Tez Yazım Merkezi

rs Kod Ders Adı Kredi
IT101 Bilgi işleme Giriş (Introduction to Computing) (2+0+2) 3
Bilişim teknolojisi kavramları. Bilgisayar ve çevre birimleri. Yaygın kullanılan yazılımlar. Bilginin depolanması ve yeniden kazanımı, bilgi giriş ve çıkışı. Bilgisayar ağları, ağ kurma, internet. Windows işletim sistemi, Linux işletim sistemi, HTML, bilgisayar grafiği ve çoklu-ortam; bilgisayar güvenliği. ,proje ödev konuları ,matematik performans konu ,proje ödevi konuları ,türkçe proje ödevi konuları ,fen performans ödevi konuları ,tez yazım ,tez yazım kuralları ,tez yazım kılavuzu ,tez yazım merkezi ,tez yazım ,tez yazım klavuzu
IT105 Bilgisayar Okur-yazarlığı (Computer Literacy) (0+0+2) 1
Enformasyon teknolojilerinde temel kuramın ve terminolojinin tanıtımı. Microsoft Word gibi bir kelime işlemcide gereken dil değiştirme, karakter ekleme, stilleri kullanma, paragraf formatlama gibi temel beceriler. Microsoft Excel gibi bir iş çizelgesinde temel beceriler. Bu çizelgelerde matematiksel formüllerin kullanımı ve hesaplamalar ile grafikler oluşturulması. ,proje ödev konuları ,matematik performans konu ,proje ödevi konuları ,türkçe proje ödevi konuları ,fen performans ödevi konuları ,tez yazım ,tez yazım kuralları ,tez yazım kılavuzu ,tez yazım merkezi ,tez yazım ,tez yazım klavuzu
IT201 Veritabanı Sistemleri (Database Systems) (3+1+2) 4
Veritabanı sistemlerine giriş. Nesne-ilişki modellemesi. İlişkisel model. Veri tanımlaması ve sorgulama dilleri. Normal formlar ve veritabanı tasarımı. Fiziksel tasarım ve erişim stratejileri. Güvenlik, bütünlük ve güvenilirlik. Veritabanı tasarımı ve gerçekleme projesi.
Önkoşul: IT101 ,proje ödev konuları ,matematik performans konu ,proje ödevi konuları ,türkçe proje ödevi konuları ,fen performans ödevi konuları ,tez yazım ,tez yazım kuralları ,tez yazım kılavuzu ,tez yazım merkezi ,tez yazım ,tez yazım klavuzu
IT202 Veri Yapıları ve Algoritmalar (Data Structures and Algorithms) (3+1+2) 4
Dizilim yığınları ve kuyruklar. Bağlı listeler, ağaçlar, sıralama, kıyım fonksiyonu. Bellek yığın yapıları, arama yapıları. Algoritma analizi, karmaşıklık, paralel algoritmalar. Dosya organizasyonu.
Önkoşul: CSE101 ,proje ödev konuları ,matematik performans konu ,proje ödevi konuları ,türkçe proje ödevi konuları ,fen performans ödevi konuları ,tez yazım ,tez yazım kuralları ,tez yazım kılavuzu ,tez yazım merkezi ,tez yazım ,tez yazım klavuzu
IT205 Bilgisayar Ağlarının Temelleri (Fundamentals of Computer Networks) (4+0+0) 4
Bilgisayar ağlarına giriş. Yerel alan ağları, geniş alan ağları ve ağlar arası iletişim. Protokoller ve katmanlı modeller. OSI modeli. TCP/IP modeli. Uygulama katmanı protokolleri ve servisleri. OSI taşıma katmanı: TCP ve UDP protokolleri. OSI ağ katmanı: IPv4 protokolü ve adresleme. Özel adresler, altağlar. Yönlendirme. Veri-bağı katmanı: Medya erişim kontrol teknikleri. MAC adreslemesi ve çerçeveleme. OSI fiziksel katmanı: İşaretleme ve kodlama. Ağların planlanması ve kablolanması. Basit ağların yapılandırılması ve sınanması.
Önkoşul: IT101 ,proje ödev konuları ,matematik performans konu ,proje ödevi konuları ,türkçe proje ödevi konuları ,fen performans ödevi konuları ,tez yazım ,tez yazım kuralları ,tez yazım kılavuzu ,tez yazım merkezi ,tez yazım ,tez yazım klavuzu
IT213 Internet ve Web Programlama (Internet and Web Programming) (2+0+2) 3
HTML’ye giriş, orta seviye HTML 4, Javascript-denetleme yapıları, fonksiyonlar, dizilimler, nesneler, dinamik HTML – CSS, nesne modelleme ve toplama, olay modeli, süzgeçler ve geçişler. ,proje ödev konuları ,matematik performans konu ,proje ödevi konuları ,türkçe proje ödevi konuları ,fen performans ödevi konuları ,tez yazım ,tez yazım kuralları ,tez yazım kılavuzu ,tez yazım merkezi ,tez yazım ,tez yazım klavuzu
Önkoşul: IT101 ve CSE101
IT235 Sunucu Tarafı Programlama (Server Side Programming) (3+0+2) 4
Apache, IIS, MySQL, PHP ve J2EE Uygulama Sunucularının kurulumları, yapılandırılmaları ve temel yönetimleri. PHP, ASP.Net ve C#’ın temelleri. PHP ve ASP.Net’in sık kullanılan kitaplıkları. İstemci istek işlemesi, dinamik içerik yaratımı, HTTP cevap üstlüğü ayarlanması, veritabanı tümlenmesi, PHP ve ASP.Net kullanarak istemci tarafı ısrarlı depolamalarına ulaşım. Servlet temelleri, Form Verileri, HTTP İstek Üstlükleri, HTTP Durum Kodları, HTTP Cevap Üstlükleri, JSP temelleri. ,proje ödev konuları ,matematik performans konu ,proje ödevi konuları ,türkçe proje ödevi konuları ,fen performans ödevi konuları ,tez yazım ,tez yazım kuralları ,tez yazım kılavuzu ,tez yazım merkezi ,tez yazım ,tez yazım klavuzu
Önkoşul: IT201 ve IT213
IT304 İşletim Sistemleri (Operating Systems) (3+0+2) 4
İşletim sistemlerinin sınıflandırılması ve yapısı. Depolama araçları, bellek yönetimi ve dinamik depolama stratejileri. Çizelgeleme algoritmaları, giriş/çıkış ve kesme yapıları. Koruma ve güvenlik. Kuyruklama ve ağ denetim modelleri. Sistem yazılımı: Bağlayıcılar, yükleyiciler, çeviriciler ve programlama algoritmaları. İşletim sistemleri hakkında durum çalışmaları ve işletim sistem modüllerinin uygulamaları.
Önkoşul: IT101 ,proje ödev konuları ,matematik performans konu ,proje ödevi konuları ,türkçe proje ödevi konuları ,fen performans ödevi konuları ,tez yazım ,tez yazım kuralları ,tez yazım kılavuzu ,tez yazım merkezi ,tez yazım ,tez yazım klavuzu
IT305 Bilgisayar Organizasyonu (Computer Organization) (3+1+0) 3
Temel bilgisayar düzeni. Komut kümeleri ve uygulamaları. Adresleme teknikleri. ALU, donanım ve mikroprogramlı denetleyiciler. Bellek birimi. Giriş/Çıkış yapıları ve kesme yönetimi. Von Neumann makinası üzerinde geliştirmeler. Veri yolu yapıları. Çevirici dili programlama. ,proje ödev konuları ,matematik performans konu ,proje ödevi konuları ,türkçe proje ödevi konuları ,fen performans ödevi konuları ,tez yazım ,tez yazım kuralları ,tez yazım kılavuzu ,tez yazım merkezi ,tez yazım ,tez yazım klavuzu
IT307 Bilişim Güvenliği (Information Security) (3+0+0) 3
Bilişim güvenliği kavramları ve modelleri, güvenlik ilkeleri, güvenlik gereksinimleri, tehditler ve saldırılar, güvenlik politikası dokümanı, risk yönetimi, erişim denetimi, güvenlik denetimi, kriptografik teknikler ve algoritmalar, veritabanı güvenliği. Vaka çalışmaları.
Önkoşul: IT205 ,proje ödev konuları ,matematik performans konu ,proje ödevi konuları ,türkçe proje ödevi konuları ,fen performans ödevi konuları ,tez yazım ,tez yazım kuralları ,tez yazım kılavuzu ,tez yazım merkezi ,tez yazım ,tez yazım klavuzu
IT 323 Güncel Yazılım Geliştirme (Contemporary Software Development) (3+0+0) 3
Yazılım süreci modelleri ve iyileştirilmesi; çevik yöntemler, uygulama mimarisi tasarımı, hızlı yazılım geliştirme, doğrulama, sağlama. Yeni gelişen yaklaşımlar ve teknolojiler: ilgiye-yönelik, model-tabanlı, hizmete-yönelik yazılım mühendisliği. Uygulamalar.
Önkoşul: MIS222 (veya IT322) ve IT201 ,proje ödev konuları ,matematik performans konu ,proje ödevi konuları ,türkçe proje ödevi konuları ,fen performans ödevi konuları ,tez yazım ,tez yazım kuralları ,tez yazım kılavuzu ,tez yazım merkezi ,tez yazım ,tez yazım klavuzu
IT 411 Nesne Yönelimli Yazılım Geliştirme (Object-Oriented Software Development) (3+0+0) 3
Nesneye yönelik kavramlar, analiz ve tasarım, birleştirilmiş modelleme dili, nesne yönelimli diller ve ortamlar, görsel programlama, hızlı uygulama geliştirme. ,proje ödev konuları ,matematik performans konu ,proje ödevi konuları ,türkçe proje ödevi konuları ,fen performans ödevi konuları ,tez yazım ,tez yazım kuralları ,tez yazım kılavuzu ,tez yazım merkezi ,tez yazım ,tez yazım klavuzu
Önkoşul: CSE201
IT421 Bilişim Sistemlerinin Analizi ve Tasarımında Güncel Konular (Current Issues in Information Systems Analysis and Design) ,proje ödev konuları ,matematik performans konu ,proje ödevi konuları ,türkçe proje ödevi konuları ,fen performans ödevi konuları ,tez yazım ,tez yazım kuralları ,tez yazım kılavuzu ,tez yazım merkezi ,tez yazım ,tez yazım klavuzu (3+0+0) 3
Nesne yönelimli sistem analiz ve tasarım yöntembilimi, yazılım geliştirmede çevik yöntemler(Xtreme Programlama), ileri düzeyli veritabanı kavramları, XML, veri ambarı ve veri madenciliği, kullanıcı arayüzü tasarımı.
Önkoşul: IT322
IT423 İnsan Bilgisayar Etkileşimi (Human Computer Interaction) ,proje ödev konuları ,matematik performans konu ,proje ödevi konuları ,türkçe proje ödevi konuları ,fen performans ödevi konuları ,tez yazım ,tez yazım kuralları ,tez yazım kılavuzu ,tez yazım merkezi ,tez yazım ,tez yazım klavuzu (3+0+0) 3
İnsan bilgisayar etkileşiminin ilkeleri. Etkileşimli bilgisayar sistemlerinin öğeleri, pencereler ve giriş aygıtları. Pencere sistemleri ve söyleşi yönetimi. Etkileşimli sistemlerde söyleşi tasarımı. Psikolojik, fizyolojik, dilbilimsel ve algısal faktörler. Çeşitli etkileşim tekniklerinin getiri ve götürüleri, komut dili sözdizimi ve veri sunumu. Tasarım yöntembilimi ve ana noktaları.
IT424 Bilişim Sistemlerinin Yönetimi ve İşletimi (Information Systems Administration and Operations) (3+0+0) 3
Sistem yönetimi, bilgi yönetimi ve güvenlik, veritabanı yönetimi, kullanıcı desteği, elektronik veri işleme bölümü yönetimi.
IT425 Çokluortam Sistemleri ve Uygulamaları (Multimedia Systems and Applications) ,proje ödev konuları ,matematik performans konu ,proje ödevi konuları ,türkçe proje ödevi konuları ,fen performans ödevi konuları ,tez yazım ,tez yazım kuralları ,tez yazım kılavuzu ,tez yazım merkezi ,tez yazım ,tez yazım klavuzu (3+0+0) 3
Çokluortama giriş, ses, görüntü ve metnin tümleştirilmesi, çokluortam araçları ve geliştirme ortamları, eğitim, turizm, kültür ve bilgisayar sanatına uygulamaları.
IT431 İşletme Veri Analizi (Business Data Analysis) (3+0+0) 3
İstatistiksel yöntemler ve işletme veri analizi, analiz için yazılım araçları. Çeşitli işletme ortamlarında durum çalışmaları ve uygulamaları.
IT432 Tıbbi Bilişim (Medical Informatics) (3+0+0) 3
Bir makine olarak insan vücudu, fizyolojik sistemler, tanı tekniklerinin en son durumu, ve bunlarla ilgili ölçme düzenleri, hasta bakımı ve tedavisinde yeni teknolojiler. Tıpta bilgisayarlar: klinik veri, sağlıkla ilgili veritabanları, elektronik hasta verileri, tele-tıp, tele-sağlık. Tıbbi bilişimde ahlaki değerler.
IT433 Veri Ambarlama ve Veri Madenciliği (Data Warehousing and Data Mining) (3+0+0) 3
Veri madenciliğinin temel kavram ve yöntemleri. Veritabanları, veri ambarları, veri madenciliği ve yapay öğrenme arasındaki ilişki. Veri madenciliği işlevleri: birliktelik, kavram tanımlama, sınıflama, öngörme ve öbekleme. Her işlev için çeşitli algoritmalar: karar ağaçları, yapay sinir ağları, Bayes sınıflandırması, lojistik bağlanım. K-ortalamalı öbekleme. Veri madenciliği yazılımları.
IT434 Elektronik Ticaretin Temelleri (Fundamentals of E-Commerce) ,proje ödev konuları ,matematik performans konu ,proje ödevi konuları ,türkçe proje ödevi konuları ,fen performans ödevi konuları ,tez yazım ,tez yazım kuralları ,tez yazım kılavuzu ,tez yazım merkezi ,tez yazım ,tez yazım klavuzu (3+0+0) 3
Elektronik ticaret için internet teknolojileri, elektronik veri değişimi, elektronik ödeme ve güvenlik, yasal durum, elektronik ticaret için yazılım araçları. Dönem projesi.
IT482 Müşteri İlişkileri Yönetimi Sistemleri (Customer Relationship Management (CRM) Systems) (3+0+0) 3
Müşteri İlişkileri Yönetiminin temel prensipleri, müşteriler arasındaki farklılıkların anlaşılması, müşteri bilgilerinin toplanması, müşteri bağlılığı, müşteriyi elde tutma, geri kazanma ve yeni müşteri kazanma stratejileri, pazarlama gücü otomasyonu ve müşteri servis merkezleri, veri madenciliğinin temelleri ve müşteri ilişkileri yönetim sistemleri geliştirme ile ilgili temel konular.
Önkoşul : Öğretim üyesinin onayı
IT483 İleri Sunucu Tarafı Programlama-JSP (Advanced Server Side Programming-JSP) ,proje ödev konuları ,matematik performans konu ,proje ödevi konuları ,türkçe proje ödevi konuları ,fen performans ödevi konuları ,tez yazım ,tez yazım kuralları ,tez yazım kılavuzu ,tez yazım merkezi ,tez yazım ,tez yazım klavuzu (3+0+0) 3
Web tabanlı programlamanın temelleri, CGI programlama, Servlet’ler, Bean’ler, JSP, etiketler, isteğe uyarlanmış etiketler, JSF, Web tabanlı programlamada güvenlik unsurları.
Önkoşul : Öğretim üyesinin onayı
IT484 İleri Java Programlama (Advanced Java Programming) (3+0+0) 3
Java ile programlamada ileri unsurlar. Java özel durumları, Java paketleri, Javadoc, UML, kalıt, sosyal programlama, arayüzler, Java Uygulama’ları, grafik kullanıcı arayüzü (GKA) ve grafik programlama, olay ve olay yönetimi, Web servisleri, veritabanı programlama, paralel programlama, ağ programlama.
Önkoşul : Öğretim üyesinin onayı
IT485 Java ile Mobil Uygulama Geliştirme (Mobile Application Development Using Java) ,proje ödev konuları ,matematik performans konu ,proje ödevi konuları ,türkçe proje ödevi konuları ,fen performans ödevi konuları ,tez yazım ,tez yazım kuralları ,tez yazım kılavuzu ,tez yazım merkezi ,tez yazım ,tez yazım klavuzu (3+0+0) 3
Kablosuz teknolojiye giriş, kablosuz cihazlar ve kablosuz program geliştirme altyapısı, kablosuz cihazlarda kullanılabilecek Java teknolojisi, MIDlet’ler, konfigürasyonlar, profiller; grafik kullanıcı arayüzü ve grafik programlama, olay ve olay yönetimi, ekran ve tuval tabanlı uygulamalar geliştirme, oyun yazma, veritabanı programlama.
Önkoşul : Öğretim üyesinin onayı
IT487 İş Süreçlerinin Mühendisliği (Business Process Engineering) (3+0+0) 3
Yönetimsel ve modelleme bağlamında iş süreçlerinin analiz, tasarım ve uygulama problemleri. İş dönüşümü, IT ve iş mantığının bütünleştirilmesi. İş süreçleri mühendisliği için yöntem, araç ve teknikler. Modelleme dilleri ve standartlar. Şirketler bilgi mimarisinin iş süreçleriyle ilişkilendirilmesi.
Önkoşul : Öğretim üyesinin onayı
IT488 Çevik Bilgi Sistemleri Geliştirme (Agile Information Systems Development) ,proje ödev konuları ,matematik performans konu ,proje ödevi konuları ,türkçe proje ödevi konuları ,fen performans ödevi konuları ,tez yazım ,tez yazım kuralları ,tez yazım kılavuzu ,tez yazım merkezi ,tez yazım ,tez yazım klavuzu (3+0+0) 3
Bilgi sistemleri geliştirme çevik yaklaşımlarların temel prensipleri, çevik bağlamda yöntem mühendisliği ve modelleme, güncel yöntemler (SCRUM, DSDM), teknikler (Zaman kutuları, ikili proglama) ve araçlar, örgüt ve proje seviyesinde yöntem uyarlaması, offshore ve küresel dağıtık iş ortamlarında çevik proje yönetimi, çevik bilgi sistemlerinin nesne-tabanlı ortamlarda geliştirilmesi.
Önkoşul : Öğretim üyesinin onayı
IT489 Yönlendirme Protokolleri ve Kavramları (Routing Protocols and Concepts) (3+0+0) 3
Yönlendirmeye giriş ve paket iletimi: Yönlendiricinin komponentleri ve Cisco IOS kullanarak yönlendiricinin yapılandırılması. Yönlendirmeye tablosu oluşturma. Yönlendiricinin yön belirleme ve anahtarlama özellikleri. Statik Yönlendirmeye. Dinamik Yönlendirmeye Protokollerine giriş ve sınıflandırılması: Metrikler ve yönetsel mesafe. Mesafe Vektör Yönlendirmeye Protokolleri: RIPv1 ve RIPv2. Değişken Uzunluklu Altağ Maskelemesi ve CIDR. EIGRP çalıştırılması ve yapılandırılması. Bağlantı Durum Yönlendirme Protokolleri: OSPFv2 çalıştırılması ve yapılandırılması.
Önkoşul : Öğretim üyesinin onayı
IT490 Proje (Project) (0+0+6) 3
Enformasyon Teknolojileri alanında bir akademik danışman gözetiminde yapılacak ve sonuçları proje raporu formu ile ve sözlü sunum halinde bölüm öğretim kadrosuna sunulacak olan tasarım ve geliştirme projesi.
Önkoşul : Son sınıf öğrencisi olmak ve öğretim üyesinin onayı
IT491 İleri Veritabanı Sistemleri (Advanced Database Systems) ,proje ödev konuları ,matematik performans konu ,proje ödevi konuları ,türkçe proje ödevi konuları ,fen performans ödevi konuları ,tez yazım ,tez yazım kuralları ,tez yazım kılavuzu ,tez yazım merkezi ,tez yazım ,tez yazım klavuzu (3+0+0) 3
İlişkisel veritabanlarının temelleri, Veri yerleşim planları, arabellek sistemleri, dosya yönetimi, indeksleme teknikleri, sorgu işleme metodolojileri, ilişkisel işlemlerin geliştirilmesi, dışsal sıralama, sorgu optizasyonu. İşlembilgi modelleri, eşzamanlı çalışma kontrol algoritmaları, veritabanı kurtarma.
Önkoşul: IT 201 ve öğretim üyesinin onayı
IT492 Bilginin Depolanması ve Yönetimi (Information Storage and Management) (3+0+0) 3
Bilginin depolanması ve yönetimi teknolojileri alanındaki ihtiyaç duyulan kavramlar. Depolama sistemleri, depolama ağları teknolojileri, sanallaştırma teknolojileri, iş devamlılığı ve depolama güvenliği. Bu dersi başarılı bir şekilde bitiren bir öğrenciden sıkça kullanılan depolama sistemlerinin çalışma mekanizmasını ve bunların altında yatan protokolleri, değişik depolama teknolojilerinin artıları ve eksilerini, bilgi kullanılabilirliğinin önemini ve veriyi korumak için veri güvenliğinin önemini anlaması ve aklında canlandırabilmesi beklenmektedir.
Önkoşul : Öğretim üyesinin onayı
MIS221 Bilişim Sistemlerinin Temelleri (Fundamentals of Information Systems) (3+0+0) 3
Bilişim sistemleri ve organizasyon. Karar vermede zamanında, doğru ve uygun bilgilere ulaşmanın önemi. İşletmelerde yönetim seviyeleri ve bilgi gereksinmeleri. İşletmelerdeki bilişim sistemlerinin eşgüdümü ve tümleştirilmesi. Uygulamalar.
Önkoşul: IT101
MIS222 Bilişim Sistemleri Analizi ve Tasarımı (Information Systems Analysis and Design) ,proje ödev konuları ,matematik performans konu ,proje ödevi konuları ,türkçe proje ödevi konuları ,fen performans ödevi konuları ,tez yazım ,tez yazım kuralları ,tez yazım kılavuzu ,tez yazım merkezi ,tez yazım ,tez yazım klavuzu (3+0+2) 4
Geleneksel ve nesne-yönelimli bilişim sistemleri geliştirme. Veri ve süreç özelliği ile ilgili güncel kavramsal modelleme araçları ve dilleri. İş problemi analizi ve bilgi sistemi gereksinimlerini detaylandırılması için sistematik yöntem kullanımı. Uygulamalar.
Önkoşul: IT213 ve MIS221 (veya IT 321)
MIS324 Kurumsal Mimari (Enterprise Architecture) (3+0+0) 3
Kurumsal bilgi teknolojilerinin düzenlenmesi, seçilmesi, uygulaması ve yönetilmesi. Bilgi altyapısı ve veri mimarisi için yaklaşımlar ve stratejiler. Mimari strateji, modelleme ve uyum sorunları. İyi uygulamalar ve vaka analizleri. Uygulamalar.
MIS325 Bilişim Sistemleri için Strateji, Yönetim ve Kazanım (Strategy, Management and Acquisition of IS) (3+0+0) 3
Kıdemli yönetici bakış açısıyla, etkili ve verimli bilgi sistemleri (BS) için satın alma, geliştirme ve uygulama plan ve yordamları. Bilgi sistemlerinin stratejik unsurlarla uyumu ve bu unsurların planlanması, altyapı işletimi. BS yönetişim çerçevesi ve yöntemleri, iyi uygulamalar. Uygulamalar.
MIS334 İş Süreçleri Mühendisliği (Business Process Engineering) ,proje ödev konuları ,matematik performans konu ,proje ödevi konuları ,türkçe proje ödevi konuları ,fen performans ödevi konuları ,tez yazım ,tez yazım kuralları ,tez yazım kılavuzu ,tez yazım merkezi ,tez yazım ,tez yazım klavuzu (3+0+0) 3
Yönetimsel ve modelleme bağlamında iş süreçlerinin analiz, tasarım ve uygulama konuları. İş dönüşümü, bilişim teknolojileri ile iş mantığının bütünleştirilmesi. İş süreçleri mühendisliği için yöntem, araç ve teknikler. Modelleme dilleri ve standartlar. Şirket bilgi mimarisinin iş süreçleriyle ilişkilendirilmesi. Uygulamalar.
MIS490 Proje (Project) ,proje ödev konuları ,matematik performans konu ,proje ödevi konuları ,türkçe proje ödevi konuları ,fen performans ödevi konuları ,tez yazım ,tez yazım kuralları ,tez yazım kılavuzu ,tez yazım merkezi ,tez yazım ,tez yazım klavuzu (0+0+6) 3
Enformasyon Teknolojileri Yönetimi alanında bir akademik tanışman gözetiminde yapılacak ve sonuçları proje raporu ve sözlü sunum halinde bölüm öğretim kadrosuna sunulacak olan tasarım ve geliştirme projesi.
Önkoşul : Son sınıf öğrencisi olmak ve öğretim üyesinin onayı

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031