Sinemada Tez Konuları

Ders tanıtım bilgilerin görmek için ders ya da şube adını tıklayınız

radyo tv sinema tez konuları,     radyo tv sinema tezsiz yüksek lisans,     radyo televizyon sinema tez konuları,      sinema tez konuları,     sinema tez,     sinema tez konusu,     sinema tezi,     sinema tezsiz yüksek lisans,     sinema tez örnekleri,     sinemada tez konuları,     sinema tv tez,     sinema hakkında tez,     sinema televizyon tezsiz yüksek lisans,      sinema tez konuları,    sinema tez, sinema tez konusu, sinema tez örnekleri, sinema tezi, sinemada tez konuları, sinema tv tez, sinema hakkında tez, sinema üzerine tez, sinema televizyon tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

1. Yarıyıl
Kod       Ders Adı ve Şubeler   Saat   ECTS Kredisi
ARY111 (İng) Research Methods in Social Sciences (Sos.Bil.Ar.Yön.) 3+0      4,5
FOT201 (İng) Basic Photography (Temel Fotoğrafçılık) [A] [B]  2+2      5,0
İLT107 İletişime Giriş 3+0      3,5
PSİ102 (İng) Psychology (Psikoloji) 3+0      3,5
SOS153 Sosyoloji 3+0      3,5
STV103 Sinema ve Televizyona Giriş [A] [B]  2+2      6,0
TÜR103 Türk Dili [A] [B]  4+0      4,0
2. Yarıyıl

radyo tv sinema tez konuları,     radyo tv sinema tezsiz yüksek lisans,     radyo televizyon sinema tez konuları,      sinema tez konuları,     sinema tez,     sinema tez konusu,     sinema tezi,     sinema tezsiz yüksek lisans,     sinema tez örnekleri,     sinemada tez konuları,     sinema tv tez,     sinema hakkında tez,     sinema televizyon tezsiz yüksek lisans,      sinema tez konuları,    sinema tez, sinema tez konusu, sinema tez örnekleri, sinema tezi, sinemada tez konuları, sinema tv tez, sinema hakkında tez, sinema üzerine tez, sinema televizyon tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

Kod       Ders Adı ve Şubeler   Saat   ECTS Kredisi
BİL151 Temel Bilgi Teknolojisi [A] [B]  2+2      5,0
FOT116 Temel Fotoğrafçılık Uygulamaları
[A] [B] [C] [D] 
2+2      4,0
İLT108 İletişim Kuramları 3+0      4,5
PSİ104 (İng) Social Psychology (Sosyal Psikoloji) 3+0      3,0
RHİ104 Yazılı ve Sözlü Anlatım [A] [B]  2+2      4,5
STV102 Temel Video Uygulamaları [A] [B]  1+2      2,5
STV106 Filmin Teknik Temelleri 2+1      2,5
STV108 Televizyonun Teknik Temelleri 2+1      2,0
Mesleki Seçmeli Dersler
KÜL151 Kültürel Antropoloji 3+0      2,5
Seçmeli Dersler

radyo tv sinema tez konuları,     radyo tv sinema tezsiz yüksek lisans,     radyo televizyon sinema tez konuları,      sinema tez konuları,     sinema tez,     sinema tez konusu,     sinema tezi,     sinema tezsiz yüksek lisans,     sinema tez örnekleri,     sinemada tez konuları,     sinema tv tez,     sinema hakkında tez,     sinema televizyon tezsiz yüksek lisans,      sinema tez konuları,    sinema tez, sinema tez konusu, sinema tez örnekleri, sinema tezi, sinemada tez konuları, sinema tv tez, sinema hakkında tez, sinema üzerine tez, sinema televizyon tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

BEÖ155 Beden Eğitimi 2+0      2,0
GRA156 Grafik 2+0      3,5
KÜL199 Kültürel Etkinlikler 0+2      2,0
MÜZ158 Müzik 2+0      3,0
RSM152 Resim 2+0      4,0
RSM154 Karikatür 2+0      2,5
SAN155 Salon Dansları 0+2      2,0
TİY152 Tiyatro 2+0      2,5
3. Yarıyıl
Kod       Ders Adı ve Şubeler

radyo tv sinema tez konuları,     radyo tv sinema tezsiz yüksek lisans,     radyo televizyon sinema tez konuları,      sinema tez konuları,     sinema tez,     sinema tez konusu,     sinema tezi,     sinema tezsiz yüksek lisans,     sinema tez örnekleri,     sinemada tez konuları,     sinema tv tez,     sinema hakkında tez,     sinema televizyon tezsiz yüksek lisans,      sinema tez konuları,    sinema tez, sinema tez konusu, sinema tez örnekleri, sinema tezi, sinemada tez konuları, sinema tv tez, sinema hakkında tez, sinema üzerine tez, sinema televizyon tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

  Saat   ECTS Kredisi
İNG153 (İng) Advanced English I (İleri İngilizce I) [X] [Y]  4+0      4,0
KÜL201 Kültür Tarihi 3+0      4,0
RHİ209 Reklamcılık ve Halkla İlişkilere Giriş 2+0      3,0
SNT253 Sanat Tarihi 3+0      3,5
STV207 Senaryo Yazımı [Bahar] [A] [B]  2+2      5,0
STV213 Sinema ve Televizyonda Ses Tekniği 2+0      2,0
STV215 Sinema ve Televizyonda Video Tekniği 2+0      2,0
STV217 Sinema ve Televizyonda Kamera ve Aydınlatma Teknikleri 2+0      2,0
TAR253 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Yıllık) 2+0      2,0
Mesleki Seçmeli Dersler
MİT201 (İng) Mythology I (Mitoloji I) 3+0      3,5
STV201 (İng) Film Production Theory (Film Yapım Kuramı) 3+0      3,5
STV211 Video-grafi [A] [B]  2+2      4,5
4. Yarıyıl
Kod       Ders Adı ve Şubeler

radyo tv sinema tez konuları,     radyo tv sinema tezsiz yüksek lisans,     radyo televizyon sinema tez konuları,      sinema tez konuları,     sinema tez,     sinema tez konusu,     sinema tezi,     sinema tezsiz yüksek lisans,     sinema tez örnekleri,     sinemada tez konuları,     sinema tv tez,     sinema hakkında tez,     sinema televizyon tezsiz yüksek lisans,      sinema tez konuları,    sinema tez, sinema tez konusu, sinema tez örnekleri, sinema tezi, sinemada tez konuları, sinema tv tez, sinema hakkında tez, sinema üzerine tez, sinema televizyon tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

  Saat   ECTS Kredisi
BYN202 Basın ve Yayına Giriş 2+0      2,5
EST303 Estetik 3+0      4,5
FEL102 (İng) Introduction to Philosophy (Felsefeye Giriş) 2+0      2,5
İNG154 (İng) Advanced English II (İleri İngilizce II) [X] [Y]  4+0      4,0
STV206 (İng) Visual Composition (Görüntü Düzenleme)
[Güz] [A] [B] [C] 
2+2      5,5
STV208 TV Yapım Tasarımı [A] [B]  3+0      5,5
TAR253 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Yıllık) 2+0      2,0
Mesleki Seçmeli Dersler
MİT202 (İng) Mythology II (Mitoloji II) 3+0      3,5
MÜZ206 Sinema ve Televizyonda Müzik 3+0      3,5
STV204 Optik Bakış 3+0      5,0
STV212 Sinema ve Televizyonda Ses Kayıt Uygulamaları 2+2      4,0
STV246 Senaryo Uygulamaları I 2+2      4,5
5. Yarıyıl
Kod       Ders Adı ve Şubeler   Saat   ECTS Kredisi
SİY102 (İng) Political Science (Siyaset Bilimi)

radyo tv sinema tez konuları,     radyo tv sinema tezsiz yüksek lisans,     radyo televizyon sinema tez konuları,      sinema tez konuları,     sinema tez,     sinema tez konusu,     sinema tezi,     sinema tezsiz yüksek lisans,     sinema tez örnekleri,     sinemada tez konuları,     sinema tv tez,     sinema hakkında tez,     sinema televizyon tezsiz yüksek lisans,      sinema tez konuları,    sinema tez, sinema tez konusu, sinema tez örnekleri, sinema tezi, sinemada tez konuları, sinema tv tez, sinema hakkında tez, sinema üzerine tez, sinema televizyon tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

3+0      3,0
STV301 Sinema Tarihi I 3+0      5,0
STV303 Film Kuramları I 3+0      5,0
STV305 TV Programcılığı
[A] [A] [B] [B] [C] [C] [D] [D] [E] [E] 
0+6      9,0
Mesleki Seçmeli Dersler
ANİ201 Animasyon [Güz] [Bahar]  3+0      4,0
FEL303 Felsefi Eleştiri ve Sanat 3+0      4,0
FOT303 Fotoğraf Proje
[A] [B] [C] [D] [E] 
1+3      4,5
GRA201 Grafik 3+0      4,0
MET303 Metin Çözümleme

radyo tv sinema tez konuları,     radyo tv sinema tezsiz yüksek lisans,     radyo televizyon sinema tez konuları,      sinema tez konuları,     sinema tez,     sinema tez konusu,     sinema tezi,     sinema tezsiz yüksek lisans,     sinema tez örnekleri,     sinemada tez konuları,     sinema tv tez,     sinema hakkında tez,     sinema televizyon tezsiz yüksek lisans,      sinema tez konuları,    sinema tez, sinema tez konusu, sinema tez örnekleri, sinema tezi, sinemada tez konuları, sinema tv tez, sinema hakkında tez, sinema üzerine tez, sinema televizyon tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

3+0      4,5
MİT305 (İng) Lesser Known Myths (Az Bilinen Mitler) 3+0      3,5
STV245 (İng) Theories and Principles of Editing (Kurgu Kuram ve İlkeleri)[Güz] [Bahar]  3+0      4,0
STV247 Kurgu Uygulamaları [Güz] [Bahar]  3+0      4,0
STV307 Sinemada Biçem 3+0      4,5
STV309 Seminer I [A] [B] [C]  3+0      3,5
STV311 Film Proje Uygulama 0+6      6,0
STV313 Etkileşimli Medya ve Toplum 3+0      4,5
STV341 Senaryo Uygulamaları II 2+2      5,0
STV345 Video Kamera Aydınlatma [Güz] [Bahar] 

radyo tv sinema tez konuları,     radyo tv sinema tezsiz yüksek lisans,     radyo televizyon sinema tez konuları,      sinema tez konuları,     sinema tez,     sinema tez konusu,     sinema tezi,     sinema tezsiz yüksek lisans,     sinema tez örnekleri,     sinemada tez konuları,     sinema tv tez,     sinema hakkında tez,     sinema televizyon tezsiz yüksek lisans,      sinema tez konuları,    sinema tez, sinema tez konusu, sinema tez örnekleri, sinema tezi, sinemada tez konuları, sinema tv tez, sinema hakkında tez, sinema üzerine tez, sinema televizyon tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

2+2      4,5
STV347 Televizyon Program Türleri 3+0      4,5
STV349 Oyuncu Yönetimi 3+0      5,0
STV363 Sinemada Görsel Yapı 3+0      4,0
TİY303 Dramaturji 3+0      3,5
6. Yarıyıl
Kod       Ders Adı ve Şubeler   Saat   ECTS Kredisi
İKT215 (İng) Economics (Ekonomi) 2+0      2,5
STV302 Görüntü Estetiği [A] [B]  3+0      5,0
STV304 Film Eleştiri Analiz I [A] [B]  3+0      4,5
STV350 Belgesel Sinema
[A] [A] [B] [B] 
3+0      6,0
Mesleki Seçmeli Dersler

radyo tv sinema tez konuları,     radyo tv sinema tezsiz yüksek lisans,     radyo televizyon sinema tez konuları,      sinema tez konuları,     sinema tez,     sinema tez konusu,     sinema tezi,     sinema tezsiz yüksek lisans,     sinema tez örnekleri,     sinemada tez konuları,     sinema tv tez,     sinema hakkında tez,     sinema televizyon tezsiz yüksek lisans,      sinema tez konuları,    sinema tez, sinema tez konusu, sinema tez örnekleri, sinema tezi, sinemada tez konuları, sinema tv tez, sinema hakkında tez, sinema üzerine tez, sinema televizyon tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

MET304 Metin Yazımı 2+2      4,5
STV306 (İng) Introduction to Film (Sinemaya Giriş) 3+0      3,5
STV310 Seminer II [A] [B] [C]  3+0      3,5
STV348 Sinemada Türler 3+0      4,5
STV352 Etkileşimli Video Tv 3+0      4,0
STV353 Televizyon Proje Uygulama [A] [B]  0+6      6,0
STV356 Sinema Tarihi II 3+0      4,5
STV357 Bilinçaltı İletişim 3+0      3,5
STV360 Film Kuramları II 3+0      4,5
STV362 Sinema Ve Televizyonda Ses Boyutu 3+0      3,5
STV364 Sinema Sosyolojisi 3+0      5,0
STV367 Belgesel Estetiği 3+0      4,0
STV371 Sayısal Sinema 3+0      3,5
TİY304 Dramatizasyon 3+0      3,5
7. Yarıyıl
Kod       Ders Adı ve Şubeler   Saat   ECTS Kredisi
STV401 Yapım Yönetim I
[A] [A] [B] [B] [C] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] 
4+6      12,0
Mesleki Seçmeli Dersler
KÜL301 TV Programlarında Kültürel Çözümlemeler [B] [B]  3+0      4,0
KÜL301 (İng) Cultural Analysis in Television Programs (TV Prog.Kül.Çöz.) [A] [A]  3+0      4,0
STV351 Televizyon İşletmeciliği 3+0      4,5
STV351 (İng) Television Management (Televizyon İşletmeciliği) 3+0      4,5
STV355 Film Eleştiri Analiz II 3+0      4,5
STV359 (İng) New Communication Technologies (Yeni İletişim Teknolojileri)

radyo tv sinema tez konuları,     radyo tv sinema tezsiz yüksek lisans,     radyo televizyon sinema tez konuları,      sinema tez konuları,     sinema tez,     sinema tez konusu,     sinema tezi,     sinema tezsiz yüksek lisans,     sinema tez örnekleri,     sinemada tez konuları,     sinema tv tez,     sinema hakkında tez,     sinema televizyon tezsiz yüksek lisans,      sinema tez konuları,    sinema tez, sinema tez konusu, sinema tez örnekleri, sinema tezi, sinemada tez konuları, sinema tv tez, sinema hakkında tez, sinema üzerine tez, sinema televizyon tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

3+0      3,5
STV365 Video Sanatı [A] [B]  3+0      5,0
STV369 Güldürü Filmleri 3+0      3,5
STV411 (İng) Seminar III (Seminer III) 3+0      3,5
STV451 Film ve Felsefe 3+0      4,5
STV453 Yakın Dönem Türk Sineması 3+0      4,0
STV455 Türk Sinemasında Edebiyat Uyarlamaları 3+0      4,0
THU203 Topluma Hizmet Uygulamaları [Güz] [Bahar] 

radyo tv sinema tez konuları,     radyo tv sinema tezsiz yüksek lisans,     radyo televizyon sinema tez konuları,      sinema tez konuları,     sinema tez,     sinema tez konusu,     sinema tezi,     sinema tezsiz yüksek lisans,     sinema tez örnekleri,     sinemada tez konuları,     sinema tv tez,     sinema hakkında tez,     sinema televizyon tezsiz yüksek lisans,      sinema tez konuları,    sinema tez, sinema tez konusu, sinema tez örnekleri, sinema tezi, sinemada tez konuları, sinema tv tez, sinema hakkında tez, sinema üzerine tez, sinema televizyon tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

0+2      3,0
8. Yarıyıl

radyo tv sinema tez konuları,     radyo tv sinema tezsiz yüksek lisans,     radyo televizyon sinema tez konuları,      sinema tez konuları,     sinema tez,     sinema tez konusu,     sinema tezi,     sinema tezsiz yüksek lisans,     sinema tez örnekleri,     sinemada tez konuları,     sinema tv tez,     sinema hakkında tez,     sinema televizyon tezsiz yüksek lisans,      sinema tez konuları,    sinema tez, sinema tez konusu, sinema tez örnekleri, sinema tezi, sinemada tez konuları, sinema tv tez, sinema hakkında tez, sinema üzerine tez, sinema televizyon tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

Kod       Ders Adı ve Şubeler   Saat   ECTS Kredisi
STV402 Yapım Yönetim II
[A] [A] [B] [B] [C] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] 
4+6      12,0
Mesleki Seçmeli Dersler
FEL418 İmge ve Felsefe 3+0      4,5
STV344 Türk Sinema Tarihi 3+0      3,5
STV346 Film Kamera Aydınlatma 2+2      4,5
STV366 Televizyonda Yayın Denetim Yöntemleri 3+0      4,0
STV368 Etkileşimli Program Yapımcılığı 3+0      3,5
STV404 Kültürlerarası İletişim [B] [B]  3+0      4,0
STV404 (İng) Intercultural Communication (Kültürlerarası İletişim) [A] [A]  3+0      4,0
STV406 İletişimde Dram 3+0      4,5
STV412 Seminer IV 3+0      3,5
STV452 Çağdaş Edebiyat ve Sinema 3+0      4,0

radyo tv sinema tez konuları,
radyo tv sinema tezsiz yüksek lisans,
radyo televizyon sinema tez konuları,
sinema tez konuları,
sinema tez,
sinema tez konusu,
sinema tezi,
sinema tezsiz yüksek lisans,
sinema tez örnekleri,
sinemada tez konuları,
sinema tv tez,
sinema hakkında tez,
sinema televizyon tezsiz yüksek lisans,
sinema tez konuları,
sinema tez,
sinema tez konusu,
sinema tez örnekleri,
sinema tezi,
sinemada tez konuları,
sinema tv tez,
sinema hakkında tez,
sinema üzerine tez,
sinema televizyon tez konuları,
özel ders,
bitirme tezi,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?