Makina Mühendisliği yüksek lisans programlar

Makine Mühendisliği
CHEM 101 Genel Kimya Ön Koşul:Yok tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Kredi (3 + 1 + 1) 4
Ölçülebilirlik ve izlenilebilirlik, periyodik tablo, kimyasal reaksiyon çeşitleri, maddenin yapısı, gaz kanunları, katılar, sıvılar, solüsyonlar, kimyasal kinetik ve denge reaksiyonları, çözünürlük ve çözünürlük sabiti, asitler, bazlar, tuz, ph hesaplamaları, tampon çözeltiler, titrasyonlar.
ES 105 Mühendislik ve Mimarlık Kaynakları Ön Koşul:Yok
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Kredi (1 + 0 + 2) 2
Mühendislik ve Mimarlık’a giriş ile bu mesleklerin dünyaya ve topluma olan etkilerinin Profesyonel Etik, İş Güvenliği, Enerji, Toplam Kalite Yönetimi konularının incelenmesiyle anlaşılması. Günümüz dünyasının güncel konuları olan çevre sorumluluğu, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, sorumlu ticaret gibi konuların tartışılarak profesyonel yaklaşım, çok-disiplinli çalışma ile kişisel gelişime katkıda bulunulması ve mesleki İngilizce kullanım becerilerinin arttırılması.
HUM 101 Uygarlık Tarihi I Ön Koşul:Yok tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Uygarlık Tarihi dersinin amacı, çeşitli uygarlıkların ortaya çıkışı, geçirdikleri
sosyo- kültürel evrim, yaşam tarzları hakkında temel bilgileri aktarmak, farklı kültürlerin
karşılaştırılması yoluyla alternatif bakış açıları konusunda öğrencinin düşünmesini,
soru sormasını sağlamaktır. Dersin bir önemli amacı da, hangi bölümden olursa olsunlar
Yeditepe Üniversitesi öğrencilerini ortak bir kültür birikimi zemininde buluşturmaktır.
MATH 151 Matematik 1 Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 2 + 0) 4
Preliminaries: functions, real and complex numbers, absolute value inequalities. Limits and continuity. Derivatives. Techniques of differentiation. Applications of differentiation; relative extrema, mean values, Taylor series, L’Hospital rule, curve sketching, related rates, applied maximum and minimum problems. Indefinite integrals. Definite Integrals. Fundamental theorems of calculus. Integral techniques, Improper integrals. Application of integrals, Volume of revolutions.
ME 101 Makina Mühendisliğine Giriş tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 2 + 0) 2
Bölüm tanıtımı, Üniversite kural ve yönetmelikleri. Makina mühendisliği mesleğine giriş, tarihçe ve ilgili meslek kuruluşları. Mühendislik etiği. Mühendislikte iletişim. Teknik standartlar. Problem çözümü, yaklaşımlar, hesaplama araçları. Mühendislik tasarımına giriş.
PHYS 101 Fizik I tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 1 + 2) 4
Ölçüm, Tek Boyutta Hareket, Vektörler, İki ve Üç Boyutta Hareket, Kuvvet ve Hareket I, Kuvvet ve Hareket II, Kinetik Enerji ve Enerjinin Korunumu, Parçacık Sistemleri, Çarpışmalar, Dönme, Yuvarlanma, Tork ve Açısal Momentum
ES 106 Teknik Rapor Yazımı ve Sunum Becerileri tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ES 105 Mühendislik ve Mimarlık Kaynakları
Kredi (1 + 0 + 2) 2

Teknik raporlama stilleri, unsurları ve yapıları ile rapor hazırlamanın araştırma, bilgi özümseme, değerlendirme ve raporun son yapılandırılması konuları işlenir. Etkili sunum yapmanın önemi ile etkili sunum için gerekler ve yöntemleri aktarılır. Öğrenciler tarafından dönem boyunca hazırlanan Teknik Rapor ve bunun sınıftaki sunumu ile ders içeriği pekiştirilir.

ES 112 Algoritmalar ve Bilgisayar Programlama tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 2) 4

Bilgisayarlar ve C programlamaya giriş, algoritmalar, deklarasyonlar, I/O, saklama ve kontrol yapıları, fonksiyonlar

HUM 102 Uygarlık Tarihi II tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Uygarlık Tarihi dersinin amacı, çeşitli uygarlıkların ortaya çıkışı, geçirdikleri
sosyo- kültürel evrim, yaşam tarzları hakkında temel bilgileri aktarmak, farklı kültürlerin
karşılaştırılması yoluyla alternatif bakış açıları konusunda öğrencinin düşünmesini,
soru sormasını sağlamaktır. Dersin bir önemli amacı da, hangi bölümden olursa olsunlar
Yeditepe Üniversitesi öğrencilerini ortak bir kültür birikimi zemininde buluşturmaktır.
MATH 152 Matematik II tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:MATH 151 Matematik I
Kredi (3 + 2 + 0) 4
Sequences, series and power series. Polar coordinates, polar curves, area integrals. Functions of several real variables; limits, continuity, partial derivatives, chain rule, gradient and directional derivatives. Extremal values and Lagrange multipliers. Integration of functions of several variables. Multiple integrals.

Change of variables in mutle integrals; Cylindrical Coordinaes, Spherical Coordinates. Line Integrals and Greens Theorem. Divergence and Stokes Theorems. Examples and applications to engineering problems will be underlined.
ME 182 Mühendislik Çizimi ve Katı Modelleme tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Mühendislik temel tasarım prensipleri, çizim dili. Temel geometri, parallellik, diklik, kesişim ve teğetlik. CAD sistemi kullanarak çizim. Üretim süreçleri ve katı modelleme unsurları. Projeksiyon ve kesit projeksiyonu. Tasarım çizimleri ile çalışma, boyutlandırma, toleranslar. Montaj resimleri.
PHYS 102 Fizik II tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:PHYS 101 Fizik I
Kredi (3 + 1 + 2) 4
Elektriksel Yük, Elektriksel Alan, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Kapasitans, Elektrik Akımı ve Direnç, Devreler, Manyetik Alanlar, Akımdan dolayı Oluşan Manyetik Alanlar, Endüksiyon ve Endüktans, Maddenin Manyetizması, Maxwell Denklemleri, Elektromanyetik Salınımlar ve Alternatif Akım, LC osilatörü, RLC faz diagramları.
ECON 204 Mühendisler İçin İktisat tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Arz ve talep, üretim olanakları eğrisi ve dairesel akım şeması gibi temel ekonomik kavramların tekrarından sonra ders makroiktisata özgü konuları giriş duzeyinde işleyerek devam edecektir. Önce milli gelir analizi ve reel alım gücündeki değişikliklerin ölçümü ele alınacaktır. Daha sonra makroiktisat teorisi emek piyasası, ürün piyasası, para ve tahvil piyasası ile döviz piyasasından oluşan basitleştirilmiş bir genel denge modeli olarak sunulacak ve bu piyasaların içsel işleyişi incelenecektir. Son olarak parasal sistemin organizasyonu ve işleyişi ile maliye ve para politikalarının etkinliği ele alınacaktir.
MATH 221 Doğrusal Cebir tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:MATH 151 Matematik I
Kredi (3 + 0 + 2) 3
Systems of linear equations. Matrices. Gaussian elimination. Vector spaces. Linear independence. Linear transformations. Matrix of linear transformations. Matrix algebra. Characterization of inverse. Determinants. Cramer’s rule. Eigenvalues and eigenvectors. Factorization. Diagonalization. Similarity. Jordan canonical form.
MATH 241 Diferansiyel Denklemler tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:MATH 152 Matematik II
Kredi (3 + 0 + 0) 2
First order linear ordinary differential equations (O.D.E.)’s, (homogeneous and non-homogeneous cases, direct integration, integrating factors, change of variables).Second order O.D.E.’s, (variation of parameters, reduction of order); Laplace transform and applications. Power series solutions for second order linear O.D.E.’s; Frobenius method. Systems of O.D.E.’s. First and second order partial differential equations.
ME 211 Termodinamik I tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:MATH 152 Matematik II; PHYS 102 Fizik II
Kredi (3 + 1 + 0) 3
Termodinamiğin temel kavramları, maddelerin özellikleri. Termodinamiğin birinci kanunu: kapalı ve açık sistemler. Termodinamiğin ikinci kanunu, entropi. Konulara paralel olarak bir kaç laboratuvar deneyi yapılacaktır.
ME 241 Statik

Ön Koşul:PHYS 101 Fizik I
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Mekaniğin ilkeleri. Temel vektörel cebir. Kuvvet sistemlerinin sınıflandırılması ve eşdeğerliği. Katı cisim dengesi. Yapısal elemanlar; kafesler, kirişler, kablolar ve zincirler. Sürtünme. Akışkanların statiği. Sanal iş ilkeleri ve minimum potansiyel enerji prensibi.

TKL 201 Türkçe I tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Dil ve Dünya dilleri hakkında genel bilgiler, geleneksel ve modern linguistik yaklaşımların karşılaştırılması, Türk dillerinin sınıflandırılması ve diğer dillerle olan bağlantıları, edebi dillerin tarihsel gelişimi, modern Türkçe’nin ses ve yapı özellikleri ve sınıf uygulamaları. Sözcük yapısı, sözcük çeşitleri ve grupları, cümle yapısı, Türkçe’nin semantik yönleri ve sınıf uygulamaları.
ES 222 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:PHYS 102 Fizik II
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Fiziksel Elektrik devreleri, fiziksel devrelerde akım ve voltaj ölçümü, yük, akı, güç ve enerji tanımları ve bunların dalga formlarının modellemesi. Kirchoff Kanunları: Akım ve Voltaj Denklemleri, devre grafikleri, grafik matrisleri, akım ve voltaj denklemlerinin bağımsız setleri, Ideal 2- terminal ve terminal olmayan devre elemanları, İndüktörler ve kapasitörler, fiziksel elemanların modellenmesi, küçük sinyal analizi, dirençli akım hesapları: noktasal ve ağsal akım yöntemleri, network teoremleri, dinamik devrelerin çözümleri: Birinci ve İkinci Derece dinamik devrelerin tepkileri

ME 212 Termodinamik II tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ME 211 Termodinamik I
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Buhar gücü ve soğutma çevrimleri. Hava standart gücü ve soğutma çevrimleri. Termodinamik ilişkiler. İdeal gaz karışımları. Gaz ve buhar karışımları. Kimyasal reaksiyonlar. Kimyasal denge.
ME 244 Dinamik tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ME 241 Statik
Kredi (3 + 1 + 0) 3
Parçacık dinamiği: Doğrusal ve eğrisel hareket. Newton Yasası, momentum ve açısal momentum yöntemleri. İş ve enerji. Parçacık sistemleri. Katı cisim dinamiği; düzlemsel hareket, kinematik ve kinetik. Katı cisimler için iş ve enerji yöntemleri, momentum prensipleri.
ME 246 Malzemelerin Mukavemeti tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ME 241 Statik
Kredi (3 + 1 + 0) 3
Gerilme ve birim şekil değiştirme analizi. Eksenel yüklü çubuklar. Burulma. Kirişlerde yanal yükleme, eğilme; kirişlerde oluşan gerilme ve eğilme şekil değiştirmesi. Eğilme, burulma, kesme ve eksenel kaynaklı birleşik gerilme analizi. Mohr çemberi. Kirişlerin ve millerin mukavemet açısından tasarımı. Statik açıdan belirsiz problemler. Kolonların bükülmesi. Enerji yöntemlerine giriş.
ME 264 Makina Mühendisliği için Malzeme Bilimi tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:CHEM 101 Genel Kimya
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Malzemelerin maliyet ve elverişliliği. Elastikiyet modülü. Atomlar arası bağlar. Atomların konumlanması, yoğunluk. Akma gerilmesi ve dislokasyonların plastisitedeki işlevi. Sertlik. Mukavemet artırıcı mekanizmalar. Hızlı kırılma ve tokluk. Hızlı kırılmanın mikro düzeydeki mekanizmaları. Yorulma ve yorulma için tasarım. Sünme ve difüzyon teorisi. Oksitlenme ve korozyon. Sürtünme ve aşınma.
ME 266 Katı Mekaniği Laboratuvarı tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ME 246 Malzemelerin Mukavemeti
Kredi (1 + 0 + 2) 2
Çekme testi, sertlik testi, metalografi. Birim şekil değiştirme pullarının dayandığı ilkeler, wheatstone köprüleri. Birim şekil değiştirme pulları ile ölçüm sistemlerinin kurulumu. Eksenel, burulma ve yanal yüke maruz yapı elemanlarında birim şekil değiştirme ölçümü. Çeşitli testler için ASTM standartları. Kutu kiriş gibi basit yapılarda birim şekil değiştirme ölçümü. Sonlu Elemanlar yönteminin genel bir anlatımı ve SE yazılımlarıyla sayısal deneyler.
TKL 202 Türkçe II tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Dil ve Dünya dilleri hakkında genel bilgiler, geleneksel ve modern linguistik yaklaşımların karşılaştırılması, Türk dillerinin sınıflandırılması ve diğer dillerle olan bağlantıları, edebi dillerin tarihsel gelişimi, modern Türkçe’nin ses ve yapı özellikleri ve sınıf uygulamaları. Sözcük yapısı, sözcük çeşitleri ve grupları, cümle yapısı, Türkçe’nin semantik yönleri ve sınıf uygulamaları.
ES 231 Olasılık Kuramı ve İstatistiğin Temelleri tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:MATH 152 Matematik II
Kredi (2 + 2 + 0) 3

Olasılığa giriş, sonlu uzay örnekleri ve numaralandırma metodları, şartlı olasılık ve bağımsızlık. Tek boyutlu rastgele değişkenler (Ayrık). İkili, hipergeometrik ve poisson dağılımları. Tek boyutlu rastgele değişkenler (Sürekli). Beklentiler ve varyans. Normal dağılım ve diğer normal dağılımlar. Rastgele değişkenlerin fonksiyonları. İki ve daha çok boyutlu rastgele değişkenler. Rastgele örnekler.

ES 301 Mühendislik Yönetimi tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Maliyet- Hacim ilişkilerine giriş: tanımlamalar,maliyet sınıflandırılması;Maliyet-Hacim-Kar Analizi, yönetim kararlarına esas alınan maliyetler, yönetim tercihleri, üretmek veya satın almak,fırsat maliyetleri, bileşik üretim maliyetleri;Lineer proglamlama, grafik teknikler ile optimum çözüm yöntemleri, duyarlılık alanı ve artık kaynaklar; şebeke analizi,PERT ve CPM teknikleri, zaman-kaynak-maliyet dengeleri; Risk analizi: risk ve getirinin tanımları, olasılık dağılımları ve risk ölçümleri,’mevcut değer’ tekniklerinin (NPV,PI,IRR) tanımı ve kullanımı, total risk ve RADR hesapları; deterministik talebe bağlı stok yönetim modelleri (EOQ,EPLS, açık sipariş modeli) ve malzeme akım planlaması; Takım oluşturulması ve takım çalışmasının kökenleri, kurulum ve yönetim

ME 331 Akışkanlar Mekaniği tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:MATH 241 Diferansiyel Denklemler; ME 211Termodinamik I; ME 244 Dinamik
Kredi (3 + 1 + 0) 3
Akışkanlar mekaniğinin temel ilkeleri ve mühendislik problemlerine uygulamaları. Akışkanlar statiği. Akışla ilgili kavramlar. Kontrol-hacim analizi. Korunum denklemleri ve uygulamaları. Boyutsal analiz ve benzerlik. Viskoz akış, basit laminar akım sistemleri, türbülans, içsel ve dışsal akış uygulamaları.
ME 333 Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ME 331 Akışkanlar Mekaniği
Kredi (1 + 0 + 2) 2
Temel akış tiplerinin laboratuvarda gösterilmesi. Çeşitli akışkan mekaniği deneyleri. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği�ne kısa bir bakış. HAD yazılımları ile sanal deneyler.
ME 343 Makine Elemanları I tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ME 182 Mühendislik Çizimi ve Katı Modelleme; ME 246 Malzemelerin Mukavemeti
Kredi (3 + 1 + 0) 3
Makina mühendisliği tasarımına giriş. Malzemeler. Yük ve gerilme analizi, gerilme konsantrasyonları. Şekil değiştirme ve katılık. Statik yükler altında sünek ve kırılgan malzemelerin bozulma kuramlari. Değişken yükler altında sünek ve kırılgan malzemelerin yorulma kuramlari. Miller ve mil elemanları.
ME 371 Makina Mühendisliğinde Sayısal Metotlar tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ES 112 Algoritmalar ve Bilgisayar Programlama; MATH 221 Doğrusal Cebir
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Bilgisayar aritmetiği, hata kaynakları, hataların yayılımı. Fonksiyon benzetimi. Doğrusal denklem sistemleri. Direk metotlar, iteratif metotlar. Karakteristik değer problemi. Doğrusal olmayan cebirsel fonksiyonların kökleri. Fonksiyon interpolasyonu.
FE XXX Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ME 324 Isı Transferi tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:MATH 241 Diferansiyel Denklemler; ME 211 Termodinamik I; ME 331 Akışkanlar Mekaniği
Kredi (3 + 1 + 2) 4
Tek ve çok-boyutlu sistemlerde zamanda sabit ve değişken/geçici ısı iletimi. İçsel ve dışsal zorlanmış konveksiyon ısı transferi, doğal konveksiyon ve yoğuşturma. Işınım yoluyla ısı transferi. Isı eşanjörleri ve ısı transfer sistemleri. Teoriyle paralel olarak laboratuvar deneyleri yapılacaktır. Bazı problemler sonlu farklar yöntemiyle sayısal olarak çözümlenecek ve kıyaslamalar yapılacaktır.
ME 344 Makine Elemanları II tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ME 343 Makine Elemanları I
Kredi (3 + 1 + 0) 3
Makina elemanlarının analizi ve tasarımı. Vidalar, bağlantı elemanları, ve kalıcı olmayan eklemlerin tasarımı. Kaynak, diğer birleştirme yöntemleri (perçinleme ve lehimleme gibi), ve kalıcı eklemlerin tasarımı. Mekanik yaylar. Bilyalı rulman yataklar. Yağlama ve kaymalı yataklar. Dişliler: Düz ve helisel dişliler, konik ve sonsuz dişliler, dişlilerin kinematiği ve dinamiği, dişlilerin gerilim ve aşınma anlamında tasarımı. Kilitler, frenler, kaplinler, ve volanlar. Esnek ve bükülebilir makine elemanları.
ME 352 Sistem Dinamiği ve Kontrolü

Ön Koşul:MATH 241 Diferansiyel Denklemler; ME 244 Dinamik tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Kredi (3 + 1 + 1) 4
Otomatik kontrole giriş. Dinamik sistemlerin modellenmesi. Laplace dönüşüm metoduyla cevap analizi. Transfer fonksiyonları ve blok diyagramları. Geri beslemeli kontrol sistemleri. Tipik eyleyiciler ve algılayıcılar. Kontrol yasaları. PID kontrol ayar yöntemleri. Köklerin yer eğrisi analizi. Frekans cevabı analizi. Teoriyle paralel laboratuvar deneyleri.
ME 372 Bilgisayar Destekli Makina Mühendisliği tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ME 371 Makina Mühendisliğinde Sayısal Metotlar
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Konvansiyonel hesaplama araçları ile makine mühendisliği problemlerinin analizi. Akışkanlar mekaniği, ısı geçişi, katı ve yapısal mekanik alanlarındaki türevsel denklemlerin çözümleri. Uzay ve zamanda ayrıklaştırma. Birinci-derece yaklaşımı. Adımlama yöntemleri. İntegrasyon. Runge-Kutta yöntemi. Sonlu farklar yöntemiyle kısmi türevsel denklemlerin çözümü. Belli başlı ticari yazılımlar kullanılacaktır.
ME XX1 Teknik Seçmeli I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Aydınlanma Çağı
Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali
XIX.Yüzyılda Avrupa
Birinci Dünya Savaşı’na Giden Süreç
Osmanlı Çağdaşlaşma Çalışmaları
Tanzimat, Islahat Fermanı ve Meşrutiyetler
Trablusgarb, Balkan Savaşları ve Sonuçları
Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke
Mütareke Sonrası Genel Gelişmeler, Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı
Milli Mücadele’nin Amacı, Yöntemi ve Kongreler Dönemi
Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi
Cepheler ve Cepheleri Kapatan Anlaşmalar
Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi
Lozan Barış Anlaşması
Genel Değerlendirme
ME 403 Enstrümantasyon ve Deney Tasarımı tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Son sınıf öğrencisi olmak veya danışman ve dersi veren öğretim elemanı onayı
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Ölçüm yöntemleri ve enstrümantasyon kavramları. Sinyal karakteristikleri. Ölçüm sistemleri davranışı. Olasılık, istatistiksel metotlar ve belirsizlik analizi. Analog ölçümler. Sinyal şartlandırma. Örnekleme, sayısal ölçümler, veri toplama. Ölçüm ve enstrümantasyon deneyleri. Bir makina mühendisliği deneyi tasarımı.
ME 445 Mekanik Titreşimler tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:MATH 241 Diferansiyel Denklemler, ME 244 Dinamik
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Tek-serbestlik dereceli sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimleri: sönümsüz ve sönümlü titreşimler, doğal ve rezonans frekansları, harmonik ve impuls yanıtları, geçici ve son-hal yanıtları. Çok serbestlik dereceli sistemler. Modal analiz. Titreşim sönümlemesi ve kontrol yöntemleri. Kritik hızlar. Titreşim ölçümleri.
ME 461 İmalat Teknikleri

Ön Koşul:ME 264 Makina Mühendisliği için Malzeme Bilimi
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Malzemelerin mekanik davranışlarının temelleri. Metal döküm işlemleri ve araçları. Isıl işlemler. Şekillendirme işlemleri. Sac-metal biçimlendirme işlemleri. Malzeme kaldırma işlemleri: kesme, aşındırma, kimyasal yöntemler, elektriksel yöntemler, yüksek enerji ışınları. Polimerlerin işlenmesi: hızlı prototipleme ve hızlı takımlama. Metal tozlarının, seramiklerin, camların, kompozitlerin ve süperiletkenlerin işlenmesi. Bilgisayarlı üretim sistemleri. Ürün tasarımı ve imalatın rekabetçi yönleri.
ME XX2 Teknik Seçmeli II tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ME XX3 Teknik Seçmeli III

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Lozan Barış Anlaşması
Siyasal Alanda Yapılanma
a-Saltanatın Kaldırılması
b-Cumhuriyetin İlanı
c-Hilafetin Kaldırılması
Siyasal İnkılaplara Karşı Tepkiler ve Çok Partili Sisteme Geçiş Denemeleri
Laik Hukuk Sisteminin Kurulması
Sosyal ve Kültürel Yaşama Dair Yapılan İnkılaplar
Çağdaş Eğitim ve Bilim
Ekonomik Gelişmeler
Dış Politika
Atatürk İlkeleri
Atatürk’ten Sonra Türkiye
II.Dünya Savaşı’ndan XXI.Yüzyıla Türkiye
a-Siyasal Yaşam
b-Ekonomik Gelişmeler
c-Hukuk
d-Günlük Yaşam
e-Dış Politika
f-Avrupa Birliği
g-Küreselleşme
LAW 491 Mühendisler için Hukuk tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ME 482 Mekanik Sistemlerin Tasarımı tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Son sınıf olma veya danışman ve öğretim elemanı onayı
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Tasarım felsefesi ve metodolojisi. Mühendislikte mesleki etik. Tasarım mühendisliğinde bilgisayar kullanımı ve CAD. Proje mühendisliği, planlama ve yönetim. Tasarım optimizasyonu. Maliyet değerlendirmesi ve ekonomik kararlar. Kalite özellikleri. Bozulma analizi ve güvenilirlik. Tasarımda insani ve ekolojik unsurlar. Mühendislik ekonomisi. Tasarımda insan ve çevre etkenleri. Dönem projesi: Gerçek mühendislik tasarım takımlarının koşullarının ve işleyişine benzer işleyen öğrenci proje takımlarının kurulması, proje raporu hazırlanması ve sunumu, ve bazı projelerde prototip yapımı.
ME 492 Mühendislik Projesi

Ön Koşul:Danışman ve dersi veren öğretim elemanı onayı
Kredi (1 + 0 + 4) 3
Bir makina mühendisliği sisteminin analiz ve tasarımına yönelik takım projesi.
ME XX4 Teknik Seçmeli IV

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ME XX5 Teknik Seçmeli V

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ME 422 İçten Yanmalı Motorlar

Ön Koşul:ME 212 Termodinamik II
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Motor çalışma özellikleri, çeşitli çevrimler, termokimya ve yakıtlar, hava ve yakıt indüksiyonu, yanma odasında akışkan hareketi, yanma, egzos akışı, emisyon ve hava kirliliği, motorlarda ısı transferi, sürtünme ve yağlama, otomobillere ilişkin çeşitli hususlar.
ME 423 HVAC Sistemlerinin Temelleri

Ön Koşul:ME 212 Termodinamik II; ME 331 Akışkanlar Mekaniği; ME 324 Isı Transferi
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Termodinamik ve psikrometri, temel ısıtma havalandırma ve klimalandırma (HVAC) sistem hesapları, iç ve diş tasarım koşulları, yük tahmininde temel formüller, ısıtma ve soğutma yükleri, enerji hesap metotları: derece-gün metodu ve bin metodu. Yapısal malzemelerin termal özellikleri.
ME 425 Soğutma Sistemleri

Ön Koşul:ME 212 Termodinamik II; ME 324 Isı transferi
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Soğutma uygulamalarının incelenmesi. Soğutma ve buhar sıkıştırma sistemleri, soğutkanlar, kompresörler, yoğuşturucular, buharlaştırıcılar, soğutkan akış kontrolleri, sistem denge ve çevrimsel kontrolleri, soğutkan borulama sistemi. Soğutma yükü hesaplaması, püskürtmeyle soğutma, soğurma sistemleri, buharlaştırmalı soğutma ve buharlaştırmalı soğutucular, nem almalı soğutma sistemleri.
ME 426 Isıl Eşanjörler tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ME 324 Isı Transferi
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Temel ısıl eşanjör denklemlerini oluşturan ısı iletim mekanizmaları. Isıl eşanjör sınıflandırması ve geometri. Isı iletim ve akış kayıpları gözönüne alınarak analiz. Kompakt ve gövde-boru tipi ısıl eşanjör uygulamaları ve tasarım süreçleri. Kirlenme ve bunun yaşam süresi analizine etkisi; bakım yöntemleri.
ME 427 Isıl Sistem Tasarımı tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ME 324 Isı Transferi
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Termodinamik, akışkanlar dinamiği ve ısı transferi prensiplerinin ısıl sistem ve komponent tasarımına uygulamaları. Komponent karakteristiklerinin incelenmesi ve bunların tüm sistem performansına etkileri.
ME 428 Isıl Motorlar

Ön Koşul:ME 212 Termodinamik II; ME 324 Isı Transferi
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Buji ateşlemeli ve kompresyon-ateşlemeli motorların temelleri. Performans özellikleri ve testi. Buhar ve gaz türbinlerinin teorisi ve tasarımı, türbin akım geçitleri ve nozzles. Türbin kontrolu ve performansı.
ME 429 Çevresel Isıl Mühendisliği tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ME 324 Isı Transferi; ME 331 Akışkanlar Mekaniği
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Termodinamik, akışkanlar mekaniği ve ısı transferi temellerinin endüstriyel ve yaşamsal süreçlere kontrollü çevre sağlama amaçlı analiz ve tasarım uygulamaları. İlgili özel konular.
ME 437 Akışkangücü Kontrolü

Ön Koşul:ME 331 Akışkanlar Mekaniği; ME 352 Sistem Dinamiği ve Kontrolü
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Hidrolik ve pnömatik güç iletim sistemlerinin temelleri. Hidrolik elemanlar; valfler, pompalar, motorlar, akümülatörler. Valf özellikleri. Temel devre tasarımı. Kayıplar ve sistem verimliliği. Hidrolik servo kontrol.
ME 438 Mühendislik Akustiği tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ME 331 Akışkanlar Mekaniği
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Titreşim sistemleri. Akustik dalga denklemi; Akışkan ortamında düzlemsel ve küresel dalgalar. Arayüzlerde yansıma ve iletim. Akustik dalgaların ilerlemesi, yayınımı ve alımı. Borular, boşluklar ve dalga yönlendiriciler; rezonatörler ve süzgeçler. Gürültü. Fizyolojik, çevresel ve mimari akustik üzerine seçilmiş konular.
ME 444 Yorulma ve Kırılma Mekaniği tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ME 246 Malzemelerin Mukavemeti
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Kırılma mekanizmaları, yarılma, sünek kırılma. Doğrusal elastik kırılma mekaniği, çatlak ucu plastik bölgesi. Yorulma çatlağının başlaması; yorulma analizi için gerilme ömrü ve birim şekil değiştirme ömrü yaklaşımları. Yorulma analizi için çatlak ilerlemesi ve kırılma mekaniği yaklaşımı. Uygulamalar, hasar toleransı, yorulma ömrü hesabında emniyetli bozulma ve emniyetli ömür yaklaşımları, havacılık sanayiindeki uygulamalar. Tasarımda gözönüne alınacak hususlar.
ME 446 Kompozit Malzemelerin Mekaniği

Ön Koşul:ME 246 Malzemelerin Mukavemeti
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Elyaf takviyeli kompozitler. Mikro ve makromekanik katman analizi: Tek katman için gerilme birim şekil değiştirme bağıntısı. Plaka bünye denklemleri. Tek katman ve plakaların mukavemet analizi, bozulma kıstasları. Katmanlı plakaların burkulma analizi. İmalat yöntemleri.
ME 449 Uygulamalı Katı Mekaniği

Ön Koşul:ME 246 Malzemelerin Mukavemeti
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Elastisite teorisine giriş: gerilme, uzama, ve bünye denklemleri. İleri malzeme mukavemeti konuları: asimetrik kesitli cisimlerin eğilmesi, eğri kirişler, kayma merkezi, kalın cidarlı silindirler. Mühendislik problemlerine uygulamalar.
ME 452 Mekanizmalar ve Uygulamaları tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ME 244 Dinamik
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Katı cisimlerin kinematiği ve dinamiğine giriş. Mekanizmaların sınıflandırılmaları. Kinematik zincir, serbestlik derecesi, eklemler, ve bağlantılar gibi temel kavramlar. Düzlemsel mekanizmaların kinematiğinin grafik ve analitik çözümlemeleri. Dişli takımlarının kinematiği. Kam sistemlerinin kinematiği. Düzlemsel mekanizmaların kuvvet çözümlemelerine giriş.
ME 453 Hareketli Robotiğe Giriş

Ön Koşul:ME 352 Sistem Dinamiği ve Kontrolü
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Donanım tasarımı. Sensörler ve eyleyiciler. Hareketli robot kinematiği. Gezme. Biyomimetik robotlar. Robot algılaması. Robot kontrol mimarileri. Hareket planlaması.
ME 454 Düzlemsel Makine Tasarımı tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ME 244 Dinamik
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Düzlemsel makinelerin sentezi, analizi ve tasarımı. Kinematik yapılar: grafik, analitik ve sayısal analiz ve sentez. Mekanizmalar, kamlar, ileri-geri hareketli motorlar ve dişliler.
ME 456 Mekatronik

Ön Koşul:ES 222 EE Mühendisliğinin Temelleri; ME 352 Sistem Dinamiği ve Kontrolü
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Mekatroniğe giriş. Temel denetim elektroniği. Bilgisayar tabanlı denetim sistemleri, sensörler, eyleyiciler ve arayüzler. Sinyal şartlandırma: yükseltme, azaltma ve analog süzgeçler. Sayısal denetim için ayrık matematik. Ayrık denetleyici tasarımı.
ME 458 Makine Dinamiği

Ön Koşul:ME 244 Dinamik
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Mekanizma analizi ve tasarımında temel kavramlar. Mekanizmaların grafik analizi. Kompleks kutupsal gösterim ve vektör cebiri kullanan analitik yöntemler. Konum, hız ve ivme analizi. Anlık merkez. Kama sentezi. Dişli kinematiği. Dişli takımları. Mekanizmaların statik ve eylemsizlik kuvvet analizleri; dönel ve gidiş-gelişli kütlelerin balans ayarları. Mekanizma projesi.
ME 459 Robot Mekaniği

Ön Koşul:ME 352 Sistem Dinamiği ve Kontrolü
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Robotiğin temelleri ve robot türleri. Dönme matrisleri. Homojen dönüşümler. Düz kinematik. Ters kinematik. Jakoben matrisi. Manipülatör dinamiği. Yörünge planlama. Hesaplamalı tork denetim yöntemi.
ME 468 Plastisite ve Metal Şekillendirme

Ön Koşul:ME 246 Malzemelerin Mukavemeti; ME 264 Makina Mühendisliği için Malzeme Bilimi
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Plastisite teorisi ve metal şekillendirme çözümleri. İnce cidarlı kazanların derin çekme yöntemiyle imalatı, karmaşık şekilli metal yüzeylerin biçimlendirme, haddeleme ve çekme yöntemiyle düzeltilmesi. Plastik kararsızlık, sürtünme.
ME 469 Tahribatsız Muayene

Ön Koşul:ME 264 Makina Mühendisliği için Malzeme Bilimi
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Tahribatsız muayenenin kısa tarihçesi. Malzemeler ve süreksizlikler. Görsel yöntemler. X ışınlarına dayalı yöntemler. Ultrasonik test. Manyetik test yöntemleri. Elektriksel yöntemler. Sızmalı akımla çatlak tespiti. Akustik yöntemler. Diğer yöntemler.
ME 478 Optimizasyon Teorisi

Ön Koşul:MATH 221 Doğrusal Cebir; MATH 241Diferansiyel Denklemler
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Tekyönlü arama, tek değişkenli kısıtsız optimizasyon, çok değişkenli optimizasyon, kısıtlı optimizasyon, optimallik ilkeleri. Kısıtların analizi ve sınıflandırılması. Optimizasyon problemlerinin indirgenmesi. Genetik algoritmalar. Mekanik sistem uygulamaları.
ME 481 CAD/CAM Prensipleri

Ön Koşul:ME 182 Mühendislik Çizimi ve Katı Modelleme; ME 371 Makina Mühendisliğinde Sayısal Metotlar
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bilgisayar grafik sistemleri ve grafik veritabanları. Eğri ve yüzey temsili. B-Spline eğrileri, Bezier eğrileri, NURBS. Katı modelleme kavramları. Yapısal katı geometrisi, B-Rep şeması. Uygulamada bilgisayar destekli tasarımın kullanılması.
ME 484 Otomotiv Mühendisliği

Ön Koşul:ME 244 Dinamik; ME 343 Makine Elemanları I
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Otomobil elemanları. Hareket ve taşıt modellemesi. Maksimum hız ve ivme hesaplamaları. Tekerlekler ve lastikler. Fren sistemleri ve frenleme performansı. Süspansiyon sistemleri ve geometrisi. Direksiyon sistemleri ve geometrisi. Aerodinamik sürükleme kuvveti katsayısı ve taşıt performansına etkisi.
ME 490 Makine Mühendisliğinde Özel Konular tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,
 tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Danışman ve dersi veren öğretim elemanı onayı.
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ME 424 HVAC Sistemleri ve Ekipman Tasarımı

Ön Koşul:ME 423 HVAC Sistemlerinin Temelleri
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Kanal tasarımı, hesaplar ve kayıplar, eşit sürtünme metodu, fan ve system etkileri, klimalandırma system elemanları, filtreler, ısıtma ve soğutma elemanları, havanın dağıtımı, su soğutma sistemleri, havalandırma sistemleri: tekli ve çoklu bölgeler, sabit hacimli sistemler, değişken hacimli sistemler.
ME 436 Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği

Ön Koşul:ME 331 Akışkanlar Mekaniği
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Türbomakinaların temel teorisi. Boyutsuz parametreler ve benzerlik yasaları. Darbesel ve tepkisel türbinler, santrifüjlü pompalar, performans özellikleri. Aerodinamiğin temelleri: kanat profil geometrisi, sirkülasyon yaratılması; uygun dönüşüm, kanat profillerinin kaldırma ve sürüklenme özellikleri. Mühendislik problemlerine uygulamalar.
ME 439 Gaz Dinamiği

Ön Koşul:ME 331 Akışkanlar Mekaniği
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Sıkıştırılabilir akımın temel denklemleri. Durgunluk ve sonik özellikler. Dik şok ilişkileri, eğik şok ve genişleme dalgaları. Zamana bağlı dalga denklemleri. Doğrusallaştırılmış akım, konik akım. Süpersonik akımlar için sayısal teknikler, karakteristikler yöntemi. Transonik akım, hipersonik akım.
ME 451 Mekanik Sistemlerin Sayısal Denetimi

Ön Koşul:ME 352 Sistem Dinamiği ve Kontrolü
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Mekanik sistemlerin modelleme ve analizi. Doğrusal ayrık dinamik sistemler ve Z-dönüşüm teorisi. Sayısal süzgeç tasarımı. Sayısal yöntemler. Dönüşüm ve durum-uzayı yöntemleri ile kontrol sistem tasarımı. Giriş-çıkış arayüzleri. Denetleyicilerin mikroişlemciler ile uygulanması. Örneklemeli veri sistemleri. Nicemleme etkileri. Gerçek-zamanlı kontrol.
ME 455 Taşıt Dinamiği

Ön Koşul:ME 244 Dinamik
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Motorlu taşıtların dinamiği. Havalı lastiklerin statik ve dinamik özellikleri. Tek ve çift çekişli taşıtların mekanik modelleri. Küçük sapma manevralarında yönsel tepki ve kararlılık. Kapalı çevrim sürüş süreci. Büyük sapmalarda motorlu taşıt davranışı. Rastgele süreç olarak sürüş olgusu.
ME 457 Denetim Sistemleri Tasarımı

Ön Koşul:ME 352 Sistem Dinamiği ve Kontrolü
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Köklerin yereğrisi tasarımı. Frekans alanında tasarımı, kompansatörler. Uzay-durum analizi. Yapısal özellikler: denetlenebilirlik, gözlenebilirlik. Durum geribesleme tasarımı, gözleyici tasarımı. İki, üç ya da dört öğrencili takımların otomatik denetim sistemi projesi seçerek tasarım gerçekleştirmesi söz konusudur.
ME 466 Fiziksel Metalurji

Ön Koşul:ME 264 Makina Mühendisliği için Malzeme Bilimi
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Kristallerin tanımı; yapıların belirlenmesi. Kristallerin termodinamiği, boşluklar, diffüzyon, arayüzler, tavlama, toparlanma, tekrar kristalleşme, tanecik büyümesi, katı çözeltilerden çökelme. Faz dönüşümleri; çekirdekleşme ve büyüme.
ME 477 Sonlu Elemanlar Yöntemi

Ön Koşul:ME 246 Malzemelerin Mukavemeti; ME 371 Makina Mühendisliğinde Sayısal Metotlar
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Enterpolasyon fonksiyonları, şekil fonksiyonları. Tek boyutlu elemanlar: mekanik ve ısıl yüklere maruz çubuk ve kirişler. İki boyutlu elemanlar: sabit birim şekil değiştirmeli ve doğrusal değişen birim şekil değiştirmeli üçgen elemanlar, dikdörtgen elemanlar. Eşparametreli elemanlar; integral hesaplama kuralları; genel dörtgen ve altıyüzlü elemanlar. Tüm bu elemanların avantajları ve sorunları. Mekanik ve ısıl yüklü yapılarda uygulamalar.
ME 485 Müziğin Kuramı ve Mühendisliği

Ön Koşul:Son sınıf olma ve öğretim elemanı onayı
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, mühendislik ve bilim öğrencilerinde müzik ve müzik enstrumanlarında rastlanan karmaşık fiziksel problemlere karşı bir ilgi uyandırmayı amaçlar. Konuların kapsamı aynı zamanda ses mühendisliğine bir giriş olabilecek biçimde tasarlanmıştır. Teknik konular basit harmonik hareketten orta düzey sinyal işlemeye, ve kısmi differansiyel denklemlere kadar değişmektedir. Müzikle ilgili bir iş yapan herhangi bir mühendisin/bilim-insanının müziksel ve psiko-akustik kavramlarının en azından başlangıç düzeyinde bilgisine sahip olması beklenebilir. Bu yüzden, yüzeysel de olsa, müzik kuramı ve tarihçesi geniş bir biçimde sunulmaktadır. Kuramsal kapsamaya temel deneyler, bilgisayar uygulamaları, ve projeler eşlik edecektir.

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mart 2023
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Open chat
Yardımcı olabiliriz.
Merhaba
Yardımcı olabiliriz.