Uluslararası Politika Bitirme Tezi

muhasebe,
maliye,
Çalışma Ekonomisi,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

Uluslararası Politika Bitirme Tezi,

 

 

 

4.ULUSLARARASI HUKUK
Devletlerin birbirleriyle ilişkilerinde uymak zorunda oldukları kuralları düzenleyen hukuk.bir yüce otoriteye bağımlı omayan ve “bağımsız” siyasal toplulukların(devletlerin) oluşturduğu bir toplumun hukukudur.uluslararası hukuk, devletlerin devletlerle ve devletlerin uluslararası örgütlerle olan ilişkilerini düzenleyen hukuk sistemidir.
aslında uluslararası hukukun varlığı kimi hukukçular tarafından başlı başına reddedilmektedir. bunun sebebi devletlerin üzerinde meşru bir otoritenin varolmayışıdır. bu görüşü savunanların haklı oldukları konular olmakla beraber (abd’nin bm’in izni olmadan ırak’a girmesi gibi), gözardı ettikleri noktalar da vardır. çünkü uluslararası hukuk günümüzde hava sahası, kıta sahanlığı, haberleşme, telekomünikasyon gibi birçok teknik ayrıntıları düzenleyen, işler fakat bizim farkında olmadığımız kurallar bütünüdür.

DİPLOMAT OLMAK;
Diplomat olmak dışişleri bakanlığı meslek memuru olmak demek. Bunun için Uluslar arası ilişkileri okumak büyük bir avantaj. Ama tek başına elbette yeterli değil. Hem okul derslerinin iyi olması, hem yabancı dil konusunda iyi olman, hem de sosyal olman önemli.
Uluslararası hukuk Uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler altında bir disiplindir. Uluslararası ilişkilerin hukuksal boyutunu bilimsel bir disiplin içinde inceler. Devletler ararası hukuk da denir. Ancak uluslararası ilişkilere yeni aktörlerin girişi bu dalı sadece devletler arası olmaktan çıkarmıştır.

Bazı üniversitelerde hukuk fakültesi altında yer alır, ama genel uygulama uluslararası ilişkiler bölümleri içinde olmasıdır.

Alt dalları 

muhasebe,
maliye,
Çalışma Ekonomisi,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

Uluslararası hukuk, devletler hukuku (genel olarak)
Deniz ve su hukuku (Okyanus hukuku)
Uluslararası ticaret hukuku
Uluslararası özel hukuk
Uluslararası örgütler
Savaş-barış hukuku
Uluslararası Akarsular Hukuku
Uzay hukuku

20. yüzyılda uluslararası hukuğun en önemli konularının başında Birleşmiş Milletler hukuku gelmiştir.

Uluslararası hukuk disiplini Türkiye’de henüz gelişme aşamasındadır. Ankara Üniversitesi SBF, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Işık Üniversitesi [uluslararası ilişkiler bölümlerindeki çalışmalar son dönemde dikkat çekicidir.

Sadece bu konuya odaklanmış az sayıda kurumdan biri de Ankara’da faaliyetlerini sürdüren UHAM’dır (Uluslararası Hukuk Araştırmaları Merkezi). Ayrıca yine Ankara merkezli DESHAM da (Deniz ve Su Hukuku Araştırmaları Merkezi) uluslararası hukuğun dar bir alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Türkiye’de sadece bu alanda faaliyet gösteren tek dergi UHP’dir (Uluslararası Hukuk ve Politika). Ayrıca SBF, İİBF ve hukuk fakültelerinin dergilerinde de bu konuda yayınlara rastlanmaktadır. 

Açık Diplomasi (open diplomacy)

muhasebe,
maliye,
Çalışma Ekonomisi,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

Gizli diplomasiye tepki olarak ortaya atılan diplomasi anlayışı. Bu anlayışa göre, diplomatik görüşmelerle ilgili tarafların yüklenecekleri hak ve sorumlulukların kamuoyunun bilgi ve denetimine sunulması gerekir. Gizli diplomasiye en büyük tepki ABD başkanı olan W. Wilson’dan gelmiştir. Savaş sonucunda yayınladığı “Ondört Nokta”nın birincisinde “açık görüşmeler sonunda varılacak açık sözleşmeler” ilkesini iler sürmüştür. Bu diplomasi anlayışının gelişmesini etkileyen iki ana etkendensözedilebilir. İlk olarak, genel anlamda katılımcı demokrasinin sınırlarının gelişmesi hem kitlelerin meclislerini, hükümetlerini denetleme ve yönlendirme olanağını nisbeten artırmış, hem de kamuoyunu çeşitli baskı gruplarına ait örgütler yolu ile yöneticileri etkileme mesaj iletme kanallarının açılması, açık diplomasiyi belirli bir ölçüde de olsa zorunlu kılmıştır. İkinci olarak da özellikle konferans diplomasisi, parlamenter diplomasi gibi gizli biçimde yürütülmesi pek de kolay olmayan diplomasi türlerinin yaygınlaşması açık diplomasiyi kaçınılmaz hale getirmiştir.

Bu tür diplomasinin asıl amacı, iki veya daha fazla devletin aralarında gizlice anlaşarak, bir başka devletin temel hak ve yetkilerine yönelik bir eyleme hazırlanmalarını engellemeye çalışmaktır.

Fakat iki dünya savaşı arasındaki dönemde ayıp sayılmış olan kapalı ya da gizli diplomasi yöntemine son savaştan bu yana yoğun bir biçimde dönülmüş bulunuyor.

muhasebe,
maliye,
Çalışma Ekonomisi,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031