Yüksek Lisans Bitirme Tezi Referansı

CIP 101 (TDP 101) Toplumsal Duyarlılık Projeleri I 0(0+0+0) ECTS 1,00,bitirme tezi makina ,bitirme tezi bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi çevre mühendisliği ,bitirme tezi konuları makine mühendisliği ,bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film ,bitirme tezi olarak ,bitirme tezi olarak por ,bitirme tezi ornek ,bitirme tezi ogü ,bitirme tezi oku ,bitirme tezi yaz okulu ,bitirme tezi kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi pdf ,bitirme tezi poster ,bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu,özel ders,bitirme teziLisans öğrencilerinin mezun oluncaya kadar en az bir sene devam etmek zorunda oldukları, gönüllü çalışmaya dayalı ve sivil toplum örgütleriyle beraber çalışılan takım projeleridir. Öğrenciler ilan edilen projeler arasından tercih yaparak TDP birimi tarafından atanan süpervizörün ve birim asistanın danışmanlığında bilgilendirme eğitimleri alırlar, proje ön çalışmalarını yaparlar ve projelerini gerçekleştirirler. Başarı durumu, projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde süpervizör ve proje koordinatörü tarafından kararlaştırılır.

Zorunlu

COME 101 (BİM 101) Bilgisayara Giriş 3(2+0+2) ECTS 5,00Hesaplama kavramları, üretim ve çoklu ortam yazılımları, dosyalar ve veri saklama; bilgisayar mimarisine giriş, ağlar, Internet. Kelime işlemci, hesaplama yazılımları, veritabanı kullanımı; Ağ sayfası geliştirme ve sunum yazılımları kullanımı.

Zorunlu

IUL 100 (UYG 100) Üniversite Yaşamına Giriş 0(0+0+0) ECTS 2,00Zorunlu
İNG 101 İngilizce I 2(0+4+0) ECTS 3,00Bu dersin amacı İngilizce’ye temel düzeyde bir başlangıç yapmak ve öğrencilerin günlük hayatta ve iş yaşamlarında İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurma yeteneklerini geliştirmektir.

Zorunlu

RES 131 Desen I 2(0+4+0) ECTS 4,00Desenin tarihi gelişim süreci. Araç ve malzemelere ait bilgilenmeler, görme biçimleri, görsel bilime dayalı doğadan etütler, geometrik düşünce, desende oran, ölçü, form, plan kavramlarının tanıtılması, çizgi, yüzey, hacim ilişkileri, organik ve inorganik objelerle çalışmalar, farklı malzemelerle kompozisyon denemeleri, canlı model doğa yorumları, uygulamalı olarak yaptırılır.

Zorunlu

STR 101 Sanat Tarihi I 2(2+0+0) ECTS 3,00Tarihöncesi mağara resimlerinden başlayarak kronolojik sıraya göre Mezapotamya, Mısır, Anadolu, Ege, Yunan,Roma ve Bizans mimari, heykel ve resim sanatları görsel örneklerle zenginleştirilerek anlatılır.

Zorunlu

TAS 107 Sanat ve Tasarım Eğitimi I 3(2+2+0) ECTS 4,00Tasarıma yönelik alanlarda, tasarım disiplini alacak olan öğrencilere; sanatın temel öğelerini (çizgi, nokta, leke, doku vb.) öğreterek, nesneler üzerinde bağ kurmaları sağlanır. Tasarım için gereken ortak değerleri keşfettirilir. Organik yapılar üzerindeki geometrik alanların, inorganik yapılar üzerinde oluşacak alanlardaki değerleri aranarak, buna uygun projeler ürettirilir. Deneysel yapılan araştırmalarla, öğrencilere bir tasarımcının gereksinim duyacağı görüş ve düşünme biçimi kazandırılır.

Zorunlu

TÜRK 101 Türk Dili I 2(2+0+0) ECTS 3,00Dersin amacına uygun olarak, öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamak, ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla TÜRK 101 dersinde; dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe’nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe,sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları,dilekçe yazma,özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir.

bitirme tezi makina ,bitirme tezi bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi çevre mühendisliği ,bitirme tezi konuları makine mühendisliği ,bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film ,bitirme tezi olarak ,bitirme tezi olarak por ,bitirme tezi ornek ,bitirme tezi ogü ,bitirme tezi oku ,bitirme tezi yaz okulu ,bitirme tezi kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi pdf ,bitirme tezi poster ,bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu,özel ders,bitirme tezi

Zorunlu

CIP 102 (TDP 102 ) Toplumsal Duyarlılık Projeleri II 0(0+0+0) ECTS 1,00TDP 101 dersinde teorik eğitim alan öğrenciler, TDP 102 dersi kapsamında gönüllü çalışmaya dayalı ve sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları ile beraber çalışılan takım projelerinden tercih ettikleri birini seçerek TDP Birimi tarafından atanan süpervizörün ve program asistanının danışmanlığında bilgilendirme eğitimleri alır, proje ön çalışmalarını yapar ve projelerini gerçekleştirirler. Başarı durumu, projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde süpervizör ve proje koordinatörü tarafından kararlaştırılır.

Zorunlu

ETB 130 Teknik Resim ve Perspektif 2(0+4+0) ECTS 5,00Sanat ve Tasarım Fakültesi Bölümlerinin gereksinimi olan tüm teknik anlatımların yapılabilmesi için gerekli çizgi çeşitleri,geometrik şekiller, açılar, daire ve eğrilerin çizim yöntemlerinin anlatılması. Epür düzeni ve yazı disiplini ile tasarı geometri metotlarının (izdüşüm) temel kurallarının anlatılması. Perspektif tekniklerinin ; çift kaçışlı, tek kaçışlı, ve izometrik çeşitlerinin anlatımı.

Zorunlu

İNG 102 İngilizce II 2(0+4+0) ECTS 3,00Bu ders İNG 101 dersinin devamı niteliğinde olup, öğrencilerin bir önceki derste edindikleri dinleme, okuma, konuşma ve yazmayla ilgili temel düzey dil becerilerini pekiştirmelerini ve geliştirmelerini amaçlamaktadır.

Zorunlu

RES 132 Desen II 2(0+4+0) ECTS 4,00İnsan doğa, iç ve dış mekan birlikteliği içinde kompozisyonlar kurmak, siyah-beyaz leke çalışmalarını gerçekleştirmek, bireysel karakterlerin oluşturulması için, desen çalışmalarındaki anlayış ve farlılıklarının karşılaştırmalı olarak irdelenmesi ve uygulanması. Canlı formlar üzerindeki anatomiye ilişkin yapının geometrik formlar yönünde çözümlemesi. Antik heykel ve ustalardan desen kopyaları aracılığıyla doğru çizimleri göstermek hedeflenir.

Zorunlu

STR 102 Sanat Tarihi II 2(2+0+0) ECTS 3,00Romanesk sanat, Gotik sanat, Rönesans sanatı(mimari, resim, heykel), Barok sanat, Rokoko üslubu, Fransız devriminin sanata etkileri Neo-Klasisizm, Romantizm üslupları, sanatçıları ve eserleri görsel örnekler eşliğinde öğretilir.

Zorunlu

TAS 108 Sanat ve Tasarım Eğitimi II 3(2+2+0) ECTS 4,00Yüzey kompozisyonları, serbest malzemeyle üç boyutlu tasarımlar yaptırılır. Bu derste, nesneler dünyasını araştırmak hedeflenerek objeleri doğru yansıtmak üzere çizgi, renk, ışık ve doku çalışmaları yaptırılır.

Zorunlu

TÜRK 102 Türk Dili II 2(2+0+0) ECTS 3,00Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir. Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli diksiyon teknikleri ile uygulamalı vurgu ve tonlama dersleri yapılmaktadır.

Zorunlu

bitirme tezi makina ,bitirme tezi bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi çevre mühendisliği ,bitirme tezi konuları makine mühendisliği ,bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film ,bitirme tezi olarak ,bitirme tezi olarak por ,bitirme tezi ornek ,bitirme tezi ogü ,bitirme tezi oku ,bitirme tezi yaz okulu ,bitirme tezi kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi pdf ,bitirme tezi poster ,bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu,özel ders,bitirme tezi

RES 231 Atölye I 5(3+4+0) ECTS 9,00Bu derste, öğrenciye kendi kişiliğine daha yatkın çizme yöntem ya da yöntemlerini bulabilmesinde yardımcı olmak için, sanat tarihi genelinde yapılmış desen örneklerinden yola çıkarak çizgisel, tonsal yada ikisinin birlikte söz konusu olduğu biçimleri tanıtmak amaçlanır. Daha kolay kavranabilir olması nedeniyle, düzenlenmiş sanat nesnesi haline dönüştürülmüş doğa (antik heykeller ve ustalardan desen kopyaları) aracılığı ile doğruyu göstermek hedef alınır.

Zorunlu

RES 233 Duvar Resim Teknikleri I 4(2+4+0) ECTS 7,00Resmin temel uygulama atölyelerinden olan Duvar Resim Teknikleri I ve II dersinde mozaik, vitray ve fresk teknikleri anlatılıp uygulanır. Mozaik: ” Dünya Sanat Tarihinden örnekler gösterilip araştırılır. ” Duvar resimlerinin uygulandığı alanlar/ kentler ve mimari yapılarda sanat eserlerinin konumu-mekan çözümlemeleri gösterilir. ” Geleneksel malzeme ve tekniklerin gösterilip uygulamaları yaptırılır. ” Özgün işlerin çağdaş ve yeni yöntemlerle yaptırılması sağlanır.

Zorunlu

RES 235 Estetik 2(2+0+0) ECTS 3,00Estetik, sanatsal değerler ortaya koyan, sanatsal yaratıcı nitelik taşıyan, kendine özgü insansal etkinliğin bir ürünü olarak sanatın ne denli sanatsal olduğunu araştıran, güzeli sorgulayan bilim dalıdır. Dersin amacı tarihi gelişim sürecinde estetik değerlerin temel kavramlarını anlatmak, sanat eserlerinin niteliklerini, oluşum koşullarını inceletmektir. Metafizik, bilimsel, deneysel, psikolojik ve sosyolojik yaklaşım ve açılımlarla çözümlemektir. Öz ve biçim bütünlüğü içinde her çağın, dönemin ve sanatçılarının eserlerini yorumlamak kuramsal estetiğin mutlak yönelişiyle çağdaş laboratuar estetiğinin deneysel çabası karşılaştırılır.

Zorunlu

STR 207 Türk Resim Sanatı Tarihi 2(2+0+0) ECTS 3,00Türk resim sanatının Uygurlar’dan başlayarak Selçuklu ve Osmanlı minyatür sanatlarının kısaca tarihsel gelişimi anlatıldıktan sonra 19. Yüzyıl da Batı tarzı resme geçiş, Enderunlu ressamlar, Asker ressamlar, 1914 kuşağı, Müstakil ressamlar ve heykeltıraşlar Birliği, “D” Grubu, Yeniler Grubu, 1950 sonrası çağdaş Türk resmi görsel malzemeler eşliğinde ayrıntılı olarak anlatılır. Zorunlu Ders

Zorunlu

TAR 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2(2+0+0) ECTS 3,00Türk İnkılâbının tarihi anlamı ve önemi; Türk inkılâbını hazırlayan koşullar, ortam ve gelişmeleri; Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşı; Ulus egemenliğine dayalı tam bağımsız yeni Türk Devleti’nin kuruluşu; Atatürk’ün dahi asker, büyük devlet adamı ve İnkılâpçı kişiliği ile teşkilatçılığı.

Zorunlu

RES 232 Atölye II 5(3+4+0) ECTS 9,00Canlı model, ölü doğa, portre, peyzaj ve buna benzer resim türleri aracılığıyla doğa karşısında desenin olanaklarıyla düşünebilme ve üretmeye yöneltmek amaçlar dersin kapsamını oluşturur.

Zorunlu

RES 234 Duvar Resim Teknikleri II 4(2+4+0) ECTS 7,00Resmin temel uygulama atölyelerinden olan Duvar Resim Teknikleri II dersinde vitray ve fresk teknikleri anlatılıp uygulanır. Vitray/ Fresk : ” Dünya Sanat Tarihinden örnekler gösterilip araştırılır. ” Duvar resimlerinin uygulandığı alanlar/ kentler ve mimari yapılarda sanat eserlerinin konumu-mekan çözümlemeleri gösterilir. ” Geleneksel malzeme ve tekniklerin gösterilip uygulamaları yaptırılır. ” Özgün işlerin çağdaş ve yeni yöntemlerle yaptırılması sağlanır.

Zorunlu

RES 236 Mitoloji 2(2+0+0) ECTS 3,00Mitolojinin gerçekliği-gerçekle ilişkisi, Antik Mitos yazarları, Mitoslara göre evrenin ve insanın yarattığı Yunan ve Roma Tanrı ve Tanrıçaları, Anadolu mitolojileri, Pers, Mezopotamya, Mısır Mitolojisi ve tek tanrılı dinlerde mitolojilerin etkisi dersin kapsamı içerisindedir

bitirme tezi makina ,bitirme tezi bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi çevre mühendisliği ,bitirme tezi konuları makine mühendisliği ,bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film ,bitirme tezi olarak ,bitirme tezi olarak por ,bitirme tezi ornek ,bitirme tezi ogü ,bitirme tezi oku ,bitirme tezi yaz okulu ,bitirme tezi kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi pdf ,bitirme tezi poster ,bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu,özel ders,bitirme tezi

Zorunlu

RES 238 Biçim Analizi 2(1+2+0) ECTS 3,00İnsan bedeninin sanat tarihinde önemi, insan vücudunu tanımaya yönelik genel kemik eklem yapıları, insanın çatısını oluşturan iskelet, kemikler ve kemiklerin yapısına göre tanımı, eklemler, kasların yapısı, insanın oranları, hareketlerin değişimi, artistik ve anatomik yapılar dersin içeriğini oluşturur. Anatominin sanat tarihindeki yeri ve dönemlere göre sanatın figürle olan ilişkisi içinde, anatomik yapının irdelenmesi bu dersin içeriğini oluşturur.

Zorunlu

TAR 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2(2+0+0) ECTS 3,00Türk ulusunun bütün kurumları ve değerleriyle çağdaş uygarlığın da üstüne çıkma çabaları, Atatürk İlke ve İnkılâpları; Atatürk düşünce sistemi; Atatürk döneminde Türkiye’nin iç ve dış politikası; İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye; Türkiye’de çok partili döneme geçiş.

Zorunlu

HUM 302 (İNB 302) Çağdaş Avrupa’nın ve Modern Etiğin Temelleri 3(2+2+0) ECTS 4,00Bu ders INB 301’in devamıdır. Derste bir yandan Akdeniz ve Avrupa uygarlıklarının siyasal, entelektüel ve kültürel gelişiminin 18. Yüzyılın başından günümüze kadar olan dönemi kronolojik olarak tartışılır, diğer yandan çağdaş Batı dünyasında öne çıkan modern etik kavramının oluşumu incelenir. Aydınlanma, onun hümanizm ve modernizm ile ilişkisi, Avrupa’da milliyetçiliğin doğuşu, Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi ile 20. yüzyılın belli başlı konu ve olayları, genel özellikleri ve çağdaş Avrupa’nın şekillenmesinde oynadıkları roller bakımından ele alınır. Derste etik kavramı ile Avrupa uygarlığının gelişimi arasındaki ilişkiler modern Batı etiğinin oluşumu bağlamında incelenir.

bitirme tezi makina ,bitirme tezi bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi çevre mühendisliği ,bitirme tezi konuları makine mühendisliği ,bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film ,bitirme tezi olarak ,bitirme tezi olarak por ,bitirme tezi ornek ,bitirme tezi ogü ,bitirme tezi oku ,bitirme tezi yaz okulu ,bitirme tezi kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi pdf ,bitirme tezi poster ,bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu,özel ders,bitirme tezi

Zorunlu

RES 331 Atölye III 5(3+4+0) ECTS 9,00Öğrenci, Desen’in plastik olanaklarıyla üretmeye devam eder.

Zorunlu

RES 333 Baskıresim I 5(4+2+0) ECTS 8,00Özgün baskı resim kavramının genel anlamı, baskı resim sanatının tarihi gelişimi. Görsel sanatlar içindeki yeri ve uygulama alanlarının incelenmesi. Araç ve gereçlerin tanıtılması ve kullanım biçimlerinin anlatılması. Sanat baskı teknikleri olan tek tip şablon baskı (monotype), yüksek baskı (ağaç-linolyum), çukur baskı (metal gravür), düz baskı, elek-ipek-serigrafi baskının geleneksel yöntemlerinin anlatılması. Endüstride kullanılan baskı teknikleri, bilgisayar destekli baskı, dijital baskı teknikleri hakkında bilgi vermek. Özgün baskı resim sanatçılarından kopya yöntemleri ile çalışmalar yapmak. Etütlerin değerlendirilmesi, uygulamaya geçmek için kompozisyonun hazırlanması, öğrencinin düşünme ve gözlemlerini yaratıcı yetileriyle birleştirerek düz baskı, tek tip baskı, ahşap ve linolyum tekniğinde tek renk ve siyah-beyaz özgün çalışmalar gerçekleştirmelerini, tekniklerin zenginliklerini keşfederek yetkinleşmelerini sağlamak.

Zorunlu

RES 335 Deneysel Yaratıcılık 3(3+0+0) ECTS 5,00Bakmak ve görmek, görsel algılama biçimleri, görmek ve yansıtmak, karşı yaratıcılık olarak yorum, imaj ve mesaj, görüntünün iletileri, görünmeyen iletiler, biçim yoluyla düşünmek bu dersin kazandırmak istediği özelliklerdir. Öğrencilere, bütün boyutlarıyla ışık ve renk olgusu, görsel sanatlarda anlatım öğesi olarak kurgu, nesnelerin iç dünyası, yapıları ve dokuları, görsel bilinç olarak boşluk, sanat’ta beden, sanatla yaşam ve kent ilişkisi, görünüm içindeki ses ve diğer duyular, çağımız sanatının açılımı gibi kavramlar açıklanır

Zorunlu

RES 332 Atölye IV 5(3+4+0) ECTS 9,00Soyutlamanın en temel elemanlarından biri olan çizgi aracılığıyla, doğru görme ve kendini ifade etmenin yollarını öğrenen öğrencinin, bu birikimlerini daha da yetkinleştirmesi ve açık koyu değerleri öğrenmesi, boya dönemine hazırlık oluşturmak üzere renk araştırmalarına yönelmesi sağlanır.

Zorunlu

bitirme tezi makina ,bitirme tezi bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi çevre mühendisliği ,bitirme tezi konuları makine mühendisliği ,bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film ,bitirme tezi olarak ,bitirme tezi olarak por ,bitirme tezi ornek ,bitirme tezi ogü ,bitirme tezi oku ,bitirme tezi yaz okulu ,bitirme tezi kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi pdf ,bitirme tezi poster ,bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu,özel ders,bitirme tezi

RES 334 Baskıresim II 5(4+2+0) ECTS 8,003. yarıyılda almış oldukları bilgi ve teknik becerilerini zenginleştirerek çok renkli, çok kalıplı baskılara yönelmek. Yüksek ve çukur baskı örneklerini çoğaltmak. Elek baskı (serigrafi) ile sanat ve endüstriyel baskı yöntemlerini öğrenmek. Çağımızda gelişen teknolojilerle yeni baskı yöntemlerini keşfetmek. Birçok teknikleri aynı yüzeyde kullanabilmek. Özgün baskı resim sanatlarının teknik ve yöntemlerini irdelemek. Yeni kaynaklar araştırmak. Çağdaş sanat anlayışını özümsemiş, yaratıcı, yapıcı, özgün bir anlatım diline sahip öğrenciler yetiştirmek.

Zorunlu

RES 336 Renk ve Işık Bilgisi 3(3+0+0) ECTS 4,00Renk kavramı. Rengin fiziksel yönden oluşumu. Renk tayfı kavramı. Spektral renkler. Rengin psikolojik yönden incelenmesi. Renklerin sıcak-soğuk ve tamamlayıcı renkler olarak guruplandırılması. Kontrast renkler ve insan psikolojisi üzerindeki etkisi. Rengin ışıksal değerleri ve renk karışımlarının dalga boyuna göre bıraktığı etki. Boya renklerle ışıksal renklerin arasındaki karışım farkı. Rengin boya olarak açılımı ve pigment yapısı. Doğal boyalardaki renk ve pigment değerleriyle, kimyasal yolla elde edilen boyalardaki pigment değerlerin renk olarak etkisi ve kalıcılığı.

Zorunlu

RES 431 Atölye V 5(3+4+0) ECTS 9,00Öğrenciler bu yarıyılda boyanın olanaklarıyla tanışırlar. Renk araştırmaları, ustalardan rengin sorunlarını kavratıcı yorum kopyaları, canlı model, ölü doğa, portre, peyzaj gibi resim türlerinden etütler geliştirerek, kendi kişisel eğilimlerini geliştirmeye çalışırlar.

Zorunlu

RES 433 Çağdaş Sanat ve Yorumu 2(2+0+0) ECTS 5,00Bu derste, çağa yön veren yaratıcı düşünce kaynakları,felsefi ve estetik açıdan çağdaş sanatçılar,yapıtları sanat ekolleri (Neo- klasizm, Romantizm, Fovizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Fütürizm, Dada, Sürrealizm, Abstrakart, Pop art, Neuveau Realizm, Op art, Minimalizm, Kavramsal sanat, Neo Ekspresyonizm v.s.) örneklemelerle incelenir. Yorumlanarak anlatılır.

Zorunlu

RES 435 Disiplinler Arası Sanat 2(1+2+0) ECTS 5,00Çağımız sanatının sınır tanımaz boyutları için geleneksel sanat dallarının birbiri içinde erimesiyle ortaya çıkan yeni anlatım yöntemleri ve sonuçları uygulama ve kuramsal içerikli bu dersin konusudur.

Zorunlu

CDS 490 (KGS 490) Kültürel Gelişim Semineri 0(0+1+0) ECTS 0,00

bitirme tezi makina ,bitirme tezi bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi çevre mühendisliği ,bitirme tezi konuları makine mühendisliği ,bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film ,bitirme tezi olarak ,bitirme tezi olarak por ,bitirme tezi ornek ,bitirme tezi ogü ,bitirme tezi oku ,bitirme tezi yaz okulu ,bitirme tezi kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi pdf ,bitirme tezi poster ,bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu,özel ders,bitirme tezi

Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak dersin gereklerini yerine getireceklerdir.

Zorunlu

RES 432 Atölye VI 5(3+4+0) ECTS 9,00Öğrencinin doğa ve sanat tarihindeki ustalar ve kendi kişiliği aracılığıyla senteze varması amaçlanır. Önceki yıllarda yapmış olduğu temel resim elemanlarını tanıma ve bu elemanlar aracılığı ile üretme çalışmaları sonrasında, ilgi alanlarının, kişisel eğilimlerinin ve tercihlerinin artık belirginleştiği varsayılarak, bu yarıyılda olabildiğince kendisiyle baş başa bırakılır. Öğrenciden, bu yarıyıla kadar edindiği bilgi ve deneyimlerle senteze varması, kendine özgü bir dille kendi resim dünyasını kurması, bu doğrultuda yetkinleşmesi ve diploma projesini hazırlaması beklenir. Öğrenciden, bu yarıyıla kadar edindiği bilgi ve deneyimlerle senteze varması, kendine özgü bir dille kendi resim dünyasını kurması, bu doğrultuda yetkinleşmesi ve diploma projesini hazırlaması beklenir.

Zorunlu

RES 492 Bitirme Projesi 4(2+4+0) ECTS 11,00Öğrenciye kaynak araştırması ve proje konularının seçiminde yardımcı olunur, projelerin işleyişleri konusunda haftalık takiplerle ve tartışmalarla yönlendirilir. Öğrenci, yeteneklerini belirleyen, kişiliğini geliştiren, bağımsız ve bireysel olarak olarak yaratıcı bir diploma çalışması ortaya çıkarır.

Zorunlu

D00025 Bölüm Seçmeli 2(0+0+0) ECTS 5,00Bölüm Seçmeli
RES 237 Bilgisayarla Uygulama 2(2+0+0) ECTS 5,00Bilgisayar temelli sanat kavramlarının aktarılması, sayısal sanat bilincinin oluşturulması ve örneklerle pekiştirilmesi, çizgisel ve noktasal bilgisayar programları (Adobe Illustrator ve Adobe Photoshop) aracılığıyla yeni sayısal eserlerin yaratılması, önceden bilgisayar dışında yaratılmış eserlerin bu programlar kullanılarak bilgisayarda yeniden oluşturulması, düzenlenmesi, yorumlanması, bilgisayar dışında yaratılacak eselerin ön hazırlıklarının ve projelendirilmesinin tamamlanması, sayısal eserlerin ve sayısal çalışmaların farklı çıktı biçimlerine uygun duruma getirilmesi.

Bölüm Seçmeli

RES 337 Fotoğraf 2(1+0+2) ECTS 5,00

bitirme tezi makina ,bitirme tezi bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi çevre mühendisliği ,bitirme tezi konuları makine mühendisliği ,bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film ,bitirme tezi olarak ,bitirme tezi olarak por ,bitirme tezi ornek ,bitirme tezi ogü ,bitirme tezi oku ,bitirme tezi yaz okulu ,bitirme tezi kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi pdf ,bitirme tezi poster ,bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu,özel ders,bitirme tezi

Bilgisayar ve programlarının gelişimiyle başlayan süreç içinde doğan dijital makinelerin teknik özellikleri ve optik değerleri. Dijital ortamda oluşan resmin teknik değerleriyle kullanılan (Adobe Photoshop vs.) programlar. Resmin kalitesini oluşturan piksel değerleri ve programa paralel gelişen fotoğrafik etkiler. Işık ve kadrajlamaya yönelik deneysel çalışmalar yapılır.

Bölüm Seçmeli

RES 437 Sanat Müzeleri 2(2+0+0) ECTS 5,00Sanat eserlerinin toplandığı korunduğu ve değerlendirildiği sanat müzeleri 20.yy.dan yeni bir işlev yüklenerek.Çağdaş sanat ve kültür merkezleri olarak sanat ortamına farklı bir canlılık getirmiştir. Bu dersin kapsamı içinde bütün dünya müzelerinin karşılaştırmalı olarak tanıtımı yer alır.

Bölüm Seçmeli

RES 240 Perspektif 2(2+0+0) ECTS 5,00Resim sanatı öğretiminde kullanılacak sınırlılıkta temel perspektif bilgi, kural ve uygulamalarını, iki ve üç boyutlu düzenlemelerde çizgi, hava ve renk perspektifi gibi konuları içerir. Dersin amaç ve hedefi: Sanat eğitimcisi olarak yetiştirmekte olduğumuz öğrencilerimizin mesleki formasyonlarının pekiştirilmesinde başta resim dersi olmak üzere görsel betimlemelerini doğru olarak aktarabilme, algılama ve ifade etme güçlerini arttırmaları, el ve göz uzluğu kazanmalar amaçlanır. Atmosferin etkisiyle oluşan renk ve kontrastlarla ışığın, doğa üzerindeki etkisi, uzaktaki objelerin renk ve biçimlerindeki fluluk, soluklaşma, mavilik, ön plandaki objelerin arka plandaki objelere oranla daha net, berrak görünüşü gibi konuların perspektif esas ve olgu içinde yorumlanıp algılanması hedeflenir.

Bölüm Seçmeli

RES 338 Sanat ve Politika 2(2+0+0) ECTS 5,00İnsanı varlık nedenini sorgulayan, onu düşünmeye ve yaratmaya yönelten sanat doğal olarak insan yönetim biçimi olan politikayla sürekli olarak çalışacak yaratıcı düşünce özgünlüğünü savunarak başkaldıracak tutucu yönetimlerle karşı karşıya gelecektir. Sanat ve politika dersi örneklerle bu konuyu inceleyecektir.

Bölüm Seçmeli

RES 436 Sanat Eleştirisi 2(2+0+0) ECTS 5,00Bu ders kapsamında sanat eleştirisi nedir, eleştiri çeşitleri nelerdir, eleştiride hangi yöntemler uygulanır, bir sanat yapıtına nasıl bakılır ve anlamlandırılır, değerlendirme ölçütleri nelerdir, sanat eleştirisi nasıl başlamış ve tarihsel süreç içinde nasıl gelişmiştir, eleştirel iletişim nasıl kurulur, dünya sanatından ve Türk sanatından eleştiri örnekleri, sanat ontolojisi nedir ve ontolojik eleştiri nasıl olmalıdır, yapısalcı eleştirel bakış gibi sanat eleştirisini çeşitli yönlerden irdeleyen konular öğretilir ve sanat eserleri üzerinde eleştiri örnekleri yapılır.

Bölüm Seçmeli

RES 438 Sanat ve Mekan 2(2+0+0) ECTS 5,00Sanatsal kurgularda sanat- mekan ili?kisinin irdelenmesi ve mekan-sanat yapyty düzenlenlemelerinin geçmi? dönemlerde ve günümüzdeki örneklerinin incelenmesi.

Bölüm Seçmeli

bitirme tezi makina ,bitirme tezi bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi çevre mühendisliği ,bitirme tezi konuları makine mühendisliği ,bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film ,bitirme tezi olarak ,bitirme tezi olarak por ,bitirme tezi ornek ,bitirme tezi ogü ,bitirme tezi oku ,bitirme tezi yaz okulu ,bitirme tezi kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi pdf ,bitirme tezi poster ,bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu,özel ders,bitirme tezi

STR 111 Sanat ve Yaşam 3(3+0+0) ECTS 5,00Günümüz çağdaş sanat yapıtı yalnızca sezgi ve yeteneği değil, aynı zamanda bir düşünme, seçim yapma, arama ve yansıtma gibi aşamaları da içerir. Sanatçı ise bu öğeleri kendi potasında eritebilen ve yansıtabilen kişidir. Sanatçı yaşadığı çevrenin etkisini işlerine yansıtır. Yaşam ve sanatın bütünleşmesi bütün tarih boyunca devam etmektedir. Bu derste yukarıda belirtilen ölçütler çerçevesinde sanatı yaşam felsefesi haline getirmiş sanatçılar ve çevrelerindeki gelişmelere değinilecek; çağlara göre değişen yaşam ve sanat örnekleri pek çok boyutu ile irdelenecektir. Fakülte Seçmeli

Fakülte Seçmeli

STR 115 Sanat Kavramları 3(3+0+0) ECTS 5,00Estetik kavramlara dayanarak sanat kavramlarını açıklamak ve irdelemek amacını taşıyan bir derstir. Güzel sanatlar alanında özellikle resim ve müzik dallarında sanatın tanımından başlayarak sanatın duygusu, amacı, işlevi, yapısı, özellikleri ve türleri hakkında bilgilerin verildiği derste, tarih öncesi çağlardan başlayarak günümüze dek uzayan tarihsel süreç içinde sanatın gelişimi ve değişimi gösterilecektir. Sanatın, doğa, toplum, ahlak, özgürlük, bilim, endüstri ve teknik ile olan ilişkisi ile diğer tüm sanat kavramlarının örneklerle gösterildiği bir derstir.

Fakülte Seçmeli

GİT 246 Kısa Film Yapımı 3(3+0+0) ECTS 5,00Dersin ilk bölümünde farklı bölümlerden öğrenciler, kısa film yapım aşamaları hakkında bilgilendirilerek, kendi kısa filmlerini oluşturmaya yönlendirilirler. Dersin ikinci bölümünde öğrenciler kendi aralarında çekim ekipleri oluşturarak edindikleri bilgileri uygulamaya koyarlar. Senaryo yazımı, çekim ve kurgu aşamalarını uygulamaya koyan öğrenciler ders sonunda oluşturdukları kısa filmleri gösterime sunarlar ve kendi aralarında tartışırlar.

Fakülte Seçmeli

GİT 356 Çağdaş ve Klasik Avrupa Sineması 3(3+0+0) ECTS 5,00Avrupa sinemasının karışlaştırmalı olarak incelenmesi bu sinemanın kaynakları ve akımlarını anlamak açısından önemlidir. Bu ders kapsamında Frederico Fellini, Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Passolini, Michelangelo Antonioni gibi klasik İtalyan yönetmenlerinin sinemasal üslubu ve önemli filmleri Giuseppe Tornatore, Ferzan Özpetek, Marco Carniti, Matteo Garrone gibi çağdaş yönetmenlerin filmleriyle karşılaştırılacaktır. Aynı zamanda Avrupa sinemasının tarihsel gelişimi ve önemli sinema akımları da paralel olarak tartışılacaktır. Dersin içeriği filmlerin sunumu, karşılaştırmalı olarak tartışılması ve genel değerlendirme şeklinde ilerleyecektir.

bitirme tezi makina ,bitirme tezi bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi çevre mühendisliği ,bitirme tezi konuları makine mühendisliği ,bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film ,bitirme tezi olarak ,bitirme tezi olarak por ,bitirme tezi ornek ,bitirme tezi ogü ,bitirme tezi oku ,bitirme tezi yaz okulu ,bitirme tezi kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi pdf ,bitirme tezi poster ,bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu,özel ders,bitirme tezi

Fakülte Seçmeli

GS 308 Drama ve Oyunculuk 3(1+4+0) ECTS 5,00Ders, dans ve müzik ritüellerinden doğan tiyatronun Antik Yunan’dan günümüze geçirdiği evrelerin anlatılmasını, toplumun sanatını, sanatın toplumu etkileyen dinamiklerinin incelenmesini, oyun kurmayı, karakter yaratma tekniklerinin uygulanmasını içerir.

Fakülte Seçmeli

U00035 Üniversite Seçmeli 3(0+0+0) ECTS 5,00Üniversite Seçmeli
ALM 101 Almanca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders Almanca’ ya bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin temel dil becerilerini ve dilbilgisi kurallarını öğrenmelerini ve bu kuralları kullanarak iletişim becerilerini geliştirmelerini amaçlar.

Üniversite Seçmeli

ALM 102 Almanca II 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101 dersinin devamı niteliğinde olup, bir önceki Almanca dersinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesini, yeni dilbilgisi kurallarının öğrenilmesini ve özellikle dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesini hedefler.

Üniversite Seçmeli

ALM 103 Almanca III 3(2+2+0) ECTS 5,00

bitirme tezi makina ,bitirme tezi bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi çevre mühendisliği ,bitirme tezi konuları makine mühendisliği ,bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film ,bitirme tezi olarak ,bitirme tezi olarak por ,bitirme tezi ornek ,bitirme tezi ogü ,bitirme tezi oku ,bitirme tezi yaz okulu ,bitirme tezi kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi pdf ,bitirme tezi poster ,bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu,özel ders,bitirme tezi

ALM 101 ve ALM 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Bu derste, öğrencilerin dinleme ve konuşma becerileri, günlük yaşama uygun konular ve ortamlarda kullanılarak geliştirilir. Ayrıca dilbilgisi kalıplarının yazılı iletişimde nasıl kullanıldığı üzerinde durulur.

Üniversite Seçmeli

ALM 104 Almanca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101, ALM 102 ve ALM 103 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının kullanılmasının yanı sıra ALM 104’de, iş hayatına yönelik kelime dağarcığının geliştirilmesi ve bu sözcüklerin yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve akıcı bir biçimde kullanılabilmesi amaçlanır.

Üniversite Seçmeli

ALM 105 Almanca V 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101, ALM 102, ALM 103 ve ALM 104 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının kullanılmasının yanı sıra ALM 105’de, iş hayatına yönelik kelime dağarcığının geliştirilmesi ve bu sözcüklerin yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve akıcı bir biçimde kullanılabilmesi amaçlanır.

Üniversite Seçmeli

ALM 106 Almanca VI 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101, ALM 102, ALM 103, ALM 104 ve ALM 105 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının kullanılmasının yanı sıra ALM 106’de, iş hayatına yönelik kelime dağarcığının geliştirilmesi ve bu sözcüklerin yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve akıcı bir biçimde kullanılabilmesi amaçlanır. Önkoşul: ALM 105 Servis

Üniversite Seçmeli

CIN 101 Çince I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders Çince’ye bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin 4 temel tonlama becerisini kazanmalarını, sözcük bilgisi geliştirmelerini ve temel dilbilgisi kurallarını öğrenerek kullanabilmelerini amaçlar.

Üniversite Seçmeli

CIN 102 Çince II 3(2+2+0) ECTS 5,00CIN 101 dersinin devamı niteliğinde olup öğrenilen konuların pekiştirilmesini, kelime bilgisinin arttırılmasını ve bunların çeşitli diyaloglarda kullanılmasını hedefler.

Üniversite Seçmeli

CIN 103 Çince III 3(2+2+0) ECTS 5,00CIN 101 ve CIN 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Derste ağırlıklı olarak dinleme, konuşma ve okuma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde durulur. Günlük olayları yansıtan çeşitli diyaloglar yardımıyla yeni dilbilgisi kuralları öğretilir ve öğrencinin sözcük dağarcığının geliştirilmesine çalışılır.

Üniversite Seçmeli

CIN 104 Çince IV 3(2+2+0) ECTS 5,00CIN 101, CIN 102 ve CIN 103 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının tekrar edilmesi ve 4 dil becerisinin geliştirilmesi amaçlanır.

Üniversite Seçmeli

FRA 101 Fransızca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders Fransızca’ya bir başlangıç niteliğindedir. Temel sözcüklerin ve dilbilgisi kurallarının öğretilmesi ile öğrencilerin onları günlük diyaloglar içinde kullanabilme becerisi edinmesi hedeflenir.

Üniversite Seçmeli

FRA 102 Fransızca II 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders FRA 101 dersinin bir devamıdır. Bu dersin sonunda öğrencilerin kelime ve gramer bilgilerinin gelişmesi ve çeşitli konular hakkında kompozisyonlar yazabilmeleri amaçlanır.

Üniversite Seçmeli

FRA 103 Fransızca III 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders FRA 101 ve FRA 102 derslerinin devamı olup dersi tamamlayan öğrencilerin günlük yaşamdaki çetrefilli olmayan konuşmaları anlayabilecek düzeye ulaşmaları beklenir. Ayrıca derste, sade bir dille yeniden yazılan kısa edebi metinler okunarak tartışılır.

Üniversite Seçmeli

bitirme tezi makina ,bitirme tezi bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi çevre mühendisliği ,bitirme tezi konuları makine mühendisliği ,bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film ,bitirme tezi olarak ,bitirme tezi olarak por ,bitirme tezi ornek ,bitirme tezi ogü ,bitirme tezi oku ,bitirme tezi yaz okulu ,bitirme tezi kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi pdf ,bitirme tezi poster ,bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu,özel ders,bitirme tezi

FRA 104 Fransızca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu dersi tamamlayan öğrenciler, Fransızca kompozisyon yazabilecek ve yorum yapacak düzeyde dile hakimdirler. Sosyal ve kültürel konularda sınırlı da olsa tartışmalara katılabilirler. Ayrıca sosyal ve profesyonel ihtiyaç ve ilgilerine yönelik konularda yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabilme becerisi kazanırlar.

Üniversite Seçmeli

GS 301 Müzik 3(3+0+0) ECTS 5,00Atatürk İlkeleri ışığında O’nun güzel sanatlara verdiği önem, müzik sanatının kültürümüzdeki yeri, evrensel sanat kalıplarında ileri toplum yaratılmasına imkan verecek olan etkinliklerin tanımlanması ve tanıtılması; müzik sanatının, aynı zamanda nota-solfej eğitimi ile öğretilmesi.

Üniversite Seçmeli

GS 309 Dijital İllüstrasyon 3(2+0+2) ECTS 5,00Vectörel ve pixel mantığı ile çalışan grafik tasarım programlarının, dijital illüstrasyon uygulamalarına yönelik projeler eşliğinde öğretilmesi, dijital illüstrasyon alanında gerçekleştirilmiş özgün örneklerin sunumları ve kişisel yorum çalışmaları dersin içeriğini oluşturur.

Üniversite Seçmeli

ISP 101 İspanyolca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders, İspanyolca’ya giriş niteliğinde olup öğrencilere İspanyolca’nın temel dilbilgisi kalıplarını, kısa günlük diyaloglar içinde sunar ve onların bu kalıpları kullanma becerilerini geliştirmelerini amaçlar.

Üniversite Seçmeli

ISP 102 İspanyolca II 3(2+2+0) ECTS 5,00ISP 101 dersinin devamıdır. Bu derste amaç, öğrenilen konuların pekiştirilmesi ve kelime bilgisinin arttırılarak öğrencilerin gerek yazılı gerekse sözlü ortamlarda kendilerini ifade etmelerini sağlamaktır.

Üniversite Seçmeli

ISP 103 İspanyolca III 3(2+2+0) ECTS 5,00ISP 101 ve ISP 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Bu derste, öğrencilerin kelime dağarcıklarının arttırılarak onların kendilerini olabildiğince akıcı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade etmeleri hedeflenir.

Üniversite Seçmeli

ISP 104 İspanyolca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00ISP 101, ISP 102 ve ISP 103 derslerinin devamı niteliğindedir. Bu derste, daha önceki derslerde öğrenilmiş olan bilgilerin ve dört dil becerisinin pekiştirilerek geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Üniversite Seçmeli

ITA 101 İtalyanca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders İtalyanca’ya başlangıç niteliğinde olup öğrenciye temel sözcükler ve dilbilgisi kalıpları öğretilir. Ayrıca öğrencinin günlük hayata yönelik çeşitli durumlarda öğrenmiş olduğu kalıpları kullanmasına yönelik uygulamalar yapılır.

Üniversite Seçmeli

ITA 102 İtalyanca II 3(2+2+0) ECTS 5,00ITA 101 dersinin devamdır. Derste öğrenilen konuların pekiştirilmesi, kelime bilgisinin arttırılması ve öğrencinin gerek sözel gerekse yazılı olarak, temel konularda kendini ifade edebilmesi amaçlanır.

Üniversite Seçmeli

ITA 103 İtalyanca III 3(2+2+0) ECTS 5,00

bitirme tezi makina ,bitirme tezi bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi çevre mühendisliği ,bitirme tezi konuları makine mühendisliği ,bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film ,bitirme tezi olarak ,bitirme tezi olarak por ,bitirme tezi ornek ,bitirme tezi ogü ,bitirme tezi oku ,bitirme tezi yaz okulu ,bitirme tezi kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi pdf ,bitirme tezi poster ,bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu,özel ders,bitirme tezi

Bu ders ITA 101 ve ITA 102 derslerinin devamı olup İtalyanca’da konuşma, dinleme, okuma-anlama becerilerinin ve kelime dağarcığının geliştirilmesi hedeflenir.

Üniversite Seçmeli

ITA 104 İtalyanca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00ITA 101, ITA 102 ve ITA 103 derslerinin devamıdır. Bu derste öğrenilen dil yapılarının doğru olarak kullanılması, okuma, dinleme becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra iş terminolojisi ve ortamına yönelik bilgilerin de kazanılması amaçlanır.

Üniversite Seçmeli

İNG 305 İngilizce V 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders İNG 204 dersinin devamı niteliğinde olup, ön-orta seviyesinde İngilizce dersi verilmektedir. Öğrencilerin bir önceki derste edindikleri dinleme, okuma, konuşma ve yazmayla ilgili dil becerilerini pekiştirmelerini ve geliştirmelerini amaçlamaktadır. Bu düzeyde öğrenciler, İngilizce ile daha etkin iletişim kurabilecekleri ve kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri bir seviyeye ulaşırlar.

Üniversite Seçmeli

JAP 101 Japonca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu dersin amacı öğrencilere ilk etapta Hiragana ve Katakana alfabelerini öğretmektir. Öğrencilerin kullanılacak ders kitabı ve ek materyalleri okuyup, Japonca yazabilmelerini amaçlamaktadır. Daha sonra temel gramere giriş yapılır ve öğrencilerin sahip oldukları kelime dağarcığı ile basit cümleler kurabilmeleri hedeflenir.

Üniversite Seçmeli

JAP 102 Japonca II 3(2+2+0) ECTS 5,00JAP 101 dersinin devamıdır. Bu derste, öğrencilerin Japonca’da zamanlar, sıfatlar, zarflar ve fiillerin kullanımı konularında ilerlemeleri sağlanarak daha karmaşık cümleler kurabilmeleri amaçlanır.

Üniversite Seçmeli

JAP 103 Japonca III 3(2+2+0) ECTS 5,00JAP 101 ve JAP 102 derslerinin devamıdır. Bu derste daha önceki kurlarda öğrenilen temel Japonca bilgisinin üstüne diyalog kurmaya yönelik yeni gramer kalıplarının eklenmesi ile öğrencilerin daha akıcı bir şekilde iletişim kurmaları sağlanır.

Üniversite Seçmeli

JAP 104 Japonca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu derste öğrencilerin uluslararası Japonca yeterlilik sınavı 4. seviyesine hazırlanmalarına yönelik çalışmalar yapılır. Onların okuma, anlama ve dinleme becerileri arttırılarak Japon dilinde iletişim kurma yetileri geliştirilir.

Üniversite Seçmeli

GS 105 (FA 105) Modern Sanat 3(3+0+0) ECTS 5,00Modern sanatın öyküsünde, çağdaş sanatın ustalarının eserlerine bakılırken, “anlama” özelliğinin nasıl bir “ağ sistemi” gibi çalıştığını, resim sanatından örnekler üzerinde çalışılarak gösterilir. Öğrencilerin sezgilerini zorlayarak, onlardan resmin formal analizini, yorumunu yapmaları istenerek, soyutlama, vurgu, oran, çizgi, resmin duygusu gibi sanatsal kavramları kullanmaları, bu yolla sanat eleştirisi alanında gerekli kelime dağarcıklarını arttırmaları istenir. Sanatın günümüzde üstlendiği yeni roller, güncel sanat sergileri, kavramsal sanat yapıtları ve sanatçıların hayatları incelenerek anlatılır. Örnek: Fransız Kültür Merkezi, “Savaşçılar ve Savaşlar” başlıklı Forbin-Börtücene Sergisi. Modern sanatı gezerek, görerek, yaşayarak, sanatçı bakış açılarıyla tanışarak incelememizi yaparken amacımız olayları ve kişileri algılamada yeni bir bakış açısı sağlamak; empati yaparken farkındalıklarımızı geliştirmektir.

Üniversite Seçmeli

bitirme tezi makina ,bitirme tezi bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi çevre mühendisliği ,bitirme tezi konuları makine mühendisliği ,bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film ,bitirme tezi olarak ,bitirme tezi olarak por ,bitirme tezi ornek ,bitirme tezi ogü ,bitirme tezi oku ,bitirme tezi yaz okulu ,bitirme tezi kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi pdf ,bitirme tezi poster ,bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu,özel ders,bitirme tezi

GS 302 Sahne Sanatları 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu derste öğrencilere, sahne sanatları konusunda ön bilgiler sahne ve tiyatro tarihinden örneklerle verilir. Dünya tiyatro edebiyatından seçme eserler, Türkiye’de tiyatronun doğuşu ve sahne sanatlarının çeşitleri, tiyatro türleri ve müzikal oyunlar çeşitli eleştirmenlerin yazıları bağlamında ele alınıp incelenir.

Üniversite Seçmeli

GS 312 İletişim Becerileri 3(3+0+0) ECTS 5,00Üniversite Seçmeli
GS 314 Arkeoloji ve Kültür 3(3+0+0) ECTS 5,00Ülkemizin sahip olduğu arkeolojik miras ve zenginliğin öğrenciye tanıtımı, tarihsel değerlerinin açıklanması, yeni yapılan arkeolojik kazılar ve bulgular hakkında öğrencinin bilgilendirilmesi, arkeolojik alan ile ilgili kültürel açılım, arkeolojik devirler, buluntu objeler, sit alanları ve su altı arkeolojisi hakkında bilgilendirme.

Üniversite Seçmeli

HUM 301 (İNB 301) Antik Çağlardan 18. Yüzyıla Akdeniz Uygarlıkları Tarihi 3(2+2+0) ECTS 4,00Derste antik çağlardan 18. yüzyılda kadar olan süreçte Akdeniz ve Avrupa’da ortaya çıkan uygarlıklar incelenir. Sümer ve Mısır uygarlıklarıyla başlayarak, Antik Yunan ve Roma, Ortaçağ, Rönesans, Reformasyon ve Coğrafi Keşifler dönemlerinde yaşanan siyasal ve toplumsal gelişmelerin incelendiği bu derste entelektüel ve kültürel akımlar, yaklaşımlar ve dönüşümler kronolojik olarak ele alınır

Üniversite Seçmeli

HUM 322 (İNB 322) Ulusal Kimliğe Tarihsel Yaklaşımlar 3(3+0+0) ECTS 5,00Türk çağdaşlaşma tarihi hiçbir şekilde sadece Cumhuriyet tarihi ile sınırlandırılamaz, bu nedenle kültürden siyasete farklı temaları içerir. Bu bağlamda, ulus inşa sürecinin dinamikleri, yönetici elitlerin bu süreçteki rolü, popüler kültür ile ulusal kimlik arasındaki ilişki ve modernitenin yerel özellikleri gibi temel temalar üzerinde yoğunlaşılacaktır. Türk ulusal kimliğinin oluşumunun temellerini anlayabilmek için ilk iki derste ulusal kimlik teorileri ve Osmanlı modernleşme süreci incelenecektir. Daha sonra, geniş ve karşılaştırmalı bir bakışla içsel ve küresel dinamikler çerçevesinde Türk ulusal kimliği tartışılacaktır.

Üniversite Seçmeli

İNG 306 İngilizce VI 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders İNG 305 dersinin devamı niteliğinde olup, ön-orta seviyesinde İngilizce dersi verilmektedir. Öğrencilerin bir önceki derste edindikleri dinleme, okuma, konuşma ve yazmayla ilgili dil becerilerini pekiştirmelerini ve geliştirmelerini amaçlamaktadır. Yarıyıl sonunda öğrenciler bildik ve ilgi alanlarına giren konular üzerine yalın bir diyalog veya metin üretebilecekleri; bir olayı veya bir deneyimi anlatabilecek, bir beklentiyi betimleyebilecek ve bir projeye veya bir düşünceye ilişkin açıklamaları kısaca dile getirebilecekleri bir seviyeye ulaşırlar.

Üniversite Seçmeli

Uİ 466 Uluslararası İlişkilerde Baskı Grupları ve Lobicilik 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu dersin kapsamında sırasıyla ABD’de politikalar nasıl tanımlanır, nasıl ‘formüle’ edilir, nasıl uygulamaya konulur, ve de nasıl takibi yapılır (=monitor), noktaları ele alınacaktır. Lobilerin kurumsal yapıları ile nasıl etkin olabildiklerinin incelemeye alınması yanında, gerek etik, gerekse pragmatik eleştirilerin yapılacağı bir tartışma forumu da oluşturulacaktır.

Üniversite Seçmeli

HSS 311 (İTB 311) Kariyer Planlaması ve Yönetimi 1(0+2+0) ECTS 3,00Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açık olan bu derste, mezun olma aşamasına gelmeden önce gerçekçi kariyer hedefleri nasıl belirlenir, kişiye özgü uygun kariyer planlaması nasıl yapılır konuları örnekler yoluyla incelenerek anlatılır. Türkçe ve İngilizce özgeçmiş hazırlanması, öngörüşmelerde uygulanacak yöntemler, meslek tanıtımları, meslekler bağlamında ortaya çıkan iş ve yaşama ilişkin fırsatlar ve zorluklar tartışılarak öğrencilerin ileriye yönelik mesleki bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.

bitirme tezi makina ,bitirme tezi bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi çevre mühendisliği ,bitirme tezi konuları makine mühendisliği ,bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film ,bitirme tezi olarak ,bitirme tezi olarak por ,bitirme tezi ornek ,bitirme tezi ogü ,bitirme tezi oku ,bitirme tezi yaz okulu ,bitirme tezi kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi pdf ,bitirme tezi poster ,bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu,özel ders,bitirme tezi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031