ve görevleri, mesleki sorunlar ve mesleki örgütlenme,tıp sekreterliğinde etik, sekreterlikte toplam kalite yönetimi.

TDS 206 TIP KÜTÜPHANECİLİĞİ:

Kütüphanecilik bilimi; Kütüphanecilik kavramı ve tanımı; Kütüphane türleri; Tıp Kütüphaneciliğin tarihsel gelişimi; Kütüphane hizmetleri; Teknik hizmetler, kataloglama, sınıflandırma, süreli yayınlar; Okuyucu hizmetleri; Kütüphane eğitimi, kaynaklara erişim, kütüphane kuralları; Elektronik kütüphane hizmetleri, bibliyografik kaynaklar, hastalara kütüphane hizmeti.

TDS 208 MESLEKİ BİLGİSAYAR II:

Excel programını başlatma, Excel penceresinin tanıtım, Excel programıyla ilgili temel bilgiler. Excel programında çalışma sayfası işlemleri. Excel programında seçme ve veri giriş işlemleri. Excel programında hücre ve sayıları biçimlendirme işlemleri. Excel programında kullanılan veri türleri, formül giriş, kopyalama ve silme işlemleri. Excel programında otomatik ve koşullu biçimlendirme işlemleri, stiller, renk ve desen uygulama. Excel programında kullanılan matematiksel işlemler. Excel programında kullanılan fonksiyonlar. Excel programında kullanılan istatistiksel fonksiyonlar. Excel programında kullanılan mantıksal ve metinsel fonksiyonlar. Excel programında kullanılan tarih ve zaman fonksiyonları. Excel programında kullanılan grafik oluşturma işlemleri. Excel programında veri tabanı ve pencere işlemleri.

sağlık doktora programları, doktora sağlık yönetimi, doktora sağlık bilimleri, sağlık yönetimi doktora programları, sağlık yönetimi doktora programı, sağlık hukuku doktora, sağlık bilimleri doktora programları, sağlık bilişimi doktora, sağlık ekonomisi doktora, sağlık kurumları doktora, sağlık doktora programları, sağlık doktoru, sağlık doktor bilgi bankası, sağlık doktor, doktora sağlık yönetimi, sağlık doktor bilgi, sağlık doktoru oyunu, doktora sağlık bilimleri, sağlık yönetimi doktora programları, sağlık yönetimi doktora programı, sağlık ekonomisi doktora, sağlık ekonomisi doktora programı, sağlık bakanlığı doktora eğitimi, sağlık bakanlığı doktor eş durumu atamaları, sağlık bilimleri enstitüsü doktora, sağlık bilimleri enstitüsü doktora başvuruları, özel ders, bitirme tezi,

TDS 210 SAĞLIK KODLAMA SİSTEMLERİ II:

Hastalık kodlama sistemleri tanıtım ve uygulaması; Kodlamalarda kullanılan formlar ve uygulaması.

TDS 212 İNGİLİZCE YAZIŞMA TEKNİKLERİ:

İngilizce iş yazışmaları ve yazışma teknikleri.

TDS 214 TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE ARŞİVLEME IV:

Dosya saklama yöntemleri; Hasta dosyaları arşivinde bilgisayarların kullanımı; Merkezi tıbbi arşivinin fonksiyonları ve bölümleri; Merkezi tıbbi arşiv bina ve birimlerine ait özellikler.

TDS 216 KLAVYE KULLANIMI IV:

Kuruluş içi yazışmalar, Tiyatro yazıları, Yabancı dilde yazılar, Zarf içi yazışmalar, Fax, Posta etiketi, Zarf ve etiketlere adres yazma, Profesyonel mektup, Profesyonel özgeçmiş, Genel Uygulamalar.,

sağlık doktora programları, doktora sağlık yönetimi, doktora sağlık bilimleri, sağlık yönetimi doktora programları, sağlık yönetimi doktora programı, sağlık hukuku doktora, sağlık bilimleri doktora programları, sağlık bilişimi doktora, sağlık ekonomisi doktora, sağlık kurumları doktora, sağlık doktora programları, sağlık doktoru, sağlık doktor bilgi bankası, sağlık doktor, doktora sağlık yönetimi, sağlık doktor bilgi, sağlık doktoru oyunu, doktora sağlık bilimleri, sağlık yönetimi doktora programları, sağlık yönetimi doktora programı, sağlık ekonomisi doktora, sağlık ekonomisi doktora programı, sağlık bakanlığı doktora eğitimi, sağlık bakanlığı doktor eş durumu atamaları, sağlık bilimleri enstitüsü doktora, sağlık bilimleri enstitüsü doktora başvuruları, özel ders, bitirme tezi,

TDS 218 YAZ STAJI:

Bu program öğrencileri, öğrencileri hasta dosyaları arşivinde ve çeşitli poliklinik ve kliniklerde uygulama yaparlar.

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?