Yüksek Lisans Örnek Bitirme Tezi

KURULUŞ BİLGİLERİ: Grafik Tasarım Eğitimini çağdaş bir toplum yaratmanın ve ekonomik gelişmenin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak gören, sürekli olarak kendini yenileyen, artan yeni tasarım ürünleri ile gerek ulusal, gerekse uluslararası alanlardaki başarısını her geçen gün arttıran Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, Yüksek Öğretim Kurulunun 20.04.2000 tarih ve B:30.00.00.03.06.03.897-7915 sayılı onayları, 2000-2001 öğretim yılında 40 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında ise Grafik Bölümü İkinci Öğretime 20 öğrenci daha alarak eğitim-öğretimini sürdürmüştür. Şu an 80 birinci öğretim, 80 ikinci öğretime öğrenci alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje, ,bitirme tezi ,proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları,özel ders,bitirme tezi

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYISI:Grafik Bölümü 1 Profesör, 1 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 4 Öğretim Görevlisi, 1 Uzman ve 7 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir. Alan eğitimi uzmanı olan akademik personel, kitap, makale, bildiri vb. gibi bilimsel yayınlar yapmakta ve grafik tasarım ile sanatsal anlamda birçok bienal, fuar, sergi, seminer, panel, söyleşi vb. gibi etkinlikler gerçekleştirmekte ve projeler ile akademik araştırmalar gerçekleştirmektedirler.

ÖĞRENCİYE SAĞLANAN OLANAKLAR:Grafik Bölümü artan öğrenci sayımıza paralel olarak fiziki altyapısını her geçen gün daha da güçlendirmiş ve öğrencilerimizin geleceğe dönük ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çağın gerektirdiği teknolojik altyapı ve donanımla zenginleştirmiştir.
Grafik Bölümü, şu an kendisine ait toplam 26 adet atölyede hizmet vermektedir. Bu atölyelerin dışında teorik derslerin yürütülebileceği 8 adet dersliğe, bir kafeteryaya, bir yemekhaneye ve yine farklı etkinliklerin gerçekleştirilebileceği 4 adet 278 kişilik anfiye sahiptir. Ayrıca bölümün, bir adet toplam 1050 m2’lik sergi salonu ve yüksek lisans öğrencilerinin gruplar halinde çalışabilecekleri atölyesi de bulunmaktadır.
Her atölyede öğrencilerin ders içeriklerine göre dersleri rahatlıkla işleyebilecekleri gerekli tüm altyapı ve teknik donanım (PRO-MAC, I-MAC ve PC bilgisayar, çizim masası, ışıklı çizim masası, şövale, kamera, fotoğraf stüdyosu ve ekipmanları, baskı atölyesi ve ekipmanları vb.) mevcuttur. Öğrencilerimizin çalışmalarını etkin bir şekilde yapabilmeleri için 8 adet bilgisayar laboratuarının içerisinde 28 adet MAC tabanlı bilgisayar ile 130 adet PC tabanlı bilgisayar kullanıma sunulmuştur. Ayrıca baskı atölyesi hem yüksek hem çukur hem de düz baskı tekniklerinin uygulanabileceği şekilde donatılmıştır. Bu atölyelerden lisans öğrencilerinin yanı sıra yüksek lisans öğrencileri de yararlanmaktadır.

,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje, ,bitirme tezi ,proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları,özel ders,bitirme tezi
Grafik Bölümü öğrencileri koşulları sağladıkları takdirde Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Grafik Anasanatdalı Programında yüksek lisans yapabilmektedirler. Ayrıca Grafik Bölümü öğrencileri arzu ettikleri takdirde eğitim fakültesinden pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmenlik sertifikasına da sahip olabilmektedirler.
Grafik Bölümü her yıl bir çok etkinlik gerçekleştirmektedir: Bunlardan biri Ulusal düzeyde “Çizgi Film Festivali”dir. Bunun dışında her yıl hem Kütahya’da hem de Kütahya dışında etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bu etkinlikler içerisinde sergiler sayı olarak en önemli kısmı oluşturmaktadır.
Bunun dışında büyük kentlerdeki sanatsal ve kültürel organizasyonlara (bienal, fuar, sergi, grafist-tasarım günleri), kültürel ve eğitsel amaçlı müze, ören yerleri ile tarihi mekanlara geziler düzenlenmektedir. Kütahya’nın büyük kentlere yakın olması (İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Antalya, Konya, Bursa vb.) Bölümümüz açısından bir avantaj olarak kabul edilebilir. Çünkü bu olgu, ulaşımı kolaylaştırmakta ve öğrenciler açısından da bu etkinliklere katılma olanağı sunmaktadır.
Öğrenciler öğrenim görmek için bölümümüzü tercih ettikleri takdirde, öncelikle Türkiye’de eşine az rastlanan bir kampüs ve mimari yapıların bir kimlik oluşturduğu ortamda eğitim göreceklerdir. Ayrıca geniş mekanlarla birlikle alt yapı ve donanım bakımından yeterli bir ortamda motivasyonları artmış ve verimli bir atmosfer bularak öğrenim göreceklerdir. Bölümümüzde öğrenim gören öğrenciler şartları yerine getirdikleri takdirde Erasmus Öğrenci değişim Programı sayesinde yurt dışında eğitim görme imkanlarını da kazanabileceklerdir. Ayrıca öğrenciler, bölümler arasındaki entegrasyon sayesinde, çift anadal yapabileceklerdir. Tam zamanlı öğretim kadrosu yanında yarı zamanlı olarak görev yapan öğretim elemanlarıyla dersleri yürütmeye çalışan Bölümümüz, öğrencilere nitelikli bir eğitim vererek onların alanlarında donanımlı bir şekilde yetişmelerine olanak sunmaktadır. Ayrıca çoğu güzel sanatlar fakültesinde olmayan Çizgi film-Animasyon Anasanatdalı Programı ile lisans öğrenimi imkanı verilmektedir.

BÖLÜM / PROGRAM TANITIMLARI:Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü “Grafik ve Çizgi Film-Animasyon Anasanatdalı” olarak iki anasanatdalı olarak eğitim-öğretime devam etmektedir.

Grafik Anasanatdalı:
Grafik Anasanatdalı eğitimi dört yıl süreli olup, bu programın ilk yılında Temel Sanat Eğitimi ve Grafik Tasarım gibi uygulamalı dersler yanında kültür-sanat dersleri yer almakta, daha sonraki yıllarda teorik dersler giderek azalırken uygulamalı meslek derslerinin program içerisindeki yüzdeleri artmakta, dersler bilişim teknolojileri kullanılarak işlenmektedir. Dördüncü sınıfta öğrenciler gelişmiş proje kapsamları içinde; 4 yıllık eğitim-öğretim programlarına göre istenen seviyeye ulaşıp ulaşmadıklarını tespite yarayan ve öğrencilere bilgiyi kullanma, tasarım problemlerine doğru ve hızlı çözüm üretme ve bağımsız bir rapor hazırlayabilme yeteneği kazandırmayı Grafik Tasarım süreçlerini uygulamayı, yaptığı tasarımlarla müşteriye sunmayı, tasarımda çıkacak bütün sorunları kendi insiyatifiyle çözebilmesini amaçlayan bağımsız olarak yapacağı bir diploma projesi ile biter. Bu anasanatdalına her yıl 80 öğrenci kabul edilmektedir.

,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje, ,bitirme tezi ,proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları,özel ders,bitirme tezi

MEZUNİYET VE İSTİHDAM KOŞULLARI:Öğrenciler öğrenim görmek için Bölümümüzü tercih ettikleri takdirde, okuldan öncelikle mesleki ve tasarım becerilerini kazanmış birer grafik tasarımcı olarak mezun olabilecekleridir. Mezun olan öğrencilerimiz, kendi reklam ajanslarını kurabilecekleri gibi reklam ajanslarında, matbaalarda, yayınevlerinde, TV. Kanallarında ve multimedya şirketlerinde grafik tasarımcı olarak; illüstratör olarak ve animasyon şirketlerinde animatör olarak veya mizah dergilerinde çizer olarak, animasyon ve oyun stüdyosu yapımcılarına mekan tasarımları oluşturan konsept ressamı olarak, sinema-TV. sektöründe özel efekt tasarımcısı olarak istihdam edilebilmektedirler.

Çizgi Film-Animasyon Anasanatdalı:
Çizgi Film ve Animasyon Annasanatdalı, dört yıl süreli olup ve her yıl 60 öğrenci alarak eğitim-öğretime devam etmektedir. Anasanatdalında verilen derslerde iki ve üç boyutlu olarak TV ve Sinema uygulamaları ile ifadelerin hareketlendiği görüntüler oluşturulmaktadır. TV ve Sinema yayıncılığı açısından ilgili dersleri alan öğrencilerimiz, endüstriyel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak eleman olarak yetişmeleri yanında, ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak üzere de donatılmış olmaktadır. Eğitim ortamı bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.
Son yıllarda görsel iletişim sektöründe (özel televizyon, animasyon ve multimedya yapım şirketleri, reklam ajansları gibi) ortaya çıkan çizgi film sanatçısı (animatör) gereksinimi, anasanat dalı öğrencilerine avantajlar sağlamaktadır. Günümüzde yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla çizgi film-animasyon sanatı, sektörel anlamda üretim sürecine dönüşerek, temel ve türsel niteliğinde önemli değişikliklere uğramış ve bu sanat dalının hem görsel dil dağarcığı, hem de kullanım alanları genişlemiştir.

,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje, ,bitirme tezi ,proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları,özel ders,bitirme tezi

MEZUNİYET VE İSTİHDAM KOŞULLARI:Öğrenciler öğrenim görmek için Bölümümüzü tercih ettikleri takdirde, okuldan öncelikle mesleki ve tasarım becerilerini kazanmış birer grafik tasarımcı olarak mezun olabilecekleridir. Mezun olan öğrencilerimiz, kendi reklam ajanslarını kurabilecekleri gibi reklam ajanslarında, matbaalarda, yayınevlerinde, TV. Kanallarında ve multimedya şirketlerinde grafik tasarımcı olarak; illüstratör olarak ve animasyon şirketlerinde animatör olarak veya mizah dergilerinde çizer olarak, animasyon ve oyun stüdyosu yapımcılarına mekan tasarımları oluşturan konsept ressamı olarak, sinema-TV. sektöründe özel efekt tasarımcısı olarak istihdam edilebilmektedirler.

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031