İngilizce Öğretmenliği doktora tezi

İngilizce Öğretmenliği
ED 101 Eğitim Bilimlerine Giriş Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3 EDEN 101 İngilizce Kompozisyon

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 4
Paragraftan kompozisyona geçişi içeren yoğun yazmaya yönelik sınıf çalışması ve uygulaması.  
EDEN 103 İngilizce’de Sözel İletişim I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 2) 4
Resmi ve gayri resmi ortamlarda etkin dil kullanımını geliştirmeye yönelik sınıf çalışması ve uygulaması. Bilgi boşluğu, takım çalışmaları, oyun oynama, grup tartışması gibi bilgi ağırlıklı sınıf çalışmalarına yoğunlaşma.  
EDEN 106 İngilizce’de Sesletime Giris

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Segmentlerin ve söz dizimlerin üretimini içeren konuşme seslerine dair araştiırmalara bir giriş. Temel amaç Uluslararası Fonetik alfabesinin kullanılması.
ELIT 101 İngiliz Edebiyatına Giriş I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HUM 101 Uygarlik Tarihi I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez

yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ED 477 Sınıf Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

EDEN 102 Calişma Becerileri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 2) 4
Öğrencilerin sistematik bir biçimde kaynak bulma ve bulunan kaynağı değerlendirme gibi araştırma yetilerini geliştirmeya yönelik sınıf çalışması ve uygulaması. Akademik yazının kurallarına göre araştırma raporu hazırlama.  
EDEN 104 İngilizce’de Sözel İletişim II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez

yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 2) 4
Resmi ve gayri resmi dil kullanımını geliştirmeye yönelik sınıf çalışması ve uygulaması. Bir grup içerisinde etkin konuşmayı vurgulama.
ELIT 102 İngiliz Edebiyatına Giriş II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ELIT 371 Dilbilimine Giriş

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HUM 102 Uygarlik Tarihi II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez

yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ED 230 Gelişim Psikolojisi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

EDEN 201 Uygulamali Dilbilim

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dil ve dil öğrenimi. Dilbilimin dil öğretimine uygulanması. Uygulamalı dilbilim teknikleri.
EDEN 205 Dil Bilinci

Ön Koşul:Yok
Kredi (4 + 0 + 0) 4
Çağdaş İngilizce’nin yapı ve işlevlerini inceleyerek, öğrencilerin dil yetisini geliştirmek.
EDEN 211 Akademik Okuma ve Yazma

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin akademik amaçlı etkili okuma ve yazma becerilerinin edinimine yardımcı olacak içerik tabanlı yaklaşım.
EDTR 201 Modern Türkçe’nin Yapısı

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez

yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ELIT 203 Amerikan Edebiyatına Giriş

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

PSY 101 Psikolojiye Giriş I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

TKL 201 Türkçe I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

** Alan Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

** Fen Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

EDEN 202 İkinci Dil Öğrenimi

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez

yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:EDEN 201
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Birinci ve ikinci dil ediniminin karşılaştırılması. Ara dil ve ”yanlışların analizi”. İkinci dil ediniminde biyolojik, bilişsel, duyumsal ve sosyal etkenlerin oynadığı rollerin incelenmesi.
EDEN 204 Modern İngilizce’nin Yapısı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Günümüz İngilizce’sinin ses, kelime ve cümle yapısının detaylı bir şekilde incelenmesi.
EDEN 206 Okul Deneyimi I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Öğretmen adaylarını mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, okul, eğitim-öğretim ortamına sokmak ve onlara okullardaki eğitim öğretim sürecinin çeşitli yönlerini inceleme olanağı sağlamak.
EDEN 208 Yabanci Dil Öğretim Yöntemleri

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez

yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

İkinci dil öğretiminde temel yaklaşımların ve öğretim yöntemlerinin incelenmesi, teorik ve pratik bilginin uygulamada kullanımı.
TKL 202 Türkçe II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

*** Alan Seçmeli II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ED 114 Rehberlik

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ED 421 Öğrenme/Öğretme Kuram ve Yaklaşımlari

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

EDEN 301 İngilizce Eğitiminde Dilbilgisi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dil becerileri bağlamında gramer öğretiminde kullanılan yöntemlerin incelenmesi ve bu konuda dile duyarlılığın kazandırılması. Sınıf yönetimi ve ders planı yapma becerilerini akran grup etkinlikleriyle geliştirme.  
EDEN 312 İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
İngilizce eğitimi/öğretimi alanında bilgisayar ve İnternet kullanımı üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi. Öğrencilere, bilgisayar teknolojisini kullanarak ders Web sayfası ve dil becerilerinin öğretimi için etkinlikler geliştirmelerinde yardımcı olunması.
HTR 301 Atatürk Ilke ve inkılap Tarihi I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez

yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

**** Alan Seçmeli III

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

EDEN 304 İngilizce Eğitiminde Dinleme ve Konuşma

Ön Koşul:EDEN 303
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dinleme ve konuşma öğretiminde kullanılan tekniklerin incelenmesi. Sınıf öğretmeninin gözetiminde akran gruplarının yaptığı etkinliklerin diğer akran gruplarca değerlendirilmesi
EDEN 305 İngilizce Eğitiminde Okuma ve Yazma

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Okuma ve yazma öğretiminde kullanılan tekniklerin ayrıntılı bir biçimde incelenmesi. Sınıf öğretmeninin gözetiminde akran gruplarının yaptığı etkinliklerin diğer akran gruplarca değerlendirilmesi.
EDEN 306 Toplumdilbilim ve İngilizce Eğitimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Dilin sosyo-kültürel bağlamda incelenmesi. Dil kullanımını, dil öğretimini ve yabancı dil öğrenimini etkileyen sosyal etkenlerin araştırılması.
EDEN 308 Ingilizce Eğitiminde Materyal Adaptasyonu ve Seçimi

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez

yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Orta öğretim kurumlarında kullanılmakta olan yabancı dil öğretim kitaplarının ve araç gereçlerinin değerlendirilmesi. Araç gereçlerin toplanması, hazırlanması, sunumu ve akran gruplarca değerlendirilmesi.
HTR 302 Atatürk Ilke ve inkılap Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

^ Sosyal seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

EDEN 401 İngilizce Eğitiminde Materyal Geliştirme ve Teknoloji Kullanımı

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez

yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:EDEN 304, EDEN 305, EDEN 308
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Otantik materyaller ve çeşitli eğitsel araçlar kullanarak (video, tepegöz, bilgisayar, data show) birden fazla becerinin geliştirilmesine yönelik aktiviteler ve derslerin hazırlanması ve değerlendirilmesi. Müfredat geliştirme ilkelerinin İngilizce öğretiminde çeşitli öğrenme ortamlarına uygulanmasına yönelik çalışmalar.
EDEN 403 Dil Transferi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
İkinci dil ediniminde dillerarası etkileşim çözümlemesi. Söylem, anlambilim, sözdizimi ve sesbilim üzerine araştırmalar. Güdü, yaş, dilsel bilinç ve sosyal içerik gibi olguların değerlendirilmesi.
EDEN 405 Erken Yaştaki Öğrencilere İngilizce Eğitimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
lköğretim çağındaki öğrencilere İngilizce öğretiminin kuramı ve uygulamasının öğretimi, ilköğretim çağındaki öğrenciler için program ve ders malzemesi hazırlanması ve değerlendirilmesi.
EDEN 407 Ingilizce Eğitiminde Edebi Metinlerin Kullanımı

Ön Koşul:EDEN 305
Kredi (3 + 0 + 0) 3

EDEN 409 Okul Deneyimi II

Ön Koşul:EDEN 206
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Aday öğretmenlerin öğretmenlik uygulamasından önce orta öğretim okullarını tanımasına ve öğretmenliğe uyum sağlamasına yardımcı olunması. Bu amaçla ilk ve orta öğretim okullarının program, eğitsel kaynaklar, yönetim açısından incelenmesi; deneyimli öğretmenlerin görev başında gözlemlenmesi ve elde edilen bulguların yabancı dil öğretimine kuramsal ve deneyimsel yaklaşımlar açısından incelenmesi.
Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

EDEN 402 İngilizce Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Yabancı dil testleri oluşturma ve değerlendirme. Gramer ağırlıklı testlerin dil becerilerine yönelik testlerle karşılaştırması. Dil becerilerini ölçme. Geçerlilik, güvenilirlik, pratiklik, item analizi, ve test sonuçlarının değerlendirilmesi konularının vurgulanması.
EDEN 404 Profesyonel Gelişim için Öğretmen Araştırması

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez

yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Öğretmen adaylarına mesleki gelişim amaçlı araştırma tekniklerini öğretme, öğretim sürecinin analizi, öğretmen adaylarına küçük çaplı bir sınıf araştırması yaptırılması.
EDEN 406 Öğretmenlik Uygulaması

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,
yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez

yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:EDEN 401
Kredi (4 + 0 + 0) 4
Öğrenciyi okullarda gözlemleme, dönüt verme ve değerlendirme.
EDEN 408 Öğretmenlik Uygulaması Semineri

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Adayların okul uygulamaları ve deneyimleri üzerinde durma, bunları paylaşma, diğer öğretmen adayları ve öğretim görevlisinden dönüt alma, daha önceki haftalarda yaptıkları çalışmaları değerlendirme ve izleyen haftaya hazırlık yapma olanağı sağlama. Ayrıca öğretmen adaylarının kendi kişisel öğretim yaklaşımını geliştirme.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930