Biyoloji özel ders ödev proje

YARIYILI özel ders ödev proje

TÜRÜ
Genel Biyoloji I Zorunlu Genel Biyoloji II Zorunlu özel ders ödev proje
Genel Biyoloji Lab.I Zorunlu Genel Biyoloji Lab.II Zorunlu özel ders ödev proje,
Moleküler Biyoloji Zorunlu İstatistik Zorunluözel ders ödev proje,
Türk Dili I Zorunlu Türk Dili II Zorunlu özel ders ödev proje,
Kimya I Zorunlu Kimya II Zorunlu özel ders ödev proje,
İngilizce Konuşma ve Sunum özel ders ödev proje,
Becerileri I özel ders ödev proje,
Zorunlu özel ders ödev proje,
İngilizce Konuşma ve Sunum özel ders ödev proje,
Becerileri II özel ders ödev proje,
Zorunlu
Çevre Biyolojisi I Seçmeli Çevre Biyolojisi II Seçmeli
İKİNCİ YIL özel ders ödev proje,

Genel Mikrobiyoloji I Zorunlu Genel Mikrobiyoloji II Zorunlu özel ders ödev proje,
Omurgasızlar Biyolojisi Zorunlu Omurgalılar Biyololojisi Zorunlu özel ders ödev proje,
Sitoloji Zorunlu Hayvan Histolojisi Zorunlu özel ders ödev proje,
Sistematik Botanik I Zorunlu Sistematik Botanik II Zorunlu özel ders ödev proje,
Organik Kimya I Zorunlu Organik Kimya II Zorunlu özel ders ödev proje,
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu özel ders ödev proje,
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi özel ders ödev proje,
II
Zorunlu
Akademik Yazma Becerileri I Zorunlu Akademik Yazma Becerileri II Zorunlu özel ders ödev proje,
Genel Viroloji Seçmeli Bitki Anatomisi Seçmeli özel ders ödev proje,
Doğanın Korunması Seçmeli Limnoloji Seçmeliözel ders ödev proje,
Protozooloji Seçmeli özel ders ödev proje,
ders ödev proje,
ÜÇÜNCÜ YIL
GÜZ
YARIYILI
DERS
TÜRÜ
BAHAR
YARIYILI
DERS
TÜRÜ
Biyokimya I Zorunlu Biyokimya II Zorunlu özel ders ödev proje,
Genetik I Zorunlu Moleküler Genetik Zorunlu özel ders ödev proje,
Fizyoloji I Zorunlu Fizyoloji II Zorunlu özel ders ödev proje,
Bitki Fizyolojisi I Zorunlu Bitki Fizyolojisi II Zorunlu özel ders ödev proje,
Biyolojide Seçmeli Konular Seçmeli Biyolojide Seçme Konular Seçmeli özel ders ödev proje,
Bakteri Fizyolojisi Seçmeli Biyoteknolojiye Giriş Seçmeli özel ders ödev proje,
Tıbbi Mikrobiyoloji Seçmeli İnsan Genetiği Seçmeli özel ders ödev proje,
Uygulamalı Sitolojiye Giriş Seçmeli Deney Hayvanları Seçmeli özel ders ödev proje,
Su Kalitesi Kontrolü Seçmeli Özel Parazitoloji Seçmeli özel ders ödev proje,
Balık Yetiştiriciliği Seçmeli Organ Histolojisi Seçmeli özel ders ödev proje,
İş Hayatı İçin İngilizce Seçmeli DNA Onarımı Seçmeli özel ders ödev proje,
İngilizce VI Seçmeli özel ders ödev proje,
Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü 9
DÖRDÜNCÜ YIL özel ders ödev proje,
GÜZ
YARIYILI
DERS
TÜRÜ
BAHAR
YARIYILI
DERS
TÜRÜ
Türkiye Bitki Örtüsü Zorunlu Bitki Ekolojisi ve Coğrafyası Zorunlu özel ders ödev proje,
Embriyoloji Zorunlu Entomoloji Zorunlu özel ders ödev proje,
Deneysel Biyokimya I Zorunlu Deneysel Biyokimya II Zorunlu özel ders ödev proje,
Evrim Zorunlu Ekoloji Zorunlu özel ders ödev proje,
Parazitoloji Zorunlu Hücre Fizyolojisi Seçmeli özel ders ödev proje,
Biyolojide Seçme Konular Seçmeli Biyolojide Seçme Konular Seçmeli
Özel Çalışma I Seçmeli Özel Çalışma II Seçmeli
Yaz Stajı Seçmeli Ornitoloji Seçmeli özel ders ödev proje,
Endokrinoloji Seçmeli Klinik Biyokimya Seçmeli
Endüstriyel Mikrobiyoloji Seçmeli İmmünobiyoloji Seçmeli
Genetik Mühendisliğine Giriş Seçmeli Mikropsal Teknoloji Seçmeli
İngilizce VII Seçmeli İngilizce VIII Seçmeli
,BIO 101 General Biology I BIO 101 General Biology I özel ders ödev proje,
BIO 102 General Biology II özel ders ödev proje,
BIO 106 General Biology özel ders ödev proje,
BIO 111 Seminar in Biology özel ders ödev proje,
BIO 112 Student Seminars in Biology özel ders ödev proje,
BIO 206 Ecology özel ders ödev proje,
BIO 208 Introduction to Freshwater Ecology özel ders ödev proje,
BIO 213 Introduction to Microbiology özel ders ödev proje,
BIO 215 Introduction to Genetics özel ders ödev proje,
BIO 250 Ecology özel ders ödev proje,
BIO 251 Cytology Laboratory özel ders ödev proje,
BIO 252 Physiology özel ders ödev proje,
BIO 254 Experiments in Animal Physiology özel ders ödev proje,
BIO 303 Microbiology özel ders ödev proje,
BIO 306 Molecular Genetics özel ders ödev proje,
BIO 307 Biochemistry I özel ders ödev proje,
BIO 308 Biochemistry II özel ders ödev proje,
BIO 309 Ecology of Major Ecosystems özel ders ödev proje,
BIO 310 Biochemistry Laboratory özel ders ödev proje,
BIO 311 Instrumental Methods in Biology özel ders ödev proje,
BIO 313 Microbiology özel ders ödev proje,
BIO 315 Genetics I özel ders ödev proje,
BIO 317 Molecular Biology özel ders ödev proje,
BIO 319 Computer Applications in Biology özel ders ödev proje,
BIO 321 Bioanalytical Chemistry özel ders ödev proje,
BIO 351 Introduction to Genetics özel ders ödev proje,
BIO 352 Genetics Laboratory özel ders ödev proje,
BIO 353 Biochemistry özel ders ödev proje,
BIO 355 Microbiology Lab. özel ders ödev proje,
BIO 356 Plant Biology özel ders ödev proje,
BIO 360 Summer Practice özel ders ödev proje,
BIO 362 Genetics özel ders ödev proje,
BIO 400 Introduction to Biometry özel ders ödev proje,
BIO 401 Cell Biology özel ders ödev proje,
BIO 402 Developmental Biology özel ders ödev proje,
BIO 403 Conservation Biology özel ders ödev proje,
BIO 404 Evolution özel ders ödev proje,
BIO 406 Animal Behavior özel ders ödev proje,
BIO 407 Immunology özel ders ödev proje,
BIO 408 Plant Tissue Culture özel ders ödev proje,
BIO 409 Introduction to Neurobiology özel ders ödev proje,
BIO 410 Virology özel ders ödev proje,
BIO 411 Comparative Endocrinology özel ders ödev proje,
BIO 412 Applied Microbiology özel ders ödev proje,
BIO 414 Biomedical Materials and Instrumentation özel ders ödev proje,
BIO 415 Physical Chemistry for Biological Sciences özel ders ödev proje,
BIO 416 Infectious Diseases özel ders ödev proje,
BIO 417 Neurochemistry özel ders ödev proje,
BIO 418 Population Biology of Plants özel ders ödev proje,
BIO 419 Biochemical Calculations özel ders ödev proje,
BIO 420 Biochemistry özel ders ödev proje,
BIO 421 Experimental Techniques in Plant Anatomy özel ders ödev proje,
BIO 422 Nutrition özel ders ödev proje,
BIO 423 Recombinant DNA Techniques özel ders ödev proje,
BIO 424 Clinical Biochemistry özel ders ödev proje,
BIO 425 Molecular Pharmacology özel ders ödev proje,
BIO 426 Special Topics in Industrial Microbiology özel ders ödev proje,
BIO 427 Biotechnology özel ders ödev proje,
BIO 428 Population Biology özel ders ödev proje,
BIO 429 Plant Physiology özel ders ödev proje,
BIO 430 Sensory Physiology özel ders ödev proje,
BIO 431 Genetic Disorders and Gene Therapy özel ders ödev proje,
BIO 432 Plant Systematics özel ders ödev proje,
BIO 435 Animal Diversity özel ders ödev proje,
BIO 436 Bioinformatics özel ders ödev proje,
BIO 437 Plant Hormones özel ders ödev proje,
BIO 438 Freshwater Ecology özel ders ödev proje,
BIO 439 Plant Biochemistry I özel ders ödev proje,
BIO 440 Plant Biochemistry II özel ders ödev proje,
BIO 442 Experimental Plant Physiology özel ders ödev proje,
BIO 444 Introduction to Enzyme Kinetics
BIO 445 Microbial Physiology özel ders ödev proje,
BIO 446 Membrane Transport in Plants özel ders ödev proje,
BIO 447 Microbial Ecology özel ders ödev proje,
BIO 448 Field Ecologyözel ders ödev proje,
BIO 452 An Introduction to the Philosophy of Life Sciences özel ders ödev proje,
BIO 453 Glycobiology özel ders ödev proje,
BIO 454 Ornithology özel ders ödev proje,
BIO 457 Cytokines özel ders ödev proje,
BIO 460 Special Project özel ders ödev proje,
BIO 461 Biophysics I özel ders ödev proje,
BIO 462 Biophysics IIözel ders ödev proje,
BIO 470 Applied Ecology özel ders ödev proje,
BIO 472 Special Project özel ders ödev proje,
BIO 473 Molecular Biology of the Cell özel ders ödev proje,
BIO 475 Molecular Biology Laboratoryv özel ders ödev proje,
BIO 477 Microbial Ecology özel ders ödev proje,
BIO 479 Student Seminer in Molecular Biology and Genetics
BIO 480 Colloquium in Molecular Biology and Genetics özel ders ödev proje,
BIO 102 General Biology II özel ders ödev proje,
BIO 106 General Biology özel ders ödev proje,
BIO 111 Seminar in Biology özel ders ödev proje,
BIO 112 Student Seminars in Biology özel ders ödev proje,
BIO 206 Ecology özel ders ödev proje,
BIO 208 Introduction to Freshwater Ecology
BIO 213 Introduction to Microbiology
BIO 215 Introduction to Genetics
BIO 250 Ecology
BIO 251 Cytology Laboratory
BIO 252 Physiology
BIO 254 Experiments in Animal Physiology
BIO 303 Microbiology
BIO 306 Molecular Genetics
BIO 307 Biochemistry I
BIO 308 Biochemistry II
BIO 309 Ecology of Major Ecosystems
BIO 310 Biochemistry Laboratory
BIO 311 Instrumental Methods in Biology
BIO 313 Microbiology
BIO 315 Genetics I
BIO 317 Molecular Biology
BIO 319 Computer Applications in Biology
BIO 321 Bioanalytical Chemistry
BIO 351 Introduction to Genetics
BIO 352 Genetics Laboratory
BIO 353 Biochemistry
BIO 355 Microbiology Lab.
BIO 356 Plant Biology
BIO 360 Summer Practice
BIO 362 Genetics
BIO 400 Introduction to Biometry
BIO 401 Cell Biology
BIO 402 Developmental Biology
BIO 403 Conservation Biology
BIO 404 Evolution
BIO 406 Animal Behavior
BIO 407 Immunology
BIO 408 Plant Tissue Culture
BIO 409 Introduction to Neurobiology
BIO 410 Virology
BIO 411 Comparative Endocrinology
BIO 412 Applied Microbiology
BIO 414 Biomedical Materials and Instrumentation
BIO 415 Physical Chemistry for Biological Sciences
BIO 416 Infectious Diseases
BIO 417 Neurochemistry
BIO 418 Population Biology of Plants
BIO 419 Biochemical Calculations
BIO 420 Biochemistry
BIO 421 Experimental Techniques in Plant Anatomy
BIO 422 Nutrition
BIO 423 Recombinant DNA Techniques
BIO 424 Clinical Biochemistry
BIO 425 Molecular Pharmacology
BIO 426 Special Topics in Industrial Microbiology
BIO 427 Biotechnology

Tags:

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu özel ders ödev projeAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi özel ders ödev projeBakteri Fizyolojisi Seçmeli Biyoteknolojiye Giriş Seçmeli özel ders ödev projeBalık Yetiştiriciliği Seçmeli Organ Histolojisi Seçmeli özel ders ödev projeBecerileri I özel ders ödev projeBecerileri II özel ders ödev projeBIO 101 General Biology I BIO 101 General Biology I özel ders ödev projeBIO 102 General Biology II özel ders ödev projeBIO 106 General Biology özel ders ödev projeBIO 111 Seminar in Biology özel ders ödev projeBIO 112 Student Seminars in Biology özel ders ödev projeBIO 206 Ecology özel ders ödev projeBIO 208 Introduction to Freshwater Ecology BIO 213 Introduction to Microbiology BIO 215 Introduction to Genetics BIO 250 Ecology BIO 251 Cytology Laboratory BIO 252 Physiology BIO 254 Experiments in ABIO 208 Introduction to Freshwater Ecology özel ders ödev projeBIO 213 Introduction to Microbiology özel ders ödev projeBIO 215 Introduction to Genetics özel ders ödev projeBIO 250 Ecology özel ders ödev projeBIO 251 Cytology Laboratory özel ders ödev projeBIO 252 Physiology özel ders ödev projeBIO 254 Experiments in Animal Physiology özel ders ödev projeBIO 303 Microbiology özel ders ödev projeBIO 306 Molecular Genetics özel ders ödev projeBIO 307 Biochemistry I özel ders ödev projeBIO 308 Biochemistry II özel ders ödev projeBIO 309 Ecology of Major Ecosystems özel ders ödev projeBIO 310 Biochemistry Laboratory özel ders ödev projeBIO 311 Instrumental Methods in Biology özel ders ödev projeBIO 313 Microbiology özel ders ödev projeBIO 315 Genetics I özel ders ödev projeBIO 317 Molecular Biology özel ders ödev projeBIO 319 Computer Applications in Biology özel ders ödev projeBIO 321 Bioanalytical Chemistry özel ders ödev projeBIO 351 Introduction to Genetics özel ders ödev projeBIO 352 Genetics Laboratory özel ders ödev projeBIO 353 Biochemistry özel ders ödev projeBIO 355 Microbiology Lab. özel ders ödev projeBIO 356 Plant Biology özel ders ödev projeBIO 360 Summer Practice özel ders ödev projeBIO 362 Genetics özel ders ödev projeBIO 400 Introduction to Biometry özel ders ödev projeBIO 401 Cell Biology özel ders ödev projeBIO 402 Developmental Biology özel ders ödev projeBIO 403 Conservation Biology özel ders ödev projeBIO 404 Evolution özel ders ödev projeBIO 406 Animal Behavior özel ders ödev projeBIO 407 Immunology özel ders ödev projeBIO 408 Plant Tissue Culture özel ders ödev projeBIO 409 Introduction to Neurobiology özel ders ödev projeBIO 410 Virology özel ders ödev projeBIO 411 Comparative Endocrinology özel ders ödev projeBIO 412 Applied Microbiology özel ders ödev projeBIO 414 Biomedical Materials and Instrumentation özel ders ödev projeBIO 415 Physical Chemistry for Biological Sciences özel ders ödev projeBIO 416 Infectious Diseases özel ders ödev projeBIO 417 Neurochemistry özel ders ödev projeBIO 418 Population Biology of Plants özel ders ödev projeBIO 419 Biochemical Calculations özel ders ödev projeBIO 420 Biochemistry özel ders ödev projeBIO 421 Experimental Techniques in Plant Anatomy özel ders ödev projeBIO 422 Nutrition özel ders ödev projeBIO 423 Recombinant DNA Techniques özel ders ödev projeBIO 424 Clinical Biochemistry özel ders ödev projeBIO 425 Molecular Pharmacology özel ders ödev projeBIO 426 Special Topics in Industrial Microbiology özel ders ödev projeBIO 427 Biotechnology özel ders ödev projeBIO 428 Population Biology özel ders ödev projeBIO 429 Plant Physiology özel ders ödev projeBIO 430 Sensory Physiology özel ders ödev projeBIO 431 Genetic Disorders and Gene Therapy özel ders ödev projeBIO 432 Plant Systematics özel ders ödev projeBIO 435 Animal Diversity özel ders ödev projeBIO 436 Bioinformatics özel ders ödev projeBIO 437 Plant Hormones özel ders ödev projeBIO 438 Freshwater Ecology özel ders ödev projeBIO 439 Plant Biochemistry I özel ders ödev projeBIO 440 Plant Biochemistry II özel ders ödev projeBIO 442 Experimental Plant Physiology özel ders ödev projeBIO 444 Introduction to Enzyme Kinetics BIO 445 Microbial Physiology özel ders ödev projeBIO 446 Membrane Transport in Plants özel ders ödev projeBIO 447 Microbial Ecology özel ders ödev projeBIO 448 Field Ecologyözel ders ödev projeBIO 452 An Introduction to the Philosophy of Life Sciences özel ders ödev projeBIO 453 Glycobiology özel ders ödev projeBIO 454 Ornithology özel ders ödev projeBIO 457 Cytokines özel ders ödev projeBIO 460 Special Project özel ders ödev projeBIO 461 Biophysics I özel ders ödev projeBIO 462 Biophysics IIözel ders ödev projeBIO 470 Applied Ecology özel ders ödev projeBIO 472 Special Project özel ders ödev projeBIO 473 Molecular Biology of the Cell özel ders ödev projeBIO 475 Molecular Biology Laboratoryv özel ders ödev projeBIO 477 Microbial Ecology özel ders ödev projeBIO 479 Student Seminer in Molecular Biology and Genetics BIO 480 Colloquium in Molecular Biology and Genetics özel ders ödev projeBitki Fizyolojisi I Zorunlu Bitki Fizyolojisi II Zorunlu özel ders ödev projeBiyolojide Seçme Konular Seçmeli Biyolojide Seçme Konular Seçmeli Özel Çalışma I Seçmeli Özel Çalışma II Seçmeli Yaz Stajı Seçmeli Ornitoloji Seçmeli özel ders ödev projeBiyolojide Seçmeli Konular Seçmeli Biyolojide Seçme Konular Seçmeli özel ders ödev projeDeneysel Biyokimya I Zorunlu Deneysel Biyokimya II Zorunlu özel ders ödev projeders ödev projeDoğanın Korunması Seçmeli Limnoloji Seçmeliözel ders ödev projeEmbriyoloji Zorunlu Entomoloji Zorunlu özel ders ödev projeEndokrinoloji Seçmeli Klinik Biyokimya Seçmeli Endüstriyel Mikrobiyoloji Seçmeli İmmünobiyoloji Seçmeli Genetik Mühendisliğine Giriş Seçmeli Mikropsal Teknoloji Seçmeli İngilizce VII Seçmeli İngilizceEvrim Zorunlu Ekoloji Zorunlu özel ders ödev projeFizyoloji I Zorunlu Fizyoloji II Zorunlu özel ders ödev projeGenel Mikrobiyoloji I Zorunlu Genel Mikrobiyoloji II Zorunlu özel ders ödev projeGenel Viroloji Seçmeli Bitki Anatomisi Seçmeli özel ders ödev projeGenetik I Zorunlu Moleküler Genetik Zorunlu özel ders ödev projeGÜZ YARIYILI DERS TÜRÜ BAHAR YARIYILI DERS TÜRÜ Türkiye Bitki Örtüsü Zorunlu Bitki Ekolojisi ve Coğrafyası Zorunlu özel ders ödev projeHacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü 9 DÖRDÜNCÜ YIL özel ders ödev projeII Zorunlu Akademik Yazma Becerileri I Zorunlu Akademik Yazma Becerileri II Zorunlu özel ders ödev projeİngilizce Konuşma ve Sunum özel ders ödev projeİngilizce VI Seçmeli özel ders ödev projeİş Hayatı İçin İngilizce Seçmeli DNA Onarımı Seçmeli özel ders ödev projeKimya I Zorunlu Kimya II Zorunlu özel ders ödev projeMoleküler Biyoloji Zorunlu İstatistik Zorunluözel ders ödev projeOmurgasızlar Biyolojisi Zorunlu Omurgalılar Biyololojisi Zorunlu özel ders ödev projeOrganik Kimya I Zorunlu Organik Kimya II Zorunlu özel ders ödev projeParazitoloji Zorunlu Hücre Fizyolojisi Seçmeli özel ders ödev projeProtozooloji Seçmeli özel ders ödev projeSistematik Botanik I Zorunlu Sistematik Botanik II Zorunlu özel ders ödev projeSitoloji Zorunlu Hayvan Histolojisi Zorunlu özel ders ödev projeSu Kalitesi Kontrolü Seçmeli Özel Parazitoloji Seçmeli özel ders ödev projeTıbbi Mikrobiyoloji Seçmeli İnsan Genetiği Seçmeli özel ders ödev projeTürk Dili I Zorunlu Türk Dili II Zorunlu özel ders ödev projeÜÇÜNCÜ YIL GÜZ YARIYILI DERS TÜRÜ BAHAR YARIYILI DERS TÜRÜ Biyokimya I Zorunlu Biyokimya II Zorunlu özel ders ödev projeUygulamalı Sitolojiye Giriş Seçmeli Deney Hayvanları Seçmeli özel ders ödev projeYARIYILI özel ders ödev proje TÜRÜ Genel Biyoloji I Zorunlu Genel Biyoloji II Zorunlu özel ders ödev proje Genel Biyoloji Lab.I Zorunlu Genel Biyoloji Lab.II Zorunlu özel ders ödev projeZorunlu Çevre Biyolojisi I Seçmeli Çevre Biyolojisi II Seçmeli İKİNCİ YIL özel ders ödev projeZorunlu özel ders ödev proje

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031