Uluslararası Ticaret Tez Konuları

       işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisi,      işletme dersi tez konuları, işletme doktora tez konuları, işletme doktora tezi, işletme anabilim dalı tez konuları, işletme yönetimi doktora tez konuları,      uluslararası ticaret tez konuları,     uluslararası ticaret tez,     uluslararası ticaret tez konusu,     dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tezler,     özel ders,     bitirme tezi,

Ders tanıtım bilgilerin görmek için ders ya da şube adını tıklayınız

1. Yarıyıl
Kod       Ders Adı ve Şubeler   Saat   ECTS Kredisi
HUK151 Hukukun Temel Kavramları 3+0      4,5
İKT101 (İng) Introduction to Economics I (İktisada Giriş I) 3+0      5,0
İNG107 (İng) Advanced English I (İleri İngilizce I) 2+0      2,0
İŞL111 (İng) Introduction to Business I (Genel İşletme I) 3+0      4,0
MAT161 (İng) Mathematics I (Matematik I) 3+0      4,5
MUH115 (İng) General Accounting I (Genel Muhasebe I) 3+0      5,0
SOS125 (İng) Introduction to Sociology (Sosyolojiye Giriş) 3+0      3,0
TÜR151 Türk Dili I 2+0      2,0
2. Yarıyıl

       işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisi,      işletme dersi tez konuları, işletme doktora tez konuları, işletme doktora tezi, işletme anabilim dalı tez konuları, işletme yönetimi doktora tez konuları,      uluslararası ticaret tez konuları,     uluslararası ticaret tez,     uluslararası ticaret tez konusu,     dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tezler,     özel ders,     bitirme tezi,

Kod       Ders Adı ve Şubeler   Saat   ECTS Kredisi
HUK152 Borçlar Hukuku 3+0      4,5
İKT102 (İng) Introduction to Economics II (İktisada Giriş II) 3+0      5,0
İNG108 (İng) Advanced English II (İleri İngilizce II) 2+0      2,0
İŞL112** (İng) Introduction to Business II (Genel İşletme II) 3+0      4,0
MAT162 (İng) Mathematics II (Matematik II) 3+0      4,5
MUH116 (İng) General Accounting II (Genel Muhasebe II) 3+0      5,0
PSİ152 (İng) Introduction to Psychology (Psikolojiye Giriş) 2+0      3,0
TÜR152 Türk Dili II 2+0      2,0
3. Yarıyıl

       işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisi,      işletme dersi tez konuları, işletme doktora tez konuları, işletme doktora tezi, işletme anabilim dalı tez konuları, işletme yönetimi doktora tez konuları,      uluslararası ticaret tez konuları,     uluslararası ticaret tez,     uluslararası ticaret tez konusu,     dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tezler,     özel ders,     bitirme tezi,

Kod       Ders Adı ve Şubeler   Saat   ECTS Kredisi
BİL151 Temel Bilgi Teknolojisi 2+2      5,0
EDU232082*(İng) Educational Planning for Global Business (Küresel İşlet. Eği 3+0      4,0
İST205 (İng) Statistics I (İstatistik I) 3+0      4,5
İŞL103 (İng) Business Management (İşletme Yönetimi) 3+0      3,5
MLY205 (İng) Public Finance (Kamu Maliyesi) 3+0      4,5
PZL211** (İng) Principles of Marketing (Pazarlama İlkeleri) 3+0      4,5
TAR253 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Yıllık) 2+0      2,0
Seçmeli Dersler
BEÖ155 Beden Eğitimi 2+0      2,0
KÜL199 Kültürel Etkinlikler 0+2      2,0
MÜZ155 Türk Halk Müziği 2+0      2,0
MÜZ157 Türk Sanat Müziği 2+0      2,0
SAN155 Salon Dansları 0+2      2,0
SNT155 Sanat Tarihi 2+0      2,0
SOS155 Halk Dansları 2+0      2,0
4. Yarıyıl

       işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisi,      işletme dersi tez konuları, işletme doktora tez konuları, işletme doktora tezi, işletme anabilim dalı tez konuları, işletme yönetimi doktora tez konuları,      uluslararası ticaret tez konuları,     uluslararası ticaret tez,     uluslararası ticaret tez konusu,     dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tezler,     özel ders,     bitirme tezi,

Kod       Ders Adı ve Şubeler   Saat   ECTS Kredisi
İST206 (İng) Statistics II (İstatistik II) 3+0      4,5
İŞL214 (İng) Organizational Design (Örgütsel Tasarım) 3+0      5,5
İŞL301 (İng) Human Resources Management (İnsan Kaynakları Yönetimi) 3+0      4,0
MUH303 (İng) Cost Accounting (Maliyet Muhasebesi) 3+0      5,0
PZL302 (İng) Marketing Management (Pazarlama Yönetimi) 3+0      4,5
SOS312 (İng) Organizational Behavior (Örgütsel Davranış) 3+0      4,5
TAR253 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Yıllık) 2+0      2,0
5. Yarıyıl
Kod       Ders Adı ve Şubeler   Saat   ECTS Kredisi
BME213504*(İng) e-Commerce (e-Ticaret) 3+0      4,5
FİN301** (İng) Financial Management I (Finansal Yönetim I) 3+0      4,5
HUK305 Vergi Hukuku 3+0      4,0
İŞL302** (İng) Production Management and Systems (Üretim Yöne. ve Sistem.) 3+0      4,5
SMT272354*(İng) Natural Science Course (Bilim ve Çevre) 3+0      4,5
Seçmeli Dersler

       işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisi,      işletme dersi tez konuları, işletme doktora tez konuları, işletme doktora tezi, işletme anabilim dalı tez konuları, işletme yönetimi doktora tez konuları,      uluslararası ticaret tez konuları,     uluslararası ticaret tez,     uluslararası ticaret tez konusu,     dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tezler,     özel ders,     bitirme tezi,

ARY111 (İng) Research Methods in Social Sciences (Sos.Bil.Ar.Yön.) 3+0      4,5
BİL307 (İng) Special Topics in Information Technology (Bilgi Tek. Gün. Ko 2+0      3,0
FİN303 (İng) Financial Mathematics (Finans Matematiği) 3+0      4,5
HUK127 Anayasa Hukuku 2+0      2,5
HUK251 Ticaret Hukuku 3+0      4,5
İKT337 (İng) Econometrics I (Ekonometri I) 4+0      6,5
İLT366 (İng) Presentation Techniques (Sunuş Teknikleri) 3+0      5,0
İŞL357 (İng) Small Business Management (Küçük ve Orta Ölçek. İşlet. Yöne. 2+0      3,0
İŞL359 (İng) Public Administration (Kamu Yönetimi) 2+0      2,5
6. Yarıyıl

       işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisi,      işletme dersi tez konuları, işletme doktora tez konuları, işletme doktora tezi, işletme anabilim dalı tez konuları, işletme yönetimi doktora tez konuları,      uluslararası ticaret tez konuları,     uluslararası ticaret tez,     uluslararası ticaret tez konusu,     dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tezler,     özel ders,     bitirme tezi,

Kod       Ders Adı ve Şubeler   Saat   ECTS Kredisi
FİN302 (İng) Financial Management II (Finansal Yönetim II) 3+0      4,5
HİS243444*(İng) Western Civilization (Batı Medeniyeti) 5+0      4,5
İŞL405 (İng) Capital Markets (Sermaye Piyasaları) 3+0      4,5
İŞL417** (İng) Management Information Systems (Yönetim Bilgi Sistemi) 3+0      4,5
Seçmeli Dersler
HUK126 İdare Hukuku 2+0      3,0
İKT338 (İng) Econometrics II (Ekonometri II) 4+0      6,5
İŞL356 (İng) Innovation Management (Yenilik Yönetimi) 2+0      3,0
İŞL420 (İng) Foreign Trade Transactions and Management (Dış Tica. İşl. ve 2+0      3,0
MLY102 (İng) Introduction to Public Finance (Maliyeye Giriş) 3+0      4,5
MUH404 (İng) Management Accounting (Yönetim Muhasebesi) 3+0      4,5
PZL306 (İng) Consumer Behavior (Tüketici Davranışları) 2+0      3,0
7. Yarıyıl
Kod       Ders Adı ve Şubeler

       işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisi,      işletme dersi tez konuları, işletme doktora tez konuları, işletme doktora tezi, işletme anabilim dalı tez konuları, işletme yönetimi doktora tez konuları,      uluslararası ticaret tez konuları,     uluslararası ticaret tez,     uluslararası ticaret tez konusu,     dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tezler,     özel ders,     bitirme tezi,

  Saat   ECTS Kredisi
BME214754*(İng) Business Ethics (İş Etiği) 3+0      4,5
İŞL217 (İng) Readings in Business (İşletmecilik Metinleri) 3+0      4,0
İŞL402 (İng) Business Policy (İşletme Politikası) 3+0      4,5
İŞL404** (İng) International Business (Uluslararası İşletmecilik) 3+0      4,5
NÜM305 (İng) Quantitative Methods (Nicel Yöntemler) 3+0      4,5
Seçmeli Dersler
İŞL317 (İng) Banking (Bankacılık) 3+0      3,0
İŞL415 İşletmecilik Uygulamaları 0+4      5,0
İŞL425 Beden Dili ve Diksiyon 3+0      4,5
THU203 Topluma Hizmet Uygulamaları 0+2      3,0
8. Yarıyıl
Kod       Ders Adı ve Şubeler   Saat   ECTS Kredisi
ART222024*(İng) Liberal Arts Course (Modern Sanat) 3+0      4,5
BME213254*(İng) Business Strategy (İşletme Stratejisi) 3+0      4,5
ESC* (İng) Final Project for ESC Degree (ESC Derecesi için Final Proje. 0+4      6,0
HİS241214*(İng) U.S. History (A.B.D. Tarihi) 3+0      4,5
MUH310 (İng) Financial Statement Analysis(Finansal Tablolar Analizi) 3+0      4,5
Seçmeli Dersler
BSİ304 (İng) Risk Management (Risk Yönetimi) 2+0      3,0
ÇEK312 İş Hukuku 2+0      3,0
İKT414 (İng) European Union and Turkey (Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkil 3+0      4,5
İKT442 (İng) Turkish Economy (Türkiye Ekonomisi) 4+0      7,0
İLT414 İş Yaşamında Yüz Yüze Etkili İletişim 3+0      4,5
İST454 Karar Kuramı 3+0      4,5
İŞL202 (İng) Managerial Economics (Yönetim Ekonomisi) 3+0      4,5
İŞL415 İşletmecilik Uygulamaları 0+4      5,0
İŞL461 (İng) Negotiation Techniques (Müzakere Teknikleri) 2+0      3,0
PZL458 (İng) Marketing Information Systems (Pazarlama Bilgi Sistemi) 3+0      5,0
RHİ454 (İng) Business Communication (İş İletişimi) 3+0      4,5
THU203 Topluma Hizmet Uygulamaları 0+2      3,0

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?