Endüstri Muhendisliği Yüksek Lisans Tezleri

 

endustri muhendisi

 

 

 

larda teorik çalışmaların yanında iş hayatının gerçek problemlerinin de kapsanması ile program, alanında popülerliğini/saygınlığını istikrarlı bir şekilde arttırmaktadır. Endüstri Mühendisliği “Tezli” ve “Tezsiz” olmak üzere iki farklı yüksek lisans programı sunmaktadır. Bu programların içerikleri aşağıdaki şekildedir: yüksek lisans  yüksek lisans nasıl yapılır  yüksek lisans başvuru  yüksek lisans tezleri  yüksek lisans tezleri  yüksek lisans denklik  yüksek lisans doktora  yüksek lisans eğitim bilimleri  yüksek lisans fatih üniversitesi  yüksek lisans ilanları  yüksek lisans istanbul üniversitesi  yüksek lisans japonya  yüksek lisans jeoloji  yüksek lisans jeofizik  yüksek lisans mülakat soruları  yüksek lisans tezsiz  yüksek lisans tezleri bitirme tezi düzeni, bitirme tezi diş kapak örneği, bitirme tezi değerlendirme, bitirme tezi.doc, bitirme tezi ders içeriği, bitirme tezi değerlendirme formu, bitirme testi ne demek, bitirme tezi sayfa düzeni, bitirme tezi ekşi, bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı, bitirme tezi elektronik, bitirme tezi ekşi sözlük, bitirme tezi elif şafak urucu, bitirme tezi elektrik, bitirme tezi english, bilgi üniversitesi bitirme tezi ekşi, bilgi üniversitesi bitirme tezi elif, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi formatı,,

Tezli Yüksek Lisans Programı:

 • Toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders
 • 1 Seminer dersi (Kredisiz)
 • Yüksek Lisans Tezi (Kredisiz)

Tezsiz Yüksek Lisans Programı:

 • Toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders
 • Yüksek Lisans Projesi dersi (Kredisiz)

Yüksek Lisans Programı Dersleri:

Yüksek lisans programında açılabilecek olan bölüm dersleri listesi aşağıdaki şekildedir. Öğrenciler, çalıştıkları alana ve kayıt oldukları programa göre danışmanlarının yönlendirmesiyle açılan dersler arasından seçim yapacaklardır.

 • END 501 İleri Doğrusal Programlama, bilgi üniversitesi bitirme tezi ekşi, bilgi üniversitesi bitirme tezi elif, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi formatı,,
 • END 502 Tamsayılı Programlama
 • END 503 Doğrusal Olmayan Programlama
 • END 504 Şebeke Modelleri ve Optimizasyon
 • END 505 Büyük Ölçekli Model Optimizasyonu
 • END 506 Stokastik Programlama yüksek lisans  yüksek lisans nasıl yapılır  yüksek lisans başvuru  yüksek lisans tezleri  yüksek lisans tezleri  yüksek lisans denklik  yüksek lisans doktora  yüksek lisans eğitim bilimleri  yüksek lisans fatih üniversitesi  yüksek lisans ilanları  yüksek lisans istanbul üniversitesi  yüksek lisans japonya  yüksek lisans jeoloji  yüksek lisans jeofizik  yüksek lisans mülakat soruları  yüksek lisans tezsiz  yüksek lisans tezleri bitirme tezi düzeni, bitirme tezi
 • END 507 Sezgisel Arama Metotları
 • END 508 Karar Analizi
 • END 520 İleri Üretim Sistemleri ve Stok Kontrol
 • END 521 İleri Sistem Benzetimi
 • END 522 Kalite Mühendisliği
 • END 523 Toplam Kalite Yönetimi diş kapak örneği, bitirme tezi değerlendirme, bitirme tezi.doc, bitirme tezi ders içeriği, bitirme tezi değerlendirme formu, bitirme testi ne demek, bitirme tezi sayfa düzeni, bitirme tezi ekşi, bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı, bitirme tezi elektronik, bitirme tezi ekşi sözlük, bitirme tezi elif şafak urucu, bitirme tezi elektrik, bitirme tezi english
 • END 524 Sıralama ve Çizelgeleme diş kapak örneği, bitirme tezi değerlendirme, bitirme tezi.doc, bitirme tezi ders içeriği, bitirme tezi değerlendirme formu, bitirme testi ne demek, bitirme tezi sayfa düzeni, bitirme tezi ekşi, bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı, bitirme tezi elektronik, bitirme tezi ekşi sözlük, bitirme tezi elif şafak urucu, bitirme tezi elektrik, bitirme tezi english
 • END 525 Ergonomi ve Tasarım
 • END 526 Tasarım ve Mühendislikte İnsan Faktörü
 • END 527 Tesis Yeri ve Yerleşimi Modelleri
 • END 528 Stratejik Planlama ve Yönetim diş kapak örneği, bitirme tezi değerlendirme, bitirme tezi.doc, bitirme tezi ders içeriği, bitirme tezi değerlendirme formu, bitirme testi ne demek, bitirme tezi sayfa düzeni, bitirme tezi ekşi, bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı, bitirme tezi elektronik, bitirme tezi ekşi sözlük, bitirme tezi elif şafak urucu, bitirme tezi elektrik, bitirme tezi english
 • END 529 Yatırım Planlama
 • END 540 Tedarik Zincirinde Analitik Modeller
 • END 541 Lojistik Sistem Mühendisliği diş kapak örneği, bitirme tezi değerlendirme, bitirme tezi.doc, bitirme tezi ders içeriği, bitirme tezi değerlendirme formu, bitirme testi ne demek, bitirme tezi sayfa düzeni, bitirme tezi ekşi, bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı, bitirme tezi elektronik, bitirme tezi ekşi sözlük, bitirme tezi elif şafak urucu, bitirme tezi elektrik, bitirme tezi english
 • END 550 Bulanık Küme ve Mantık Teorisi
 • END 551 Bulanık Sistem Modelleri ve Uygulamaları
 • END 560 Deney Tasarımı diş kapak örneği, bitirme tezi değerlendirme, bitirme tezi.doc, bitirme tezi ders içeriği, bitirme tezi değerlendirme formu, bitirme testi ne demek, bitirme tezi sayfa düzeni, bitirme tezi ekşi, bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı, bitirme tezi elektronik, bitirme tezi ekşi sözlük, bitirme tezi elif şafak urucu, bitirme tezi elektrik, bitirme tezi english
 • END 561 İleri İstatistiksel Yöntemler
 • END 562 Zaman Serisi Analizleri ve Tahmin
 • END 570 Stokastik Süreçler diş kapak örneği, bitirme tezi değerlendirme, bitirme tezi.doc, bitirme tezi ders içeriği, bitirme tezi değerlendirme formu, bitirme testi ne demek, bitirme tezi sayfa düzeni, bitirme tezi ekşi, bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı, bitirme tezi elektronik, bitirme tezi ekşi sözlük, bitirme tezi elif şafak urucu, bitirme tezi elektrik, bitirme tezi english
 • END 571 Kuyruk Sistemleri
 • END 572 Markov ve Yenileme Süreçleri
 • END 590 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular
 • END 597 Seminer diş kapak örneği, bitirme tezi değerlendirme, bitirme tezi.doc, bitirme tezi ders içeriği, bitirme tezi değerlendirme formu, bitirme testi ne demek, bitirme tezi sayfa düzeni, bitirme tezi ekşi, bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı, bitirme tezi elektronik, bitirme tezi ekşi sözlük, bitirme tezi elif şafak urucu, bitirme tezi elektrik, bitirme tezi english
 • END 598 Dönem Projesi
 • END 599 Yüksek Lisans Tezi

Bilimsel Hazırlık Programı: 

Programa Endüstri Mühendisliği dışındaki lisans programlardan mezun olarak kabul edilen adaylar bir bilimsel hazırlık programına tabidirler. Bu program en fazla 1 yıl içinde tamamlanmalı ve alınan bütün derslerden başarılı olunmalıdır. Bilimsel hazırlık programında toplam 6 dersin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu programa tabi öğrenciler için alınacak dersler Lisans Üstü Koordinatörü tarafından belirlenir. Bilimsel hazırlık programı sırasında dersi veren öğretim üyesinin onayına ve ön koşul kurallarına uymak kaydıyla yüksek lisans programından da ders alınabilir. Bilimsel hazırlık 3 zorunlu ders ve 3 seçmeli dersten oluşur.

Zorunlu dersler: END 014: Olasılık ve İstatistik II, END 094: Yöneylem Araştırması I, END 007: Üretim Sistemleri Planlama.

Seçmeli dersler: Aşağıdaki listeden seçilecek 3 ders.

 • END 002: İş Analizi ve Tasarımı yüksek lisans  yüksek lisans nasıl yapılır  yüksek lisans başvuru  yüksek lisans tezleri  yüksek lisans tezleri  yüksek lisans denklik  yüksek lisans doktora  yüksek lisans eğitim bilimleri  yüksek lisans fatih üniversitesi  yüksek lisans ilanları  yüksek lisans istanbul üniversitesi  yüksek lisans japonya  yüksek lisans jeoloji  yüksek lisans jeofizik  yüksek lisans mülakat soruları  yüksek lisans tezsiz  yüksek lisans tezleri bitirme tezi düzeni, bitirme tezi
 • END 006: Benzetim Sistemleri yüksek lisans  yüksek lisans nasıl yapılır  yüksek lisans başvuru  yüksek lisans tezleri  yüksek lisans tezleri  yüksek lisans denklik  yüksek lisans doktora  yüksek lisans eğitim bilimleri  yüksek lisans fatih üniversitesi  yüksek lisans ilanları  yüksek lisans istanbul üniversitesi  yüksek lisans japonya  yüksek lisans jeoloji  yüksek lisans jeofizik  yüksek lisans mülakat soruları  yüksek lisans tezsiz  yüksek lisans tezleri bitirme tezi düzeni, bitirme tezi
 • END 008: Tesis Tasarımı ve Planlama
 • END 020: Mühendislik Ekonomisi yüksek lisans  yüksek lisans nasıl yapılır  yüksek lisans başvuru  yüksek lisans tezleri  yüksek lisans tezleri  yüksek lisans denklik  yüksek lisans doktora  yüksek lisans eğitim bilimleri  yüksek lisans fatih üniversitesi  yüksek lisans ilanları  yüksek lisans istanbul üniversitesi  yüksek lisans japonya  yüksek lisans jeoloji  yüksek lisans jeofizik  yüksek lisans mülakat soruları  yüksek lisans tezsiz  yüksek lisans tezleri bitirme tezi düzeni, bitirme tezi
 • END 021: Rassal Modeller
 • END 095: Yöneylem Araştırması II yüksek lisans  yüksek lisans nasıl yapılır  yüksek lisans başvuru  yüksek lisans tezleri  yüksek lisans tezleri  yüksek lisans denklik  yüksek lisans doktora  yüksek lisans eğitim bilimleri  yüksek lisans fatih üniversitesi  yüksek lisans ilanları  yüksek lisans istanbul üniversitesi  yüksek lisans japonya  yüksek lisans jeoloji  yüksek lisans jeofizik  yüksek lisans mülakat soruları  yüksek lisans tezsiz  yüksek lisans tezleri bitirme tezi düzeni, bitirme tezi
 • END 096: Servis Sistemleri Tasarım ve Planlama
 • END 009: Üretim Bilişim Sistemleri yüksek lisans  yüksek lisans nasıl yapılır  yüksek lisans başvuru  yüksek lisans tezleri  yüksek lisans tezleri  yüksek lisans denklik  yüksek lisans doktora  yüksek lisans eğitim bilimleri  yüksek lisans fatih üniversitesi  yüksek lisans ilanları  yüksek lisans istanbul üniversitesi  yüksek lisans japonya  yüksek lisans jeoloji  yüksek lisans jeofizik  yüksek lisans mülakat soruları  yüksek lisans tezsiz  yüksek lisans tezleri bitirme tezi düzeni, bitirme tezi
 • END 071: Kalite Planlama ve Kontrol yüksek lisans  yüksek lisans nasıl yapılır  yüksek lisans başvuru  yüksek lisans tezleri  yüksek lisans tezleri  yüksek lisans denklik  yüksek lisans doktora  yüksek lisans eğitim bilimleri  yüksek lisans fatih üniversitesi  yüksek lisans ilanları  yüksek lisans istanbul üniversitesi  yüksek lisans japonya  yüksek lisans jeoloji  yüksek lisans jeofizik  yüksek lisans mülakat soruları  yüksek lisans tezsiz  yüksek lisans tezleri bitirme tezi düzeni, bitirme tezi

Bilimsel Hazırlık dönemi ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrenciler Yüksek Lisans Programına başlamaya hak kazanabilirler.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Şubat 2024
P S Ç P C C P
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829