İşletme üniversite tez

AFE 123 İngilizce Okuma &Yazma Becerileri I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin okuma bölümleri işletme ve iktisat İngilizce’sinin temel kavramlarını içeren metinler, yazma bölümleri ise akademik İngilizce’ye uygun üsluplar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Tasvir, tanımlama ve örnekleme, kıyaslama, rapor yazma, araştırma hazırlama, vb. Üniversite eğitimini tamamlayıcı konuları içermektedir.
BUS 103 İşletme’ye Giriş

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Ders hem şirketlerin günümüzün etkileşimli piyasasında yarışmalarını sağlayan hem de öğrencilerin kendi mesleki başarıları için ihtiyaç duyacakları stratejileri araştırmayı hedeflemektedir. Temel yönetim fonksiyonlar ve birbirleriyle olan ilişkileri, üretim, finans, pazarlama, araştırma geliştirme ve organizasyon çalışılacak temel konulardır.
ECON 111 İktisat’a Giriş I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin başlıca amacı öğrenciyi iktisadi analizin temel kavramlarıyla tanıştırmaktır. Dersin başında nedret iktisadi sorunun temeli olarak vurgulanacak, iktisadi sistemin çözmek zorunda olduğu sorunların dökümü yapılacak ve piyasa sisteminin bu sorunların çözümünde oynadığı rol incelenecektir. Bunu takiben fırsat maliyeti kavramı ve üretim olanakları eğrisi irdelenecektir. Marjinal maliyet ve marjinal fayda kavramlarının vurgulanmasından sonra sıra mikroiktisadın standart konularına gelecektir. Bunlar şöyle sıralanabilir: arz ve talep yasaları, arz ve talep esnekliği, tüketici teorisi, üretim ve maliyet teorileri. Dersin son bölümünde tam rekabet şartlarında kar maksimizasyonu varsayımı altında çalışan firma ile tekel tezat teşkil eden piyasa türleri olarak incelenecek ve bu piyasa türlerinin iktisadi refah bağlamında ne gibi sonuçlara yol açtığı belirtilecektir.
HUM 101 Uygarlık Tarihi I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

LAW 101 Hukuk’a Giriş

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı öğrencileri adalette tarafsızlık, yasaların kaynakları, vb. gibi hukukun genel kavramlarıyla ilgili bilgilendirmektir. Farklı hukuksal yapılar ile medeni hukuk kuralları ve ticaret mahkemeleri kararlarına dayanarak teşkil eden iş mevzuatı da işlenecek konular arasındadır.
MATH 171 Matematik I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Küme kavramı, sayılar, fonksiyon kavramı, doğrusal fonksiyonlar, quadratik fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar ve işletme ile iktisat uygulamaları, limit ve süreklilik kavramları, çok değişkenli fonksiyonlar, türev ve diferansiyel kavramları, türevin iktisadi uygulamaları, belirsizlik durumları, fonksiyonların değişiminin incelenmesi ve grafiklerin çizilmesi
AFE 124 İngilizce Okuma &Yazma becerileri II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ECON 122 İktisat’a Giriş II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı öğrencileri makroiktisata özgü temel kavramlar ve sorunlarla tanıştırmaktır. Mikroiktisat kaynak tahsisinde etkinligin sağlanmasını amaçlarken makroiktisatın öncelikli hedefi kaynakların tam olarak kullanılabilmesidir. Ayrıca enflasyonun kontrolü, ödemeler dengesinin iyi yönetilmesi ve sürdürülebilir bir büyüme süreci için gerekli politikaların uygulanması da makroiktisat politikasının hedefleri arasındadır. Ders ürün, emek, finansal varlıklar ve döviz piyasalarından oluşan bütünsel bir genel denge çerçevesi üzerine yapılandırılmıştır. Bu piyasaların her biri ayrıntılı olarak incelenecek ve bazı şartlar altında bu piyasalarda ortaya çıkabilecek refah kayıpları vurgulanacaktır. Son olarak derste enflasyon ve işsizlik arasındaki tercih sorunu ile para ve maliye politikalarının etkinliği ele alınacaktır.
HUM 102 Uygarlık Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

LAW 111 Anayasa Hukuku

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

MATH 172 Matematik II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:MATH 171
Kredi (3 + 0 + 0) 3

SOC 102 Sosyoloji

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, birinci sınıf öğrencilerine temel sosyolojik bakış açılarını ve fikirlerini anlamaları için ve sosyolojik kavramlar, metotlar ve kurumlar hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Değişimin ana karakteristiği, dünyamızdaki sosyal, ekonomik ve politik değişimin ve küreselleşmenin anlaşılması için irdelenecektir.
— Seçmeli Sanat

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Öğrenciler, her dönem bölüm başkanlığı tarafından açıklanan seçmeli sanat ders listesinden bir ders seçeceklerdir.
— Serbest Seçmeli I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Öğrenciler, her dönem bölüm başkanlığı tarafından açıklanan serbest seçmeli dersler listesinden bir ders seçeceklerdir.
BUS 205 Muhasebe I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları, muhasebede kayıt yöntemleri, muhasebede hesap kavramı ve hesapların guruplanması, bilanço denkliği muhasebede kullanılan defterler, tek düzen hesap planının açıklanması, nakit hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, mal hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, senet hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, banka ve çek hareketlerinin muhasebe kayıtlarında incelenmesi, alacak hareketlerinin muhasebe kayıtlarının izlenmesi.
ECON 221 Makroiktisat

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders makroiktisatta birbirine taban tabana zıt iki yaklaşımı – neoklasik ve Keynesyen – birbirleriyle kıyaslayıp, bu yaklaşımlardaki gelişmeleri inceleyerek ilerler. Derse Türkiye iktisadının zayıf ve güçlü yanlarını detaylı olarak inceleyerek ve iktisat politikalarına ilişkin farklı yaklaşımları tartışarak başlayacağız. Teorik analizimizde ise önce neoklasik iktisadı inceleyecek, sonra da Keynesci iktisada döneceğiz. Monetarist ve rasyonel beklentiler yaklaşımlarını, neo-Keynesyen karşı tezleri inceledikten sonra, ders bu teorilerin parasal ve malî politikalar üzerindeki etkilerinin tartışılmasıyla sona erecek.
ECON 271 İstatistik I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders iktisat öğrencilerilerinin İstatistik bilimi ile tanışmaları için tasarlanmıştır. Dersin sonunda öğrencilerin istatistiki verilerin doğası ve sonuçları ile ilgili temel bilgiye sahip olmaları, istatistiki problemleri tanımlayabilmesi, örneklem ve nüfus arasındaki farkı tanımlayıp uygun örneği seçebilmesi, verileri görsel ve nümerik olarak özetleyebilmesi, kesikli ve sürekli dağılımlar ile çalışabilmesi ve son olarak bir populasyondan örnekleme tekniklerini ve dağılımlarını kullanarak uygun örneği çekebilmesi beklenmektedir. Ders boyunca öğrenciler MS Excel programını kullanacakları için dönemin ilk iki haftasında temel Excel eğitimi verilecektir.
TKL 201 Türk Dili ve Edebiyatı I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dil ve dünya dilleri hakkında genel bilgiler, geleneksel ve modern linguistik yaklaşımların karşılaştırması, Türk dillerinin sınıflandırması ve diğer dillerle olan bağlantıları, edebi dillerin tarihsel gelişimi, modern Türkçe’nin ses ve yapı özellikleri ve sınıf uygulamaları.
— Seçmeli Bilim

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Öğrenciler, her dönem bölüm başkanlığı tarafından açıklanan seçmeli bilim dersleri listesinden bir ders seçeceklerdir.
— Serbest Seçmeli II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Öğrenciler, her dönem bölüm başkanlığı tarafından açıklanan serbest seçmeli dersler listesinden bir ders seçeceklerdir.
BUS 206 Muhasebe II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:BUS 205
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Maddi ve gayri maddi varlıkların muhasebe kayıtlarında incelenmesi, kısa ve uzun vadeli borçların işlemleri; ücret bordrosu hesaplanması, ortaklık ve anonim şirket muhasebe işlemlerinin yapılması; mali bilançonun hazırlanması.

ECON 212 Mikroiktisat

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ECON 111
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders  mikroiktisat teorisinin daha iyi  anlaşılması amacıyla yapılandırılmıştır. Bu bağlamda derste tüketici ve üretici davranışları analiz edilir ve  piyasaların kıt kaynakları nasıl tahsis ettiği incelenir. Şu  konular formel (matematiksel) bir açıdan incelenmektedir: tüketici tercihleri teorisi, firma teorisi, tam rekabet ve eksik rekabet şartları altında fiyat oluşumu  ve  faktör piyasaları teorisi. Öğrencilerin mikroiktisat teorisini gerçek hayatla ilişkilendirmelerini sağlamak amacıyla problem çözümü önemli ölçüde vurgulanmaktadır.
ECON 272 İstatistik II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ECON 271
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, önkoşulu olan ECON 271 kodlu ders ile birlikte, iktisat öğrencileri için gerekli olan istatistik temelini sağlayabilmek amacıyla tasarlanmıştır. Dersin sonunda öğrencilerin örneklemden yola çıkarak popülasyonun ortalaması ve varyansı ile ilgili tahminde bulunabilmesi, bu tahminlerin tutarlılığını ölçebilmesi, bir ve birden fazla popülasyonun ortalama değerleri ve bu değerler arasındaki farklar ile ilgili hipotez testlerini uygulayabilmesi ve yine bu farklar için güven aralığı oluşturabilmesi beklenmektedir. Dersin son bölümü hem iktisatta hem de diğer sosyal bilimlerde kullanılan basit doğrusal modellere ayrılmıştır. Bu modellerden elde edilen sonuçlar ile popülayson ortalaması ve oranı ile ilgili yargılar test edilecektir. Son olarak derste Varyans Analizi (ANOVA) konusu işlenecektir.
TKL 202 Türk Dili ve Edebiyatı II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Dil ve dünya dilleri hakkında kapsamlı bilgiler, geleneksel ve modern linguistik yaklaşımların karşılaştırması, Türk dillerinin sınıflandırması ve diğer dillerle olan bağlantıları, edebi dillerin tarihsel gelişimi ve Türk edebiyatının tarihsel sürecinin ve kültürel yapısının çeşitli akımlar ve yazarlar açısından incelenmesi.
— Serbest Seçmeli III

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ECON 331 Araştırma Metodları

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin genel hedefi öğrencileri araştırma ilke ve yöntemleriyle tanıştırmaktır. Özgül hedefleri ise şunlardır: (i) öğrencilerin bazı pratik araştırma yetenekleri kazanmasını sağlamak, (ii) öğrencileri araştırma süreci ile seçtikleri iktisat teorisi arasında bağlantı kurabilecek duruma getirmek. Araştırma sürecinin işleyişiyle aşinalık kazanan öğrencilerin araştırma yapmakta daha yetkin hale gelerek kendilerine güvenlerinin artması ve kendi dönem ödevlerini değerlendirebilecek duruma gelmeleri beklenmektedir. Bu derste kapsanan kavramlar şunlardır: araştırmanın anlamı, araştırma ve öğretim üyeliği, araştırma türleri, araştırma süreci ve tasarımı, iyi araştırmanın özellikleri, araştırma konusu seçimi, araştırma önerisinin unsurları, literatür tarama, araştırma stratejileri, araştırma ahlakı, atıf verme, yazım kuralları ve stilleri.
ECON 343 Uluslararası İktisat I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı öğrencilere uluslararası iktisat teorisindeki temel kavramları sunmaktır. İşlenen başlıca konular arasında Rikardiyen dış ticaret teorisi(karşılaştırmalı maliyetler yasası), standart dış ticaret teorisi, talep, arz, teklif eğrileri, ticaret hadleri, Heckscher-Ohlin teorisi ve dış ticaret üzerindeki kısıtlamalar ile gümrük birliği ve serbest ticaret alanları gibi ekonomik entegrasyon modelleri vardır.
ECON 351 Ekonometri I

Ön Koşul:MATH 272
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste en küçük kareler tekniği kullanılarak doğrusal regresyon ve hipotez testi uygulamaları yapılmaktadır. Belirli varsayımlar altında ekonometrik bir model kurma ve varsayımların geçersiz olması durumunda ise uygulanabilecek çözüm teknikleri öğretilmektedir.  Ekonometrik uygulamalar gerçek veri setleri kullanılarak  genellikle iktisat teorileri için yapılmaktadır. Uygulamaların uygun bir ekonometrik paket program ile bilgisayar laboratuvarında yapılması teşvik edilmektedir. Bu ders aynı zamanda Ekonometri II için gerekli temel bilgileri sağlamaktadır.
ECON 361 Maliye

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Piyasa yetersizliğinin nedenleri ve devletin ekonomiye katılımının gerekçesi; sosyal malların özellikleri ve dışsal ekonomiler; azalan maliyet kuramı; gelir dağılımı sorunu; bütçe sistemleri ve fayda-maliyet analizleri.

Kamu harcamalarındaki gelişme ve harcamada öncelikler;vergi sistemi ve vergi ilkeleri;vergi yansıması; dolaylı ve dolaysız vergiler; gelir vergisi ve kurumlar vergisi. Maliye politikası ve Stabilizasyon. Yatırımın sabit olması koşulunda çoğaltan modelleri. Değişken yatırım koşulunda çoğaltan modelleri. Açık ekonomilerde stabilizasyon politikası. Maliye ve para politikasını etkinliği.
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
19.ve 20. yüzyılda Türkiye tarihine giriş, Kemalizm ve modern Türkiye’nin incelenmesi.
— Alan Seçmeli I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ECON 332 Matematiksel İktisat

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı öğrencilere iktisadi analiz sürecinde kullanılan başlıca matematiksel teknikleri öğretmektir. Derste kapsanan konular şunlardır: ekonomik denge analizi, türev kuralları, optimizasyon, doğrusal cebir ve matris cebiri ve eşitlik kısıtları altında optimizasyon.
ECON 344 Uluslararası İktisat II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ECON 343
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı öğrencilere parasal dış ticaret teorisi ve bu teoriden kaynaklanan politikaları anlatmaktır. İşlenen başlıca konular arasında değişik kur rejimleri bağlamında ödemeler dengesi analizi, küçük bir ekonomide gelir düzeyinin belirlenmesi ile temek Keynesyen model ve Mundell-Fleming modelleri vardır. Değişik kur rejimlerinin olumlu ve olumsuz yönleri ayrıntılı olarak işlenecektir. Dersin sonunda uluslararası para sisteminin evrimi ve geleceği tartışılacaktır.
ECON 346 Para ve Banka Teorileri

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste  finansal piyasaların ve finans kuruluşlarının işleyişi incelenecektir. Ağırlık ticari bankalar ve merkez bankası da dahil olmak üzere finansal aracı kuruluşlar üzerinde olacaktır. Para arzı süreci, alternatif para talebi teorileri ve bunların para politikaları ve makroekonomik sonuçlar üzerindeki etkileri tartışılacaktır.
ECON 352 Ekonometri II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ECON 351
Kredi (2 + 1 + 0) 3
Bu ders dinamik, eş anlı denklemler ve zaman serisi ekonometrik modellerini içermektedir.

Dinamik ekonometrik modeller Koyck, Almon, ve rasyonel beklentiler gibi uygulamaları kapsamaktadır.  Eş anlı denklemlerin modellemesi iki aşamalı en küçük kareler ve üç aşamalı en küçük kareler gibi tahmin yöntemlerini içermektedir. Zaman serisi analizi durağan ve durağan olmayan süreçler, birim kök ve eş-bütünleşme gibi temel teknikleri kapsamaktadır. Ekonometrik uygulamalar gerçek veri setleri kullanılarak  genellikle iktisat teorileri için yapılmaktadır. Uygulamaların uygun bir ekonometrik paket program ile bilgisayar laboratuvarında yapılması teşvik edilmektedir.
HTR 302 Atatürk İlkerleri ve İnklap Tarihi II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Türkiye Cumhuriyeti’nin toplumsal ve kültürel dönüşümü; ulus-devlet yapılanması; ve çağdaşlaşma sürecindeki modern Türkiye.
— Alan Seçmeli II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

— Seçmeli İktisat I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Öğrencile İktisat bölümünde açılan seçmeli derslerden bir tanesini seçeceklerdir.
— Seçmeli İktisat II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Öğrencile İktisat bölümünde açılan seçmeli derslerden bir tanesini seçeceklerdir.
ECON 431 Kalkınma Teorileri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin konusu ulusların zenginliklerindeki büyümedir. Üretim miktarındaki, kapasitesindeki ve, sonuç olarak, ulusların zenginliğindeki büyümenin belirleyenlerinin neler olduğu bu derste anlamaya çalışacağımız sorulardır. Tasarrufların, yatırımların, teknolojinin, beşerî sermayenin, AR-GE ve sosyal ve politik kurumların kişi başına millî gelirin seviye ve büyüme hızını belirlemede oynadıkları rol araştırılacak ve büyüme hızını etkileyecek politikaların neler olabileceği incelenecektir. Ders, Osmanlı dönemine kadar uzanan bir perspektiften Türkiye’de sağlanan büyümenin detaylı bir analizi ve büyümeye yönelik iktisadî politikaların tartışılması ile sona erecektir.
ECON 432 Avrupa Birliği Ekonomisi

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders Avrupa Birliği(AB) Ekonomisini üç bölümde incelemektedir. İlk bölüm bölgesel entegrasyon teorileri ile başlar. Bu başlık altında bölgeselleşmenin ekonomik etkileri ve temel dinamikleri, gümrük birliğinin statik ve dinamik etkileri ve Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması incelenir. İkinci bölümde AB kurumları, Tek Pazar oluşumu ve AB bütçesinin yapısı incelenmektedir.  Üçüncü bolümde ise Ekonomik ve Parasal Birlik ve optimum kur alanı gibi teorik konular ‘tüneldeki yılan’, ‘Avrupa Para Sistemi’ ve Maastricht Anlaşması gibi tarihsel süreç içinde incelenir. Bu bölüm tek paranın fayda ve maliyetlerinin Avrupa Para Birliği (European Monetary Union) bağlamındaki son gelişmelerin değerlendirilmesiyle biter.
ECON 441 İktisadi Düşünceler Tarihi

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste erken modern ve modern dönemlerde egemen olan iktisadi düşünce okulları incelenecektir. Dersin birinci bölümünde Adam Smith öncesi iktisadi düşünce akımlarından Merkantilizm ve Fizyokrasi işlenecektir. Daha sonra Adam Smith, David Ricardo ve Thomas Malthus gibi başlıca klasik iktisatçıların görüşleri ele alınacaktır. Dersin son bölümünde is Karl Marx’ın değer ve bölüşüm teorisi ile kapitalist gelişim teorisi irdelenecektir.
— Alan Seçmeli III

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

— Seçmeli İktisat IV

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Öğrencile İktisat bölümünde açılan seçmeli derslerden bir tanesini seçeceklerdir.
— Seçmeli İktisat III

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Öğrencile İktisat bölümünde açılan seçmeli derslerden bir tanesini seçeceklerdir.
ECON 430 Para ve Sermaye Piyasaları

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders para, finansal piyasalar, kurumlar ve enstrumanlar incelemektedir. Dersin amacı finansal piyasaların genel ekonomideki yeri ilgili bir bakış açısı vermek; öğrencilerin para, kredi ve faiz oranlarının önemini algılamasını sağlamak; para piyasası, bono piyasası ve türev ürünler piyasası gibi piyasaların ekonomideki rollerinin tanımlanması; Merkez Bankasının amaçları ve düzenlemeleri iler birlikte finansal kurumların Merkez Bankası ile ilişkilerini incelemek; ve öğrencilerin finansal piyasalar, kurumlar ve enstrumanlar konusunda kuvetti bir terminolojik bilgiye sahip olmasını sağlamak olarak özetlenebilir. Ders, işletme stratejilerinin başarısında; işletmerin ve bireylerin karşılaştıkları faiz, varlık ve döviz kuru değer değişimlerinden kaynaklanan risklerin en temel belirleyicisi olan ekonomik güçler ve politikaların analitik bir şekilde incelenmesini içermektedir. Bu yüzden, ders sırasında güncel data, finansal piyasalardaki gelişmeler gibi konular yakından takip edilecek. Bu yüzden öğrencilerin temel matematiksel ilişkiler ve kavramlar ile ilgili bilgilerinin eksiksiz olması gerekmektedir.
ECON 434 Uluslararası Politik İktisat

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Uluslararası Politik İktisat (UPI) konulu bir dersin gerekçesi dünyanın karşı karşıya olduğu önemli bazı sorunlara iktisat, siyasal bilim ve sosyoloji gibi yerleşik akademik disiplinlerin sınırları içinde kalarak çözüm getirmenin çok güç olmasında yatmaktadır. UPI çözülmesi gereken sorunun niteliğine göre disiplinlerarası bir yaklaşımı vurgulayarak bu sınırları aşar. Ders son birkaç yüzyıldır egemen olan UPI paradigmalarının incelenmesiyle başlar. Bu bağlamda merkantilist, liberal ve Marxist paradigmalar üzerine odaklanır. Bunu takiben uluslararası para sisteminin  İkinci Dünya savaşı sonrası dönemdeki gelişimi incelenir. Bretton Woods sisteminin çöküşü ve globalizasyon sürecinin başlamasıyla IMF, GATT/WTO gibi uluslararası örgütlerin değişen rolleri vurgulanır. Son olarak az gelişmiş ülkelerin 1980li yıllarda yaşamış olduğu borç krizleri ile halen Avrupa Para Birliği üyesi Yunanistan’ın karşı karşıya olduğu borç krizi karşılaştırmalı bir perspektiften ele alınır.
ECON 442 Türkiye Ekonomisi

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste Türkiye ekonomisinin büyüme ve gelişme dinamikleri incelenecektir. Programın birinci bölümünde Türkiye ekonomisinin tarihsel perspektif içindeki gelişmesi ele alınacaktır. Diğer bölümde Türkiye ekonomisindeki sektörler, güncel konular ve politikalar tartışılacaktır. Makroekonomik veriler, ekonomik yapısal reformlar ve küresel krizin Türkiye üzerindeki etkileri bu dersin odak noktalarından biri olacaktır. Latin Amerika ve Uzak Doğu’daki gelişmekte olan ülkelerin ekonomik koşulları incelenecek ve sonuçlar Türkiye ekonomisinin durumu ve gelişmesiyle kıyaslanacaktır. Makroekonomik istikrar ve ekonomik reformlar, özelleştirme ve regulasyon politikası gibi güncel konular üzerinde durulacaktır. Türkiye ekonomisindeki sermaye hareketleri, finansal liberalizasyon ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları incelenecektir. Türkiye’deki ticaret politikası, gelir dağılımı, yoksulluk, işssizlik ve kayıt dışı ekonomi analiz edilecektir. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkileri ve gümrük birliği’nin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri tartışılacaktır. Ayrıca para ve maliye politikalarının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri kapsanacaktır
ECON 204 Mühendisler için İktisat

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Arz ve talep, üretim olanakları eğrisi ve dairesel akım şeması gibi temel ekonomik kavramların tekrarından sonra ders makroiktisata özgü konuları giriş düzeyinde işleyerek devam edecektir. Önce milli gelir analizi ve reel alım gücündeki değişikliklerin ölçümü ele alınacaktır. Daha sonra makroiktisat teorisi emek piyasası, ürün piyasası, para ve tahvil piyasası ile döviz piyasasından oluşan bir genel denge moeli olarak sunulacak ve bu piyasaların içsel işleyişi incelenecektir. Son olarak parasal sistemin organizasyonu ve işleyişi ile maliye ve para politikalarının etkinliği ele alınacaktır.
ECON 375 Coğrafi İktisat

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
İktisadi coğrafya iktisadi faaliyetlerin ülkeler arasında dağılımını mevki ve mekan bazında örgütlenme açısından inceler. Coğrafi iktisat iktisadi faaliyetlerin mekan üzerinde rasgele dağılmadığı gözleminden hareket eder. Bu ders coğrafi iktisadın temel ilkelerine bütünleşik açıdan bir giriş sağlayarak bu alanda son zamanlarda gerçekleşen önemli gelişmeler ile alternatif çekirdek modelleri ve bunların uygulama sonuçlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda coğrafi iktisat alanında dünya genelinde ortaya çıkan sorunlar vaka çalışmalarıyla ele alınacaktır.
ECON 413 Gelişme Ekonomisi

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ECON 111, ECON 122
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste düşük gelirli ülkelerin kalkınma süreçlerinin ekonomik etkileri incelenecektir. Dersin odağı sadece ekonomik büyüme ve yapısal değişiklikleri teşvik edecek metotlar değil aynı zamanda sağlık, eğitim ve çalışma yeri koşullarını kamu ve özel kanallar vasıtasıyla geliştirmektir. Bu derste , dünyadaki yoksulların detaylı anket verileri ile denenen ve uygulanan politikalar incelenecektir. ECON 111 ve ECON 122 bu dersin ön koşullarıdır.
ECON 414 İşgücü Ekonomisi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Ders işgücü ekonomisine ait temel kavramların ve sınıflandırmaların öğrenciye tanıtılmasıyla başlar. Başlangıç olarak ele alınan bazı konular Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) işgücü taslak yaklaşımı ve işgücü piyasasına ait temel göstergelerin incelenmesidir. İşgücü arz ve talep fonksiyonlarının incelenmesi, çalışan istihdamı ve ücretlerin belirlenmesi ve işgücü piyasasındaki ayrımcılık konuları ise dersin ana hatlarını oluşturmaktadır.
ECON 415 Sağlık İktisadı

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders öğrencilere, iktisat teorisi ve uygulamaları ile veri analizinin sağlık sektöründeki yeri tanıtılmaktadır. İçerdiği konular; sağlık sektörüne genel bakış; belirsizlik ve sigortanın etkilerini de ihtiva eden sağlık talebinin iktisadi analizi, maliyetin rolü, yaşam kalitesi ve diğer araştırma sonuçları; iktisat ve maliyet verilerinin geliştirilmesi, uygulaması ve analizi, yaşam kalitesi enstrümanlarının geliştirilmesi ve uygulaması, sonuçların değerlendirilmesinde sağlık politikası konuları ayrıca sektörden birçok örnek ve uygulama öğrencilere tanıtılacaktır.
ECON 435 Öngörü

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Öngörü konulu bu ders İktisat Bölümü’ndeki lisans öğrencileri için tasarlanmıştır. Ders teorik ve uygulamalı olarak özel sektör ve kamu sektöründeki  öngörü kullanım alanlarını irdeler. Dersin başlıca amacı kullanılan temel öngörü tekniklerini, sorunlarını ve çözümlerini firma ve kamu düzeyinde analiz etmektir.

Öngörü ekonometrik ve zaman serileri olarak iki ana bölümde incelenmektedir. Ekonometrik öngörü yöntemleri EKK (En Küçük Kareler) tekniğine dayanır. Buna karşın zaman serilerine dayanan öngörü yöntemleri ise hareketli ortalamalar, çeşitli üstsel düzeltim, ARMA ve ARIMA yaklaşımlarını içermektedir. Ders uygulamaları bilgisayar laboratuvarında uygun bir paket program ile yapılacaktır.
ECON 436 Uygulamalı Ekonometrik Zaman Serileri

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Ekonometri I ve Ekonometri II
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Derste işlenecek temel konular şunlardır: durağanlık, veri üretme süreci, otoregressive ve hareketli ortalama süreçleri, birim kök analizi, yapısal kırılma, eştümleşme, hata düzeltme modelleri ve finansal ekonometri. Konular Microfit ve Eviews paket programları ile uygulamalı olarak işlenecektir. Ekonometri I ve Ekonometri II bu dersin önkoşuludur.
ECON 437 İktisadi Tahmin Yöntemleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin amacı iş yaşamında ve günlük yaşamda gerekli olan çeşitli tahmin yöntemlerini uygulamalı olarak öğretmektir. Derste işlenecek temel konular şunlardır: tahmin yöntemlerine giriş, basit ve hareketli tahmin yöntemleri, Box-Jenkins tahmin süreçleri, durağan ve dinamik ekonomik tahmin yöntemleri ve finansal tahmin yöntemleri. Konular MINITAB, SPSS ve EXCEL paket programları ile uygulamalı olarak yapılacaktır. Bu dersin önkoşulu yoktur
ECON 471 Enerji Ekonomisi

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste enerji ekonomisine ait temel kavram ve metotlar enerji ve  hayat kalitesi, enerji kaynakları ve tahmin, enerji arz ve talep planlaması, enerji ve çevre, yeni enerji teknolojileri ve sürdürülebilir gelişme gibi başlıklar altında öğrenciye sunulmaktadır.
ECON 476 Bölgesel İktisat

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bölgesel iktisat dersinde ekonomik sistemlerin mekansal özellikleri incelenecektir. Ekonomik aktivitenin bölgelerarası dağılımında rol oynayan faktörlerin analizi dersin bir diğer önemli amacıdır. Ders boyunca endüstriyel dağılım, firmaların sektöre giriş çıkışlarının ve iç göçün bölge ekonomileri üzerindeki etkileri, bölgesel uzmanlaşma ve bölüşüm, sosyal ve ekonomik değişimin çevresel etkileri gibi konular tartışılacaktır. Dersin ikinci bölümünde ise Türkiye’ye bölgesel bir bakışla yaklaşılacaktır. Bölgesel kalkınma planlarının başarısı ya da başarısızlığı farklı data setlerin değerlendirilmesi ile irdelenecektir.
ECON 481 Seçmeli Staj

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Seçmeli staj dersi öğrencilerin fiili çalışma ortamında gerçekleştirecekleri denetimli mesleki eğitim ve deneyimleri karşılığında akademik kredi almalarına fırsat sağlama amacını gütmektedir. Birincil amaç İktisat Bölümü müfredat programında tam olarak tartışılmamış konuları işlemek ve öğrencilerin almış oldukları teorik eğitimin uygulama sürecindeki yansımalarına aşina olmalarını sağlamaktır.

Üçüncü yıllarını (altı dönem) tamamlamış düzenli (regular) öğrenciler ile beşinci dönemlerini tamamlamış düzensiz (irregular) öğrenciler bu dersi alabilirler. Bu öğrenciler özel sektörde veya kamu sektöründe bir kuruluşa hem akademik hem de işyerinden bir denetçi gözetiminde yerleştirileceklerdir. Bu dersi almak isteyen öğrencilerin staj yapacakları kuruluşu kendilerinin bulması ve bunu bölüme onaylatmaları gerekir. Öğrencilerin staj dersinde başarılı sayılabilmeleri için detaylı bir stay deneyim raporu hazırlamaları ve işverenden alınacak olumlu bir değerlendirme raporu sunmaları gerekir.

Staj süresi 30 gündür. Daha ayrıntılı bilgi için öğrencilerin staj koordinatörüne başvurmaları gerekir.
ECON 453 Fayda Maliyet Analizi ve Proje Değerlendirme

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Fayda Maliyet analizlerinin başlıca gerekçeleri;yatırım kriterlerine genel bir bakış; sosyal marginal verimlilik kriteri ve marginal kişi başına tekrar yatırılabilir artık(surplus) kriteri. Doğrudan ve dolaylı fayda ve maliyetlerin değerlendirilmesi.

Little-Mirrlees proje değerlendirme metodu; ölçüm biriminin seçimi ve dünya fiyatları; ticarete konu olan ve olmayan malların değerlendirilmesi. Ulusal parametreler; standard çeviri oranı, gölge ücret değeri, sermayenin marginal değeri, tüketim faiz oranı, sosyal iskonto haddi parametreleri.

UNIDO proje değerlendirme yöntemi; doğrudan ve dolaylı fayda ve maliyetlerin hesaplanması, gölge döviz kuru, gölge ücret değeri, yatırımın sosyal fiyatı, sosyal iskonto haddi parametresi.

Belirsizlik: sensitivite ve risk analizi; projelerin gelir dağılımı üzerindeki etkisi; yatırım projeleri ve çevresel etkileri;pratikte fayda maliyet analizleri.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930