Sanat ve tasarım bitirme tezi ornekleri

Sanat ve Tasarım (İtalyanca)
ITAS111 Sanat Tarihi I
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme
ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Öğrencileri farklı sanatlar dallarının toplumsal, siyasal, felsefi etmenleri konusunda bilgilendirme; değişik kültürleri ve bu kültürlerin sanat konusundaki farklı ve benzer yaklaşımlarının açıklaması yapılır.
ITAS121 Tasarıma Giriş I
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme
ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 1 + 0) 2
Tasarıma bakış açıları getiren temel kuramları, ürünün tasarımında ve kullanıma seçilmelerinde olduğu kadar toplum yaşamına katılmalarından sonraki süreçlerde de nesne ile kullanıcı arasındaki bilgi- iletişimi ve kullanım kolaylığı niteliğinin öğrencilere aktarılması.
ITAS131 Teknik Çizim I
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 3 + 0) 4
Tasarımı içeren ön-projelendirme ve çağdaş imalat tekniklerinin proje paralelinde kullanılması, tasarım ve teknoloji arasında malzeme ve üretim iletişimlerinin incelenmesi ve çağdaş üretim teknolojisinin tasarım boyutunda araştırılıp uygulanma prensipleri analiz edilir.
ITAS141 Çizim Anlatım Teknikleri I
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 2
Serbest çizim ve renklendirme metodları ile estetik kaygının kazandırılması, bilimsel değerlendirmenin yanında estetik değerlendirmesi, proje sunumu ve pafta düzenlemeleri yapılan uygulamalı çizim dersleriyle aktarılır.
ITAS151 Tasarım Tarihi I
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
İnsan-çevre ilişkileri açısından Endüstri Devrimi öncesi ve sonrası insanının çevresinde kullandığı tüm objelerin tasarımlarının teknolojik gelişmelerinin tarihsel boyutta incelemesi yapılır.
ITAS181 Endüstriyel Modaya Giriş I
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

ITAS193 İleri İtalyanca I
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (6 + 0 + 0) 0

PLAS109 Desen I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3

PLAS113 Temel Sanat Eğitimi I
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 3 + 0) 3
Temel tasarım ilkelerinin belirlenmesi, tasarlama süreci ve projelendirme için gerekli bilgilerin ve prensiplerin tasarım öğrencisine aktarılması hedeflenir.
ITAS112 Sanat Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Öğrencileri farklı sanatlar dallarının toplumsal, siyasal, felsefi etmenleri konusunda bilgilendirme; değişik kültürleri ve bu kültürlerin sanat konusundaki farklı ve benzer yaklaşımlarının açıklaması yapılır.
ITAS122 Tasarıma Giriş II
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ITAS121 Tasarıma Giriş I
Kredi (2 + 1 + 0) 2
Tasarıma bakış açıları getiren temel kuramları, ürünün tasarımında ve kullanıma seçilmelerinde olduğu kadar toplum yaşamına katılmalarından sonraki süreçlerde de nesne ile kullanıcı arasındaki bilgi- iletişimi ve kullanım kolaylığı niteliğinin öğrencilere aktarılması.
ITAS132 Teknik Çizim II

Ön Koşul:ITAS131 Teknik Çizim I
Kredi (3 + 3 + 0) 4
Tasarımı içeren ön-projelendirme ve çağdaş imalat tekniklerinin proje paralelinde kullanılması, tasarım ve teknoloji arasında malzeme ve üretim iletişimlerinin incelenmesi ve çağdaş üretim teknolojisinin tasarım boyutunda araştırılıp uygulanma prensipleri analiz edilir.
ITAS142 Çizim Anlatım Teknikleri II
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 2
Serbest çizim ve renklendirme metodları ile estetik kaygının kazandırılması, bilimsel değerlendirmenin yanında estetik değerlendirmesi, proje sunumu ve pafta düzenlemeleri yapılan uygulamalı çizim dersleriyle aktarılır.
ITAS152 Tasarım Tarihi II yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
İnsan-çevre ilişkileri açısından Endüstri Devrimi öncesi ve sonrası insanının çevresinde kullandığı tüm objelerin tasarımlarının teknolojik gelişmelerinin tarihsel boyutta incelemesi yapılır.
ITAS182 Endüstriyel Modaya Giriş II
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

ITAS194 İleri İtalyanca II
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ITAS193 İleri İtalyanca I
Kredi (6 + 0 + 0) 0

PLAS110 Desen II
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3

PLAS114 Temel Sanat Eğitimi II yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 3 + 0) 3
Temel tasarım ilkelerinin belirlenmesi, tasarlama süreci ve projelendirme için gerekli bilgilerin ve prensiplerin tasarım öğrencisine aktarılması hedeflenir.
HUM241 Uygarlık Tarihi I
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ITAS201 Proje I

Ön Koşul:ITAS132 Teknik Çizim II ve ITAS122 Tasarıma Giriş II
Kredi (4 + 4 + 0) 4
Moda tekstil, endüstriyel tasarım, iç mimari tasarımı konularında ürün, mekan ve endüstriyel anlamda giyim proje uygulamaları gerçekleştirilecektir.
ITAS221 Malzeme ve Üretim Teknikleri Iyüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 1 + 0) 2
Entegre tesis, hammadde ilişkileri ve tasarım-üretim ilişkileri, üretimde kullanılan tesis ve sistemler tanıtılır. Tasarımda kullanılan malzemelerin genel özellikleri, plastik malzeme, malzeme teknolojisi ve bilimi incelenir.
ITAS231 Bilgisayar Destekli Tasarım I
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Mimari çizim programlarının tanıtımı ve 2D ve 3D tasarım uygulamaları yapılır.(Autocad, Photoshop, 3Dmax ) Bilgi-işlemin anlam ve kapsamı, bilgisayarın çalışması ve programlama dilleri tanıtılır.
ITAS243 Anlatım Teknikleri Iyüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 2

ITAS253 Deneysel Tasarım Atölyesi I

Ön Koşul:Yok
Kredi (8 + 0 + 0) 4

ITAS261 Modelleme I
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 2
Tasarlanan ürünlerin malzeme ve teknoloji açısından prototip deneyimleri yapılarak geliştirilmesi hedeflenir.Tasarım çalışmalarında geliştirilen ürünlerin üçüncü boyutta ortaya çıkan biçim-işlev-ölçek-etki sorunları ve insanla olan ilişkilerinin deneysel olarak ele alınması ve gerekli yöntem, teknik ve malzemenin tanıtımı ve uygulaması yapılır.
ITAS293 İleri İtalyanca IIIyüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

Ön Koşul:ITAS194 İleri İtalyanca II
Kredi (3 + 0 + 0) 0

ITASELEC Zorunlu Seçmeli Uzmanlık Dersleri I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

TKL201 Türk Dili Iyüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

HUM242 Uygarlık Tarihi IIyüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ITAS202 Proje II

Ön Koşul:ITAS201 Proje I
Kredi (4 + 4 + 0) 4
Moda tekstil, endüstriyel tasarım, iç mimari tasarımı konularında ürün, mekan ve endüstriyel anlamda giyim proje uygulamaları gerçekleştirilecektir.
ITAS222 Malzeme ve Üretim Teknikleri IIyüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 1 + 0) 2
Entegre tesis, hammadde ilişkileri ve tasarım-üretim ilişkileri, üretimde kullanılan tesis ve sistemler tanıtılır. Tasarımda kullanılan malzemelerin genel özellikleri, plastik malzeme, malzeme teknolojisi ve bilimi incelenir.
ITAS232 Bilgisayar Destekli Tasarım II
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ITAS231 Bilgisayar Destekli Tasarım I
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Mimari çizim programlarının tanıtımı ve 2D ve 3D tasarım uygulamaları yapılır.(Autocad, Photoshop, 3Dmax ) Bilgi-işlemin anlam ve kapsamı, bilgisayarın çalışması ve programlama dilleri tanıtılır.
ITAS244 Anlatım Teknikleri II
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 2

ITAS254 Deneysel Tasarım Atölyesi II
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (8 + 0 + 0) 4

ITAS262 Modelleme II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 2
Tasarlanan ürünlerin malzeme ve teknoloji açısından prototip deneyimleri yapılarak geliştirilmesi hedeflenir.Tasarım çalışmalarında geliştirilen ürünlerin üçüncü boyutta ortaya çıkan biçim-işlev-ölçek-etki sorunları ve insanla olan ilişkilerinin deneysel olarak ele alınması ve gerekli yöntem, teknik ve malzemenin tanıtımı ve uygulaması yapılır.
ITAS294 İleri İtalyanca IV
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ITAS293 İleri İtalyanca III
Kredi (3 + 0 + 0) 0

ITASELEC Zorunlu Seçmeli Uzmanlık Dersleri II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

TKL202 Türk Dili II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

HTR301 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

ITAS301 Proje III

Ön Koşul:ITAS202 Proje II
Kredi (4 + 4 + 0) 4
Moda tekstil, endüstriyel tasarım, iç mimari tasarımı konularında ürün, mekan ve endüstriyel anlamda giyim proje uygulamaları gerçekleştirilecektir.
ITAS311 Çağdaş Sanat Tarihi Iyüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Günümüzün sanat anlayışı ve uygulamalarının incelemesi yapılır. Şekillerin ve renklerin insan hayatına ve psikolojisine etkileri incelenir. Sanatsal boyutta yapılan tasarım gereçleri ve insan-çevre-tasarım ilişkileri ve günümüze kadar gelen tasarım objeleri ve sanat eserleri incelenir.
ITAS331 Bilgisayar Destekli Tasarım III
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Mimari çizim programlarının tanıtımı ve 2D ve 3D tasarım uygulamaları yapılır.(Autocad, Photoshop, 3Dmax ) Bilgi-işlemin anlam ve kapsamı, bilgisayarın çalışması ve programlama dilleri tanıtılır.
ITAS341 Ergonomiyüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

ITAS363 Deneysel Tasarım Atölyesi III
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (8 + 0 + 0) 4

ITAS393 İleri İtalyanca Vyüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

Ön Koşul:ITAS294 İleri İtalyanca IV
Kredi (3 + 0 + 0) 0

ITASELEC Seçmeli Dersler I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ITASELEC Zorunlu Seçmeli Uzmanlık Dersleri III

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HTR302 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

ITAS302 Proje IV

Ön Koşul:ITAS301 Proje III
Kredi (4 + 4 + 0) 4
Moda tekstil, endüstriyel tasarım, iç mimari tasarımı konularında ürün, mekan ve endüstriyel anlamda giyim proje uygulamaları gerçekleştirilecektir.
ITAS312 Çağdaş Sanat Tarihi II
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Günümüzün sanat anlayışı ve uygulamalarının incelemesi yapılır. Şekillerin ve renklerin insan hayatına ve psikolojisine etkileri incelenir. Sanatsal boyutta yapılan tasarım gereçleri ve insan-çevre-tasarım ilişkileri ve günümüze kadar gelen tasarım objeleri ve sanat eserleri incelenir.
ITAS314 Görsel İletişimyüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

ITAS332 Bilgisayar Destekli Tasarım IV

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Mimari çizim programlarının tanıtımı ve 2D ve 3D tasarım uygulamaları yapılır.(Autocad, Photoshop, 3Dmax ) Bilgi-işlemin anlam ve kapsamı, bilgisayarın çalışması ve programlama dilleri tanıtılır.
ITAS364 Deneysel Tasarım Atölyesi IV
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (8 + 0 + 0) 4

ITAS394 İleri İtalyanca VI

Ön Koşul:ITAS393 İleri İtalyanca V
Kredi (3 + 0 + 0) 0

ITASELEC Seçmeli Dersler II
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ITASELEC Zorunlu Seçmeli Uzmanlık Dersleri IV

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ITAS401 Proje V

Ön Koşul:ITAS302 Proje IV
Kredi (4 + 4 + 0) 4
Moda tekstil, endüstriyel tasarım, iç mimari tasarımı konularında ürün, mekan ve endüstriyel anlamda giyim proje uygulamaları gerçekleştirilecektir.
ITAS411 Bilgisayar Destekli Tasarım V
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

ITAS421 Pazarlama
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Pazarlama ve ürün geliştirme konusunun ekonomik bağlamda tasarım alanındaki konumu incelenir.
ITAS431 Seminer I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 2
Tasarım öğrencisi tasarım alanında ilgilendiği bir konuda yazılı ve sözlü bir sunuş projesi hazırlayacaktır.
ITAS451 Portfolyo I
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 3 + 0) 2

ITASELEC Zorunlu Seçmeli Uzmanlık Dersleri V

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ITAS412 Bilgisayar Destekli Tasarım VIyüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Mimari çizim programlarının tanıtımı ve 2D ve 3D tasarım uygulamaları yapılır.(Autocad, Photoshop, 3Dmax ) Bilgi-işlemin anlam ve kapsamı, bilgisayarın çalışması ve programlama dilleri tanıtılır.
ITAS422 Tasarım Yönetimi
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Uygulanacak tasarımın şantiye aşamasından projelendirmeye kadar tüm faaliyetlerinin organizasyon yönetimi incelenir.
ITAS432 Seminer II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 2
Tasarım öğrencisi tasarım alanında ilgilendiği bir konuda yazılı ve sözlü bir sunuş projesi hazırlayacaktır.
ITAS442 Tasarım Teorileri
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Tasarlama ve üretim alanlarına uygulanmış teorilerin yol ve yöntemlerini incelenir.
ITAS452 Portfolyo II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 3 + 0) 2

ITAS492 Proje VI / Diploma

Ön Koşul:ITAS401 Proje V
Kredi (4 + 4 + 0) 4
Moda tekstil, endüstriyel tasarım, iç mimari tasarımı konularında ürün, mekan ve endüstriyel anlamda giyim proje uygulamaları gerçekleştirilecektir.
ITASELEC Zorunlu Seçmeli Uzmanlık Dersleri VI

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ITAS273 İnce Yapı I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ITAS283 Giysi Teknikleri I
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ITAS295 Mobilya Konstrüksiyon I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ITAS274 İnce Yapı II
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ITAS284 Giysi Teknikleri II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ITAS296 Mobilya Konstrüksiyon II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ITAS271 Organizasyon Tasarımı
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Çevre boyutunda açık veya kapalı mekanda yapılacak olan yaşam biçimlerini etkileyen tasarımlar incelenir ve projelendirilir.
ITAS281 Moda Tarihi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Giysinin bilinçli bir tasarım olarak bugüne değin geçirdiği evreler ve dönem üslupları incelenecektir.
ITAS272 Grafik Tasarım

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
İnsan çevre ilişkileri açısından iletişim etmenlerinin tasarım boyutundaki mesajlarının grafik diliyle uygulaması yapılır.
ITAS282 Moda ve Tekstil Tasarımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dünyada ve Türkiye’de süregelen moda ve akımlarını ve modacıları izleyerek özgün giysi tasarımları proje halinde sunulur.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930