ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Yüksek lisans programına kabul edilen bir öğrencinin, yüksek lisans derecesi alabilmesi için en az 21 kredilik ders; 9 kredi zorunlu 12 kredi seçimlik ders olmak üzere; 1 seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmalıdır. Tezli yüksek lisans programı uygulanmaktadır. Beden Eğitimi ve Spor alanı dışından gelen öğrenciler bilimsel hazırlık programına alınacaklardır.

Antrenörlük Eğitimi Yüksek Lisans Ders Programı

Zorunlu Dersler
 
ANE 501 Temel Araştırma Yöntemleri özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,

3 0 3

ANE 517 İleri Antrenman Teorileri özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,

3 0 3

ANE 518 İleri Spor Fizyolojisi özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,

3 0 3

ANE 505 Seminer

0 0 0

 özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,
Seçmeli Dersler
ANE 502 Antrenman Bilimindeki Yeni Gelişmeler özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,

3 0 3

ANE 503  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,

3 0 3

ANE 504 Elit Sporcuların Performans Gelişim Testleri  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,

3 0 3

ANE 506 Temel İstatistik

3 0 3

ANE 507 Antrenörlük Eğitiminde Bilgisayar Uygulamaları özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,

3 0 3

ANE 508 Efor Testleri ve Egzersiz Programları Geliştirme özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,

3 0 3

ANE 509 Spor Analizi Teknikleri özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,

3 0 3

ANE 510 Elit Sporcu Beslenmesi özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,

3 0 3

ANE 511 Psikomotor Gelişimindeki Yeni Gelişmeler özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,

3 0 3

ANE 512 Egzersiz Biyokimyası        özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,

3 0 3

ANE 513 Egzersiz ve Endokrin Sistemi özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,

3 0 3

ANE 514 Pediatrik Egzersiz Fizyolojisi özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,

3 0 3

ANE 515 Çocuk ve Antrenman özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,

3 0 3

ANE 516 Spor Psikolojisinde Yeni Gelişmeler özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,

3 0 3

ANE 519 Kinantropometri özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,

3 0 3

ANE 520 Biyomekanik

3 0 3

ANE 521 Spor/Fitness Merkezlerinde Program ve Tesis Geliştirme

3 0 3

ANE 522 Fitness, Diyet ve Kilo Kontrolü

3 0 3

ANE 523 Kadın ve Spor özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,

3 0 3

ANE 524 Yaşlılarda Spor özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,

3 0 3

ANE 525 Fiziksel Aktivitenin Psikososyal Temelleri özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,

3 0 3

ANE 526 Antrenörlüğün İlke ve Teorileri özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,

3 0 3

ANE 527 Ergojenik Yardımcılar ve Doping özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,

3 0 3

ANE 528 Kondisyon ve Antrenman Yöntemleri özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,

3 0 3

Tez Dönemi
ANE 700 Tez Danışmanlığı  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,

0 1 0

ANE 7XX Uzmanlık Alan Dersi özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,

5 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrenörlük Eğitimi Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

 ANE 501 Temel Araştırma Yöntemleri  3 0 3     

          Antrenörlük alanında kinesiyolojik, biomekaniksel ve fizyolojik boyutların araştırılması ile ilgili yöntemlerin irdelenmesi.         

ANE 502 Antrenman Bilimindeki Yeni Gelişmeler  3 0 3                                                                

         Değişik koşullarda performansın geliştirilmesi ile ilgili temel bilgiler ve bu alandaki gelişmeler. Ayrıca değişik aktiviteler ve spor branşları için gerekli planlama ve antrenman programlama konusunda bilgiler.            

 ANE 503 Spor Fizyo1ojisindeki Yeni Gelişmeler  3 0 3                                                                    

          Vücudun akut ve uzun süreli yapılan egzersize nasıl cevap verdiği, düzenlemeler yaptığı ve adapte olduğu konuları, fiziksel uygunluk ve atletik programların fizyolojik temelleri.          

 ANE 504 Elit Sporcuların Performans Gelişim Testleri 3 0 3                                                        

         Çeşitli spor branşlarında üst düzey sporcuların performans gelişimlerini belirlemek ve gelişimlerine destek vermek için gerekli branşa Özel performans testleri.            

 ANE 505  Seminer   0 0 0                                                                                                                  

          Antrenörlük Eğitimi sorunlarıyla ilgili konular tartışılacak ve seminer  hazırlatılacaktır.       

 ANE 506  Temel İstatistik  3 0 3        

       Antrenörlük alanında kinesiyolojik-biomekaniksel ve fizyolojik boyutların araştırılmasında kullanılması gereken temel istatistiki bilgiler. özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,              

 ANE 507  Antrenörlük Eğitiminde Bilgisayar Uygulamaları 3 0 3        özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,                                           

          Bilgisayarın temel yapısı ve kullanımı. Paket program kullanımları, internet kullanımı. Antrenörlük alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve sunulması.      

 ANE 508 Efor Testleri ve Egzersiz Programları Geliştirme   3 0 3                                                 

          Beden Eğitimi alanında, spor fizyolojisi alanında ve koruma ve tedavi maksatlı tıp alanlarında gerekli egzersiz programlarının temelini oluşturan ve üst düzey performans gelişimi için gerekli egzersiz testleri geliştirme.       özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,        

 ANE 509 Spor Analizi Teknikleri   3 0 3                                                                                             

        Antrenörlük mesleğinin en önemli kısmını oluşturan gözlemleme ve değerlendirme yeteneklerini geliştirerek, her spor branşının temel hareket gereksinimlerini belirlemek ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda antrenman programı planlaması yapabilmek.        özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,    

ANE 510 Elit Sporcu Beslenmesi  3 0 3

          Üst düzey sporcu için gerekli besinler, müsabaka öncesi ve sonrasında beslenmenin sporcular için önemi, sporcuların kilo kontrolü ve ergojenik yardımlar ve kassal performans.

 ANE 511 Psikomotor Gelişimindeki Yeni Gelişmeler   3 0 3                                                          

          Çocuklardaki büyüme ve motor gelişme, bebeklikten ergenliğe kadar olan dönemde oluşan değişiklikler, değişik hareket tecrübeleri ile hareket etme yeteneğinde ve motor performansta meydana gelen gelişmeler.

ANE 512 Egzersiz Biyokimyası  3 0 3                                                                                        

       Karışık biyomoleküller olan karbonhidratların, yağların, proteinlerin, hormonların ve enzimlerin yapılarının detaylı incelenmesi. Ayrıca egzersiz esnasında ve sonrasında enerjinin üretimi ve depolanması konuları.                                                                           

 ANE 513  Egzersiz ve Endokrin Sistem  3 0 3

          Hormonların genel yapısı, endokrin sistemi ile kassal aktivite arasındaki bağlantı ve egzersiz için gerekli metabolik düzenlemelerin hormonlar tarafından nasıl kontrol edildiği.                      

 ANE 514 Pediatrik Egzersiz Fizyolojisi   3 0 3

          Sağlıklı çocukların egzersize karşı verdikleri fizyolojik cevaplar ve adaptasyonlar. Ayrıca kassal aktiviteye uyum açısından erişkin ile çocuklar arasındaki farklılıklar.             

 ANE 515 Çocuk ve Antrenman  3 0 3

          Değişik antrenman programlarının çocukların üzerindeki etkisi ve performans gelişimi, yüklenme prensipleri, dinlenme periyotları, beslenme şekilleri.

 ANE 516 Spor Psikolojisinde Yeni Gelişmeler  3 0 3                                                      

          Spor Psikolojisinin antrenörlük eğitimindeki önemi, değişik yarışma koşullarındaki stres, motivasyon durumlarını kontrol yöntemleri, kişilik gelişimi ve bu alandaki son gelişmeler.              

ANE 517 İleri Antrenman Teorileri 3 0 3

    tez yazım,
tez yazmak,
akademik tez,
tez ödevi nasıl hazırlanır,
tez yardım,
işletme tez konusu,
örnek tez çalışması,
tez yazılır istanbul,
tez orneklerı,
akademi tez merkezi,
türkiye tez merkezi,  Değişik spor dallarına özgü olarak hazırlanan antrenman programlarının temel ilkeleri ve bu programların geliştirilmesi. Uygulamaya etki eden faktörler, uygulama ilkeleri ve örneklemeler.

 ANE 518 İleri Spor Fizyolojisi 3 0 3                                                                         

          Egzersizle meydana gelen fizyolojik değişikliklerin incelenmesi. Fizyolojik özelliklerin geliştirilmesi ve performans üzerine olan etkilerinin araştırılarak açıklanması.

ANE 519  Kinantropometri 3 0 3             

        İnsan oluşumunu, gelişimini, İnsanın yapısal durumlarını, Sportif alanla insan yapısı arasındaki ilişkiyi, Yetenek seçiminde fiziksel yapıyı oluşturan elemanları incelemek, ölçme ve değerlendirmesinin yapılarak yorumlanmasıdır.

 ANE 520 Biyomekanik  3 0 3

         Hareket ve hareket şekilleri, Linear kinematik, Acısal kinematik, Linear kinetik, Açısal kinetik, Denge ve vücut ağırlık merkezi, Eklem, Dolaşım, Solunum mekaniği, Hareket analizi ve analizinde teorik yaklaşımlar, Spor tekniklerinde kuvvet bileşkeleri ve analizi, İnsan performans ve spor tekniklerinin analizi.

 ANE 521 Spor/Fitness Merkezlerinde Program ve Tesis Geliştirme 3 0 3  

        Spor/Fitness merkezleri ve bu  merkezlerde uygulanan çeşitli programlar ve uygulamalar. Bu program ve uygulamaların güncellenmesi. İnsanların farklı ihtiyaçlarını karşılayabilecek uygulamaların oluşturulması ve takibi. Spor/Fitness merkezlerinin tesis olanakları ve ihtiyaçları açısından uygun hale nasıl getirilebileceği gibi konuların araştırılması ve geliştirilmesi.

 ANE 522 Fitness, Diyet ve Kilo Kontrolü   3 0 3  

          Sağlık, fitness ve kilo kontrolünün egzersiz reçeteleri ile desteklenmesi. Fitness özelliklerini ve kilo kontrolünü sağlayacak uygulamaların oluşturulması ve geliştirilmesi. Bu konularda insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek önerilerin oluşturulması, geliştirilmesi ve tartışılması.

ANE 523 Kadın ve Spor 3 0 3

         Kadın sporcularda sporla ilgili sağlık ve performans ilişkisi. Kadın ve Erkek sporcuların performans karşılaştırılmaları. Menstrasyon ve hamilelik dönemlerinde kadın sporcuların karşılaştıkları sorunlar ve önemi gibi konuların araştırılması.

 ANE 524 Yaşlılarda Spor 3 0 3                                                                                                  

      Yaşlılık döneminde, spor yapmanın şekilleri, fonksiyonların kazandırılması ve performansın düzenlenmesi, uygun antrenman yöntemlerinin saptanması, rahatsızlıklarda spor yaptırma şekilleri ve kişilerin spor yapma alışkanlıkları.

 ANE 525 Fiziksel Aktivitenin Psikososyal Temelleri 3 0 3          

          Sporun, sporcunun antrenörün ve seyircilerin psiko-sosyal açılardan çözümlemeleri. Sportif grupların niteliği ve toplumsal rollerin psiko-sosyal çözümlemeleri

 ANE 526 Antrenörlüğün İlke ve Teorileri 3 0 3

          Antrenörün Tanımı , Kişilik Özellikleri , Felsefesi , Disiplin Anlayışı. Değişik ülkelerdeki antrenör eğitimi ve Türkiye ile kıyaslanması ve yorumlanması. Ulusal ve uluslararası çağdaş antrenör eğitiminin geleceği.

ANE 527 Ergojenik Yardımcılar ve Doping 3 0 3

        Doping’in ve ergojenik yardımcıların özellikleri ve insan organizmasındaki kullanımının oluşturduğu sorunları içerir.

ANE528 Kondisyon ve Antrenman 3 0 3                                                                               

      Temel Motorik Özelliklerin Gelişim Yöntemleri. Yüklenme metotları, farklı kondisyon antrenmanlarının uygulanması, farklılıkları ve kapsamları.

      

SPOR BİLİMLERİ VE ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ DOKTORA PROGRAMI

A.İ.B.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı bünyesindeki Spor bilimleri ve Antrenörlük Eğitimi Doktora programının son hali aşağıda belirtildiği gibidir. 

A.İ.B.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Spor bilimleri ve Antrenörlük Eğitimi Doktora  programı Türkçe olarak yürütülür. Program en az 27 kredilik ders; 3 kredi zorunlu, 24 kredi seçmeli ders olmak üzere bir seminer dersi ve bir doktora tezi çalışmasından oluşur. Seçmeli dersler anabilim dalının “seçmeli dersler” listesinden alınabileceği gibi diğer doktora programlarında açılan dersler listesinden de alınabilir. Seçmeli dersler adayın danışmanı ve seçilecek dersin öğretim üyesinin görüşleri alınarak belirlenecektir. Doktora programında açılacak olan zorunlu ve seçmeli dersler aşağıda verilmiştir.

Spor Bilimleri ve Antrenörlük Eğitimi Doktora Ders Programı

Zorunlu Dersler
ANE 601 Antrenman Periyotlaması 3 0 3
ANE 604 Seminer 0 0 0
 
Seçmeli Dersler
ANE 600 İnsan Hareketlerinin Mekanik Analizi 3 0 3
ANE 602 Nöromüsküler Performans 3 0 3
ANE 603 Egzersizde Asit-baz ve Elektrolit Dengesi ve Isı Düzenlenmesi 3 0 3
ANE 606 Değişik ortamlarda egzersiz adaptasyonları 3 0 3
ANE 607 Laktat eşiği antrenmanları 3 0 3
ANE 609 Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk ve Yaşlılık 3 0 3
ANE 610 Engelliler İçin Antrenman İlkeleri 3 0 3
ANE 611 Kardiak Rehabilitasyon 3 0 3
ANE 612 Vücut Kompozisyonu ve Analizi 3 0 3
ANE 613 Kardiyovasküler Fizyoloji 3 0 3
ANE 614 Pulmoner Fizyoloji 3 0 3
ANE 615 Kas Fizyolojisi 3 0 3
ANE 616 Sinir Sistemi Fizyolojisi 3 0 3
ANE 617 Hareket Analizi ve Beceri Öğrenimi 3 0 3
ANE 618 Spor Hekimliği 3 0 3
ANE 619 Deneysel antrenman 3 0 3
ANE 620 İleri İstatistik 3 0 3
ANE 621 İleri Araştırma yöntemleri 3 0 3
 
Tez Dönemi
ANE 800 Tez Danışmanlığı 0 1 0
ANE 8XX Uzmanlık Alan Dersi 5 0 0

Spor Bilimleri ve Antrenörlük Eğitimi Doktora Programı Ders İçerikleri

ANE 600  İnsan Hareketlerinin Mekanik Analizi  (3 0 3)                                                           

         Hareket analizinin temel konularını oluşturan insan segmentasyon modeli. Statik, dinamik hareketler ve analizi, kaldıraç, kinematik, kinetik ve çeşitli spor dallarının biomekanik analizi.

 ANE  601 Antrenman Periyotlaması  3 0 3                                                                                                    

         Antrenman biliminde kısa, orta ve uzun süreli antrenman planlaması, planlamada günlük antrenmanı oluşturan yüklenme öğeleri ile bunların organizmada yarattığı metabolik değişimlerin akut ve kronik etkilerinin günlük, haftalık, aylık ve sezonluk yüklenmelere bağlı olarak ele alınmasıdır.

ANE 602 Nöromüsküler Performans  3 0 3

         Sinir ve kas sistemlerinin motor performans üzerindeki önemi ile birlikte, insan hareketlerine olan bütünleyici (tamamlayıcı) etkisi.

 ANE 603 Egzersizde Asit-baz ve Elektrolit Dengesi ve Isı Düzenlenmesi  3 0 3

        Egzersiz sırası ve sonrasında kan kimyası, insan metabolizması ve ısı regülasyonunda meydana gelen değişimler.

ANE 604   Seminer     0  0 0                                                                                                                          

          İlgi duyduğu konunun temel başlık altında incelenmesi ve sunumu, Konu hakkında literatür taraması.

 ANE 606 Değişik Ortamlarda Egzersiz Adaptasyonları 3 0 3                                                                       

         Yükseklik ve sualtı  fizyolojisi. Farklı basınçların insan fizyolojisi ve fiziksel performans üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Egzersize; saat farkının, sıcak ve soğuk ortamların etkileri.

 ANE 607 Laktat Eşiği Antrenmanları  3 0 3

         Çeşitli egzersiz yüklerinde kan laktat seviyelerindeki değişimler laktat eşiğinin belirlenmesi ve çeşitli antrenman yöntemlerinin uygulanışı.

 ANE 609 Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk ve Yaşlılık 3 0 3

          Fiziksel aktivitenin, zihinsel, fiziksel ve duygusal sağlığa katkısı, değişik sporlar yaşlılık ve sağlık ilişkisi.

 ANE 610 Engelliler İçin Antrenman İlkeleri  3 0 3

          Fiziksel engelin sistemlere, özellikle de kardiorespiratuar sisteme olan etkilerini inceleme ve engellilere uygun antrenman ilke ve test protokollerinin incelenmesi.

 ANE 611 Kardiyak Rehabilitasyon  3 0 3

        Kardiak rehabilitasyonun tanımı, gerekçesi ve kardiak rehabilitasyonun aşamaları. Hasta kişiler için Egzersiz test protokolleri ve egzersiz programı hazırlama ilkeleri.

 ANE 612 Vücut Kompozisyonu ve Analizi  3 0 3

        Hareketin beslenme ve biyolojik etkenlere bağlı olarak vücut kompozisyonunu etkilemesi ve bu etkilerin antropometrik yöntemlerle teorik ve uygulamalı olarak incelenmesi.

 ANE 613 Kardiyovasküler Fizyoloji 3 0 3                                                                                                

        Kardiovasküler sistemin egzersize akut ve kronik uyumu ve uygulamalı kardiyovasküler sistemin derinlemesine çalışılması.

 ANE 614 Pulmoner Fizyoloji  3 0 3                                                                                                                 

          Respiratuar sistemin fonksiyonları ve egzersize akut ve kronik uyumu. Uygulamalı respiratuar sistemin derinlemesine çalışılması.

ANE 615 Kas Fizyolojisi   3 0 3  

       Kasın fizyolojisi, kas sistemlerinin egzersize akut ve kronik uyumları. Kas fizyoloji ve egzersiz ilişkisinin derinlemesine çalışılması.

 ANE 616 Sinir Sistemi Fizyolojisi  3 0 3

         Sinir sisteminin yapısı, çalışma esasları. Sinir sisteminin egzersiz ile ilişkisi ve bu sistem fonksiyonlarının performansa olan etkilerinin incelenmesi.

 ANE 617 Hareket Analizi ve Beceri Öğrenimi 3 0 3

        Becerinin nörofizyolojik temellerini ele alır. Becerinin öğreniminde sinir sisteminin etkilerini inceler. Sportif hareketlerin mekanik analizini içerir.

 ANE 618 Spor Hekimliği  3 0 3

         Spor yaralanmalarının saha ve klinikte ilk basamakta tanınması, tedavisinin planlanması ve rehabilitasyonu.

 ANE 619 Deneysel Antrenman  3 0 3tez yazım,
tez yazmak,
akademik tez,
tez ödevi nasıl hazırlanır,
tez yardım,
işletme tez konusu,
örnek tez çalışması,
tez yazılır istanbul,
tez orneklerı,
akademi tez merkezi,
türkiye tez merkezi,

         Antrenman Teorilerinin incelenmesi ve bu teorileriler ile ilgili yapılacak çalışmaların dizayn edilmesi, antrenman teorilerinin uygulamada oluşan farklı sonuçları ve değerlendirilmesi.

 ANE 620 İleri  İstatistik  3 0 3 tez yazım,
tez yazmak,
akademik tez,
tez ödevi nasıl hazırlanır,
tez yardım,
işletme tez konusu,
örnek tez çalışması,
tez yazılır istanbul,
tez orneklerı,
akademi tez merkezi,
türkiye tez merkezi,

         Spor bilimleri ve Antrenörlük eğitimi alanında yapılacak bilimsel çalışmaların verilerinin değerlendirilmesinde kullanacak gelişmiş istatistik yöntemlerin açıklanması ve uygulama ilkelerinin tartışılması.

 ANE 621 İleri Araştırma Yöntemleri  3 0 3

        Spor bilimleri ve Antrenörlük eğitimi alanında yapılacak bilimsel çalışmaların tasarımlanmasında kullanacak gelişmiş araştırma yöntemlerinin açıklanması ve uygulama ilkelerinin tartışılması.

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Eylül 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?