Tiyatro lisans Tez Kuralları

Tiyatro
THTR 101 Dünya Tiyatro Tarihi I Ön Koşul:Yok
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Zorunlu derstir.Güz Yarıyılında açılır..Başlangıcından 18. yüzyılın sonuna kadar  dünya tiyatro tarihini kapsar. Bu dönem içindeki toplumsal ve tarihsel gelişmelere koşut olarak tiyatro sanatındaki kuramsal, teknik gelişmeleri, tiyatro mekanlarındaki değişimleri, özellikle de oyunculuk sanatındaki ilerlemeleri konu alır. Oyuncu adaylarını, tiyatro tiyatro sanatındaki ilerlemeleri konu alır. Oyuncu adaylarını, tiyatro sanatındaki gelişmelerle tanıştırmayı amaçlar.
THTR 111 Oyun İnceleme I
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,
yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Zorunlu derstir.

Güz yarıyılında açılır.

Başlangıcından 18. yüzyılın sonuna kadar dünya tiyatrosunda yer alan oyunlardan bir seçkiyi kapsar. Bu oyunları, dönemlerinin toplumsal ve tarihsel gelişmelere koşut olarak , tiyatro sanatındaki yerleri bakımından ve özellikle de oyunculuk sanatı açısından ele alır. Oyuncu adaylarına bu oyunları nasıl ele alması gerektiğini öğretmeyi amaçlar.
THTR 141 Temel Ses ve Nefes Eğitimi I
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 2
Zorunlu derstir.

Güz yarıyılında açılır.

Oyuncu adayına enstrumanın başat bileşenlerinden biri olan sesini ve onunla bağlantılı olarak nefesini kullanmayı öğretir. Solunum organlarının, sesle ilgili organların ve bedende bulunan rezonans olanaklarının anatomik olarak tanıtıldığı bu derste, oyuncu adayı uygulamalarla bu organlarını en etkili biçimde nasıl kullanacağını öğrenir. Gevşeme, kapasite arttırımı ve afrkındalık bu dersin ana hedefleridir. Bu ders oyuncu adayına sesini doğru biçimde kullanmayı öğretmeyi amaçlar.
THTR 151 Hareket I
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Var
Kredi (0 + 4 + 0) 3
Zorunlu derstir.

Güz yarıyılında açılır.

Oyuncu adayına enstrumanın başat bileşenlerinden biri olan bedenini kullanmayı öğretir. Kasların, kemik yapısının anotomik olarak tanıtıldığı bu derste , oyuncu adayı uygulamalarla bu organlarını en etkili bir biçimde nasıl kullanılacağını, dengeyi, enerji kullanımı, ritmi, kısacası bilinçli bir biçimde hareket etmeyi öğrenir. Gevşeme, kapasite arttırımı ve farkındalık bu dersin ana hedefleridir. Bu ders oyuncu adayına bedenini doğru biçimde kullanıp, doğru bir biçimde hareket etmeyi öğretmeyi amaçlar. bu ders, esas olarak Laban tekniğinden yararlanır.
THTR 161 Doğaçlama I
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 2
Zorunlu derstir.

Güz Yarıyılında açılır.

Oyuncu adyına insani durumlarla, oyun oynayarak ve birebir ilişki kurmayı öğretir.Bunun için de oyuncu adayının, ilk olarak sınırlarının farkına varması ve bu sınırları geliştirmeyi öğrenmesi sağlanır. Gözlem yapmanın ve gözlemlenen olguların sahicilik esasında ve yaratıcı bir biçimde yansıtılmasının öğretildiği bu derste , uygulamalarla oyuncu adayına oyunculuk sanatının temelleri kazandırılmaya çalışılır. Etkili gözlem, içtenlik ve farkındalık bu dersin ana hedefleridir. Bu ders oyuncu adayına kendisi ile içinde bulunduğu dünya arasında oyuncu olarak doğru bir ilişki kurmayı öğretmeyi amaçlar. Bu ders esas olarak Viola Spolin’in oyunculuk temrinlerinden yararlanır.
THTR 171 Oyunculuk I
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 2
Zrunlu derstir.

Güz yarıyılında açılır.

Bu derste oyuncu adayı, oyunculuk sanatının temel ilkelerini öğrenir. Sesi, nefesi, bedeni, hareketi ve iç dünyasıyla bir bütün olarak oyun metinlerinden alınmış parçalara yanıt vermesi, kendini bu parçalar içinde doğru bir biçimde nasıl var edebileceği öğretilir  oyuncu adayına. Bir metnin doğru biçimde kavranması ve kavrananın sahici, içtenlikli bir sergilemeyle oynanması hedeflenir bu derste. Dersin amacı, oyuncu adayının, hareket, temel ses ve nefes eğitimi, doğaçlama gibi derslerden edindiklerini,oyun metinlerinden alınan parçalar temelinde bütünleyebilmesidir.
THTR 102 Dünya Tiyatro Tarihi II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Zorunlu derstir.

Bahar yarıyılında açılır.

19. yüzyılın başından günümüze kadar dünya tiyatro tarihini kapsar. Bu dönem içindeki toplumsal ve tarihsel gelişmelere koşut olarak tiyatro sanatındaki kuramsal , teknik gelişmeleri , tiyatro mekanlarındaki değişimleri, özellikle de oyunculuk sanatındaki ilerlemeleri konu alır. Oyuncu adaylarını, tiyatro sanatındaki gelişmelerle tanıştırmayı amaçlar.
THTR 112 Oyun İnceleme II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Zorunlu derstir.

Bahar yarıyılında açılır.

THTR 102 Dünya Tiyatro II dersine parallel olarak işlenir. 19. yüzyıldan günümüze kadar dünya tiyatrosunda yer alan oyunlardan bir seçkiyi kapsar. Bu oyunları, dönemlerinin toplumsal ve tarihsel gelişmelere koşut olarak, tiyatro sanatındaki yerleri bakımındanve özellikle de oyunculuk sanatı açısından ele alır. Oyuncu adaylarına bu oyunları nasıl ele alması gerektiğini öğretmeyi amaçlar.
THTR 142 Temel Ses ve Nefes Eğitimi II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 2
Zorunlu derstir.

Bahar yarıyılında açılır.

Solunum organlarını, sesle ilgili organlar ve bedendeki rezonans noktaları hakkında temel bilgileri almış ve uygulamalarla bu bilgilerini pekiştirmiş ve kapasitesini arttırmış olan oyuncu adayı, bu aşamada sesini dilediği biçimde kullanmak, ona istediği biçimleri kazandırabilmek, kısacası sesine ve nefesine ayrıntılı bir biçimde egemen olabilmek üzere çalışmalar yapar. Bu dersin amacı, sesini doğru biçimde kullanabilen oyuncu adayının, sesine nüanslar katmak, ses kullanımını renklendirmek ve çeşitlendirmektir.
THTR 152 Hareket II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 2
Zorunlu derstir.

 

Bahar yarıyılında açılır.

 

Kaslar, kemik yapısı, denge, enerji kullanımı ve ritm hakkında temel bilgileri almış ve uygulamalarla bu bilgilerini pekiştirmiş ve kapasitesini arttırmış olan oyuncu adayı, bu aşamada vücudunu dilediği biçimde kullanmak, ona istediği formları verebilmek, kısacası vücuduna ve hareketlerine ayrıntılı bir biçimde egemen olabilmek üzere çalışmalar yapar. Bu dersin amacı, vücudunu doğru biçimde kullanıp, doğru bir biçimde hareket edebilen oyuncunun, vücudu ve hareketleriyle kompozisyonlar oluşturmaya başlamasıdır. Bu ders esas olarak Laban tekniğinden yararlanır
THTR 162 Doğaçlama II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 2
Zorunlu derstir.

Bahar yarıyılında açılır.

Gözlem ve içtenlik hakkında temel bilgileri almış, sınırlarını aşmış ve uygulamalarla bu gelişmeleri pekiştirmiş olan oyuncu adayı, bu aşamada teksten bağımsız olarak karmaşıklaştırılmış durumlar ve ilişkilere egemen olabilmek üzere çalışmalar yapar. Rol arkadaşının farkında olmak, durumu, uzamı, duyguyu, yönelişi denetim altında tutmak seyirciyle paylaşmak bu dersin hedefleridir. Bu dersin amacı, dünya ile doğru bir ilişki kurmayı öğrenmiş oyuncu adayının bu ilişkiyi, oyunculuk sanatının, text dışında kalan rol arkadaşı, uzam, durum ve  duygu gibi diğer ögelerine taşımaya başlamısıdır. Bu ders, esas olarak Viola Spolin’in oyunculuk temrinlerinden yararlanır.
THTR 172 Oyunculuk II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 2
Zorunlu derstir.

Bahar yarıyılında açılır.

Sesi, nefesi, vücudu, hareketi ve iç dünyasıyla bir bütün olarak oyun metinlerinden alınmış parçalar oynayabilen oyuncu adayı, bu aşamada karmaşıklaştırılmış durumlar ve ilişkiler tekstlere egemen olmaya yönelik çalışmalar yapar. Sahicilik ve içtenliğin daha karmaşık tekst parçalarında ve oyuncunun adayının malzemesini zorlayacak yönelişlerle sınanması ve geliştirilmesi bu dersin hedefleridir. Bu dersin amacı, oyuncu adayının, baştan sona bütünlüklü olarak rol kurmayı dikkate almadan, karmaşık ve incelikle metinlerle baş etmeyi öğrenmesidir.
THTR 221 Türk Tiyatro Tarihi I
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Zorunlu derstir.

 

Güz yarıyılında açılır.

 

Başlangıcından 19. yüzyılda Batı etkisi altındaki modern Türk tiyatrosunun başlangıcına kadar olan Türk tiyatro tarihini kapsar. Bu dönem içindeki toplumsal ve tarihsel gelişmelere koşut olarak ortaoyunu, meddahlık, gölge oyunu, köy seyirlik oyunları, günümüzdeki uzantılarıyla birlikte anlatan bu ders, özellikle de oyunculuk sanatı üzerinde durur.Bu ders, oyuncu adaylarını, kendi tiyatro gelenekleriyle tanıştırmayı amaçlar.
THTR 241 Temel Konuşma Eğitimi I
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 2
Zorunlu derstir.

 

Güz yarıyılında açılır.

 

Enstrümanının başat bileşenlerinden biri olan sesini ve onunla bağlantılı olarak nefesini kullanmayı öğrenmiş olan, sesine egemen, onunla nüanslar yapabilen oyuncu adayı, bu dersle doğru ve anlaşılır bir biçimde konuşmayı öğrenir. İlk olarak, oyuncu adayının konuşmasındaki engeller ve alışkanlıklar giderilir; daha sonra da çeşitli temrinlerle konuşma sesi yerleştirilip renklendirilir. Doğru, akışkan ve anlaşılır konuşma bu dersin ana hedefleridir. Bu ders oyuncu adayına Türkçeyi doğru konuşmayı öğretmeyi amaçlar.
THTR 251 Hareket III
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Var
Kredi (2 + 2 + 0) 2
Zorunlu derstir.

 

Güz yarıyılında açılır.

 

Vücudunu doğru kullanıp hareket edebilen, kompozisyonlar yaratabilen oyuncu adayı, bu aşamada beden anlatımıyla anlamlar üretmeye, ifadeye yönelir. Proksemik, kinesik gibi hareketin temel ifade ögelerinin tanıtıldığı bu derste, oyuncu adayı bu ögeler aracılığıyla beden ifadesine egemen olmayı öğrenir. Yaratıcılık ve disiplin bu dersin ana hedefleridir. Bu ders oyuncu adayına beden dilini doğru bir biçimde kullanıp, yaratıcı bir biçimde ifade etmeyi öğretmeyi amaçlar.
THTR 261 Doğaçlama III
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 2
Zorunlu derstir.

 

Güz yarıyılında açılır.

 

Oyunculuk sanatının temel ögelerini kazanmış ve uygulamalarla bunu pekiştirmiş olan oyuncu adayı, bu aşamada, rol kurmanın temelini öğreneceği doğaçlama çalışmaları yapar; rolü zihinsel ve duygusal olarak var edip daha sonra bunu kendine mal etmenin yöntemlerini öğrenir ve uygulamalarını gerçekleştirir. Bu ders oyuncu adayına doğaçlamayı rol kurma amacıyla nasıl kullanabileceğini öğretmeyi amaçlar. Bu ders esas olarak Michael Chekhov’un oyunculuk temrinlerinden yararlanır.
THTR 271 Oyunculuk III
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 2
Zorunlu derstir.

 

Güz yarıyılında açılır.

 

Bu derste oyuncu adayı, rol ile teksti biraraya getirmeyi öğrenir. Bir metnin gerekleri yerine getirilirken, oyuncu adayının klişelerinden kurtulması, özgün ve yaratıcı olması hedeflenir bu derste. Dersin amacı, oyuncu adayının, özellikle bedensel ifadesini ve konuşmasındaki anlam zenginliğini gözeterek oynamasını sağlamaktır.
THTR 222 Türk Tiyatro Tarihi II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Zorunlu derstir.

 

Bahar yarıyılında açılır.

 

19. yüzyıldaki Batı etkisi altındaki modern Türk tiyatrosunun başlangıcından günümüze kadar olan Türk tiyatrosunu kapsar. Bu dönemi tanzimat, meşrutiyet ve Cumhuriyet alt başlıkları altında ele alan ders, oyuncu adayını bir yandan bu dönemlerdeki tiyatro yaşantısıyla tanıştırırken, öte yandan da oyun metinleri aracılığıyla, dönemin yazarlarına ve özellikle de oyuncularına ışık tutmaya çalışır. Bu dersin amacı, oyuncu adaylarını, içinde yer alacakları tiyatro yaşantısını belirleyen yakın tiyatro geçmişinin deneyimleriyle donatmaktır.
THTR 242 Temel Konuşma Eğitimi II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 2
Zorunlu derstir.

 

Bahar yarıyılında açılır.

 

Türkçeyi doğru, akışkan ve anlaşılır bir biçimde konuşmaya başlayan oyuncu adayı, bu aşamada konuşmasına, içinde bulunduğu durum ve duyguya uygun anlamlar katabilmek üzere çalışmalar yapar. Bu dersin amacı, doğru konuşabilen oyuncu adayının, konuşmasına anlam ve ayrıntı katmak, konuşmasını renklendirmek ve çeşitlendirmektir.
THTR 252 Hareket IV
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Var
Kredi (2 + 2 + 0) 2
Zorunlu derstir.

 

Bahar yarıyılında açılır.

 

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 2
Zorunlu derstir.

 

Bahar yarıyılında açılır.

 

Doğaçlamayı rol kurma amacıyla yaratıcı bir biçimde kullanmayı öğrenmiş olan oyuncu adayı, bu aşamada rol kişiliği aracılığıyla karmaşıklaştırılmış ilişki ve durumları kendine mal edebilmek üzere çalışmalar yapar. Yaratıcılık ve grup oyunculuğu bu dersin hedefleridir. Bu dersin amacı, oyuncu adayını, tekst kullanmadan belli uzunluktaki bir durumu, rol gerçekliği içinde doğaçlayarak oynayabilecek hale getirmektir. Bu ders esas olarak Michael Chekhov’un oyunculuk temrinlerinden yararlanır.
THTR 272 Oyunculuk IV
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 2
Zorunlu derstir.

 

Bahar yarıyılında açılır.

 

Oyuncu adayına temel oyunculuk formasyonu kazandırma yolundaki son derstir bu ders. Konuşması anlam bakımından zenginleşmiş, bedenini ifade zenginliği içinde kullanabilen oyuncu adayı, bu aşamada bütün öğrendiklerini özgün ve yaratıcı bir biçimde ve baştan sona bütünlük içerisinde, rol kurmak için nasıl kullanabileceğini öğrenir bu derste. Bu dersin amacı, oyuncu adayını, bir oyunun içinde bir rolü oynayabilmek üzere hazır hale getirmektir.
THTR 361 Rol I
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 2
Zorunlu derstir.

 

Güz yarıyılında açılır.

 

Temel oyunculuk formasyonunu kazanmış oyuncu adayı, bu derste, o zamana kadar öğrendiklerini değişik rollerde uygulamayı öğrenir. Tiyatro edebiyatından seçilmiş roller, bu derste oyuncu adayları tarafından ayrıntılı bir biçimde analiz edilir ve oynanmaya çalışılır. Bu dersin hedefi yapım gereklerini yerine getirmeden, sadece temrin amacıyla rol etüdleri yapmaktır. Bu derste oyuncu adayının, profesyonel yaşamı boyunca kullanacağı yaklaşım özelliklerini ve üslubunu oluşturabilmesi için yöntemler kazanması amaçlanır
THTR 371 Oyunculuk V

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 2
Zorunlu derstir.

 

Güz yarıyılında açılır.

 

Bu derste oyuncu adayı, farklı dönemlerin metinleri ve onların oynanışlarındaki üslup farklılıkları ile tanışır. Kendi oyunculuk üslubunu oluşturmaya çalışırken, oyuncu adayının kalıplaşmadan kurtulması, esnek ve yumuşak olması hedeflenir bu derste. Dersin amacı, oyuncu adayının, farklı üsluplarda oynayabilme özelliğini kazanmasını sağlamaktır.
THTR 381 Oyun Çalışma I
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (4 + 4 + 0) 4
Zorunlu derstir.

Güz yarıyılında açılır.

Bu derste sergilenmeye yönelik olarak ilk kez bir oyun çalışılır. Böylece oyuncu adayı, bir oyun içerisinde, bir yönetmenle birlikte oyunculuk çalışmalarını ve birikimini değerlendirme, sınama ve geliştirme şansını bulmuş olur. Bu derste hedef, oyuncu adayını oyun üretim süreci ile tanıştırmak ve daha sonra da üretim süreci ile tanıştırmak ve daha sonra da üretim sürecini seyirci önünde sınamasını sağlamaktır. Oyuncu adayının, kendini üretim içerisinde görmesi amaçtır bu derste.
THTR 362 Rol II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 2
Zorunlu derstir.

 

Bahar yarıyılında açılır.

Bu derste, tiyatro edebiyatından seçilmiş roller üzerinde gerçekleştirilen etüdler karmaşıklaştırılarak sürdürülür. Rol kompozisyonlarının oyuncu adayının temel yönelişlerini zorlaştıracak ve zenginleştirecek bir çizgide ilerlemesi sağlanmaya çalışılır. Bu dersin hedefi, rol kurmada yaratıcılığın geliştirilmesidir. Bu derste amaç, oyuncu adayının üslubunun farklı metinlerde sınanarak pekişmesidir.
THTR 372 Oyunculuk VI
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 2
Zorunlu derstir.

 

Bahar yarıyılında açılır.

 

Bu derste oyuncu adayı, tiyatro edebiyatının Antik Yunan, Shakespeare gibi klasikleşmiş oyunlarındaki oyunculuk üslupları ve bu konudaki dünyadaki oyunculuk yorumları ile tanışır. Yaratıcılığı yönlendirilmeden ya da engellenmeden bu üslupların gereklerini nasıl yerine getirebileceği üzerine etüdler yapılır oyuncu adayıyla. Bu derste hedef, disipline oluşmuş üsluplarla yaratıcılığı kaynaştırmaktır. Dersin amacı, oyuncu adayına her koşulda yaratıcılığını koruyabilme özelliğinin kazandırılmasıdır.
THTR 382 Oyun Çalışma II

Ön Koşul:Yok
Kredi (4 + 4 + 0) 4
Zorunlu derstir.

 

Bahar yarıyılında açılır.

 

Bu derste sergilenmeye yönelik olarak ikinci kez bir oyun çalışılır. Böylece oyuncu adayı, bir oyun içerisinde, bu kez farklı bir yönetmenle birlikte oyunculuk çalışmalarını ve birikimini değerlendirme, sınama ve geliştirme şansını bulmuş olur. Bu derste hedef, oyuncu adayını oyun üretim süreci ile kaynaştırmak ve seyirci hakimiyeti kazanmasını sağlamaktır. Bu derste amaç, oyuncu adayının profesyonel düzeye gelebilmesi için deneyim kazanmasına katkıda bulunmaktır
THTR 461 Rol III
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 2
Zorunlu derstir.

Güz yarıyılında açılır.

Bu ders THTR 481 Oyun Çalışma III ve THTR 471 Oyunculuk 7 dersleri ile paralel oalrak yürütülür.

Değişik rol etüdleri yapmış olan oyuncu adayı, bu derste, öğrendiklerini  bir oyunda ve rolde derinlemesine uygulamayı öğrenir. THTR 481 Oyun Çalışma III dersinde sahnelenmekte olan oyundaki  roller, bu derste oyuncu adayları tarafından ayrıntılı bir biçimde analiz edilir ve oluşturulur. Bu dersin hedefi, yapımı gerçekleştirilen bir oyunda, diğer bütün ögelerle birlikte rollerin oluşturulmasıdır. Bu derste oyuncu adayının, profesyonel yaşamındaki ilk yapım- rol ilişkisini gerçekleştirmesi amaçlanır.
THTR 471 Oyunculuk VII

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 2
Zorunlu derstir.

Güz yarıyılında açılır.

Bu derste oyuncu adayı, esneklik ve metne bağlılığın gerektirdiği disiplini bir yapım içinde nasıl bağdaştırabileceğini öğrenir. Oyuncu adayının, kendi oyunculuk üslubunu esnek ve yumuşak bir biçimde yapım gereklerine uygulaması hedeflenir bu derste. Dersin amacı, oyuncu adayının, farklı üsluplarda oynayabilme özelliğini bir yapım içinde sınamasıdır.
THTR 481 Oyun Çalışma III

Ön Koşul:Yok
Kredi (4 + 4 + 0) 4
Zorunlu derstir.

Güz yarıyılında açılır.

Bu derste sergilenmeye yönelik olarak üçüncü kez bir oyun çalışılır. THTR 461 Rol III ve THTR 471 Oyunculuk VII dersleri , bu derste üretilmekte olan oyuna yönelik olarak değerlendirilir. Bu derste yönetmen, diğer derslerdeki öğretim görevlileri ile işbirliği içinde yapımı gerçekleştirir. Bu derste hedef, oyuncu adayının yapım sürecinin bütünselliği içinde profesyonel oyunculuk yaşamının gereklerini yerine getirmesidir. dersin amacı, oyuncu adayına bütüncül bir sahne deneyimi kazandırmaktır.
THTR 462 Rol IV

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 2
Zorunlu derstir.

 

Bahar yarıyılında açılır.

 

Bu ders THTR 482 Oyun Çalışma 4 ve THTR 472 Oyunculuk 8 dersleri ile paralel olarak yürütülür.

 

Bu derste, THTR 482 Oyun Çalışma 4 dersinde çalışılan oyundaki roller, yaratıcılık esas alınacak şekilde ve birden çok seçenek oluşturmak üzere kurulur. Oyuncu adayının yönetmenin karşısına rolü hakkında ayrıntılı çalışma yapmış bir şekilde çıkması sağlanmaya çalışılır. Bu dersin hedefi, yapım ilişkisi içinde rolde yaratıcılığın geliştirilmesidir. Bu derste amaç, oyuncu adayının profesyonellliğinin pekişmesidir.
THTR 472 Oyunculuk VIII yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 2
Zorunlu derstir.

 

Bahar yarıyılında açılır.

 

Bu ders THTR 482 Oyun Çalışma 4 ve THTR 462 Rol 4 dersleri ile paralel olarak yürütülür

 

Bu derste oyuncu adayı, tiyatro edebiyatının Antik Yunan, Shakespeare gibi klasikleşmiş oyunlarındaki oyunculuk üslupları ve bu konudaki dünyadaki oyunculuk yorumları ile bir yapımın gereklerini nasıl bağdaştıracağını öğrenir. Yaratıcılığı yönlendirilmeden ya da engellenmeden bu üslupların gereklerini nasıl yerine getirebileceğini, oyuncu adayı bir oyun üretme pratiği içinde bizzat yaşar. Bu derste hedef, disipline oluşmuş üsluplarla yaratıcılığı oyun üretim süreci içinde kaynaştırmaktır. Dersin amacı, oyuncu adayına yapım koşulları altında yaratıcılığını koruyabilme özelliğinin kazandırılmasıdır.
THTR 482 Oyun Çalışma IV

Ön Koşul:Yok
Kredi (4 + 4 + 0) 4
Zorunlu derstir.

 

Bahar yarıyılında açılır.

 

Bu ders THTR 462 Rol 4 ve THTR 472 Oyunculuk 8 dersleri ile paralel olarak yürütülür

 

Bu derste sergilenmeye yönelik olarak dördüncü ve son kez bir oyun çalışılır. THTR 462 Rol 4 ve THTR 472 Oyunculuk 8 dersleri, bu derste üretilmekte olan oyuna yönelik olarak değerlendirilir. Bu derste yönetmen, diğer derslerdeki öğretim görevlileri ile işbirliği içinde yapımı gerçekleştirir. Bu deste hedef, oyuncu adayının yapım sürecinin bütünselliği içinde profesyonel oyunculuk yaşamının gereklerini yerine getirmesi ve seyirci hakimiyetini pekiştirmesidir. Dersin amacı, oyuncu adayına ikinci ve son kez bütüncül bir sahne deneyimi kazandırmaktır.
THTR 309 Post- Dramatik Tiyatro
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Hayatın, herçekliğin kurmacaya dönüştüğü günümüz dünyasında sanat ve eleştiri, sanat ve siyaset artık mantık sonrasına havale edilmiştir. Kurmaca da artık gerçeklik iddiasına soyunmaya başlamıştır. Her şeyin birbirinin içine geçtiği günümüzde, “dramatik” olanın da sınırları anlamını yitirmeye ya da ayrımların görüntü/ içerik olarak da ortadan kalktığı görülmektedir. Bu derste klasik “dram” kavramı ( Antik Yunan’dan günümüze değişen özellikleri de dile getirilerek) yukarıda sözü edilen mantık kırılması ve değişen gerçeklik üzerinden modern ve modern sonrası dönem içinde yer alan tiyatro metinlerinin yapı/ içerik olarak tartışılması üzerine kurulacak ve “dram” sonrası günümüzde; bir “şimdi” ve “gelecek” tasarısı tartışmasını sosyolojik ve felsefi referanslara dayandırarak yapılandırmaya çalışılacaktır.
THTR 311 Eleştiri I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Seminerin kuramsal içeriği  klasik oyunların çağdaş yorumları, yönetmen tiyatrosu ve metin uyarlamaları üzerine yoğunlaşmaktadır. Uygulamada, ele alınan oyunların yorumbilimsel açıdan metin çözümlemesi, uyarlamalar ve metin karşılaştırmaları, oyunların sahnelemelerinin görülmesi, sahne göstergelerinin ve sahne dramaturjisinin çözümlenmesi, sahne yorumunun metinden farklılaşan yönleri, sahnede anlam yaratma, yönetmenin bakışı, ileti vb. üzerine tartışma ve görülen oyunlar üzerine tiyatro eleştirisi yazma çalışmaları yer almaktadır. Öğrenciler, kendi tiyatro eleştirisi yazılarını seminerde öğretilecek ölçütler ışığında değerlendirebilecekler ve yayınlanabilir özellikteki eleştirilerin çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanması da söz konusu olabilecektir.
THTR 325 Oyunlarda Aydınlar

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Çağdaş tiyatroda ‘aydın’ın sorunsallaştırılma biçimlerini konu alan bu ders, ‘aydın’ kimliğini değişik açılardan sorgulayan, ‘aydın’ın kendisiyle ve yaşadığı toplumla ilişkisinin boyutlarını, iç çatışmalarını konu edinen oyunları incelemekte, oyun yazarlarının, ele aldıkları bu izleği nasıl biçimlendirdiklerini, ‘aydın’ kavramına yaklaşımlarında değişen bakış açılarını, farklı dünya görüşlerinin ve toplumsal arka planlarının konuya bakışlarına olan etkisini ortaya çıkarmaktadır. Metin çözümlemelerinde yorumbilim ve alımlama kuram ve eleştiri yöntemlerinden yararlanılmaktadır.
THTR 337 Belgesel Tiyatro yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Seminerde, Batı Avrupa ve Türk Tiyatrosu’ndaki belgesel tiyatro örneklerinden yola çıkarak “Belgesel Tiyatro” kavramının ne olduğu, neden böyle bir tiyatroya ihtiyaç duyulduğunun tarihsel koşullarla olan ilişkisi tartışılacak, oyunların metin çözümlemeleri yapılacak seçilen oyunların ele aldıkları konuları tartışma biçimleri, getirdikleri farklı bakış açıları, belgesel olma özellikleri ortaya çıkarılacaktır. Kuramsal temel oluşturulduktan sonra katılımcılarla belgesel tiyatro oyun taslakları hazırlama sürecine girilecek, belgesel tiyatronun nasıl ayzılabileceği uygulamalı bir çalışmayla gösterilecektir. Yazılan oyun taslaklarının eleştirilmesi ve değerlendirilmesi için kuramsal arka plandan yararlanılarak belli ölçütler geliştirilecektir.
THTR 338 Tiyatroda Mizah

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Seminerde, tiyatroda güldürünün başkaldırıyla ve toplumsal sorunlara eleştirel yaklaşımla olan ilişkisi üzerine yoğunlaşılacaktır. Kara güldürü, ironi, parodi gibi kavramların dünya tiyatro tarihinden ve tiyatromudan çeşitli oyun örnekleri aracılığıyla tartışılması amaçlanmaktadır. Ele alınan yazarların gülmece anlayışlarına, oyunlardaki iletinin amacına, oyunların söylem oluşturma ve sorgulama biçimine, yazıldıkları dönemle ve günümüzle kurdukları ilişkiye, okur/ izleyici merkezli metin stratejilerinin çözümlenmesine yönelik çalışmalar seminerde yer alacaktır.
THTR 339 Oyun Yazarlığı yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, herhangi bir fikrin dramatik niteliğini tartışmayı, bu fikri dramatik bir niteliğe nasıl dönüştürülebileceğini ve daha sonra da bu dramatik niteliğe kavuşmuş fikrin bir sahne, bir kısa oyun ve giderek bir tam oyun metni halinde nasıl işlenebileceğini öğretmeyi amaçlamaktadır. Yerli ve yabancı yazarlardan seçilmiş başarılı metinlerin örnek olarak kullanılacağı derste öğrencilerden sahneler ve/veya kısa oyunlar üretmeleri beklenmektedir.
THTR 326 Tiyatrodan Performansa II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste, öncelikle tiyatro ve performansı karşılaştıran teoriler tartışılacaktır. Her iki disiplinin antropoloji, sosyoloji, etnoloji ve dilbilim gibi başka disiplinlerle kesiştikleri noktalar üzerinde durulacak, öğrencilerin yeni akımları ve çağdaş oyunları değerlendirebilecekleri teorik bilgiye ulaşmaları sağlanacaktır.
THTR 319 Uygulamalı Dramaturji I yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Seminerde, Türk Tiyatrosu’nun Batı Avrupa Tiyatrosundaki akımlardan etkilenme biçimi örneklerle tartışılacatır. Yazarlarımızın Moliere, Brecht, Jerry, Beckett gibi yazarların oyunlarından yaptıkları uyarlamalar karşılaştırmalı metin çalışmaları olarak incelenecek, çözümlenecektir. Oyun çözümlemelerinde metin stratejilerinin saptanması ve oyunların okurla/izleyiciyle ne tür bir iletişim modeli kurguladığının açığa çıkarılması üzerinde çalışılacak, uyarlamaların yazıldıkları dönemle ve günümüzle ilişkileri, yazılma amaçları, kaynak metinle düşünsel alış verişleri, nitelikleri, metinlerin güçlü ve zayıf yönleri üzerine değerlendirmeler yapılacak, sahne dramaturjisine yönelik yeni dramaturji önerileri geliştirilecektir.
THTR 324 İzleyici Sahne İlişkisi yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Derste, çeşitli yapısöküm stratejileriyle oyun metinlerinin çözümlenmesi ve deneysel oyun metinlerindeki yapısöküm biçimlerinin ve metin stratejilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Oyunların metin stratejilerinin ve okur-metin ilişkisinin farklı biçimlerinin nasıl ortaya çıkarılacağı, metnin bilinçdışının nasıl görüleceği ve çeşitli analiz yöntemlerinin metinlere uygulanma biçimleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. Yorumbilim, Alımlama ve Yapısöküm yöntemleri dersin temel kuramını oluşturmaktadır. Metin dramaturjisinin sahne dramaturjisi üzerine etkileri, düşünsel arka planın sahne üzerinde ne tür göstergelere dönüşebileceğinin görsel malzeme kullanılarak örneklenmesi de dersin içeriğinde yer almaktadır.
THTR 314 Karşılaştırmalı Metin İncelemeleri yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Ders, Batı Avrupa ve Türk tiyatrosunda farklı tür özellikleri olan oyunlardan yapılan bir seçki aracılığıyla, oyunların ortak temaları ya da çeşitli temalar çerçevesinde ele alınmasına ve disiplinler arası karşılaştırmalı bir çalışmaya odaklanmaktadır. Yazar-yapıt-okur ilişkisi çerçevesinde epik, absurd, postmodern oyunların metin stratejileri, yorumbilim, tiyatro göstergebilimi, okur merkezli kuram ve eleştiri yöntemlerinden yararlanılarak çözümlenmekte ve karşılaştırılmaktadır. Ders, oyunların günümüzde sahneye yönelik ne tür dramaturjik değişikliklere uğrayabileceğine dair çeşitli yaratıcı öneriler geliştirilmesini, metin ve sahne dramaturjisi stratejileri oluşturmayı da içermektedir.
THTR 317 Sanat ve Politika yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Seminerde, görsel sanatlar ve sahne sanatlarında güncel sorunlarla ilişkili yansımalar, eleştirel yaklaşımlar ve estetik biçimler çeşitli temalar üzerinden incelenecektir. Seminer, göçmen sorunundan politik sorunlara farklı temaları konu alan, farklı bakış açısı getiren estetik anlayışları olan birçok sanatsal ürünü, sanat üreticilerini, dönemlerini ve yapıtlarını görsel malzeme desteğiyle ele alacaktır. Yapıtların ele aldıkları konuyu tartışma biçimlerinin çözümlenmesi, disiplinler arası uyarlamaların karşılaştırılması ve bunlar üzerine dramaturji yazıları üretilmesini hedeflemekte, öğrencilrin çeşitli görme biçimlerini öğrenme, yorumlama, eleştime ve disiplinler arası bir bakışı edinmeleri amaçlamaktadır.
THTR 323 Çağdaş Türk Tiyatrosu yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Ders, tiyatromuzda 1950’den günümüze kadar yazılan oyunlardan örneklerin içerik, biçim ve dönemin sanatsal eğilimleri açısından incelenmesini içermektedir. Farklı tür özellikleri olan oyunlardan yapılan bir seçki ortak temaları ya da çeşitli temalar çerçevesinde ele alınacak ve alımlama, yorumbilim, yapısöküm, tiyatro göstergebilimi, okur merkezli kuram ve eleştiri yöntemlerinden yararlanılarak çözümlenecektir. Ders, tiyatro yazınımızda dönemden döneme farklılaşan ya da aynı kalan yazma özelliklerini ve çeşitli metin çözümleme yöntemlerini göstermeyi amaçlamaktadır.
THTR 312 Eleştiri II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Seminerin kuramsal içeriği  tiyatroda yeni arayışlar üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda sezonda yer alan alternatif oluşumlar ve sahneleme biçimleri incelenecek, çözümlenecektir. Uygulamada, ele alınan oyunların sahnelemelerinin görülmesi, sahne göstergelerinin ve sahne dramaturjisinin çözümlenmesi, sahnede anlam yaratma, öyküden, şiirden uyarlamalar, dans ve hareket tiyatrosu, beden dramaturjisi üzerine tartışma ve görülen oyunlar üzerine tiyatro eleştirisi yazma çalışmaları yer almaktadır. Katılımcılar, kendi tiyatro eleştirisi yazılarını seminerde öğretilecek ölçütler ışığında değerlendirebilecekler ve yayınlanabilir özellikteki eleştirilerin çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanması da söz konusu olabilecektir
THTR 314 Karşılaştırmalı Metin İncelemeleri II yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Seminerde, oyun metinlerine farklı yaklaşım ve okuma önerilerinden örneklerle Antik Yunan tragedyalarından günümüze çeşitli oyun uyarlama biçimleri incelenecektir. Uyarlama ve kaynak metin arasındaki karşılaştırmalı incelemelerde, düşünsel alışveriş, alımlama ve metin stratejileri üzerine odaklanılacaktır. Seminer, uyarlamalar aracılığıyla tiyatroda farklı anlatım dili arayışlarının sahnelemelere yansıma biçimlerini, sahnede disiplinler arası çalışmaların görsel malzeme üzerinden incelemesini de içermektedir.
THTR 320 Uygulamalı Dramaturji II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Seminerde, katılımcıların oyun metinlerini farklı eleştiri ve çözümleme yöntemleriyle ele alabilmeleri, oyunlara farklı bakış açılarıyla yaklaşabilmeleri amaçlanmaktadır. Türk Tiyatrosu’nda kadın imgesi ana tema olarak yer almaktadır. Tiyatromuzun yeni bir anlatım dili kazanmasında öncülük yapan oyunlardan bir seçki feminist eleştirel yaklaşımla değerlendirilecek ve metinlerin toplumsal cinsiyet açısından yapıbozumla nasıl çözümlenebileceğine yönelik ölçütler ortaya konulacaktır. Batı Avrupa tiyatrosundan seçilen feminist oyun metinleri de seminerde yer alacak ve ortaya koydukları düşünme/görme biçimi çözümlenecek, tiyatromuzdaki örneklerle karşılaştırmalar yapılacaktır.

 

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930