Tez Kapağı Örneği

oldukları bilgi birikimlerinin yanında toplumsal sorunlara duyarlı, etik davranan meslekte başarılı olabilme ve yükselebilme yetkinliğine sahip olabilmektir.
Kabul Koşulları
Lise mezunları içerisinden İşletme Fakültesini tercih edenlerin Ö.S.Y.M. tarafından yapılan Yüksek Öğrenime Geçiş sınavında en yüksek puanı almış olanlar.  ,tez jeofizik ,tez jürisi atama formu ,tez jüri ,tez gel ,tez jüri atama formu ,tez jawbreaker ,tez koop ,tez kapağı ,tez konuları ,tez kapak örneği
Mezuniyet Koşulları
En az 151 kredi (zorunlu ve seçmeli dersler toplamı)almış olmak ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 1,80 olması.
Alınacak Derece / Ünvan
İşletme Lisans Derecesi tez jeofizik ,tez jürisi atama formu ,tez jüri ,tez gel ,tez jüri atama formu ,tez jawbreaker ,tez koop ,tez kapağı ,tez konuları ,tez kapak örneği
1. Sınıf 1. Yarıyıl
Kodu S/Z Dersin Adı T U L Toplam AKTS
YON111 Z INTRODUCTİON TO BUSİNESS 3 0 0 3 6
MUH141 Z INTRODUCTION TO ACCOUNTING 3 2 0 4 6
SAY163 Z BASIC MATHEMATICS I 2 2 0 3 6
IKT191 Z MİCRO ECONOMİCS 3 0 0 3 6 tez jeofizik ,tez jürisi atama formu ,tez jüri ,tez gel ,tez jüri atama formu ,tez jawbreaker ,tez koop ,tez kapağı ,tez konuları ,tez kapak örneği
OD AIIT 10 Z ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 0 2 2
OD TD 201 Z TÜRK DİLİ I 2 0 0 2 2
OD YD 301 Z YABANCI DİL I 2 0 0 2 2 tez jeofizik ,tez jürisi atama formu ,tez jüri ,tez gel ,tez jüri atama formu ,tez jawbreaker ,tez koop ,tez kapağı ,tez konuları ,tez kapak örneği
Bu dönemde alınması gereken kredi: 19
Bu dönemde alınması gereken AKTS kredisi:

1. Sınıf 2. Yarıyıl
Kodu S/Z Dersin Adı T U L Toplam AKTS
DAV221 Z BEHAVİORAL SCİENCES 3 0 0 3 6 tez jeofizik ,tez jürisi atama formu ,tez jüri ,tez gel ,tez jüri atama formu ,tez jawbreaker ,tez koop ,tez kapağı ,tez konuları ,tez kapak örneği
SAY263 Z BASIC MATHEMATICS II 2 2 0 3 6
IKT291 Z MACRO ECONOMİCS 3 0 0 3 6
HUK292 Z BASİC CONCEPTS OF LAW 3 0 0 3 6
OD AIIT 10 Z ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 0 2 2 tez jeofizik ,tez jürisi atama formu ,tez jüri ,tez gel ,tez jüri atama formu ,tez jawbreaker ,tez koop ,tez kapağı ,tez konuları ,tez kapak örneği
OD TD 202 Z TÜRK DİLİ II 2 0 0 2 2
OD YD 302 Z YABANCI DİL II 2 0 0 2 2
Bu dönemde alınması gereken kredi: 18 tez jeofizik ,tez jürisi atama formu ,tez jüri ,tez gel ,tez jüri atama formu ,tez jawbreaker ,tez koop ,tez kapağı ,tez konuları ,tez kapak örneği
Bu dönemde alınması gereken AKTS kredisi:
2. Sınıf 1. Yarıyıl
Kodu S/Z Dersin Adı T U L Toplam AKTS
MUH342 Z MEASUREMENT AND VALUATION IN ACCOUNTING 2 2 0 3 5
SAY362 Z BUSINESS MATHEMATICS 2 2 0 3 5 tez jeofizik ,tez jürisi atama formu ,tez jüri ,tez gel ,tez jüri atama formu ,tez jawbreaker ,tez koop ,tez kapağı ,tez konuları ,tez kapak örneği
SAY361 Z INTRODUCTION TO STATISTICS 2 2 0 3 5
SAY364 Z COMPUTER APPLICATIONS IN BUSINESS 3 0 0 3 5
HUK391 Z BUSİNESS LAW 3 0 0 3 5 tez jeofizik ,tez jürisi atama formu ,tez jüri ,tez gel ,tez jüri atama formu ,tez jawbreaker ,tez koop ,tez kapağı ,tez konuları ,tez kapak örneği
IKT392 Z TURKİSH TAX SYSTEMS 3 0 0 3 4
OD BE 001 S BEDEN EĞİTİMİ I 1 0 0 1 1
OD GS 001 S GÜZEL SANATLAR I 1 0 0 1 1 tez jeofizik ,tez jürisi atama formu ,tez jüri ,tez gel ,tez jüri atama formu ,tez jawbreaker ,tez koop ,tez kapağı ,tez konuları ,tez kapak örneği
Bu dönemde alınması gereken kredi: 19
Bu dönemde alınması gereken AKTS kredisi:

2. Sınıf 2. Yarıyıl
Kodu S/Z Dersin Adı T U L Toplam AKTS tez jeofizik ,tez jürisi atama formu ,tez jüri ,tez gel ,tez jüri atama formu ,tez jawbreaker ,tez koop ,tez kapağı ,tez konuları ,tez kapak örneği
YON411 Z ORGANİZATİON AND MANAGEMENT 3 0 0 3 4
FIN 451 Z INTRODUCTİON TO BUSİNESS FİNANCE 2 2 0 3 5
PAZ471 Z PRINCIPLES OF MARKETING 3 0 0 3 5
MUH441 Z ACCOUNTING 3 2 0 4 5
SAY461 Z STATISTICAL ANALYSIS 2 2 0 3 5
IKT492 Z MONEY AND BANKİNG 3 0 0 3 5 tez jeofizik ,tez jürisi atama formu ,tez jüri ,tez gel ,tez jüri atama formu ,tez jawbreaker ,tez koop ,tez kapağı ,tez konuları ,tez kapak örneği
OD BE 002 S BEDEN EĞİTİMİ II 1 0 0 1 1
OD GS 002 S GÜZEL SANATLAR II 1 0 0 1 1
Bu dönemde alınması gereken kredi: 20
Bu dönemde alınması gereken AKTS kredisi:
3. Sınıf 1. Yarıyıl
Kodu S/Z Dersin Adı T U L Toplam AKTS
FIN 551 Z BUSİNESS FİNANCE 2 2 0 3 5
PAZ571 Z RESEARCH METHODOLOGY 3 0 0 3 4
MUH541 Z COST ACCOUNTING 2 2 0 3 5
DAV521 Z ORGANİZATİONAL BEHAVİOR 3 0 0 3 3
SAY562 Z MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 3 0 0 3 4
SAY563 Z APPLIED BUSINESS STATISTICS 2 2 0 3 5
IKY531 Z HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 3 0 0 3 4
Bu dönemde alınması gereken kredi: 21
Bu dönemde alınması gereken AKTS kredisi:

3. Sınıf 2. Yarıyıl
Kodu S/Z Dersin Adı T U L Toplam AKTS
FIN 651 Z FİNANCİAL MANAGEMENT 2 2 0 3 5
URT681 Z PRODUCTION MANAGEMENT 3 0 0 3 5
PAZ671 Z MARKETING MANAGEMENT 3 0 0 3 5 tez jeofizik ,tez jürisi atama formu ,tez jüri ,tez gel ,tez jüri atama formu ,tez jawbreaker ,tez koop ,tez kapağı ,tez konuları ,tez kapak örneği
MUH641 Z COST MANAGEMENT 2 2 0 3 5
SAY561 Z OPERATIONS RESEARCH 3 0 0 3 5
IKY631 Z INDUSTRIAL RELATIONS 3 0 0 3 5
Bu dönemde alınması gereken kredi: 18
Bu dönemde alınması gereken AKTS kredisi:
4. Sınıf 1. Yarıyıl
Kodu S/Z Dersin Adı T U L Toplam AKTS
YON711 Z STRATEGİC MANAGEMENT 3 0 0 3 5
Z10014 S ENTREPRENURSHİP 3 0 0 3 5
URT781 Z PRODUCTİON SYSTEMS 3 0 0 3 5 tez jeofizik ,tez jürisi atama formu ,tez jüri ,tez gel ,tez jüri atama formu ,tez jawbreaker ,tez koop ,tez kapağı ,tez konuları ,tez kapak örneği
Z80001 S INDUSTRİAL QUALİTY CONTROL 3 0 0 3 5
Z70007 S MARKETING COMMUNICATION 3 0 0 3 5
MUH743 Z AUDITING 2 2 0 3 5
Z40028 S CASE STUDIES IN ACCOUNTING 3 0 0 3 5
Z50017 S CAPİTAL MARKETS AND INVESTMENT MANAGEMENT 3 0 0 3 5 tez jeofizik ,tez jürisi atama formu ,tez jüri ,tez gel ,tez jüri atama formu ,tez jawbreaker ,tez koop ,tez kapağı ,tez konuları ,tez kapak örneği
Z 60001 S PROJECT MANAGEMENT 3 0 0 3 5
Z20016 S BEHAVIORAL STATISTICS 3 0 0 0 5
Z60026 S SPREADSHEET APPLICATIONS IN BUSINESS 3 0 0 3 5
Z30006 S COMPENSATION MANAGEMENT 3 0 0 3 5
Bu dönemde alınması gereken kredi: 18 tez jeofizik ,tez jürisi atama formu ,tez jüri ,tez gel ,tez jüri atama formu ,tez jawbreaker ,tez koop ,tez kapağı ,tez konuları ,tez kapak örneği
Bu dönemde alınması gereken AKTS kredisi:

4. Sınıf 2. Yarıyıl
Kodu S/Z Dersin Adı T U L Toplam AKTS
YON812 Z CORPORATE GOVERNANCE 3 0 0 3 5
Z10031 S INNOVATİON MANAGEMENT 3 0 0 3 5 tez jeofizik ,tez jürisi atama formu ,tez jüri ,tez gel ,tez jüri atama formu ,tez jawbreaker ,tez koop ,tez kapağı ,tez konuları ,tez kapak örneği
Z80006 S SUPPLY CHAİN MANAGEMENT 3 0 0 3 5
Z70002 S MARKETING RESEARCH 3 0 0 3 5
PAZ871 Z MARKETING STRATEGIES 3 0 0 3 5
Z40020 S INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING 3 0 0 3 5 tez jeofizik ,tez jürisi atama formu ,tez jüri ,tez gel ,tez jüri atama formu ,tez jawbreaker ,tez koop ,tez kapağı ,tez konuları ,tez kapak örneği
Z50002 S INTERNATİONAL FİNANCE 3 0 0 3 5
IKT 891 Z TURKEY EUROPEAN UNİON RELATİONS 3 0 0 3 5
Z20020 S ANALYSIS IN SOCIAL SCIENCES 3 0 0 0 5 tez jeofizik ,tez jürisi atama formu ,tez jüri ,tez gel ,tez jüri atama formu ,tez jawbreaker ,tez koop ,tez kapağı ,tez konuları ,tez kapak örneği
Z30012 S STAFFİNG ORGANİZATİONS 3 0 0 3 5
Z60029 S MULTICRITERIA DECISION MAKING AND BUSINESS APPLICATIONS 3 3 5
Bu dönemde alınması gereken kredi: 18 tez jeofizik ,tez jürisi atama formu ,tez jüri ,tez gel ,tez jüri atama formu ,tez jawbreaker ,tez koop ,tez kapağı ,tez konuları ,tez kapak örneği
Bu dönemde alınması gereken AKTS kredisi:

* Kırmızı yazılan dersler, üniversite ortak dersleridir.
** Mavi yazılan dersler, birim ortak dersleridir. (Servis dersleri) tez jeofizik ,tez jürisi atama formu ,tez jüri ,tez gel ,tez jüri atama formu ,tez jawbreaker ,tez koop ,tez kapağı ,tez konuları ,tez kapak örneği
*** Yeşil yazılan dersler pasif derslerdir. Bu dönemde açılmamışlardır.

Sayfayı Yazdır Sayfayı Yazdır tez jeofizik ,tez jürisi atama formu ,tez jüri ,tez gel ,tez jüri atama formu ,tez jawbreaker ,tez koop ,tez kapağı ,tez konuları ,tez kapak örneği

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031