Yüksek Lisans Bitirme Tezi

2009-2010 Lisans ders kataloğu

Dersin Dönemi Güz
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMM 101 Biyomedikal Mühendisliğine Giriş 2 0 2 3
Dersin İçeriği
Üniversite,  fakülte ve bölümün tanıtımı. Bilim ve teknolojinin tarihsel gelişimi süresince Biyomedikal mühendisliğinin doğuşu; tıp, mühendislik ve temel bilimlerle ilişkileri; günümüzde ana çalışma alanları. Öğrencilerin,  mesleğin temel kavramları, teknikleri ve yöntemlerine yönelik kütüphane araştırmaları ve sunumları.

,bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi yazım kuralları ,bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi yazım kuralları ,bitirme tezi arama ,bitirme tezi abstract ,bitirme tezi anket örnekleri ,bitirme tezi alma şartları ,bitirme tezi android ,bitirme tezi almanca ,bitirme tezi ara raporu ,bitirme tezi amacı ,bitirme tezi animasyon ,bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi bilgi üniversitesi ,bitirme tezi bilgi ,bitirme tezi başlıkları,özel ders,bitirme tezi

Dersin Dönemi Güz
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMM 103  Kimya I 3 0 3 5
Dersin İçeriği
Atomik ve moleküler yapı. Periyodik Sistem. Yarıiletken Ağırlıklı Yapılar. Kimyasal bağlar. Gazlar, sıvılar, Volumetrik ve Kalorimetrik Temel Prensipler. Kimyasal Reaksiyonların Analizi. Periyodik ve gurup ilişkileri. Kristalleşme. Süblimleşme. Yüksek Sıcaklık Reaksiyonları. Elektrokimya. Termodinamik.

 

Dersin Dönemi Güz
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMM 105  Fizik I 4 0 4 5
Dersin İçeriği
Ölçme, vektörler, tek boyutta ve iki boyutta hareket, Hareket kanunları, Dairesel hareket, iş ve kinetik enerji, potansiyel enerji, enerjinin korunumu,  doğrusal momentum ve çarpışmalar,  dönme, yuvarlanma, statik denge ve bu konularla ilgili problem çözümleri.

 

Dersin Dönemi Güz
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMM 107 Genel Matematik I 4 0 4 5
Dersin İçeriği
Cümleler, fonksiyonlar, (trigonometrik fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, invers fonksiyonlar) limit, süreklilik, türev, trigonometrik fonksiyonların türevleri, yüksek mertebeden türevler. max-min değerleri, belirsiz formlar, L’hospital kuralı, kartezyen ve kutupsal koordinatlarda eğri çizimi.

 

Dersin Dönemi Güz
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMM 109 Bilgisayar Programlama I 3 1 4 4
Dersin İçeriği
Bilgisayarın tarihçesi, programlama dilleri, Algoritmalar, C diline giriş ve C dili veri tipleri, Operatörler, öncelikleri, Döngüler ve koşul değerlendirme.

 

Dersin Dönemi Güz
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMM 111 Temel Bilgi Teknolojisi 2 0 2 0
Dersin İçeriği
Bilgisayarın donanımı, Windows işletim sistemi, MS Office programları (Word, Excel, Powerpoint), Internet kullanımı ve tarayıcılar (Internet Explorer, Netscape Communicator), Elektronik posta (MS Outlook, Windows Live Hotmail).

 

Dersin Dönemi Güz
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMM 113 Teknik Resim 2 1 3 3
Dersin İçeriği
AutoCAD programının tanıtılmasından sonra bütün çizimler bu program yardımı ile yapılmaktadır. Teknik resme giriş yapılmakta ve şu temel konular anlatılmaktadır: Standart kağıtlar / AutoCAD formatında a3, a4, a5 kağıtlarının oluşturulması ve antetlerinin hazırlanması / Çizgi çeşitleri, kalınlıkları ve anlamları / Teknik yazı / Ölçek kavramı / Geometrik çizimler / Ölçülendirme / Makine parçalarının çizimle ifade edilmesi (görünüş çıkarma) / Perspektif çizimler / Kesit alma / Çeşitli uygulamalar…

 

Dersin Dönemi Güz
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMTD 101 Türk Dili 2 0 2 0
Dersin İçeriği
Dilin toplum ve insan hayatındaki yeri ve önemi, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihî gelişimi, Türkçenin bugünkü durumu; ses ve biçim  özellikleri ve anlatım zenginliği; noktalama işaretleri ve yazım kuralları.

 

Dersin Dönemi Güz
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMAI 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 0 2 0
Dersin İçeriği
İnkılâp kavramı ve Türk İnkılâbına yol açan nedenler, Misak-i Milliden Türkiye Büyük Millet Meclisine, Kurtuluş Savaşı ve Lozan barışı, Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış siyaseti.

,bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi yazım kuralları ,bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi yazım kuralları ,bitirme tezi arama ,bitirme tezi abstract ,bitirme tezi anket örnekleri ,bitirme tezi alma şartları ,bitirme tezi android ,bitirme tezi almanca ,bitirme tezi ara raporu ,bitirme tezi amacı ,bitirme tezi animasyon ,bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi bilgi üniversitesi ,bitirme tezi bilgi ,bitirme tezi başlıkları,özel ders,bitirme tezi

Dersin Dönemi Güz
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMYD101 Yabancı Dil 1 2 0 2
Dersin İçeriği
Since our  students passed Proficiency Exam in English successfully,we plan to help them to improve their reading and comprehensive skills as well as writing and speaking&listening so that they can get use of English sources in their own field and to be able to correspond with their colleagues and other academic stafff all over the world.

 

Dersin Dönemi Bahar
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMM 102  Kimya II 3 0 3 4
Dersin İçeriği
Organik kimyanın temel konularını bir yarıyıla uygun, özlü bir şekilde kapsar. Organik bileşiklerin yapıları, izomerleri, resonans prensipleri, organik asit ve bazlar, alkanlar, sikloalkanlar, alkil halojenürler, alkenler, alkinler, aromatik hidrokarbonlar, stereokimya, nükleofilik yer değiştirme reaksiyonları, alkoller, eterler, epoksitler, aldehitler, ketonlar, karboksilik asitler, karboksilik asit türevleri ve aminler konuları işlenir.

 

Dersin Dönemi Bahar
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMM 104  Fizik II 4 0 4 5
Dersin İçeriği
Elektrik Alanları, Gauss kanunu, Elektrik potansiyeli, Sığa ve dielektrikler, Akım ve direnç, Doğru akım devreleri, Manyetik alanlar, Manyetik alan kaynakları, Faraday kanunu, İndüktans, Alternatif akım devreleri, Elektro manyetik dalgalar.

 

Dersin Dönemi Bahar
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMM 106 Genel Matematik II 4 0 4 5
Dersin İçeriği
Belirsiz integral,integral alma metotları,belirli integral ve uygulamaları, alan hesapları, yüzey alanları,hacim hesapları,kutupsal koordinatlarda alan ve yay uzunluğu,parametrik eğriler için alan ve yay uzunluğu, genelleştirilmiş integraller,diziler ve seriler.

 

Dersin Dönemi Bahar
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMM 108 Biyomalzemeler 2 0 2 4
Dersin İçeriği
Biyomalzemelere giriş, tarihçesi, gelişimi., Tıbbi malzemelerin sınıflandırılması ve yapısı (Metaller, Seramikler, Polimerler, Kompozitler, Kumaşlar, Kemik, Diş, Kıkırdak ve Deri gibi diğer doğal malzemeler), Malzemelerin biyolojik olarak derecelendirilmeleri. , Yumuşak ve sert dokular,  Malzemelerde Karekterizasyon, (Mikroyapı ve Mekanik özellikler arası ilişki, Yoğunluk, Gözeneklilik, Sıvı emme özelliği, Elektriksel yapı, X-Işını, Manyetik Rezonans, Ultrasonik sistemlere verdiği cevaplar), İmplant malzemelerin Mekanik ve Korozyon davranışları., Malzeme testleri ve laboratuar uygulamaları., Malzemelerin yüzey özellikleri ve dokularla etkileşimleri, Biyouyumluluk ve bağışıklık sistemi,, İmplant malzemeleri., Malzemelerin Ortopedi, Kardiyoloji, Dişçilik, Rekonstrüktif ve diğer cerrahi uygulamaları., Biyo-elektrolitler, Biyo-yapıştırıcılar, Biyo-Nano malzemeler, Biyomalzemelerin ilaç içinde taşınması, Biyomalzemelerin İmplant malzeme olarak kullanım şartları, Problemleri, Sterilizasyonu, Biyomalzemelerin geliştirtmesinde ve kullanımındaki etik kurallar.,

 

Dersin Dönemi Bahar
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMM 110 Tıbbi Biyoloji 2 0 2 2
Dersin İçeriği
Hücre tipleri, hücre inceleme teknikleri, hücre zarı yapı ve fonksiyonları,  hücre organelleri, yapısı ve fonksiyonları, hücre bölünmesi, mutasyonlar

 

Dersin Dönemi Bahar
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMM 112 Bilgisayar Programlama II 3 1 4 4
Dersin İçeriği

 

Dersin Dönemi Bahar
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMTD 102 Türk Dili 2 0 2 0
Dersin İçeriği
Yazılı ve sözlü anlatımda başarılı olabilmek için retorik bilgisi (belagat), yazılı anlatım biçimleri ve teknikleri, sözlü anlatım biçimleri ve teknikleri, yazılı ve sözlü anlatımda üslup, tartışma türleri.

 

Dersin Dönemi Bahar
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMAI 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 0 2 0
Dersin İçeriği
Atatürk döneminde yapılan yenilikler ve olaylar hakkında bilgi verir.

 

Dersin Dönemi Bahar
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMYD 102 Yabancı Dil 2 2 0 2
Dersin İçeriği
Since our  students passed Proficiency Exam in English successfully,we plan to help them to improve their reading and comprehensive skills as well as writing and speaking&listening so that they can get use of English sources in their own field and to be able to correspond with their colleagues and other academic stafff all over the world.

,bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi yazım kuralları ,bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi yazım kuralları ,bitirme tezi arama ,bitirme tezi abstract ,bitirme tezi anket örnekleri ,bitirme tezi alma şartları ,bitirme tezi android ,bitirme tezi almanca ,bitirme tezi ara raporu ,bitirme tezi amacı ,bitirme tezi animasyon ,bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi bilgi üniversitesi ,bitirme tezi bilgi ,bitirme tezi başlıkları,özel ders,bitirme tezi

Dersin Dönemi Bahar
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMM 201 Devre Teorisi 3 0 3 5
Dersin İçeriği
Akım, gerilim, güç kavramlarının ve devre elemanlarının (bağımlı, bağımsız kaynaklar) tanıtılması. Devre elemanları, direnç devreleri, Ohm yasası. Dirençli devrelerin analizinde kullanılan Kirchoff kanunları; Düğüm ve çevre analizi teknikleri; Temel op-amp analizi. Lineerlik, süperpozisyon, kaynak dönüşümü, Thevenin ve Norton teoremi, Maksimum güç transferi, Duyarlılık analizi. Kapasitörler ve indüktörlerin devredeki akım gerilim özellikleri, Sinüzoid ve fazörler, Sinüzoidal sürekli surum analizi. Ani ve Ortalama Güç.

 

Dersin Dönemi Güz
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMM 203 Elektronik 3 0 3 5
Dersin İçeriği
Yarı-iletken malzemeler, pn jonksiyon diyotlar, Zener diyotlar, diyot devrelerinin analizi ve uygulamaları, Bipolar jonksiyon tranzistörler (BJT), BJT lerin DC kutuplanması, alan etkili jonksiyon tranzistörleri (JFET), Metal oksit alan etkili tranzistörler (MOSFET), JFET ve MOSFET lerin DC kutuplanması, BJT trazistör modellenmesi, BJT ve FET lerin küçük işaret analizi

 

Dersin Dönemi Güz
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMM 205 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 3 0 3 5
Dersin İçeriği
İnsanı meydana getiren hücre doku ve organların gelişimi,  yapısı(anatomik, histolojik), fonksiyonu

 

Dersin Dönemi Güz
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMM 207 Mühendislik Matematiği I 3 0 3 2
Dersin İçeriği
Vektörel diferansiyel Hesaplamalar: Çok değişkenli fonksiyonların hesaplanması: parsiyal türevler, toplam diferansiyeller, Chain kuralları, 2 boyut ve 3 boyutta vektörler, vektör uzayı, Nokta ve vektörel çarpım, Vektör ve skalar fonksiyonlar ve alanlar, eğrilerin türevi, Gradyent ve skaler alanların yönlü türevi, diverjans ve vektörel alanların yönlü türevleri, Rotasyonel, irrotasyonel ve selonoidal vektör alanlarının yönlü türeviVektörel integral Hesaplamaları: Çizgi integralleri, vektörel integral, yüzeyde Green teoremi , Gauss, Diverjans ve Stokes teoremleri ve uygulamalar, yüzey integralleri uygulamaları, Helmholtz teoremi

 

 

Dersin Dönemi Güz
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMM 209 Devre Laboratuarı 0 2 1 3
Dersin İçeriği
Ohm, Kirschoff, Süperpozisyon ve Maksimum Güç Transferinin İncelenmesi ve uygulanması.Devre akım ve geriliminin ölçülmesi. Akım ve gerilim kaynaklarının iç dirençlerinin hesaplanması.Thevenin ve Norton teoremlerinin uygulanması.

Kapasitör ve indüktör ölçümleri ve uygulamaları.

Alçak ve yüksek geçiren filtrelerin incelenmesi.

Rezonans devrelerinin incelenmesi.

 

Dersin Dönemi Güz
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMM 211 Elektronik Laboratuarı 0 2 1 2
Dersin İçeriği
Yarıiletkenler ve Diyot Karakteristiği, Diyot Uygulamaları, Transistörler ve Uygulamaları, BJT Kuvvetlendiriciler, FETler, Kuvvetlendiricilerde Alt ve Üst Kesim Frekansı,  Kuvvetlendiricilerde Geri Besleme, Kararlılık ve Osilatörler, Multivibratörler

 

Dersin Dönemi Güz
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMYD201 Yabancı Dil 3 2 0 2
Dersin İçeriği
Since our  students passed Proficiency Exam in English successfully,we plan to help them to improve their reading and comprehensive skills as well as writing and speaking&listening so that they can get use of English sources in their own field and to be able to correspond with their colleagues and other academic stafff all over the world.

,bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi yazım kuralları ,bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi yazım kuralları ,bitirme tezi arama ,bitirme tezi abstract ,bitirme tezi anket örnekleri ,bitirme tezi alma şartları ,bitirme tezi android ,bitirme tezi almanca ,bitirme tezi ara raporu ,bitirme tezi amacı ,bitirme tezi animasyon ,bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi bilgi üniversitesi ,bitirme tezi bilgi ,bitirme tezi başlıkları,özel ders,bitirme tezi

Dersin Dönemi Bahar
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMM 202 Tıp ve Biyolojide Hesaplama ve Bilişim 3 0 3 5
Dersin İçeriği
Taylor serisi, hata analizi, Denklem köklerini bulma; Yarılama yöntemi, Newton yöntemi, Kiriş yöntemi, Polinom interpolasyonu, İnterpolasyon hatası, Nümerik türev ve Richardson dışkestirimi, Nümerik integral; Yamuk yöntemi, Romberg algoritması, Gauss formülü, Lineer denklem sistemlerinin çözümleri, Basit Gauss eliminasyonu, Kısmi pivotlu Gauss eliminasyonu, LU ayrıştırması

 

Dersin Dönemi Bahar
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMM 204 Olasılık ve İstatistik 3 0 3 4
Dersin İçeriği
Sayma Teknikleri; çarpım kuralı, permütasyon, kombinezon. Olasılık Kavramı; sigma cebri, olasılık aksiyomları, koşullu olasılık, Bayes formülü. Rastlantı Değişkeni; dağılım fonksiyonu, olasılık fonksiyonu, Chebyshev eşitsizliği. Kesikli ve Sürekli Dağılımlar; uniform dağılım, Bernoulli dağılımı, Poisson dağılımı, geometrik dağılım, hipergeometrik dağılım, normal dağılım, eksponansiyel dağılım, gamma dağılımı, beta dağılımı. Çıkaran Fonksiyonlar.Karar Teorisi.Kestirim Kavramı.Hipotez Testi . Parametrik Olmayan Testler. Korelasyon ve Regresyon. Frekans Dağılımı ve Frekans Histogramı, Veriyi Tanımlamada Sayısal Yöntemler, Eğri Uydurma ve En Küçük Kareler Yöntemi

 

Dersin Dönemi Bahar
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMM 206 Lojik Bilgisi 3 0 3 4
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında; sayı ve kod sistemleri, Boolean cebri ve mantık kapıları, tümleşik devreler, mantık devresi sadeleştirme yöntemleri, birleşimsel mantık devreleri analizleri ve tasarımları (toplayıcı, çıkarıcı, kodlayıcı, kod çözücü, çoğullayıcı vb.), senkron ve asenkron ardışıl mantık devresi analiz ve tasarımları, sayıcılar ve kaydediciler, temel bilgisayar yapısı, hafızalar ve hafız organizasyonu, programlanabilir mantık devreleri, temel analog ve sayısal sistem bağdaştırma elemanları konuları işlenmektedir.

 

Dersin Dönemi Bahar
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMM 208 Mühendislik Matematiği 2 3 0 3
Dersin İçeriği
Kompleks Analiz: Kompleks Sayılar ve düzemler, Kompleks sayıların polar gösterimi, Güç ve kök alma, güç serileri, Kompleks düzlem topolojisi,  analitik fonksiyonlar ve Analitik fonksiyonların ortogonallik özelliği, Moebius fonksiyonları,  Eksponansiyel ve Trigonometrik fonksiyonlar, Logoritma ve genel güç, ters trigonometrik fonksiyonlar ve uygulamaları, Kompleks düzlemde integral, Cauchy-Goursat Teoremi, Cauchy integral teoremi ve serileri, Taylor ve Maclaurin serileri, Laurent Serileri,  Rezidu İntegral metodu, Analitik fonksiyonların Geometrisi ve uygulamaları

 

Dersin Dönemi Bahar
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMM 210 Mikroişlemciler ve Uygulamaları 2 1 3 6
Dersin İçeriği
Mikroişlemci organizasyonu. Mikroişlemci yapılarını anlama ve karşılaştırma. Mikroişlemcilerde ara bağlantılar. Monitor programı. Assembly dili programlama. Donanım ve yazılım geliştirme kitleri. Tek işlemcili mikrobilgisayar sistemleri.

 

Dersin Dönemi Bahar
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMM 212. Lojik Lab 0 2 1 2
Dersin İçeriği
Temel kapı devreleri. Temel kapı devreleri kullanarak lojik fonksiyonların gerçekleştirilmesi.  Kombinasyonel lojik devreler. Ardışık lojik devreler. Sayıcılar. Hafızalar. Aritmetik ve lojik işlem birimi (ALU). Dijital- Analog çeviriciler. Analog- Dijital Çeviriciler

,bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi yazım kuralları ,bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi yazım kuralları ,bitirme tezi arama ,bitirme tezi abstract ,bitirme tezi anket örnekleri ,bitirme tezi alma şartları ,bitirme tezi android ,bitirme tezi almanca ,bitirme tezi ara raporu ,bitirme tezi amacı ,bitirme tezi animasyon ,bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi bilgi üniversitesi ,bitirme tezi bilgi ,bitirme tezi başlıkları,özel ders,bitirme tezi,

Dersin Dönemi Bahar
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMM 214 İşlemsel Kuvvetlendiriciler 2 1 3 4
Dersin İçeriği
İşlemsel Kuvvetlendiriciler (op-amp): Özellikleri, karakteristikleri, offset voltaj ve akımı, kutuplama akımları, eviren ve evirmeyen kuvvetlendiriciler.  Fark ve enstrumentasyon kuvvetlendiricileri. Temel op-amp devreleri.  Hassas doğrultucular, kırpıcılar ve dalga şekli üreticileri. Komparatörler, logaritmik ve antilogaritmik kuvvetlendiriciler. Büyük işaret kuvvetlendiricileri; A, B ve C sınıfı çalışma ve verimleri. Regüleli güç kaynakları; şönt, seri, akım sınırlamalı ve anahtarlamalı regülatör devreleri.  Op-Amp laboratuar uygulamaları

 

Dersin Dönemi Bahar
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
BMYD202 Yabancı Dil 4 2 0 2 2
Dersin İçeriği
Since our  students passed Proficiency Exam in English and English I and II successfully,we plan to help them to improve their reading and comprehensive skills as well as writing and speaking&listening so that they can get use of English sources in their own field and to be able to correspond with their colleagues and other academic stafff all over the world.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031