Kamu Yönetimi yok tez

Kamu Yönetimi
AFEA 156 Kamu Yönetimi için İngilizce Ön Koşul:Yok özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Kredi (2 + 1 + 0) 3
Dersin amacı, öğrencilerin karşılaştıkları dil ve sözcük sorunlarını ortadan kaldırmak ve çalışma alanlarında sözel ve kavrama becerilerini geliştirebilmeleri için onlara kamu yönetimi terminolojisini tanıtmaktır.
ECON 111 İktisata Giriş I  özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Ders mikroekonomi ve mikroekonominin analitik araçlarının temel kavramlarına giriş niteliğindedir. Arz ve talep analizi, çeşitli piyasa yapıları, şirket teorisi, dağıtım teorisi, vb. işlenecek temel konular arasındadır.
GOV 101 Kamu Yönetimi I özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Demokratik ülkelerin kamu yönetimi örgütlenme yapılarını öğrenmek, gelişmiş ülkelerinde kamu yönetimi anlayışında 1980lerin başlarından itibaren görülen dönüşüm sürecini analiz etmek ve ortaya çıkan yeni yönetim ilkelerinin değerlendirmesini yapmak, Türk kamu yönetimi sistemini bu dönüşüm süreci içinde incelemek bu dersin temel amaçlarıdır.
HUM 101 Uygarlıklar Tarihi I özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Farklı uygarlıkların temel özellikleri ve toplumsal gelişmeye yaptıkları katkılar örneklerle incelenmektedir.
LAW 123 Hukuka Giriş özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Temel hukuk prensipleri, hukuk anlayışı ve hukuk muhakemesinin esasları, genel hukuk prensipleri, adalet ve eşitlik kavramları, hukukun kaynakları, hukukun ortaya çıkışı, işlevi, düzenleyici karakteri, hukukun meşruluğu, sosyal düzen kavramı hukuk başlangıcı dersinin konusunu oluşturmaktadır. Program, hukuk metodolojisinin temel prensiplerine özet niteliğinde bir girişle desteklenmektedir.
MATH 171 Sosyal Bilimler için Matematik özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders sosyal bilimlerde gereken en önemli matematiksel araç ve yöntemleri tanıtarak matematikle ilgili temel ilkeleri öğretmeyi amaçlamaktadır. Matris ve vektörler, doğrusal denklemler, seri ve diziler, integral ve fonksiyonlar işlenecek temel konulardır.
SOC 101 Sosyolojiye Giriş özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı, öğrencilerin insan topluluklarıyla ilgili temel bir anlayışa sahip olmasıdır. Dersin altyapısı, insan topluluklarının biçimlenmesi ve evrimini kapsamaktadır. Toplumsal organizasyonlar ve kurumlar, aile, dini kurumlar; eğitimin, bilimin ve teknolojinin gelişimi gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca, çağdaş sanayileşmiş toplumun biçimlenmesi ve evrimi dersin ana konuları olarak verilmektedir. Sosyal yapı, sosyal sınıflar ve sosyal çatışma derste tartışma konuları olarak ele alınmaktadır. Bu çerçevede, çağdaşlaşma ve toplumsal değişim sürecine özel bir bakış açısı geliştirilmektedir. Türk toplumsal biçimlenmesinin kendine özgü özellikleri geniş olarak işlenmektedir. Diğer ülkelerle benzerliklere de değinilecektir.
ECON 122 İktisata Giriş II özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ECON 111
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Ders öğrencilerin ekonomi politikalarını anlayabilmeleri için hem ekonomiyi bir bütün olarak ele alan makroekonomi, hem de ev ekonomisi, özel şirketler ekonomisi, hükümet ekonomisi gibi ekonominin yan bölümleri konusunda giriş seviyesinde bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ulusal gelir, büyüme, işsizlik ve parasal sistem işlenecek temel konular arasındadır.
GOV 102 Kamu Yönetimi II özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:GOV 101
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Türk kamu yönetiminin örgütlenmesine ve işleyişine hakim olan temel özellikleri öğrenmek ve Türk kamu yönetiminin reformuna yönelik gelişmeleri değerlendirmek dersin temel amaçlarıdır.
GOV 104 Rapor Yazımı özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders bilimsel yöntem ile elde edilen araştırma verilerinin içerik ve biçem bakımından doğru yazımına yönelik teknikleri inceler.
HUM 102 Uygarlıklar Tarihi II özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:HUM 101
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Farklı uygarlıkların temel özellikleri ve toplumsal gelişmeye yaptıkları katkılar örneklerle incelenmektedir.
LAW 113 Anayasa Hukuku özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste devlet örgütlenmesi açısından anayasal düzen ve farklı politik sistemler, anayasanın kavramsal analizi, parlamentonun tasarrufları, kanunlar, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik dışında, teokratik ve demokratik egemenlik kavramları, egemenliğin yapısına ve kullanılış şekline göre devlet şekilleri, seçim sistemleri, parlamenter rejimin özellikleri, başkanlık ve yarı-başkanlık sistemleri de incelenmektedir. Konulara doktrinel yaklaşımın yanında, dersler örnek mahkeme kararlarının incelenmesi ile ayrıca desteklenmektedir.
LAW 140 Medeni Hukuk özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Medeni Kanunun başlangıç hükümlerinin; hak kavramının, medeni hukukun kaynaklarının, yer, zaman ve anlam bakımından uygulanmasının, sübjektif ve objektif iyi niyet kurallarının derinlemesine analizinden başka, derste ayrıca kişiler hukukunun konusu olan kişi kavramı, kişilik terimi ve ehliyetleri, kişiliğin korunması, isim, ikametgah ve hısımlık, şahsi hal, gerçek ve tüzel kişiler de ayrıntılı olarak incelenmektedir. Bunun dışında aile hukuku dersi de nişanlanma, evlenme, boşanma, velayet ve vesayet konularının analizinin yapıldığı bir derstir. Miras hukukunun kapsamını ölüme bağlı tasarruf ehliyeti ve özgürlüğü, yasal mirasçılar, saklı pay, tasarruf edilebilir pay, mirasçılıktan çıkarma, ölüme bağlı tasarrufların çeşitleri; mirasçı atama, belirli mal bırakma, yedek mirasçı atama, art mirasçı atama, miras sözleşmesi, ölüme bağlı tasarrufların şekli, vasiyeti yerine getirme, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisi, miras sözleşmesinden doğan diğer davalar, mirasın açılması, mirasın geçmesinin sonuçları, koruma önlemleri, mirasın kazanılması, mirası red, resmi defter tutma, resmi tasfiye, miras sebebiyle istihkak davası,mirasın paylaştırılması , mirasta denkleştirme ve paylaşmanın tamamlanması ve sonucu oluşturmaktadır.
PSY 101 Psikolojiye Giriş özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders güdülenme, duygular, öğrenme, bellek, dil ve düşünce, gelişim, kişilik ve sosyal etkileşimler gibi temel psikolojik süreçleri inceler.
GOV 205 Türk Kamu Yönetimi özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Günümüzde ve tarihi gelişim sürecinde Türk yönetim yapısının incelenmesi dersin odağını oluşturmaktadır. Özellikle Cumhuriyet döneminin yönetim yapısı ve siyasi kurumları incelenmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının yapıları, görevleri, yetkileri ve yerel yönetimler analiz kapsamındadır.
GOV 211 Sosyal Bilimlerde İstatistik özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste, istatistiğin ve niceliksel tekniklerin sosyal bilimlerde kullanımına giriş yapılmaktadır. Bilgisayar uygulamaları dersin en önemli kısmını oluşturmaktadır. İstatistiksel analizler, iki ve çok değişkenli analizler bu dersin kapsamında yer almaktadır.
LAW 117 Türk Anayasa Hukuku özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin kapsamı dahilinde, Osmanlı dönemi anayasal hareketleri, Türk Anayasa Hukukunun gelişim süreci; 1876 Anayasası, 1909 Anayasa değişikliği, 1921, 1924 ve 1961 Anayasaları, 1982 Anayasasının genel esasları ve devlet örgütlenmesi açısından temel düzenlemeleri, temel haklar ve özgürlükler incelenmektedir. Cumhuriyetin temel prensipleri, temel hak ve özgürlüklerin korunması, parlamentonun oluşumu ve yetkileri, anayasal dokunulmazlık ve parlamento üyelerinin hukukî statüsü, Cumhurbaşkanının ve Bakanlar Kurulunun yetkileri ve hukukî statüleri, olağanüstü hal ve sıkı yönetim halleri, yargı erki ve anayasal yargı da ayrıca ders kapsamında işlenmektedir.
LAW 253 Borçlar Hukuku özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Borçlar hukukunu oluşturan genel prensipler, özellikle sözleşmeler, sözleşmenin kurulması, icap ve kabul, sözleşme yapma ehliyeti, esaslı ve esaslı olmayan hata, hile, tehdit, gabin, sözleşmeden doğan yükümlülükler, sözleşme yapma özgürlüğü, bu özgürlüğün kamu düzeni ve emredici hükümler karşısında sınırlandırılması, borç kavramı, tam borç ve eksik borç, alacak hakkının temliki ve borcun nakli, imkansızlık halleri, sözleşmenin tek taraflı ya da iki taraflı olarak sona erdirilmesi, fesih ve iptal dersin ilk bölümünün konusunu oluşturmaktadır.
POLS 201 Siyasi Düşünceler Tarihi özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders öğrencileri siyaset teorisi tarihiyle tanıştırmayı amaçlamaktadır. Bu derste Eflatun, Aristo, Aquinas, Augustine, Machiavelli, Hobbes, Locke, Hegel, Rousseau, Mill, Hume, Burke, Smith, Berlin ve Marx gibi teorisyenler çalışılacaktır. Klasik siyaset felsefesi’nin modern siyaset felsefesine nasıl katkıda bulunduğu incelenecektir.
TKL 201 Türk Dili 1

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Dil ve dünya dilleri hakkında genel bilgiler, geleneksel ve modern linguistik yaklaşımların karşılaştırması, Türk dillerinin sınıflandırması ve diğer dillerle olan bağlantıları, edebi dillerin tarihsel gelişimi, modern Türkçe’nin ses ve yapı özellikleri ve sınıf uygulamaları.
– Seçimlik Sanat Dersi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

BUS 205 Finansal Muhasebe

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders muhasebe sisteminin temel yapısı üzerinde durmaktadır. Bir işletmeyle ilgili işlemleri yevmiye defterine veya ana hesap defterine (defter-i kebir) kaydetmek, ayarlama kayıtlarının tutulması ve iş gelirlerinin ölçülmesi, kapanış kayıtlarının hazırlanması v muhasebe faaliyetlerinin tamamlanması işlenecek konular arasındadır.
GOV 222 Sosyal Politika özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Sosyal politika yaşamsal ve hızlı gelişen kritik ve uygulamalı bir disiplindir. Geniş olarak sosyal yaşamın yeniden yapılanması ve onun sağlık ve refah konusuna etkisini inceler. Ders, refah alanında bugüne kadar edinilmiş bilgilerden deneyim kazanmak ve geçerli sosyal politikaları incelemek için olanak sağlar. Tavsiye edilen kitap, makale vb. kaynakların incelenmesine dayanır. Bu çalışmalara bağlı olarak ödev hazırlanması beklenir.
LAW 497 Eşya Hukuku özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Eşya Hukuku dersinin konusunu ayni haklar, ayni hakkın unsurları, diğer haklardan ayrılan yönleri, zilyetlik kavramı ve niteliği, zilyetliğin iktisabı ve kaybı, zilyetliğin korunması, tapu sicili kavramı ve unsurları, tapu sicili teşkilatı ve devletin sorumluluğu, tapu kütüğüne yapılan kayıtların geçerliliği meselesi ve hükümsüzlük halleri, mülkiyet kavramı ve unsurları, mülkiyetin konusu ve kapsamı, taşınır ve taşınmaz mallarda mülkiyet, mülkiyetin iktisabı, kaybı ve takyitleri, gayrimenkul mülkiyetinin özel bir çeşidi; kat mülkiyeti, sınırlı ayni haklar, irtifak hakları, taşınmaz mükellefiyeti, ve rehin hakları oluşturur.
POLS 202 Çağdaş Siyasal İdeolojiler

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Siyasal ideolojiler tarihsel perspektifte incelenecektir. Bu çerçevede Faşizm, Nazizm, Komünizm, Sosyalizm, Sosyal Demokrasi, Liberalizm ve dini radikalizm incelenecektir. Çağdaş ideolojilerin tarihsel süreçte nasıl ortaya çıktıkları da irdelenecektir.
TKL 202 Türk Dili 2 özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yapözel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Dil ve dünya dilleri hakkında kapsamlı bilgiler, geleneksel ve modern linguistik yaklaşımların karşılaştırması, Türk dillerinin sınıflandırması ve diğer dillerle olan bağlantıları, edebi dillerin tarihsel gelişimi ve Türk edebiyatının tarihsel sürecinin ve kültürel yapısının çeşitli akımlar ve yazarlar açısından incelenmesi.
ECON 361 Kamu Maliyesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin kapsamında kamu harcamaları ve bütçe ile ilgili temel kuramsal bilgilerin yanı sıra kamu gelirleri ve vergiler ile ilgili teorik bilgiler verilmektedir.
GOV 301 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Karşılaştırmalı kamu yönetiminin gereği, önemi ve gelişmesi bu dersin konusudur. Geleneksel karşılaştırmalı kamu yönetimi çalışmaları (yaklaşımı), çağdaş karşılaştırmalı kamu yönetimi yaklaşımı incelenecektir.
GOV 313 Yerel Yönetimler özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Merkezi idare-yerinden idare, yetki devri, yetki genişliği, idari vesayet, özerklik, demokratik mahalli idare gibi temel ilke ve kavramlar bu dersin konuları arasındadır.  Merkezi idare ile mahalli idareler arasında görev ve gelir bölüşümü, İl Özel İdareleri, belediyeler ve köylerin organ, görev, bütçe ve personeli, metropolitan idareler ve Türkiye’deki uygulama, mahalli idare birlikleri incelenecektir. Mahalli idareler ve çevre sorunları da ayrıca ele alınacaktır.
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
19.ve 20. yüzyılda Türkiye tarihine giriş, Kemalizm ve modern Türkiye’nin incelenmesi.
LAW 233 İdare Hukuku

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
İdare Hukukunun kaynakları, devlet kavramı, kamu hukuku içinde idare hukukunun yeri, yönetim, merkezden yönetim ve yerinden yönetim örgütlenmesi, kamu hizmeti ve kamu yararı, bağımsız idari kuruluşlar, Sermaye Piyasası Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurumu, Rekabet Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, idari vesayet ve hiyerarşik denetim, yönetsel hiyerarşi, devlet memurlarının hukuki statüleri, kamu malı, kamuya ait alanlara uygulanan hukuki rejim, kamulaştırma prosedürü ve özelleştirme prosedürü ders kapsamındadır.
LAW 295 Ceza Hukuku

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Ceza hukukunun gelişimi, cezanın amacı, nitelikleri ve çeşitleri, ceza teorileri, kefaret ve adalet teorisi, önleme ve caydırıcılık teorisi, uzlaştırıcı teoriler, klasik doktrin, pozitivist doktrin ve sosyal savunma doktrini, Türk Ceza Kanunu sistematiği, suçun maddi ve manevi unsurları, suça teşebbüs, kişisel cezai sorumluluk, suça iştirak, suçun sınıflandırılması; cürüm, suç ve kabahat, Türk Ceza Kanunu genel hükümleri, kanunun yer, zaman ve kişi açısından uygulanması, suçluların iadesi, uluslararası adli yardımlaşma bu dersin konusunu oluşturmaktadır.
– Bölüm Dışı Seçimlik Ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

GOV 304 Sosyal Bilimler için Araştırma Yöntemleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı öğrencilere araştırma ile ilgili temel kavramları tanıtarak araştırmanın nasıl planlanıp yürütülmesi gerektiğini uygulamalı olarak göstermektir. Ders öğrencilerin niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemlerini, temel araştırma konularını, uygulamalarını ve değerlendirmelerini öğrenmelerini hedefler. Bu çerçevede araştırma sorunlarının saptanması, ön veri toplama, teorik çerçevenin tasarımı, araştırmanın tasarımı, verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması, araştırma raporunun hazırlanması gibi beceriler öğrencilere kazandırılacaktır. Anket ve saha çalışması gibi deneysel yöntemler de dersin kapsamı içindedir.
GOV 332 Kamusal Bilgi Biçim ve Teknikleri özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı bilgi toplumu kavramının kamu yönetimi öğrencilerince kavranmasını sağlamaktır. Çalışmalar bu alanda kavramsal ve somut perspektifleri kapsayacaktır. Dersin bitiminde bilgi toplumunun ortaya çıkışı, bunun yarattığı sonuçlar ve konunun kamuyla ilintili tüm boyutları öğrencilere kazandırılmış olacaktır.
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Türkiye Cumhuriyeti’nin toplumsal ve kültürel dönüşümü; ulus-devlet yapılanması; ve çağdaşlaşma sürecindeki modern Türkiye.
LAW 297 İdari Yargı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Yönetsel sözleşmeler, yap-işlet-devret modeli, idari otoritelerin denetim yetkileri, hukuk devletinin anlamı ve yargı denetimi, devletin sorumluluğu, yönetsel yargı kuruluşları; Danıştay, İdare ve Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay, yönetsel yargı usulü, hukuka aykırı idari işlemler aleyhine iptal davası, yönetimce ihlal edilen bir hakkın yerine getirilmesi ya da uğranılan zararın giderilmesi; tam yargı davası İdare Hukuku II dersinin konusunu oluşturmaktadır.
POLS 381 Siyaset Sosyolojisi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı devlet, toplum ve birey arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. İncelenecek konular arasında küreselleşme, milliyetçilik, kimlik, devlet, sivil toplum, vatandaşlık, benlik, bireyselleşme ve demokrasi bulunmaktadır.
– Bölüm içi Seçimlik Ders özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

GOV 401 AB’nin Türk Kamu Yönetimine Etkileri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne giriş ve katılım sorunları, Avrupa Birliği bürokrasisi, kurumları ve yönetimi, Türk bürokrasisinin Avrupa Birliği ile uyumlu çalışabilmesi için yapılabilecek siyasal ve teknik çalışmalar bu dersin konusudur. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne entegrasyonunda karşılaşılan toplumsal, ekonomik, kültürel ve yasal sorunlar ile Avrupa Birliği ile ilişkilerde sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde oluşması beklenen değişimler incelenecektir.
GOV 411 Personel Yönetimi özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Personel yönetimi konusunun tarihçesi ve gelişimi, örgütsel hedefler ve iş tanımları, başarı standartları ve çalışma kuralları, işgücü planlaması, işgören seçim yollan ve esasları, yönetici seçimi oryantasyon, transfer, görev indirimi ve işten ayrılma, başarı değerlendirme sistemleri ve sonuçları, ücret sistemleri, teşvikli ücret sistemleri, hizmet içi eğitim yollan ve yöntemleri, yönetimi geliştirme çalışmaları bu derste ele alınmaktadır. Ayrıca kamu kesiminde toplu sözleşme ve insan kaynaklarına etkisi, teknokratların yönetimi ve sorunları, örgüt geliştirme çalışmaları, insan gücü ile ilgili araştırmalar, ülkemizde insan kaynakları yönetiminin sorunları ve çözüm yolları bu dersin konusunu oluşturmaktadır.
GOV 431 Sosyal Psikoloji

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders sonunda öğrenci; bireyin başkaları hakkında düşünce geliştirme ve kendisine ilişkin bilgi edinme sürecinin nasıl oluştuğunu ve toplumun bireyin davranışları üzerindeki etkisini anlayabilecektir. Öğrenci kendi toplumsal davranışını etkileyen bireysel psikolojik süreçlerine ilişkin farkındalık kazanacak, aynı zamanda da bazı toplumsal ortamlardaki diğer insanların psikolojik süreçlerini tanıyabilecektir. Derste adı geçen başlıca kavramlar; toplumsal biliş, toplumsal algı, benlik, tutumlar, saldırganlık, uyarlı davranış, bilişsel çelişkidir.
POLS 220 Türk Siyasal Hayatı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste Türkiye siyaseti 2. Meşrutiyet döneminden (1908) bugüne tarihsel bir yaklaşımla incelenecektir. Cumhuriyetin doğuşu, tek-parti dönemi, çok partili sisteme geçiş, 1960 darbesi, 1960 sonrası sosyo-politik gerilim, 1980 darbesi ve Özal dönemi bu derste incelenecek konular arasındadır.
POLS 241 Siyasal Davranış

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Seçim sonuçlarının analizi, seçmen davranışları ve siyasi tutumlar dersin içeriğini oluşturmaktadır. İlgili değişkenlere göre Türk siyasal sisteminin analizi ve farklı siyasal sistemlerle karşılaştırılması amaçlanmaktadır.
– Bölüm İçi Seçimlik Ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ECON 442 Türkiye Ekonomisi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Türkiye’nin ekonomik organizasyonun ve doğal kaynaklarının incelenmesi ve buna ek olarak gelir, üretim, nüfus finans, ticaret gibi konuların temel yapılarının analizi, ekonomik politikaların gelişim süreçlerinin incelenmesini kapsamaktadır.
GOV 422 Yerel Yönetimler Maliyesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

GOV 432 Örgütsel Davranış

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders örgütlerde insan davranışlarına bir giriş niteliğinde olup, öğrencilerin bireysel, kişiler arası, grup ve örgütsel olaylara ilişkin farkındalıklarını ve kavrayışlarını, aynı zamanda da sözü edilen olayları açıklayabilme ve etkileyebilme yeteneklerini arttırmayı amaçlamaktadır. Derste adı geçen başlıca kavramlar; çeşitlilik ve bireysel farklılıklar, algılama, güdülenme, performans yönetimi, öğrenme, iş tasarımları, hedef belirlenme, grupların doğası, takımla çalışma, örgütlerin özellikleri, örgütsel tasarım ve örgütlenme, örgüt kültürü, güç ve siyaset, liderlik, iletişim, karar alma, çatışma ve müzakere, değişimdir.
GOV 434 Siyasal Partiler

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

POLS 261 Türkiye’de Siyaset

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

[SlideDeck id=’3504′ width=’100%’ height=’370px’]

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Eylül 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?