Siyaset Tarihi Bitirme Tezi

makro iktisat,
mikro iktisat,
istatistik bitirme tezi,
muhasebe,
maliye,
Çalışma Ekonomisi,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
Uluslararası ilişkiler bitirme tezi,
Siyaset Tarihi Bitirrme Tezi,

 

 

 

Siyasal Tarih Dersi
Ders Notları

Tarihin amacı kronolojik sıraya dizmek neden sonuç ili
skisi kurmak bir takım egilimleri
çıkarmaktır, günümüzü anlayabilmek için bu egilimleri çıkarırız.
Siyasal tarih devletlerin ortaya çıkısı gelisimi degisimi yıkılısları birbirleri ile kurdukları
siyasal ve ekonomik iliskilerle ilgilenir. Bu konuda 2 yaklasım vardır;

 

1.
Devletleri olusturan grupların, sınıfların birbirleriyle iliskileriyle ilgilenir

 

2.
Bagımsız devletlerin iliskilerini inceler
her devletin uluslararası iliskileri iç islerine etkili olur. Genel olarak uluslar arası sistemin
çıkıs dinamiklerine bakacagız, siyasal tarih 1789 Fransız Devrimi ile baslar biz biraz daha
geriden baslayacagız ilk devletlerin ortaya çıkısı gelisimi uygarlıkların katkılarına bakacagız
genel olarak tarihte 3 ana egilim vardır

makro iktisat,
mikro iktisat,
istatistik bitirme tezi,
muhasebe,
maliye,
Çalışma Ekonomisi,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
Uluslararası ilişkiler bitirme tezi,
Siyaset Tarihi Bitirrme Tezi,

 

1)
Tarım toplumları, tarıma dayalı uygarlıklar dönemi(M.Ö 5000 – M.Ö 500) bu
dönemde uygarlık bakımından öncü rol üstünlük Ortadogu ülkelerindedir

 

2)
Uygarlıgın globallesmeye basladıgı dönem (M.Ö 500 – M.S 1500) bu dönemin alt
baslıkları var;

 

a)
M.Ö 500 – M.S 500 Grek / Helen üstünlügü var.

 

b)
M.S 600 – M.S 1000 / slam dünyasının üstünlügü var.

 

c)
M.S 1000 – M.S 1500 / steplerin egemenligi var… bununda alt dönemleri var;

 


1000-1200 Türklerin egemenligi

 


1200-1500 Mogol istilaları ile slam dünyasının ilerleyisinin durdugu dönem

 


1200-1500 Türklerin yeniden üstünlügü ele geçirdigi dönemmakro iktisat,
mikro iktisat,
istatistik bitirme tezi,
muhasebe,
maliye,
Çalışma Ekonomisi,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
Uluslararası ilişkiler bitirme tezi,
Siyaset Tarihi Bitirrme Tezi,

 

3)
1500 – bugün
bu tablodan da görüldügü gibi uygarlık sürekli cografya degistirmis, dogudan batıya dogru
ilerlemistir.

 

1- Tarıma dayalı uygarlıklar

nsanlar göçebe yasadıkları için tarımı bilmiyorlardır avcı ve toplayıcı idiler. M.Ö 7000
dolaylarında tarım yapmayı ögrendiler bu bir devrim sayılır çünkü yasam degisiyor. Tarımdan
önce nerde kaynak varsa oraya göç ediyorlardı tarımı ögrenince yerlesik yasama geçtiler bitki
ve hayvanı kontrol altına alıyorlar.

 


lk devletler Mezopotamya da ortaya çıkıyor. Tarımsal sürekliligi saglamak gereklidir Fırat
ve Dicle’de azgın nehirlerdir zaman zaman tasarlar bu nehirlerin tarımsal üretimini kontrol
altına almak için bentler ve su kanalları yapmak lazımdır bunun içinde bol sayıda insan
çalıstırmak büyük bir insan emegi gereklidir bu insanları çalıstırmak için bir güç lazımdır ve
bu ihtiyaçlardan devlet dogar. Tarım devletleri kendilerine yeterlidirler dısarıya kapalıdırlar
temasları yoktur büyük su kanalları yapmak çok sayıda insanı hararete geçirmek ancak büyük
bir otorite ile saglanır. Böylece dünyada ilk otoriter monarsi devletleri ortaya çıkar M.Ö 500
Sümer kent devletleri ortaya çıkıyor kendilerinden sonraki kusaklara bıraktıkları kavramlar
var ;

 


gelismis bir bürokratik aygıtları var

 


yönetim teknikleri gelistirmisler

makro iktisat,
mikro iktisat,
istatistik bitirme tezi,
muhasebe,
maliye,
Çalışma Ekonomisi,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
Uluslararası ilişkiler bitirme tezi,
Siyaset Tarihi Bitirrme Tezi,

göçebe ya
sam tarzını sürdürenler yerlesiklere saldırırlar bu da beraberinde düzenli bir ordu
ihtiyacını dogurur güvenligi saglamak amacıyla düzenli orduyu beslemek maddi kaynak
gerektirir bunu monark saglayacaktır bu monark’ı güçlendirir
tarım için önemli olan bir baska seyde hava kosullarıdır ne zaman yagmur yagıp
yagmayacagını bilmek gerekir. Bunu haber verebilmek için birilerinin sadece gökyüzünü
incelemesi, gözlemlemesi gerekir. Böylece astronomi çıkıyor bu kisiler giderek rahip olmaya
baslıyorlar. Rahiplerin monarkla aralarında siyasal iktidar çatısması ortaya çıkar, ruhani güç
ve dünyevi otorite arasında hangisinin hakim olacagı kavgası yüzyıllar boyu sürüyor.
Bu din adamları gözlem yapıyorlar, biliyorlar bir tür tahmin pozisyonundalar, güçleri
buradan geliyor oysa sadece havayı gözlemiyorlar.
Bugünkü takvime çok yakın bir belirlenim var böylece halk içinde büyük itibara sahip olurlar.
Sümer kent devletleri yıkıldıktan sonra biraz daha yukarısında Akadlar’dan önce Asur pesine
Babil çıkıyor. Mezopotamya’nın güneyinde baslayan uygarlık yavas yavas yukarıya
Anadolu’ya geliyor Anadolu’da Hitit devleti kurulur. Bir baska büyük uygarlık Nil nehri
kıyısında kurulan Mısırdır. Çin’de de nehir kenarında kurulur buralarda kurulmasının nedeni
suyun önemi, Mezopotamya’da su var fakat agaç tas degerli maden yok bunları bir yerden
saglamak gereklidir ticaret yoluyla kendisine en yakın olana Anadolu’dan saglar bu ticaret
tüccar sınıfının zenginligin ortaya çıkısını saglıyor, çiftçiler üretiyor rahip zanaatkar ve
tüccarlar üretmiyor zenginligin artması ile baska bölgelerdeki zenginlikleri kendilerine
transfer ediyorlar uygarlıgın artmasına yol açıyor, Mezopotamya’da ki devletler kent devleti
iken Mısır’da kurulan bir merkezi devlettir bunun nedeni mısırın daglık olmaması, Asur,
Akad, Babil devletlerinin kendilerinden sonrakilere bıraktıkları;

 

Siyasal baglılık duygusu bırakıyorlar
Gelismis bürokrasi ve profesyonel askerler
Gelismis yönetim teknikleri
Ticaret ve tüccar sınıfı
Hammurabi döneminde ise gelismis hukuk kuralları çıkaracaklardı
Din adamları denilen sınıf ve bunların siyasal etkileri çıkacak bunları siyasetten çıkarmak ise
20 asır sürecektir. Din konusunda insanlık tarihine katkıları var ölüm korkusu ile çok ilgililer
bunun pesine ruh kavramın a basvuracaklar ve giderek çok tanrılıktan tek tanrılıga gidis söz
konusu olur
Takvim dısı bir anlayısı getiriyorlar
Hiyeroglif denilen yazıyı bırakacaklar yazı önemlidir geçmisin birikimlerini gelecek
kusaklara bırakmayı saglar ve bilgi birikiminin artmasına yol açar.
Çivi yazısını kullanırlar
Bir rakamlar sistemi bırakmıslardır ;Ticaret takvim ve hesaplamalar için gereklidir. Ticaret
için agırlık ve uzunluk ölçülerini kullanırlar.

 

Anadolu’da kurulan Hitit uygarlının katkılar;
Bu
gday üretimini baslatmıslar
Yasam denizde baslar derler
Gümüs ve altını alılıveriste kullanırlar
Oksidyen tasını kullanırlar;bu tası mızrap ucu olarak kullanırlar sert ve biçimlendirmeye
meyilli bir tastır
2 tekerlekli savas arabasını kesfetmisler bu Hititlere savasta büyük üstünlük saglar
metoloji yani maden isleme bilgisine sahipler bazı madenleri eritebiliyorlar bu tunç yapmayı
ve daha iyi savas tekniklerini saglar.
Parsömen üzerine yazı yazıyorlar,tasınabilir ve daha kolay yazılabilir

 

Bu dönemde Mezopotamya uygarlı
gın merkezi, Çin, Hindistan, Ihdus vadisi, Girit, Mısır
bunların halkı yerlesik ama göçebelerde var..Avrasya stepleri göçebe yasıyorlar bunları
savasçı aristokrasi yönetiyor..savasçı aristokrasilerin yönettigi devlet konfederasyon seklinde,
kısa ömürlü devletler, merkezi devlet yapıları yok, bagımsız birimlerin bir araya gelmesiyle
olusuyor bu birlesimler bozulunca devlet ortadan kalkıyor.
Göçebeler yerlesikleri genelde yenerler, aralarındaki bu askeri rekabette göçebeler yenerler
fakat yerlesik kültürü üstün oldugundan göçebeleri zamanla kendilerine benzetirler, bu her
zaman böyle olur.
Mezopotamya böyle yüksek uygarlıları yasarken Avrupa ne halde:

 


lkel bir kültüre sahip küçük çaplı hayvancılık ve tarım var M.Ö 1700 de dogudan gelen
kavimler var. Hint-Avrupa dillerini konusuyorlar bronz yapmayı biliyorlar, bunlar barbar
kavimler. Avrupa’ya gelip egemen oluyorlar, bu barbar 2 tekerlekli savas arabasını
ögrenmisler savas teknolojisini yaymayı saglarlar. Dünyanın en savasçı halkları
Avrupalılardır belki de bu kültürleri bunlardan gelmektedir.

 

M.S 500 Dönemi
Grek yarımadası egemenli
gin kaynagı olmaya baslıyor. yonya Grek yarımadasından önce
gelismis.
Modern bilim gelismis,özgür düsünce ortamı var adalar ve küçük körfezler var dıs dünyadan
tam anlamıyla olmasa da bir tecrit söz konusudur, bu da çesitlilik getirir, kent devletleri
biçiminde örgütlenme vardır.
Siyasal güç burada tüccarlara ait, maddi kaynak oluyorlar. Teknoloji gelisince kar elde
ediyorlar bunun için bilime önem veriyorlar. Aristo, Hipokrat, Pisagor, Anaksimandros,
Thales vs. hepsi yonyalıdır.
M.Ö 400 – 500 yıllarında yonya bu üstünlügü yavas yavas Grek yarımadasına kaptırıyor.
Burada ortaya çıkan uygarlık Yunan’lardır, bunların bazı avantajları var. M.Ö 12. yy da Grek
yarımadasına gelen davar güdücü göçebe dorlar eski Girit ve Mike uygarlıgı ile Grek
uygarlıgını kuracaklar, yerlesiklerde bunlara kültürlerini verecekler. M.Ö dor denen kavim
Miken ve Girit uygarlıkları ile karısıp yeni ve üstün bir medeniyet yaratacak ve bu 2 uygarlık
yok olacak..
Mezopotamya da monarsi varken Yunanistan da demokrasi gelisecek, demokrasinin gelisme
nedenleri:

 

1.
Uyguladıkları savas teknikleri / phalanx teknigi, sık saflarda yürüyen mızrak tasıyan
askerler, yurttas ayrımı yok zenginlik farkı yok dayanısma gelisir, güç cesaret ve
disiplin bu üç özellik buradan çıkıyor.

 

2.
Daha önemli bir neden olarak, ticaretin gelismesi, tarımsal ürün sanayi ürüne
dönüsüyor. Zeytin, zeytin yagına, üzüm saraba, bunlar diger halklarda yoklar ve
tasınmaları kolay, diger halklar almak istiyorlar böylece zenginlikler akmaya baslıyor.
Kendileri için degil ticaret için üretmeye baslıyorlar, canlı ticaret hayatı dünya
zenginliginin Grek yarım adasına akmasını saglıyor, demokrasinin gelisebilmesi belli
refah seviyesinin üstünde olmak bugün içinde geçerlidir, herkes zenginlikten pay alır
ve çatısma olmaz.
Bu yunan kent devletleri kendi aralarında birlesmezler çünkü önemli olan polistir. Kendileri
ancak polis içinde var olurlar, bireysel ve özel alan yoktur polis zaten bireyin varlıgının
nedenidir herkes kendi polisiyle vardır.
Makedonya kralı Philip kendisine en yakın Grek kent devletlerinin bagımsızlıgını alıp devlet
kurar, oglu skender önemlidir. skender Asya’ya gider Suriye, Mısır’ı alır. ran, Taskent
tahrana sefere çıkar 10 senelik bir sefere çıkar. En büyük komutanlardan birisi kabul edilir.
Greklerin ufkunu açıyor, polisin sınırına hapis olmus bireylerin ufkunu açıyor.
Makedonya’dan Hindistan’a kadar büyük bir imparatorluk kuruyor, skender’in çabası dogu

 

ve batı kültürünü sentezlemek,
nsanlık tarihine yeni bir örgütlenme fikri getirir küçük kent
devletlerine imparatorluk fikrini getirir, en parlak imparatorlugu kurmus olur.
M.Ö 6.yy da roma ortaya çıkar, Anadolu’dan göçen Etrüsklerin göçüyle baslar, kimileri
bunları Türk olarak görür Kartaca ile savasarak kuzey Afrika’yı ele geçirir. Uyguladıkları
savas teknikleri sayesinde dünyanın önemli bir kısmına sahip olur, Roma piyadeleri vardır,
dünyada barıs saglanıyor roma aynı zamanda bir cumhuriyettir, buraya kadar kent devletleri
arasında cumhuriyete sahip olan yok. Roma tüm özgür insanlara roma yurttası olma hakkını
verecek zamanla Roma’da cumhuriyet yıkılır ve monarsi benzeri bir yönetim biçimi kurulur.
Bu tür imparatorlular ancak içten çökerler, barbarlar zayıflatır fakat bunun temelinde
yurttaslar arasındaki çatısmadır. Romanın genislemesi zenginlesmesine yol açtı,
zenginlesmesi toplumsal bozulmaya yol açtı ve bir süre sonra seçim sistemi bozulunca roma
gücünü kaybetmeye basladı. Roma’da pek fazla düsünür yoktu düsünceden önce eyleme
önem veriyorlar özgür düsünce yok, bilime önem yok.
En önemli katkısı kurmus oldugu hukuktur, Mezopotamya, Mısır Çin ve yonya’dan dogan
bilimsel düsünüs. Evrensel tek bir tanrı inancı Hıristiyanlık. Roma’yla Hıristiyanlıgın ilgisi
romanın evrensel devlet ilkesi Hıristiyanlıkla seklini bulacaktır, tüm insanlıgın üstünde
hüküm sürme fikri Hıristiyanlıkta var.
Hıristiyanlıgı önce reddeder sonra resmi din olarak kabul eder. Mesih inancı yaygındır Mesih
gelecek ve dünyayı kötülüklerden kurtaracak. Hıristiyanlık ilk çıktıgında siyasal iktidardan
pay istemiyorsa Sezar’ın hakkı Sezar’a Tanrının hakkı Tanrıya diyor. Zaten pay istese de
alamazdı.
Roma 331 de ikiye ayrılır. M.S 476 da batı roma ortadan kalkar Avrupa’da merkezi güç
kalmaz küçük küçük devletçikler vardır. Artık Avrupa da tek örgütlü güç papaya aittir… papa
siyasal iktidardan hak istemeye baslıyor çünkü ortada Hıristiyanlıgı engelleyecek güç yok ve
bundan sora papa ve dünyevi güç arasında siyasal iktidar kavgası baslar. Avrupa’da batı roma
çöküsü ve papanın gücü var.
Ortaçag dinsel dogmaların oldugu özgür düsüncenin olmadıgı karanlık bir döneme giriyor,
papa ne dersse dogru o olarak kabul ediliyor. Aynı yıllarda yeni bir tek tanrılı din slamiyet
ortaya çıkıyor yayılıyor ve kısa sürede Hıristiyanlık çözülüyor.
632-661, 4 halife döneminden sonra Emeviler hilafeti ele geçirir 100 yıl onlarda kalır.
Abbasiler Emeviler’i yenince slam dünyası üstünlügünü ele geçirir Abbasi döneminde

 


slamiyet dünya medeniyetine sahip oluyor. 4 büyük etkilesimleri var;

 

Arapların din,dil,hukuk alanlarında paralellerdir

 

Greklerin rasyonel, bilimsel, özgür düsünüsünü kendilerine alırlar

 

Perslerin edebi ve yönetsel niteliklerini alırlar (ran)

 

Astronomi ve matematik basarılarını alırlar.
4 önemli özellik tek bir potada birlesir ve önemli bir medeniyet çıkar çok parlak bir uygarlık
olusur.
Abbasilerde büyük hosgörü ve arastırma var bunlar güçlü uygarlıgın temeli olur. Farabi, bni
Haldun, bni Rüst gibi düsünürler parlak eserler sunarlar özgür düsünce ve hosgörü sayesinde.
Bu dönemde Arap olanlar ve olmayanlar arasında ayrım yok
1. yy.dan itibaren bu güçlü uygarlık zayıflar. Selçuklu Türklerine kaptırırlar, steplerin
egemenligi geliyor

 

1000-1200 yılları arası Türklerin egemenli
gi


Selçuklu Türklerinin bu hegemon yapısı bir ba
ska Türklere de ulasınca oldukları yerde biraz
sarsılırlar.Selçuklular Abbasilerden halifeligi almamıslardır, Abbasi halifesini korurlar. Mogol
saldırısı sonucu Abbasi halifesi sona erer. Mogol lideri Cengizhan konfedere bir devlet
olusturur, göçebeler Cengizhan ölünce dagılırlar.

 

Mo
golların dünya tarihine etkisi büyüktür acımasızlardır, Mogolların bu savasçı vahsi
bagımsızlık katkısı dogu-batı köprüsünde yer alıyor. Mogollar Avrupa içine gidiyorlar
degerleri bulusturuyorlar asıl amaç aslında bu degildir, yagmaya gidiyorlardır.
Anadolu çöker, merkezi otorite biter. Küçük beylikler arasından en küçügü olan Osmanlı
devleti kendi döneminde medeniyetin zirvesini olusturacaktır. Cografi olarak Bizans’ın
kenarında kuruluyor, Bizans’ta çökmeye baslamıstır, Osmanlı’da oraya dogru yönelir diger
Türkmen beylikleriyle ugrasmaz. Siyasal olarak önemli kurumlar var, son derece önemli
yönetim tekniklerine sahipler. Selçukluların bürokrasisini almıslardır, onlarda ran’dan
almıslardır. Toplumsal olarak Osmanlılar dinsel bagnazlıktan uzaktırlar, dogmaları yoktur,
büyük bir hosgörüye sahiptirler. Bu arada Bizans’ın çöküsünden dolayı Anadolu halkı
rahatsızdır, üzerinde baskılar vardır. Osmanlının gelisini sevinçle karsılarlar. Osmanlıda bir
millet sistemi var bugünkü ulus devlet gibi. Her dinsel grup serbest bırakılıyor, dinsel
özgürlük verdigi için siyasal baglılıkları oluyor. Osmanlı Avrupa’ya dogru genisliyor.
1. Murat döneminde imparatorluk olusuyor. Batının çok içinde, Balkanlarda da rahat
ilerliyor, dünyada Hıristiyan birligi saglanamıyor Ortodoks – Katolik çekismesi var bu
Osmanlının isini kolaylastırıyor. Osmanlı bilinçli yaylıyor, Anadolu’daki nüfus kitlelerini
balkanlara götürüyor, bilinçli bir iskan politikası var bu özellikleriyle Beyazıt Timur’a
yeniliyor ama yıkılmıyor.10 sene sonra tekrar güçleniyor. Ankara savası ile Anadolu’daki
Türkmenler Timur tarafına geçiyor fakat Hıristiyan birlikleri Osmanlı’ya baglılıklarını
sürdürüyor, sonuna kadar savasıyor bu sayede devlet yıkılmayacak 1500 yılına kadar varlıgını
sürdürecek..
_______________________________________________

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Eylül 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?