Almanca Uluslararası İşletme Yönetimi örnek tezler

Almanca Uluslararası İşletme Yönetimi
AFEC 163 İngilizce 1 Ön Koşul:Yok
Kredi (6 + 0 + 0) 0 HUM 111 Uygarlık Tarihi I Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 2
Dünya Uygarlık Tarihi’ne giriş. Detaylı Almanca içerik için lütfen tıklayınız.
MAN 105 Muhasebeye Giriş I özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Dersin amacı, finansal kaynakların yaratılmasını, kullanımını ve dağılımını etkileyen

faktörlerin muhasebe açısından kavranmasını sağlamaktır. Bu bağlamda muhasebenin

tanımı ve fonksiyonları, temel mali tablolar, muhasebede kayıt yöntemleri, muhasebede

hesap kavramı ve hesapların gruplandırılması, bilanço denkliği, muhasebede kullanılan

defterler, muhasebede kullanılan fiş ve belgeler, aktif ve pasifte yer alan hesapların

açıklanması ve kayıtlarda izlenmesi, KDV muhasebe işlemleri, mizanlar, Gelir Tablosu

hesapların açıklanması ve kayıtlarda izlenmesi açıklanmaktadır. Ders, uygulamalarla

desteklenmektedir.
MAN 111 İşletme Almancası I özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 0

Dersin amacı, finansal kaynakların yaratılmasını, kullanımını ve dağılımını etkileyen

faktörlerin muhasebe açısından kavranmasını sağlamaktır. Bu bağlamda muhasebenin

tanımı ve fonksiyonları, temel mali tablolar, muhasebede kayıt yöntemleri, muhasebede

hesap kavramı ve hesapların gruplandırılması, bilanço denkliği, muhasebede kullanılan

defterler, muhasebede kullanılan fiş ve belgeler, aktif ve pasifte yer alan hesapların

açıklanması ve kayıtlarda izlenmesi, KDV muhasebe işlemleri, mizanlar, Gelir Tablosu

hesapların açıklanması ve kayıtlarda izlenmesi açıklanmaktadır. Ders, uygulamalarla

desteklenmektedir.
MAN 113 Sosyal Psikoloji özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bu dersin amacı öğrencileri toplumun bir bireyin “benliğini” bulması ve idrak etmesi

üzerindeki etkisini ve yine toplumun bireysel karalar ile ilgili duyarlılık kazanmasındaki

rolüne yöneltmektir. İşlenecek olan ana konular cinsiyet rolleri, sosyal algılama, tavırlar,

uyum.ve.çatışma,.stres.ve.grupsal.davranışlardır.
MAN 115 Genel İşletme özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Ders hem şirketlerin günümüzün etkileşimli piyasasında yarışmalarını sağlayan hem de

öğrencilerin kendi mesleki başarıları için ihtiyaç duyacakları stratejileri araştırmayı

hedeflemektedir. Küresel ortamda işletme, yeni bir iş kurmak, yönetim, teknoloji

yönetimi, finansman ve muhasebe, pazarlama, insan kaynakları, vb. çalışılacak temel

konulardır. İşletmenin karar verme süreçlerini, üretimin aşamaları hakkında genel bir

bilgi vermektir. Ayrıntıları ile ders açılımları : Üretim, üretim ve maliyet hesaplama

teorileri, üretim planlama, malzeme.yönetimi,.lojistik.ve.yatırım.
MATH 175 İşletme Matematiği özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Dersler işletme ve ekonomi ortamlarında gereken en önemli matematiksel araç ve

yöntemleri tanıtarak matematikle ilgili temel prensipleri öğretmeyi amaçlamaktadır.

Matriks ve vektörler, doğrusal denklemler, seri ve diziler, integral ve fonksiyonlar

işlenecek temel konulardır.
TKL 201 Türk Dili ve Edebiyatı I özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 2

Ders şu konuları içermektedir: Dil ve dünya dilleri hakkında genel bilgiler, geleneksel ve

modern dilbilim yaklaşımların karşılaştırması, Türk dillerinin sınıflandırması ve diğer dillerle

olan bağlantıları,edebi dillerin tarihsel gelişimi, modern Türkçe’nin ses ve yapı özellikleri ve

sınıf uygulamaları.
AFEC 164 İngilizce II

Ön Koşul:İngilizce I
Kredi (6 + 0 + 0) 3
Ders İngilizce I’e devam niteliği taşır.
HUM 112 Uygarlık Tarihi II özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Uygalık Tarihi I
Kredi (3 + 0 + 0) 2

MAN 102 İşletme Almancası II özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:İşletme Almancası II
Kredi (3 + 0 + 0) 2
Ders İşletme Almancası II’ye devam niteliği taşır. Detaylı Almanca içerik için tıklayınız.
MAN 106 Muhasebeye Giriş II özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Muhasebeye Giriş II
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Ders Muhasebeye Giriş I’in devamı niteliğindedir.
MAN 116 Üretim Yönetimi özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Üretim yönetimine giriş niteliğindeki bu derste üretim sistemlerinin tasarımı ve

planlanması, sayısal yöntemlerle desteklenerek aktarılmaktadır. Bu derste ele alınan

başlıca konular: Üretim sistem tipleri ve kapasite planlanması; orta dönemli üretim

planlama; Doğrusal Programlama;.iş.ve.iş.yeri.düzenleme.ve.iş.ölçümleridir.
MATH 176 İstatistik özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

TKL 202 Türk Dili ve Edebiyatı II özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 2

Ders aşağıdaki konuları içermektedir: Dil ve dünya dilleri hakkında genel bilgiler, geleneksel

ve modern dilbilim yaklaşımların karşılaştırması, Türk dillerinin sınıflandırması ve diğer

dillerle olan bağlantıları,edebi dillerin tarihsel gelişimi, modern Türkçe’nin ses ve yapı

özellikleri ve sınıf uygulamaları.
AFEC 265 İngilizce III özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:İngilizce II
Kredi (6 + 0 + 0) 0

HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 2

Türkiye Cumhuriyeti’nin toplumsal ve kültürel dönüşümü; ulus-devlet yapılanması; ve çağdaşlaşma

sürecindeki modern Türkiye.
MAN 201 Uluslararası Yönetim I özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bu dersin amacı uluslararası işletme yönetimi ile ilgili genel bir perspektif

kazandırmaktır. Bu amaçla konuyla ilgili temel kavramlar açıklandıktan sonra globalleşme

ve uluslararasılaşma kararları ele alınarak, ihracat ve franchising vbg. farklı pazara giriş

yöntemleri incelenecektir. Uluslararası birlikler ve stratejik karar alma sürecine yer

verilecek, ayrıca yönetim teknikleri konusu detaylı olarak ortaya konulacaktır.
MAN 203 İşletme Almancası III özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:İşletme Almancası II
Kredi (3 + 0 + 0) 0
Ders İşletme Almancası II’ye devam niteliği taşır. Detaylı Almanca içerik için tıklayınız.
MAN 205 İşletme Enformatiği özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bu ders işletme informatiğine ve işletmelerde IT kullanımına ilişkin temel bilgileri

işlemektedir. Günümüzde gerçekleşen gelişimleri, yazılım,donanım, programlama,

algoritmalar, işletim sistemleri, yazılım mühendisliği, kullanılan yazılımlar, süreçyönetimi

ve geleceğe yönelik gelişimler ele alınmaktadır.
MAN 207 Stratejik Maliyet Muhasebesi özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Muhasebeye Giriş I-II
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Dersin amacı, geleneksel ve modern maliyet muhasebesini ve maliyet muhasebesindeki

stratejik gelişmeleri aktarmaktır. Maliyetlerin tanımlanması ve sınıflandırılması, direkt ilk

madde ve malzeme giderlerinin saptanması ve muhasebeleştirilmesi, direkt işçilik

giderlerinin saptanması ve muhasebeleştirilmesi, genel üretim giderlerinin saptanması ve

muhasebeleştirilmesi açıklanmaktadır. Bunun yanında Türkiye’de uygulanan maliyet

hesapları 7/A ve 7/B alternatiflerine göre maliyet akış şemaları, mamul ve hizmet üreten

işletmelerde maliyet kayıt düzeni, sipariş maliyeti ve uygulanması, safha maliyeti ve

uygulanması yer almaktadır.
MAN 211 Mikro İktisat özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Ders mikro ekonomi ve mikro ekonominin analitik araçlarının temel kavramlarına giriş

niteliğindedir. Arz ve talep analizi, çeşitli piyasa yapıları, şirket teorisi, dağıtım teorisi, vb.

işlenecek temel konular arasındadır. Ekonomi politikalarını anlaşılabilir hale getirmek için

hem ekonomiyi bir bütün olarak ele alan mikro ekonomi,ev ekonomisi, özel şirketler

ekonomisi, hükümet ekonomisi gibi ekonominin yan bölümleri konusunda giriş

seviyesinde bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ulusal gelir, büyüme, işsizlik ve parasal sistem

işlenecek konular arasındadır.
MAN 213 Bilimsel Araştırma Teknikleri özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:İstatistik
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bu ders öğrencilere çeşitli konularda sayısal verileri tahlil, yorumlama ve tanımlama

yapabilmelerini sağlayacak nicel yöntemler öğretmeyi amaçlamaktadır. Tanımlayıcı

istatistik, ve ortalamalar, sayısal veri serilerinin orta noktası, olasılık varyans analizi,

istatistiksel tahmin ve örnekleme işlemleri gibi grafik ve ölçümler işlenecek ana konular

arasındadır
AFEC 267 İngilizce IV özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:İngilizce III
Kredi (6 + 0 + 0) 3

HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 2

Türkiye Cumhuriyeti’nin toplumsal ve kültürel dönüşümü; ulus-devlet yapılanması; ve çağdaşlaşma

sürecindeki modern Türkiye.
MAN 202 Uluslararası Yönetim II özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Uluslararası Yönetim I
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bu ders uluslararası işletmelerin yönetimine ilişkin sorulara açıklık getirmeyi amaçlamaktadır. Değer

yaratma sürecinde, farklı çevrelerde faaliyet gösteren işletmelerde organizasyon , kültürel uyum ve

liderlik konuları ele alınacak, bunlarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek problemler irdelenecektir. Ders

kapsamında kazandırılacak teorik bilginin uygulamadan güncel örneklerle desteklenmesi

hedeflenmektedir.
MAN 204 İşletme Almancası IV

Ön Koşul:İşletme Almancası III
Kredi (3 + 0 + 0) 2
Ders İşletme Almancası III’e devam niteliği taşır. Detaylı Almanca içerik için lütfen tıklayınız.
MAN 206 İnsan Kaynakları Yönetimi özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bu dersin amacı öğrencileri şirketlerde insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel kavram,

teknik ve uygulamalar hakkında bilgilendirmektir. İnsan kaynakları planlaması, seçme ve

değerlendirme, eğitim ve geliştirme, işçi-işveren ilişkileri ve ücretler yönetimi gibi başlıca

insan.kaynakları.yönetimi.konuları.ele.alınacaktır.
MAN 208 Çokuluslu Firmalarda Bütçe ve Planlama

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bu dersin amacı operativ controlling in temel unsuru ve çokuluslu işletmelerde kontrol aracı

olarak kullanılan maliyet ve gelir tablolarının oluşturulması için gerekli bilgilerin

aktarılmasıdır. Dersin temel içeriği : Çokuluslu İşletmelerde planlama sürecinin yapısının ve

akışının oluşturulması, satış bütçesinin planlanması ve kontrolü, doğrudan maliyetlerin

planlanması ve kontrolü, genel giderlerin planlaması ve kontrolü, geniş kapsamda bütçeleme,

finans ve yatırım bütçeleri, işletme neticesi, kar zarar hesaplamalarıdır.
MAN 214 Makro İktisat özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Dersin temel içeriği: Makroekonomik ilişkilerin gösteriliş biçimleri, nominal ve reel milli

gelir; para Teorisine Giriş: Para değerini açıklayan teoriler, enflasyon, uluslararası

ekonomik denge, para politikasının temel araçları; konjonktür: konjonktür teorilerine

giriş, tüketim harcamaları,.yatırım.harcamaları,.istihdam;.iktisadi.denge.
MAN 301 İşletme Finansı özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Yatırımın yanında finansal piyasaların yapısı ve içeriği, finans araçları ve kurumları bu derste

Dersin amacı, işletmedeki finansal hareketlerin nerelerden, nasıl ve hangi ölçülerde

kaynaklanabileceğinin araştırılmasına zemin hazırlamak ve işletmelerin piyasa değerini

maksimize etmeyi hedefleyen finansal kararların alınmasına yönelik yaklaşımları analitik bir

şekilde incelemektir. İşletme finansının temel ilkeleri, bu çerçevede anlatılmaktadır. Dersin

temel konuları: Temel kavramların açıklanması, finansmanın temel ilkeleri, özfinansman

(özellikle anonim şirketlerde), kısa ve uzun yabancı finansman türleri, otofinansman ve

finansal analiz anlatılmaktadır.
MAN 305 Uluslararası Proje Yönetimi özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Dersin amacı öğrencilere uluslarası işletmelerde proje yönetiminin temelini, proje

organizasyonunu, proje planlanması sürecini verebilmektir. İşlenen konular; proje seçimi,

proje yöneticisi, proje organizasyonu, proje planlama, pazarlık ve çatışma yönetimi,

bütçeleme ve maliyet kestirimi, CPM ve PERT ile çizelgeleme, kaynak aktarma, kontrol ve

bilgi sistemleri, denetim, projenin tamamlanması, proje ve ağlar, kritik yol metodu, proje

zamanlama planı, proje süresinin azaltılması, maliyet analizi metodu, kalite takibi, proje

dökümantasyonu, proje raporlaması, proje kabulü, sapma analizi, deneyim takibidir.
MAN 310 MAli Tablolar Analizi özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Mali Tablolara Genel Bakış, Mali Tabloların Tahliline Genel Bakış, Bilanço ve Gelir Tablosunun

Tahlili, Fon Akış Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Net İşletme Sermayesi ve Net İşletme Sermayesindeki

Değişim Tablosunun Düzenlenmesi ve Tahlili, Tahlil Sonuçlarını Değerleme ve Rapor Yazma,

Fiyatlar Genel Düzeyindeki Yükselişler Karşısında Mali Tabloların Düzeltilmesi ve Tahlili. Ders,

uygulamalı olarak farklı şirketlerin mali tablolarının analizi ile desteklenmektedir.
MAN 317 Lojistik I özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bu derste lojistik alanında karşılaşılan tipik problem yapıları, analizleme, planlamanın ilk adımına

dönüştürme ve pratik uygulamalara dönüştürme, öğrencilere anlatılmaktadır. Malzeme, insan ve finans

kaynaklarının nasıl bir araya getirilerek örgütsel rekabet üstünlüğünü yaratılabileceği anlatılır.

Öğrenciler, hem hizmet hem de imalat sektörlerinden verilen örneklerle; dağıtım, üretim, çizelgeleme,

stok yönetimi ve Toplam Kalite Yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olacaklardır.
MAN 319 Enformasyon Yönetimi özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Enformasyon Yönetimi’nin temel kavramları anlatıldıktan sonra uluslararası işletmeler ön planda

tutularak şu konular açıklanmaktadır: Stratejik yönetim, üst düzey yönetimi, teknoloji yönetimi, veri

yönetimi ve enformasyon yönetiminin organizasyonu. Ayrıca uluslararası enformasyon piyasası ve

enformasyon iletişimi açıklanmaktadır.
MAN 321 Pazarlamanın Temelleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

LAW 353 Borçlar Hukuku özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Dersin amacı, gelecekte işletmelerde yönetici veya girişimci olarak görev yapacak elemenları, Borçlar

Hukuku’nun genel konularında bilgilendirmek.Temel kavramlar, sözleşmenin oluşması için gerekli

koşullar, gerçek iradenin varlığı, iradenin sakatlanması, temsil ilişkisi, kusur sorumluluğu ve kusursuz

sorumluluk ilkesi, trafik sorumluluğu ve nedensiz zenginleşmeden doğan borçlar, vaka yardımı ile

anlatılmaktadır.
MAN 306 Uluslararası Finansal Yönetim özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Uluslararası yönetime genel giriş niteliğinde olan bu dersin amacı çokuluslu şirketlerde

(ÇUŞ) yönetim stratejilerinin belirleyici değişkenlerini detaylı olarak aktarmaktır. Temel

konular: Yatırım Planlaması, Direk Yabancı Yatırımlar (FDI); Net İşletme Sermayesi

yönetimi ve ÇUŞ’larda uygulanması; Sermaye Maliyeti ve ÇUŞ’larda uygulanması; Dış

ticaret finansmanı (yerel bazda).
MAN 312 Uluslararası Muhasebe Standartları özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Muhasebeye Giriş I-II, Stratejik Maliyet Muhasebesi
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Uluslararası Finansal Raporlama Kurulunun (IASB) görevleri, organizasyonu ve tarihi gelişiminin

aktarılmasından sonra, uluslararası finansal raporlamanın kavramsal çerçevesi incelenecektir (mali

tabloların hedefleri ve unsurları; bunların esas aldıkları varsayımlar; mali tabloların taşıması gereken

nitelikler; mali tablo unsurlarının tanımları ve bunların mali tablolara alınma kriterleri). Dersin daha

sonraki esas bölümünde öğretide ve uygulamada önem taşıyan Finansal Raporlama Standartları teker

teker tartışılacaktır. Bu standartlar arasında şunlar yer almaktadır: yabancı sermaye maliyetleri (IAS

23: Borrowing costs); maddi duran varlıklar (IAS 16: Property, plant and equipment); Stoklar (IAS 2:

Inventories); bağli şirketlere, iştiraklere ve müşterek yönetime tabi teşebbüslere yatırımlar (IAS 27, 28

und 31: Investments in subsidiaries, joint ventures and associates); finansal araçlar (IAS 39: Financial

instruments); riskten korunma araçları (IAS 39: Hedge accounting); karşılıklar (IAS 37: Provisions

and contingent liabilities and contingent assets).
MAN 316 Çokuluslu Firmalarda Stratejik Yönetim özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders çokuluslu şirketlerin stratejik planlamaları ve yönetim teknikleri üzerine odaklanmaktadır.

Detaylı Almanca içerik için lütfen tıklayınız.
MAN 318 Lojistik II

Ön Koşul:Lojistik I
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Ders Lojistik I’e devam niteliği taşır. Detaylı Almanca içerik için lütfen tıklayınız.
MAN 320 Uluslararası Pazarlama

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Ders pazarlama kuramı ve uygulamasının uluslararası alanda idari ve stratejik temellerini

açıklamayı hedeflemektedir. Dersler süresince piyasadaki elverişli durumların farkına

varmak amacıyla piyasa koşullarını tahlil edebilmek için gerekli kavramlar ve araçlar

sunulmaktadır. Tüketici, ve sanayi piyasalarının özellikleri ve piyasayı tanımlayabilir

gruplara ayırma ana konulardan bazılarıdır. Pazarlama süreçlerinin ikinci kısmında şirket

felsefesi olarak pazarlama, organizasyon yapılara, Pazar fırsatları ve fiyatlandırma, piyasa

ve görüş araştırmalarına genel bakış, Pazar inceleme ve analizler, yeni ürün fikirleri ve

geliştirme, iç ve dış piyasa araştırması, kalitatif ve kantitatif Pazar araştırması, reklam

araçları, şirket dizaynı ve ürün dizaynı, iletişim politikası (sponsor bulma, ürün

konumlandırma, lisanslama ve faaliyetler pazarlama), satış ve dağıtım kanalları

(perakende ve toptan satış, süpermarketler ve discount marketleri, şube ve temsilcilikler,

franchising vs.), kişiye özelleştirilmiş satış ve pazarlama alıştırmaları incelenmektedir.
LAW 453 Ticaret Hukuku

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Dersin amacı ticari kavramlar ve şirket türleri hakkında bilgi vermektir. İşlenen konular:

a)Ticaret hukukunun temeli

b) Şirket hukuku, şirket kurulumunun hükümleri, anonim ve limitet şirketler, komandite ortaklık ve

kollektif şirketler ve onların ticari hükümleri.
MAN 401 Çokuluslu Firmalarda Kontrol özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Dersin temel hedefi günümüzde uygulamada kullanılan kontrol araçlarının çokuluslu firmalara ağırlık

veren teorik ve pratik öğretimidir. Dersin ilk bölümünde değişik kontrol konseptleri tanıtılacak. İkinci

bölümde bu teorik temel üzerinde hem genel kontrol araçlarından (shareholder value analizi, balanced

score kartları gibi) hem de fonksiyonlara özel kontrol araçlarından (raporlama, bütçeleme, sapma

analizleri gibi) seçilmiş örnekler işlenecek.
MAN 403 Kantitatif Metotlar

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

MAN 407 İşletmelerde Excel Uygulamaları özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bu ders Excel tabanlı işletmeye yönelik olan uygulamaları kapsamaktadır. Uygulamalar pratik

örneklerle desteklenmektedir.
MAN 411 Staj

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Dördüncü sınıfta yapılacak olan staj sayesinde öğrenciler; almış oldukları teorik bilgileri yetenek ve

becerileriyle birleştirerek iş yaşamında nasıl uygulandığını görmektedirler. Bu sayede öğrencilerimiz

gelecekteki iş yaşamlarında başarılı olmanın yollarını öğreneceklerdir.
MAN 415 Firma Değerlemesi özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Dersin konusunu işletmenin gerçek (cari) değerinin belirlenmesi teşkil etmektedir. İşletmelerin

iktisabında veya birleşmelerinde, bir işletmenin borsaya açılmasında, sermaye artırımlarında veya

azaltımlarında, yatırım amaçlı portföy oluşturmalarda bir işletmenin gerçek değerinin bilinmesi

gerekmektedir. Öz değer metodu (Substanzwertmethode), gelir değeri metodu (Ertragswertmethode),

ortalama değer metodu (Mittelwertmethode), fazla kar metodu (Übergewinnmethode) gibi klasik

işletme değerleme metotları ile ‘discounted free cashflow-methode’, ‘economic value added

yaklaşımı’ gibi modern değerleme yöntemleri derste incelenip tarışılmakta bu metotlara ilişkin teorik

ve pratik problemlere çözüm aranmaktadır.
MAN 402 Dış Ticaret

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Dersin amacı, dış ticaret teorisi ve politikasını aktararak öğrencilerin dış ticaret ile ilgili konularda,

iktisat ile bağlantı kurmalarını sağlamak ve uluslararası ticaret ile ilgili soruları değerlendirebilmek ve

yorumlayabilmektir. Derste küreselleşme konuları ve uluslararası konjonktür de değerlendirilmekte ve

anlatılmaktadır. Temel konular: Ödemeler Bilançosu, Mukayeseli Üstünlük Teorisi (Ricardo), Üretim

Faktörleri, Dağılımı ve Dış Ticaret, Monopol Rekabet ve Dış Ticaret, Serbest Ticaret, Uluslararası

Üretim Faktörlerin Dolanımı, Faiz Oranı ve Döviz Kurları, Fiyat-Enflasyon ve Döviz Kurları, Sabit ve

değişken Döviz Kurları, Para ve Maliye Politikaları ve Döviz Kuru Modelleri.
MAN 408 Çokuluslu Firmalarda Yenilik Yönetimi özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Dersin temel içeriği: Yenilik yönetiminin temel kavramları, konusu ve görevleri, risk ve başarı

faktörleri, emitasyon ve yenilikler, yeniliklerde karşılaşılan sorunlar, yenilik ekibi, proje

organizasyonu, yenilik sonuçlarının geliştirilmesi ve fikir verici sistemleri, make or buy kararları,

araştırma-geliştirme anlaşmaları, yeniliklere uluslararası kimliğin kazandırılması, patent ve lisans

politikaları, radikal yenilikler ve zamana dayalı oluşturulan stratejiler.
MAN 410 Bitirme Ödevi özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Öğrenciler 4 senelik lisans eğitimini tamamlamak için belirlenen bir konu hakkında araştırma yapıp

bir bitirme ödevi hazırlamak zorundadırlar.
MAN 414 İşletme Simulasyonu özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bu dersin amacı öğrencilerin almış oldukları işletme eğitimleriyle kendi yeteneklerini de

geliştirebilecekleri bir ortam hazırlamaktır. İş yaşamında karşılaşabilecekleri pazarlama, üretim finans

vb. konulardaki sorunun benzetimi yapılmakta ve öğrenciler gerçekten işletmeyi etkileyecek kararlar

vermek durumunda oldukları varsayılarak, tepkiler göstermeleri beklenir.

Öğrenciler bir yöneticinin ( dersin sorumlu eğitimcisi) başkanlığında, ekiplere ayrılır ve her grup

varsayımsal bir işletmeyi oluşturur. Ekiplere işletme ve çevresi ile ilgili bilgiler verilir. Ekiplerden bu

verilere göre işletmeyi yönetmeleri istenir. Alınan kararlar bilgisayar aracılığı yada bir jüri ile

değerlendirilir.
MAN 418 İşletmelerde Kaynak Planlama (ERP) özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bu derste içerik olarak ERP sistemlerini, bu sistemlere ait yapıları, işletmelerde kullanılabilmeleri için

gereken aşamaları ve gerekli modelleme yöntemlerine ilişkin bilgilerin verilmesi gerçekleştirilecektir.

Bu dersin kapsamında öğrenciler günümüzde kullanılan ERP sistemleri konusunda bilgi sahibi

olacaklardır.
MAN 420 Yatırım Projelerinin Değerlemesi özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bir işletmenin geleceği için yatırım çok önemli bir unsurdur. Yeni teknolojileri yakalayabilmek

ve/veya işletmenin kapasitesini arttırabilmek için değişik yatırımlar (Bina, tesisat, makina, araştırma

gereçleri gibi) gerçekleştirilmelidir. Yatırımın başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için zaman

planlaması, eleman planlaması ve yatırım bütçesi, sorumlu kişilerce her aşamada kontrol altında

tutulmalıdır. Bu ders çerçevesinde yatırım cinsleri ve aşamaları anlatılarak, öğrenciler ile birlikte

değişik yatırım örnekleri üzerinde çalışılacaktır.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031