Uluslararası Finans Bölümü Bitirme Tezi

ULUSLARARASI FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERSLER

BİRİNCİ YIL

Birinci Yarıyıl

MAN 103 İşletmeciliğe Giriş I (3-0)3

Bu derste, çevresel faktörlerin firma üzerindeki etkileri ve firmanın yaşayabilmesi için neler yapılması gerektiği ana hatları ile araştırılmakta ve yöneticilerin içinde bulunduğu faktörler altında dikkate alarak ne tür stratejiler uygulaması gerektiği üzerinde durulmaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

ECO 101 İktisada Giriş I (3-0)3

İktisat biliminin konusu ve ilkeleri, iktisadi analiz ve analiz çeşitleri, talep, arz ve tam rekabet piyasasına fiyatın belirlenmesi, esneklik, tüketici ve üretici rantı, kamu ekonomisi, maliyet kavramı, firma dengesi, tam rekabet piyasası, eksik rekabet piyasaları: Tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları incelemektedir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

MAT 107 İşletme ve İktisat için Matematik I (3-0)3

Gerçek sayılar, eşitsizlikler, fonksiyonlar ve fonksiyonların grafikle gösterimi, doğrusal fonksiyonlar, doğrusal denklemler, maliyet gelir ve kar fonksiyonları, başa baş noktası analizi, ikinci dereceden fonksiyonlar ile logaritmik ve üstel fonksiyonlar üzerinde durulmaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

MAT 121 Bilgisayar Programlama I (2-2)3

Temel donanım ve yazılım kavramlarına ek olarak bu derste paket programlar, DOS komutları, world, excel programları verilmektedir.

SOC 101 Sosyolojiye Giriş (3-0)3

Sosyoloji disiplininin temel ilkeleri, kavramları ve teorilerine giriş, sosyolojik araştırmanın mantığı ve yöntemleri, sosyal yapının analizi, birey – toplum ilişkisi, temel sosyal kurumlar; aile, eğitim, çalışma, örgütler, toplum, politika, din, hükümet gibi sosyal kuruluşların nasıl oluşturulması ve çalışması gerektiği. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

TUR 101 Türkçe I (2-0)2

Dilin tanımı ve önemi, dil kültür ilişkisi, dilbilgisi yapısı ve kuralları (noktalama, paragraflar), genel konuşma yanlışları, düşünceyi ifade etme yeteneği, çeşitli yazım şekilleri (anı, kısa yazı, öykü, fıkra, eleştiri, roman vb.) resmi yazışmalar (dilekçe, rapor, bibliyografya, sunuş, araştırma raporu vb.) gösterilmektedir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

FLE 101 Birinci Yıl İngilizcesi I (4-0)4

Bu dersin amacı, başlangıç seviyesinde İngilizce bilgisi, yazma ve okuma becerileri kazandırmaktır. Ayrıca dilin temeli; tanışma konusuna giriş, konuşmaya başlama, fiillerin tanıtımı, yer ve kişi tanıtımı, yetenekler, tercihler, sıklık zarfları, soru sorma ve yanıtlama, geçmiş zaman, düzenli ve düzensiz fillerin çekimi, zaman zarflarının kullanımı ve seyahat planları yapma konuları üzerinde durulmaktadır.

İkinci Yarıyıl

MAN 106 İşletmeciliğe Giriş II (3-0)3

Bu dersin amacı, işletmenin fonksiyonel yapısını açıklamaktır. Pazarlama, yönetim, insan kaynakları, işletme hukuku, iş etiği, finans ve muhasebe ile ilgili giriş bilgileri, yönetim ve büyük şirket kültürü gibi konular verilmesinin yanı sıra, örnek olaylar verilerek öğrencinin teorik bilgileri ile uygulama arasında bağlantı kurma becerisi kazandırmaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

ECO 102 İktisada Giriş II (3-0)3

Gayri safi milli hasıla, milli gelir, çarpan analizi, fiyatlar genel seviyesi, üretim ve ekonomik büyüme, tasarruf, yatırım ve finansal sistem, istihdam, işsizlik ve çeşitleri, paranın ekonomideki yeri ve işlevleri, banklar ve para arzı, para arzı ve enflasyon, dış ekonomik ilişkiler, para ve mali politikaların toplam talep ve arz üzerindeki etkileri incelenmektedir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

MAT 108 İşletme ve İktisat için Matematik II (3-0)3

Matrisler ve determinantlar, doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri, ters matris yöntemi, limit ve süreklilik, türev, yüksek mertebeden türevler, eğri çizimi. çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler, entegral anlatılmaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

MAT 122 Bilgisayar Programlama II (2-2)3

Bilgisayara giriş ve bilgisayarın temel kavramları. Detaylı donanım ve yazılım bilgileri ve paket programları, winword, excel ve power point programları, kelime işlemcileri ve tablo programlarının ileri özellikleri üzerinde durulmaktadır.

SOC 102 Sosyal Psikolojiye Giriş (3-0)3

Sosyal psikoloji alanına ve kavramlarına giriş, tarihsel perspektif, normlar, uyum, görüşme, işbirliği, çalışmalar, liderlik ve verimlilik süreçlerini de içerecek şekilde sosyal algı, biliş, tavır formasyonu gibi alanlarla ilgili teorik ve deneysel çalışmalara yer verilmektedir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

TUR 102 Türkçe II (2-0)2

Konuşma yeteneklerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, telaffuz, tonlama, hız, vurgu ve konuşma yanlışlarının farkına varma, panel, sempozyum, konferans teknikleri, dinleme yeteneğini geliştirme, okuma – anlama konuları incelenmektedir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

FLE 102 Birinci Yıl İngilizcesi II (4-0)4

Bu derste orta seviyede İngilizce bilgisi edindirme, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri edindirme, şimdiki zaman, gelecek zaman, karşılaştırmalar, problemler ve öğüt alıp tavsiye verme, önerilerde bulunma, şimdiki zamanın ve geniş zamanın farklı kullanımları, kimi özel yapılar, sıfat ve zarflar yer almaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

İKİNCİ YIL

Üçüncü Yarıyıl

MAN 203 Muhasebenin İlkeleri (3-0)3

Muhasebeye giriş. Muhasebe bilgilerinin kullanım amaçları ve bu bilgileri kullananlar. Örgütlerin fonksiyonları ve muhasebe bilgi sistemi. Genel amaçlı finansal tablolar. İşletmelerin gerçekleştirdikleri finansal işlemlerin analiz edilmesi. Muhasebenin temel varsayımları, kavramları ve ilkeleri. Muhasebede işlemlerin kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi ve rapor haline getirilmesi süreci. Defter tutma ve çift taraflı kayıt esası. Finansal işlemlerin kaydedilmesi. Tekdüzen Hesap Planı ve Çerçevesi. Dönen varlıklar hesaplarının işleyişi (hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar, diğer dönen varlıklar ve envanter işlemleri) incelenmektedir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

MAN 205 Yönetim Prensipleri (3-0)3

Dersin ana amacı, temel yönetim fonksiyonlarını öğretmektir. Öğrenciler aynı zamanda çevre, teknoloji ve değişim gibi yönetsel konular hakkında da bilgi edinme fırsatı bulacaklardır. Dersin bir diğer hedefi ise öğrencilerin gelecekteki çalışma ortamlarında planlama, örgütleme, yönlendirme ve kontrol tekniklerini uygulama becerilerini geliştirmektir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

MAT 205 İstatistik I (3-0)3

Giriş, istatistiğin amacı, verilerin derlenmesi ve özetlenmesi, merkezi eğilim ve merkezi dağılım ölçüleri. olasılık, örnekleme ve tahmin yöntemleri anlatılmaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

ECO 213 Mikro İktisat (3-0)3

Arz ve talep; Arz talep esneklikleri, tüketici davranışlarının kardinal yaklaşıma göre analizi, tüketici davranışlarının ordinal yaklaşıma göre analizi, ordinal yaklaşımda tüketici dengesinin değişmesi, üretim fonksiyonu ve üretici dengesi, kısa dönem maliyetler, uzun dönem maliyetler, tam rekabet piyasası ve özellikleri, tam rekabet piyasasında dengeler, monopol piyasası, özellikleri ve dengeleri konuları işlenmektedir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

LAW 201 Hukuk I (3-0)3

Toplum ve hukuk, hukukun kollara ayrılması; hukukun kaynakları, hukukun yasallaştırılması; uygulama yönünden yazılı hukuk kuralları ve yasalar; hukuk güvenliği; kişilik, kişilerin adları; hısımlık, konut; aile, miras, eşya; mülkiyet; hukuksal olaylar, işlemler, ilişkiler; kamu hukuku işlemleri, hukuksal işlemlerde sakatlıklar; haklar, kamu hakları, özel hakları; sorumluluk, yargı yerleri; insan hakları okutulmaktadır.endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

FLE 201 İkinci Yıl İngilizcesi I (4-0)4

İşletmecilik alanı ile ilgili sözlük kelimelerini ve yapıları kapsatmaktır. Öğrencilere işletmecilik sektöründe kullanılan dil ile tanıştırmak ve işletmeciliği ilgilendiren makale veya yazıları okuyabilme ve anlayabilme yeteneklerini geliştirmektir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

HIS 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0)2

Osmanlılar, Osmanlı Devletinin, kuruluşu, yükselişi, gerileme ve çöküşü, Osmanlı’nın “Anayasal Dönemi (I. Meşrutiyet)”, Aydınlanma Döneminde Aydın Hareketleri, Yeniden düzenlenme ve Yeniden Yapılanma Kararları, Birinci Dünya Savaşının Nedenleri ,Birinci Dünya Savaşı ve Sonrası,Türk Kurtuluş Savaşı, Lozan Antlaşması Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bağımsız bir cumhuriyet olarak Türkiye’nin oluşumu anlatılmaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

Dördüncü Yarıyıl

MAN 204 Finansal Muhasebe (3-0)3

İncelenecek bütün hesaplar dönem içi kayıtlar ve çeşitli düzenlemelere göre dönem sonu envanter işlemlerini de içerecek şekilde ele anılmaktadır. Duran varlıklar (uzun vadeli alacaklar, mali duran varlıklar maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, özel tükenmeye tabi varlıklar) ve amortismanlar. Kısa ve uzun vadeli borçlar (mali borçlar, ticari borçlar diğer borçlar, alınan sipariş avansları, ödenecek vergi ve diğer yasal yükümlülükler. Öz kaynak hesapları, gelir tablosu ve maliyet hesapları verilecektir. Gelir tablosu ve maliyet hesapları verilecektir.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

MAN 212 Pazarlama I (3-0)3

Pazarlamaya giriş niteliğinde olan derste; pazarlama anlayışının geçirdiği aşamalar ve pazarlama kararlarını etkileyen iç ve dış faktörler incelendikten sonra, doğru pazarlama kararları alabilmek için stratejik pazarlama planlaması, tüketici ve kurumsal müşterilerin satınalma davranışları ve satınalma kararları, pazarı bölümlendirme ve hedef pazarın seçimi konuları üzerinde durulmaktadır.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

MAT 206 İstatistik II (3-0)3

Örneklem ve örneklem dağılımları; tahmin yöntemleri: nokta ve aralık tahmini; hipotez testi; küçük örneklem dağılımları (t, Ki-kare, F); Ki-kareuyum iyiliği testi ve çapraz tablolar; varyans analizi; regresyon.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

ECO 212 Makro İktisat (3-0)3

Gayri safi milli hasıla, milli gelir, çarpan analizi, fiyatlar genel seviyesi, üretim ve ekonomik büyüme, tasarruf, yatırım ve finansal sistem, istihdam, işsizlik ve çeşitleri, paranın ekonomideki yeri ve işlevleri, banklar ve para arzı, para arzı ve enflasyon, dış ekonomik ilişkiler, para ve mali politikaların toplam talep ve arz konuları üzerindeki etkileri incelenmektedir.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

LAW 202 Hukuk II (3-0)3

Ticarî işletme hukuku, şirket kavramı; ticaret şirketlerinin tasnifi; adi, kollektif, komandit, limited ve anonim şirketler; kıymetli evrak kavramı; Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş kıymetli evrak türleri.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

FLE 202 İkinci Yıl İngilizcesi II (4-0)4

Bu ders teknik alanlar ve rapor sunumunda öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim becerilerini önemli ölçüde geliştirmek için hazırlanmıştır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

HIS 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0)2

1923 yılından (Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu), 1938 (Atatürk’ün ölümü) yılına kadar modern bir devletin tesisine doğru yapılan çabalar; yasal, sosyal ve kültürel reformlar; ekonomik ve dış politika, cumhuriyet dönemi sırasında ekonomi ve dış politika; iç politika ve siyasal partiler; Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce sistemi, ilkeleri ve amaçları, Mustafa Kemal Atatürk’ün başlıca siyaseti ve reformları tartışılmaktadır.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

ÜÇÜNCÜ YIL

Beşinci Yarıyıl

IFN 305 Bankacılığa Giriş (3-0)3

Bankacılık kuruluşları, bankacılık ilkeleri, bankaların mali tabloları, bankaların performans ölçüleri, temel kredi uygulamaları ve teorisi, bankalarda mevduat yönetimi, bankacılık düzenleme ilkeleri anlatılmaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

MAN 307 İşletme Finansmanı (3-0)3

Bu derste öğrencilere, finansal yönetimin amacı ve tanımı, finans bölümünün örgütlenmesi, finansal analizde oranların kullanılması, kar planlanması ve kontrol, çalışman sermayesi yönetimi, nakit yönetimi stokların yönetimi, alacakların yönetimi, riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi, kar dağıtım politikası, borçlanma politikası ve kısa vadeli finansman, orta vadeli finansman, sermaye maliyeti, sermaye yapısı kararları, finansal piyasalar, borsalar anlatılmaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

FL– 301 İkinci Yabancı Dil I (3-0)3

Eğitim süresince dört beceri geliştirilecektir (dinleme, konuşma, okuma ve yazma). Ayrıca dilbilgisi yapısı anlatılacak ve kelime haznesi oluşturulacaktır. Kendini ve başkalarını tanıtma, yön tarifleri, yol sorma ve rezervasyon bilgileri, kişi zamirleri-tekil şahıslar, cümle yapıları: düz cümle, soru cümlesi, emir cümlesi, tanım edatları (Artikel) tekil olarak yalın hal ve i-hali çekimi; cümle yapıları: onaylı soru cümlesi, soru kelimeli soru cümlesi, şimdiki zaman fiil çekimleri öğretilmektedir. fiil çekimleri öğretilmektedir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

Altıncı Yarıyıl

IFN 312 Uluslararası Bankacılık (3-0)3

Bu ders uluslararası bankacılığın kurumsal ve yönetim sorunlarının üzerinde yoğunlaşmaktadır. Geçmiş dönemlerde uluslararası bankacılığın genişleme nedenlerinin analizi, uluslararası bankacılık stratejileri ve operasyonel gelişmeler. Uluslararası bankacılığın karşılaştığı yönetim ve yasal problemleri ve proje finansmanındaki güncel gelişmeler anlatılmaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

MAT 302 İşletmecilikte Araştırma Yöntemleri (3-0)3

Rekabetçi bir ortamda yöneticilerin doğru kararlar alabilmeleri için bu dersin önemi vurgulandıktan sonra dersin temel konularını oluşturan problemin tanımlanması, araştırma teklifleri ve anket geliştirmesi, veri toplama yöntemleri, kalitatif ve kantitatif veri analizleri, rapor hazırlama ve sunma konuları incelenmektedir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

MAN 310 Finansal Yönetim (3-0)3

Finansal amaç ve fonksiyon, finansal analiz ve oran yöntemi, başabaş analizi, faaliyet ve finansman kaldıracı, finansal planlama, proforma bilanço, nakit bütçesi, fon akım tablosu, çalışma sermayesi, alacak yönetimi ve stok yönetimi. Yatırımın tanımı ve önemi, bileşik faiz ve bugünkü değer hesapları, yatırım projelerini değerlendirme yöntemleri, yenileme yatırımları, yatırım projeleri ve risk analizi, finansman kaynakları, sermaye yapısı ve oluşumu, sermaye maliyeti ve firma değerlendirmesi ve kar dağıtım politikası. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

FL– 302 İkinci Yabancı Dil II (3-0)3

Eğitim süresince dört beceri geliştirilecektir (dinleme, konuşma, okuma ve yazma). Ayrıca dilbilgisi yapısı anlatılacak ve kelime haznesi oluşturulacaktır.

DÖRDÜNCÜ YIL

Yedinci Yarıyıl

ECO 403 Türkiye Ekonomisi (3-0)3

Türkiye’nin doğal ve demografik özellikleri, Türkiye’de uygulanan iktisat politikaları, Türkiye ekonomisinde kurumsal yapı, milli gelir, tarım sektörü, sanayi sektöründe yapısal değişme ve gelişmeler, enerji sektörü, özelleştirme, iç ve dış borçlar, enflasyon, ödemeler dengesi, dış ticaret politikaları, bankacılık sektörü, sermaye piyasaları incelenmektedir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IFN 401 Uluslararası Finans I (3-0)3

Uluslararası finansın belirleyicileri, ödemeler bilançosu, döviz piyasalarının kritikleri, satınalma gücü, paritesi ve faiz oranı paritesi teorileri, riskten sakınma ve spekülasyon. Portföylerin uluslararası dağılımı konuları anlatılmaktadır.

IFN 405 Finansal Tablolar Analizi (3-0)3

Finansal muhasebeye genel bir bakış. Mali Tablolar ve düzenleme ilkeleri (bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, fon akış tablosu, çalışma sermayesi tablosu, özkaynak değişim tablosu, kar dağıtım tablosu). Mali tabloların analiz yöntemleri. (dikey analiz, yatay analiz, trend analizi, oran analizi). endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

FL– 401 İkinci Yabancı Dil I (3-0)3

Eğitim süresince dört beceri geliştirilecektir (dinleme, konuşma, okuma ve yazma). Ayrıca dilbilgisi yapısı anlatılacak ve kelime haznesi oluşturulacaktır endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders.

Sekizinci Yarıyıl

ECO 404 Dünya Ekonomisi (3-0)3

Uluslararası iktisat ve ticaret kurallarının teorik temellerinin verildiği, ilgili örneklerin açıklandığı bir derstir. Konu başlıkları: Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri, Faktör Donatımı, Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Büyüme ve Kalkınma İlişkileri, Uluslararası Ticaret Politikası, İktisadi Birleşmeler, Uluslararası Parasal İlişkiler, Döviz Piyasası Analizleri, Sermaye Akımları, Uluslararası Hizmet Ticareti’dir.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IFN 402 Uluslararası Finans II (3-0)3

Uluslararası finansın belirleyicileri, ödemeler bilançosu, döviz piyasalarının kritikleri, satınalma gücü, paritesi ve faiz oranı paritesi teorileri, riskten sakınma ve spekülasyon. Portföylerin uluslararası dağılımı incelenmektedir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

FL– 402 İkinci Yabancı Dil II (3-0)3

Eğitim süresince dört beceri geliştirilecektir (dinleme, konuşma, okuma ve yazma). Ayrıca dilbilgisi yapısı anlatılacak ve kelime haznesi oluşturulacaktır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

SEÇMELİ DERSLER

ECO 305 Para ve Banka (3-0)3

Para, banka ve para arzı, finansal sistemin yapısı özellikleri, finansal aracılar ve fonksiyonları, para ve sermaye piyasaları, bankalar ve fonksiyonları, bankaların fon kaynak ve kullanımları, banka parası ve para arzı, finansal gelişme, aktif-pasif yönetimi ve ticari bankalar, faiz oranlarının belirlenmesi, portföy yönetimi ve risk, uluslararası bankacılık, para politikasının amaç ve araçları anlatılmaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

ECO 408 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar (3-0)3

Uluslararası ve ticari entegrasyon hareketleri (AB, EFTA, NAFTA, MERCOSUR, APEC, ASEAN, ECO vb.), OECD, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, D-8’ler, Dünya Bankası, IMF ve diğer uluslararası yatırım bankaları; amaçları, işleyişi. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IFN 305 Banka Yönetimi (3-0)3

Finansal hizmet kuruluşları yönetimi, banka finansal yapı yönetimi, likidite ve nakit yönetim, borçlanma ve özkaynak sağlama, yatırımların fonlanması, sermaye yeteneği, bankacılık ve yatırım, denetleme ve bankacılık düzenlemeleri anlatılmaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IFN 308 Banka Yönetimi (3-0)3

Finansal hizmet kuruluşları yönetimi, banka finansal yapı yönetimi, likidite ve nakit yönetim, borçlanma ve özkaynak sağlama, yatırımların fonlanması, sermaye yeteneği, bankacılık ve yatırım, denetleme ve bankacılık düzenlemeleri anlatılmaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IFN 310 Bankacılık İşlemleri (3-0)3

Bankacılık kuruluşlarına genel bakış, işletme çevresi, yönetim süreçleri, teorileri, modelleri, uzmanlık ve teknikleri, Bankacılık kuruluşları açısından yönetim teorisi ve uygulaması, kredi politikaları, faiz politikaları, likidite ve kapitalizasyonlar incelenmektedir.

IFN 320 Banka Hukuku (3-0)3

Banka müşteri ilişkileri ile ilgili yasal ilkeler, teminatlı kredi, yatırım danışmanlığı ve hizmetlerini de içerecek şekilde bankalarına sunduğu bankacılık ve diğer finansal hizmetler. Banka hesapları operasyonları, menkul kıymet işlemleri.

IFN 322 Para Teorisi ve Politikaları (3-0)3

Finansal sisteme ilişkin temel kavramlar ve paranın tanımlanması, para arzının mekanizması, para edebi teorileri, faiz oranlarının belirlenmesi ve işlevleri, Merkez Bankasının para politikası araçları ve dönemler itibariyle Türkiye ekonomisinde para politikaları uygulamaları incelenecektir.

IFN 324 Maliye Teorisi ve Politikaları (3-0)3

Maliye teorisi temel kavramları, keynezyen yaklaşımı, yönetici yaklaşımı, maliye politikaları tanımları, para ve maliye politikalarının kıyaslanması, ekonomide istihdamın sağlanabilmesi için sabit kurlar, enflasyon, stagflasyon ve maliye politikaları tartışılmaktadır.

IFN 326 Türk Bankacılık Sistemi (3-0)3

Türk finansal sistemi, merkez bankasının yapısı ve işlevleri, genel olarak bankacılık sistemi, kamu ve özel finansal kuruluşlar. Türk bankacılık ve finansal sisteminin genel olarak değerlendirilmesi ve batıdaki uygulamalarla karşılaştırılması yapılmaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IFN 412 Uluslararası Finans Semineri (3-0)3

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan bir seminer çalışması. Öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması amaçlanmaktadır. Çalışma, konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılmasını kapsamaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IFN 421 Çokuluslu Şirket Finansmanı (3-0)3

Bu derste öğrencilere çeşitli bankaların kredi hizmetleri. Ülke riski, şirket fonlarının yönetimi, sermaye piyasaları, uluslararası çok uluslu ve uluslarüstü şirketlerin finansal problemleri ve ihtiyaçları anlatılmaktadır.

IFN 422 Banka Hukuku ve Uygulaması (3-0)3

Bankalar hukuku, banka işlemleri ve işletmelerin hukuki ilişkileri, bankaların bankacılık yasasına göre kuruluşu, işleyişi ve denetimi, hesap ve kayıt düzeni, kredi açma sözleşmeleri, kambiyo senedi kabulü, akreditif işlemleri ve banka suçları dersin konularındandır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IFN 423 Uluslararası Muhasebe (3-0)3

Yabancı para işlemleri, enflasyon muhasebesi, yabancı para üzerinden düzenlenmiş mali tabloların analizi, denetleme, transfer fiyatlaması ve uluslararası vergileme, Uluslararası standartlar ve örgütler incelenmektedir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IFN 425 Risk Yönetimi ve Sigorta (3-0)3

Riskin çağdaş anlamı, risk yönetimi yaklaşımları, finansal ve reel sektörde risk yönetimi, gelişmekte olan ülkelerde uygulamalar, risk yönetimi teknikleri, risk problemleri, risklere karşı önlemler, sigorta şirketleri, sigorta şirketlerinin ve sigortalının riskleri, sigorta branşları, mal ve mali sorumluluklar, uluslararası sigortacılığın temel ilkeleri anlatılmaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IFN 426 Portföy Yönetimi (3-0)3

Dinamik Programlama, dinamik çevrede, karar verme problemlerinin modellenmesi ve çözülmesi, sonlu ve sonsuz ufuklar, Bellman’ın optimalite ilkesi, Mitten’ın yeterlilik koşulları, stokastik dinamik programlama, Markow karar verme süreçleri. Amaç Programlama kullanım yerleri, analitik hiyerarşi sürecinde sorumluluk yöntemi, basit doğrusal değerlendirme yöntemi, bulanık aritmetik, problemlerin modellenmesi ve çözümüne yönelik yöntemleri gibi konular işlenecektir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

MAN 415 Uluslararası İşletme (3-0)3

Stratejik yönetimi anlama ve uluslararası yatırım, uluslararası ticaret ve uluslararası ödeme alanlarında yönetici perspektifine giriş, stratejik meselelerin teşhisi ve analizi, iş hedeflerinin kurulması, stratejilerin formüle edilmesi, stratejilerin işlenmesi ve yorumlanmasındaki problemler, strateji kontrollerinin incelenmesi, yerel ticaretin çokuluslu birliklerin ürün ihracatlarıyla karşılaştırılması. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

PUB 310 İş İletişimi (3-0)3

Ders, hem iş dünyasının gerektirdiği yazışmaları yapma ve hem de halkla ilişkiler alanında görsel ve işitsel ortamlar için duyuru, bildiri, açıklama vb. gibi yazıları ve iletişim malzemeleri hazırlama alanında öğrencilerin becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bunu yanı sıra öğrenciler, bu konularda Türkçe’yi ve İngilizce’yi yoğun bir şekilde kullanma fırsatı elde edecektir. Bu kapsamda öğrenciler, genel iletişim konularını gözden geçireceklerdir, mesajların hedef kitleye göre nasıl oluşturulacağını ve kolayca okunabilecek ve anlaşılabilecek mesajların nasıl hazırlanabileceğini uygulamalı olarak öğreneceklerdir, görsel iletişim malzemelerinin ve ortamının etkin bir şekilde hazırlanması konusunda pratik yapma fırsatları bulacaklardır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

ECO 301 Kamu Maliyesi (3-0)3

Genel bilgiler, kamu maliyesinin unsurları, kamusal mallar, pareto etkinliği, kamu harcamaları analizi, dışsallıklar, kamusal tercih, üretici-tüketici artığı, vergilendirme analizi, vergilendirme ve etkinlik, vergilendirme maliyeti, refah ekonomisi incelenmektedir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

MAN 304 Türk Vergi Sistemi (3-0)3

Genel bilgiler, ticari ve zirai kazançlar, ücretler ve serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, gelir vergisinin tarhı ve düzenlemeleri, kurumlar vergisi, kurumlar vergisi düzenlemeleri, harcamalar üzerinden alınan vergiler; katma değer vergisi, diğer harcama vergileri ve servet üzerinden alınan vergiler ile 5228 sayılı kanunla yapılan değişikliklerin ana hatları. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

MAN 401 İnsan Kaynakları Yönetimi (3-0)3

Karmaşık örgütlerde insan kaynakları yönetimi; personel seçimi ve alımı; iş başında eğitim ve insan kaynaklarını geliştirerek personelin etkinliğini ve verimliliğini artırmak; performans değerleme, ödüllendirme; motivasyon ve iletişim; çalışanların morali ve üretkenliği; işçi-yönetim ilişkileri, inisiyatif ve güvenlik; şikayetler ve düzeltici disiplin uygulamaları. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

Liderlik ve Motivasyon (3-0)3

Dersin amacı, örgütsel yapı içindeki liderlik ile ilgili olarak, liderlik davranışları, liderin yetenekleri ve özellikleri, gücün kaynakları, liderlik teorileri gibi temel kavramlar hakkında öğrencilerin bilgi düzeyini geliştirmek ve liderlik olgusunu anlamalarını sağlamaktır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

Banka Muhasebesi (3-0)3

Genel olarak bankacılık faaliyetlerinin muhasebeleştirilmesi işlenecektir. Bu kapsamda bankaların mevduat, kredi, hizmet, provizyon, kambiyo işlemleri muhasebesi incelenecektir.

Gayrimenkul Finansmanı (3-0)3

Basit ve bileşik faiz hesapları, paranın zaman değeri, ipotek kredileri, para ve sermay

ULUSLARARASI FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERSLER

BİRİNCİ YIL

Birinci Yarıyıl

MAN 103 İşletmeciliğe Giriş I (3-0)3

Bu derste, çevresel faktörlerin firma üzerindeki etkileri ve firmanın yaşayabilmesi için neler yapılması gerektiği ana hatları ile araştırılmakta ve yöneticilerin içinde bulunduğu faktörler altında dikkate alarak ne tür stratejiler uygulaması gerektiği üzerinde durulmaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

ECO 101 İktisada Giriş I (3-0)3

İktisat biliminin konusu ve ilkeleri, iktisadi analiz ve analiz çeşitleri, talep, arz ve tam rekabet piyasasına fiyatın belirlenmesi, esneklik, tüketici ve üretici rantı, kamu ekonomisi, maliyet kavramı, firma dengesi, tam rekabet piyasası, eksik rekabet piyasaları: Tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları incelemektedir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

MAT 107 İşletme ve İktisat için Matematik I (3-0)3

Gerçek sayılar, eşitsizlikler, fonksiyonlar ve fonksiyonların grafikle gösterimi, doğrusal fonksiyonlar, doğrusal denklemler, maliyet gelir ve kar fonksiyonları, başa baş noktası analizi, ikinci dereceden fonksiyonlar ile logaritmik ve üstel fonksiyonlar üzerinde durulmaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

MAT 121 Bilgisayar Programlama I (2-2)3

Temel donanım ve yazılım kavramlarına ek olarak bu derste paket programlar, DOS komutları, world, excel programları verilmektedir.

SOC 101 Sosyolojiye Giriş (3-0)3

Sosyoloji disiplininin temel ilkeleri, kavramları ve teorilerine giriş, sosyolojik araştırmanın mantığı ve yöntemleri, sosyal yapının analizi, birey – toplum ilişkisi, temel sosyal kurumlar; aile, eğitim, çalışma, örgütler, toplum, politika, din, hükümet gibi sosyal kuruluşların nasıl oluşturulması ve çalışması gerektiği. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

TUR 101 Türkçe I (2-0)2

Dilin tanımı ve önemi, dil kültür ilişkisi, dilbilgisi yapısı ve kuralları (noktalama, paragraflar), genel konuşma yanlışları, düşünceyi ifade etme yeteneği, çeşitli yazım şekilleri (anı, kısa yazı, öykü, fıkra, eleştiri, roman vb.) resmi yazışmalar (dilekçe, rapor, bibliyografya, sunuş, araştırma raporu vb.) gösterilmektedir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

FLE 101 Birinci Yıl İngilizcesi I (4-0)4

Bu dersin amacı, başlangıç seviyesinde İngilizce bilgisi, yazma ve okuma becerileri kazandırmaktır. Ayrıca dilin temeli; tanışma konusuna giriş, konuşmaya başlama, fiillerin tanıtımı, yer ve kişi tanıtımı, yetenekler, tercihler, sıklık zarfları, soru sorma ve yanıtlama, geçmiş zaman, düzenli ve düzensiz fillerin çekimi, zaman zarflarının kullanımı ve seyahat planları yapma konuları üzerinde durulmaktadır.

İkinci Yarıyıl

MAN 106 İşletmeciliğe Giriş II (3-0)3

Bu dersin amacı, işletmenin fonksiyonel yapısını açıklamaktır. Pazarlama, yönetim, insan kaynakları, işletme hukuku, iş etiği, finans ve muhasebe ile ilgili giriş bilgileri, yönetim ve büyük şirket kültürü gibi konular verilmesinin yanı sıra, örnek olaylar verilerek öğrencinin teorik bilgileri ile uygulama arasında bağlantı kurma becerisi kazandırmaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

ECO 102 İktisada Giriş II (3-0)3

Gayri safi milli hasıla, milli gelir, çarpan analizi, fiyatlar genel seviyesi, üretim ve ekonomik büyüme, tasarruf, yatırım ve finansal sistem, istihdam, işsizlik ve çeşitleri, paranın ekonomideki yeri ve işlevleri, banklar ve para arzı, para arzı ve enflasyon, dış ekonomik ilişkiler, para ve mali politikaların toplam talep ve arz üzerindeki etkileri incelenmektedir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

MAT 108 İşletme ve İktisat için Matematik II (3-0)3

Matrisler ve determinantlar, doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri, ters matris yöntemi, limit ve süreklilik, türev, yüksek mertebeden türevler, eğri çizimi. çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler, entegral anlatılmaktadır.

MAT 122 Bilgisayar Programlama II (2-2)3

Bilgisayara giriş ve bilgisayarın temel kavramları. Detaylı donanım ve yazılım bilgileri ve paket programları, winword, excel ve power point programları, kelime işlemcileri ve tablo programlarının ileri özellikleri üzerinde durulmaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

SOC 102 Sosyal Psikolojiye Giriş (3-0)3

Sosyal psikoloji alanına ve kavramlarına giriş, tarihsel perspektif, normlar, uyum, görüşme, işbirliği, çalışmalar, liderlik ve verimlilik süreçlerini de içerecek şekilde sosyal algı, biliş, tavır formasyonu gibi alanlarla ilgili teorik ve deneysel çalışmalara yer verilmektedir.

TUR 102 Türkçe II (2-0)2

Konuşma yeteneklerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, telaffuz, tonlama, hız, vurgu ve konuşma yanlışlarının farkına varma, panel, sempozyum, konferans teknikleri, dinleme yeteneğini geliştirme, okuma – anlama konuları incelenmektedir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

FLE 102 Birinci Yıl İngilizcesi II (4-0)4

Bu derste orta seviyede İngilizce bilgisi edindirme, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri edindirme, şimdiki zaman, gelecek zaman, karşılaştırmalar, problemler ve öğüt alıp tavsiye verme, önerilerde bulunma, şimdiki zamanın ve geniş zamanın farklı kullanımları, kimi özel yapılar, sıfat ve zarflar yer almaktadır.

İKİNCİ YIL

Üçüncü Yarıyıl

MAN 203 Muhasebenin İlkeleri (3-0)3

Muhasebeye giriş. Muhasebe bilgilerinin kullanım amaçları ve bu bilgileri kullananlar. Örgütlerin fonksiyonları ve muhasebe bilgi sistemi. Genel amaçlı finansal tablolar. İşletmelerin gerçekleştirdikleri finansal işlemlerin analiz edilmesi. Muhasebenin temel varsayımları, kavramları ve ilkeleri. Muhasebede işlemlerin kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi ve rapor haline getirilmesi süreci. Defter tutma ve çift taraflı kayıt esası. Finansal işlemlerin kaydedilmesi. Tekdüzen Hesap Planı ve Çerçevesi. Dönen varlıklar hesaplarının işleyişi (hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar, diğer dönen varlıklar ve envanter işlemleri) incelenmektedir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

MAN 205 Yönetim Prensipleri (3-0)3

Dersin ana amacı, temel yönetim fonksiyonlarını öğretmektir. Öğrenciler aynı zamanda çevre, teknoloji ve değişim gibi yönetsel konular hakkında da bilgi edinme fırsatı bulacaklardır. Dersin bir diğer hedefi ise öğrencilerin gelecekteki çalışma ortamlarında planlama, örgütleme, yönlendirme ve kontrol tekniklerini uygulama becerilerini geliştirmektir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

MAT 205 İstatistik I (3-0)3

Giriş, istatistiğin amacı, verilerin derlenmesi ve özetlenmesi, merkezi eğilim ve merkezi dağılım ölçüleri. olasılık, örnekleme ve tahmin yöntemleri anlatılmaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

ECO 213 Mikro İktisat (3-0)3

Arz ve talep; Arz talep esneklikleri, tüketici davranışlarının kardinal yaklaşıma göre analizi, tüketici davranışlarının ordinal yaklaşıma göre analizi, ordinal yaklaşımda tüketici dengesinin değişmesi, üretim fonksiyonu ve üretici dengesi, kısa dönem maliyetler, uzun dönem maliyetler, tam rekabet piyasası ve özellikleri, tam rekabet piyasasında dengeler, monopol piyasası, özellikleri ve dengeleri konuları işlenmektedir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

LAW 201 Hukuk I (3-0)3

Toplum ve hukuk, hukukun kollara ayrılması; hukukun kaynakları, hukukun yasallaştırılması; uygulama yönünden yazılı hukuk kuralları ve yasalar; hukuk güvenliği; kişilik, kişilerin adları; hısımlık, konut; aile, miras, eşya; mülkiyet; hukuksal olaylar, işlemler, ilişkiler; kamu hukuku işlemleri, hukuksal işlemlerde sakatlıklar; haklar, kamu hakları, özel hakları; sorumluluk, yargı yerleri; insan hakları okutulmaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

FLE 201 İkinci Yıl İngilizcesi I (4-0)4

İşletmecilik alanı ile ilgili sözlük kelimelerini ve yapıları kapsatmaktır. Öğrencilere işletmecilik sektöründe kullanılan dil ile tanıştırmak ve işletmeciliği ilgilendiren makale veya yazıları okuyabilme ve anlayabilme yeteneklerini geliştirmektir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

HIS 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0)2

Osmanlılar, Osmanlı Devletinin, kuruluşu, yükselişi, gerileme ve çöküşü, Osmanlı’nın “Anayasal Dönemi (I. Meşrutiyet)”, Aydınlanma Döneminde Aydın Hareketleri, Yeniden düzenlenme ve Yeniden Yapılanma Kararları, Birinci Dünya Savaşının Nedenleri ,Birinci Dünya Savaşı ve Sonrası,Türk Kurtuluş Savaşı, Lozan Antlaşması Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bağımsız bir cumhuriyet olarak Türkiye’nin oluşumu anlatılmaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

Dördüncü Yarıyıl

MAN 204 Finansal Muhasebe (3-0)3

İncelenecek bütün hesaplar dönem içi kayıtlar ve çeşitli düzenlemelere göre dönem sonu envanter işlemlerini de içerecek şekilde ele anılmaktadır. Duran varlıklar (uzun vadeli alacaklar, mali duran varlıklar maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, özel tükenmeye tabi varlıklar) ve amortismanlar. Kısa ve uzun vadeli borçlar (mali borçlar, ticari borçlar diğer borçlar, alınan sipariş avansları, ödenecek vergi ve diğer yasal yükümlülükler. Öz kaynak hesapları, gelir tablosu ve maliyet hesapları verilecektir. Gelir tablosu ve maliyet hesapları verilecektir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

MAN 212 Pazarlama I (3-0)3

Pazarlamaya giriş niteliğinde olan derste; pazarlama anlayışının geçirdiği aşamalar ve pazarlama kararlarını etkileyen iç ve dış faktörler incelendikten sonra, doğru pazarlama kararları alabilmek için stratejik pazarlama planlaması, tüketici ve kurumsal müşterilerin satınalma davranışları ve satınalma kararları, pazarı bölümlendirme ve hedef pazarın seçimi konuları üzerinde durulmaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

MAT 206 İstatistik II (3-0)3

Örneklem ve örneklem dağılımları; tahmin yöntemleri: nokta ve aralık tahmini; hipotez testi; küçük örneklem dağılımları (t, Ki-kare, F); Ki-kare uyum iyiliği testi ve çapraz tablolar; varyans analizi; regresyon.

ECO 212 Makro İktisat (3-0)3

Gayri safi milli hasıla, milli gelir, çarpan analizi, fiyatlar genel seviyesi, üretim ve ekonomik büyüme, tasarruf, yatırım ve finansal sistem, istihdam, işsizlik ve çeşitleri, paranın ekonomideki yeri ve işlevleri, banklar ve para arzı, para arzı ve enflasyon, dış ekonomik ilişkiler, para ve mali politikaların toplam talep ve arz konuları üzerindeki etkileri incelenmektedir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

LAW 202 Hukuk II (3-0)3

Ticarî işletme hukuku, şirket kavramı; ticaret şirketlerinin tasnifi; adi, kollektif, komandit, limited ve anonim şirketler; kıymetli evrak kavramı; Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş kıymetli evrak türleri.

FLE 202 İkinci Yıl İngilizcesi II (4-0)4

Bu ders teknik alanlar ve rapor sunumunda öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim becerilerini önemli ölçüde geliştirmek için hazırlanmıştır.

HIS 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0)2

1923 yılından (Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu), 1938 (Atatürk’ün ölümü) yılına kadar modern bir devletin tesisine doğru yapılan çabalar; yasal, sosyal ve kültürel reformlar; ekonomik ve dış politika, cumhuriyet dönemi sırasında ekonomi ve dış politika; iç politika ve siyasal partiler; Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce sistemi, ilkeleri ve amaçları, Mustafa Kemal Atatürk’ün başlıca siyaseti ve reformları tartışılmaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

ÜÇÜNCÜ YIL

Beşinci Yarıyıl

IFN 305 Bankacılığa Giriş (3-0)3

Bankacılık kuruluşları, bankacılık ilkeleri, bankaların mali tabloları, bankaların performans ölçüleri, temel kredi uygulamaları ve teorisi, bankalarda mevduat yönetimi, bankacılık düzenleme ilkeleri anlatılmaktadır.

MAN 307 İşletme Finansmanı (3-0)3

Bu derste öğrencilere, finansal yönetimin amacı ve tanımı, finans bölümünün örgütlenmesi, finansal analizde oranların kullanılması, kar planlanması ve kontrol, çalışman sermayesi yönetimi, nakit yönetimi stokların yönetimi, alacakların yönetimi, riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi, kar dağıtım politikası, borçlanma politikası ve kısa vadeli finansman, orta vadeli finansman, sermaye maliyeti, sermaye yapısı kararları, finansal piyasalar, borsalar anlatılmaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

FL– 301 İkinci Yabancı Dil I (3-0)3

Eğitim süresince dört beceri geliştirilecektir (dinleme, konuşma, okuma ve yazma). Ayrıca dilbilgisi yapısı anlatılacak ve kelime haznesi oluşturulacaktır. Kendini ve başkalarını tanıtma, yön tarifleri, yol sorma ve rezervasyon bilgileri, kişi zamirleri-tekil şahıslar, cümle yapıları: düz cümle, soru cümlesi, emir cümlesi, tanım edatları (Artikel) tekil olarak yalın hal ve i-hali çekimi; cümle yapıları: onaylı soru cümlesi, soru kelimeli soru cümlesi, şimdiki zaman fiil çekimleri öğretilmektedir. fiil çekimleri öğretilmektedir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

Altıncı Yarıyıl

IFN 312 Uluslararası Bankacılık (3-0)3

Bu ders uluslararası bankacılığın kurumsal ve yönetim sorunlarının üzerinde yoğunlaşmaktadır. Geçmiş dönemlerde uluslararası bankacılığın genişleme nedenlerinin analizi, uluslararası bankacılık stratejileri ve operasyonel gelişmeler. Uluslararası bankacılığın karşılaştığı yönetim ve yasal problemleri ve proje finansmanındaki güncel gelişmeler anlatılmaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

MAT 302 İşletmecilikte Araştırma Yöntemleri (3-0)3

Rekabetçi bir ortamda yöneticilerin doğru kararlar alabilmeleri için bu dersin önemi vurgulandıktan sonra dersin temel konularını oluşturan problemin tanımlanması, araştırma teklifleri ve anket geliştirmesi, veri toplama yöntemleri, kalitatif ve kantitatif veri analizleri, rapor hazırlama ve sunma konuları incelenmektedir.

MAN 310 Finansal Yönetim (3-0)3

Finansal amaç ve fonksiyon, finansal analiz ve oran yöntemi, başabaş analizi, faaliyet ve finansman kaldıracı, finansal planlama, proforma bilanço, nakit bütçesi, fon akım tablosu, çalışma sermayesi, alacak yönetimi ve stok yönetimi. Yatırımın tanımı ve önemi, bileşik faiz ve bugünkü değer hesapları, yatırım projelerini değerlendirme yöntemleri, yenileme yatırımları, yatırım projeleri ve risk analizi, finansman kaynakları, sermaye yapısı ve oluşumu, sermaye maliyeti ve firma değerlendirmesi ve kar dağıtım politikası. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

FL– 302 İkinci Yabancı Dil II (3-0)3

Eğitim süresince dört beceri geliştirilecektir (dinleme, konuşma, okuma ve yazma). Ayrıca dilbilgisi yapısı anlatılacak ve kelime haznesi oluşturulacaktır.

DÖRDÜNCÜ YIL

Yedinci Yarıyıl

ECO 403 Türkiye Ekonomisi (3-0)3

Türkiye’nin doğal ve demografik özellikleri, Türkiye’de uygulanan iktisat politikaları, Türkiye ekonomisinde kurumsal yapı, milli gelir, tarım sektörü, sanayi sektöründe yapısal değişme ve gelişmeler, enerji sektörü, özelleştirme, iç ve dış borçlar, enflasyon, ödemeler dengesi, dış ticaret politikaları, bankacılık sektörü, sermaye piyasaları incelenmektedir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IFN 401 Uluslararası Finans I (3-0)3

Uluslararası finansın belirleyicileri, ödemeler bilançosu, döviz piyasalarının kritikleri, satınalma gücü, paritesi ve faiz oranı paritesi teorileri, riskten sakınma ve spekülasyon. Portföylerin uluslararası dağılımı konuları anlatılmaktadır.

IFN 405 Finansal Tablolar Analizi (3-0)3

Finansal muhasebeye genel bir bakış. Mali Tablolar ve düzenleme ilkeleri (bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, fon akış tablosu, çalışma sermayesi tablosu, özkaynak değişim tablosu, kar dağıtım tablosu). Mali tabloların analiz yöntemleri. (dikey analiz, yatay analiz, trend analizi, oran analizi). endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

FL– 401 İkinci Yabancı Dil I (3-0)3

Eğitim süresince dört beceri geliştirilecektir (dinleme, konuşma, okuma ve yazma). Ayrıca dilbilgisi yapısı anlatılacak ve kelime haznesi oluşturulacaktır.

Sekizinci Yarıyıl

ECO 404 Dünya Ekonomisi (3-0)3

Uluslararası iktisat ve ticaret kurallarının teorik temellerinin verildiği, ilgili örneklerin açıklandığı bir derstir. Konu başlıkları: Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri, Faktör Donatımı, Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Büyüme ve Kalkınma İlişkileri, Uluslararası Ticaret Politikası, İktisadi Birleşmeler, Uluslararası Parasal İlişkiler, Döviz Piyasası Analizleri, Sermaye Akımları, Uluslararası Hizmet Ticareti’dir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IFN 402 Uluslararası Finans II (3-0)3

Uluslararası finansın belirleyicileri, ödemeler bilançosu, döviz piyasalarının kritikleri, satınalma gücü, paritesi ve faiz oranı paritesi teorileri, riskten sakınma ve spekülasyon. Portföylerin uluslararası dağılımı incelenmektedir.

FL– 402 İkinci Yabancı Dil II (3-0)3

Eğitim süresince dört beceri geliştirilecektir (dinleme, konuşma, okuma ve yazma). Ayrıca dilbilgisi yapısı anlatılacak ve kelime haznesi oluşturulacaktır.

SEÇMELİ DERSLER

ECO 305 Para ve Banka (3-0)3

Para, banka ve para arzı, finansal sistemin yapısı özellikleri, finansal aracılar ve fonksiyonları, para ve sermaye piyasaları, bankalar ve fonksiyonları, bankaların fon kaynak ve kullanımları, banka parası ve para arzı, finansal gelişme, aktif-pasif yönetimi ve ticari bankalar, faiz oranlarının belirlenmesi, portföy yönetimi ve risk, uluslararası bankacılık, para politikasının amaç ve araçları anlatılmaktadır.

ECO 408 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar (3-0)3

Uluslararası ve ticari entegrasyon hareketleri (AB, EFTA, NAFTA, MERCOSUR, APEC, ASEAN, ECO vb.), OECD, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, D-8’ler, Dünya Bankası, IMF ve diğer uluslararası yatırım bankaları; amaçları, işleyişi. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IFN 305 Banka Yönetimi (3-0)3

Finansal hizmet kuruluşları yönetimi, banka finansal yapı yönetimi, likidite ve nakit yönetim, borçlanma ve özkaynak sağlama, yatırımların fonlanması, sermaye yeteneği, bankacılık ve yatırım, denetleme ve bankacılık düzenlemeleri anlatılmaktadır.

IFN 308 Banka Yönetimi (3-0)3

Finansal hizmet kuruluşları yönetimi, banka finansal yapı yönetimi, likidite ve nakit yönetim, borçlanma ve özkaynak sağlama, yatırımların fonlanması, sermaye yeteneği, bankacılık ve yatırım, denetleme ve bankacılık düzenlemeleri anlatılmaktadır.

IFN 310 Bankacılık İşlemleri (3-0)3

Bankacılık kuruluşlarına genel bakış, işletme çevresi, yönetim süreçleri, teorileri, modelleri, uzmanlık ve teknikleri, Bankacılık kuruluşları açısından yönetim teorisi ve uygulaması, kredi politikaları, faiz politikaları, likidite ve kapitalizasyonlar incelenmektedir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IFN 320 Banka Hukuku (3-0)3

Banka müşteri ilişkileri ile ilgili yasal ilkeler, teminatlı kredi, yatırım danışmanlığı ve hizmetlerini de içerecek şekilde bankalarına sunduğu bankacılık ve diğer finansal hizmetler. Banka hesapları operasyonları, menkul kıymet işlemleri.

IFN 322 Para Teorisi ve Politikaları (3-0)3

Finansal sisteme ilişkin temel kavramlar ve paranın tanımlanması, para arzının mekanizması, para edebi teorileri, faiz oranlarının belirlenmesi ve işlevleri, Merkez Bankasının para politikası araçları ve dönemler itibariyle Türkiye ekonomisinde para politikaları uygulamaları incelenecektir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IFN 324 Maliye Teorisi ve Politikaları (3-0)3

Maliye teorisi temel kavramları, keynezyen yaklaşımı, yönetici yaklaşımı, maliye politikaları tanımları, para ve maliye politikalarının kıyaslanması, ekonomide istihdamın sağlanabilmesi için sabit kurlar, enflasyon, stagflasyon ve maliye politikaları tartışılmaktadır.

IFN 326 Türk Bankacılık Sistemi (3-0)3

Türk finansal sistemi, merkez bankasının yapısı ve işlevleri, genel olarak bankacılık sistemi, kamu ve özel finansal kuruluşlar. Türk bankacılık ve finansal sisteminin genel olarak değerlendirilmesi ve batıdaki uygulamalarla karşılaştırılması yapılmaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IFN 412 Uluslararası Finans Semineri (3-0)3

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan bir seminer çalışması. Öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması amaçlanmaktadır. Çalışma, konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılmasını kapsamaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IFN 421 Çokuluslu Şirket Finansmanı (3-0)3

Bu derste öğrencilere çeşitli bankaların kredi hizmetleri. Ülke riski, şirket fonlarının yönetimi, sermaye piyasaları, uluslararası çok uluslu ve uluslarüstü şirketlerin finansal problemleri ve ihtiyaçları anlatılmaktadır.

IFN 422 Banka Hukuku ve Uygulaması (3-0)3

Bankalar hukuku, banka işlemleri ve işletmelerin hukuki ilişkileri, bankaların bankacılık yasasına göre kuruluşu, işleyişi ve denetimi, hesap ve kayıt düzeni, kredi açma sözleşmeleri, kambiyo senedi kabulü, akreditif işlemleri ve banka suçları dersin konularındandır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IFN 423 Uluslararası Muhasebe (3-0)3

Yabancı para işlemleri, enflasyon muhasebesi, yabancı para üzerinden düzenlenmiş mali tabloların analizi, denetleme, transfer fiyatlaması ve uluslararası vergileme, Uluslararası standartlar ve örgütler incelenmektedir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IFN 425 Risk Yönetimi ve Sigorta (3-0)3

Riskin çağdaş anlamı, risk yönetimi yaklaşımları, finansal ve reel sektörde risk yönetimi, gelişmekte olan ülkelerde uygulamalar, risk yönetimi teknikleri, risk problemleri, risklere karşı önlemler, sigorta şirketleri, sigorta şirketlerinin ve sigortalının riskleri, sigorta branşları, mal ve mali sorumluluklar, uluslararası sigortacılığın temel ilkeleri anlatılmaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IFN 426 Portföy Yönetimi (3-0)3

Dinamik Programlama, dinamik çevrede, karar verme problemlerinin modellenmesi ve çözülmesi, sonlu ve sonsuz ufuklar, Bellman’ın optimalite ilkesi, Mitten’ın yeterlilik koşulları, stokastik dinamik programlama, Markow karar verme süreçleri. Amaç Programlama kullanım yerleri, analitik hiyerarşi sürecinde sorumluluk yöntemi, basit doğrusal değerlendirme yöntemi, bulanık aritmetik, problemlerin modellenmesi ve çözümüne yönelik yöntemleri gibi konular işlenecektir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

MAN 415 Uluslararası İşletme (3-0)3

Stratejik yönetimi anlama ve uluslararası yatırım, uluslararası ticaret ve uluslararası ödeme alanlarında yönetici perspektifine giriş, stratejik meselelerin teşhisi ve analizi, iş hedeflerinin kurulması, stratejilerin formüle edilmesi, stratejilerin işlenmesi ve yorumlanmasındaki problemler, strateji kontrollerinin incelenmesi, yerel ticaretin çokuluslu birliklerin ürün ihracatlarıyla karşılaştırılması. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

PUB 310 İş İletişimi (3-0)3

Ders, hem iş dünyasının gerektirdiği yazışmaları yapma ve hem de halkla ilişkiler alanında görsel ve işitsel ortamlar için duyuru, bildiri, açıklama vb. gibi yazıları ve iletişim malzemeleri hazırlama alanında öğrencilerin becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bunu yanı sıra öğrenciler, bu konularda Türkçe’yi ve İngilizce’yi yoğun bir şekilde kullanma fırsatı elde edecektir. Bu kapsamda öğrenciler, genel iletişim konularını gözden geçireceklerdir, mesajların hedef kitleye göre nasıl oluşturulacağını ve kolayca okunabilecek ve anlaşılabilecek mesajların nasıl hazırlanabileceğini uygulamalı olarak öğreneceklerdir, görsel iletişim malzemelerinin ve ortamının etkin bir şekilde hazırlanması konusunda pratik yapma fırsatları bulacaklardır.

ECO 301 Kamu Maliyesi (3-0)3

Genel bilgiler, kamu maliyesinin unsurları, kamusal mallar, pareto etkinliği, kamu harcamaları analizi, dışsallıklar, kamusal tercih, üretici-tüketici artığı, vergilendirme analizi, vergilendirme ve etkinlik, vergilendirme maliyeti, refah ekonomisi incelenmektedir.

MAN 304 Türk Vergi Sistemi (3-0)3

Genel bilgiler, ticari ve zirai kazançlar, ücretler ve serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, gelir vergisinin tarhı ve düzenlemeleri, kurumlar vergisi, kurumlar vergisi düzenlemeleri, harcamalar üzerinden alınan vergiler; katma değer vergisi, diğer harcama vergileri ve servet üzerinden alınan vergiler ile 5228 sayılı kanunla yapılan değişikliklerin ana hatları.

MAN 401 İnsan Kaynakları Yönetimi (3-0)3

Karmaşık örgütlerde insan kaynakları yönetimi; personel seçimi ve alımı; iş başında eğitim ve insan kaynaklarını geliştirerek personelin etkinliğini ve verimliliğini artırmak; performans değerleme, ödüllendirme; motivasyon ve iletişim; çalışanların morali ve üretkenliği; işçi-yönetim ilişkileri, inisiyatif ve güvenlik; şikayetler ve düzeltici disiplin uygulamaları. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

Liderlik ve Motivasyon (3-0)3

Dersin amacı, örgütsel yapı içindeki liderlik ile ilgili olarak, liderlik davranışları, liderin yetenekleri ve özellikleri, gücün kaynakları, liderlik teorileri gibi temel kavramlar hakkında öğrencilerin bilgi düzeyini geliştirmek ve liderlik olgusunu anlamalarını sağlamaktır.

Banka Muhasebesi (3-0)3

Genel olarak bankacılık faaliyetlerinin muhasebeleştirilmesi işlenecektir. Bu kapsamda bankaların mevduat, kredi, hizmet, provizyon, kambiyo işlemleri muhasebesi incelenecektir.

Gayrimenkul Finansmanı (3-0)3

Basit ve bileşik faiz hesapları, paranın zaman değeri, ipotek kredileri, para ve sermaye piyasalarının gayrimenkul finansmanındaki işlevleri, doğrudan kapitalizasyon ve getiri kapitalizasyonu yöntemlerinin açıklanması, problem ve vaka çözümleri. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

MAN 414 Yönetim Bilgi Sistemleri (3-0)3

Küreselleşme ve işletme yönetiminde sistem yaklaşımı, işletme yönetiminde karar türleri, karar verme sürecinde bilimsel yöntem ve karar analizi, örgüt sistemi modeli, bilginin işletme yönetimindeki rolü ve bilgisayar destekli bilgi sistemleri, işletme yönetiminde bilgisayar destekli bilgi sistemleri, yönetim bilgi sistemleri, işletmelerde bilgi sistemlerinin geliştirilmesi süreci, işletmelerde karar destek sistemlerinin tasarımı.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IFN 314 E- Ticaret (3-0)3

Elektronik işletmenin temel kavramlarına giriş, elektronik ticaretin teknik, hukuki ve finansal altyapısı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin tedarik zinciri yönetimi, pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi temel iş süreçlerinde kullanılması, mobil ticaret, e-ticaret yazılımları, e-ticaretin uluslararası, etik ve sosyal boyutu.

e piyasalarının gayrimenkul finansmanındaki işlevleri, doğrudan kapitalizasyon ve getiri kapitalizasyonu yöntemlerinin açıklanması, problem ve vaka çözümleri.

MAN 414 Yönetim Bilgi Sistemleri (3-0)3

Küreselleşme ve işletme yönetiminde sistem yaklaşımı, işletme yönetiminde karar türleri, karar verme sürecinde bilimsel yöntem ve karar analizi, örgüt sistemi modeli, bilginin işletme yönetimindeki rolü ve bilgisayar destekli bilgi sistemleri, işletme yönetiminde bilgisayar destekli bilgi sistemleri, yönetim bilgi sistemleri, işletmelerde bilgi sistemlerinin geliştirilmesi süreci, işletmelerde karar destek sistemlerinin tasarımı.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IFN 314 E- Ticaret (3-0)3

Elektronik işletmenin temel kavramlarına giriş, elektronik ticaretin teknik, hukuki ve finansal altyapısı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin tedarik zinciri yönetimi, pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi temel iş süreçlerinde kullanılması, mobil ticaret, e-ticaret yazılımları, e-ticaretin uluslararası, etik ve sosyal boyutu.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031