Sosyoloji yüksek lisans programlar

Sosyoloji
AFEA 159 Edebiyat Bölümleri için İngilizce I
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme

projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin amacı doğrultusunda öğrencilerden, modern sosyaloji alanında yazılan önemli metinleri okumaları ve konularla ilgili yazılı çalışmalarda bulunmaları beklenmektedir. Bu ders ile verilmek istenen sosyoloji alanında sıkça kullanılan jargon ve terimleri öğrenciye tanıtmak olup, bunları eleştirel düşünerek yazılı ve sözlü söylemlerde kullanabilmelerini sağlamaktır.
ANT 105 Sosyal Bilimlere Giriş yüksek lisans programlar

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı, antropoloji, demografi, ekonomi, insan coğrafyası, siyaset bilimi, sosyoloji, edebiyat ve hukukun bilimin farklı kolları olarak oluşumları ile ilgili tarihi ve metodolojik bakış açılarına odaklanarak, “bilim” ve “sosyal bilimin” farklarını göstermektir. Derste sadece Avrupa ve Amerika’daki temel gelişmelere değil, Türkiye’de de sosyal bilimlerde gerçekleşen önemli gelişmelere yer verilecektir.
HUM 101 Uygarlık Tarihi I
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme

projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 1) 3
Bu ders, Antik Çağ’dan Rönesans’a kadar, felsefi, edebi, toplumsal ve sanatsal hareketlerden yola çıkarak kültürel kavramları tanıtmayı amaçlamaktadır. Dersin ilk haftalarının odak konusu, yerleşik hayata geçene dek süren uzun insanlık yolculuğunda, Erken Dönem Uygarlıklar ve Anadolu Medeniyetleridir. Klasik Yunan ve Helenistik Dönem, siyasi ve kültürel açılımları ile incelenecektir. Milattan itibaren yeşermeye başlayan perspektifler, dinsel ve düşünsel akımların değerlendirilmesiyle ele alınacaktır. Roma İmparatorluğu’nun yıkılışı ve sonrası, izleyen haftaların konuları içinde yer almaktadır. Ders, Geç Orta Çağ dönemini ele alarak sonlanmaktadır. Bu ders ile öğrenciler erken dönem dünya tarihini inceleyerek, diğer sosyal bilim alanları ile ilişkisini kavrama olanağı bulacaktır.

Bu ders, aşağıdaki konu başlıkları takip edilerek işlenmektedir; Yerleşik hayata geçiş öncesi uzun insanlık yolculuğu; Erken Dönem Uygarlıklar, Anadolu Medeniyetleri;  Klasik Yunan ve Helenistik Dönem; Milat ve Dünya; Din ve Düşünce; Roma İmparatorluğu’nun yıkılışı ve sonrası; Küresel Medeniyet- İslam; Geç Orta Çağ
SOC 101 Sosyolojiye Giriş
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme

projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders sosyolojinin temel konularına giriş niteliğindedir. Dersin amacı, öğrencilere sosyolojik bakış açısını tanıtmaktır. Dönem boyunca, temel sosyoloji kavramları eleştirel bir bakış açısı ile işlenecek ve gündelik hayattaki pratiklerle karşılaştırılacaktır. Kültür, toplum, sosyalleşme, sosyal grup, toplumsal cinsiyet, sosyal yapı, sosyal tabakalanma, aile, din, eğitim ve sosyal değişme gibi temel sosyolojik meseleler yerel ve küresel boyutlarda incelenecektir.
SOC 115 Sosyal Bilimler için Okuma Yazma Teknikleri I
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme

projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı, öğrencilerin sosyoloji alanında okuma ve yazma becerilerini geliştirmektir. Dersin kapsamı içerisinde öğrencilerin eleştirel düşünme ve farklı okuma materyallerini değerlendirme konularında gelişmelerine ağırlık verilecektir.
SOC 145 Sosyal Bilimler için Bilgisayar Yazılımları ve Analizleri
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme

projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 3) 3
Bu dersin amacı, sosyal bilimlerde analizler yapmak ve metin üretmek amacına yönelik geliştirilmiş olan bilgisayar yazılımlarını ve bu yazılımlar arasındaki farklılıkları öğretmektir. Bu anlamda, veri tabanı hazırlayan programlar, istatistiki analizler yapan programlar, coğrafi bilgi sistemi programları, bilimsel yazı standartlarına uygun metin üretme programları, karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.
AFEA 160 Edebiyat Bölümleri için İngilizce II
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme

projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin amacı doğrultusunda öğrencilerden, modern sosyaloji alanında yazılan önemli metinleri okumaları ve konularla ilgili yazılı çalışmalarda bulunmaları beklenmektedir. Bu ders ile verilmek istenen sosyoloji alanında sıkça kullanılan jargon ve terimleri öğrenciye tanıtmak olup, bunları eleştirel düşünerek yazılı ve sözlü söylemlerde kullanabilmelerini sağlamaktır
HIST 124 Modern Dönem Osmanlı Uygarlığı
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme

projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste Osmanlı Klasik Çağı ile Reformlar Çağının imparatorluğun sonuna dek süren değişimi ele alınmaktadır. Tarihsel süreçler ve bu dönemde görülen kurumsal değişmeler incelenmektedir.
HUM 102 Uygarlık Tarihi II
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme

projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 1) 3
Bu ders, değişen dünyayı kavrama temelinde, Rönesans ve Reform’un dünya çapındaki etkisinin değerlendirilmesiyle başlamaktadır. Aynı zamanda, Cengiz Han’dan Osmanlı İmparatorluğu’na Doğu Kültürü’ne giriş yapılmaktadır. İzleyen haftalarda dersin odağı, kavramların sorgulandığı Aydınlanma Çağı’na çevrilmektedir. Endüstri Devrimi ve sonuçlarının işlenişinin ardından, devrimler çağının değerlendirmesi, öğrencilerin modern dünyayı kavramalarına yardımcı olmaktadır. Derste ayrıca, Osmanlı Dönemi’nin çöküş dönemi ile ardından takip eden reform süreci ele alınmaktadır. Ders, günümüze miras kalan 19.yy.ın analizi ile sonlanıp, öğrencilere günümüz dünyasını daha iyi değerlendirebilme fırsatı sunmaktadır.

Bu ders, aşağıdaki konu başlıkları takip edilerek işlenmektedir; Değişen dünya: “Rönesans”, “Reform”, vb.; Cengiz Han’da Osmanlı’ya: Giriş; Kavramların Sorgulanması: Aydınlanma Çağı; Endüstri Devrimi ve Sonuçları; Modern Dünya’nın Şekillenmesi: Devrimler Çağı; Osmanlı İmparatorluğu: Çöküş ve Reform; Miras Kalan Çağ: 19.yy.
PHIL 152 Etik
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme

projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Etik alanındaki temel kavramlar tanıtılacak, insan yaşamı çerçevesinde değerleri, eylemleri, olguları, ödevleri, gereklilikleri ve ölçütleri ele alan etik kuramları incelenecektir. Bu kuramların felsefe tarihinde ve bir bütün olarak felsefe dizgesindeki yerini belirlemek, ele aldıkları etik problemleri ve bu problemlerin olası çözümlerini tartışmak dersin başlıca amacıdır.
Seçmeli Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

SOC 156 Türkiye’de Sosyal Sorunlar
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme

projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, tarihsel süreç sonunda, gerek Türkiye’de gerekse diğer çağdaş toplumlarda beliren toplumsal sorunları ele almaktadır. Sosyal yaşam döngüsünün, çocukluk, adölesan, yetişkin ve yaşlı dönemlerinde, Türkiye’de görülen, kentleşme ve beraberinde gelen sorunlar, aile yapısında değişmeler ve bunun getirdiği sorunlar, suç, şiddet, yoksulluk, yaşlılık ile ilgili ve benzeri sorunlar bu derste ele alınmakta, ve kuramsal çözümlemelerin yanında ampirik verilerle analiz edilmektedir.
ANT 181 Beşeri Coğrafya

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, coğrafyanın getirdiği bakış açısıyla dünyadaki insan topluluklarına ve kültürlere analitik bir yaklaşım içermektedir. Avcı-toplayıcı/göçer ve yerleşik kültürlerin, doğal kaynaklar gibi tüm çevre ve birbirleri ile kurdukları anlamlı bağlar incelenecektir. Klasik araştırmaların kapalı sistem bakış açısından farklı olarak, farklı insan yerleşimleri dünya sosyo-ekonomik ve kültürel sisteminin bir parçası olarak ele alınmaktadır. Bu çerçevede kültür-çevre ilişkisi, nüfus ve göç coğrafyası, şehirleşmenin kırsal kesimle olan ilişkisi, endüstrileşme, politik hareketler, çevre sorunları, uluslararası şirketler, ekonomik krizler gibi kırsal alanları etkileyen olaylar ve süreçler tartışılacaktır. Tartışmalarda konular lokal, bölgesel, ulusal ve global düzeylerde ele alınacak ve günümüzden örnekler kullanılacaktır.
Seçmeli Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

SOC 211 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste öğrenciler, bilimsel bilgi üretiminin temel yolu olan araştırma yöntemlerini öğreneceklerdir.  Bu bağlamda, kantitatif yöntemler, kalitatif yöntemler anlatılacaktır.  Bu yöntemlerde kullanılmakta olan araştırma araçlarının nitelikleri, geliştirilmesi, ve uygulamaya konulması ile ilgili konular da ders sırasında kapsanmaktadır.  Veri analizlerinin bilimsel bilgi üretiminindeki işlevi de bu derste ağırlıklı olarak ele alınmaktadır.
SOC 213 Genel İstatistik
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme

projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 3) 3
Bu dersin amacı öğrencilerin istatistiki yöntemlerin teorik karakteristiklerini anlamaları ve değişik istatistik programları kullanarak nitel ve nicel verileri analiz edebilecek pratik bilgiyi edinmelerini sağlamaktır. Dersin kapsamında SPSS-PC programı detaylı bir şekilde anlatılacak ve öğrencilerin istatisik konusunda çalışabilecek bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır
SOC 231 Aile Sosyolojisi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı sosyal yaşam içinde, akrabalık, hısımlık, gibi olguların, sosyolojik kurumlara dönüşmesinin ve bu yolla oluşan aile ve diğer kurumların anlaşılmasını sağlamaktır. Bu konu ile ilgili süreçlerin çözümlenmesinde, geçerli olan kurallar, temel olarak kullanılan tabirler, ve tarihsel ve sosyal olarak kurulmuş olan sosyal organizasyonların anlaşılması bu dersin temel amacıdır. Söz konusu kurumların ve yapıların mekansal dağılımı ve tarihsel gelişimi bu derste ele alınacak konular arasındadır.
TKL 201 Türkçe I
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme

projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

Seçmeli Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

Seçmeli Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

SOC 212 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II

Ön Koşul:SOC 211 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri-I (SOC 211) dersinin devamı niteliğindedir.  Bu derste uygulamalara daha fazla ağırlık verilmektedir. (“SOC 211 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri-I”, bu dersin önkoşuludur).
SOC 216 Hukuk Sosyolojisi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Hukukun tanımı; Hukukun kaynakları; Hukukun gelişme etmenleri; Hukuk bilimi ve hukuk sosyolojisinin bilimler arasındaki yeri; Hukukun ve sosyolojinin konularına genel bakış; Toplumsal bağımsız hukuk anlayışları ve bunlara karşı beliren tepkiler; Hukuk okulları ve toplum-hukuk ilişkisine sosyolog ve hukukçu yaklaşımları; Toplumsal değişim ve hukuki değişim; Toplumsal düzen ve insan kişiliği; Hukuk ve toplumsal düzen; Hukuk ve İdeoloji; Modern dünyada suç, gözetim ve disiplin.
SOC 282 Temel Demografi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste, demografik veri kaynakları, dünya nüfusu ve gelişmesi, doğum, ölüm ve evlenme hızları gibi hayati istatistikler, nüfus artışı hesaplama yöntemleri, demografik geçiş teorisi, aile ve diğer sosyal kurumlarla ilişkili bir biçimde ele alınacaktır.
TKL 202 Türkçe II
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme

projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

HTR 301 Atatürk İlke ve İnkılapları I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Dersler HTR 301 VE HTR 302 adı altında iki ayrı dönem halinde verilmektedir. Ezberden uzak, kavratmaya yönelik bir metot ve  öğrencinin bire bir dersin içerisinde yer alabileceği bir öğretim anlayışı esas olarak kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ve varoluş felsefesinin anlaşılması için gerekli olan alt yapı hazırlandıktan sonra, günümüz Türkiye’si ve bu dönem içerisinde etkili olan olaylar olabildiğince ele alınacaktır. HTR 301 konularının Bağımsızlık Savaşı’nın sonuna kadar gelmesi ve HTR 302’nin ise bundan sonraki gelişmeleri günümüze kadar olan kısmı ile ele alması ilke olarak benimsenmiştir.
Seçmeli Serbest Seçmeli
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme

projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

Seçmeli Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

SOC 320 Kır Sosyolojisi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Kırsal toplum yapısı, kırsal toplumlarda sosyal ilişkilerin değişim süreçleri.  Pazar ekonomisinde, köylü üreticiler, köysel üretim biçimleri, işgücü kullanım biçimleri, devlet politikaları ve kırsal üretiminde modernleşme, dünya ekonomisi bağlamında köy ve köy yaşamı.
SOC 330 Din Sosyolojisi
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme

projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste, din ve kültür konularına dünya perspektifiyle bakış açısı verilecektir. Dinin tanımına yönelik farklı yaklaşımlar ele alınacaktır. Dinde değişme biçimlerinin toplum özellikleri ile ilgili olarak ele alınacaktır. Modernleşme sürecinde dinin etkisi ve modernleşmenin din üzerine etkisinin karşılıklı olarak incelenmesi, dinde kurumsal yapılar ve kurumsallaşma biçimleri, din ve sosyal tabakalaşma üzerine durulacaktır.
SOC 340 Toplumsal Hareketler ve Devrimler

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, bir toplumun siyasal kurumlarının, bir toplumsal yapılanmanın, hükümet tutum ve politikalarının, hızlı, kökten ve şiddet yoluyla değişimi anlamında ” devrimler ” üzerine odaklanacaktır. Dersin temel amacı, dünya tarihini değiştiren ” büyük ” devrimlere ve devrimci deneyimlerin farklı yönlerine ışık tutmaktır. Amerikan ve Fransız devrimlerinden bu yana, 19´uncu yüzyılın işçi hareketlerinden totaliter nitelikli hareketlere kadar, tüm toplumsal hareketlerin günümüz toplumunun ve günümüz politikasının üzerinde güçlü bir etkisi bulunduğu bilinmektedir. Bu ders modern dünyayı alt üst eden büyük toplumsal dönüşümler hakkında bir kavrayışın oluşmasını hedeflemektedir.
SOC 350 Sosyal Tabakalaşma
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme

projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Tabakalaşma ve sosyal mobilite üzerine güncel tartışmalar.  İşbölümü, prestij, ve saygınlık ile statü ve sınıf farklılaşmasının ilişkileri.  Sınıf ve statü, sınıf ve tüketim, yaşam biçimi, sınıf ve toplumsal cinsiyet; sınıf, ırk, etnisite ve göç; sınıf ve yoksulluk; sınıf ve vatandaşlık.
HTR 302 Atatürk İlke ve İnkılapları II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Dersler HTR 301 VE HTR 302 adı altında iki ayrı dönem halinde verilmektedir. Ezberden uzak, kavratmaya yönelik bir metot ve  öğrencinin bire bir dersin içerisinde yer alabileceği bir öğretim anlayışı esas olarak kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ve varoluş felsefesinin anlaşılması için gerekli olan alt yapı hazırlandıktan sonra, günümüz Türkiye’si ve bu dönem içerisinde etkili olan olaylar olabildiğince ele alınacaktır. HTR 301 konularının Bağımsızlık Savaşı’nın sonuna kadar gelmesi ve HTR 302’nin ise bundan sonraki gelişmeleri günümüze kadar olan kısmı ile ele alması ilke olarak benimsenmiştir.
Seçmeli Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Seçmeli Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

SOC 322 Kent Sosyolojisi
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme

projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, kentsel toplumların gelişimini,  sosyal işlevlerin çeşitlenmesi, arazi ve nüfus büyümeleri, göçler, kentsel kurumlar, sivil toplum örgütleri, sosyal değerler ve normlar, ötekileşme ve benzeri konulardaki kuramlar çerçevesinde ele almaktadır.  Dersin amacı öğrencilere kent sosyolojisi üzerindeki farklı kuramları sunmak, kentsel toplumların gelişimi  ve bu sırada oluşan sorunları anlamalarını sağlamak, ve bireylerin içinde bulundukları kentsel toplum ile uyum ve uyumsuzluk nedenlerini anlamak, şeklinde özetlenebilir.
SOC 323 Toplumsal Cinsiyet
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme

projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Her iki cinsin davranışları konusunda toplumsal beklentiler bu dersin ana konusudur.  Bu bağlamda, feminite ve maskülinete nin sosyal kurumlara yansıması, bu kurumların oluşumlarını ve işlevleri açısından karşılıklı etkileşimleri incelenecektir.  Bu konuda, değişik kültürlerde ve alt kültürlerde görülen farklılıklar sebep sonuç ilişkisi içerisinde ele alınacaktır.  Türkiye’de kentleşmenin ve aile yapısında değişmelerin toplumsal cinsiyet üzerinde etkileri bölgesel ve global verilerle incelenecektir.
SOC 335 Siyaset Sosyolojisi
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme

projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, siyasi yapıları ve süreçleri anlamak üzere, siyaset, sosyoloji ve demografi gibi alanların bakış açılarını bir araya getirmektedir.  Tarihsel ve ampirik çalışmalar yanında teorik yaklaşımlar da incelenmektedir.  Bu bağlamda, siyasi kültür, siyasi sosyalizasyon, katılım süreçleri; modern devletlerin doğuşu ve gelişmesi; vatandaşlık kavramları; ulus devletler ve refah devletleri konuları incelenmektedir.
SOC 392 Alan Araştırması

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste öğrenciler, “proje teklifleri hazırlanmasına”  yönelik çalışmalar yapacaklardır. Dersin amacı, sosyal bilimlerde proje teklifi hazırlanmasında, bilimsel bilgi üretimine uygun süreçlerle yürütülecek proje teklifleri hazırlamaktır. Öğrenciler, bu uygulamayı mezuniyet tezi olarak sunacakları alan araştırmasını oluşturacak şekilde yürüteceklerdir. Bu bağlamda, incelemenin konusunu ve araştırma yöntemlerini belirleyecek ve araştırma önerileri kabul edildikten sonra araştırmayı yürütmeye başlayacaklardır. Sosyal araştırma yaparken uyulması gereken etik kuralların ve güncel etik tartışmaların geniş olarak tartışılması bu dersin ana odaklarından birisidir
Seçmeli Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Seçmeli Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

Seçmeli Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

SOC 411 Modernleşme, Küreselleşme ve Türkiye
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme

projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders küreselleşme sürecindeki değişmeler ile ilgili temel eğilimleri belirlemek amacındadır. Bu amaçla Güncel Dünya’nın  dönüşümlerini incelemektedir. Bu bağlamda, işbölümünün uluslar arası boyutta değişen vasfı ve bu değişimin devlet, toplum ve kişi arasındaki ilişkilere yansıması ele alınmaktadır. Türkiye’nin, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dünya devletleri arasındaki yeri incelenmektedir
SOC 457 Kimlik
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme

projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Kişilerin ve toplumların ayrıştırıcı niteliklerinin tanımlanmasını ve oluşmasını inceleyen bu dersin konuları arasında sosyal sınıflar, etnik yapı, toplumsal cinsiyet, ırk, kültürel miras ve benzeri konular bulunmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyada kimlik oluşumları ele alınacaktır. Bu yaklaşımda, tarihsel süreçlerin ve globalleşmenin oynadığı roller incelenecektir.
SOC 497 Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Proje Geliştirme ve Uygulama

Ön Koşul:YSOC 392 Alan Araştırması
Kredi (2 + 1 + 0) 3
“Alan Araştırması” dersinde başlamış olan araştırma daha da geliştirilerek rapor haline getirilecek ve mezuniyet tezine temel teşkil edecektir. Bu ders, akademik bir danışmanın gözetmenliğinde, bir projenin hazırlanışı ve sunuşu üzerine olacaktır. Etik konuların gözetilmesi de dersin kapsamı içerisinde olacaktır (“SOC 392 Alan Araştırması” dersini almış olmak bu dersin önkoşuludur).
Seçmeli Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

Seçmeli Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

Seçmeli Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

SOC 409 Sosyal Bilimler Kolokyumu

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Sosyal Bilimler konuşmaları, öğrencilere sosyal bilimlerde önemli kişileri ve araştırmaları tanıtma amacını taşımaktadır. Üniversite dışından ve içinden davetli konuşmacıların sunuşları ve bunu izleyen soru-tartışma ortamı ile öğrenciler, sosyal konuların bilimsel olarak ele alınış ve işlenişini canlı bir ortamda izleme fırsatını bulmaktadırlar.
SOC 410 Sosyolojik Düşüncenin Evrimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Ders, sosyolojinin kavramsal ve teorik enstrumanlarından faydalanarak Türkiye´de sosyolojik düşüncenin evrimindeki aşamaları ortaya koymayı hedeflemektedir. Bunun için, Dünyada, Comte, Durkheim, Weber, Marks çizgisini ve Türkiye’de Ziya Gökalp, Prens Sabahattin´den M. Kıray gibi Türk sosyolojisinin kurucularının, disiplinin Türkiye´de kurumsallaşmasını sağlayan H.Z.Ülken, Z.F.Fındıkoğlu, İ.Yasa, N.Ş. Kösemihal, M.Turhan gibi isimlerin ve uluslararası üne kavuşmuş N.Berkes, M.Şerif (Sherif) ve B.Boran gibi sosyologların düşünceleri ve çalışmaları incelenecektir
SOC 420 Uluslararası Göç
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme

projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, Türkiye ve çevre bölgelerde de etkileri yoğun bir şekilde gözlemlenen yeni uluslarası göç hareketlerini sosyolojik olarak incelemektedir. 21. yüzyılda görülen göç hareketlerinin ulusal sınırlar arasında geçişken (transnational) doğasının sonuçları olarak ortaya çıkan farklı anlayışlar ve farklı ulusal bağlılıklar bu dersin kapsamındadır.
SOC 227 Gençlik Sosyolojisi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Ders, ilk olarak kısa bir gençlik tarihi analiziyle başlayacak ve de gençlik kategorisinin geleneksel toplumdan modern topluma oynadığı rol üzerinde durulacaktır. Gençlik toplumsal kategorisi ve modernite arasındaki bağın kurulduğu bir giriş konuşmasından sonra gençlerin siyasi bir aktör olarak önemli rol oynadıkları 19.   ve 20.   yüzyıllar ele alınacaktır. Gençliğin siyasal bir aktör olması temasının ardından ise özellikle 1950’lerden günümüze gençlik kültürleri ve altkültürleri çalışılacaktır. Dersin son bölümünde ise Türkiye’de gençlik temasına odaklanılacak ve 3 farklı kuşak üzerinden (Cumhuriyet’in 1.  Kuşağı, Cumhuriyet’in ikinci kuşağı ve 1980 sonrası kuşak) Türkiye’de gençlik teması etraflıca bir şekilde ele alınacaktır.
SOC 233 Müzik Sosyolojisi
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme

projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı, müzik ile toplumsal yaşam arasındaki ilişkiyi, müziğin üretimi, temsili ve tüketimi açısından sosyal bağlamda incelemektir. Burada, senfonik müzik, halk müziği, pop, rock, punk, hip-hop vb. birbirinden farklı müzik türleri üzerinden, hem çeşitli müzik kültürlerinin hem de kültürün bir öğesi olarak müziğin ele alınması hedeflenmektedir. İncelenen müzik kültürü ile toplumsal sınıf ve sosyal tabakalaşma arasındaki paralellikler üzerinde durulacaktır. Bu anlamda, makro-sosyolojik perspektiften müziğin ekonomi politiği, kullanımı ve sosyal fonksiyonları incelenirken, mikro-sosyolojik perspektiften müzisyen ve dinleyiciler arasındaki etkileşimler analiz edilecektir.
SOC 251 Toplumsal Duyarlılık
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme

projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Toplumsal yaşamda, bireylerin, organik dayanışma yaklaşımı içinde toplum çıkarlarını, kişisel çıkarların önüne alması ile ilgili kuramlar çerçevesinde, staj niteliğinde bir derstir. Ders sorumlusu öğretim üyesinin denetimi ile, öğrencilerin kamu yararına çalışan bir kuruluşta gönüllü hizmet vermelerini gerektiren ve bu gönüllü hizmeti bir dönem çalışması niteliğinde bir raporla sunmalarını kapsayan, üç kredilik seçmeli bir derstir. Dersin amacı, toplumsal duyarlılığa dayalı olarak hizmet üreten sosyal kurumları tanımaları ve bu sorunlara çözüm getirmek yolunda ampirik uygulamalar yapmalarını ve deneyim kazanmalarını sağlamaktır.
SOC 281 Spor Sosyolojisi ve Futbol

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste  spor bir sosyal fenomen olarak incelenmektedir.  Bu bağlamda, sporun sosyolojik boyutları, işlevsel belirleyicilik, Durkheimcı dayanışma teorileri, Weberci sosyal değerler, Marksçı çatışma kuramları çerçevesinde ele alınmaktadır. Kimlik ve sosyal anomi nin spor ile ilişkisi bu dersin konuları arasındadır.  Futbol başta olmak üzere, sporun tüm branşları incelenmektedir. Holiganizm, suç, sapkınlık gibi kavramlar bu derste ele alınmaktadır. Bu anlamda, dersin diğer bir amacı da Türkiye’de şimdiye kadar bilimsel anlamda araştırma konusu olarak kurgulanmamış olan “Futbol ve Kültür” temasına da sosyolojik bir yaklaşım sergilemektir.
SOC 303 Değişim ve Dönüşüm Sosyolojisi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Modern ve kentsel endüstri toplumuna dönüşüm. İlk örnekler: İngiltere, Fransa. Aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya sanayi devrimleri. Modern kentsel endüstri toplumlarına dönüşümde diğer örnekler.  Geç kapitalizm döneminde, kurumsal, siyasal, sosyal ve kültürel yapılarda dönüşümler.  İkinci, üçüncü ve dördüncü dünya ülkelerinde gelişmişlik ve az gelişmişlik konuları.
SOC 345 Filmlerde Sosyolojik Düşünce

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Filmlerle sosyal düşünce dersinde, izlenecek olan filmlerin konu analizi yöntemi ile filmlerin konusu olan tarihsel ya da güncel sosyal meselelerin analizi amaçlanmaktadır. Derste öğrencilere her hafta için bir teorik okuma parçası ve bir film verilecek, öğrencinin yapmış olduğu okuma paralelinde filmi değerlendirmesi ve yaptığı analizi ders saatinde paylaşması istenecektir. İki saatlik teorik ve iki saatlik laboratuar çalışması olarak planlanan dersin laboratuar saatlerinde öğrencilerin filme ilişkin saptamaları sınıfça ortak olarak ele alınacaktır. Öğrenciler vize ve final notlarını kendilerine özel verilmiş filmler için yaptıkları saptamalar ve  okumaları için verilen kitaplar ile ilgili yazdıkları raporlar neticesinde alacaklardır.
SOC 371 Çevre Sosyolojisi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, insan ile doğal çevre arasındaki kaçınılmaz ilişkiyi sosyolojik bakış açısıyla derinlemesine inceler. Dönem boyunca, doğal çevrenin toplumsal olarak nasıl inşa edildiğini ve toplum ile çevre arasındaki ilişkinin zaman içerisinde ve farklı toplumlar arasında nasıl değiştiğini araştıracak; günümüzde yaşanan çeşitli çevre sorunlarının doğası ve boyutlarını inceleyecek; çevresel konular ekseninde dönen siyasi ve ekonomik anlaşmazlıkları tartışacak; toplumsal eşitsizliklerle çevresel risklere maruz kalış arasındaki ilişkiyi sorgulayacak; ve çevre hareketinin, çevresel konulara dikkat çekme ve çevre politikaları oluşturma yönündeki rolü ve etkinliğini inceleyeceğiz. Derste okunacak metinler, doğanın toplumsal yapılandırılmasına ilişkin kuramları; ekonomik gelişme, ileri kapitalizm ve küreselleşmenin çevresel etkileri; doğal kaynak kullanımı ve sürdürülebilir kalkınma; ve toplumsal hareketler ile çevre bilinci konularını kapsayacak.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Şubat 2024
P S Ç P C C P
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829