Tez Hazırlama Fiyatları

 

Birinci Sınıf

GÜZ DÖNEMİ

    Ders Kredi Saati
MATH 119** İstatistik * ,tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri 3 3
CS 121** Sosyal Bilimler İçin Hesaplamaya Giriş * 3 3+2
LAW 101 Hukuka Giriş 3 3
LAW 103 Anayasa Hukuku I 3 3+1
LAW 105 Medeni Hukuk I: Giriş / Temel Kavramlar / Kişiler Hukuku 3 3+1
ENG 101** İngilizce ve Kompozisyon I * 3 5
TURK 101** Türkçe I 2 2
GE 100 Üniversite Hayatına Giriş ,tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteler 1

BAHAR DÖNEMİ

    Ders Kredi Saati
ECON 103** İktisadın Temel İlkeleri * 3 3
LAW 102 Roma Hukuku ,tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri 3 3
LAW 104 Anayasa Hukuku II 3 3+1
LAW 106 Medeni Hukuk II: Aile Hukuku 3 3+1
ENG 102** İngilizce ve Kompozisyon II * ,tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri 3 5
TURK 102 Türkçe II 2 2
HCIV 103** Uygarlık Tarihi * 3 3

 

İkinci Sınıf

GÜZ DÖNEMİ

    Ders Kredi Saati
LAW 201 Borçlar Genel Hukuku I 3 3+1
LAW 203 Ceza Hukuku I ,tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteler 3 3+1
LAW 205 İdare Hukuku I 3 3+1
PHIL 243 Sosyal ve Politik Felsefe I * ,tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteler 6 6
GE 250 Üniversite Yaşamı I ***

BAHAR DÖNEMİ

    Ders Kredi Saati
LAW 202 Borçlar Genel Hukuku II 3 3+1
LAW 204 Ceza Hukuku II 3 3+1
LAW 206 İdare Hukuku II ,tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteler 3 3+1
LAW 208 İngilizce Hukuk Kavramları 2 2
PHIL 244 Sosyal ve Politik Felsefe II * 6 6
HISTR 200 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ,tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteler 4 4
GE 251 Üniversite Yaşamı II ***

 

 

 

Üçüncü Sınıf

GÜZ DÖNEMİ

    Ders Kredi Saati
MAN 211 Muhasebe * 3 3
LAW 301 Medeni Usul Hukuku I 3 3+1
LAW 303 Uluslararası Kamu Hukuku ,tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteler 3 3
LAW 305 Medeni Hukuk III: Eşya Hukuku I 3 3+1
LAW 307 Ticaret Hukuku I 3 3+1
LAW 309 Borçlar Özel Hukuku ,tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteler 2 2
Seçimlik Ders 2 2

 

BAHAR DÖNEMİ

    Ders Kredi Saati
LAW 302 Medeni Usul Hukuku II 3 3+1
LAW 304 Uluslararası Özel Hukuk 3 3+1
LAW 306 Medeni Hukuk III: Eşya Hukuku II 3 3+1
LAW 308 Ticaret Hukuku II (Şirketler) ,tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteler 3 3+1
LAW 358 Ceza Hukuku Özel Hükümler 2 2
MAN 216 Finans * 3 3
Seçimlik Ders 2 2

Dördüncü Sınıf

GÜZ DÖNEMİ

    Ders Kredi Saati
LAW 401 Ticaret Hukuku III 3 3+1
LAW 403 Medeni Hukuk IV: Miras Hukuku 3 3+1
LAW 407 Vergi Hukuku 3 3
LAW 409 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ,tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteler 2 2
LAW 411 Ceza Usul Hukuku 3 3+1
LAW 412 İş Hukuku I 3 3
LAW 413 Avrupa Birliği Hukuku * 3 3
Seçimlik Ders 2 2

BAHAR DÖNEMİ

    Ders Kredi Saati
LAW 402 Ticaret Hukuku IV 3 3+1
LAW 405 Uluslararası İnsan Hakları Hukuku * ,tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteler 3 3
LAW 406 Uluslararası Ticaret Hukuku * 3 3
LAW 408 Rekabet Hukuku 2 2
LAW 410 İcra ve İflas Hukuku ,tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteler 3 3+1
LAW 414 İş Hukuku II (Sosyal Güvenlik Hukuku) 3 3
Seçimlik Ders 2 2

 

Seçimlik Dersler

    Ders Kredi Saati
LAW 351 Amerikan Sözleşme Hukuku * 2 2
LAW 353 Çevre Hukuku 2 2
LAW 355 Türk Hukuk Tarihi 2 2
LAW 357 Anglo-Amerikan Hukukuna Giriş * ,tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteler 2 2
LAW 359 Karşılaştırmalı Özel Hukuk 2 2
LAW 365 Hukuk Felsefe 2 2
LAW 375 Türk Anayasal Tarihi 2 2
ECON 331 Uluslararası İktisat I * 3 3
IR 305 Uluslararası Örgütler * 3 3
LAW 354 Modern Sözleşmeler Hukuku 2 2
LAW 356 Karşılaştırmalı Özel Hukuk ,tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteler 2 2
LAW 360 Kamu Maliyesi 2 2
LAW 366 Hukuk Sosyolojisi 2 2
LAW 370 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku 2 2
LAW 374 Parlamento Hukuku 2 2
LAW 376 İngiliz Hukukunda Seçilmiş Konular * ,tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteler 2 2
LAW 380 Hukukun Düşünsel Temelleri 2 2
IR 338 Uluslararası Ekonomi Politikaları * 3 3
ECON 332 Uluslararası İktisat II * 3 3
HUM 291 Beşeri Bilimlerde Seçilmiş Konular * 3 3
LAW 423 Sermaye Piyasası Hukuku 2 2
LAW 427 Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku ,tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteler 2 2
LAW 429 Avrupa Birliğinde Karşılaştırmalı Endüstriyel İlişkiler 2 2
LAW 431 Taşıma Hukuku 2 2
LAW 433 İmar Hukuku 2 2
LAW 435 Sosyal Diyaloğun Hukuki Çerçevesi 2 2
LAW 439 Hukuk ve Edebiyat ,tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteler 2 2
LAW 441 Para Hukuku 2 2
LAW 443 Yabancı Sermaye Hukuku 2 2
LAW 445 Reklam Hukuku 2 2
LAW 447 Kurgusal Mahkeme Yarışması I * 2 2
LAW 449 Kültür Varlıklarının Korunması 2 2
LAW 451 Kurgusal Mahkeme Yarışması III * 2 2
LAW 453 Avrupa Birliği’nde Milletlerarası Hukuk Kuralları 2 2
POLS 433 Avrupa Bütünleşmesi Politikaları * 3 3
LAW 420 Uluslararası Ticari Tahkim 2 2
LAW 424 AB Maddi Hukuku * ,tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteler 2 2
LAW 426 Avrupa Birliğinde Karşılaştırmalı İş Hukuku * 2 2
LAW 430 Finansal Kurumlar Hukuku 2 2
LAW 432 Anonim Ortaklıkta Kurumsal Yönetim 2 2
LAW 434 Bütçe Hukuku 2 2
LAW 436 Türk İş İlişkileri ve İş Hukukunun Gelişimi 2 2
LAW 438 Hukuk Davası Uygulamaları 2 2
LAW 442 Taşıma Hukuku 2 2
LAW 444 Kültür Varlıklarının Korunması 2 2
LAW 446 Reklam Hukuku 2 2
LAW 448 Kurgusal Mahkeme Yarışması II * 2 2
LAW 452 Kurgusal Mahkeme Yarışması IV * 2 2
LAW 454 Tüketici Hukuku 2 2
LAW 456 Çağdaş Hükümet Sistemleri 2 2
LAW 458 Avrupa Birliği’nde Vatandaşlık ve Bireysel Haklar 2 2
LAW 460 Avrupa Birliği – Türkiye İlişkilerinin Hukuki Boyutu 2 2
ECON 410 Türkiye Ekonomisinde Çağdaş Konular II * ,tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteler 3 3
POLS 238 Siyasi Uyuşmazlıklarda Müzakere ve Arabuluculuk * 3 3
POLS 306 Çağdaş Türk Politikası * 3 3

* Dersler İngilizce verilmektedir.

** Dersler hem güz hem de bahar döneminde açılmaktadır.

*** GE 250 ve GE 251 derslerinin toplamı bir (1) kredidir. ,tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteler

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031