Tez Eleştirisi Örneği

yısal Haberleşme Teorisi

İçerik:  özel ders,bitirme tezi,tez proje,tez elden ,tez elden ne demek ,tez ekşi ,tez en az kaç sayfa olmalı ,tez enstitüsü ,tez eleştirisi örneği ,tez formatı ,tez filmi izle ,tez filmi ,tez fiyatları
Band geçiren işaret ve sistemlerin gösterilimleri, kompleks zarf kavramı, eşdeğer alçak geçiren karşılıkları, band geçiren rastlantı süreçlerinin gösterilimleri. İşaret Uzayı Kavramı: Vektörel kanallar, dalga biçimlerinin sentezi, geometrik yorumları, Gram-Schmidt ortogonalleştirme yöntemi, işaret vektörlerinin yeniden elde edilmesi, ilişki ve uyumlu süzgeçli alıcıları, hata olasılığının hesabı, minimum enerjili işaretler, dikdörtgen, ortogonal, biortogonal yapıda işaret kümeleri, hata olasılığı için birleşim üst sınırı. İşaret dizileri için verimli işaretleşme: Zaman-band genişliği-boyut ilişkisi, verimli işaret seçimi, kanal sığası teoremi, işaret uzayında band verimlilikli kodlama teknikleri: Kodlamalı modülasyon, kafes kodlar, özellikleri, tasarım ölçütleri, başarım analizleri.
Kaynaklar:

Proakis, J., Digital Communications, Mc-Graw-Hill, 2001. özel ders,bitirme tezi,tez proje,tez elden ,tez elden ne demek ,tez ekşi ,tez en az kaç sayfa olmalı ,tez enstitüsü ,tez eleştirisi örneği ,tez formatı ,tez filmi izle ,tez filmi ,tez fiyatları
Biglieri, E., Divsalar, D., et al., .Introduction to Trellis Coded Modulation with Applications, Macmillan Publishing Company, 1991.

Sayısal İşaret İşleme

İçerik: özel ders,bitirme tezi,tez proje,tez elden ,tez elden ne demek ,tez ekşi ,tez en az kaç sayfa olmalı ,tez enstitüsü ,tez eleştirisi örneği ,tez formatı ,tez filmi izle ,tez filmi ,tez fiyatları
Ayrık zamanlı işaret işlemenin temelleri. Ayrık rasgele süreçler. Rasgele değişkenler, vektörler ve diziler. Durağan rasgele girişli doğrusal sistemlerin analizi. Rasgele vektörler için yenilik gösterilimi. İşaret modelleme, AR, MA, ARMA modeller. Optimum doğrusal süzgeçler. Normal denklemlerin çözümü. Doğrusal öngörü. Optimum doğrusal süzgeçler için algoritma ve yapılar. Wiener ve Kalman süzgeçleri. Levinson ve Schür algoritmaları. En küçük kareler süzgeçlemesi. İşaret modellemesi ve parametrik spektral kestirim.
Kaynaklar:

D. G. Manolakis, V. K. Ingle, S. M. Kogan, Statistical and Adaptive signal Processing. MC Graw, Hill, 2000 (Ders Kitabı)
M. H. Hayes, Statistical and Digital Signal Processing and Modelling, John Wiley&Sons, Inc. 1996.

Enformasyon Teorisi

İçerik:
Enformasyon (belirsizlik) ölçüsü, entropi ve özellikleri, ortak ve koşullu entropi. Gürültüsüz kodlama tekniği: Tek çözülebilir ve anında çözülebilir kodlar, Kraft eşitsizliği, gürültüsüz kodlama teoremi, Huffman Kodları, Lempel-Ziv algoritması. Ayrık kanal modelleri: Ayrık belleksiz kanallar, kanal sığası ve hesaplama yöntemleri: Kod çözme işlemi: optimum ve en büyük olabilirlikli kod çözme. Gürültülü kodlama teoremi. Hata düzeltme kodlaması: Doğrusal blok kodlar, üreteç ve parite kontrol matrisleri, hata belirteci. Hamming kodları, çevrimsel kodlar, BCH kodları, katlamalı kodlar, özellikleri, kodlayıcı ve kod çözücü yapıları.
Kaynaklar:

Cover T., Thomas J., Elements of Information Theory, John Wiley, 1991.
Ash, R. B., Information Theory, Dover Publications, 1990.

İleri Mikrodalga Mühendisliği özel ders,bitirme tezi,tez proje,tez elden ,tez elden ne demek ,tez ekşi ,tez en az kaç sayfa olmalı ,tez enstitüsü ,tez eleştirisi örneği ,tez formatı ,tez filmi izle ,tez filmi ,tez fiyatları

İçerik:
RF propagasyonunun temelleri. Antenler, transmisyon ortamları, transmisyon hatları, temel RF ve mikrodalga antenleri. Modülasyon ve demodülasyon yöntemleri, işaret işleme birimleri. Sistem örnekleri: Hücresel radyo, radyolink sistemleri, GPRS, uydu haberleşmesi. RF sistemlerinde temel kavramlar: Sistem kazancı, minimum algılanan işaret seviyesi, gürültü, dinamik bölge, distorsiyon, tasarım kriterleri. Simülasyon örnekleri.
Kaynaklar:

Pozar, D. M., Microwave Engineering, John-Wiley, 1996.
Wolf, E. A., Kaul, R., Microwave Engineering and System Applications, Wiley, 1988.

Olasılık ve Raslantı Süreçleri özel ders,bitirme tezi,tez proje,tez elden ,tez elden ne demek ,tez ekşi ,tez en az kaç sayfa olmalı ,tez enstitüsü ,tez eleştirisi örneği ,tez formatı ,tez filmi izle ,tez filmi ,tez fiyatları

İçerik:
Olasılıksal modellerin temel aksiyomları. Şartlı olasılıklar ve bağımsızlık. Ayrık ve sürekli rasgele değişkenler, çoklu rasgele değişkenler. Rasgele değişken dizileri, limit teoremler. Stokastik süreç modelleri, gürültü, durağanlık ve ergodiklik. Gaus süreçler, güç spektral yoğunlukları, Poisson ve yenileme süreçleri, Markov süreçleri. İkinci dereceden özellikler ve kestirim.
Kaynaklar:

Papoulis, A., Probability, Random Variables and Stochastic Processes, Mc Graw-Hill, 1991.
Peebles, P. J., Probability, Random Variables, and Random Signal Principles, Mc Graw-Hill, 1993.

Komplex Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi özel ders,bitirme tezi,tez proje,tez elden ,tez elden ne demek ,tez ekşi ,tez en az kaç sayfa olmalı ,tez enstitüsü ,tez eleştirisi örneği ,tez formatı ,tez filmi izle ,tez filmi ,tez fiyatları

İçerik:
Kompleks düzlem. Kompleks düzlemde fonksiyonlar, türev ve integral. Cauchy formülü ve uygulamaları Taylor ve Laurent serilerine açılım. Konform dönüşüm.
Kaynaklar:

Mithat İdemen, .Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi., İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi, Ofset Baskı Atölyesi, 1992
Ruel V. Churchill .Introduction to complex variables and applications., New York: McGraw-Hill Book Co., 1948

Uyarlamalı İşaret İşlemenin Temelleri

İçerik: özel ders,bitirme tezi,tez proje,tez elden ,tez elden ne demek ,tez ekşi ,tez en az kaç sayfa olmalı ,tez enstitüsü ,tez eleştirisi örneği ,tez formatı ,tez filmi izle ,tez filmi ,tez fiyatları
Durağan ayrık zamanlı stokastik süreçler. Wold ayrışımı. Yule-Walker denklemleri. Yenilik süreci. Wiener süzgeç teorisi. Optimum süzgeçleme problemi. Diklik prensibi. Doğrusal Öngörü. Levinson algoritması. Kafes süzgeçler. Gram-Schmidt dikleştirmesi. Birleşik-süreç kestirimi, Uyarlamalı süzgeçler. Steepest descent yöntemi. LMS uyarlama algoritması. Kalman süzgeç teorisi. Durağan ve durağan olmayan girişli uyarlamalı süzgeç algoritmaları. En küçük kareler yöntemi. Deterministik normal denklem. Yinelemeli en küçük kareler uyarlamalı süzgeçleme. Yinelemeli en küçük kareler kafes süzgeçleri.
Kaynaklar:

S. Haykin, Adaptive Filter Theory, Prentice Hall Information and System series, Fourth Edition, 2001 (Ders Kitabı)
D. G. Manolakis, V. K. Ingle, S. M. Kogan, Statistical and Adaptive signal Processing, MC Graw, Hill, 2000. Görüntüleme Radarları ve İşaret İşleme özel ders,bitirme tezi,tez proje,tez elden ,tez elden ne demek ,tez ekşi ,tez en az kaç sayfa olmalı ,tez enstitüsü ,tez eleştirisi örneği ,tez formatı ,tez filmi izle ,tez filmi ,tez fiyatları

İçerik: özel ders,bitirme tezi,tez proje,tez elden ,tez elden ne demek ,tez ekşi ,tez en az kaç sayfa olmalı ,tez enstitüsü ,tez eleştirisi örneği ,tez formatı ,tez filmi izle ,tez filmi ,tez fiyatları
Mikrodalga görüntüleme kavramı ve yapay açıklıklı radar (YAR) teorisi: YAR darbe sıkıştırma yöntemleri. Ayrık frekans YAR yöntemi, sayısal YAR veri işleme yöntemleri. YAR işaretleri ve gürültü analizi. TYAR (Ters YAR) ve görüntü işleme. Üç boyutlu görüntüleme. Uyumsuz tek darbeli radarlar ile görüntüleme. Dönen cisimlerin menzil ve çapraz menzil görüntülenmesi. Ardışıl görüntü oluşturma yöntemleri. Çözünürlük, açıklık sentezlemesi. Güç ve sönümleme istatistikleri. Faz ve hareket hataları.
Kaynaklar:

Mensa, D. L., High Resolution Radar Cross-Section Imaging, Artech House, 1991.
Soumekh, M., Synthetic Aperture Radar Signal Processing with Matlab Algorithms, Wiley, 1999.

Uydu Haberleşme Sistemleri özel ders,bitirme tezi,tez proje,tez elden ,tez elden ne demek ,tez ekşi ,tez en az kaç sayfa olmalı ,tez enstitüsü ,tez eleştirisi örneği ,tez formatı ,tez filmi izle ,tez filmi ,tez fiyatları

İçerik:
Haberleşme linklerinin tasarımı. Frekanslar ve dalga yayılımı. Temelband işaretleri, modülasyon ve kodlama. Haberleşme uyduları, çoklu erişim, mobil uydu haberleşmesi, uydu sistemlerinde yazılım teknikleri, modelleme ve simülasyon, geleceğe yönelik gelişmeler ve uygulamalar, mevcut uydu sistemleri için tasarımlar. VSAT.lar ve veri iletimi.
Kaynaklar:

Richharia, M., Satellite Communications Systems Design Principles, McGraw-Hill, 1995
Maral, G., Bousquet, H., Satellite Communication Systems, 3rded., Wiley, 1998.

Advanced Video Techniques özel ders,bitirme tezi,tez proje,tez elden ,tez elden ne demek ,tez ekşi ,tez en az kaç sayfa olmalı ,tez enstitüsü ,tez eleştirisi örneği ,tez formatı ,tez filmi izle ,tez filmi ,tez fiyatları

İçerik:
Genel çok boyutlu işaret ve sistemlerin incelenmesi, görme olayı, görüntülerin özellikleri, temel görüntü analiz tekniklerine toplu bakış, görüntünün çok boyutlu işaret olarak ele alınması, FFT/DFT/DCT dönüşümleri, renk, hareket, görüntülerin değerlendirilmesi, tarama dönüşümleri, tarama teknikleri, boyut indirgenmesi, video bileşenler, bileşen ve kompozit işaret yapıları, video standartlar, çok boyutlu örnekleme teknikleri, güncel video iletişim sistemlerinden beklenenler ve standartları, resim bozuklukları, iletim için kodlama ve formatlar, analog ve sayısal iletim standartları, OFDM/COFDM, HDTV evrimi, video işaretin sayısallaştırılması, örnekleme teknikleri, sayısal video bozuklukları, quantalama etkileri, sayısal video işaret işleme, dikey ve zaman boyutunda filtreleme, resim/yarı-resim depoları, resimlerarası işaret işleme, sayısal çok boyutlu filtre uygulamaları, işaret üretilmesi, örnekleme, kodlama, dağıtım, alıcıda işaret işleme, sıkıştırma yöntemleri, JPEG ve MPEG-n, örnek sistemler, sayısal yayın formatları, DVB-S/C/T.
Kaynaklar:

J. Mitchell, et al MPEG Digital Video Compression Standard,., Chapman Hall 1996.
Dudgeon ve Merserau, Multidimensional Digital Signal Processing, Prentice Hall 1984.

Telsiz Haberleşme

İçerik:
Giriş. Telsiz haberleşmede modülasyon türleri. Telsiz haberleşmede kanal modelleri. Sönümlemeli kanallar. Frekans ve zaman seçici sönümlemeli kanallar. Rayleigh ve Rician sönümlemeli kanallar. Rayleigh sönümlemeli işaretin güç spektrumu. Hızlı ve yavaş sönümlemenin sayısal modülasyonlu işaretlere etkileri. Telsiz haberleşme sistemlerinin benzetim teknikleri. Sönümlemeli kanallar için çeşitleme teknikleri. Sönümlemeli kanallarda kodlamalı iletim, uzay-zaman kodlaması. Dik frekans bölmeli çoğullama (OFDM). Frekans seçici sönümlemeli kanallarda işaretleşme ve optimum alıcı tasarımı. Yayılmış Spektrumlu Haberleşme.
Kaynaklar:

T. S. Rappaport Wireless Commmunications: Principles&Practice, , Prentice Hall, 1996
M. Paetzold, Mobile Fading Channels: Modeling, Analysis and Simulation, John Wiley&Sons, 2002

Planar Optical Wavequides and Fibers özel ders,bitirme tezi,tez proje,tez elden ,tez elden ne demek ,tez ekşi ,tez en az kaç sayfa olmalı ,tez enstitüsü ,tez eleştirisi örneği ,tez formatı ,tez filmi izle ,tez filmi ,tez fiyatları

İçerik:
Dersin amaç ve kapsamı. Düzlemsel yapıdaki2)boyutlu ve kesiti dikdörtgen benzeri 3-boyutlu optik dalga kılavuzları ve optik fiberlerde alanların elde edilmesi için kullanılan çözüm yöntemleri : Kesin analitik çözümlerin elde edilebildiği kanonik problemler, Geometrik optik yaklaşıklığı, Pertürbasyon yöntemleri, Salt sayısal çözüm yöntemleri. Optik dalga kılavuzlarında dispersif ve non-lineer etkiler. Uniform olmayan optik dalga kılavuzları.
Kaynaklar:

Koshiba M., .Optical Waveguide Analysis., McGraw-Hill, 1990.
Unger H. G. .Planar Optical Waveguides and Fibers., Oxford Univ. Press, 1978.

Theory of EM Wavequides özel ders,bitirme tezi,tez proje,tez elden ,tez elden ne demek ,tez ekşi ,tez en az kaç sayfa olmalı ,tez enstitüsü ,tez eleştirisi örneği ,tez formatı ,tez filmi izle ,tez filmi ,tez fiyatları

İçerik:
Temel kavramlar. Green fonksiyonu formülasyonları. İletken kesitli üniform dalga kılavuzları. Açık dalga kılavuzları. Dispersif ve non-lineer etkiler. Dalga kılavuzlarında oluşturulan süreksizliklerin modellenmesi, sayısal çözüm yöntemleri ve dağılmış parametreli devre eşdeğerliklerine örnekler. Kuple dalga kılavuzları. Periyodik yüklü dalga kılavuzları.
Kaynaklar:

Collin R., .Theory of Guided Waves., IEEE Press, 1997, and McGraw-Hill 1960
L. B. Felsen and N. Marcuwitz, .Radiation and Scattering of Waves., IEEE Press, 1997 and Prentice Hall, 1973.

İleri Kodlama Teorisi özel ders,bitirme tezi,tez proje,tez elden ,tez elden ne demek ,tez ekşi ,tez en az kaç sayfa olmalı ,tez enstitüsü ,tez eleştirisi örneği ,tez formatı ,tez filmi izle ,tez filmi ,tez fiyatları

İçerik:
Giriş. Kanal kapasitesi. Klasik kodlama ve kod çözme yöntemleri. Çok düzeyli Kodlama, çok aşamalı kod çözme. Sıralı kodlar. Yumuşak kararlı kod çözme algoritmaları: MAP, Log-MAP, SOVA. Paralel sıralı (turbo) kodlar. İteratif kod çözme. Serpiştiriciler. Kod tasarımı ve hata başarım analizi, EXIT diyagramları. Turbo türü kodlar. Seri sıralı kodlar, karma sıralı kodlar. Seri ve paralel sıralı kodların uygulamaları. Band ve güç verimlilikli sıralı kodlama. Çok düzeyli sıralı kodlama. Düşük yoğunluklu eşlik kontrol kodları. Mesaj aktarma algoritmaları. Seri ve paralel sıralı uzay-zaman kodları. Çok girişli-çok çıkışlı kanallarda kodlama.
Kaynaklar:

B. Vucetic, Turbo Codes: Principles and Applications, J. Yuan, Kluwer Academic Publishers, 2000.
M. Bossert, Channel Coding for Telecommunications, John Wiley&Sons, 1999.

Mobile and Personal Communicatons özel ders,bitirme tezi,tez proje,tez elden ,tez elden ne demek ,tez ekşi ,tez en az kaç sayfa olmalı ,tez enstitüsü ,tez eleştirisi örneği ,tez formatı ,tez filmi izle ,tez filmi ,tez fiyatları

İçerik:
Giriş. Mobil ortamda dalga yayılımı. Hücresel Tasarım İlkeleri. Makro, Mikro ve Piko-hücresel Sistemler. Kapsama Alanları. Frekans yönetimi, Kanal Atama ve Hücre Atlama. Mobil radyo İçin Çeşitleme ve Birleştirme Teknikleri. Mobil ve Bireysel Radyo Sistemleri İçin Çoklu Erişim Protokolleri. Dinamik Kanal Atama ve DECT Sistemi. FPLMTS; Üçüncü Kuşak Mobil İletişim Sistemleri. Genişbandlı Mobil Çoğulortam İletişimi. Yakın geleceğin Mobil Uydu Hizmetlerine Giriş.
Kaynaklar:

W. C. Jakes Microwave Mobile Communications, John Wiley&Sons, Inc., 1974
W. C. Y. Lee Mobile Cellular Telecommunications Systems, McGraw-Hill 1989

Advanced Computational Methods in Electromagnetics

İçerik:
Electromagnetik denklemler ve ortam özellikleri. Elektromagnetik problemlerin sınıflandırılması ve genel çözüm yöntemleri. Zaman ve frekans domeni problemler ve çözüm yöntemleri. Moment yöntemi, sonlu farklar yöntemi, zamanda sonlu farklar yöntemi ve sonlu elemanlar yöntemi. Yöntemlerin özellikleri ve sınırlamaları. Bazı örnek problemler için sayısal çözüm yöntemleri ve sonuçları.
Kaynaklar:

A. Taflove, Advances in computational electrodynamics: the finite-difference time-domain method Artech House, 1998
C. A. Balanis, Advanced engineering electromagnetics, New York: Wiley, 1989

Microwave Radar Systems özel ders,bitirme tezi,tez proje,tez elden ,tez elden ne demek ,tez ekşi ,tez en az kaç sayfa olmalı ,tez enstitüsü ,tez eleştirisi örneği ,tez formatı ,tez filmi izle ,tez filmi ,tez fiyatları

İçerik:
Radar sistemlerinin temelleri. Sürekli (CW) ve frekans modüleli (FM) işaret radarları. MTI ve darbeli Doppler radarları. Radar sistemlerinin elemanları. Radar mesafe denklemi. Radar vericileri, alıcıları ve antenleri. Radar hedeflerinin kesit alanları ve istatistiksel davranışları. Radar işaret biçim tasarımında uygulanan yaklaşımlar. Radar işaret işleme yöntemleri. Gürültü ve fon içerisinden işaret sezimi. Hedef izleme radarları. Darbe sıkıştırma. Radarda yayılım ve girişim kavramları. Faz dizileri. Yapay açıklıklı radar temelleri.
Kaynaklar:

Sullivan, R. J., Microwawe Radar: Imaging and Advanced Concepts, Artech House, 2000.
Skolnik, M. I., Introduction to Radar Systems, McGraw-Hill, 1980.

Mikrodalga Antenler özel ders,bitirme tezi,tez proje,tez elden ,tez elden ne demek ,tez ekşi ,tez en az kaç sayfa olmalı ,tez enstitüsü ,tez eleştirisi örneği ,tez formatı ,tez filmi izle ,tez filmi ,tez fiyatları

İçerik:
Mikrodalga antenleri ve tasarım problemleri. Devre Bağıntıları. Karşılıklılık teoremleri. Akım dağılımlarından ışıma. Dalga cepheleri ve ışınlar. Saçılma ve kırınım. Anten aydınlanması ve anten ışınlayıcı akımları. Mikrodalga dipol antenleri ve beslenmeleri. Yarık antenler. Doğrusal anten dizileri ve beslenmeleri. Huni antenler ve beslenmeleri. Mercek antenler. İnce demetli ve yelpaze demetli antenler. Demeti şekillendirilmiş antenler.
Kaynaklar:

R. E. Collin; F. J. Zucker, .Antenna Theory., Part I; Part II; McGraw-Hill 1969.
W. L. Stutzman, G. A. Thiele; .Antenna Theory and Design.; John Wiley and Sons Inc., 1981.

Applied Electromagnetic Theory özel ders,bitirme tezi,tez proje,tez elden ,tez elden ne demek ,tez ekşi ,tez en az kaç sayfa olmalı ,tez enstitüsü ,tez eleştirisi örneği ,tez formatı ,tez filmi izle ,tez filmi ,tez fiyatları

İçerik:
Maxwell denklemleri; dalga dağılımı (dispersiyon); yöne bağlı ortamlarda dalgalar; Huygens ilkesi; Green fonksiyonu ve integral denklemler; açısal düzlem dalga spektrumu; silindirik ve küresel dalga fonksiyonları; Pertürbasyon ve radyasyon denklemleri; transmisyon boruları; saçılma ve kırınım problemleri.
Kaynaklar:

I. A. Stratton; .Electromagnetic Theory., McGraw-Hill Book Co., 1941.
C. Balanis, .Advanced Electromagnetic Engineering., John Wiley, 1991

Telekomünikasyon Şebekeleri Planlanma ve Yönetimi özel ders,bitirme tezi,tez proje,tez elden ,tez elden ne demek ,tez ekşi ,tez en az kaç sayfa olmalı ,tez enstitüsü ,tez eleştirisi örneği ,tez formatı ,tez filmi izle ,tez filmi ,tez fiyatları

İçerik:
Telekomünikasyon trafiği tahminleri, tahmin modelleri, Zaman serisi analizleri. Telekomünikasyon sistemleri planlaması ve tasarımı. Maliyet analizleri. Şebeke performansının tayini, servis kalitesi. Telekomünikasyon şebekeleri yönetim prensipleri ve teknolojileri. OSI yönetim protokolları. ITU.nun TMN standardı. Hizmetlerin integrasyonu. Internet, intranet ve elektronik ticaretin teknik, ekonomik ve sosyal boyutları. Uluslar arası standart kuruluşlarının rolü.
Kaynaklar:

Show, J., .Strategic Management in Telecommunications., Artech-House, 2001
Gillespie, A., .Broadband Access Technology, Interfaces and Management. Artech House, 2001

İleri Bağlaşma Sistemleri özel ders,bitirme tezi,tez proje,tez elden ,tez elden ne demek ,tez ekşi ,tez en az kaç sayfa olmalı ,tez enstitüsü ,tez eleştirisi örneği ,tez formatı ,tez filmi izle ,tez filmi ,tez fiyatları

İçerik:
Sayısal ses ve veri bağlaşma sistemleri. Kontrol teknikleri ve kontrol mimarileri. Paket bağlaşması, Istatistiksel çoğullama. Hızlı paket bağlaşması. Bağlaşma protokolleri. Dalga boyu çoğullaması. Fotonik bağlaşma. Genişbandlı bağlaşma ve iletim teknolojileri (FR, SMDS, DQDB-MAN, yüksek hızlı LAN.lar, FDDI, SDH). ATM ve genişbandlı ISDN. ATM şebekelerde işaretleşme, yöneltme ve trafik kontrolu. Gelecek nesil genişbandlı şebekeler. ATM şebekelerde trafik analizi ve boyutlandırma.
Kaynaklar:

Lee, G. B., Kim, W. J., .Integrated Broadband Networks., Artech House, 2002
Sexton, M., Reid, A., .Broadband Networking., Artech House, 1997

Kuyruklama Teorisi

İçerik: özel ders,bitirme tezi,tez proje,tez elden ,tez elden ne demek ,tez ekşi ,tez en az kaç sayfa olmalı ,tez enstitüsü ,tez eleştirisi örneği ,tez formatı ,tez filmi izle ,tez filmi ,tez fiyatları
Trafik karakterizasyonu ve temel kavramlar, geliş ve ayrılış süreçleri, Markov modelleri, kayıplı ve beklemeli sistemler, kuyruklama sistemleri, Markov zinciri analizleri, kalite, yığılma ve net çıkış verimi analizleri, sınırlı ve sınırsız talep kaynakları, tekrarlanan taleplerin modellenmesi, kuyruklama şebekeleri, çeşitli uygulamalar
Kaynaklar:

Kleinrock, L., .Queuing Systems vol I Theory, vol. II Applications., J. W., 1976
Iversen, V. B., .Teletraffic Engineering Handbook., Danimarka Teknik Üniv., Kasım 2001

Remote Sensing Systems

İçerik:
Aktif ve pasif uzaktan algılama ile ilgili elektromagnetik temeller, radyasyon kanunları, Pasif uzaktan algılama sistemleri: Optik algılayıcılar, kızılötesi ve mikrodalga radyometre sistemleri, Aktif uzaktan algılama sistemleri: Radar temelleri ve saçılma mekanizması. Mikrodalga görüntüleme radarları, Yapay açıklıklı radar (SAR) ve Ters sar (ISAR) Algılama Platformaları: Uçak, uydu ve uzay mekikleri ile uzaktan algılama Radar verilerinin toplanması, işlenmesi ve değerlendirilmesi. Veri birleştirme ve sınıflandırma
Kaynaklar:

H. J. Buiten: Land Observation by Remote Sensing: Theory and Applications. Gordon and Breach 1993
C. V: Jakowatz: Spot Light mode Synthetic Aperture Radar: A signal Processing Approach. Kluwer Academic 1997.

Microwave Engineering and System Applications özel ders,bitirme tezi,tez proje,tez elden ,tez elden ne demek ,tez ekşi ,tez en az kaç sayfa olmalı ,tez enstitüsü ,tez eleştirisi örneği ,tez formatı ,tez filmi izle ,tez filmi ,tez fiyatları

İçerik:
RF propagasyonunun temelleri. Antenler, transmisyon ortamları, transmisyon hatları, temel RF ve mikrodalga antenleri. Modülasyon ve demodülasyon yöntemleri, işaret işleme birimleri. Sistem örnekleri: Hücresel radyo, radyolink sistemleri, GPS, uydu haberleşmesi. RF sistemlerinde temel kavramlar: Sistem kazancı, minimum algılanan işaret seviyesi, gürültü, dinamik bölge, distorsiyon, tasarım kriterleri. Simülasyon örnekleri.
Kaynaklar:

Pozar, D. M., Microwave Engineerin, John-Wiley, 1996.
Wolf, E. A., Kaul, R., Microwave Engineering and System Applications, Wiley, 1988.

Kuantum Elektroniği ve Laser Teorisi özel ders,bitirme tezi,tez proje,tez elden ,tez elden ne demek ,tez ekşi ,tez en az kaç sayfa olmalı ,tez enstitüsü ,tez eleştirisi örneği ,tez formatı ,tez filmi izle ,tez filmi ,tez fiyatları

İçerik:
Kuantum mekaniğinde temel teoremler, Schödinger Eşitliğinin çözümü, elektromagnetik alanların kuantalanması. Laser teorisi, laser osilatörleri ve bazı belirli laser sistemleri. Optik radyasyonun modülasyonu. Parametrik kuvvetlendirme, osilasyon. Q anahtarlama ve mod kilitleme yapıları. Optik deteksiyon ve optik haberleşmeye uygulaması. Optik haberleşme sistemleri. Holografi, laserlerin uzaktan algılamaya uygulaması-Lidarlar. Tümleşik optik. özel ders,bitirme tezi,tez proje,tez elden ,tez elden ne demek ,tez ekşi ,tez en az kaç sayfa olmalı ,tez enstitüsü ,tez eleştirisi örneği ,tez formatı ,tez filmi izle ,tez filmi ,tez fiyatları
Kaynaklar:

Quantum Electronics, A. Yariv. John Wiley&Sons.
Optical Fiber Communications, J. M. Senior, Prentice Hall.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031