Şehir Planlama Tez Konuları

sehir planlama tezi

Ders İçerikleri

Kentsel ve Kırsal Arazi Düzenlemesi (3+0) 3

Kentsel toprak düzenleme sisteminin Türkiye, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerdeki teknik, kurumsal ve yasal temelleri. Kentsel toprak düzenlemesi uygulamalarında bilgi sistemlerinden yararlanma. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kırsal toprak kullanımına ilişkin yasal temeller, bu yasal sınırlamaların biçimlendirdiği toprak düzenleme teknikleri ve AB destekli kırsal arazi yönetimi projeleri, koşulları ve uygulamaları. Havza, kıyı ynetimi.tez yardım, tez bölümleri, tez ödevi, tez yaz, tez sitesi, ösym tez tarama, tez arşivi, tez ingilizce, tez danışmanlığı, tez danışmanlık, tez kapak, tez sunum, muhasebe tez konuları, tez başlıkları, kamu yönetimi tez konuları, tez ciltleme, tez pdf, tez önsöz, ekonometri tez konuları, lojistik tez konuları, tez yapılır, google tez, tez tarama merkezi, istanbul tez

Doğal Kaynak Yönetimi (3+0) 3

Su, dağ, orman ve çevreyle ilgili hususların arazi yönetimi.

Arazi Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi (3+0) 3 şehir planlama bölümü, şehir planlama bölümü, şehir planlama ana sözleşme, ccb şehir planlama, şehir planlama doktora, şehir planlama dersleri, şehir ve bölge planlama dokuz eylül, yeditepe şehir planlama edremit, şehir ve bölge planlama 9 eylül, şehir bölge planlama dokuz eylül, şehir ve bölge planlama bölümü forum, şehir planlama gazi, şehir planlama haritası, türk şehir planlama hukuku, şehir planlama iş ilanları, şehir planlama kitapları, şehir planlama lejant, şehir planlama yüksek lisans, itü şehir planlama yüksek lisans, şehir ve bölge planlama yüksek lisans, şehir bölge planlama yüksek lisans, şehir planlama yüksek lisansı, şehir planlama mühendisliği, şehir planlama müdürlüğü, şehir planlama makale, şehir planlama notları, şehir planlama nedir, şehir ve bölge planlama bölümü nedir, şehir bölge planlama ne iş yapar, şehir planlama staj defteri, şehir planlama staj, şehir planlama tez, şehir planlama ve imar hukuku, şehir ve bölge planlama bölümü odtü, şehir planlama ytü, şehir planlama yönetmeliği, şehir planlama yüksek lisans

Kırsal toprak düzenlemesi uygulamalarının bilgi sistemi temelinde ele alınması. Arazi ve coğrafi bilgi sistemlerine konu bağlamında genel yaklaşım. Kırsal toprak düzenleme faaliyetleri, aktörleri ve bilgi kullanımı ve işlem adımlarının coğrafi bilgi sistemi tasarımında ele alınması.tez yardım, tez bölümleri, tez ödevi, tez yaz, tez sitesi, ösym tez tarama, tez arşivi, tez ingilizce, tez danışmanlığı, tez danışmanlık, tez kapak, tez sunum, muhasebe tez konuları, tez başlıkları, kamu yönetimi tez konuları, tez ciltleme, tez pdf, tez önsöz, ekonometri tez konuları, lojistik tez konuları, tez yapılır, google tez, tez tarama merkezi, istanbul tez

Taşınmaz Değerlemesinde Özel Yöntemler (3+0) 3

İstatistiksel yöntemler kullanılarak yapılan değerleme yntemleri. Türkiye şartlaraında, değişik bölgelerde o bölgenin özelliğine göre yapılabilecek değerlemeler, vergi, imar uygulaması ve kentsel dönüşümde uygulanacak yöntemler. Genel değerlendirme ve tartıuşma.

Ulusal Veri Değişim Formatı ve GML (3+0) 3

Ulusal veri değişim formatının (UVDF) hukuki, teorik boyutu. Genişletilebilir işaretleme dili (XML), Coğrafi işaertleme dili (GML), uygulama şemaları, UVDF için geliştirilebilecek uygulama şemaları.tez yardım, tez bölümleri, tez ödevi, tez yaz, tez sitesi, ösym tez tarama, tez arşivi, tez ingilizce, tez danışmanlığı, tez danışmanlık, tez kapak, tez sunum, muhasebe tez konuları, tez başlıkları, kamu yönetimi tez konuları, tez ciltleme, tez pdf, tez önsöz, ekonometri tez konuları, lojistik tez konuları, tez yapılır, google tez, tez tarama merkezi, istanbul tez

Şehir Planlama (2+2) 3

Uluslar arası ekonomik ve politik yeniden yapılanmanın etkisi ile, dünyada ve ülkemizdeki şehirlerde servis sektörü ve şehir merkezinin transformasyonu; Ulaşım ve iletişimdeki teknolojik gelişmelerin sebep olduğu yeni şehirleşme eğilimleri; Teleport ve teknoparklar; İstanbul’un şehir yapısındaki transformasyonun incelenmesi ve İstanbul’un bir dünya şehri olması için öneriler.

Gayrimenkul Mevzuatı (3+0) 3

Türkiyede yürülükte olan harita, mülkiyet ve planlama ile ilgili hıukuki mevzuat, kadastro, tapu, imar, belediye ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler. Planlama, koruma, tasarım ve dönüşüm kavramlarına yasal yaklaşımlar, İmar yasası, kıyı yasası, koruma yasası ve diğer yasaların planlama, tasarım ve uygulama çalışmalarındaki etkinliği, Kentsel planlama, koruma, tasarım ve dönüşüm çalışmalarında yönetsel çerçeve.tez yardım, tez bölümleri, tez ödevi, tez yaz, tez sitesi, ösym tez tarama, tez arşivi, tez ingilizce, tez danışmanlığı, tez danışmanlık, tez kapak, tez sunum, muhasebe tez konuları, tez başlıkları, kamu yönetimi tez konuları, tez ciltleme, tez pdf, tez önsöz, ekonometri tez konuları, lojistik tez konuları, tez yapılır, google tez, tez tarama merkezi, istanbul tez

Kentsel Tasarım (2+2) 3

Kentsel tasarım kavramının temeli ve tasarım kavramı içindeki yeri, Planlama ve tasarlama ilişkisi, Tasarım kavramının tanımı, Tasarım olgusunun yapısı, Yaratıcılık, planlama ve tasarım ilişkisi, Tasarım ve bilim, Çeşitli bilimlerin insan, çevre ve tasarım arası ilişkilerin incelenmesindeki yeri, Tasarım yöntem ve kuramı, Tasarım süreci, Değişik tasarım yöntemleri, kentsel tasarım süreci ve öğeleri, Kentsel tasarım ve planlamada anlatım teknikleri, Kentsel tasarıma temel oluşturacak imge-mekan analizi. şehir planlama bölümü, şehir planlama bölümü, şehir planlama ana sözleşme, ccb şehir planlama, şehir planlama doktora, şehir planlama dersleri, şehir ve bölge planlama dokuz eylül, yeditepe şehir planlama edremit, şehir ve bölge planlama 9 eylül, şehir bölge planlama dokuz eylül, şehir ve bölge planlama bölümü forum, şehir planlama gazi, şehir planlama haritası, türk şehir planlama hukuku, şehir planlama iş ilanları, şehir planlama kitapları, şehir planlama lejant, şehir planlama yüksek lisans, itü şehir planlama yüksek lisans, şehir ve bölge planlama yüksek lisans, şehir bölge planlama yüksek lisans, şehir planlama yüksek lisansı, şehir planlama mühendisliği, şehir planlama müdürlüğü, şehir planlama makale, şehir planlama notları, şehir planlama nedir, şehir ve bölge planlama bölümü nedir, şehir bölge planlama ne iş yapar, şehir planlama staj defteri, şehir planlama staj, şehir planlama tez, şehir planlama ve imar hukuku, şehir ve bölge planlama bölümü odtü, şehir planlama ytü, şehir planlama yönetmeliği, şehir planlama yüksek lisans

Arazi Yönetimi (2+0)2

Tanımlar ve kavraşmalar. Arazi Yönetimi ve Arazi mülkiyeti için genel çerçeve çalışması. Arazi hakları ve arazi mülkiyeti sistemleri. Arazi yönetimi ve arazi mülkiyetinin politik, ekonomik ve sosyal yönleri. Kırsal alanda arazi mülkiyeti ve yönetimi. Kentsel alanda arazi mülkiyeti ve yönetimi. Arazi anlaşmazlıkları. Kadastro ve arazi yönetim sistemleri. Arazi devri ve finansal yönler. Taşınmaz malların değerlemesi. Arazi kullanımı ve arazi yönetimi ile CBS ilişkileri.tez yardım, tez bölümleri, tez ödevi, tez yaz, tez sitesi, ösym tez tarama, tez arşivi, tez ingilizce, tez danışmanlığı, tez danışmanlık, tez kapak, tez sunum, muhasebe tez konuları, tez başlıkları, kamu yönetimi tez konuları, tez ciltleme, tez pdf, tez önsöz, ekonometri tez konuları, lojistik tez konuları, tez yapılır, google tez, tez tarama merkezi, istanbul tez

Kentsel Dönüşüm (3+0) 3

Kentsel alan kullanım planlaması kapsamında; hazırlık çalışması, taşınmaz mal değerlemesi ve hukuksal dayanak, imar planlama sistemi, taşınmaz malları edinme yöntemleri, Türk imar tüzesi ve imar uygulamalarını iyleştirici önlemler ve öneriler, dünyada arsa ve arazi uygulamaları. Türliye’de kentsel alan düzenlemesi ve imar uygulamaları, imar düzenlemelerinde özel uygulama olarak kentsel dönüşüm, bir kentsel dönüşüm projesinin hazırlık çalışmaları, proje uygulama süreci,. Değer esaslı yönteme göre yapılacak imar-kentsel dönüşüm uygulamalarında katılım ve dağılım değerlerinin belirlenmesine ilişkin yeni bir model.

Gayrimenkul Finansmanı (3+0) 3

Temel finan s k avramları; fon, fon arz ve talebi, enflasyon ve yatırım araçları ilişkisi, yatırım ve yatırımcı, para ve sermaye piyasası, yatırım araçları, yatırım araçlarının getirilerinin hesaplanması, aracı kurumlar ve fonksiyonları, gayrı menkullere yatırım, emlak sektörünün finansman kaynakları ve mortgage (tutulu satış) sistemi.tez yardım, tez bölümleri, tez ödevi, tez yaz, tez sitesi, ösym tez tarama, tez arşivi, tez ingilizce, tez danışmanlığı, tez danışmanlık, tez kapak, tez sunum, muhasebe tez konuları, tez başlıkları, kamu yönetimi tez konuları, tez ciltleme, tez pdf, tez önsöz, ekonometri tez konuları, lojistik tez konuları, tez yapılır, google tez, tez tarama merkezi, istanbul tez

Gayrimenkul Değerleme (3+0) 3

Değer ve taşınmaz kavramı. Kentsel ve kırsal taşınmazların değerlendirilmesi ve ekonomik önemi, değer biçme yöntemleri, değer etmen ilişkileri, hukukumuzda taşınmaz değerlendirmesi. Gayrimenkul piyasaları, uzman emlakçı, profesyonel değerleme yöntemleri, değerleme süreci. Veri toplama ve analiz. Kalitatif ve kalitatif olarak değerlere ulaşma ve raporlama.

Kent Bilgi Sistemi (2+2) 3

Bilgi sistemleri. Coğrafi bilgi sistemleri; tanım ve uygulama alanları. Veri tabanları. Veri tabanı oluşturma. Veri modelleri. CBS’nde konumsal analizler, CBS de sistem seçimi. Kent bilgi sistemi kavramları. Belediye bilgi sistemleri. Kent bilgi sisteminde modelleme. Teknik, hukuki ve ekonomik gereksinimler. KBS uygulamaları. Kent planlamasında GIS’in yeri.tez yardım, tez bölümleri, tez ödevi, tez yaz, tez sitesi, ösym tez tarama, tez arşivi, tez ingilizce, tez danışmanlığı, tez danışmanlık, tez kapak, tez sunum, muhasebe tez konuları, tez başlıkları, kamu yönetimi tez konuları, tez ciltleme, tez pdf, tez önsöz, ekonometri tez konuları, lojistik tez konuları, tez yapılır, google tez, tez tarama merkezi, istanbul tez

Bilgisayar Uygulamalı İstatistik (3+0) 3

Fonksiyonlar / Olasılık / Olasılık Dağılımları / Tesadüfi Değişkenler / Birleşik Olasılık Dağılımları / Örnekleme Dağılımları / Tahminleme / Hipotez Testleri. Bu kavramların ve örneklerin SPSS programında anlatımı ve çözümü. şehir planlama bölümü, şehir planlama bölümü, şehir planlama ana sözleşme, ccb şehir planlama, şehir planlama doktora, şehir planlama dersleri, şehir ve bölge planlama dokuz eylül, yeditepe şehir planlama edremit, şehir ve bölge planlama 9 eylül, şehir bölge planlama dokuz eylül, şehir ve bölge planlama bölümü forum, şehir planlama gazi, şehir planlama haritası, türk şehir planlama hukuku, şehir planlama iş ilanları, şehir planlama kitapları, şehir planlama lejant, şehir planlama yüksek lisans, itü şehir planlama yüksek lisans, şehir ve bölge planlama yüksek lisans, şehir bölge planlama yüksek lisans, şehir planlama yüksek lisansı, şehir planlama mühendisliği, şehir planlama müdürlüğü, şehir planlama makale, şehir planlama notları, şehir planlama nedir, şehir ve bölge planlama bölümü nedir, şehir bölge planlama ne iş yapar, şehir planlama staj defteri, şehir planlama staj, şehir planlama tez, şehir planlama ve imar hukuku, şehir ve bölge planlama bölümü odtü, şehir planlama ytü, şehir planlama yönetmeliği, şehir planlama yüksek lisans

Bilgisayar Programlama (3+0) 3

Giriş / Tanımlar , İşletim sistemleri , Dos işletim sistemi / Windows işletim sistemi ,Cad tabanlı programlar ,Autocad / Genel tanımlar, Autocad komutları, Cad tabanlı harita yazılımları / Kartocad / Netcad, Genel tanımlar / Komutlar / Doğruları ve eğrilerin çizilmesi , Ölçü krokilerinin çizilmesi / Aplikasyon krokilerinin hazırlanması / Parsellerin çizilmesi /Alan hesabı / En ve Boy kesitlerin çizilmesi , Yükseklik eğrilerinin çizilmesi , Halihazır haritaların çizilmesi.tez yardım, tez bölümleri, tez ödevi, tez yaz, tez sitesi, ösym tez tarama, tez arşivi, tez ingilizce, tez danışmanlığı, tez danışmanlık, tez kapak, tez sunum, muhasebe tez konuları, tez başlıkları, kamu yönetimi tez konuları, tez ciltleme, tez pdf, tez önsöz, ekonometri tez konuları, lojistik tez konuları, tez yapılır, google tez, tez tarama merkezi, istanbul tez

Finansal Matematik (3+0) 3

Basit faiz, bileşik faiz, ıskontolu getiri, bileşik ıskonto, cari hesaplar, amortisman, kira hesaplamaları. Paranın zaman değeri, ayrık zamanlı düzenli anüiteler, aritmetik-geometrik anüiteler, nominal, efektif ve iskontolu faiz oranları, sürekli ortamlar, proje iç ve dış verim oranları, yatırım alternatiflerinin kıyaslanması ve karar analizine giriş. şehir planlama bölümü, şehir planlama bölümü, şehir planlama ana sözleşme, ccb şehir planlama, şehir planlama doktora, şehir planlama dersleri, şehir ve bölge planlama dokuz eylül, yeditepe şehir planlama edremit, şehir ve bölge planlama 9 eylül, şehir bölge planlama dokuz eylül, şehir ve bölge planlama bölümü forum, şehir planlama gazi, şehir planlama haritası, türk şehir planlama hukuku, şehir planlama iş ilanları, şehir planlama kitapları, şehir planlama lejant, şehir planlama yüksek lisans, itü şehir planlama yüksek lisans, şehir ve bölge planlama yüksek lisans, şehir bölge planlama yüksek lisans, şehir planlama yüksek lisansı, şehir planlama mühendisliği, şehir planlama müdürlüğü, şehir planlama makale, şehir planlama notları, şehir planlama nedir, şehir ve bölge planlama bölümü nedir, şehir bölge planlama ne iş yapar, şehir planlama staj defteri, şehir planlama staj, şehir planlama tez, şehir planlama ve imar hukuku, şehir ve bölge planlama bölümü odtü, şehir planlama ytü, şehir planlama yönetmeliği, şehir planlama yüksek lisans

Uzaktan Algılama ve Görüntü İşleme (3+0) 3

Temel Tanım ve Kavramlar, Uzaktan Algılamanının Uygulama Alanları, Elektromanyetik Spektrum, Işın Kaynakları, Elektromanyetik Işınlar, Enerji –Nesne İlşkisi, Algılama Sistemleri, Fotoğrafik Sistemler, Optik Sistemler, Mikrodalga Sistemleri, Uydu Sistemleri, Uydu Yörüngeleri. Sayısal görüntü kavramı, Analog-digital dönüşüm, Görüntü dosyaları, Görüntü elde etme yöntemleri, Görüntü filtreleri, Sayısal görüntülerde geometrik işlem ve dönüşümler, Görüntü sınıflandırma.tez yardım, tez bölümleri, tez ödevi, tez yaz, tez sitesi, ösym tez tarama, tez arşivi, tez ingilizce, tez danışmanlığı, tez danışmanlık, tez kapak, tez sunum, muhasebe tez konuları, tez başlıkları, kamu yönetimi tez konuları, tez ciltleme, tez pdf, tez önsöz, ekonometri tez konuları, lojistik tez konuları, tez yapılır, google tez, tez tarama merkezi, istanbul tez

Kadastro, Tapu ve İmar Planları Bilgisi (3+0) 3

Kadastro uygulamaları, tapu uygulamaları. Nazım ve uygulama imar planları, imar planı değişiklikleri, beş yıllık imar programları, 3194 Sayılı imar kanunun kapsamı, bölümleri amacı planların hazırlanması ve yürürlüğe konması, bakanlığın yetkisi, ifraz ve tefrit, arsa ve arazi düzenlemesi, ruhsat alma şartları, ruhsat müddeti, ruhsatsız yapılar, yapı kullanma izni, 595 Sayılı Yapı Denetimi hakkında kanun hükmünde kararnamenin incelenmesi, ceza hükümleri.

Harita Bilgisi (3+0) 3

Temel harita bilgisi, ölçek, yön, kesit, isimlendirme, yükseklik bilgisi. Kadastral haritalar, hâlihazır haritalar, imar planları hakkında bilgi, bunların tek başlarına ve beraber çakıştırılarak kullanımları, yapı işleri, koordinat bilgisi ve aplikasyon.tez yardım, tez bölümleri, tez ödevi, tez yaz, tez sitesi, ösym tez tarama, tez arşivi, tez ingilizce, tez danışmanlığı, tez danışmanlık, tez kapak, tez sunum, muhasebe tez konuları, tez başlıkları, kamu yönetimi tez konuları, tez ciltleme, tez pdf, tez önsöz, ekonometri tez konuları, lojistik tez konuları, tez yapılır, google tez, tez tarama merkezi, istanbul tez

Yapı Malzemeleri (3+0) 3

Yapı malzemesinin önemi, sınıflandırılması, genel özellikleri, mekanik, teknolojik, fiziksel, kimyasal, termik, akustik özellikleri. Malzeme özellikleri ile ilgili problem çözümü. Malzeme olarak demir ve demirli metaller, bağlayıcı malzemeler, kil, ahşap, doğal taşlar, kaya, alçı, kireç, hidrolik bağlayıcılar, çimentolar, beton bileşimi . Yapı malzemeleri değerleri ve değerlendirme yöntemlerine katkıları. Yapı malzemelerinin bölgesel ve deprem riski taşıyan yerlerde kullanım çeşitliliği.tez yardım, tez bölümleri, tez ödevi, tez yaz, tez sitesi, ösym tez tarama, tez arşivi, tez ingilizce, tez danışmanlığı, tez danışmanlık, tez kapak, tez sunum, muhasebe tez konuları, tez başlıkları, kamu yönetimi tez konuları, tez ciltleme, tez pdf, tez önsöz, ekonometri tez konuları, lojistik tez konuları, tez yapılır, google tez, tez tarama merkezi, istanbul tez

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930