Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans

Lisans Dersleri

   turizm işletmeciliği tezsiz yüksek lisans,     turizm işletmeciliği tez konuları,     turizm işletmeciliği tez,     turizm işletmeciliği tezleri,     turizm ve otel işletmeciliği tez konuları,     işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisi,      işletme dersi tez konuları, işletme doktora tez konuları, işletme doktora tezi, işletme anabilim dalı tez konuları, işletme yönetimi doktora tez konuları, Özel ders, bitirme tezi,


Bölüm Dersleri

Tour 106 – Turizm Endüstrisi Temel Bilgileri
Bu dersin amacı,tourism endüstrisindeki ana kavramları tanıtmaktır. Turizmi neyin mümkün kıldığı, sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmada turizmin rolü nadir ve turizm bir ülkenin zenginliğinde nasıl önemli bir faktör haline gelebilir? Ayrıca, ulusal ve uluslararası turizmi etkileyen faktörler, turist davranışları, turizmin etkileri, pazarlama stratejileri ve turizmin geleceği belirlenecektir.
TOUR 203 – Otelcilik Endüstrisine Giriş
Ders terminoloji üzerinde durarak turizmin farklı bileşenlerini tanıtır. Sürdürülebilir kalkınma ve temel noktaları, seyahat ve turizm endüstrisi için önemli kavram ve prosedürler, otelcilik sektöründe büyümeyi ve değişimi etkileyen güçler, örgütler ve geniş çalışmalardetaylıca tartışılacak konulardan bazılarıdır.
TOUR 207 – Yiyecek İçecek Hizmeti Operasyonlarına Giriş
Bu ders,otelcilik operasyonlarında işletme karar verme mekanizmaları hakkında bilgi sağlar. Bu derste yöneticiler için, analiz için otelcilik sektöründe kontrol ve planlama için muhasebe süreçleri üzerinde durulur.
Tour 202 – Ön Büro Prosedürleri

   turizm işletmeciliği tezsiz yüksek lisans,     turizm işletmeciliği tez konuları,     turizm işletmeciliği tez,     turizm işletmeciliği tezleri,     turizm ve otel işletmeciliği tez konuları,     işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisi,      işletme dersi tez konuları, işletme doktora tez konuları, işletme doktora tezi, işletme anabilim dalı tez konuları, işletme yönetimi doktora tez konuları, Özel ders, bitirme tezi,

Dersin amacı, öğrencilerin ön büro işlemlerini anlamalarına, düzenlemelerine, gerçekleştirmelerine ve değerlendirmelerine yardımcı olur. Bu ders, departmanlar arasındaki karmaşık ilişkileri, teknolojik gelişmeleri ve ön büro araçlarını değerlendirecektir.
Tour 204 – Yiyecek ve İçecek Operasyonları
Bu ders otel ve yiyecek içecek endüstrisine uzmanlık alanı olarak girmeye karar vermiş öğrencilere, yiyecek içecek operasyonlarının temel aşamalarını vererek rehber olacaktır.
Tour 206 – Kat Hizmetleri
Bu dersin ana hedefi, kat hizmetleri departmanının prensipleri hakkında bilgi sağlamaktır.Departmanın sorumlulukları, otel işletmesi için departmanın önemi de ele alınacaktır
Tour 208 – Seyahat Endüstrisi
Bu ders,seyahat endüstrisinin organizasyonu ve turizm endüstrisi içindeki durumu hakkında genel bir fikir vermeyi amaçlarBunun için,turizmin bölümleri arasındaki ilişkiler, turistik ürünler ve seyahat güdüleyicileri üzerinde çalışılacaktır Tur pazar bölümlendirmeleri ve turların çeşitleri üzerinde de durulacaktır.
Tour 210 – Türkiye’nin Turizm Coğrafyası
Bu ders Anadolu’nun oluşumu hakkında genel bir fakir vermek için kurulmuştur. Ayrica, ders, Anadolu medeniyetlerinin özet tarihi ve Anadolu’nun doğal kaynakları ve zenginliklerinide kapsar. Türkiye’nin en çok ziyaret edilen antik yıkıntılarından ve müzelerinden de bahsedilecektir.
Tour 303 – Konaklama İşletmeleri Muhasebesi
Temel muhasebe kavramları ve teknikleri;muhasebe sürecinin gereklilikleri ve temel finansal tabloların hazırlanması; Bir işletmenin çalışmalarından ortaya çıkan muhasebe bilgilerinin kulanımı ve yorumlanması.
TOUR 313 – Yaz Stajı
Tour 302 – Türkiye’nin Turizm Mevzuatı ve Tüketici Hakları

   turizm işletmeciliği tezsiz yüksek lisans,     turizm işletmeciliği tez konuları,     turizm işletmeciliği tez,     turizm işletmeciliği tezleri,     turizm ve otel işletmeciliği tez konuları,     işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisi,      işletme dersi tez konuları, işletme doktora tez konuları, işletme doktora tezi, işletme anabilim dalı tez konuları, işletme yönetimi doktora tez konuları, Özel ders, bitirme tezi,

Türk Turizmindeki ulusal turizm birimleri ve sivil girişimlere ek olarak hukukun temel kavramları tanıtılacaktır.Son olarak,turizm yetırımlarını cesaretlendirme ve tüketici hakları üzerinde durulacaktır.Ders Türkçe olarak verilecektir.
Tour 304 – Turizm Ekonomisi
Bu ders turizm sektörünü anlamaya ve gerçekleştirmeye yarayacak iktisat konularını sunmaktadır. Enflasyon, işsizlik, ekonomik büyüme teorileri ve bölgesel iktisadi kararlari içeren, mikroiktisatta tartışma konuları ulusal düzeydedir. Turizm çarpan etkisi, turizm endüstrisi ile ilgili bazı diğer konulardan biridir.
Tour 306 – Halkla İlişkiler ve Turizm
Bu ders turizmde halkla ilişkilerin ana konularını tanıtmayı amaçlar. Halkla ilişkilerin rolü, halkla ilişkileri planlama, halkla ilişkilerde internet kullanımı,tanıtım ve medya, iletişim, elektronik medya,reklam ve halkla ilişkiler arasındaki farklar üzerinde durulacaktır.Halkla ilişkilerin turizmdeki önemine vurgu yapılacaktır.
Tour 401 – Turizm ve Otelcilikte Pazarlama
Pazarlama, özellikle turizm ve otelcilikte büyüyen önemli bir kavramdır.Müşterilerin ve turizm ve otelcilikle ilgili işletmelerin arasındaki iletişim tatmin olmuş ve olmamış müşteri arasındaki ayrımı ortaya koyar. Bu ders, pazarlamanın genel prensiplerini otelcilik ve turizm endüstrilerine uygular, her bölümdeki belirli noktaları karşılaştırır ve farklılıkları ortaya koyar.
Tour 403 – İletişim Teknikleri
Bu ders turizm ve otelcilik işletmelerinde iletişim amaçları ve süreçleri hakkında daha iyi bir anlayış sağlanmasını amaçlar. Ayrıca, öğrencilerin sözlü iletişimlerini geliştirmelerine ve değerlendirmelerine olanak sağlar.
Tour 407 – Alan Projesi I
Bu dersin ana amacı araştırma metodlarının ve alan çalışmalarının farklı bileşenlerini bir araya getirmesidir. Seyahat ve turizm endüstrisi hakkında farklı seminerlerle sektör temsilcileri tarafından bilgilendirildikten sonra, öğrenciler kendi ilgi alanlarına göre projeleri için farklı konulara yoğunlaşacaklardır.
Tour 402 – Otelcilik Muhasebesinde İşletme Muhasebesi
Bu ders, otelcilik endüstrisini değerlendirmek için iç ve dış kontrol teknikleri ve analitik perspektifi sağlar
Tour 404 – Uluslararası Turizm

   turizm işletmeciliği tezsiz yüksek lisans,     turizm işletmeciliği tez konuları,     turizm işletmeciliği tez,     turizm işletmeciliği tezleri,     turizm ve otel işletmeciliği tez konuları,     işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisi,      işletme dersi tez konuları, işletme doktora tez konuları, işletme doktora tezi, işletme anabilim dalı tez konuları, işletme yönetimi doktora tez konuları, Özel ders, bitirme tezi,

Ders turizm pazarlaması ve turizm politika planlamasına hükümetin katılması konularını kapsar. Ek olarak, derste turizm politikaları ve planlamasının uluslararası ölçekte sosyal, kültürel ve ekonomik etkileri de ele alınacaktır.
Tour 408 – Alan Projesi II
Bu ders öğrencilerin araştırmayı anlayışlarına, bilgi ve beceri gelişimlerini algılamalarına, turizm ve otelcilik endüstrisinde kariyer yönelimlerine katkı sağlamayı amaçlar

Diğer Bölümlerden Alınan Dersler

ECON 101 – İktisada Giriş I
ENG 111/113 – İletişim becerileri I
HIST 101 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
MATH 101 – Matematik I

   turizm işletmeciliği tezsiz yüksek lisans,     turizm işletmeciliği tez konuları,     turizm işletmeciliği tez,     turizm işletmeciliği tezleri,     turizm ve otel işletmeciliği tez konuları,     işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisi,      işletme dersi tez konuları, işletme doktora tez konuları, işletme doktora tezi, işletme anabilim dalı tez konuları, işletme yönetimi doktora tez konuları, Özel ders, bitirme tezi,

MGMT 113 – Bilgisyara Giriş
SOC 101 – Sosyolojiye Giriş
TURK 101 – Türk Dili I
ECON 102 – İktisada Giriş II
ENG 104 – İletişim Becerileri II

   turizm işletmeciliği tezsiz yüksek lisans,     turizm işletmeciliği tez konuları,     turizm işletmeciliği tez,     turizm işletmeciliği tezleri,     turizm ve otel işletmeciliği tez konuları,     işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisi,      işletme dersi tez konuları, işletme doktora tez konuları, işletme doktora tezi, işletme anabilim dalı tez konuları, işletme yönetimi doktora tez konuları, Özel ders, bitirme tezi,

HIST 102 – Ataturk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
MGMT 114 – Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri
PSYC 102 – Sosyal Psikoloji
TURK 102 – Türk Dili II
ENG 211 – Sunum Becerileri I
MGMT 201 – İşletmeye Giriş
STAT 201 – İstatistiğe Giriş
ENG 202 – Sunum Becerileri II

   turizm işletmeciliği tezsiz yüksek lisans,     turizm işletmeciliği tez konuları,     turizm işletmeciliği tez,     turizm işletmeciliği tezleri,     turizm ve otel işletmeciliği tez konuları,     işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisi,      işletme dersi tez konuları, işletme doktora tez konuları, işletme doktora tezi, işletme anabilim dalı tez konuları, işletme yönetimi doktora tez konuları, Özel ders, bitirme tezi,

LAN 101 – İkinci Yabancı Dil I
MGMT 301 – Pazarlama Yönetimi
MGMT 317 – İnsan Kaynakları Yönetimi
LAN 102 – İkinci Yabancı Dil II
LAN 103 – İkinci Yabancı Dil II
LAN 104 – İkinci Yabancı Dil IV

Teknik Seçmeli Bölüm Dersleri

Tour 436 – Eğlence Yönetimi
Bu derste, boş zaman ve turizm teorisi ile ilgili konular sunulacaktır.İnsanların eğlence anlayışı içerisinde sosyal ve çevresel konularda gösterilecektir. Bu dersin amacı, boş zaman ve turizm işletmeciliğini birlikte planlamak için bilgi sağlamaktır.

 

Tour 321 – Yiyecek ve İçecek Yönetimi
Bu dersin öncelikli amacı, yiyecek içecek operasyonları alanında bir yönetim kariyeri yapmayı düşünen öğrencilere konuyla ilgili güncel bir giriş sunmaktır.

 

Tour 324 – Alternatif Turizm
Turizmin, özellikle değerli doğa alanlarında yapılıyorsa, yönetimine ve kontrolüne ihtiyaç vardırZor olan, turizmi olumsuz etkilerden kaçınmak, yerel ekonomi için yarar sağlamak, doğayı korumayı desteklemek açısından uygun bir yolla yönetmektir. .Bu dersin ana amacı, control edilmeyen kitle turizminin olumsuz çevresel, tarihi ve kültürel etkilerini belirlemektir. Turizmin alternatif ve doğa duyarlı çeşitlerini tanıttıktan sonra, doğa koruma ve sürdürülebilir kalkınma için bir araç olarak sürdürülebilir turizm tartışılacaktır.

 

Tour 325 – Doğa Koruma ve Turizm
Bu dersin ana amacı doga ve turizm arasındaki ilişkiyi ve turizm için bir kaynak olarak doğa kavramını açıklamaktır.Korunan alanlardaki turizmin maliyet ve yararları,korunan alanların, turiz kalkınmasında küresel stratejinin içine entegrasyonu,sürdürülebilir turizm kalkınması stratejilerinin korunan alanlar ve çevresi için önemi,kaynakların sürdürülebilirliği konusunda bilinci arttırma ihtiyacıseçilen en iyi uygulamalarla desteklenerek açıklanacaktır.

 

Tour 332 – Otel Denetim Sistemleri
Bu ders, özellikle otelcilik endüstrisine uygulanan denetim sistemlerinin ilkelerini açıklamak üzere tasarlanmıştır. Günlük rutin işlerinin uygulamalı olarak verilmesinin yanısıra yönetimin temel ilkeleri net bir şekilde açıklanmaktadır.

 

Tour 421 – Yiyecek İçecekte Maliyet Kontrolü
Bu derste otellerin Yiyecek İçecek Bölümlerinin ve Restoranların Yiyecek ve İçecek maliyetlerinin hesaplanması, kontrolü, menu planlanması detaylı olarak incelenmektedir. Aynı zamanda yiyecek ve içecek siparişi, teslim alınması, depolanması, kullanım yerlerine sevk edilmesi, üretim ve servis aşamaları maliyet yaklaşımı ile tartışılmaktadır. Ders kapsamında işgücü maliyeti kontrolü, hırsızlığın önlenmesi konuları da incelenmektedir.

 

Tour 424 – Ziyafet ve Konferans Yönetimi

   turizm işletmeciliği tezsiz yüksek lisans,     turizm işletmeciliği tez konuları,     turizm işletmeciliği tez,     turizm işletmeciliği tezleri,     turizm ve otel işletmeciliği tez konuları,     işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisi,      işletme dersi tez konuları, işletme doktora tez konuları, işletme doktora tezi, işletme anabilim dalı tez konuları, işletme yönetimi doktora tez konuları, Özel ders, bitirme tezi,

Bu derste otellerin ziyafet bölümleri ve kongre merkezlerinin yönetim sistemleri incelenmektedir. Uygulanan farkli pazarlama sistemleri, bu bölümlerin otelin odalar bölümü ve diğer bölümleri ile koordineli olarak işletilmesi ve pazarlanması konuları tartışılmaktadır. Aynı zamanda salonların değişik oturum düzenlerine göre kurulması, farklı servis türleri uygulamalı olarak gösterilmektedir

 

Tour 432 – Dünya Turizm Coğrafyası
Bu dersin amacı, coğrafya, bölgeler ve dünyada ki ana turist destinasyonlarını öğrenmektir.Farklı ülkelerde ki turizm düzenlemelerini tanımlar, turizm gelişiminin etkilerini açıklar, dünyanon farklı bölgelerindeki seyahatçilerin ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını belirler.

 

Tour 435 – Turizm ve Otelcilik Endüstrisinde Etik
Bu derste, turizm ve otelcilik endüstrisinde etik hakkında çağdaş konular üzerine yoğunlaşılacaktır. organizations.Ders,öğrencilerin kendi işletmeleindeki etik konularını anlamalarına ve onları yönlendirmelerine yardımcı olacak teorileri, araçları ve teknikleri ortaya koyar. Her hafta sınıf tarışmaları yapılacak, örnek olayalar incelenecektir

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031