Uluslararası İlişkiler Bitirme Tezi

mikro iktisat,
istatistik bitirme tezi,
muhasebe,
maliye,
Çalışma Ekonomisi,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
Uluslararası ilişkiler bitirme tezi,

 

ULUSLARARASI (İnternational) ve Uluslarası İlişkiler:farklı ulusların beraber olması, aynı çatı altında toplanması, ulus topluluğu, ulusların birbiriyle ilişkisi. ulus devletlerinin, dünya düzenini sağlama amaçlı ortaya koydukları davranışlar bütünüdür. bir ulus devlerin sizinle olan ve sizin onla olan ilişkinize politika, her hangi iki devletin ilişkisine ise ULUSLARARASI İLİŞKİ denir.

A)Uluslararası İlişkiler Nedir?

mikro iktisat,
istatistik bitirme tezi,
muhasebe,
maliye,
Çalışma Ekonomisi,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
Uluslararası ilişkiler bitirme tezi,

 Siyasi Bilimlerin bir dalıdır ve “uluslararası sistem” içindeki aktörlerin, özellikle de uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen devletlerin, diğer devletlerle, uluslararası/bölgesel/hükümetlerarası örgütler, çok uluslu şirketler, uluslararası normlar ve uluslararası toplumla olan ilişkilerini inceleyen disiplinlerarası bir disiplindir.Disiplinlerarası bir disiplin olması sebebiyle siyaset bilimiiktisat(uluslararası iktisat, uluslararası politik ekonomi), tarih (siyasi tarih), hukuk (anayasa hukuku, yönetim hukuku ve özellikleuluslararası hukuk), felsefe (siyaset felsefesi ve etik), sosyolojipsikolojicoğrafya,antropoloji gibi pek çok farklı disiplinden faydalanır.

Uluslararası İlişkilerin çalışma alanı oldukça geniştir. Küreselleşme ve bu olgunun uluslararası topluma ve devlet egemenliğine etkisi, sürdürülebilir kalkınma, nükleer yayılma, terörizmorganize suçmilliyetçilik,insan hakları, çevre sorunları, güvenlik ve insan kaçakçılığına kadar pek çok konuyu uluslararası düzeyde inceler.


SİYASET BİLİMİ

Siyaset kavramı, Arapça “sase” fiilinden türetilmiş; seyislik, at idare etmek, ülke yönetimi gibi anlamlara gelir.

İngilizce karşılığı, Yunanca “politica” sözcüğüne dayanan “politics” (siyaset) dir.Policy (siyasa),bir kurum veya kişinin belirli bir konudaki anlayışına, yaklaşımına ve icraatına denilir.

Siyaset, toplum için bağlayıcı kararların alındığı ve yürütüldüğü süreçtir.

Mal, hizmet ve değerlerin otoriteye ilişkin olarak dağıtımıdır.

Devlet, ülke ve insanların yönetimidir.

Sistem olarak siyaset, inançlar, bireyler, yapılar ve siyasalardan meydana gelir.

Devletle ve Toplumla ilgili şeyler;

1.Yapılacak işleri belirlemek (kamu politikaları oluşturmak):Siyasetin görevidir.

2.Kamu politikalarını uygulamak, yürütmek, yasaları tatbik etmek, kamu hizmetlerini yürütmek:Kamu yönetiminin görevidir

mikro iktisat,
istatistik bitirme tezi,
muhasebe,
maliye,
Çalışma Ekonomisi,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
Uluslararası ilişkiler bitirme tezi,

 

    Uluslararası politika: uluslarası siyaset bilimide denilebilir. bir devletin sınırlarının ötesinde işler nasıl yürür, kim kimi nasıl etkiler, bu ilişkilerde, idealist öğeler (insanlığın refahını ve barışını sağlamak ve savaşlara son vermek…gibi hedefler) ve realist öğelerden (ulusal çıkarı ön planda tutmak, bunun için gerekirse savaşmak, güç dengesini gözetmek…gibi hedefler) hangileri baskındır, insan doğası nasılsa devletlerin doğası da öyle midir, diyelim ki insan doğası özünde iyiyse devletler arasındaki ilişkiler de iyi bir zeminde mi yürür, uluslararası örgütlerin dünya politikasında etkileri ne kadardır, bu uluslarası olarak nitelediğimiz alan bir arena mıdır yoksa barışçıl işlerin yapılabileceği bir platform mudur, dahası, uluslararası alan diye bir şey mevcut mudur, bir yöneticinin neleri gözetmesi gerekir, uluslararası alanda gerçek aktör kimdir (devlet diyenler var, bireylerdir diyen var, uluslararası örgütlerdir diyen var,supranasyonal oluşumlardır diyenler var.)…gibi sorulara farklı şekillerde yaklaşımların mevcut olduğu disiplin.

mikro iktisat,
istatistik bitirme tezi,
muhasebe,
maliye,
Çalışma Ekonomisi,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
Uluslararası ilişkiler bitirme tezi,

Düşünsel bazda realistler ve idealistler hakimdir bu disiplinde. son zamanlarda globalist yaklaşım diye bir akım da ortaya çıkmıştır. bunlar uluslararası alanda bir çeşitliliğin olduğunu değişik zamanlarda değişik eğilimlerin hakim olduğunu belirtirler. aslen çok farklı şeyler söyleyen kişilerin toplandığı bir akımdırglobalism. mesela, feminist paradigma, çevreci yaklaşım, eleştirelyaklaşımla uluslararası ilişkileri okuyan uluslararası siyaset bilimciler vardır. ancak, hakim olan realistler bütün bu yaklaşımları globalistler diye kategorize etmeyi uygun görmüşlerdir.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930