Tezsiz Yüksek Lisans

I.YARIYIL
DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 3 1 0 1 GENEL KİMYA I Z 4 0 4 7 ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları ,maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme
0 3 0 3 1 0 7 GENEL KİMYA LABORATUVARI I Z 0 3 3 3
0 3 0 3 1 1 1 FİZİK I Z 4 2 6 6
0 3 0 3 1 1 5 ANALİZ I Z 4 0 4 4
0 0 1 0 1 0 1 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Z 2 0 2 2 ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları ,maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme
0 0 5 0 1 0 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI** Z 2 2 4 4
0 0 7 0 1 0 1 İNGİLİZCE I (Z/S) 2 0 2 4
0 0 7 0 1 0 3 ALMANCA I (Z/S) 2 0 2
0 0 7 0 1 0 5 FRANSIZCA I (Z/S) 2 0 2
0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ I * (Z/S) 2 0 2 2
0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR I * (Z/S) 2 0 2
II.YARIYIL
DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS) ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları ,maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme
0 3 0 3 1 1 2 GENEL KİMYA II Z 4 0 4 5
0 3 0 3 1 1 4 FİZİK II Z 4 0 4 4
0 3 0 3 1 1 6 ANALİZ II Z 4 0 4 4
0 3 0 3 1 6 6 GENEL KİMYA LABORATUVARI II Z 0 3 3 3
0 0 1 0 1 0 2 TÜRK DİLİ II Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TAR. II Z 2 0 2 2
0 0 5 0 1 0 2 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ** Z 2 2 4 4
0 0 5 0 1 1 2 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Z 3 1 4 4
0 0 7 0 1 0 2 İNGİLİZCE II (Z/S) 2 0 2 4 ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları ,maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme
0 0 7 0 1 0 4 ALMANCA II (Z/S) 2 0 2
0 0 7 0 1 0 6 FRANSIZCA II (Z/S) 2 0 2
0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ II * (Z/S) 2 0 2 2
0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR II * (Z/S) 2 0 2
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA BÖLÜMÜ
I. YIL ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları ,maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletmeösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları ,maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme
DERSİN ADI
DERSİN ADI
**0050101 kodlu Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı dersi, 2009 yılı ve daha önceki yıllarda alıp devamsızlıktan kalan ve devamını alıp da başarısız olan öğrenciler için
2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında açılacaktır.
*Bu derslerin branş kod ve adları Rektörlük ve ilgili Koordinatörlükçe belirlenmekte olup, seçilen branşın her iki yarıyılda alınması zorunludur.
**0050102 kodlu Temel Bilgisayar Bilimleri dersi, 2009 yılı ve daha önceki yıllarda alıp devamsızlıktan kalan ve devamını alıp da başarısız olan öğrenciler için 2010-
2011 Eğitim-Öğretim Yılında açılacaktır.
213
III.YARIYIL
DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 3 2 2 1 ANALİTİK KİMYA I Z 4 0 4 7
0 3 0 3 2 2 3 ANORGANİK KİMYA I Z 4 0 4 7
0 3 0 3 2 0 5 KALİTATİF ANALİZ LAB. Z 0 6 6 5 ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları ,maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme
0 3 0 3 2 0 9 ORGANİK KİMYA I Z 4 0 4 7
0 3 0 3 2 1 3 ÇEVRE KİMYASI S 3 0 3 4
0 3 0 3 2 1 5 KİMYACILAR İÇİN TEKNİK İNGİLİZCE I S 3 0 3 4
0 3 0 3 2 1 7 KİMYACILAR İÇİN İSTATİSTİK S 3 0 3 4
IV.YARIYIL
DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 3 2 2 2 ANALİTİK KİMYA II Z 4 0 4 7 ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları ,maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme
0 3 0 3 2 2 4 ANORGANİK KİMYA II Z 4 0 4 7
0 3 0 3 2 0 6 KANTİTATİF ANALİZ LAB. Z 0 6 6 4
0 3 0 3 2 1 0 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Z 3 0 3 5
0 3 0 3 2 1 2 ORGANİK KİMYA II Z 4 0 4 7
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
DERSİN ADI
KİMYA BÖLÜMÜ ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları ,maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme
II. YIL
DERSİN ADI
BU YARIYILDA 4 (AKTS) KREDİLİK SEÇMELİ DERS ALINACAKTIR.
214
V.YARIYIL
DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 3 3 1 3 ORGANİK KİMYA LAB. I Z 0 4 4 3 ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları ,maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme
0 3 0 3 3 1 5 ANORGANİK KİMYA LAB. Z 0 4 4 3
0 3 0 3 3 0 7 FİZİKSEL KİMYA I Z 4 0 4 6
0 3 0 3 3 0 9 GIDA KİMYASI Z 2 3 5 5
0 3 0 3 3 1 1 ORGANİK KİMYA III Z 4 0 4 5
0 3 0 3 3 2 1 ANORGANİK KİMYA III S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 2 3 BESLENME S 3 0 3 4 ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları ,maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme
0 3 0 3 3 2 5 FİZİKSEL ORGANİK KİMYA S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 2 9 KOORDİNASYON KİMYASI S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 3 1 PESTISİT KİMYASI S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 3 3 KLİNİK KİMYA S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 3 5 HETEROSİKLİK BİLEŞİKLER S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 3 7 POLİMER KİMYASINA GİRİŞ S 3 0 3 4
VI.YARIYIL
DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 3 3 1 4 ORGANİK KİMYA LAB. II Z 0 6 6 6
0 3 0 3 3 1 6 FİZİKSEL KİMYA II Z 4 0 4 7 ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları ,maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme
0 3 0 3 3 0 8 FİZİKSEL KİMYA LAB. Z 0 4 4 5
0 3 0 3 3 1 0 KUANTUM KİMYASI S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 2 2 AYIRMA PROSESLERİ S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 2 4 BİYOFİZİKSEL KİMYA S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 2 6 FOTOKİMYA S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 2 8 İRREVERSİBL TERMODİNAMİK S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 3 0 KİMYA VE BİLİM TARİHİ S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 3 2 KİMYADA GÜNCEL KONULAR S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 3 4 KİMYASAL DİNAMİK S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 3 6 KİMYASAL KİNETİK S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 3 8 MADDE VE ENERJİ DENGELERİ S 3 0 3 4 ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları ,maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme
0 3 0 3 3 4 2 ORGANİK BİL.SPEKTRAL ANALİZ S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 4 4 SENTETİK ANORGANİK VE ORGANİK KİMYA S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 4 6 GIDALARIN ANALİTİK KİMYASI S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 4 8 KİMYASAL REAKTÖR TASARIMI S 3 0 3 4 ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları ,maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme
0 3 0 3 3 5 0 KİMYACILAR İÇİN TEKNİK İNGİLİZCE II S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 5 2 REAKTİF ARA ÜRÜNLER KİMYASI S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 5 4 KROMATOGRAFİK AYIRMA YÖNT. S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 5 8 KİMYADA SİMETRİ VE GRUP TEORİSİ S 3 0 3 4
III. YIL
DERSİN ADI
DERSİN ADI
BU YARIYILDA 12 (AKTS) KREDİLİK SEÇMELİ DERS ALINACAKTIR.
BU YARIYILDA 8 (AKTS) KREDİLİK SEÇMELİ DERS ALINACAKTIR.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları ,maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme
KİMYA BÖLÜMÜ
215
VII.YARIYIL
DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 3 4 0 1 BİTİRME ÇALIŞMASI I (*) Z 0 4 4 4
0 3 0 3 4 1 7 FİZİKSEL KİMYA III Z 4 0 4 7 ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları ,maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme
0 3 0 3 4 1 5 BİYOKİMYA I Z 3 2 5 5
0 3 0 3 4 0 7 ENDÜSTRİYEL ANORG. PROSESLER Z 3 3 6 6
0 3 0 3 4 2 1 İZOTOP KİMYASI ARAŞ.VE SAN.KUL. S 3 0 3 4
0 3 0 3 4 2 3 KİMYASAL BAĞ S 3 0 3 4 ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları ,maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme
0 3 0 3 4 2 5 TEKSTİL VE BOYAR MADDE KİMYASI S 3 0 3 4
0 3 0 3 4 2 7 UYGULAMALI TERMODİNAMİK S 3 0 3 4
0 3 0 3 4 2 9 YÜZEY AKTİF MADDE VE KOLL.KİM. S 3 0 3 4
0 3 0 3 4 3 1 FİZİKOKİMYA TARİHİ S 3 0 3 4
0 3 0 3 4 3 3 İLAÇ VE İLAÇ ENDÜSTRİSİ S 3 0 3 4
0 3 0 3 4 3 5 POLİMER KİMYASI S 3 0 3 4
VIII.YARIYIL ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları ,maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme
DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 3 4 0 2 BİTİRME ÇALIŞMASI II (*) Z 0 4 4 4
0 3 0 3 4 0 4 BİYOKİMYA II Z 3 0 3 5 ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları ,maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme
0 3 0 3 4 0 6 ENDÜSTRİYEL ORGANİK PROSESLER Z 3 3 6 7
0 3 0 3 4 1 8 ELEKTROKİMYA Z 3 2 5 7
0 3 0 3 4 2 0 ENSTRUMENTAL ANALİZ YÖNTEMLERİ Z 3 3 6 7
(*) Bu dersler için “en az toplam 120 kredilik dersi başarmış olmak” önkoşuludur.
DERSİN ADI
DERSİN ADI
BU YARIYILDA 8 (AKTS) KREDİLİK SEÇMELİ DERS ALINACAKTIR.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları ,maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme
KİMYA BÖLÜMÜ
ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları ,maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031