Sağlık Yönetimi Bitirme Tezi

sağlık yönetimi tezli yüksek lisans, sağlık yönetimi tezsiz yüksek lisans, sağlık yönetimi tezli yüksek lisans programları, sağlık yönetimi tez, sağlık yönetimi tezsiz yüksek lisans programı, sağlık yönetimi tez konuları, sağlık yönetimi tezleri, sağlık yönetimi tezler, sağlık yönetimi yüksek lisans tezleri, sağlık yönetimi ile ilgili tezler,  sağlık yönetimi tez konuları, sağlık yönetimi tez, sağlık yönetimi tezler, sağlık kurumları yönetimi tez konuları, sağlık yönetimi bitirme tezi, sağlık yönetimi yüksek lisans tez konuları,  sağlık yönetimi tez konuları, sağlık yönetimi yüksek lisans tez konuları, sağlık kurumları yönetimi tez konuları, bitirme tezi, özel ders,

Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü Lisans Ders Kataloğu

 
1.SINIF/1. YARIYIL

 

 
 
 
Ders Kodu
 
 
 
 
 
Dersin Adı
 
 
Ders Tipi*
Zorunlu /
Seçmeli (Z/S)
Saati
Ulusal Kredi
AKTS**
Teorik
Uyg.
Lab.
Toplam
SKY101
Muhasebe – I
D
Z
2
0
 
2
2
5
SKY103
İktisat I    
D
Z
3
0
 
3
3
5
SKY105
Matematik
D
Z
2
0
 
2
2
3
SKY107
İşletme
D
Z
3
0
 
3
3
5
SKY109
Halk Sağlığı
D
Z
2
2
 
4
3
4
ENF101
Bilgisayara Giriş
D
Z
2
0
 
2
2
4
ATA101
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 
D
Z
2
0
 
2
2
1
TDİ101
Türk Dili I
D
Z
2
0
 
2
2
1
YDİ101 
Temel Yabancı Dil (İngilizce )
D
Z
4
0
 
4
4
1
BED101
Beden Eğitimi
U
S
0
1
 
1
0
1
GUS101
Müzik
U
S
0
1
 
1
0
1
GUS103
Resim
U
S
0
1
 
1
0
1
 
Toplam
25
23
30
 
 
1.SINIF/2. YARIYIL

sağlık yönetimi tezli yüksek lisans, sağlık yönetimi tezsiz yüksek lisans, sağlık yönetimi tezli yüksek lisans programları, sağlık yönetimi tez, sağlık yönetimi tezsiz yüksek lisans programı, sağlık yönetimi tez konuları, sağlık yönetimi tezleri, sağlık yönetimi tezler, sağlık yönetimi yüksek lisans tezleri, sağlık yönetimi ile ilgili tezler,  sağlık yönetimi tez konuları, sağlık yönetimi tez, sağlık yönetimi tezler, sağlık kurumları yönetimi tez konuları, sağlık yönetimi bitirme tezi, sağlık yönetimi yüksek lisans tez konuları,  sağlık yönetimi tez konuları, sağlık yönetimi yüksek lisans tez konuları, sağlık kurumları yönetimi tez konuları, bitirme tezi, özel ders,

 
 
Ders Kodu
 
 
Dersin Adı
 
Ders Tipi*
Zorunlu /
Seçmeli (Z/S)
Saati
Ulusal Kredi
 
AKTS**
 
Teorik
Uyg.
Lab.
Toplam
SKY106
Davranış Bilimleri
D
Z
3
0
 
3
3
4
SKY108
Yönetim Bilimi    
D
Z
3
0
 
3
3
5
SKY110
İşletme Matematiği
D
Z
2
0
 
2
2
3
SKY102
Muhasebe – II           
D
Z
2
0
 
2
2
5
SKY104
İktisat II
D
Z
3
0
 
3
3
5
SKY112
Tıbbi Terminoloji             
D
Z
3
0
 
3
3
4
ATA102
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
D
Z
2
0
 
2
2
1
TDİ102
Türk Dili II
D
Z
2
0
 
2
2
1
YDİ102
Temel Yabancı Dil (İngilizce)      
D
Z
4
0
 
4
4
1
BED102
Beden Eğitimi
U
S
0
1
 
1
0
1
GUS102
Müzik
U
S
0
1
 
1
0
1
GUS104
Resim
U
S
0
1
 
1
0
1
 
Toplam
25
24
30
 
 
2. SINIF/1. YARIYIL
sağlık yönetimi tezli yüksek lisans, sağlık yönetimi tezsiz yüksek lisans, sağlık yönetimi tezli yüksek lisans programları, sağlık yönetimi tez, sağlık yönetimi tezsiz yüksek lisans programı, sağlık yönetimi tez konuları, sağlık yönetimi tezleri, sağlık yönetimi tezler, sağlık yönetimi yüksek lisans tezleri, sağlık yönetimi ile ilgili tezler,  sağlık yönetimi tez konuları, sağlık yönetimi tez, sağlık yönetimi tezler, sağlık kurumları yönetimi tez konuları, sağlık yönetimi bitirme tezi, sağlık yönetimi yüksek lisans tez konuları,  sağlık yönetimi tez konuları, sağlık yönetimi yüksek lisans tez konuları, sağlık kurumları yönetimi tez konuları, bitirme tezi, özel ders,

 

 
 
Ders Kodu
 
 
  
Dersin Adı
Ders Tipi*
Zorunlu /
Seçmeli (Z/S)
Saati
Ulusal Kredi 
 
AKTS**
 
Teorik
Uyg.
Lab.
Toplam
SKY201
Sağlık Hizmetleri Yönetimi     
D
Z
3
2
 
5
4
5
SKY203
İstatistik I
D
Z
2
2
 
4
3
4
SKY205
Sosyal Politika
D
Z
2
0
 
2
2
4
SKY207
Örgütsel Davranış                  
D
Z
3
0
 
3
3
4
SKY209
Hukukun Temel Kavramları
D
Z
2
0
 
2
2
4
SKY211
Sağlık Sosyolojisi
D
Z
2
0
 
2
2
3
SKY213
Sağlık Kurumlarında  Maliyet Muhasebesi
D
Z
3
0
 
3
3
5
YDİ201
Temel Yabancı Dil (İngilizce)
D
Z
4
0
 
4
4
1
 
Toplam
25
23
30
 
 
2.SINIF/2. YARIYIL
sağlık yönetimi tezli yüksek lisans, sağlık yönetimi tezsiz yüksek lisans, sağlık yönetimi tezli yüksek lisans programları, sağlık yönetimi tez, sağlık yönetimi tezsiz yüksek lisans programı, sağlık yönetimi tez konuları, sağlık yönetimi tezleri, sağlık yönetimi tezler, sağlık yönetimi yüksek lisans tezleri, sağlık yönetimi ile ilgili tezler,  sağlık yönetimi tez konuları, sağlık yönetimi tez, sağlık yönetimi tezler, sağlık kurumları yönetimi tez konuları, sağlık yönetimi bitirme tezi, sağlık yönetimi yüksek lisans tez konuları,  sağlık yönetimi tez konuları, sağlık yönetimi yüksek lisans tez konuları, sağlık kurumları yönetimi tez konuları, bitirme tezi, özel ders,

 

  
Ders
Kodu
 
 
 
Dersin Adı
 
Ders Tipi*
Zorunlu /
Seçmeli (Z/S)
Saati
Ulusal Kredi
AKTS**
Teorik
Uyg.
Lab.
Toplam
SKY202
Kamu Maliyesi                         
D
Z
2
0
 
2
2
3
SKY204
Epidemiyoloji   
D
Z
2
0
 
2
2
3
SKY206
Sağlık Enformasyon Yönetimi-I
D
Z
2
2
 
4
3
4
SKY208
Sağlık Kurumlarında  Üretim Yönetimi
D
Z
2
0
 
2
2
4
SKY210
İdare Hukuku Bilgisi
D
Z
2
0
 
2
2
3
SKY212
Hastane Örgüt ve Yönetimi – I
D
Z
2
2
 
4
3
5
SKY214
İstatistik-II               
D
Z
2
2
 
4
3
4
SKY216
Bilgisayar Paket Programı Kullanımı 
D
Z
1
2
 
3
2
3
YDİ202
Temel Yabancı Dil (İngilizce)
D
Z
4
0
 
4
4
1
 
Toplam
27
23
30
 
 
3.SINIF/1.YARIYIL

 

 
 
Ders Kodu
 
 
Dersin Adı
Ders Tipi*
Zorunlu /
Seçmeli (Z/S)
Saati
Ulusal Kredi
 
AKTS**
 
 
Teorik
Uyg.
Lab.
Toplam
SKY301
Sağlık Enformasyon Yönetimi-II
D
Z
2
2
 
4
3
4
SKY303
Sağlık Ekonomisi
D
Z
3
0
 
3
3
4
SKY305
Hastane Örgüt ve Yönetimi-II
D
Z
2
2
 
4
3
4
SKY307
Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri- I
D
Z
2
2
 
4
3
5
SKY309
Sağlık Kurumlarında. Finansal Yönetim-I
D
Z
2
0
 
2
2
4
SKY319
Halkla İlişkiler 
D
Z
2
0
 
2
2
3
SKY
Seçmeli Ders
D
S
2
0
 
2
2
3
SKY
Seçmeli Ders
D
S
2
0
 
2
2
3
 
Toplam
23
20
30
 
 
3.SINIF/2.YARIYIL
 sağlık yönetimi tezli yüksek lisans, sağlık yönetimi tezsiz yüksek lisans, sağlık yönetimi tezli yüksek lisans programları, sağlık yönetimi tez, sağlık yönetimi tezsiz yüksek lisans programı, sağlık yönetimi tez konuları, sağlık yönetimi tezleri, sağlık yönetimi tezler, sağlık yönetimi yüksek lisans tezleri, sağlık yönetimi ile ilgili tezler,  sağlık yönetimi tez konuları, sağlık yönetimi tez, sağlık yönetimi tezler, sağlık kurumları yönetimi tez konuları, sağlık yönetimi bitirme tezi, sağlık yönetimi yüksek lisans tez konuları,  sağlık yönetimi tez konuları, sağlık yönetimi yüksek lisans tez konuları, sağlık kurumları yönetimi tez konuları, bitirme tezi, özel ders,

 

 
 
 
Ders Kodu
 
 
 
Dersin Adı
Ders Tipi*
Zorunlu /
Seçmeli (Z/S)
Saati
Ulusal Kredi
AKTS**
 
Teorik
Uyg.
Lab.
Toplam
SKY302
İnsan Kaynakları Yönetimi
D
Z
3
0
 
3
3
2
SKY304
Sağlık   Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri II
D
Z
2
2
 
4
3
5
SKY306
İşletme Hukuku
D
Z
2
0
 
2
2
3
SKY308
Sağlık Planlaması
D
Z
2
2
 
4
3
4
SKY310
Sağlık Kurumlarında   Kalite Yönetimi
D
Z
2
2
 
4
3
3
SKY312
Sağlık Kurumlarında Finansal Yön –II
D
Z
2
0
 
2
2
4
SKY320
Avrupa Birliği ve Sağlık Politikaları
D
Z
2
0
 
2
2
3
SKY
Seçmeli Ders
D
S
2
0
 
2
2
3
SKY
Seçmeli Ders
D
S
2
0
 
2
2
3
 
Toplam
25
22
30
 
 
4.SINIF/1.YARIYIL
sağlık yönetimi tezli yüksek lisans, sağlık yönetimi tezsiz yüksek lisans, sağlık yönetimi tezli yüksek lisans programları, sağlık yönetimi tez, sağlık yönetimi tezsiz yüksek lisans programı, sağlık yönetimi tez konuları, sağlık yönetimi tezleri, sağlık yönetimi tezler, sağlık yönetimi yüksek lisans tezleri, sağlık yönetimi ile ilgili tezler,  sağlık yönetimi tez konuları, sağlık yönetimi tez, sağlık yönetimi tezler, sağlık kurumları yönetimi tez konuları, sağlık yönetimi bitirme tezi, sağlık yönetimi yüksek lisans tez konuları,  sağlık yönetimi tez konuları, sağlık yönetimi yüksek lisans tez konuları, sağlık kurumları yönetimi tez konuları, bitirme tezi, özel ders,
 
 
 
Ders Kodu
 
 
 
Dersin Adı
Ders Tipi*
Zorunlu /
Seçmeli (Z/S)
Saati
Ulusal Kredi
AKTS**
 
Teorik
Uyg.
Lab
Toplam
SKY401
Araştırma Yöntemleri   
D
Z
2
2
 
4
3
4
SKY403
Sağlık Hukuku
D
Z
2
0
 
2
2
3
SKY405
Sağlık Kurumlarında Pazarlama
D
Z
2
0
 
2
2
4
SKY407
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
D
Z
2
0
 
2
2
3
SKY409
Sağlık Politikası
D
Z
2
0
 
2
2
4
SKY411
Seminer
D
Z
2
2
 
4
3
3
SKY421
Evde Bakım Hizmetleri Yönetimi      
D
Z
2
0
 
2
2
3
SKY
Seçmeli Ders
D
S
2
0
 
2
2
3
SKY
Seçmeli Ders
D
S
2
0
 
2
2
3
 
Toplam
22
20
30
 
 
4.SINIF/2. YARIYIL

 

 
 
 
Ders Kodu
 
 
 
Dersin Adı
 
Ders Tipi*
Zorunlu /
Seçmeli (Z/S)
Saati
Ulusal Kredi
AKTS**
Teorik
Uyg.
Lab.
Toplam
SKY402
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
D
Z
2
0
 
2
2
4
YAB410
Sağlık Kurumlarında Liderlik 
D
Z
2
0
 
2
2
3
SKY404
Sağlık Kurumları Yönetimi    Alan Çalışması
D
Z
2
20
 
22
12
23
 
Toplam
26
16
30
 * Ders Tipi: D=Ders  U=Uygulama
** AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi
 
 
SEÇMELİ DERSLER
 
 

 

 
 
 
Ders Kodu
 
 
 
Dersin Adı
Ders Tipi*
Zorunlu /
Seçmeli (Z/S)
Saati
Ulusal Kredi
AKTS**
 
Teorik
Uyg.
Lab.
Toplam
SKY311
İş Hukuku Bilgisi*
D
S
2
0
 
2
2
3
SKY313
Sağlık Ölçütleri*
D
S
2
0
 
2
2
3
SKY317
İş Sağlığı ve İş Güvenliği*
D
S
2
0
 
2
2
3
SKY314
Sağlık Sigortacılığı*
D
S
2
0
 
2
2
3
SKY318
Yönetimde İnsan İlişkileri*
D
S
2
0
 
2
2
3
SKY322
Sağlık Okur Yazarlığı*
D
S
2
0
 
2
2
3
SKY415
Afet ve Kriz Yönetimi*
D
S
2
0
 
2
2
3
SKY417
Kalite Değerlendirme ve Yöntemleri*
D
S
2
0
 
2
2
3
SKY419
Sağlık Yönetiminde Etik*
D
S
2
0
 
2
2
3
 
Toplam
18
18
27
 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?