İşletme Enformatiği (Almanca ödev tez

İşletme Enformatiği (Almanca)
WI 110 İşletme Enformatiği I Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders işletme informatiğine ve işletmelerde IT kullanımına ilişkin temel bilgileri işlemektedir. Günümüzde gerçekleşen gelişimleri, yazılım,donanım, programlama, algoritmalar, işletim sistemleri, yazılım mühendisliği, kullanılan yazılımlar, süreçyönetimi ve geleceğe yönelik gelişimler ele alınmaktadır.
AFEC 261 İngilizce I özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 0 LAW 138 Hukuka Giriş özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı öğrencileri adalette tarafsızlık, yasaların kaynakları, vb. gibi hukukun genel kavramlarıyla ilgili bilgilendirmektir. Hukuk sistemi, Hukukun kaynakları ve yasalaştırma, Mülkiyet hakkı, sınırlı nesnel haklar, elmenlik ve tapu kütüğü, hakların kazanılması ve yitirilmesi, borç kavramı ve kaynakları, sözleşmeler ve hukuki işlemlerin geçerliliği,anlatılmaktadır.
WI 116 İşletme Enformatiği II özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:WI 110 İşletme Enformatiği I
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders işletme enformatiğinin seçilen alanları hakkında bilgi vermektedir. Bilgi sistemleri, uygulama sistemleri, eTicaret, iletişim sistemleri, veri yönetimi, işletme faaliyetlerinin modellenmesi, bilgi yönetimi, işletme zekası konuları bu derste ele alınmaktadır.
AFEC 262 İngilizce II özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:AFEC 261 İngilizce I
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Ders İngilizce I’e devam niteliği taşır.
LAW 253 Borçlar Hukuku özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Dersin amacı, gelecekte işletmelerde yönetici veya girişimci olarak görev yapacak elemenları, Borçlar Hukuku’nun genel konularında bilgilendirmek.Temel kavramlar, sözleşmenin oluşması için gerekli koşullar, gerçek iradenin varlığı, iradenin sakatlanması, temsil ilişkisi, kusur sorumluluğu ve kusursuz sorumluluk ilkesi, trafik sorumluluğu ve nedensiz zenginleşmeden doğan borçlar, vaka yardımı ile anlatılmaktadır.
MAN 116 Üretim Yönetimi özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Üretim yönetimine giriş niteliğindeki bu derste üretim sistemlerinin tasarımı ve planlanması, sayısal yöntemlerle desteklenerek aktarılmaktadır. Bu derste ele alınan başlıca konular: Üretim sistem tipleri ve kapasite planlanması; orta dönemli üretim planlama; Doğrusal Programlama; iş ve iş yeri düzenleme ve iş ölçümleridir.
MAN 203 İşletme Almancası III özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:MAN 102 İşletme Almancası II
Kredi (0 + 0 + 0) 0
Ders İşletme Almancası II’ye devam niteliği taşır.
MAN 207 Stratejik Maliyet Muhasebesi özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Dersin amacı, geleneksel ve modern maliyet muhasebesini ve maliyet muhasebesindeki stratejik gelişmeleri aktarmaktır. Maliyetlerin tanımlanması ve sınıflandırılması, direkt ilk madde ve malzeme giderlerinin saptanması ve muhasebeleştirilmesi, direkt işçilik giderlerinin saptanması ve muhasebeleştirilmesi, genel üretim giderlerinin saptanması ve muhasebeleştirilmesi açıklanmaktadır. Bunun yanında Türkiye’de uygulanan maliyet hesapları 7/A ve 7/B alternatiflerine göre maliyet akış şemaları, mamul ve hizmet üreten işletmelerde maliyet kayıt düzeni, sipariş maliyeti ve uygulanması, safha maliyeti ve uygulanması yer almaktadır.
WI 211 Veri Analizi özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Veri modellemesinin temelleri, faaliyet analizi, işletme süreçleri, işletme süreçlerinin yönetimi, işletme analizi için kullanılan yazılımlar, süreçlerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi konuları bu derste ele alınmaktadır.
WI 215 İşletme Yönetimi özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste genel işletme yönetimi ve işletme içerisinde bazı olgular ele alınacaktır. Buna bağlı olarak işletme felsefesi ve ahlakı ve işletme politikası ve düzeni hakkında temel bilgiler verilecektir. Dersin devamında stratejik ve operatif düzeydeki işletme planlaması ve kontrolü üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Son olarak organizasyon ve yönetimin temelleri yansıtılarak yönetim gelişim hakkında tartışılacaktır. Bu derste öğrencinin organizasyon teorileri, farklı organizasyon tipleri ve bireylerin organizasyonsal davranışları konularına hakim olmaları hedeflenir.
AFEC 263 İngilizce III özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:AFEC 262 İngilizce II
Kredi (0 + 0 + 0) 0
Ders, İngilizce II’ye devam niteliği taşır.
LAW 453 Ticaret Hukuku özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:LAW 138 Hukuka Giriş ve LAW 253 Borçlar Hukuku
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Dersin amacı ticari kavramlar ve şirket türleri hakkında bilgi vermektir. İşlenen konular:
a)Ticaret hukukunun temeli
b) Şirket hukuku, şirket kurulumunun hükümleri, anonim ve limitet şirketler, komandite ortaklık ve kollektif şirketler ve onların ticari hükümleri.
MAN 209 İletişim ve Sunum Teknikleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Ders, bilgi akışının mantığı ve etkili iş konuşması ve yazışması ve başkalarını motive ve ikna edici konuşma üzerinde odaklanmaktadır. Ele alınan konular mektuplar, e-posta, raporlar ve sunuşlar ve bu yöntemlerde kullanılan tekniklerdir.
WI 220 Sistem Analizi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı, gerek hizmet ve gerekse üretim sektöründeki işletmeler için sistem analizi ve iyileştirilmesinin ele alınmasıdır. Sistem analizine ilişkin klasik yöntemlerin yanısıra yeni geliştirilen metodlar da ders sırasında ele alınacaklardır.
WI 222 Programlamaya Giriş

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı, programlamaya ilişkin temel bilgilerin verilmesidir. Önce değişkenler, sabitler, veri tipleri ve daha sonra alfasayısal ve sayısal operasyonlar ele alınıp girdi, çıktı, döngüler, kontrol operasyonları ve bunlara ait komutlar işlenecektir. Dosyaların kullanımı örneklerle ele alınacaktır.
WI 224 Proje Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Proje yönetimine ilişkin temeller, proje organizasyonu ve projelere ilişkin temeller bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bunun yanında stratejik ve operatif proje kontrolü de ele alınmaktadır.
AFEC 264 İngilizce IV

Ön Koşul:AFEC 263 İngilizce III
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Ders İngilizce III’e devam niteliği taşır.
WI 310 Yazılım Geliştirme

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste yazılımların geliştirilmesi ve kullanılan yöntemler ele alınacak olup, özellikle problemden yazılıma geçiş aşaması ve kullanılan yöntemler işlenecektir.
WI 313 Temel Finans ve Yatırım

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin kapsamında Finans, yatırımlar ve İşletmelere ilişkin temeller ele alınmaktadır.
WI 325 Algoritma ve Veri Yapıları

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin kapsamı Algoritmalar ve kullanımlarıdır. Programlamaya ilişkin temel bilgileri takiben önce değişik veri tipleri, diziler ve matrisler ele alınacak olup, sayısal ve alfasayısal değişkenler ile operasyonlar ve daha sonra sıralama ve arama işlemleri ele alınacaktır.
WI 327 Enformasyon Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Enformasyon yonetimine ilişkin temel kavramların ele alınmasının yanında yönetim, enformasyon analizi, enformasyon sistemleri ve bilişim yönetimi ve işletmelerde kullanımıda bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
MAN 210 Uluslararası Pazarlama

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Ders pazarlama kuramı ve uygulamasının uluslararası alanda idari ve stratejik temellerini açıklamayı hedeflemektedir. Dersler süresince piyasadaki elverişli durumların farkına varmak amacıyla piyasa koşullarını tahlil edebilmek için gerekli kavramlar ve araçlar sunulmaktadır. Tüketici, ve sanayi piyasalarının özellikleri ve piyasayı tanımlayabilir gruplara ayırma ana konulardan bazılarıdır. Pazarlama süreçlerinin ikinci kısmında şirket felsefesi olarak pazarlama, organizasyon yapılara, Pazar fırsatları ve fiyatlandırma, piyasa ve görüş araştırmalarına genel bakış, Pazar inceleme ve analizler, yeni ürün fikirleri ve geliştirme, iç ve dış piyasa araştırması, kalitatif ve kantitatif Pazar araştırması, reklam araçları, şirket dizaynı ve ürün dizaynı, iletişim politikası (sponsor bulma, ürün konumlandırma, lisanslama ve faaliyetler pazarlama), satış ve dağıtım kanalları (perakende ve toptan satış, süpermarketler ve discount marketleri, şube ve temsilcilikler, franchising vs.), kişiye özelleştirilmiş satış ve pazarlama alıştırmaları incelenmektedir.
MAN 437 Toplam Kalite Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Toplam kalite  yönetimi şu unsurlardan oluşmaktadır: Toplam; bir işletmedeki tüm çalışanların ve tüm gerekli faaliyetlerin kalitesini geniş kapsamda güvence altına almak, Kalite; Müşteri taleplerini yerine getirebilmek, Yönetim; ise süreçlerin kontrolü anlamına gelmektedir. Özet olarak toplam kalite şöyle tanımlanabilir: Kalitenin yönetimi için bir süreç, işletmenin her alanında sürekli olarak iyileştirmeyi işletme filozofisi olarak görmek. Konular: Müşteri isteklerinin karşılanması, Geliştirme zamanlarının kısaltılması, Jut in Time, ürün ve hizmet  maliyetlerinin azaltılması, yönetimin iyileştirilmesi, TQM ve ISO 9001 karşılaştırılması,  toplam kalitenin 10 adımı ve toplam kalite prensipleri.
WI 332 Proses Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste içerik olarak bilanço ve bilanço analizi yardımı ile işletmelerin değerlendirilmesi ele alınmaktadır. Konu pratik örneklerle detaylandırılmaktadır.
WI 334 İşletmelerde Simulasyon

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Benzetim yöntemine giriş,modeller, yazılımlar, model oluşturma, benzetim yazılımı arena bu dersin kapsamında ele alınmaktadır.
WI 336 E-Business ve E-Commerce

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders günümüzdeki en önemli uygulamalardan olan E-İşletme/E-Ticaret/Mobil-Ticaret ve elektronik ekonomi, stratejik yönetim, bu alanlardaki işletme modelleri, elektronik pazarlar, finans alanındaki uygulamaları ve bunların hukuksal ve teknolojik açıdan ele alınmasını kapsamaktadır.
WI 338 Veri Bankaları

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin kapsamında veri tabanlarının kullanımı ve bunun için gerekli olan temeller ele alınacaktır. İçerik olarak, Veri tabanları, veri tabanı oluşturulması, dosya yapılanması, ilişkisel veri tabanları, SQL ve kullanımı ele alınacaktır.
MAN 404 Bilgi Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Sürekli olarak genişleyen global rekabet piyasalarının bir sonucu olan bilgi yönetimi firmaların varlıklarını sürdürebilmeleri açısından son derece önemlidir. Bu ders bilgi yönetimi ve sistemlerini derinlemesine aktarmayı hedeflemektedir.
MAN 408 Çokuluslu Firmalarda Yenilik Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Yenilik yönetiminin temel kavramları, konusu ve görevleri, risk ve başarı faktörleri, emitasyon ve yenilikler, yeniliklerde karşılaşılan sorunlar, yenilik ekibi, proje organizasyonu, yenilik sonuçlarının geliştirilmesi ve fikir verici sistemleri, make or buy kararları, araştırma-geliştirme anlaşmaları, yeniliklere uluslararası kimliğin kazandırılması, patent ve lisans politikaları, radikal yenilikler ve zamana dayalı oluşturulan stratejiler.
MAN 408 Çokuluslu Firmalarda Yenilik Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Dersin temel içeriği: Yenilik yönetiminin temel kavramları, konusu ve görevleri, risk ve başarı faktörleri, emitasyon ve yenilikler, yeniliklerde karşılaşılan sorunlar, yenilik ekibi, proje organizasyonu, yenilik sonuçlarının geliştirilmesi ve fikir verici sistemleri, make or buy kararları, araştırma-geliştirme anlaşmaları, yeniliklere uluslararası kimliğin kazandırılması, patent ve lisans politikaları, radikal yenilikler ve zamana dayalı oluşturulan stratejiler.
WI 407 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Logistik alanındaki temel bilgilerin verilmesinitakiben kullanılan örnekler ile tedarik zinciri yöntemine ilişkin bilgiler ve bilgi teknolojilerinin bu alandaki destekleri ele alınmaktadır.
WI 409 ERP Sistemleri I özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste içerik olarak ERP sistemlerini, bu sistemlere ait yapıları, işletmelerde kullanılabilmeleri için gereken aşamaları ve gerekli modelleme yöntemlerine ilişkin bilgilerin verilmesi gerçekleştirilecektir. Bu dersin kapsamında öğrenciler günümüzde kullanılan ERP sistemleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
WI 410 Ağ Yapıları

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Veri iletişiminin temelleri, kullanılan sistemler, kullanılan standartlar ve normlar,  ağ yapısının işletmeler için anlamı, yönetimi, projelendirilmesi ve planlanması.
WI 411 Nesneye Yönelik Modelleme özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Dersin temel hedefi günümüzde uygulamada kullanılan nesneye yönelik analiz metodlarının öğretimidir. Dersin ilk bölümünde değişik temel metodlar tanıtılacak. İkinci bölümde bu teorik temel üzerinde işletmelerde yazılım geliştirme sürecinde kullanılacak genel modelleme diyagramları ve değişik modelleme yöntemleri seçilmiş örnekler ile işlenecek.
WI 427 Staj özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Staj sayesinde öğrenciler; almış oldukları teorik bilgileri yetenek ve becerileriyle birleştirerek iş yaşamında nasıl uygulandığını görmektedirler. Bu sayede öğrencilerimiz gelecekteki  iş yaşamlarında başarılı olmanın yollarını öğreneceklerdir.
WI 442 Yönetim ve Bilişim Sistemleri özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersde yönetim bilişim sistemlerinin temel unsurları ele alınacak olup uygulamadaki yöntemler gösterilecektir.
WI 444 ERP Sistemleri II özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:WI 409 ERP Sistemleri I
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bütünleşik kaynak planlaması işletmelerde kullanılan günümüzdeki önemli sistemlerden biri olup birçok yeni uygulamayıda beraberlerinde mümkün kılmışlardır. Bu dersin kapsamında müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve işletmelerde faaliyet yönetiminin yanısıra modern ERP sistemlerinin işletmelerde uygulanabilmesi için gereken aşamalarda ele alınacaktır.
WI 446 İnternet Programlama özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin kapsamında İnternet uygulamaları için gerekli temel bilgiler ele alınacaktır. Günümüzde bu alanda kullanılan yazılım dilleri, metodlar ve modelleme yöntemleri incelenecektir.
WI 448 Veri Madenciliği özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Veriler, veribankaları, veri madenciliği, veri madenciliği çeşitleri, uygulama alanları  ve bu alandaki gelişmeler bu dersin kapsamı içinde ele alınacaktır.
WI 450 Yöneylem Araştırması özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Doğrusal,dogrusal olmayan, tamsayılı programlama, ağ planlama yöntemleri bu dersin kapsamı içinde ele alınacaktır.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031