Sağlık Yönetimi bitirme tezi ödev

Dönem: 1 Dönem: 2
D.Kodu Ders Adı T L/U K Tip D.Kodu Ders Adı T L/U K Tip
TUR101
Türk Dili I 2 0 2 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
TUR102
Türk Dili II 2 0 2 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
ATA101
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
ATA102
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
ING101
İngilizce I 1 4 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
ING102
İngilizce II 1 4 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB103
İşletmeye Giriş 3 0 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB104
İşletme Yönetimi ve Organizasyonu 3 0 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB111
Ekonomiye Giriş 3 0 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB112
Ekonomi 3 0 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB113
Finansal Muhasebe I 3 0 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB114
Finansal Muhasebe II 3 0 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB127
Temel Matematik 3 0 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB128
İşletme Matematiği 3 0 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB185 Hukuka Giriş özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
3 0 3 Z
SYB186
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
BIL111
Temel Bilgisayar 2 2 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
BIL112 İleri Bilgisayar Uygulamaları özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
2 2 3 Z
SEC101 Seçmeli Dersler 2 0 2 S SEC102 Seçmeli Dersler 2 0 2 S
Toplam 24 6 27 Toplam 24 6 27
Dönem: 3 Dönem: 4
D.Kodu Ders Adı T L/U K Tip D.Kodu Ders Adı T L/U K Tip
ING201
İngilizce III 0 3 1.5 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
ING202
İngilizce IV 0 3 1.5 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB291
Mesleki İngilizce-I 1 1 1.5 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB292
Mesleki İngilizce-II 1 1 1.5 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB201
Sağlık Hizmetleri Yönetimi-I 3 8 7 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB202
Sağlık Hizmetleri Yönetimi-II 3 8 7 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB211
Sağlık Ekonomisi 3 0 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB232
Örgütsel Davranış Yönetimi 3 0 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB217
Sağlık İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi 3 0 3 özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap

Z SYB214 Sağlık İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi 3 0 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB221
İstatistik 2 0 2 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB262 özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
Sağlık İşletmelerinde Teknoloji Yönetimi 3 0 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB263
Medikal Enformatik 2 0 2 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB 278
Epidemiyoloji 2 0 2 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB285
Sağlık Hukuku ve Etiği 3 0 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB272
Temel Sağlık Bilgisi ve Tıbbi Terminoloji 3 0 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SEC201
Seçmeli Dersler 2 0 2 S özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SEC202
Seçmeli Dersler 2 0 2 S özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
Toplam 19 12 25 Toplam 20 12 26
Dönem: 5 Dönem: 6
D.Kodu Ders Adı T L/U K Tip D.Kodu Ders Adı T L/U K Tip
ING301
İngilizce V 0 3 1.5 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
ING302
İngilizce VI 0 3 1.5 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB391
Mesleki İngilizce-III 1 1 1.5 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB392
Mesleki İngilizce-IV 1 1 1.5 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB321
Sağlık İşletmelerinde Kantitatif Yöntemler-I 3 0 3 Z
SYB314
Sağlık Politikaları 3 0 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB309
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 3 0 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB322 Sağlık İşletmelerinde Kantitatif Yöntemler-II 3 0 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB311
Sağlık İşletmelerinde Finans Yönetimi-I 3 0 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB312
Sağlık İşletmelerinde Finans Yönetimi-II 3 0 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB339 Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 Z SYB318 Sağlık İşletmelerinde Sağlık Sigortacılığı ve Ödeme Modelleri 3 0 3 Z
SYB355
Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi 3 0 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB348
Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkiler ve İletişim 3 0 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB325
Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik 2 0 2 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB374
Halk Sağlığı 3 0 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB381
Sağlık Hizmetlerinde Uygulama 0 8 4 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB382
Sağlık Hizmetlerinde Uygulama 0 8 4 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SEC301
Seçmeli Dersler 2 0 2 S
SEC302
Seçmeli Dersler 2 0 2 S
Toplam 20 12 26 Toplam 21 12 27
Yaz Stajı 12
Dönem: 7 Dönem: 8
D.Kodu Ders Adı T L/U K Tip D.Kodu Ders Adı T L/U K Tip
ING401
İngilizce VII 0 3 1.5 Z
ING402
İngilizce VIII 0 3 1.5 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB491
Mesleki İngilizce-V 1 1 1.5 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB492
Mesleki İngilizce-VI 1 1 1.5 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB413
Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim 3 0 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB402
Bitirme Projesi 2 2 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB407 Sağlık Sektöründe Süreç Analizi ve Performans özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
Yönetimi
3 0 3 Z SYB410
Sağlık Hizmetlerinde Lojistik Yönetimi özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
3 0 3 Z
SYB409
Sağlık Hizmetlerinde Proje Yönetimi 3 0 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB482
Sağlık Kurumlarında Alan Çalışması (Staj) – 16 8 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB411
Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi 3 0 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB498
Yönetim ve Strateji Simülasyonu 2 2 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB415
Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi 3 0 3 Z özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SEC402 Seçmeli Dersler 2 0 2 S
SYB481
Sağlık Hizmetlerinde Uygulama 0 8 4 Z Zorunlu Seçmeli 2 0 2 ZS özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SEC401
Seçmeli Dersler 2 0 2 S Toplam 12 24 24 özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
Zorunlu Seçmeli 2 0 2 ZS
Toplam 20 12 26
T L/U K T L/U K
SYB431
Sosyal Psikoloji 2 0 2 ZS özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB432
Yönetimde İnsan İlişkileri 2 0 2 ZS özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB433
Sağlık Sektöründe Eğitim ve Yetkinlik Geliştirme 2 0 2 ZS özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB434
Sağlık İşletmelerinde Örgüt Geliştirme 2 0 2 ZS özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB435
Sosyal Pazarlama Teknikleri 2 0 2 ZS özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB436
Uluslararası Pazarlama 2 0 2 ZS özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB437
Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 0 2 ZS özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB438
Pazarlamada İletişim 2 0 2 ZS özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB439
Kamu Maliyesi 2 0 2 ZS özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB440
Türkiye Ekonomisi 2 0 2 ZS özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB441
Para – Banka Kavram ve İlkeleri 2 0 2 ZS özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB442
Sağlık İşletmelerinde Finansal Performans Değerlendirme 2 0 2 ZS özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SYB Program Toplam Kredi 160 96 208
Yaz stajı 12
Toplam 220
Zorunlu Seçmeli Dersler Zorunlu Seçmeli Dersler
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap
SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ – YENİ PROGRAM  özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yap

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031