Sosyal Hizmet Tez Konusu

PROGRAMI

  sosyal hizmet tezsiz yüksek lisans,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tezli yüksek lisans,     sosyal hizmet tezleri,     sosyal hizmet tez,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tezsiz yüksek lisans,     sosyal hizmetler tez konuları,     sosyal hizmetler tez,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tez,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tez konuları,     sosyal hizmetler tez,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

TEZLİ

DÖNEM : I

Dersler

T     P    K  ECTS
SH 501 – Sosyal Politika ve Sosyal Refah Sistemleri 2      0     2

6

SH 503 – Psikopatoloji 3      0     3

7

SH 505 – Klinik Sosyal Hizmetin Temelleri 3      0     3

7

SH *** – Seçimlik Ders I 2      0     2

6

SH 507 – Seminer —     —     —

4

Kredi Toplamı

             10

30

DÖNEM: II

SH 502 – Birey Odaklı Klinik Sosyal Hizmet 2      0     2

6

SH 504 – Grup Odaklı Klinik Sosyal Hizmet 2      0     2

6

SH *** – Seçimlik Ders II 2      0     2

6

SH 508 – Nicel ve Nitel Araştırma 2      0     2

6

SH 540 – Uygulama 0     12    3

6

Kredi Toplamı              11

30

DÖNEM : III
SH 599 – Tez —      —    —

30

DÖNEM : IV
SH 599 – Tez —      —    —

30

Kredi Genel Toplamı

             21

120

 

SEÇİMLİK DERSLERSH 521 – Sosyal Hizmetin Felsefi ve Bilimsel Temelleri

 sosyal hizmet tezsiz yüksek lisans,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tezli yüksek lisans,     sosyal hizmet tezleri,     sosyal hizmet tez,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tezsiz yüksek lisans,     sosyal hizmetler tez konuları,     sosyal hizmetler tez,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tez,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tez konuları,     sosyal hizmetler tez,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

SH 523 – Profesyonel Kimlik ve Bireysel Gelişim

SH 525 – Profesyonel İletişim Becerileri

SH 527 – Profesyonel İlişkinin Sanatsal Yönü

SH 529 – Sosyal Hizmet Etiği

SH 520 – Aile Terapisi

SH 522 – Ruh ve Akıl Sağlığı Alanında Klinik Sosyal Hizmet

SH 524 – Uzun Dönem Bakım ve Klinik Sosyal Hizmet

SH 526 – Klinik Odaklı Adli Sosyal Hizmet

SH 528 – Madde Bağımlıları ve Aileleriyle Klinik Sosyal Hizmet

SH 530 – Ailede Şiddet ve Klinik Sosyal Hizmet

SH 532 – Çocuk İhmali, İstismarı ve Klinik Sosyal Hizmet

SH 534 – Çalışan Çocuklar ve Aileleriyle Klinik Sosyal Hizmet

 

 

 

 

 

 

 

 

BASKENT UNIVERSITESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL HİZMET YÜKSEK LİSANS

PROGRAMI

TEZSİZ

 sosyal hizmet tezsiz yüksek lisans,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tezli yüksek lisans,     sosyal hizmet tezleri,     sosyal hizmet tez,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tezsiz yüksek lisans,     sosyal hizmetler tez konuları,     sosyal hizmetler tez,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tez,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tez konuları,     sosyal hizmetler tez,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

DÖNEM : I

Dersler

T     P    K

 ECTS

SH 501 – Sosyal Politika ve Sosyal Refah Sistemleri 2      0     2

6

SH 503 – Psikopatoloji 3      0     3

7

SH 505 – Klinik Sosyal Hizmetin Temelleri 3      0     3

7

SH *** – Seçimlik Ders I 2      0     2

6

SH 507 – Seminer —     —     —

4

Kredi Toplamı

             10

30

DÖNEM: II

SH 502 – Birey Odaklı Klinik Sosyal Hizmet 2      0     2

6

SH 504 – Grup Odaklı Klinik Sosyal Hizmet 2      0     2

6

SH *** –   Seçimlik Ders II 2      0     2

6

SH 508 – Nicel ve Nitel Araştırma 2      0     2

6

SH 540 – Uygulama 0     12    3

6

Kredi Toplamı

             11

30

DÖNEM : III
SH 509 – Klinik Sosyal Hizmette Vaka Yönetimi 2      0     2

10

SH 511 – Krize Müdahale ve Travma Tedavisi 2      0     2

10

SH 513 – Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığında Klinik Sosyal Hizmet 2      0     2

10

Kredi Toplamı

               6

30

DÖNEM : IV
SH 510 – Uygulama Yönetimi  ( Supervizyon ) 2      0     2

6

SH *** – Seçimlik Ders III 2      0     2

6

SH 550 – Dönem Projesi —     —     —

18

Kredi Toplamı

               4

30

Kredi Genel Toplamı

             31

120

SEÇİMLİK DERSLERSH 521 – Sosyal Hizmetin Felsefi ve Bilimsel Temelleri,

 sosyal hizmet tezsiz yüksek lisans,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tezli yüksek lisans,     sosyal hizmet tezleri,     sosyal hizmet tez,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tezsiz yüksek lisans,     sosyal hizmetler tez konuları,     sosyal hizmetler tez,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tez,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tez konuları,     sosyal hizmetler tez,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

SH 523 – Profesyonel Kimlik ve Bireysel Gelişim

SH 525 – Profesyonel İletişim Becerileri

SH 527 – Profesyonel İlişkinin Sanatsal Yönü

SH 529 – Sosyal Hizmet Etiği

SH 520 – Aile Terapisi

SH 522 – Ruh ve Akıl Sağlığı Alanında Klinik Sosyal Hizmet

SH 524 – Uzun Dönem Bakım ve Klinik Sosyal Hizmet

SH 526 – Adalet Sisteminde Klinik Sosyal Hizmet

SH 528 – Alkol  ve Madde Bağımlıları ve Aileleriyle Klinik Sosyal Hizmet

SH 530 – Ailede Şiddet ve Klinik Sosyal Hizmet

SH 532 – Çocuk İhmali, İstismarı ve Klinik Sosyal Hizmet

SH 534 – Çalışan Çocuklar ve Aileleriyle Klinik Sosyal Hizmet

 sosyal hizmet tezsiz yüksek lisans,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tezli yüksek lisans,     sosyal hizmet tezleri,     sosyal hizmet tez,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tezsiz yüksek lisans,     sosyal hizmetler tez konuları,     sosyal hizmetler tez,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tez,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tez konuları,     sosyal hizmetler tez,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

 

 

 

 

SOSYAL HİZMET YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

DERS TANIMLARI

 sosyal hizmet tezsiz yüksek lisans,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tezli yüksek lisans,     sosyal hizmet tezleri,     sosyal hizmet tez,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tezsiz yüksek lisans,     sosyal hizmetler tez konuları,     sosyal hizmetler tez,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tez,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tez konuları,     sosyal hizmetler tez,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

Sosyal Politika ve Sosyal Refah Sistemleri (SH 501) Refah kavramının analizi, insan refahının

sağlanmasında sosyal politikalar ve insani hizmetlerin önemi; sağlık, sosyal hizmetler ve diğer insani hizmetlere ilişkin mevcut örgütlenme; yasal dayanaklar ve haklar; hizmet sunumunun nicel ve nitel yönden incelenmesi gibi konular sosyal politika bağlamında ele alınır. Dersin temel amacı, öğrencilerin sosyal politika, insani hizmetler ve bu kapsamda sosyal hizmet programlarına ilişkin kavramları içselleştirmelerini, ülkemiz ile diğer ülkelerdeki sosyal refah politikaları ve sistemlerini karşılaştırmalı olarak inceleyerek bu alanda derinlemesine bilgi sahibi olmalarını, sosyal politika ile sosyal hizmet arasındaki bağın önemini kavramalarını sağlamaktır.

Birey Odaklı Klinik Sosyal Hizmet (SH 502) Bireyin psikososyal yönden işlevsizleşmesine yol açma olasılığı bulunan durumların önlenmesi, bireyin kendi veya çevresel özelliklerinden kaynaklanan nedenlerle sahip olduğu psikososyal işlevsizliklerin giderilmesi, psikososyal işlev kaybının birey ve çevresinde yaratacağı zararların telafi edilmesine yönelik birey hedefli müdahale yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgi, beceri ve yeteneklerin öğrenciye kazandırılması amaçlanır.

 sosyal hizmet tezsiz yüksek lisans,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tezli yüksek lisans,     sosyal hizmet tezleri,     sosyal hizmet tez,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tezsiz yüksek lisans,     sosyal hizmetler tez konuları,     sosyal hizmetler tez,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tez,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tez konuları,     sosyal hizmetler tez,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

Psikopatoloji (SH 503)Bu derste, bireyin psiko sosyal gelişim dönemleri, bu dönemlerdeki sapma davranışları (çocukluk ve ergenlik döneminde davranış bozuklukları, anksiyite bozuklukları, duygu durum bozuklukları, somatoform bozukluklar, psikotik bozukluklar v.b.) ile bu davranışların nedenleri, sınıflandırılması, tedavi süreci, davranışların nasıl ele alınıp değerlendireceği ve bu davranışların bireylerin psiko sosyal fonksiyonlarını nasıl etkilediği gibi konular ekolojik yaklaşım temelinde incelenir.

Grup Odaklı Klinik Sosyal Hizmet (SH 504) Grup terapisinin kuramsal temelleri ve uygulama teknikleri, grup yapısı ve dinamiği, liderlik, grup sürecinin aşamaları, grup terapisinde etik, sosyal hizmet uzmanının rol ve fonksiyonları ile farklı örgütsel ortamlarda gerçekleştirilen grup terapisi müdahaleleri, grup terapisinin sorun çözme, davranış değiştirme, rehabilitasyon gibi amaçlara yönelik kullanımı konuları ele alınır.

Klinik Sosyal Hizmetin Temelleri (SH 505) Bu derste, genel sosyal hizmet uygulamaları kapsamında klinik sosyal hizmetin gelişimi, tanımları, klinik sosyal hizmetin temel özellikleri, klinik sosyal hizmetin uygulama alanları, müracaatçı sistemleri ve profesyonel ilişki, klinik sosyal hizmette teori ve kullanımı, klinik sosyal hizmet uygulamasında değerler ve etik, klinik sosyal hizmette müdahale süreci konuları ele alınır.

 sosyal hizmet tezsiz yüksek lisans,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tezli yüksek lisans,     sosyal hizmet tezleri,     sosyal hizmet tez,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tezsiz yüksek lisans,     sosyal hizmetler tez konuları,     sosyal hizmetler tez,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tez,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tez konuları,     sosyal hizmetler tez,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

Seminer (SH 507) Öğrencilerin kişisel ilgisine göre seçecekleri klinik sosyal hizmete ilişkin konularda araştırma ve inceleme yapmaları, bunları raporlaştırıp sınıf içinde sunmaları ve tartışmaları.

Nicel ve Nitel Araştırma (SH 508) Sosyal hizmet uygulamalarında bilimsel yöntemin yeri ve önemi, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri, nicel ve nitel araştırmaların özelliklerinin karşılaştırılması, nicel ve nitel araştırma yöntem ve tekniklerinin sosyal hizmet alanından örneklerle derinliğine incelenmesi

Klinik Sosyal Hizmette Vaka Yönetimi (SH 509) Bu derste vaka yönetiminin klinik sosyal hizmet yönünden anlam ve önemi irdelenerek, vaka yönetiminin temel özellikleri derinlemesine incelenir.

Uygulama Yönetimi – Süpervizyon (SH 510) Klinik sosyal hizmetin uygulanmasında, uygulayıcılara profesyonel etik ve değerler, müdahale yol ve yöntemlerinin kullanımı açısından yol gösterme, çalışmalarını yönlendirme, değerlendirme ile ilgili esas ve tekniklerin incelenmesi ve böylece öğrencinin görev aldığı sosyal hizmet ortamlarında uygulamalara danışmanlık yapma fonksiyonunu yerine getirmesinde yardımcı olacak temel bilgi ve becerileri elde etmesini sağlamak amaçlanır.

Krize Müdahale ve Travma Terapisi (SH 511) Bu derste kriz kuramları ve krize müdahale biçimleri ve travma tedavi yaklaşımları derinlemesine incelenir. Çeşitli ortamlarda değişik kriz ve travma durumları ile karşı karşıya kalmış olan farklı düzeylerdeki müracaatçılara müdahale yöntem ve tekniklerinin uygulanması örnek vakalardan yararlanılarak işlenir.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığında Klinik Sosyal Hizmet (SH 513) Çocukta ve ergende psikiyatrik müdahale gerektiren durumlar, çocuk, ergen ve ailesinin sosyal çevreleri içerisinde değerlendirilmeleri, sosyal öykü alma, psikiyatrik tedavi ekibi içerisinde sosyal hizmet uzmanının rolü, çocuk ve ergenin psikiyatrik tedavisinde anne baba ve hastanın sosyal çevresine yönelik sosyal hizmet uygulamaları, çocuk ve ergenle çalışma ilkeleri, çocuğun ve ergenin psikiyatrik tedavisini destekleyecek sosyal hizmet müdahaleleri ve yaklaşımları, psikiyatrik tedavileri sürecinde kurum bakımında olan, koruyucu aile yanına yerleştirilen, evlat edindirilen çocuk ve ergenlere yönelik klinik sosyal hizmet uygulamaları.

Uygulama (SH 540) Öğrenciler, insani hizmet ortamlarının birinde haftanın belirli gün ve saatlerinde bir eğitsel danışmanın yönetiminde klinik sosyal hizmet uygulaması gerçekleştirir.

Dönem Projesi (SH 550) Bir eğitsel danışman eşliğinde, klinik sosyal hizmetle doğrudan ilgili bir konuda proje geliştirilip uygulanması

 

SEÇİMLİK DERSLER

 sosyal hizmet tezsiz yüksek lisans,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tezli yüksek lisans,     sosyal hizmet tezleri,     sosyal hizmet tez,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tezsiz yüksek lisans,     sosyal hizmetler tez konuları,     sosyal hizmetler tez,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tez,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tez konuları,     sosyal hizmetler tez,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

 

Sosyal Hizmetin Felsefi ve Bilimsel Temelleri (SH 521) Bu derste sosyal hizmetin doğuşu ve gelişimi, dayandığı temel felsefi görüşler, ve bir uygulamalı bilim dalı olarak sosyal hizmetin bilimsel özellikleri derinlemesine irdelenir.

Profesyonel Kimlik ve Bireysel Gelişim (SH 523)Bu derste, profesyonel olmanın anlamı, profesyonellik ve etik durumlar, profesyonel kimlik ve bireysel gelişim etkileşimi konuları ele alınır.

Profesyonel İletişim Becerileri (SH 525)Bu derste, klinik sosyal hizmet uygulamasının her aşamasında müracaatçı ve diğer meslek elemanları ile kurulan profesyonel iletişimin temelleri, nitelikleri ve teknikleri ele alınır. Öğrencilere, yazılı ve sözlü mesleki iletişim, profesyonel soru sorma, yansıtma, yüzleştirme gibi tekniklerin kullanımı becerisinin yanı sıra gizlilik, etik, farklılık konularına duyarlı olarak profesyonel iletişimin kurulması ve sürdürülmesi becerisi kazandırılır.

Profesyonel İlişkinin Sanatsal Yönü (SH 527) Profesyonel ilişkinin anlamı, öğeleri, profesyonel uygulamada sanatın kullanımı, yaratıcılık, ümit verme ve enerji, karar, bireysel değerler, profesyonel üslup konuları ele alınır.

Sosyal Hizmet Etiği (SH 529) Bu dersin amacı öğrencilerin klinik sosyal hizmetin etiksel yanlarını öğrenmeleri ve özümsemelerini sağlamaktır.

 

 

Aile Terapisi (SH 520) Bu derste, Aile terapisi kuramları ve yaklaşımları, aile terapisinde planlı değişim süreci ve müdahale teknikleri, aile içi iletişim ve bu iletişimi etkileyen sosyal çevre faktörleri derinlemesine incelenir.

Ruh ve Akıl Sağlığı Alanında Klinik Sosyal Hizmet (SH 522)

Bu derste ruh ve akıl sağlığı bozuk olan müracaatçılar ve ailelerinin sağaltımında klinik sosyal hizmet uygulamaları ve sosyal hizmet uzmanının bu alandaki rol ve fonksiyonları tartışılacaktır.

Uzun Dönem Bakım ve Klinik Sosyal Hizmet (SH 524) Bu derste, uzun dönem bakıma ihtiyaç duyan yaşlı, özürlü ve süreğen hastalığı olan bireyler ve ailelerine yönelik klinik sosyal hizmet uygulamaları ve sosyal hizmet uzmanının rol ve fonksiyonları ele alınır.

 sosyal hizmet tezsiz yüksek lisans,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tezli yüksek lisans,     sosyal hizmet tezleri,     sosyal hizmet tez,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tezsiz yüksek lisans,     sosyal hizmetler tez konuları,     sosyal hizmetler tez,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tez,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tez konuları,     sosyal hizmetler tez,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

Adalet Sisteminde Klinik Sosyal Hizmet  (SH 526)

Bu ders, cezaevleri, denetimli serbestlik hizmetleri, genç ve yetişkin suçlularla ilgili hizmetler gibi çeşitli ortamlardaki klinik sosyal hizmet uygulamaları üzerinde odaklaşmakta; ve özellikle hükümlülerin ve mağdurların rehabilitasyonu ve terapisi konularını ele almaktadır.

Alkol ve Madde Bağımlıları ve Aileleriyle Klinik Sosyal Hizmet (SH 528) Bu derste,  alkol ve madde bağımlılığının dinamikleri, bağımlılık nedeniyle özellikle aile ortamında ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunlara yönelik klinik sosyal hizmet uygulamaları ele alınmaktadır.

Ailede Şiddet ve Klinik Sosyal Hizmet (SH 530) Aile ortamında eşler, çocuklar, ebeveyn-çocuk ve diğer aile üyeleri arası şiddetin yarattığı sorunların sağaltımında klinik sosyal hizmet müdahalesi etraflıca ele alınır.

Çocuk İhmali, İstismarı ve Klinik Sosyal Hizmet( SH 532) Bu derste çocuğa yönelik kötü muamelenin tıbbi, yasal, sosyal ve kültürel yanları analiz edilecek; ihmal ve istismar gibi kötü muameleye maruz kalmış çocuklar ve aileleriyle, gerçekleştirilmesi söz konusu klinik sosyal hizmet uygulamaları için gerekli teknik ve beceriler üzerinde odaklaşılır.

Çalışan Çocuklar ve Aileleriyle Klinik Sosyal Hizmet (SH 534) Bu derste tarımda, sanayide, sokakta ve ücretsiz aile işçisi olarak çalışan çocukların ve ailelerinin sosyla hizmet ihtiyacı tartışılacak, okula devamsızlık nedenlerinin ortadan kaldırılması konusundaki önlemler de ele alınarak, çocuklara ve ailelere yönelik klinik sosyal hizmet müdahalesi incelenir.

 sosyal hizmet tezsiz yüksek lisans,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tezli yüksek lisans,     sosyal hizmet tezleri,     sosyal hizmet tez,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tezsiz yüksek lisans,     sosyal hizmetler tez konuları,     sosyal hizmetler tez,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tez,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tez konuları,     sosyal hizmetler tez,     sosyal hizmet tez konuları,     sosyal hizmet tez konusu,     sosyal hizmetler tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031