Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans

Atılım Üniversitesi – Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü

uzaktan eğitim,     uzaktan eğitim veren üniversiteler,     uzaktan eğitim bölümleri,     uzaktan eğitim nedir,     uzaktan eğitim yüksek lisans,     uzaktan eğitim ücretleri,     uzaktan eğitim harçları,     uzaktan eğitim yönetici değerlendirme formu,     uzaktan eğitim programları,     uzaktan eğitim ihtiyaç   ,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezli,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans başvuruları 2013,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans nedir,     uzaktan eğitim tezsiz,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans doktora yapabilir mi,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans 2013,     özel ders,     bitirme tezi,

 

Kızılcaşar Mahallesi, 06836 İncek Gölbaşı – Ankara – Türkiye
T. 0 (312) 586 87 90 – F. 0 (312) 586 80 91
ue.atilim.edu.tr – ue@atilim.edu.tr
Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı
Ders İçerikleri
1. Dönem
Algoritma ve Programlamaya Giriş
BTP-101
Bilgi Saklamamnın kavranması. Algoritma ve Program Akış Şemalarının anlaşılması ve nasıl kullanıldığının kavranması. Programlama Dilleri hakkında temel bilginin edinilmesi. C Programlama Dilinin Temel Özellikleri. Girdi / Çıktı Komutları. Seçme ve Döngü Komutları ve Özellikleri. Fonksiyonlar. Göstergeler. Diziler. Dizgiler. Yapılar. Metin Dosyaları.
Bilgisayar Donanımı
BTP-103
Bilgisayar Bileşenleri ve Özellikleri. Verilerin Bilgisayarda Gösterimi. Merkezi İşlem Birimi, Anakart ve Veri Yolları, BIOS, Girdi/Çıktı Birileri ve Bellek gibi bileşenlerin görevleri. Veri Depolama hakkında temel bilgiler. İşletim Sistemleri hakkında temel bilgiler. Bir Bilgisayarın Temel Parçaları ile Oluşturulması. Bakım ve Onarım için Temel Bilgiler. Bilgisayara Ek Donanımların Kurulumu. Bilgisayar Ağlarına Giriş ve Temel Donanımları. İnternet.
Entegre Ofis
BTP- 105
Kullanım amaçları doğrultusunda kategorilere ayrılan ve Ofis Programı adı altında toplanan temel yazılımların bir ders müfredatı içerisinde öğretilmesi, gereksiz detaylara kaçmadan belli bir zaman dilimi içerisinde öğrenciye gerekli olan temel kavramların verilmesini ve bilgisayar yazılımları konusunda sağlam bir temelin atılmasını sağlayacaktır.
Genel İşletme
BTP- 107
İşletme yönetimi, ekonomik birim olarak işletme, işletme çeşitleri, hukuki şekilleri bakımından işletme çeşitleri
Matematik-1

uzaktan eğitim,     uzaktan eğitim veren üniversiteler,     uzaktan eğitim bölümleri,     uzaktan eğitim nedir,     uzaktan eğitim yüksek lisans,     uzaktan eğitim ücretleri,     uzaktan eğitim harçları,     uzaktan eğitim yönetici değerlendirme formu,     uzaktan eğitim programları,     uzaktan eğitim ihtiyaç   ,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezli,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans başvuruları 2013,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans nedir,     uzaktan eğitim tezsiz,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans doktora yapabilir mi,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans 2013,     özel ders,     bitirme tezi,
MAT-101
Türk Dili – I
TURK- 101
Dilin özelliklerini, dil türlerini ve dilbilgisinin dallarını bilir.
Yeryüzündeki dillerle birlikte Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini öğrenir. Türkçenin tarihsel gelişimini anlatır. Türkiye Türkçesinin ses bilgisi özelliklerini anlatır. Türkçede kullanılan kelimeleri ses özellikleri bakımından inceler. Türkçede kullanılan kelimelerin ses özelliklerine bakarak Türkçe kökenli olup olmadığını tespit eder. Türkçede kullanılan kelimelerde görülen ses olaylarını açıklar. Türkçenin biçim bilgisi özelliklerini (yapım eklerini) öğrenir.
Atılım Üniversitesi – Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü
Kızılcaşar Mahallesi, 06836 İncek Gölbaşı – Ankara – Türkiye
T. 0 (312) 586 87 90 – F. 0 (312) 586 80 91
ue.atilim.edu.tr – ue@atilim.edu.tr
İngilizce – I MYİ-101
Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi
ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik aktivitelere içermektedir. Bu aktiviteler yetenekler,
tarihler, sağlık problemleri, yer tarifleri, boş zaman aktiviteleri, biyografik bilgiler, telefon konuşmaları
gibi çeşitli alanlarda işlenmiştir. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli
kültürlere ait olgularda dersin içeriğine alınmıştır.
2. Dönem

uzaktan eğitim,     uzaktan eğitim veren üniversiteler,     uzaktan eğitim bölümleri,     uzaktan eğitim nedir,     uzaktan eğitim yüksek lisans,     uzaktan eğitim ücretleri,     uzaktan eğitim harçları,     uzaktan eğitim yönetici değerlendirme formu,     uzaktan eğitim programları,     uzaktan eğitim ihtiyaç   ,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezli,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans başvuruları 2013,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans nedir,     uzaktan eğitim tezsiz,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans doktora yapabilir mi,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans 2013,     özel ders,     bitirme tezi,
Veri Yapıları BTP-102
Dizilerin kavranması. Uçların kavranması. Yapılar ve Bileşimlerin kavranması. Özyineli Fonksiyonların
kavranamsı ve kullanılması. Yığın, Kuyruk ve İkili Arama Ağaçlarının kavranamsı, C programlama dili
kullanılarak hayata geçirilmesi ve problem çözümünde kullanılması.
Grafik ve Animasyon BTP-104
Grafik ve animasyonla ilgili temel kavramlar, vektörel çizimler, yazı işlemleri, Bitmap resimlerde alan
seçimleri, Bitmap resimlerde biçimlendirme işlemleri, katman yapısı, Bitmap resimlere efekt
uygulama, animasyonla ilgili temel kavramlar, animasyon oluşturma
Nesneye Yönelik Programlama BTP-106
Fonksiyon ve kapsam kuralları. Sınıf tanımı. Miras. Çok işlevlilik. Operatör yüklemesi. Fonksiyon ve
Sınıf şablonları. Kural dışı durum işleme. Girdi/Çıktı. Nesne tabanlı kavramlar C++ dili kullanılarak
tanıtılır.
Matematik 2 MAT- 102
Doğrusal Denklem Sistemleri ve Matrisler, Determinatlar, Limit ve Süreklilik, Türev,Fonksiyonun
Maksimum ve Minimum Değerleri, İntegral, Alan, Hacim ve Ağırlık Merkezi Hesapları, Diferansiyel
Denklemler, İstatistik.

uzaktan eğitim,     uzaktan eğitim veren üniversiteler,     uzaktan eğitim bölümleri,     uzaktan eğitim nedir,     uzaktan eğitim yüksek lisans,     uzaktan eğitim ücretleri,     uzaktan eğitim harçları,     uzaktan eğitim yönetici değerlendirme formu,     uzaktan eğitim programları,     uzaktan eğitim ihtiyaç   ,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezli,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans başvuruları 2013,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans nedir,     uzaktan eğitim tezsiz,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans doktora yapabilir mi,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans 2013,     özel ders,     bitirme tezi,
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 HİST- 101
İnkilap Tarihine Giriş, Osmanlı İmparatorluğu: Konumu, Yapısı, Çöküşü. Batılılaşma çalışmaları, 1.
Dünya Savaşı: Sebep ve Sonuçları, Anadolu’nun işgali, Bağımsızlık Mücadelesinin Başlangıcı ve
Atatürk.
Türk Dili – II TURK- 102
Dilin özelliklerini, dil türlerini ve dilbilgisinin dallarını bilir.
Yeryüzündeki dillerle birlikte Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini öğrenir. Türkçenin tarihsel
gelişimini anlatır.
Türkiye Türkçesinin ses bilgisi özelliklerini anlatır. Türkçede kullanılan kelimeleri ses özellikleri
bakımından inceler. Türkçede kullanılan kelimelerin ses özelliklerine bakarak Türkçe kökenli olup
olmadığını tespit eder. Türkçede kullanılan kelimelerde görülen ses olaylarını açıklar. Türkçenin biçim
bilgisi özelliklerini (yapım eklerini) öğrenir.
Atılım Üniversitesi – Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü
Kızılcaşar Mahallesi, 06836 İncek Gölbaşı – Ankara – Türkiye
T. 0 (312) 586 87 90 – F. 0 (312) 586 80 91
ue.atilim.edu.tr – ue@atilim.edu.tr
İngilizce II
MYİ-102
Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik aktivitelere içermektedir. Bu aktiviteler yetenekler, tarihler, sağlık problemleri, yer tarifleri, boş zaman aktiviteleri, biyografik bilgiler, telefon konuşmaları gibi çeşitli alanlarda işlenmiştir. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgularda dersin içeriğine alınmıştır.
3. Dönem
Veritabanı Yönetim Sistemleri
BTP-201
Veritabanı Sistemleri kavramları. Varlık-İlişki (Vİ) ve Genişletilmiş Varlık-İlişki (GVİ) ile veri modellemesi. İlişkisel veri modelleme. Dosya organizasyonu ve indeksleme yapıları. İlişkisel cebir. Yapısal Sorgulama Dili (Structured Query Language-SQL). Veritabanı tasarımı: fonksiyonel bağımlılık ve tablo normalizasyonu. Veritabanı yönetimine giriş.
Web Teknolojileri

uzaktan eğitim,     uzaktan eğitim veren üniversiteler,     uzaktan eğitim bölümleri,     uzaktan eğitim nedir,     uzaktan eğitim yüksek lisans,     uzaktan eğitim ücretleri,     uzaktan eğitim harçları,     uzaktan eğitim yönetici değerlendirme formu,     uzaktan eğitim programları,     uzaktan eğitim ihtiyaç   ,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezli,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans başvuruları 2013,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans nedir,     uzaktan eğitim tezsiz,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans doktora yapabilir mi,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans 2013,     özel ders,     bitirme tezi,
BTP-203
İnternet ile ilgili temel bilgiler, web ile ilgili temel kavramlar, web tarayıcıları, kişisel web güvenliği, gizlilik ve erişim denetimi, web sunucuları, web programlama teknolojileri
İnternet Programcılığı – I
BTP- 205
İnternet altyapısı. Word Wide Web. HTTP. Web tarayıcıları. İşaretleme dilleri. HTML. W3C’nin iskelet yapısı. CSS Programlama. JavaScript programlama. Animasyon geliştirme. ActionScript.
Bilgisayar Ağları Ve İnternet
BTP-207
Bilgisayar ağları ve iletişimin temel kavramları. Ağ donanımları ve işlevleri. Bilgisayar ağ yapıları. OSI çok katmanlı ağ modeli. TCP/IP ağ protokol kümesi. IP adresi. Yaygın kullanılan ağ protokolleri (alan adı hizmeti, e-posta alma, e-posta gönderme, web, dosya aktarım). Internet ağ modeli katmanları ve fonksiyonları. Ağ içerisinde paket yönlendirme ve yol çözümleme.
Mesleki İngilizce

uzaktan eğitim,     uzaktan eğitim veren üniversiteler,     uzaktan eğitim bölümleri,     uzaktan eğitim nedir,     uzaktan eğitim yüksek lisans,     uzaktan eğitim ücretleri,     uzaktan eğitim harçları,     uzaktan eğitim yönetici değerlendirme formu,     uzaktan eğitim programları,     uzaktan eğitim ihtiyaç   ,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezli,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans başvuruları 2013,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans nedir,     uzaktan eğitim tezsiz,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans doktora yapabilir mi,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans 2013,     özel ders,     bitirme tezi,
MYİ-B103
Ders süresince öğrencilerin kelime bilgisi, dilbilgisi ve temel iletişim becerilerini öncelikle kendi alanlarında orta düzey ingilizce ile geliştirmeleri beklenmektedir. Program içerisinde sunulan değişik aktivitelerin yanısıra öğrencilere bilgisayarın günlük hayatta kullanımı, bilgisayar çeşitleri ve temel parçaları, girdi-çıktı-saklama aygıtlarının yanısıra bilgisayar kullanılarak yapılan işler ve çalışma alanlarında da farkındalık kazandırmak amaçlanmaktadır.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – II
HİST- 102
Türk Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin İlanı, Atatürk İlkeleri, Türk Devrimi, 2. Dünya savaşı ve sonrasında Türkiye, Türk Yunan ilişkileri ve Kıbrıs meselesi.
Atılım Üniversitesi – Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü
Kızılcaşar Mahallesi, 06836 İncek Gölbaşı – Ankara – Türkiye
T. 0 (312) 586 87 90 – F. 0 (312) 586 80 91
ue.atilim.edu.tr – ue@atilim.edu.tr
4. Dönem
İnternet Programcılığı – II
BTP-202
PHP’ye giriş, Değişkenler, Aritmetik işlemler, Karşılaştırma işlemleri, Döngüler, Dizinler, Formlar, Fonksiyonlar, Dosya işlemleri, Cookie ve session, Veritabanı işlemleri, Web güvenliği, Nesneye-dayalı programlamanın temel kavramları
İşletim Sistemleri
BTP-204
İşletim sistemleri hakkında genel bilgi ve tarihçesi, Windows ve Linux kurulumu. Windows komut satır komutları. Unix komut satır komutları. İşletim sistemleri konseptleri (işlemler, hafıza …). Unix komut satır programlama. Mantıksal koşullar ve döngüler.
Bitirme Projesi

uzaktan eğitim,     uzaktan eğitim veren üniversiteler,     uzaktan eğitim bölümleri,     uzaktan eğitim nedir,     uzaktan eğitim yüksek lisans,     uzaktan eğitim ücretleri,     uzaktan eğitim harçları,     uzaktan eğitim yönetici değerlendirme formu,     uzaktan eğitim programları,     uzaktan eğitim ihtiyaç   ,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezli,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans başvuruları 2013,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans nedir,     uzaktan eğitim tezsiz,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans doktora yapabilir mi,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans 2013,     özel ders,     bitirme tezi,
BTP-206
Öğrencileri 4 dönemlik eğitimleri süresince öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dökmek amacıyla hazırlanacak olan ön lisans bitirme projesidir.
İleri Düzey Programlama
BTP-208
Java’ya Giriş. Yordamsal Java. Nesneler ve Kalıtlar. Nesneye Yönelik Tasarım ve UML. Appletler. LayoutManager, Window ve Dialog. Girdi/Çıktı ve Akışlar.
Sistem Analiz ve Tasarımı

uzaktan eğitim,     uzaktan eğitim veren üniversiteler,     uzaktan eğitim bölümleri,     uzaktan eğitim nedir,     uzaktan eğitim yüksek lisans,     uzaktan eğitim ücretleri,     uzaktan eğitim harçları,     uzaktan eğitim yönetici değerlendirme formu,     uzaktan eğitim programları,     uzaktan eğitim ihtiyaç   ,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezli,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans başvuruları 2013,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans nedir,     uzaktan eğitim tezsiz,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans doktora yapabilir mi,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans 2013,     özel ders,     bitirme tezi,
BTP-210
Nesne tabanlı kavramlara giriş. Modelleme kavramları. İster analizi ve modelleme. Nesne tabanlı sistem analizi. Nesne tabanlı sistem tasarımı. Nesne kısıt dili. Tasarım motifleri (giriş düzeyinde).

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?