Tez Yazdırmak İsteyenler

Ders Tanımları

Yazılım Mühendisliği Programı Ders Tanımları (Suny Brockport Dersleri)
Ders Kodu Ders Adı Kredi
CSC 104 İş Dünyasında Bilgisayarlar (3+0+0) 3
Bilgisayarların iş yaşamındaki farklı kullanım alanlarına genel bir bakış. İçerdiği konular: bilgisayar sistemi genel kavramları, veri sunumu ve depolama, işlemci ve çevresel donanım, veri işleme ve kelime işleme sistemleri, tablolama, rapor üretimi, veri tabanı sorgulamaları, ve yönetim paketleri. Önkoşul: Yok.  doktora tez ,tez danışmanlık,tez yazma aşamaları,meb tez,tez öneri örneği,ankarada tez yazan yerler,pazarlama tez,tez yazdırmak isteyenler,tez projesi örneği,tez taslağı örneği,tez projesi,tez anket örnekleri,tez yazdırmak istiyorum,ingilizce tez
CSC 105 İnternet ve Web Yayımlaması (3+0+0) 3
Sanal uzaya genel bir giriş. İçerdiği konular: İnternet, e-posta, listeler, haber grupları, Gopher, Telnet, FTP, World Wide Web, net tarayıcıları, ve HTML kullanarak web sitesi tasarımı. Önkoşul: CSC 104 veya CIS 106 veya GEP 150 veya dengi.
CSC 120 Bilgisayar Bilimlerine Giriş doktora tez ,tez danışmanlık,tez yazma aşamaları,meb tez,tez öneri örneği,ankarada tez yazan yerler,pazarlama tez,tez yazdırmak isteyenler,tez projesi örneği,tez taslağı örneği,tez projesi,tez anket örnekleri,tez yazdırmak istiyorum,ingilizce tez (3+0+0) 3
Bilgisayar Bilimlerine genel bir bakış. İçerdiği konular: algoritmalar ve özellikleri; ikili, sekizli ve onaltılı sistenler: aritmetik ve çeviri;Tam sayı ve reel sayılarının tanımları; Temel bilgisayar organizasyonu, Basit bir makinanın mimarisi ve programlama; sayısal mantık; Java programlamada önemli konular: deklerasyonlar, atama, matematiksel ifadeler, I/O ve döngüler; işletim sistemleri ve ağlar; programlama dilleri ve paradigmalar; bazı uygulamalar: veritabanı, tablolama, vb.; Hesaplamanın ahlaki, yasal ve sosyal konuları. Kapsamlı programlama gerektirir. CSC 203 dersi için hazırlık. CSC 203 dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler bu dersi alamazlar. Önkoşul: MTH 121.
CSC 203 Bilgisayar Bilimlerinin Temel İlkeleri I (3+0+2) 4
Bilgisayar Bilimlerinin Temel İlkelerive JAVA’da nesneye dayalı program geliştirme. İçerdiği konular: sorun çözümü, algoritma tasarımı ve uygulaması; program testi ve dökümantasyonu; ilkel veri yapıları, veri işleme, seçme, döngüler; sınıflar, metodlar, parametreler, miras; diziler, katarlar, dosyalar, sıralama ve arama tekniklerine giriş ve diğer basit algoritmalar. Kapsamlı programlama ve denetlenen labratuar oturumları gerektirir. Önkoşul: CSC 120 ve MTH 122. doktora tez ,tez danışmanlık,tez yazma aşamaları,meb tez,tez öneri örneği,ankarada tez yazan yerler,pazarlama tez,tez yazdırmak isteyenler,tez projesi örneği,tez taslağı örneği,tez projesi,tez anket örnekleri,tez yazdırmak istiyorum,ingilizce tez
CSC 205 Bilgisayar Biliminin Temelleri II (3+0+2) 4
İçerdiği Konular: Program geliştirme ( özellikleri yorumlama, nesneye dayalı ve yukarıdan aşağıya geliştirme, bilgi saklama , tasarlanmış yapıları test etme) , yığınlar, kuyruklar, bağlı listeler, özyineleme, ağaç yapıları , arama ve sıralama algoritmaları, algoritmaların analizine giriş, program gerçekleme, grafiksel kullanıcı arayüzleriyle olay sürümlü programlama. Kapsamlı programlama ve denetlenen laboratuar oturumları gerektirir. Önkoşul: CSC 203 ve MTH281. Veri yapıları ve uygulamalarını özetlemek için giriş sağlar.
CSC 209 UNIX Araçları (1+0+1)1
Programcının bakış açısından UNIX işletim sistemine ayrıntılı bir giriş bilgisi sağlar. İçerdiği Konular: Temel Komutlar, Dosya Sistemi Yapısı , Kabukların genel kavramları, Kabuk özellikleri ( boru yapıları, yönlendirme, etc.), erişim kontrolü, işlem kontrolü, kodlama, UNIX araçları (sed, grep, make, etc.). Kapsamlı laboratuar alıştırmaları ve kabuk kod programlama gerektirir. Önkoşul: CSC 203 doktora tez ,tez danışmanlık,tez yazma aşamaları,meb tez,tez öneri örneği,ankarada tez yazan yerler,pazarlama tez,tez yazdırmak isteyenler,tez projesi örneği,tez taslağı örneği,tez projesi,tez anket örnekleri,tez yazdırmak istiyorum,ingilizce tez
CSC 212 Visual Basic’te Programlama (3+0+0) 3
Bilgisayar programlama ve Visual Basic dilini kullanan öncelikli olmayan kullanıcılar için uygulamalarla ilgili genel bir giriş sağlar. İçerdiği Konular: Bilgisayar terminolojisi, programalama kavramları, dil özellikleri, ve algoritma tasarımı. Aşağıdaki programlama tekniklerini kullanarak bilgisayar uygulamalarının incelemelerini tanıtır. Yapısal tasarım kavramları, kararları, döngüler, fonksiyonlar, alt fonksiyonlar, dizinler ve dosyalar. Kapsamlı programalama içerir. Önkoşul: CSC 120 ve MTH 122 doktora tez ,tez danışmanlık,tez yazma aşamaları,meb tez,tez öneri örneği,ankarada tez yazan yerler,pazarlama tez,tez yazdırmak isteyenler,tez projesi örneği,tez taslağı örneği,tez projesi,tez anket örnekleri,tez yazdırmak istiyorum,ingilizce tez
CSC 295 Bilgisayar Bilimi Konuları (3+0+0)3
Başlangıç seviyesi sahasına yönelik güncel konuların adresleri. Her bir önerilmiş ders ,öğrenci ilgisinin ve öğretim üyesinin uzmanlığıyla oluşturulmuştur. Tanımlamalar ve Önkoşullar dersin kayıt döneminde öncelikli olarak yayımlanacaktır. Örnek Konu: Windows NT. Önkoşul: Öncelikli olarak her dönemde yayımlanacaktır.
CSC 303 Sayısal Mantık ve Bilgisayar Tasarımı (3+0+0) 3
Sayısal mantık ve bilgisayarların tasarımına giriş bilgisi sağlar. İçerdiği Konular: Sayı sistemleri, mantıksal cebir ve mantıksal kapılar, mantıksal fonksiyonların sadeleştirilmesi, birleşen ve dizisel mantık tasarımı, kaydediciler, sayaçlar, bellek birimleri, ve ALU. Donanım devre araçlarına yönelik alıştırmalar içerir. Önkoşul: MTH 281 doktora tez ,tez danışmanlık,tez yazma aşamaları,meb tez,tez öneri örneği,ankarada tez yazan yerler,pazarlama tez,tez yazdırmak isteyenler,tez projesi örneği,tez taslağı örneği,tez projesi,tez anket örnekleri,tez yazdırmak istiyorum,ingilizce tez
CSC 311 Bilgisayar Organizasyonu ve Yazılım arayüzü Oluşturma (3+0+2)4
Sayısal Bilgisayarların temel donanım organizasyonunu, Assembly ve C programlama seviyelerinde arayüz oluşturulmasını kapsar. İçerdiği Konular: işlemci ve bellek organizasyonu, fetch-execute-decode döngüsü, tam sayının ve ondalıklı sayıların veri gösterimi , bilgisayar aritmetiği, assembly dil programlama (yönerge kodlama, adresleme biçimleri, kontrol akış mantığı, alt fonksiyonlar, bağlama ve yükleme), C programlama (program geliştirme, modüle etme, I/O kavramları, kütüphane fonksiyon çağrıları, programlama ortamı). Kapsamlı programlama ve denetlenen laboratuar oturumları gerektirir. Önkoşul: CSC 205 ve CSC 209 doktora tez ,tez danışmanlık,tez yazma aşamaları,meb tez,tez öneri örneği,ankarada tez yazan yerler,pazarlama tez,tez yazdırmak isteyenler,tez projesi örneği,tez taslağı örneği,tez projesi,tez anket örnekleri,tez yazdırmak istiyorum,ingilizce tez
CSC 401 Programlama Dillerinin Teorisi (3+0+0) 3
Programlama dillerinin kavramlarını inceler. İçerdiği Konular: Tarihi, tasarım ilkeleri; biçimsel sözdizim ve anlambilimleri; uygulama; derleme; yorumlama; çeşitli dillerin özelliklerinin karşılaştırmalı çalışması: bağlayıcı, alan, tip dönüşümü, veri soyutlaması, parametre geçiş teknikleri, istisnai durumlar, I/O, etc.; Programlamadaki paradigmalar; yordamsal, nesneye dayalı, fonsiyonel, mantıksal, kodlama. Kapsamlı programlama gerektirir. Önkoşul: CSC 311 doktora tez ,tez danışmanlık,tez yazma aşamaları,meb tez,tez öneri örneği,ankarada tez yazan yerler,pazarlama tez,tez yazdırmak isteyenler,tez projesi örneği,tez taslağı örneği,tez projesi,tez anket örnekleri,tez yazdırmak istiyorum,ingilizce tez
CSC 406 Algoritmalar ve Veri Yapıları (3+0+0) 3
Veri yapılarının analizini ve tasarımını ve nesneye dayalı methodların kullanıldığı birleşmiş algoritmaları kapsar. İçerdiği Konular: Karmaşıklık ölçüleri, ön ve ileriki koşulları, arayüzleri programlama, birleşim bulma kümeleri, hashing , ağaç yapıları (AVL, splay, B-Trees), grafikler, özyineleme, algoritma tasarımı stratejileri ve NP-tamam olma. Kapsamlı programlama içerir. Önkoşul: CSC 205 ve MTH 481
CSC 411 Bilgisayar Mimarisi (3+0+0) 3
Sayısal bilgisayarların tasarımı ve organizasyonunu inceler. İçerdiği Konular: Sayısal mantık ve devre tasarımı, veri gösterimi, bilgisayar tarihi, performans değerlendirmeleri, CISC/RISC mimarileri, kaydediciler, bellekler ve bellek yönetimi, CPU ve ALU mimarileri, yönerge grupları, veri yolları ve I/O sistemleri, akış durdurma yapısı, mikroprogramlama ve kontrol birim tasarımı. Gerçek makineler, paralellik ve ardardalık. Önkoşul: CSC 303 ve CSC 311
CSC 412 İşletim Sistemleri (3+0+0) 3
İşletim Sistemlerinin temel prensiplerini içermektedir. İçerdiği Konular : dosya sistemleri, CPU programlama ve konu değiştirme, bellek yönetimi ve ana bellek, disk programlama, deadlock, eşzamanlı oluşum ve programlama, koruma mekanizmaları, tasarım ilkeleri, ve standartlaştırma denemeleri. UNIX işletim sisteminin derinlemesine incelenmesi. Kapsamlı bir programlama gerektirir. Önerilen: CSC 319 veya C ve UNIX bilgisi. Önkoşul: CSC 311 doktora tez ,tez danışmanlık,tez yazma aşamaları,meb tez,tez öneri örneği,ankarada tez yazan yerler,pazarlama tez,tez yazdırmak isteyenler,tez projesi örneği,tez taslağı örneği,tez projesi,tez anket örnekleri,tez yazdırmak istiyorum,ingilizce tez
CSC 419 Bilgisayar Ağları (3+0+0) 3
Bilgisayar iletişimleri, yerel alan ağları , ve ağlararası ağlar alanlarında ayrıntılı bir çalışma sağlamak. İçerdiği Konular : ISO ve TCP/IP modelleri, protokoller, topolojiler, veri haberleşme konuları, hata bulma ve düzeltme, yerel alan ağları, ağ donanımları, ethernet, kablosuz teknolojiler, WAN, paket değişimi, yönlendirme, datagramlar, Internet adreslemesi, ev ağları ve güvenlik. Ağ bileşenleri ile kapsamlı labaratuar alıştırmaları içerir. Önkoşul: CSC 303 ve CSC 311.
CSC 421 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği (3+0+0) 3
Bilgisayar ve ağ güvenliği ile ilgili genel kavramları, teknikleri ve araçları inceler. İçerdiği Konular : güvenlik, gizlilik, bilgi güvencesi, tehditler, kullanıcı doğruluğu ve erişim kontrolü; UNIX ve Windows NT/2000 örnekleri; raporlama ve zorla girişlerin ortaya çıkması; kriptografi, genel çözüm sistemleri, kerberos, IP güvenliği, ateş duvarı; sanal doku yöresi ve veri tabanı erişim kontrolleri ve güvenlik konuları; ahlaki konular. Önkoşul: CSC 205 ve CSC 209.
CSC 422 Bağlantılı Veri Tabanı Tasarımı (3+0+0) 3
Veri tabanı tasarımına teori ve alıştırma bağlantılı yaklaşımla bir çalışma sağlar. İçerdiği Konular : Veri tabanı yönetim sistemine karşı geleneksel dosya yöntemleri, bağlantılı cebir, normalizasyon, kayıpsız ve/veya bağımlılık koruyan ayrma, sorgu dilleri örneğin SQL ve sistemde mevcut olan diller, sorgu optimizasyonu, güvenilirlik ve güvenlik, ve veri tabanı proje tasarımı. Kapsamlı bir programla gerektirir. Önkoşul: CSC 205. doktora tez ,tez danışmanlık,tez yazma aşamaları,meb tez,tez öneri örneği,ankarada tez yazan yerler,pazarlama tez,tez yazdırmak isteyenler,tez projesi örneği,tez taslağı örneği,tez projesi,tez anket örnekleri,tez yazdırmak istiyorum,ingilizce tez
CSC 427 Yazılım Sistemleri Mühendisliği (3+0+0) 3
Yazılım Mühendisliği ve pogramlama hakkında geniş çaplı bir tanıtım sağlamak İçerdiği Konular : yazılım yaşam döngüsü, geliştirme standartları, proje organizasyonları, gereksinim mühendisliği, şekil yönetimi, özellik güvencesi, masraf ve insan gücü tahminleri, şartname teknikleri, tasarım metodları ve temsili, insan faktörleri, yapısal programlama, nesneye dayalı programlama, test ve bütünleşme, geçerli kılma, bakım ve dokümantasyon. Dersi alan öğrencilerin proje gurupları halinda gerçek bir müşteri için bir sistem geliştirmesi istenmektedir. İletişim ve yazım becerileri gereklidir. Kapsamlı bir programlama gerektirir. Önkoşul: CSC 311 doktora tez ,tez danışmanlık,tez yazma aşamaları,meb tez,tez öneri örneği,ankarada tez yazan yerler,pazarlama tez,tez yazdırmak isteyenler,tez projesi örneği,tez taslağı örneği,tez projesi,tez anket örnekleri,tez yazdırmak istiyorum,ingilizce tez
CSC 429 Nesneye Dayalı Programlama (3+0+0) 3
Nesneye dayalı programlamadaki temel olan genel kavramlarla ilgili giriş ve nesneye dayalı tekniklerin nasıl uygulanacağını nesneye dayalı bir dil (Java veya C++) kullanarak göstermek. İçerdiği Konular : Nesneye dayalı programlama paradigma analiz ve tasarım dahil olmak üzere, konu ile ilgili dillerle incelemeler; veri saklamak ve kapsüle alma; soyaçekim; ve polimorfizm. Uygun programlama dillerini kullanarak genel kavramlar ile ilgili uygulama gerçekleştirmek. Kapsamlı programlama gerektirir. Önkoşul: CSC 205. doktora tez ,tez danışmanlık,tez yazma aşamaları,meb tez,tez öneri örneği,ankarada tez yazan yerler,pazarlama tez,tez yazdırmak isteyenler,tez projesi örneği,tez taslağı örneği,tez projesi,tez anket örnekleri,tez yazdırmak istiyorum,ingilizce tez
CSC 434 Yapay Zeka (3+0+0) 3
Yapay Zeka ve dilleri ile ilgili genel bilgi verilir. İçerdiği Konular : Yapay Zekadaki olay ve durum ile ilgili yötemler; LISP ve PROLOG ‘taki programlama teknikleri; sezgisel arama, önerme mantığı kullanarak bilgi temsili, ve üretim sistemleri; klasik temel problemleri içeren oyunlar, grafikler, teorem kanıtlamaları, sembolik cebir, uzman sistemler, doğal diller gibi Yapay Zekadaki temel ilkeleri içermektedir. Kapsamlı programlama gerektirir. Önkoşul: CSC 205. doktora tez ,tez danışmanlık,tez yazma aşamaları,meb tez,tez öneri örneği,ankarada tez yazan yerler,pazarlama tez,tez yazdırmak isteyenler,tez projesi örneği,tez taslağı örneği,tez projesi,tez anket örnekleri,tez yazdırmak istiyorum,ingilizce tez
CSC 442 Elektronik Ticaret Teknolojisi (3+0+0) 3
Elektronik ticaret teknolojilerinin ve gerçekçiliklerinin incelenmesi. E-Ticaret gereçlerini tanımlamaya çalışmak. Bu sayede hangi tarz kullanıcı, araç, ihtiyaç ve fırsatın birbirini etkilediğini anlamaya çalışmak. İçerdiği Konular : E-Ticaret ‘in altyapı sistemi ve tasarım ve ağ ve veritabanı teknolojileri kullanılarak E-Ticaret portal uygulamaları, veri/sanal doku yöresi toplamı ve ticari ortaklarla görüşülen elektronik işlem uygulamalarında güvenlik/şifreleme teknikleri. Önkoşul: CSC 205 ve CSC 209.
CSC 444 Parallel Hesaplamaya Giriş (3+0+0) 3
Parallel Algoritma tasarımı ve analizi. İçerdiği Konular : Hesaplamaların parallel modelleri, complexity ölçümleri, seçimler için parallel algoritmalar, araştırma, sınıflandırma, birleştirme, matris algoritmaları, geçişli kapanma, bağlı parçalar, en kısa yol, minimum mesafeli ağaç ve yönlendirme algoritmaları. Parallel programlama ortamında tecrübe edinimi. Önkoşul: CSC 406 ve MTH 481. doktora tez ,tez danışmanlık,tez yazma aşamaları,meb tez,tez öneri örneği,ankarada tez yazan yerler,pazarlama tez,tez yazdırmak isteyenler,tez projesi örneği,tez taslağı örneği,tez projesi,tez anket örnekleri,tez yazdırmak istiyorum,ingilizce tez
CSC 483 Hesaplama Kuramı (3+0+0) 3
Formel diller ve otomata kuramının Church tezi ağırlıklı ele alınışı ve “algoritma = makina” görüşü. İçerdiği konular: düzenli ifadeler ve içerik serbest diller, sonlu ve aşağıbastır otomata, Turing makinaları, hesaplanabilirlik, kararsızlaşma, ve sorunların karmaşıklığı. Önkoşul: CSC 203 ve MTH 481.
CSC 486 Seminer (3+0+0) 3
Profesyonel hesaplama alanında genel görüş, meslek iletişim becerilerinin geliştirilmesi. İçerdiği Konular: Hesaplama biliminin ayrıntılı tarihi, Hesaplama biliminin sosyal etkileri, etikler, profesyonel broşür, organizasyonlar ve bunlara bağlı aktiviteler, günümüz endüstrisi, sosyal, yasal yönetimsel ve teknik gelişmeler, ve kariyer fırsatları. Teknik ve teknik olmayan konularda kapsamlı okuma ve yazma gerektirir.Ayrıca kütüphane araştırmaları, grup tartışmaları ve sunumlar gerektirir. Önkoşul: CSC 205; 3. sınıf veya 4. sınıf durumu ve sadece anadalı Bilgisayar Bilimleri olanlar.
CSC 492 Bilgisayar Bilimleri Stajı doktora tez ,tez danışmanlık,tez yazma aşamaları,meb tez,tez öneri örneği,ankarada tez yazan yerler,pazarlama tez,tez yazdırmak isteyenler,tez projesi örneği,tez taslağı örneği,tez projesi,tez anket örnekleri,tez yazdırmak istiyorum,ingilizce tez (3+0+0) 3
Profesyonel çerçevede çalışarak sınıfta bilgiyi kullanma fırsatı sağlar. Daha önceden böyle bir durumda hiç çalışmamış öğrenciler için yararlı and uğraştırıcı deneyim sağlar. Nispeten daha profesyonel öğrencilerinde eğitimlerine destek olur. Başarılı stajyerliği öğretir. Sözlü ve yazılı iletişimde davranışsal beceriler ve yeterlilik ile kaynaşmış yeterli bilgi ne kadar etkili profesyonel performans gerektirir. Her öğrenci bir Bilgisayar Bilimleri fakülte üyesi ve iş mevkiinde vasıflı bir yönetim personeli tarafından yönlendirilir. Geçmişte yapılan projeler yazılım mühendisliği, grafikler, veritabanı tasarımı, veri iletişimi, ve işlem kontrolüne dayalıdır. Önkoşul: Sonsınıfta olma, bilgisayar bilimleri derslerinde 3.0 veya daha fazla ortalama, uygun ders yükü, anadaldan en az 18 kredi tamamlamış olmak ve öğretim üyesinin izni.
CSC 493 Bitirme Tezi (0+0+9) 3
Öğrencilerin bağımsız çalışmalar ya da akademik temmellere dayalı proje geliştirme çalışmaları yapmaları sağlanır. Bu sayede öğrencilere değerli ve uğraştırıcı deneyimler kazandırılır. Önerilebilecek konular; dayanıklı yazılım ve hardware geliştirme, özel uygulamalar için mevcut ticari yazılım/donanım tasarımını yapmak, veya hesaplamalı projelerin teorik analizleri. Başarılı bir tez, öğrencilerin bilgisayar uygulamları, teori, yazılım veya donanım konularındaki bilgilerini zenginleştirir. Her öğrenci Bilgisayar Bilimleri Bölümünden bir fakülte üyesi tarafından yönlendirilir. Önkoşul: Üçüncü sınıfta olma, bilgisayar bilimleri derslerinde 3.0 veya daha fazla ortalama, uygun ders yükü, anadaldan en az 18 kredi tamamlamış olmak ve öğretim üyesinin izni.
CSC 495 Bilgisayar Bilimleri Konuları (3+0+0) 3
İleri düzeyde bir inceleme ile, bu alandaki güncel konulara değinilir. Konular öğretim üyesinin uzmanlık alanı ve öğrencilerin ilgi alanlarına göre belirlenir. Öğrenciler belli bir araştırmayı, tasarımı veya geliştirme projesini tamamlamalı. Açıklamalar ve önkoşullar derse kayıt döneminde öncelikli olarak yayınlanır. Daha önceki incelenen konular: bilgisayar ağları, insan faktörleri, hesaplamalı dilbilimleri, gelişmiş mimari, yazılım mühendisliği, mantık programlama ve program onaylama, nesneye dayalı programlama ve paralel algoritmalar. Önkoşul: Her dönem ilan edilir.  doktora tez ,tez danışmanlık,tez yazma aşamaları,meb tez,tez öneri örneği,ankarada tez yazan yerler,pazarlama tez,tez yazdırmak isteyenler,tez projesi örneği,tez taslağı örneği,tez projesi,tez anket örnekleri,tez yazdırmak istiyorum,ingilizce tez
CSC 499 Bilgisayar Bilimlerinde Bağımsız Çalışma (0+0+9) 3
Öğretim elemanı ve sponsor ile görüşülerek ve akademik danışma biriminin prosedürlerine göre belirlenir. Önkoşul: Öğretim Üyesinin izni.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031