Tiyatro Eğitimi Ders Notları

Ders İçerikleri
OYUNCULUK BÖLÜMÜ

     tiyatro bölümü,    tiyatro ders notları,    tiyatro eğitimi ders notları,    tiyatro tarihi ders notları,    tiyatro bölümü ders içerikleri,    tiyatro yüksek lisans,    tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji yüksek lisans,    drama yüksek lisans,    drama yüksek lisans programı,    drama yüksek lisansı,    drama alanında yüksek lisans,    drama tezsiz yüksek lisans,    felsefe tez konuları,     felsefe tezleri,     felsefe tezsiz yüksek lisans,     felsefe tez örnekleri,     felsefe tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler,     felsefe tez önerisi,     felsefe tez konusu,     felsefe bitirme tezleri,     felsefe bölümü tez konuları,     felsefe doktora tezleri  ,

 

DERS İÇERİKLERİ

 (2010-2011) 

OYN 101 Oyunculuk I (4-2) 5 (ECTS-7)

Bu dersin amacı öğrencilerde rahatlama,algı,ifade,sahne mantığı ve yaratıcı  etkileşim-diğer oyuncu adayları ile egzersizleri, oyunculuğun temel enstrumanlarının ve dinamiklerinin geliştirilmesidir.

OYN 103 Ses ve Konuşma  I (1-2) 2 (ECTS-4)

Bu ders programı,oyuncunun sesini özgürce kullanabilmesi için gerekli temel çalışmaları kapsamaktadır.Nefes ve konuşma  kaslarının gevşetilmesi ve uyumlu çalışmasının düzenlenmesi; Nefes,seslem,resonasyon ve artükülasyonun geliştirilmesi ; Türk fonetik alfabesinin öğretilmesi.

OYN 105 Ritmik I  (1-2 ) 2 (ECTS-4)

Vücud koordinasyonu ve temponun-zamanlama- kavranmasına yönelik egzersizlerin oluşturduğu bir çalışma programıdır.

OYN 111  Dramaturji I (2-0-2) (ECTS-3)

Bu derste dramaturjik yöntemlerin temel elementleri öğretilir.

OYN 109 Drama Tarihi I  (2-0) 2 (ECTS-3)

Drama tarihinin gelişimi ve dramatik içgüdüden modern drama,hangi yollardan ve nasıl ulaşıldığının, kavranmasına yardımcı olmak amacı ile düzenlenmiş bir derstir.

ÜNH108 Mitoloji (2-0) 2 (ECTS-3)

Mitoloji ve sanat ilişkisi, sanatın doğuşunda ve gelişmesinde mitolojinin yeri, doğu ve batı mitolojilerinin sanata etkisi, çağdaş sanatta mitolojinin yeri  bu dersin ana eksenini oluşturmaktadır.

   tiyatro bölümü,    tiyatro ders notları,    tiyatro eğitimi ders notları,    tiyatro tarihi ders notları,    tiyatro bölümü ders içerikleri,    tiyatro yüksek lisans,    tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji yüksek lisans,    drama yüksek lisans,    drama yüksek lisans programı,    drama yüksek lisansı,    drama alanında yüksek lisans,    drama tezsiz yüksek lisans,    felsefe tez konuları,     felsefe tezleri,     felsefe tezsiz yüksek lisans,     felsefe tez örnekleri,     felsefe tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler,     felsefe tez önerisi,     felsefe tez konusu,     felsefe bitirme tezleri,     felsefe bölümü tez konuları,     felsefe doktora tezleri  ,

TRK101 Türkçe  I (2-0) 2 (ECTS-3)

Türkçe I’in başlıca amaçları: Türkçe sevgisi ve bilinci oluşturmak; Türkçe’nin özelliklerini ve işleyiş kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek; sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmektir. Temel konuları; dilin tanımı, türleri ve özellikleri; dil, düşünce, kültür, edebiyat ilişkileri; bilgilendirici metinleri çözümleme; yazılı anlatım bilgileri (konu seçimi, konuyu sınırlandırma, yazma planı hazırlama, çeşitli türlerde kompozisyon yazma); hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma (tartışma, açıkoturum, vb); not alma, not tutma, özet çıkarma teknikleri; Türkçe dilbilgisi (sesbilim, biçimbilim); Türkçe yazım ve noktalama bilgileridir.

ING103 İngilizce I (2-0)2 (ECTS-3)

İçerik NorthStar serisinin temel seviyedeki kitabıdır. Program, öğrencilerin dinlediğini anlama ve konuşma becerilerini geliştirme üzerine kurulmuştur. Her ünite farklı bir konuda, öğrencilerin akıl yürütme, ana düşünce ve detayları anlama becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Bunların dışında her ünitenin sonunda genel dilbilgisi kuralları tekrar edilmektedir.

ÜNH109 Bilgi Teknolojileri  (Kredisiz)

Bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin tarihi gelişimi, kullanım alanları, bilgisayarın yapısal parçaları, İnternet, e-Mail, çeşitli organizasyonlarda bilişim teknolojisinin getirebileceği olası değişiklikler.  Windows İşletim Sistemi, MS Word; dosya yaratma, kaydetme, açma, dosyalar üzerinde değişiklikler yapabilme, kopyalama, yapıştırma, uzun dosyaları idare edebilme, tablolar. MS Power Point; slayt hazırlanması, slaytlar üzerinde değişiklikler yapma, zaman ayarlamaları, tablolar ve grafiklerin kullanımı, sunu programlarının Web üzerinden yayınlanması. MS-Excel; çalışma kitapları, hücreler ve sayfalar, verilerin kaydı, işlenmesi, süzme, sırlama, grafikler.

OYN 102 Oyunculuk II   (4-2) 5 (ECTS-6)

Sözlü ve sözsüz doğaçlamalarla, öğrencinin yaratıcı hayalgücünü ve coşku hafızasını geliştirmeye yönelik calışmaları kapsayan bu ders, öğrencinin   kendini ifade edebilme ve dramatik içgüdüsünü ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır.

OYN 104  Ses ve Konuşma  II (1-2) 2 (ECTS-3)

   tiyatro bölümü,    tiyatro ders notları,    tiyatro eğitimi ders notları,    tiyatro tarihi ders notları,    tiyatro bölümü ders içerikleri,    tiyatro yüksek lisans,    tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji yüksek lisans,    drama yüksek lisans,    drama yüksek lisans programı,    drama yüksek lisansı,    drama alanında yüksek lisans,    drama tezsiz yüksek lisans,    felsefe tez konuları,     felsefe tezleri,     felsefe tezsiz yüksek lisans,     felsefe tez örnekleri,     felsefe tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler,     felsefe tez önerisi,     felsefe tez konusu,     felsefe bitirme tezleri,     felsefe bölümü tez konuları,     felsefe doktora tezleri  ,

Eğer varsa bölgesel  konuşma arazlarının giderilmesi; Düzgün, net,güçlü bir ses oluşturmak için gerekli egzersizlerin yapılması; entonasyon ve vurgu  çalışmaları;bu dersin ana başlıklarıdır.

OYN 106  Ritmik II  ( 1-2 ) 2 (ECTS-3)

Bu ders değişik egzersizlerle,dans ve hareketin temel kavramlarının tanınmasını ve öğrencinin

kendini ifade etmek için, başkaları ile nasıl  bir işbirliği oluşturması gerektiğini öğretmeyi hedefler.

OYN 110  Drama Tarihi II  (2-0) 2 (ECTS-3)

Antik Yunan’dan Rönesansa tiyatro düşüncesinin,dramanın unsurlarının,biçim ve içeriğin zaman içersinde uğradığı değişimi anlatan bir derstir.

OYN 112  Dramaturji II (2-0-2) (ECTS-3)

Bu dersin amacı dramaturjik yöntemlerle tekstlerin çözümlenmesidir.

ÜNH105 Psikoloji (2-0) 2 (ECTS-3) 

Psikolojiye giriş; temel psikoloji kavramları (algılama, öğrenme, motivasyon, gelişim).  Kişilik ve sosyal ilişkiler; deneysel psikoloji ve ölçme yöntemleri.

ING104 İngilizce II (2-0) 2 (ECTS-3)

Öğrencilerin dinlediğini anlama ve konuşma becerilerini geliştirmek için farklı konularda, ünitelerle akıl yürütme, ana düşünce ve detayları anlama becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.

TRK102 Türkçe II (2-0) 2 (ECTS-3)

Dünya ve Türk dilleri; bilgilendirici ve öyküleyici metinleri çözümleme; yazılı anlatım bilgileri (paragraf ve türleri; yazma çalışmalarında düşünceyi geliştirme yolları, anlatım biçimleri, çeşitli türlerde kompozisyon yazma); hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma ( tartışma, açıkoturum, münazara, anı-fıkra-olay anlatma vd); Türkçe dilbilgisi (sözdizimi, anlambilim); Türkçe kullanımı (anlatım öğeleri, dil yanlışları); Türkçe yazım ve noktalama bilgileri.

ÜNH106 Uygarlık Tarihi (2-0) 2 (ECTS-4)

Ders “uygarlık” kavramının uygarlıklar tarihine genel bir bakışla birlikte değerlendirilmesinin yanısıra,  Rönesans’tan bu yana sanat ve bilimde yaşanan değişimleri ve bunların toplumsal kurumlara olan etkilerini içermektedir.

OYN 201 Oyunculuk III  (3-6) 6  (ECTS-9)

Oyunculuk I ve II derslerinin  genişletilmiş bir devamıdır.  Shakespear’in karakterlerinden örnekler vererek, basit metin çözümlemeleri ve doğaçlamalar yolu ile,bir tiyatro karakterinin kavranmasını amaçlayan bir ders programıdır.

OYN 203 Ses ve Konuşma III  (1-2) 2 (ECTS-3)

   tiyatro bölümü,    tiyatro ders notları,    tiyatro eğitimi ders notları,    tiyatro tarihi ders notları,    tiyatro bölümü ders içerikleri,    tiyatro yüksek lisans,    tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji yüksek lisans,    drama yüksek lisans,    drama yüksek lisans programı,    drama yüksek lisansı,    drama alanında yüksek lisans,    drama tezsiz yüksek lisans,    felsefe tez konuları,     felsefe tezleri,     felsefe tezsiz yüksek lisans,     felsefe tez örnekleri,     felsefe tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler,     felsefe tez önerisi,     felsefe tez konusu,     felsefe bitirme tezleri,     felsefe bölümü tez konuları,     felsefe doktora tezleri  ,

Oyuncunun sesini geliştirme çalışmalarının uzantısı olan bu ders, sesle duygusal çoşku ilişkisini kurmak,sesi güçlendirmek ve tekniğini geliştirmek amacını güder.  Pratik çalışmalar şiir okuma üzerine kuruludur.

OYN 205 Hareket I  (1-2) 2 (ECTS-3)

Rahatlama,nefes,kasların gevşetilmesi ve koordine edilmesini içeren egzersizlerle başlayıp hareket duygusunun ve vücut dilinin ne olduğunu anlamaya yönelik egzersizlerle devam eden ve vucudu diğer becerilere -ses konuşma v.b gibi- hazır hale getirmeyi amaçlayan bir çalışma programıdır.

OYN 207  Şarkı  I  (1-2) 2 (ECTS-4)

Tiyatro şarkıcılığı, koro ve solo çalışmalar ile müzik bilgisini kapsayan bir çalışma programıdır.

OYN 209 Drama Tarihi III (2-0) 2 (ECTS-4)

Rönesans’dan 20.yüzyıl başına kadar tiyatro düşüncesinin,dramanın unsurlarının,biçim ve içeriğin uğradığı değişimi anlatan bir derstir.

RES 105  Sanat Tarihi I     (2-0) 2 (ECTS-3)

Dersin amacı, sanatın temel kavramları ve tarihsel gelişimini, kuramlar, akım ve idealleriyle birlikte eleştirel bir bakışla incelemektir. Güzel sanatların görsel dili ve oyunculuk ile ilişkisi üzerinde durulmaktadır.Dersin içeriği, öğrencilerin kuram ve ideallerini oyunculuk sürecine uygulamaları için tasarlanmıştır. Tarih öncesi sanat ile başlayarak, batı sanatının Rönesans Dönemi’ne kadar olan bölümü içermektedir.

OYN 311  Tiyatro Tasarım ve Tekniği I  (2-0) 2 (ECTS-3)

Tiyatro tasarım ve tekniğinin Eski Yunan’dan günümüze gelişmesini anlatan bir derstir.

SOS 101 Sosyoloji (2-0) 2 (ECTS-3)

Sosyolojinin temel ilkeleri; sosyoloji teorileri; kültürel ve sosyal yapının analizi; birey-toplum ilişkisi; kentleşme olgusu;  nüfus artışı ve sosyal hareketlilik; sosyal eşitsizlikler.

ATA203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 (ECTS-3)

   tiyatro bölümü,    tiyatro ders notları,    tiyatro eğitimi ders notları,    tiyatro tarihi ders notları,    tiyatro bölümü ders içerikleri,    tiyatro yüksek lisans,    tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji yüksek lisans,    drama yüksek lisans,    drama yüksek lisans programı,    drama yüksek lisansı,    drama alanında yüksek lisans,    drama tezsiz yüksek lisans,    felsefe tez konuları,     felsefe tezleri,     felsefe tezsiz yüksek lisans,     felsefe tez örnekleri,     felsefe tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler,     felsefe tez önerisi,     felsefe tez konusu,     felsefe bitirme tezleri,     felsefe bölümü tez konuları,     felsefe doktora tezleri  ,

Devrim kavramı, Türk devriminin özelliği, Atatürk’ün devrim anlayışı, Türk devrimini hazırlayan nedenler, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması, :  Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya çıkışı, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Amasya Görüşmeleri ve Protokollar, Kuvay-ı Milliyenin oluşması, Misak-ı Millinin kabulu, Meclisin dağıtılması ve İstanbul’un konuları incelenir.

OYN 202 Oyunculuk IV  (3-6) 6  (ECTS-9)

Oyunculuk tekniklerinin daha karmaşık formlara, tavır,dil ve karekterizasyon da dahil olmak üzere uyarlanışını içeren ders programıdır. Ayrıca bu ders programı,öğrencinin,uslup kavramını anlayabilmesi için,Antik Yunan,Elizabeth,absurd ve epik tiyatro yazarlarının metinlerini örnekleyerek, çalıştırmayı da hedeflemektedir.

OYN 204 Ses ve Konuşma IV (1-02 2 (ECTS-3)

Daha ileri düzeyde ses ve konuşma çalışması kapsayan bir derstir. Tiyatro metninin ve karakterin  ses olarak çözümlenmesi;Karakterin ses/konuşma kimliğinin ayırdına varılması; değişik prodüksiyon ve tiyatro binalarında karşılaşılacak konuşma sorunlarının çözümü; Bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.

OYN206 Hareket II  (1-2) 2 (ECTS-4)

Hareket I in devamı. Ayrıca jazz dinamikleri ile oyuncunun ritm, performans ve duygusal iletişimini geliştirerek, çağdaş sahne hareketi ile buluşturmaya yönelik bir çalışma programıdır.

OYN208 Şarkı  II  (1-2) 2 (ECTS-4)

Kurt Weill’den Weber’e tiyatro ve müzikal şarkılarının çalışılması kapsayan bir çalışma programıdır.

OYN210 Drama Tarihi IV (2-0) 2 (ECTS-4)

20.yüzyıl başından günümüze kadar tiyatro düşüncesinin,dramanın unsurlarının,biçim ve içeriğin uğradığı değişimi anlatan bir derstir.

RES 106  Sanat Tarihi II   (2-0) 2 (ECTS-3)

Dersin amacı, sanatın temel kavramları ve tarihsel gelişimini, kuramları, akım ve ideallerini eleştirel bir bakışla incelemektir. Güzel sanatlar ve sahne sanatları arasındaki etkileşim üzerinde durulmaktadır. Dersin içeriği, öğrencilerin kuram ve ideallerini dramatik tasarım sürecine uygulamaları için tasarlanmıştır.  Barok sanat ile başlayarak, çağdaş sanata kadar olan bölümü içermektedir.

ATA204 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (2-0) 2 (ECTS-3)

TBMM’nin açılması TBMM Hükümetine karşı ayaklanmalar, düzenli ordunun kurulması, Çerkez Ethem olayı, I. ve II. İnönü Savaşı, Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Saltanatın kaldırılması ve Yeni Halifenin Seçilmesi, Lozan Barış Antlaşması ve Lozan’da çözümlenmeyen sorunlar.

OYN301 Oyun Çalışması I  (3-6) 6 (ECTS-10)

   tiyatro bölümü,    tiyatro ders notları,    tiyatro eğitimi ders notları,    tiyatro tarihi ders notları,    tiyatro bölümü ders içerikleri,    tiyatro yüksek lisans,    tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji yüksek lisans,    drama yüksek lisans,    drama yüksek lisans programı,    drama yüksek lisansı,    drama alanında yüksek lisans,    drama tezsiz yüksek lisans,    felsefe tez konuları,     felsefe tezleri,     felsefe tezsiz yüksek lisans,     felsefe tez örnekleri,     felsefe tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler,     felsefe tez önerisi,     felsefe tez konusu,     felsefe bitirme tezleri,     felsefe bölümü tez konuları,     felsefe doktora tezleri  ,

Bir oyun kişisi inşa etmenin yöntemleri, oyunculuğun karma yapısının anlaşılması; tiyatronun  yaratıcı unsurları ile yaratıcı bir ilişkinin nasıl kurulacağının belirlenmesi gibi başlıklar  dersin çalışma alanını oluşturmaktadır.

OYN 303 Metin Çözümleme I   (2-0) 2 (ECTS-3)

Dramatik metinlerin,yapı,karakter ve dil açısından incelenmesi ve dramatik aksiyonun nasıl oluşturulduğunun çözümlenmesi ve kavranmasını öngören bir ders programıdır.

OYN 305 Sahne I (2-2-3) (ECTS-4)

Bu dersin amacı sahne üzerinde oyunculuk gelişimidir.

OYN 307 Estetik/Sanat Felsefesi I (2-0) 2 (ECTS-3)

Tarih sürecinde, artistik deneyimin ne olduğunu tanımlamaya  çalışan,felsefi düşünce sisteminin oluşturduğu sorunlar ve tartışmalar üzerinde yoğunlaşan bir derstir.  Antik Yunan estetiği,ortaçağ estetiği, rönesans ve rönesans öncesi estetik,klasik ve romantik dönem Leibnitz ve Baumgarten de günümüze estetik,bu programın temel konularını oluşturmaktadır.

OYN309 Yaratıcı Drama  (2-0) 2 (ECTS-3)

Yaratıcı düşgücünü ve sosyalleşmeyi geliştirerek dramatik kavramların eğitimde nasıl kullanılması gerktiğini anlatan bir derstir.

OYN 311 Tiyatro Tasarım ve Tekniği I  (2-0) 2 (ECTS-4)

Modern tiyatronun sahne tekniği ve ses/ışık teknolojisinin kavranmasını içeren bir çalışma alanıdır.

ÜNH104 Sosyoloji (2-0) 2 (ECTS-3)

Sosyolojinin temel ilkeleri; sosyoloji teorileri; kültürel ve sosyal yapının analizi; birey-toplum ilişkisi; kentleşme olgusu;  nüfus artışı ve sosyal hareketlilik; sosyal eşitsizlikler.

OYN  302 Oyun Çalışması  II  (3-6) 6 (ECTS-10)

İleri oyunculuk çalışması. Shakespeare, Chekov, Gorky,İbsen, Shaw gibi bir yazarların

oyunlarından birinin çalışılması dersin ana çatısını oluşturmaktadır.

OYN 304 Metin Çözümleme   II   (2-0) 2 (ECTS-4)

Analatik yöntemlerle oyuncunun “aksiyon”u tiyatronun temel yaratıcı dinamiği olarak kavramasını sağlamak için EskiYunun’dan Shakespeare’değişik metinlerin kullanıldığı bir ders programıdır.

OYN 306  Sahne II (2-2-3) (ECTS-4)

Bu derste dünya tiyatrosundan oyun parçaları üzerine çalışılır.

OYN308 Estetik/Sanat Felsefesi II ( 2-0 ) 2 (ECTS-4)

Dramatik sanatlarda ve dansda estetik eğilimlerin araştırılması,sahne ve tiyatro estetiği,performans sanatlarına yapısal yaklaşım,minimalist eğilimler, klasık,modern ve post modern dönemlerde dramanın gerçeği gibi konuların tartışıldığı bir derstir.

OYN 310 Çocuk Tiyatrosu (2-0) 2 (ECTS-4)

Tiyatronun temel unsurlarının çocuk tiyatrosuna uyarlanması ve bir çocuk oyununun tüm unsurları ile nasıl yapılacağı bu dersin temel çalışma alanını oluşturmaktadır.

   tiyatro bölümü,    tiyatro ders notları,    tiyatro eğitimi ders notları,    tiyatro tarihi ders notları,    tiyatro bölümü ders içerikleri,    tiyatro yüksek lisans,    tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji yüksek lisans,    drama yüksek lisans,    drama yüksek lisans programı,    drama yüksek lisansı,    drama alanında yüksek lisans,    drama tezsiz yüksek lisans,    felsefe tez konuları,     felsefe tezleri,     felsefe tezsiz yüksek lisans,     felsefe tez örnekleri,     felsefe tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler,     felsefe tez önerisi,     felsefe tez konusu,     felsefe bitirme tezleri,     felsefe bölümü tez konuları,     felsefe doktora tezleri  ,

OYN 312  Tiyatro Tasarım ve Tekniği II  (2-0) 2 (ECTS-4)

Modern tiyatronun sahne tekniği ve ses/ışık teknolojisinin kavranmasını içeren bir çalışma alanıdır.

OYN 401 Oyun Çalışması III  (3-6) 6 (ECTS-14)

Prova ve Oyun I ve II nin devamı niteliğindeki bu ders, klasik bir oyunun  hazırlanıp,seyirci

önünde oynanmasına kadar olan süreci inceler.

 

OYN 403 Kamera Oyunculuğu I  (2-2) 3 (ECTS-8)

Sinema oyunculuğunun temellerini anlamak ve kamera karşısında oynama becerisini

sağlamak.geliştirmek için,değişik uygulamaları içeren bir  çalışma programıdır.

OYN 405 Yönetmenlik I (2-0) 2 (ECTS-4)

Dersin amacı; bir tiyatro oyunu yönetmenin temel unsurlarını, tarihsel gelişim süreci içersinde öğrenciye aktarmak diye tanımlanabilir.

OYN 407 Türk Tiyatrosu I (2-0-2) 2 (ECTS-4)

   tiyatro bölümü,    tiyatro ders notları,    tiyatro eğitimi ders notları,    tiyatro tarihi ders notları,    tiyatro bölümü ders içerikleri,    tiyatro yüksek lisans,    tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji yüksek lisans,    drama yüksek lisans,    drama yüksek lisans programı,    drama yüksek lisansı,    drama alanında yüksek lisans,    drama tezsiz yüksek lisans,    felsefe tez konuları,     felsefe tezleri,     felsefe tezsiz yüksek lisans,     felsefe tez örnekleri,     felsefe tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler,     felsefe tez önerisi,     felsefe tez konusu,     felsefe bitirme tezleri,     felsefe bölümü tez konuları,     felsefe doktora tezleri  ,

OYN 402 Oyun Çalışması IV  (3-6) 6 (ECTS-14)

Prova ve Oyun III ün devamı niteliğindeki bu ders, bu kez de modern bir oyunun hazırlanıp, seyirci önünde oynanmasını içermektedir.

OYN404 Kamera Oyunculuğu II  (2-2) 3 (ECTS-8)

Oyunculuk Bölümü öğrencilerinin,Sinema TV Bölümü öğrenci filmlerindeki rolleri oynamasını temel alan, Sinema TV Bölümü ile ortak yürütülen bir proje uygulamasıdır.

OYN 406 Yönetmenlik II (2-0) 2 (ECTS-4)

Yönetmenlik II nin devamı olan ders; değişik tiyatro usluplarından seçilecek en az üç metnin,    sahneye uyarlanmasını içermektedir. Bu uyurlamalar; temel yaklaşımları ve çözümleri olduğu kadar, yorumun yansıdığı pratik uygulamaları da içerecektir.

   tiyatro bölümü,    tiyatro ders notları,    tiyatro eğitimi ders notları,    tiyatro tarihi ders notları,    tiyatro bölümü ders içerikleri,    tiyatro yüksek lisans,    tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji yüksek lisans,    drama yüksek lisans,    drama yüksek lisans programı,    drama yüksek lisansı,    drama alanında yüksek lisans,    drama tezsiz yüksek lisans,    felsefe tez konuları,     felsefe tezleri,     felsefe tezsiz yüksek lisans,     felsefe tez örnekleri,     felsefe tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler,     felsefe tez önerisi,     felsefe tez konusu,     felsefe bitirme tezleri,     felsefe bölümü tez konuları,     felsefe doktora tezleri  ,

OYN 408 Türk Tiyatrosu II (2-0-2) 2 (ECTS-4) 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031