Amerikan Kültürü ve EdebiyatıYüksek Lisans Tezi


Ders İçerikleri

ACL 101 Retorik ve Kompozisyon I yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Türü Ders anlatımı
Yıl 1
Dönem Güz
Kredi 3 (3+0+0)
ECTS 6
Dersi Veren Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi Hardy Griffin
Amaç Yazma tekniklerinin, analiz ve tez-oluşturma gibi becerilerin edinilmesi.
Kapsam Yazma biçimlerini açıklamak, örneklerle uygulamak ve verilen ödevlerde kullanmak.
Ders Kitabı / Önerilen Ders Kitapları Joseph F. Trimmer, The Essentials of MLA Style
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, tartışma, yazma
Değerlendirme Sınavlar, yazılı ödevler, katılım, devamlılık
Öğretim Dili İngilizce.

 

ACL 103 Analiz ve Fikir Yürütme 

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 


 

Dersin Türü Ders anlatımı
Yıl 1
Dönem Güz
Kredi 3 (3+0+0)
ECTS 6
Dersi Veren Öğretim Üyesi Yar. Doç. Dr. Selhan S. Endres
Amaç Öğrencilere akademik metin çözümleme ve tartışma becerileri kazandırmak
Kapsam Etkin konuşma, yazma ve tartışma yöntemlerinin öğretilmesi
Ders Kitabı / Önerilen Ders Kitapları Course reader
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, tartışma
Değerlendirme Sunumlar, derse katılım
Öğretim Dili İngilizce.

 

ACL 111 Edebi Çalışmalara Giriş

 

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Türü Ders anlatımı
Yıl 1
Dönem Güz
Kredi 3 (3+0+0)
ECTS 6
Dersi Veren Öğretim Üyesi Yar. Doç. Dr. Selhan S. Endres
Amaç Edebi terimlerin öğrenilmesi ve analitik okuma becerileri kazandırmak
Kapsam Değişik dönem ve ülke yazınlarından seçme şiirler ve kısa hikayeler
Ders Kitabı/ Önerilen Ders Kitapları Course reader
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, tartışma
Değerlendirme Sunumlar, derse katılım, ödevler
Öğretim Dili İngilizce.

 

ACL 113 Mitoloji

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 


 

Dersin Türü Ders anlatımı
Yıl 1
Dönem Güz
Kredi 3 (3+0+0)
ECTS 6
Dersi Veren Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi Mel Kene
Amaç Mitolojik dünyayı anlamak, toplumlara ve medeniyetlere etkisini incelemek
Kapsam Sümer, Mısır, Musevi, Yunan ve Maya mitolojileri
Ders Kitabı/ Önerilen Ders Kitapları Classical Mythology, The Norton Anthology of World Literature
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, tartışma
Değerlendirme Sınavlar, ödevler, derse katılım
Öğretim Dili İngilizce.

 

ACL 115 Dünya Tarihi

 

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Türü Ders anlatımı
Yıl 1
Dönem Güz
Kredi 3 (3+0+0)
ECTS 6
Dersi Veren Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi John Drabble
Amaç İÖ3500’den günümüze toplumları etkileyen önemli ekonomik ve tarihsel olayları incelemek
Kapsam Tarih öncesinden 1500 yılına kadar avcı-toplayıcı toplumdan, tarımsal ve hayvancılıkla geçinen topluma geçişi, şehirleşme, imparatorluk, ticaret, dinler gibi kavramları tematik bir biçimde inceleyen, daha sonra 1789 Fransız devrimine kadar Avrupa’da kapitalizmin doğuşunu, millet-devletlerin sınırların çizilişini ve kolonileşme sürecini anlatan ve günümüze değin devrimleri, milliyetçilik, emperyalizm savaş ve globalizasyon gibi nosyonları ayrıntılı biçimde ele alan bir derstir.
Ders Kitabı/ Önerilen Ders Kitapları Bender, Traditions and Encounters in World History, Volume II
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, tartışma, birincil tarihi metinlerin okunması
Değerlendirme Analitik inceleme yazımı, derse katılım, blackboard tartışma
Öğretim Dili İngilizce.

 

TD 121 Türk Dili-I

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

 

Dersin Türü Ders anlatımı
Yıl 1
Dönem Güz
Kredi 2 (2+0+0)
ECTS 3
Dersi Veren Öğretim Üyesi Öznur Şahin
Amaç Bu ders, günümüz Türkçesinin sözlü ve yazılı anlatım biçimlerinin etkili bir şekilde kullanılarak, geliştirilmesini hedeflemektedir.
Kapsam Dil kuramları, dillerin doğuşu ve dil-kültür ilişkisi; Türkçe’nin dahil olduğu Ural-Altay dil ailesine özel bir vurgu yapılarak dillerin sınıflandırılması; dilbilimin dört temel dalı olan sesbilim, biçimbilim, söz dizimi ve anlambilimin incelenmesi; Türkçe’nin ses yapısı, sözcüklerin yapısı (ek, kök, gövde, vs.), cümle yapısı; deneme, şiir, roman, öykü gibi seçilmiş kitapların incelenmesi.
Önerilen Ders Kitapları Necmiye Alpay.Türkçe Sorunları Kılavuzu.İstanbul: Metis Yayınları, 2004.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı
Değerlendirme Vizeler, ödevler, Final
Öğretim Dili Türkçe

 

ACL 102 Retorik ve Kompozisyon II

 

Dersin Türü Ders anlatımı
Yıl 1
Dönem Bahar
Kredi 3 (3+0+0)
ECTS 6
Dersi Veren Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi Hardy Griffin
Amaç Yazma tekniklerinin, analiz ve tez-oluşturma gibi becerilerin edinilmesi.
Kapsam Yazma biçimlerini açıklamak, örneklerle uygulamak ve verilen ödevlerde kullanmak.
Ders Kitabı/
Önerilen Ders Kitapları
Joseph F. Trimmer The Essentials of MLA Style
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, tartışma, ödevler
Değerlendirme Sınavlar, yazılı ödevler, katılım, devamlılık
Öğretim Dili İngilizce.
ACL 112 Kültürel Çalışmalara Giriş

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Türü Ders anlatımı
Yıl 1
Dönem Bahar
Kredi 3 (3+0+0)
ECTS 6
Dersi Veren Öğretim Üyesi Yar. Doç. Dr. Mary Lou O’Neil
Amaç Öğrecileri kültür çalışmaları kavramıyla tanıştırmak
Kapsam Kültürün tanımını ve kültür teorilerinin nasıl işlediğini tartışmak. Kültürü ve kültürel metinleri incelemek için kullanılan teknikleri uygulamak. Film, televizyon, grafik ve fotoğraf gibi görsel meydanîn incelenmesi.
Ders Kitabı/
Önerilen Ders Kitapları
Course Reader
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, tartışma, yazma
Değerlendirme Yazılı ödevler, katılım, devamlılık
Öğretim Dili İngilizce.
ACL 114 Klasik Edebiyat I

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Türü Ders anlatımı
Yıl 1
Dönem Bahar
Kredi 3 (3+0+0)
ECTS 6
Dersi Veren Öğretim Üyesi Yar. Doç. Dr. Matthew Gumpert
Amaç Klasik dönem Yunan ve Roma edebiyatını incelemek
Kapsam Epik şiir
Ders Kitabı/
Önerilen Ders Kitapları
Archaic Greek epic (Hesiod, Theogony, Works and Days, Homer, Odyssey, Iliad) , Hellenistic epic (Apollonius Rhodius, Argonautica), and Roman epic (Virgil, Aeneid).
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, tartışma, ve yazılı ödevler
Değerlendirme Sınavlar, ödevler, derse katılım, devamlılık
Öğretim Dili İngilizce.
ACL 142 Amerikan Tarihi I

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Türü Ders anlatımı
Yıl 1
Dönem Bahar
Kredi 3 (3+0+0)
ECTS 6
Dersi Veren Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi John Drabble
Amaç 1492’den1877’ye Amerika’nın kuruluşunu ve toplumsal, kültürel, ekonomik ve politik gelişimini incelemek
Kapsam Tarihi belgeler, makaleler ve edebi metinler.
Ders Kitabı/
Önerilen Ders Kitapları
Course reader.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, tartışma ve yazılı ödevler
Değerlendirme Sınavlar, detaylı inceleme raporları, derse katılım, devamlılık
Öğretim Dili İngilizce.
ACL 116 Dünya Edebiyatı

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Türü Ders anlatımı
Yıl 1
Dönem Bahar
Kredi 3 (3+0+0)
ECTS 6
Dersi Veren Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi Mel Kene
Amaç Dünyanın çeşitli bölgelerinden değişik kültürlerin yazınını incelemek.
Kapsam Musevi, Çin, Hint, Japon ve İtalyan edebiyatları
Ders Kitabı/
Önerilen Ders Kitapları
Norton Anthology of World Literature
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, tartışma, ve yazılı ödevler
Değerlendirme Sınavlar, ödevler, derse katılım, devamlılık
Öğretim Dili İngilizce.

 

TD 122 Türk Dili-II

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Türü Ders anlatımı
Yıl 1
Dönem Bahar
Kredi 2 (2+0+0)
ECTS 3
Dersi Veren Öğretim Üyesi Öznur Şahin
Amaç Bu ders, günümüz Türkçesinin sözlü ve yazılı anlatım biçimlerinin etkili bir şekilde kullanılarak, geliştirilmesini hedeflemektedir.
Kapsam Dil kuramları, dillerin doğuşu ve dil-kültür ilişkisi; Türkçe’nin dahil olduğu Ural-Altay dil ailesine özel bir vurgu yapılarak dillerin sınıflandırılması; dilbilimin dört temel dalı olan sesbilim, biçimbilim, söz dizimi ve anlambilimin incelenmesi; Türkçe’nin ses yapısı, sözcüklerin yapısı (ek, kök, gövde, vs.), cümle yapısı; deneme, şiir, roman, öykü gibi seçilmiş kitapların incelenmesi.
Önerilen Ders Kitapları Necmiye Alpay.Türkçe Sorunları Kılavuzu.İstanbul: Metis Yayınları, 2004.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı
Değerlendirme Vizler, ödevler, final.
Öğretim Dili Türkçe.

 

ACL 211 Klasik Edebiyat II: : Trajedi ve Komedi

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 


 

Dersin Türü Ders anlatımı
Yıl 2
Dönem Güz
Kredi 3 (3+0+0)
ECTS 6
Dersi Veren Öğretim Üyesi Yar. Doç. Dr. Matthew Gumpert
Amaç Yunan ve Roma draması
Kapsam Yunan ve Roma komedisi ve trajedisi
Ders Kitabı/
Önerilen Ders Kitapları
Aeschylus (Oresteia), Euripides (Medea, Helen, Bacchae), Aristophanes (Lysistrata, Birds, Clouds), Seneca (Trojan Women, Agamemnon), Plautus (Menaechmi).
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, tartışma, ve yazılı ödevler
Değerlendirme Sınavlar, ödevler, derse katılım, devamlılık
Öğretim Dili İngilizce.
ACL 271 Felsefe

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Türü Ders anlatımı
Yıl 2
Dönem Güz
Kredi 3 (3+0+0)
ECTS 6
Dersi Veren Öğretim Üyesi Yar. Doç. Dr. Matthew Gumpert
Amaç Batı felsefesinin ana meselelerine giriş yapmak.
Kapsam Sophists, Plato, Aristotle, The Stoics, The Sceptics, The Neoplationists, Averroes, Aquinas, ve Descartes’tan okumalar.
Ders Kitabı/
Önerilen Ders Kitapları
Lovers of Wisdom, Daniel Kolak. Thomson Learning.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, tartışma, ve yazılı ödevler
Değerlendirme Sınavlar, ödevler, derse katılım, devamlılık
Öğretim Dili İngilizce.
ACL 241 The Literature of Emergent America

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Türü Ders anlatımı
Yıl 2
Dönem Güz
Kredi 3 (3+0+0)
ECTS 6
Dersi Veren Öğretim Üyesi Yar. Doç. Dr. Jeffrey Howlett
Kuzey Amerika’da, Yerli Amerikalıların sözlü geleneklerinden üretilen edebi sanatlar, çeşitli sömürge topluluklarının yazılı eserleri ve son olarak Amerika Birleşik Devleti’nin kuruluşuna ön ayak eden fikirlerin ve belgelerin incelenmesi.
Amaç
Kapsam Edebi metinler, tarihi belgeler, makaleler
Ders Kitabı/
Önerilen Ders Kitapları
Course reader
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, tartışma ve yazılı ödevler
Değerlendirme Sınavlar, ödevler, derse katılım, devamlılık
Öğretim Dili İngilizce.
ACL 243 Amerikan Tarihi II
Dersin Türü Ders anlatımı
Yıl 1
Dönem Bahar
Kredi 3 (3+0+0)
ECTS 6
Dersi Veren Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi John Drabble
Amaç 1492-1877 yılları arası Amerika Birleşik Devletleri tarihinde toplumsal ve kültürel etkileşimi etkileyen önemli ekonomik ve tarihi dönüm noktalarını anlamakFetih, kölelik ve sömürgecilik; kapitalizim, dini uyanış ve Cumhuriyet Devrimi;
demokratikleşme, market society, reform hareketleri, göç, batıya doğru genişleme/büyüme, İç Savaş, ırkçılık ve yeniden yapılanma
Kapsam
Ders Kitabı/
Önerilen Ders Kitapları
Mary Beth Norton et. al., A People and a Nation Vol. I; Thomas Binder, The Way We Lived: Essays in American Social History, Volume I.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, tartışma, önemli tarihi metinlerin analizi
Değerlendirme Ödevler, derse katılım, blackboard tartışma.
Öğretim Dili İngilizce.

 

AT 211 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Türü Ders anlatımı
Yıl 2
Dönem Güz
Kredi 2 (2+0+0)
ECTS 3
Dersi Veren Öğretim Üyesi Abdülkadir Özçelik
Amaç Yakın tarihimiz hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.
Kapsam Tanzimat Döneminden başlayarak yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar olan önemli olaylar ve Atatürk İlke ve İnkılâpları.
Ders Kitabı/
Önerilen Ders Kitapları
Türk Devrim Tarihi, Toktamış Ateş, Der Yayınları, 1993.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, class tartışmas
Değerlendirme Vize Sınavlar, final exam
Öğretim Dili Turkish
ACL 222 Lirik Gelenek

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Türü Ders anlatımı
Yıl 2
Dönem Bahar
Kredi 3 (3+0+0)
ECTS 6
Dersi Veren Öğretim Üyesi Yar. Doç. Dr. Matthew Gumpert
Amaç Doğu ve Batı Geleneklerinde lirik şiirin tarihini ve gelişimini incelemek
Kapsam Yahudi mezmurları, Hindistan, Çin ve Rönesans Avrupası’nın klasik liriklerinden Asya, Avrupa ve Amerika’nın modern lirik şiirleri
Ders Kitabı/
Önerilen Ders Kitapları
Course reader
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, tartışma ve yazılı ödevler
Değerlendirme Sınavlar, ödevler, derse katılım, devamlılık
Öğretim Dili İngilizce.
ACL 242 Erken Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Türü Ders anlatımı
Yıl 2
Dönem Bahar
Kredi 3 (3+0+0)
ECTS 6
Dersi Veren Öğretim Üyesi Yar. Doç. Dr. Jeffrey Howlett
Amaç Bu ders Amerika Birleşik Devletleri’nin birinci yüzyılında yazılmış olan edebi eserlerin gelişimini inceler
Kapsam Amerikan Romantizmi, “ulusal” edebiyat yaratma girişimi, Afro-Amerikan mektuplarının ortaya çıkışı, politik olarak engellenmiş kadın edebiyatının yükselişi, gerçekçilik ve doğalcılığın yeni estetik ilkelerine geçiş
Ders Kitabı/ Önerilen DersKitapları Course reader
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, tartışma, ve yazılı ödevler
Değerlendirme Sınavlar, ödevler, derse katılım, devamlılık
Öğretim Dili İngilizce.
ACL 252 İngiliz Edebiyatı I
Dersin Türü Ders anlatımı
Yıl 2
Dönem Bahar
Kredi 3 (3+0+0)
ECTS 6
Dersi Veren Öğretim Üyesi Prof. Dr. Clifford Endres
Amaç Öğrencilere belli başlı İngiliz yazarlarının tanıtılması
Kapsam Chaucer, Shakespeare, Donne, ve Milton gibi önde gelen yazarlar ve devam eden edebi geleneğe katkıları
Ders Kitabı/
Önerilen Ders Kitapları
The Norton Anthology of İngilizce Literature. The Major Authors.
Seventh Edition. W.W. Norton & Company, 2003
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, tartışma ve yazılı ödevler
Değerlendirme Sınavlar, ödevler, derse katılım, devamlılık
Öğretim Dili İngilizce.

 

ACL 272 Felsefe II
Dersin Türü Ders anlatımı
Yıl 2
Dönem Bahar
Kredi 3 (3+0+0)
ECTS 6
Dersi Veren Öğretim Üyesi Yar. Doç. Dr. Matthew Gumpert
Amaç Bu ders felsefi sorgulamanın üç ana dalını içerir: metafizik, epistemoloji ve etik
Leibniz’den modern deneyimcilere (Locke, Berkeley ve Hume), Amerikan pragmatizmi (Peirce ve James), Varoluşçuluk (Sartre) ve Analitik felsefenin doğuşu (Wittgenstein, Quine).
Kapsam Desrin büyük bir kısmı Immanuel Kant ve Alman idealistlerine (en çok da Hegel), ve Avrupa felsefesinin yükselişine odaklanacaktır. Neitzsche, Heidegger, Gadamer ve Derrida gibi düşünürler ele alınacaktır.
Ders Kitabı/
Önerilen Ders Kitapları
Lovers of Wisdom, Daniel Kolak. Thomson Learning.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, tartışma, ve yazılı ödevler
Değerlendirme Sınavlar, ödevler, derse katılım, devamlılık
Öğretim Dili İngilizce.

 

AT 211 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
Dersin Türü Ders anlatımı
Yıl 2
Dönem Bahar
Kredi 2 (2+0+0)
ECTS 3
Dersi Veren Öğretim Üyesi Abdülkadir Özçelik
Amaç Yakın tarihimiz hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.
Kapsam Tanzimat Döneminden başlayarak yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar olan önemli olaylar ve Atatürk İlke ve İnkılapları.
Ders Kitabı/
Önerilen Ders Kitapları
Türk Devrim Tarihi, Toktamış Ateş, Der Yayınları, 1993.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, class tartışmas
Değerlendirme Vize Sınavlar, final exam
Öğretim Dili Turkish

 

ACL 311 Eleştirel Teori I yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
Dersin Türü Ders anlatımı
Yıl 3
Dönem Güz
Kredi 3 (3+0+0)
ECTS 6
Dersi Veren Öğretim Üyesi Yar. Doç. Dr. Matthew Gumpert
Amaç Eleştiriye, yorumlama sanatı (ya da bilimi) olarak giriş:anlamın farklı yollardan aranması ve ifade edilmesi.
Kapsam Antik çağdan modern zamanlara eleştirel teorilerin incelenmesi
Ders Kitabı/
Önerilen Ders Kitapları
Course reader
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, tartışma, ve yazılı ödevler
Değerlendirme Sınavlar, ödevler, derse katılım, devamlılık
Öğretim Dili İngilizce.
ACL 353 İngiliz Edebiyatı II yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
Dersin Türü Ders anlatımı
Yıl 3
Dönem Güz
Kredi 3 (3+0+0)
ECTS 6
Dersi Veren Öğretim Üyesi Prof. Dr. Clifford Endres
Amaç İngiliz Edebiyatı I dersinin devamıdır.
Kapsam Swift, Pope, Dickens, Joyce ve Woolf gibi önde gelen yazarlar ve devam edebi geleneğe katkıları
Ders Kitabı/
Önerilen Ders Kitapları
The Norton Anthology of İngilizce Literature. The Major Authors.
Seventh Edition. W.W. Norton & Company, 2003
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, tartışma, ve yazılı ödevler
Değerlendirme Sınavlar, ödevler, derse katılım, devamlılık
Öğretim Dili İngilizce.
ACL 343 Modern Amerikan Edebiyatı yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
Dersin Türü Ders anlatımı
Yıl 3
Dönem Güz
Kredi 3 (3+0+0)
ECTS 6
Dersi Veren Öğretim Üyesi Yar. Doç. Dr. Jeffrey Howlett
Amaç Yirminci yüzyıl Amerika Edebiyatı’nı incelemek.
Kapsam Realist edebiyatın gelişimi, modernizmin estetiği, biçimsel ve üslupsal yeniliklere duyulan istek, ve etnik ve ırksal azınlıklar arasında edebiyatın etkisinin artması gibi konulara değinilmektedir.
Ders Kitabı/
Önerilen Ders Kitapları
Course reader
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, tartışma ve yazılı ödevler
Değerlendirme Sınavlar, ödevler, derse katılım, devamlılık
Öğretim Dili İngilizce.

 

ACL 361 Tiyatro Geleneği yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
Dersin Türü Ders anlatımı
Yıl 3
Dönem Güz
Kredi 3 (3+0+0)
ECTS 6
Dersi Veren Öğretim Üyesi Yar. Doç. Dr. Selhan S. Endres
Amaç Tiyatro şaheserlerinin ve onlardan uyarlanan filmlerin eleştirel incelenmesi
Kapsam Çehov, Ibsen, Strinberg, Brecht, Ionesco, Beckett ve Pirandello gibi yazarların eserleri
Ders Kitabı/
Önerilen Ders Kitapları
Course reader
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, tartışma ve yazılı ödevler
Değerlendirme Sınavlar, ödevler, derse katılım, devamlılık
Öğretim Dili İngilizce.

 

ACL 312 Eleştirel Teori II yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
Dersin Türü Ders anlatımı
Yıl 3
Dönem Bahar
Kredi 3 (3+0+0)
ECTS 6
Dersi Veren Öğretim Üyesi Yar. Doç. Dr. Matthew Gumpert
Amaç Eleştirel Teori I dersinin devamıdır.
Kapsam Yapısalcılık, Yeni Eleştiri, Psikoanalitik Eleştiri, Yapı-Sökümcülük, Marksist Eleştiri, Feminist Eleştiri, Cinsiyet Teorisi ve Irkçı Eleştiri
Ders Kitabı/
Önerilen Ders Kitapları
Course reader
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, tartışma ve yazılı ödevler
Değerlendirme Sınavlar, ödevler, derse katılım, devamlılık
Öğretim Dili İngilizce.
Lisans Programı

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Eylül 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?